Roland JUPITER-Xm Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
Hudobné vybavenie
Model
JUPITER-Xm
Typ
Návod na obsluhu
Uživatelský manuál
Uživatelský manuál
(tento dokument)
Přečtěte si nejdříve. Vysvětluje základy, které potřebujete vědět,
chcete-li používat JUPITER-Xm.
PDF manuál
(můžete jej stáhnout z webu)
5
Referenční manuál
Vysvětluje všechny funkce a parametry JUPITER-Xm.
Jak získat PDF manuál
1. V prohlížeči počítače zadejte
následující URL.
http:/ www.roland.com/manuals
I
2. Zvolte „JUPITER-Xm jako jméno
produktu.
2
Obsah
Úvod ......................................... 3
: Přehled JUPITER-Xm........................... 3
Popis panelů ................................. 4
: Horní panel .................................. 4
: Zadní panel (Připojení dalšího vybavení)............... 6
: Spodní panel ................................. 8
Instalace baterií ................................ 8
: Zapnutí JUPITER-Xm .......................... 8
Vypnutí nástroje ............................... 8
: Nastavení celkové hlasitosti (Master Volume)......... 8
: Použití integrovaného ozvučení................. 8
Použití funkce Scene (SCENE)................... 9
: Vyvolání/ ukládání scény....................... 9
: Scene Edit ................................... 9
: Použití funkcí pro hru.......................... 9
: Hraní se zapojeným pedálem ................... 9
Výběr a hraní zvuky (MODEL BANK).............. 10
: Výběr zvuku.................................. 10
Přiřazení požadovaného modelu nebo kategorie
tlačítkům [1]–[16] .............................. 10
: Použití funkcí Performance ..................... 10
: Hraní s připojeným mikrofonem (Vocoder) ......... 10
Provedení nastavení mikrofonu ................... 11
Editace zvuku (TONE EDIT) ...................... 12
: Základní editační operace...................... 12
: OSC (Oscillator) ................................. 12
: FILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
: LFO (Low Frequency Oscillator)....................... 12
: ENVELOPE ................................... 12
: EFEKTY ...................................... 12
: Uložení vytvořeného zvuku (WRITE)............... 12
Použití I-ARPEGGIO........................... 13
: Zapnutí/ vypnutí Arpeggia ..................... 13
: Jak bude arpeggio pokračovat, i po sejmutí rukