Roland A-88MKII Návod na obsluhu

Značka
Roland
Model
A-88MKII
Typ
Návod na obsluhu
Uživatelský manuál (tento dokument)
Přečtěte si nejdříve. Objasňuje základní operace.
PDF manuál (můžete jej stáhnout z webu)
5
A-88MKII Control Manual (anglicky)
Popisuje A-88MKII Control.
Jak získat PDF manuál
1.
V prohlížeči počítače zadejte
následující URL.
http://www.roland.com/manuals/
I
2.
Zvolte „A-88MKII”.
Uživatelský manuál
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte sekce, nazvané „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE“ (str. 15) a „DŮLEŽITÉ POKYNY“ (str. 16). Po přečtení si ponechejte dokumenty
po ruce pro pozdější použití.
© 2019 Roland Corporation
22
Zapnutí A-88MKII na On
* Jakmile máte vše správně zapojené (str. 5), při zapínání zařízení dodržte
následující postup. Jestliže zapnete přístroje ve špatném pořadí, riskujete
poškození nebo selhání zařízení.
1.
Veškeré vybavení zapněte v pořadí A-88MKII 0
podle připojených zařízení.
2.
Zapněte připojená zařízení a zvyšte jejich hlasitost
na přijatelnou úroveň.
* Pokud není A-88MKII připojený do počítače, automaticky se vypne po čtyřech
hodinách od poslední akce na klávesy nebo na panelu (funkce Auto O).
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte funkci Auto O.
5
Normální chod obnovíte zapnutím/ vypnutím přístroje.
Vypnutí nástroje
1.
Veškeré vybavení vypněte v pořadí, podle připojených
zařízení
0
A-88MKII.
Automatické vypínání nástroje po určité
době
(Auto O)
Pokud není A-88MKII připojený do počítače, automaticky se vypne po
čtyřech hodinách od poslední akce na klávesy nebo na panelu (jestliže
jste nezměnili nastavení z výroby). Jestliže chcete, aby přístroj zůstal stále
zapnutý, musíte změnit nastavení „AUTO OFF” na „OFF”, dle popisu níže.
1.
Stisknete tlačítko [FUNC].
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „MISC”.
3.
Stiskem tlačítek OCTAVE [-] [+] proveďte nastavení.
Parametr Tlačítko Vysvětlení
MISC
OCTAVE [-] OFF: Přístroj se automaticky nevypíná.
OCTAVE [+]
ON (standard): Pokud není A-88MKII
připojený do počítače, automaticky se
vypne po čtyřech hodinách od poslední
akce na klávesy nebo na panelu.
4.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Umístění A-88MKII na stojan
Chcete-li postavit A-88MKII na stojan, použijte Roland KS-10Z nebo KS-12. A-88MKII umístíte na stojan takto.
Při instalaci na stojan postupujte přesně podle pokynů v Uživatelském manuálu. Nebude-li správně zajištěný, riskujete nestabilní stav,
ve kterém může přístroj upadnout nebo se svalí stojan a může způsobit zranění.
* Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty ke stojanu.
KS-10Z
Šířku stojanu upravte tak, aby byly
gumové nožky A-88MKII z vnější
strany stojanu
Pohled shora
Nastavte tak, aby výška
nepřekročila 1 m
Zarovnejte čeloA-88MKII
s čelem stojanu
KS-12
Nastavte šířku stojanu tak, aby
zasedly gumové nožky pod
klaviaturou do otvorů, určených
pro ně.
Pohled shora
Úvod
33
Úvod ....................................... 2
:
Umístění A-88MKII na stojan........................... 2
:
Zapnutí A-88MKII na On ............................... 2
:
Vypnutí nástroje ...................................... 2
:
Nastavení automatického vypnutí po určité době
(Auto O)
............................................... 2
Hlavní specikace........................... 3
Popisy panelů............................... 4
:
Horní panel ........................................... 4
:
Zadní panel
(Připojení dalšího vybavení)
...................... 5
Obnovení nastavení z výroby
(FACTORY RESET)
... 5
Seznámení s A-88MKII....................... 6
Nastavení zón
(FUNCTION)
..................... 7
:
Zadání MIDI vysílacího kanálu
(MIDI CHANNEL)
............. 7
:
Zadání Bank Select MSB/LSB
(BANK MSB/LSB)
.............. 7
:
Zadání cíle pro výstup zóny
(OUTPUT)
.................... 7
Hraní ....................................... 8
:
Změna křivky dynamiky
(VELO CURVE)
.................... 8
:
Zadání zóny a klávesového rozsahu
(Zone Settings)
........ 8
:
Hraní jedním zvukem
(Single)
........................... 8
:
Hraní více zvuky ve vrstvách
(Layer)
..................... 8
:
Zadání klávesového rozsahu pro zvuky
(Split)
............ 8
:
Vysílání příkazů kontroleru do konkrétní zóny
(Target Zone)
............................................. 9
:
Změna oktávy
(Octave Shift)
.............................. 9
:
Změna výšky v půltónech
(Transpose)
.................... 9
:
Použití ovladačů pro vysílání příkazů Control Change ... 9
:
Použití padů k vysílání MIDI příkazů.................... 10
:
Použití padů k přepínání zvuků
(Program Change)
.......... 10
:
Použití padů k vysílání příkazů Control Changes
(Cc/Control Change)
........................................ 10
:
Použití padů ke hraní not
(Note On)
...................... 10
:
|Hraní arpeggia ....................................... 11
:
Změna kroků arpeggia
(ARPEGGIATOR STEP)
................ 11
:
Změna doby trvání not
(ARPEGGIATOR GATE)
................ 11
Uložení nastavení
(SNAP SHOT)
................. 12
:
Vyvolání snímku SNAP SHOT........................... 12
:
Uložení snímku SNAP SHOT............................ 12
Nastavení systému
(FUNCTION)
................. 13
:
Specikace dynamických vlastností klaviatury
(KEY VELO)
. 13
:
Zabránění úspornému režimu u připojení přes USB
(NO SUSPEND)
............................................ 13
:
Výběr USB ovladače
(DRIVER)
............................ 13
:
Nastavení funkce pedálu
(CTRL DIR)
...................... 13
:
Přepínání funkce padů
(Latch/Momentary)
.................. 14
:
Přiřazení čísla kontroleru ovladači...................... 14
:
Editace zvuku pomocí pedálů.......................... 14
:
Přiřazení příkazu Program Change padu
(PROG CHG)
...... 14
:
Přiřazení příkazu Control Change padu
(CC)
............. 14
:
Přiřazení příkazu Note padu
(NOTE)
...................... 14
:
Jak zastavit zaseknuté noty
(PANIC)
...................... 14
BEZPEČNÉ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ ............... 15
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY....................... 16
Obsah
Hlavní specikace
Roland A-88MKII: MIDI Keyboard kontroler
Klaviatura 88 kláves (PHA-4 Standardní klaviatura s technologií Escapement
a imitací slonoviny)
Zdroj
napájení
Napájení sběrnicí z počítače přes USB COMPUTER port
AC-Adaptér
Spotřeba 260 mA (USB)
300 mA (AC adaptér)
Rozměry 1,429 (Š) x 274 (H) x 119 (V) mm
56-5/16 (W) x 10-13/16 (D) x 4-11/16 (H) inches
Hmotnost 16.3 kg / 35 lbs 15 oz
Příslušenství Uživatelský manuál
Kabel USB Type-C to USB Type-C
Kabel USB Type-C to USB A type
Volitelné Klávesový stojan (KS-10Z, KS-12)
Pianový pedál (RPU-3)
Damper pedál (DP-10)
Nožní spínač (DP-2)
Expression pedál (EV-5)
AC-Adaptér (PSB-1U)
* Tento dokument udává specikace produktu v době, kdy byl vydán. Nejnovější
informace najdete na webové stránce Roland.
44
Horní panel
1
2
3
4
5
6
7
1 PAD kontrolery
Tlačítko BANK [
K
] [
J
]
Přepínání bank 1-8.
Podržíte-li [SHIFT] a stisknete tlačítka BANK [K] [J] můžete
přepínat banky 9-16.
BANK indikátor
Aktuálně zvolená banka svítí. Bílá indikuje banky 1–8 a červená
banky 9–16.
2
Tlačítko [SNAP SHOT]
(WRITE)
Umožňuje uložit přiřazení a nastavení zón do uživatelské paměti
jako snímek, nebo je načíst.
3
PAD [1]–[8]
Využijete k vysílání přiřazených příkazů.
Tlačítko [PREV]
(EXIT)
Návrat k předchozímu příkazu Program Change.
Využijete rovněž ke zrušení operace.
Tlačítko [NEXT]
(ENTER)
Postup na následující příkaz Program Change.
Využijete rovněž k potvrzení operace.
Tlačítko [PROG CHG]
Denice padů pro vysílání příkazů Program change.
Tlačítko [CC]
Denice padů pro vysílání příkazů Control change.
Tlačítko [NOTE]
Denice padů pro vysílání not.
4
Tlačítko [SHIFT]
Toto tlačítko se používá ve spolupráci s dalšími ke spouštění
různých funkcí.
Tlačítko [FUNC]
(ASSIGN)
Pokud stisknete toto tlačítko a to se rozsvítí, můžete změnit MIDI
kanál nebo vyslat změnu programu pouhým stiskem příslušných
tlačítek (str. 7).
5 Přiřaditelný ovladač
Ovladače [1]–[8]
Pomocí těchto tlačítek můžete přepínat zvuky.
6 Zone control
Tato tlačítka umožňují hrát třemi vrstvenými zvuky současně (Layer),
nebo hrát různými zvuky v levé a pravé části klaviatury, oddělenými
zadanou klávesou (Split) (str. 8).
Tlačítka [LOWER] [UPPER1] [UPPER2]
Zapnutí (tlačítko svítí) nebo vypnutí zón (tlačítko nesvítí).
Tlačítko [SPLIT]
Je-li rozdělení aktivní (tlačítko svítí), je klaviatura rozdělena pro hru.
Tlačítka S1] [S2]
Můžete změnit Send Control stiskem těchto tlačítek.
Standard: [S1] CC#80, [S2] CC#81
Tlačítko [TRANSPOSE]
Když podržíte tlačítko [TRANSPOSE], přepínají se indikátory funkcí
OCTAVE/ TRANSPOSE a OCTAVE [-] [+].
Je-li zapnuto tlačítko [TRANSPOSE], je možné měnit nastavení
transpozice. Je-li tlačítko [TRANSPOSE] vypnuto, nastavení
transpozice není možné.
Tlačítka OCTAVE [-] [+]
Výšku tónů kláves můžete změnit i v oktávových krocích.
Indikátor OCTAVE / TRANSPOSE
Indikuje oktávu a hodnotu transpozice.
7 Pitch Bend / Modulace
Pitch Bend / Modulační joystick
Využijete k úpravě výšky nebo k aplikaci vibráta.
Popis panelu
Obnovení nastavení z výroby (FACTORY RESET)
55
A Konektory MIDI (IN/OUT)
Tento konektor vysílá MIDI zprávy do externích MIDI zařízení,
připojeného zde.
POZN.POZN.
Data z MIDI IN jsou zpožděná, dokud probíhá ukládání nebo načítání snímku.
B Vypínač [POWER]
Zapíná/ vypíná nástroj (str. 2).
C USB port (Type C)
Použijte USB kabel k propojení USB portu s počítačem. To umožňuje
využít A-88MKII jako USB MIDI zařízení. Nepotřebujete instalovat
ovladač.
* Nepoužívejte USB kabel, určený výhradně pro napájení zařízení.
Tyto kabely nemohou přenášet data.
D Konektory pedálu
Dokoupený pedál řady Roland DP, nebo EV-5.
* Používejte pouze doporučený Expression pedál. Zapojením jiného Expression
pedálu riskujete poškození a/ nebo zničení nástroje.
* Chcete-li použít Expression pedál, musíte provést nastavení ve speciální
aplikaci.
E Konektor DC IN
Zde připojte volitelný AC adaptér (nutno dokoupit).
* Zajistěte kabel AC adaptéru zavěšením na háček, jak vidíte na obrázku.
Obnovení nastavení z výroby
(FACTORY RESET)
33
22
11
1.
Stisknete tlačítko [FUNC].
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „FACTORY RESET”.
3.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Zadní panel (Připojení zařízení)
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
A
B
C
D
E
Zavěšení kabeluZavěšení kabelu
Externí MIDI zařízení
Počítač
Expression pedál (EV-5)
nebo
Pedálový spínač (řady DP)
66
Tři zóny
(LOWER, UPPER 1, UPPER 2)
A-88MKII ukládá nastavení klaviatury pro tři zóny, LOWER, UPPER 1
a UPPER 2.
Toto nastavení zahrnuje nastavení výstupu, MIDI kanálu, hlasitosti,
výběru banky a oktávového posunu.
Nastavení každé zóny
OUTPUT
&
“Nastavení zóny (FUNCTION)” (str. 7)
0
“OUTPUT”
Pojmenování cílového portu výstupu se liší podle nastavení ovladače
ve Výběr USB ovladače (DRIVER)” (str. 13).
Pro GENERIC
Jméno portu Vysvětlení
A-88MK2 port 1 Klaviatura, ovládání
A-88MK2 port 2 MIDI (IN/OUT) konektory str. 5)
Pro speciální ovladač
Jméno portu Vysvětlení
A-88MK2 Klaviatura, ovládání
A-88MK2 MIDI MIDI IN/OUT
A-88MK2 port 2 MIDI (IN/OUT) konektory (str. 5)
MIDI OUT CH
&
“Nastavení zóny (FUNCTION)” (str. 7)
0
„MIDI CHANNEL
VOLUME
Control change (CC#7)
Bank select
&
“Nastavení zóny (FUNCTION)” (str. 7)
0
„Bank Select MSB/LSB”
OCTAVE
&
“Změna oktávy (Octave Shift)” (str. 9)
Přehled A-88MKII
Kontroler
Klaviatura
Pitch Bend /
Modulace
Pad,
Ovladač,
Spínač
ZONEZONE
UPPER 1UPPER 1
ArpeggioArpeggioArpeggioArpeggio
USB MIDIUSB MIDI
MIDI OUTMIDI OUT
ZONEZONE
UPPER 2UPPER 2
USB MIDIUSB MIDI
MIDI OUTMIDI OUT
ZONEZONE
LOWERLOWER
USB MIDIUSB MIDI
MIDI OUTMIDI OUT
TransposeTransposeTransposeTranspose
77
Určuje MIDI vysílající kanál
(MIDI CHANNEL)
Hrát zvuky pomocí MIDI sekvenceru je možné pouze tehdy, když MIDI vysílací kanál A-88MKII odpovídá přijímajícímu kanálu MIDI zvukového modulu.
POZN.POZN.
Jakmile vypnete nástroj, je nastavení ztraceno.
11
22
1.
Stisknete tlačítko [FUNC].
Tlačítko cílové zóny bliká. Cíl můžete změnit stiskem tlačítka
jiné zóny.
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „MIDI CH1-16”.
Zadání Bank Select MSB/LSB
(BANK MSB/LSB)
44
22
11
33
Hodnota: 0–127
1.
Stisknete tlačítko [FUNC].
Tlačítko cílové zóny bliká. Cíl můžete změnit stiskem tlačítka jiné
zóny.
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „BANK MSB” nebo
„BANK LSB”.
3.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „NUMERIC (0-9)”,
kterými zadáte hodnoty.
Rozsah: 0–127
4.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Při každém použití padů se vyšle příkaz Program change,
MSB a LSB jsou vysílány také.
Určení cíle výstupu zóny
(OUTPUT)
22
11
33
44
1.
Stisknete tlačítko [FUNC].
Tlačítko cílové zóny bliká. Cíl můžete změnit stiskem tlačítka
jiné zóny.
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „OUTPUT.
3.
Stiskem padu [1] nebo [2] zadáte výstup.
Pad Svítí Nesvítí
1 Výstup z MIDI OUT.
Žádný výstup
2 Výstup z USB portu.
4.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Co znamenají pady
MIDI OUTMIDI OUT USBUSB
Cíl výstupuCíl výstupu
1 2
ČervenáČervená ModráModrá
Nastavení zóny
(FUNCTION)
88
Zadání křivky Velocity Curve
(VELO CURVE)
1.
Podržte tlačítko [SHIFT] a pomocí tlačítek OCTAVE [-] [+]
proveďte nastavení.
Rozsah: 1–6
1 1 (SUPER LIGHT)
22 (LIGHT)
33 (MEDIUM)
44 (MEDIUM HEAVY)
66 (SUPER HEAVY)
55 (HEAVY)
Parametr Hodnota Vysvětlení
VELO CURVE
1 (SUPER LIGHT)
SUPER LIGHT Ještě lehčí nastavení
než LIGHT.
2 (LIGHT)
LIGHT: Nastavuje klaviaturi na lehčí
odezvu. Např. fortissimo () můžete
dosáhnout mnohem snadněji než u
MEDIUM, klaviatura se jeví lehčí. Toto
nastavení umožňuje snadnou hru,
dokonce i pro děti.
3 (MEDIUM)
MEDIUM (standardní): Nastaví
klaviaturu na standardní citlivost.
Můžete hrát nejpřirozenějším
způsobem. Toto nastavení je nejbližší
reakci akustického klavíru.
4 (MEDIUM HEAVY)
MEDIUM HEAVY: Nejblíže typické reakci
kláves digitálních pian Roland.
5 (HEAVY)
HEAVY: Udává těžší odpor při hraní na
klaviaturu. Musíte hrát s větším důrazem
než u MEDIUM, abyste zahráli fortissimo
(), jelikož klaviatura reaguje jako těžší.
Dynamická hra přidává lepší feeling.
6 (SUPER HEAVY)
SUPER HEAVY: Ještě tvrdší nastavení
než HEAVY.
2.
Chcete-li se vrátit k původnímu nastavení, podržte [SHIFT]
a stiskněte tlačítka OCTAVE [-] a [+] současně.
Zadání zóny a klávesového rozsahu
(Zone Settings)
A-88MKII ukládá nastavení klaviatury, např. MIDI kanál a oktávový
posun, pro tři zóny: LOWER, UPPER 1 a UPPER 2.
Hraní jedním zvukem
(Single)
Povíme si, jak hrát jen v jedné zóně.
1.
Stiskem [SPLIT] indikátor zhasne.
2.
Stiskněte tlačítko zóny ([UPPER 1], [UPPER 2], nebo
[LOWER]), jejímž zvukem chcete hrát, LEDka se rozsvítí.
Hraní zvuky ve vrstvách
(Layer)
Dle pořad, v jakém jste stiskli tlačítka zón, můžete kombinovat několik
zvuků ve třech vrstvách (LOWER, UPPER 1, UPPER 2).
1.
Stiskem [SPLIT] indikátor zhasne.
2.
Stiskněte tlačítka požadovaných zón ([UPPER 1], [UPPER 2],
nebo [LOWER]) současně, tím se rozsvítí příslušné LEDky.
Zadání klávesového rozsahu pro zvuky
(Split)
„Split” odpovídá nastavení, v jakém je klaviatura rozdělena na levou
a pravou část, a "Dělící bod” je klávesa, na které rozdělení mění.
1.
Podržte tlačítko [SPLIT], a současným stiskem tlačítek
[UPPER 1], [UPPER 2] a [LOWER] se rozsvítí příslušné LEDky.
Můžete provést nastavení Dělícího bodu a rozdělit klaviaturu
na dvě či tři oblasti.
2.
Chcete-li zrušit rozdělení, stiskněte tlačítko [SPLIT] znovu
a zhasne.
Rozdělení na dvě části (sRozdělení na dvě části (s
plit + layer)plit + layer)
Dělící bod (F#3)
Pravá část klaviatury hraje v zónách UPPER 1/2 (ve vrstvách),
a levá část hraje v zóně LOWER (single). Dělící bod je zahrnut
do spodní části LOWER.
Hraní
Hraní
99
Vysílání příkazů kontroleru do konkrétní
zóny
(Target Zone)
Pokud hrajete na rozdělenou klaviaturu, můžete vysílat příkazy
kontroleru do konkrétní zóny.
1.
Stiskněte tlačítko zóny [UPPER 1], [UPPER 2], nebo[LOWER],
do které chcete vysílat.
Tlačítko jasně svítí.
2.
Hrajte.
Příkazy kontroleru z padů, ovladačů apod. jsou vysílány do zóny,
jejíž LEDka jasně svítí.
Změna dělícího bodu klaviatury
1.
Podržte tlačítko [SPLIT] a stiskněte klávesu, kterou chcete
mít jako dělící bod.
Dělící bod je zahrnut do spodní části LOWER.
Rozdělení na tři části (dRozdělení na tři části (d
va dělící body)va dělící body)
Dělící bod (F#3)
Dělící bod (H5)
Zóny UPPER 1/2, rozdělené do dvou oblastí, můžete dále rozdělit,
takže můžete hrát až ve třech různých oblastech nezávisle.
UPPER 2 je na pravé straně klaviatury, UPPER 1 je uprostřed
a LOWER je vlevo.
Změna dělícího bodu klaviatury (rozdělení na tři)
1.
Podržte tlačítko [SPLIT] a stiskněte [SHIFT], dále klávesu,
kterou chcete mít jako druhý dělící bod.
Druhý dělící bod je zahrnut do horní části UPPER 1.
2.
Chcete-li se vrátit ke klasickému rozdělení na dvě části,
podržte tlačítka [SPLIT] a [SHIFT], a stiskněte nejvyšší
(nebo nejnižší) klávesu na klaviatuře.
Změna oktávy
(Octave Shift)
Můžete změnit výškový rozsah klaviatury v oktávových krocích.
1.
Stiskněte tlačítko OCTAVE [–] [+].
S každým stiskem tlačítka se změní výška tónu o oktávu.
Aktuální krok je dán indikátory OCTAVE/TRANSPOSE.
Rozsah: -4–5 oktáva
-4 +5
2.
Pokud stisknete obě tlačítka OCTAVE [–] a [+] současně,
vrátíte se k původnímu nastavení.
Nastavení oktávového posunu se resetuje na 0.
Změna výšky v půltónech
(Transpose)
Můžete změnit výškový rozsah klaviatury v půltónových krocích.
1.
Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a stiskněte tlačítko OCTAVE
[-] [+].
Tlačítko svítí a transpozice je aktivní.
S každým stiskem tlačítka se změní nastavení o půltón.
Aktuální krok je dán indikátory OCTAVE/TRANSPOSE.
Rozsah: -6–5
+5-4
2.
Chcete-li zrušit transpozici, stiskněte tlačítko [TRANSPOSE]
znovu a zhasne.
3.
Chcete-li se vrátit k původnímu nastavení, podržte
[TRANSPOSE] a stiskněte tlačítka OCTAVE [-] a [+] současně.
Transpozice se resetuje na 0.
Použití ovladačů pro vysílání příkazů
Control Change
Základní parametry plug-in syntezátorů Roland jsou již ovladačům
přiřazeny.
Pomocí tlačítek [SHIFT] + [FUNC] přiřadíte parametry ovladačům
podle potřeby.
&
“Přiřazení čísla kontroleru ovladači” (str. 14)
Hraní
1010
Použití padů k vysílání MIDI příkazů
Použití padů k přepínání zvuků
(Program Change)
1.
Stiskněte tlačítko [PROG CHG].
Pady 1-8 svítí slabě.
2.
Zvolte banku.
&
“Výběr banky” (str. 10)
3.
Stiskem padu vyšlete příkaz Program change.
Pad svítí červeně.
&
“Výběr zvuku” (str. 10)
MEMOMEMO
Můžete také postupně vysílat příkazy Program change stiskem tlačítka [NEXT]
(ENTER).
Výběr banky
Indikátor
Banka Operace Indikátor barvy
1–8 Stiskněte tlačítka BANK [K] [J]. Bílá
9–16
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko
BANK [K] [J].
Červená
Výběr zvuku
Stiskněte pad [1]–[8].
Souvislost Pad / Bank
Banka
(Indikátor barvy)
Pad
1 2 3 4 5 6 7 8
1 (bílá) 0 1 2 3 4 5 6 7
2 (bílá) 8 9 10 11 12 13 14 15
3 (bílá) 16 17 18 19 20 21 22 23
4 (bílá) 24 25 26 27 28 29 30 31
5 (bílá) 32 33 34 35 36 37 38 39
6 (bílá) 40 41 42 43 44 45 46 47
7 (bílá) 48 49 50 51 52 53 54 55
8 (bílá) 56 57 58 59 60 61 62 63
9 (červená) 64 65 66 67 68 69 70 71
10 (červená) 72 73 74 75 76 77 78 79
11 (červená) 80 81 82 83 84 85 86 87
12 (červená) 88 89 90 91 92 93 94 95
13 (červená) 96 97 98 99 100 101 102 103
14 (červená) 104 105 106 107 108 109 110 111
15 (červená) 112 113 114 115 116 117 118 119
16 (červená) 120 121 122 123 124 125 126 127
Použití padů k vysílání příkazů Control
Changes
(Cc/Control Change)
1.
Stiskněte tlačítko [CC].
Pady 1-8 svítí slabě.
2.
Zvolte banku.
&
“Výběr banky” (str. 10)
3.
Stiskem padu vyšlete příkaz Control Change.
Pad svítí modře.
* Nastavení FUNCTION (str. 14) využijete k zadání, zda pad bude fungovat
jako momentary nebo latched kontroler.
V případě „momentary, pad svítí, dokud jej držíte.
V případě „latch” pad střídá ne/aktivní stavy, ne/svítí s každým
stiskem padu.
Použití padů ke hraní not
(Note On)
1.
Stiskněte tlačítko [NOTE].
Pady 1-8 svítí slabě.
2.
Zvolte banku.
&
“Výběr banky” (str. 10)
3.
Stiskem padu vyšlete notu.
Pad svítí oranžově.
LEDka padu svítí, dokud držíte pad.
Hraní
1111
Hraní pomocí arpeggia
„Arpeggio je herní technika, u které jsou noty akordu přehrávány
v různou dobu.
Data pro hru zóny UPPER 1 jsou vyslána do arpeggia (str. 6).
1.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem [UPPER1] (ARPEGGIO)
se tlačítko rozsvítí.
Arpeggio je zapnuto a pady svítí zeleně.
2.
Pomocí padů [1][4] (ARP RANGE) zadáte rozsah arpeggia
(tedy v jakém klávesovém rozsahu bude arpeggio hrát.
Pad ARP RANGE Vysvětlení
1 1 oktáva
Určuje rozsah arpeggia v jednotkách oktávy.
2 2 oktávy
3 3 oktávy
4 4 oktávy
3.
Pomocí padů [5]-[8] (ARP MODE) zvolte pattern arpeggia.
Pad ARP MODE Vysvětlení
5 UP Stisknuté klávesy zní postupně od nejnižší.
6 DOWN Stisknuté klávesy zní postupně od nejvyšší.
7
U&D
(UP & DOWN)
Stisknuté klávesy zní postupně od nejnižší po nejvyšší
a pak zpět opakovaně.
Poslední notou UP je první nota DOWN.
8
RND
(RANDOM)
Stisknuté klávesy zní v náhodném pořadí.
4.
Pomocí [S2] (TAP TEMPO) změníte tempo.
* Jakmile spustíte DAW, arpeggio se synchronizuje k tempu DAW.
* Držíte-li [S1] [HOLD] tlačítko, tóny budou prodlouženy po určitou dobu,
i když zvednete ruce z klaviatury.
5.
Chcete-li vypnout režim Trigger, podržte tlačítko [Shift]
a stiskněte znovu tlačítko [MIDI CTRL].
Změna kroků arpeggia
(ARPEGGIATOR STEP)
Povíme si, jak změnit notovou délku v každém kroku (timing resolution).
1.
Stiskněte tlačítko [FUNC].
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „ARPEGGIATOR
STEP”.
Parametr Klávesa Vysvětlení
ARPEGGIATOR
STEP
1/4 Čtvrťová nota
1/4T Čtvrťová triola
1/8 Osminová nota
1/8T Osminová triola
1/16 Šestnáctinová nota
1/16T Šestnáctinová triola
Změna doby trvání not
(ARPEGGIATOR GATE)
Povíme si, jak určit dobu trvání not pro legato nebo staccato hru.
1.
Stiskněte tlačítko [FUNC].
2.
Stiskněte tlačítka, nad kterými je popis „ARPEGGIATOR
GATE”.
Parametr Klávesa Vysvětlení
ARPEGGIATOR
GATE
50%
Noty zní poloviční dobu než udává notová
hodnota (staccato).
100%
Noty zní po celou dobu, jak udává notová
hodnota (legato).
1212
A-88MKII umožňuje ukládat nastavení, zón o kontrolerů do user
paměti jako „snímek (až osm).
Uživatelská paměť
ZónaZóna
UPPER 1UPPER 1
USB MIDIUSB MIDI
MIDI OUTMIDI OUT
ZónaZóna
UPPER 2UPPER 2
USB MIDIUSB MIDI
MIDI OUTMIDI OUT
ZónaZóna
LOWERLOWER
USB MIDIUSB MIDI
MIDI OUTMIDI OUT
Parametr Assign
Velocity curve Nastavení transpozice
Vyvolání snímku SNAP SHOT
22
11
33
1.
Stiskem tlačítka [SNAPSHOT] aktivujete funkci.
Pady, které již obsahují snímek, svítí matně bíle.
Tato nastavení můžete z user z paměti vyvolat.
2.
Pomocí padů vyberte číslo snímku, který chcete vyvolat.
Pad a tlačítko [NEXT] (ENTER) bliká.
3.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Nastavení se tím vyvolají.
Uložení snímku SNAP SHOT
Povíme si, jak zapsat nastavení jako snímek.
22
11
33
11
1.
Podržte [SHIFT] a stiskněte tlačítko [SNAP SHOT].
2.
Stiskněte pad, kterému chcete snímek přiřadit.
Pad a tlačítko [NEXT] (ENTER) bliká.
3.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Nastavení je tím zapsané.
Uložení nastavení
(SNAP SHOT)
1313
Specikace dynamických vlastností
klaviatury
(KEY VELO)
1.
Stiskněte tlačítko [FUNC].
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „KEY VELO”.
3.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „NUMERIC (0-9)”,
kterými zadáte hodnoty.
Parametr Hodnota Vysvětlení
KEY VELO
0 (TOUCH)
TOUCH (standard): Vysílány jsou
hodnoty dynamiky, odpovídající
dynamice vaší hry na klávesy.
1–127 (FIXED VALUE)
FIXED VALUE: Vysílána je konstantní
hodnota dynamiky, zadaná předem, bez
ohledu na to, jakou silou hrajete.
4.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Zabránění úspornému režimu u připojení
přes USB
(NO SUSPEND)
Pokud je A-88MKII připojen k počítači přes USB, dokáže vstoupit
do úsporného režimu (Suspend), dle zadaného nastavení.
Jestliže nechcete, aby A-88MKII vstupoval do režimu Suspend mode
když pracujete, zvolte „NO SUSPEND”.
1.
Stiskněte tlačítko [FUNC].
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „NO SUSPEND”.
3.
Stiskem tlačítek OCTAVE [-] [+] proveďte nastavení.
Parametr Tlačítko Vysvětlení
NO SUSPEND
OCTAVE [+] SUSPEND (standard): Nastaví se Suspend.
OCTAVE [-] NO SUSPEND: Suspend se nenastaví.
4.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Výběr USB ovladače
(DRIVER)
1.
Stiskněte tlačítko [FUNC].
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „DRIVER”.
3.
Stiskem tlačítek OCTAVE [-] [+] proveďte nastavení.
Parametr Tlačítko Vysvětlení
DRIVER
OCTAVE [+]
GENERIC (standard): Bude použit
standardní ovladač, který poskytuje operační
systém.
Je nejvhodnější, pokud nemáte speciální
ovladač, nebo jej nemůžete nainstalovat.
OCTAVE [-]
Speciální ovladač: Bude použit speciální
ovladač.
* Chcete-li pracovat s A-88MKII Control pod Windows, použijte speciální ovladač.
4.
Stiskněte ] tlačítko [NEXT (ENTER)].
* Po změně nastavení vypněte nástroj a znovu jej zapněte, tím se provedené
nastavení aktivuje.
Nastavení funkce pedálu
(CTRL DIR)
1.
Stiskněte tlačítko [FUNC].
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „CTRL DIR.
3.
Stiskem tlačítek OCTAVE [-] [+] proveďte nastavení.
Parametr Tlačítko Vysvětlení
CTRL DIR
OCTAVE [+]
POSITIVE (standard): Stiskem pedálu
hodnotu zvýšíte.
OCTAVE [-] REVERSED: Stiskem pedálu hodnotu snížíte.
4.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Systémová nastavení
(FUNCTION)
[NEXT][NEXT] Tlačítko (ENTER) Tlačítko (ENTER)
Tlačítka OCTAVETlačítka OCTAVE [-] [+] [-] [+]
NUMERICNUMERIC [0]–[9] [0]–[9] klávesyklávesy
Nastavení SYSTEMNastavení SYSTEM
Tlačítko [FUNC]Tlačítko [FUNC]
Systémová nastavení (FUNCTION)
1414
epínání funkce padů
(Latch/Momentary)
* To platí pouze v případě, je-li tlačítko [CC] aktivní.
Když stisknete pad, který vyšle příkaz Control change, nastavení,
provedené zde určuje, zda je Control change aktuální pouze, když
držíte pad (momentary) nebo se střídavě zapíná/vypíná s každým
stiskem padu (latch).
1.
Stiskněte tlačítko [FUNC].
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „PAD/Cc”.
3.
Stiskem tlačítek OCTAVE [-] [+] proveďte nastavení.
Parametr Tlačítko Vysvětlení
PAD/Cc
OCTAVE [+]
Momentary: Control Change je aktivní,
dokud držíte pad.
OCTAVE [-]
Latch (standard): Control Change se zapne/
vypne při každém stisku padu.
4.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Přiřazení čísla kontroleru ovladači
1.
Podržte [SHIFT] a stiskněte tlačítko [FUNC].
Přiřaditelné pady a ovladače blikají.
2.
Chcete-li zvolit kontroler, který potřebujete přiřadit,
pohněte tímto ovladačem.
3.
Zadejte číslo kontroleru pomocí kláves s popisem
„NUMERIC (0–9)” nad nimi.
Rozsah: 0–127
4.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Úprava zvuku pomocí pedálů
A-88MKII může použít přibalený Damper pedál, pedálovou jednotku
(RPU-3: nutno dokoupit), Expression pedál (EV-5: nutno dokoupit),
nebo pedálový spínač (řady DP: nutno dokoupit).
* Chcete-li použít Expression pedál, musíte provést nastavení ve speciální
aplikaci.
DAMPER Hold (CC#64)
Tímto pedálem prodloužíte zvuk. Podržíte-li tento pedál stisknutý,
noty budou znít, i když uvolníte klávesy.
FC2 Sostenuto (CC#66)
Prodlouženy budou pouze noty, které jste zahráli v okamžiku,
kdy byl pedál stisknutý.
FC1 Soft pedal (CC#67)
Tento pedál využijete ke změkčení zvuku.
* Přiřazený efekt se liší podle zvukového modulu.
MEMOMEMO
Jak přidat vaší hře na výrazu (Expression Pedal)
Zatímco hrajete na klaviaturu, zkuste uvolnit nebo více stisknout
Expression pedál.
Změnou hlasitosti můžete dodat své hře hlubší výraz.
* Příklad: Expression pedálem, připojeným do konektoru FC2, můžete přidat
hlasitost (expression: CC#11)
Přiřazení příkazu Program Change padu
(PROG CHG)
1.
Stiskněte tlačítko [PROG CHG].
2.
Podržte [SHIFT] a stiskněte tlačítko [FUNC].
Přiřaditelné pady blikají.
3.
Stiskněte pad, který chcete přiřadit.
4.
Číslo programu zadáte stiskem kláves s popisem „NUMERIC
(0–9)”.
Rozsah: 0–127
5.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Přiřazení příkazu Control Change padu
(CC)
1.
Stiskněte tlačítko [CC].
2.
Podržte [SHIFT] a stiskněte tlačítko [FUNC].
Přiřaditelné pady blikají.
3.
Stiskněte pad, který chcete přiřadit.
4.
Zadejte číslo kontroleru pomocí kláves s popisem „NUMERIC
(0–9)” nad nimi.
Rozsah: 0–127
5.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Přiřazení příkazu Note padu
(NOTE)
1.
Stiskněte tlačítko [NOTE].
2.
Podržte [SHIFT] a stiskněte tlačítko [FUNC].
Přiřaditelné pady blikají.
3.
Stiskněte pad, který chcete přiřadit.
4.
Stiskem jedné či více kláves zadáváte noty.
Můžete zadat až čtyři noty.
5.
Stiskněte tlačítko [NEXT] (ENTER).
Jak zastavit zaseknuté noty
(PANIC)
Pokud se vám stane, že se noty zaseknou” na připojeném MIDI
sekvenceru nebo nastane jakýkoli jiný problém se zvukem,
můžete problém vyřešit tak, že vyšlete resetovací zprávu.
1.
Stiskněte tlačítko [FUNC].
2.
Stiskněte klávesy, nad kterými je popis „PANIC”.
Pomocí této funkce lze vyslat resetovací zprávy All Sounds O,
All Notes O a Reset All Controllers na všechny kanály.
1515
VAROVÁNÍ
Chcete-li jednotku zcela vypnout, vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky
Jelikož i když je vypínač ve stavu O,
jednotka není zcela oddělena od zdroje
napájení. Je-li potřeba úplně napájení
vypnout, vypněte přístroj a vytáhněte kabel
ze zásuvky. Z toho důvodu by měla být zásuvka,
do které je přístroj zapojen, snadno dostupná.
Ohledně funkce Auto O
Nástroj se automaticky vypne po předem
zadané době od poslední akce při hraní, nebo
pomocí tlačítek a ovládacích prvků na panelu
(funkce Auto O). Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal
automaticky, vypněte parametr Auto O (str. 2).
Přístroj nerozebírejte ani neupravujte sami
Neprovádějte jakékoliv úpravy, pokud k
tomu nejste přímo vyzváni v Uživatelském
manuálu. Jinak riskujete poškození.
Neopravujte ani nevyměňujte součástky vy sami
Kontaktujte servisní centrum Roland Service
Center nebo autorizovaného Dealer Roland.
Seznam servisních středisek Roland
a ociálních obchodníků Roland,
viz webovou stránku Roland.
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte
v následujících typech míst kde je
teplotní extrém (tj. přímý sluneční svit
v uzavřeném vozidle, blízko tepelných
vodičů či umístění na ploše topného
zařízení); nebo
vlhko (např.: koupelny, umývárny
či vlhké podlahy); nebo
vystaven výparům nebo dýmu; popř.
vliv slaného prostředí; nebo
déšť; nebo
prach či písek; nebo
možnost silných otřesů a vibrací; nebo
špatně větraná místnost.
Používejte pouze doporučený stojan
Doporučujeme nástroj používat pouze
se stojanem, doporučeným společností
Roland.
Nestavějte na nestabilní místa
Pokud použijete stojan, doporučený
společností Roland, musí být pečlivě
umístěn, aby byl vodorovný a stabilní.
Pokud nepoužijete stojan, ověřte,
zda je zvolené umístění vodorovné
a nástroj se nebude kývat.
VAROVÁNÍ
Upozornění ohledně umístění jednotky na stojan
Při instalaci na stojan postupujte přesně
podle pokynů v Uživatelském manuálu
(str. 2).
Nebude-li správně zajištěný, riskujete
nestabilní stav, ve kterém může přístroj
upadnout nebo se svalí stojan a může způsobit
zranění.
Používejte pouze přiložený AC adaptér
a odpovídající napětí
* Použijte jen určený AC adaptér (řady PSA)
a zajistěte, aby napětí, uvedené na přístroji,
odpovídalo napětí ve vaší síti.
Použijte jen dodaný napájecí kabel
Používejte pouze přibalený napájecí kabel.
Tento kabel nesmí být využit pro žádný
jiný účel.
Nezatěžujte napájecí kabel ani na něj nestavějte
těžké předměty
Jinak může dojít k požáru nebo
elektrickému zkratu.
Do přístroje se nesmí dostat cizí objekty nebo
tekutina, nestavějte na něj žádné nádoby s vodou
Nepokládejte na něj nádoby s tekutinou
(např. vázy). Zabraňte tomu, aby dovnitř
zapadly cizí objekty (hořlavé předměty,
mince, drátky) nebo tekutiny (voda, džus).
Mohlo by dojít ke zkratu, závadě
či poškození.
Vypněte přístroj, pokud dojde k neobvyklému
chování
V následujících případech ihned vypněte
nástroj a kontaktujte obchodníka, servisní
středisko Roland, nebo autorizovaného
distributora Roland.
AC adaptér nebo napájecí kabel je poškozen; nebo
se objeví kouř či zápach; nebo
jestliže zapadl nějaký předmět či byla nalita
tekutina do přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje výrazné
odlišnosti ve funkcích.
Seznam servisních středisek Roland a ociálních
obchodníků Roland, viz webovou stránku Roland.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
Snažte se chránit děti před zraněním
Vždy ověřte, zda je v blízkosti přítomen
dospělý, v případě, že přístroj používají děti.
Přístroj nesmí upadnout ani utrpět silný náraz
Mohlo by dojít k poškození.
Nesdílejte zásuvku s větším počtem jiných zařízení
Jinak riskujete přehřátí nebo požár.
Nevyvážejte nástroj do zámoří
Všechny opravy by měl provádět pouze váš
dodavatel, nejbližší servis rmy Roland či
autorizovaný prodejce produktů Roland.
Seznam servisních středisek Roland a ociálních
obchodníků Roland, viz webovou stránku Roland.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze doporučený stojan(y)
Přístroj je upraven tak, aby bylo možné
využít specické stojany (KS-10Z, KS-12)
od Rolandu. Použijete-li jiné, riskujete
případná zranění, když produkt upadne
nebo se svalí kvůli nestabilitě.
Přečtěte si upozornění o bezpečnosti, než stojan
použijete
I když budete dbát na upozornění, uvedená
v uživatelském manuálu, v určitých
situacích může dojít k převrhnutí stojanu.
Kdykoliv pracujete s nástrojem, dbejte
na bezpečnost.
Když odpojujete napájecí kabel, uchopte jej za
zástrčku
Chcete-li předejít poškození vodiče, vždy
uchopte napájecí kabel za zástrčku, když jej
odpojujete z přístroje nebo ze zásuvky.
Pravidelně čistěte konektor napájecího kabelu
Nahromadění prachu nebo cizích objektů
mezi konektorem a zástrčkou může vést
k požáru nebo elektrickému zkratu.
V pravidelných intervalech proto konektor
čistěte suchým hadříkem, vytřete prach
a sejměte cizí objekty.
Odpojte nástroj ze zásuvky, pokud nebude přístroj
delší dobu používán
V případě poruchy může dojít k požáru,
ač je pravděpodobnost nízká.
Nastavte napájecí kabel i ostatní kabely vždy tak,
aby nemohlo dojít k ohnutí dříků v konektoru
Ponecháte-li kabely ležet tak, aby po
nich kolemjdoucí šlapali, může jednotka
spadnout nebo překlopit.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of injury or material
damage should the unit be used
improperly.
* Material damage refers to damage or
other adverse effects caused with
respect to the home and all its
furnishings, as well to domestic animals
or pets.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of death or severe injury
should the unit be used improperly.
The symbol alerts the user to things that must be
carried out. The specific thing that must be done is
indicated by the design contained within the circle. In the
case of the symbol at left, it means that the power-cord
plug must be unplugged from the outlet.
The symbol alerts the user to important instructions or
warnings.The specific meaning of the symbol is
determined by the design contained within the triangle. In
the case of the symbol at left, it is used for general
cautions, warnings, or alerts to danger.
The symbol alerts the user to items that must never be
carried out (are forbidden). The specific thing that must
not be done is indicated by the design contained within
the circle. In the case of the symbol at left, it means that
the unit must never be disassembled.
About WARNING and CAUTION Notices
About the Symbols
ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
1616
UPOZORNĚNÍ
Vyvarujte se stoupnutí na horní část přístroje nebo
pokládání těžkých předmětů na něj
Jinak riskujete zranění a překlopení
přístroje.
Nikdy nezapojujte/ neodpojujte konektor napájení
vlhkýma rukama
Mohlo by dojít ke zranění elektrickým
proudem.
Nejprve odpojte kabely, chcete-li přístroj přenášet
Před přesunem přístroje odpojte napájecí
kabel ze zásuvky, stejně tak všechny ostatní
kabely z externích zařízení.
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním nástroje odpojte napájení ze zásuvky
Pokud ponecháte zástrčku v síti, riskujete
úraz elektrickým proudem.
Pokud se blíží bouřka a blesky, odpojte napájecí
kabel ze zásuvky
Pokud ponecháte zásuvku v síti, riskujete
úraz elektrickým proudem.
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
Zdroj napájení
Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické
sítě, kterou využívají zařízení ovládaná spínačem
nebo elektromotorem (jako lednička, pračka,
mikrovlnná trouba nebo ventilace). Podle způsobu
použití elektrických zařízení se může vyskytnout
pokles napětí, který způsobí poškození nebo šum.
Není-li možné použít jiné napájení, využijte alespoň
ltr pro odrušení mezi přístrojem a elektrickou
zásuvkou.
AC adaptér se po delším souvislém použití mírně
ohřívá. Je to běžné a není důvod k obavám.
Umístěte AC adaptér tak, aby strana s indikátorem
byla nahoře. Indikátor se rozsvítí, jakmile zapojíte
adaptér do zásuvky.
Umístění
Nástroj může rušit příjem rozhlasového
či televizního vysílání. Nepoužívejte přístroj
v blízkosti takových přijímačů.
Pokud přenášíte přístroj do jiného prostředí
s velmi rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou
se objevit kapky (kondenzované) vlhkosti uvnitř
přístroje. V tomto stavu je použití přístroje riskantní.
Proto, ještě před použitím přístroje, jej musíte
nechat několik hodin přizpůsobit se prostředí,
až se kondenzát vypaří.
Nepokládejte na klaviaturu žádné předměty. Může
to způsobit poškození, jako zůstatkový stisk kláves,
produkující nepatrný zvuk.
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí, jeho gumové nožky mohou změnit
barvu či zanechat stopy.
Na přístroj nestavějte žádné nádoby s tekutinou.
Jestliže se jakákoliv tekutina vylije na povrch
přístroje, důkladně ji vytřete jemným, suchým
hadříkem.
Údržba
Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol
či rozpouštědla jakéhokoliv druhu, vyvarujete
se tak nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Péče o klaviaturu
Nepopisujte klaviaturu žádným způsobem
ani na klávesy neklaďte žádné značky. Inkoust
se vsaje do povrchové vrstvy a nebude možné
jej odstranit.
Na klávesy nenalepujte nálepky. Nebude možné
odstranit ty, které mají příliš silné lepidlo, takže
způsobí zabarvení kláves.
Chcete-li odstranit odolnou špínu, použijte běžně
dostupné čistící prostředky, které neobsahují
abraziva. Začněte lehkým otřením. Pokud špína
odolává, zvyšujte tlak, ale s ohledem na nebezpečí
poškrábání.
Opravy a data
Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že máte
zálohovaná data, nebo si alespoň poznamenejte
a sepište potřebné informace. Ačkoliv děláme vše
pro to, aby vaše uložená data zůstala během oprav
zachována, jsou případy, jako například fyzické
poškození, kdy obnova uloženého obsahu není
v žádném případě možná. Společnost Roland
nenese odpovědnost za obnovení uložených
dat poté, co byla ztracena.
Další upozornění
Veškerá data, uložená v paměti jednotky budou
ztracena, dojde-li k závadě zařízení, nesprávné
operaci, apod. Chcete-li se chránit před jejich
nenávratnou ztrátou, snažte se uložená data
pravidelně zálohovat.
Společnost Roland nenese odpovědnost za
obnovení uložených dat poté, co byla ztracena.
Při práci s tlačítky, tahovými ovladači a jinými
ovládacími prvky a konektory buďte opatrní. Hrubé
zacházení může způsobit poškození přístroje.
Během zapojení/ odpojení kabelů uchopte
samotný konektor – nikdy netahejte za kabel.
Předejdete tak zkratům nebo poškození vnitřních
prvků kabelu.
Zvuk stisknutých kláves a vibrace, způsobené
nástrojem, se mohou přenášet podlahou nebo
stěnami, s nežádoucí odezvou. Takže i když hrajete
se sluchátky, můžete někoho v okolí rušit.
Používejte pouze doporučený expression pedál.
Zapojením jiného Expression pedálu riskujete
poškození a/ nebo zničení nástroje.
Souvislé hraní může vést ke změně barevného
odstínu padu, ale nemá to žádný vliv na jeho
funkce.
Práva k duševnímu vlastnictví
Roland je registrovaná obchodní známka nebo
obchodní značka Roland Corporation v USA a/nebo
v jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná v tomto
dokumentu jsou obchodními značkami nebo
registrovanými ochrannými známkami svých
majitelů.
/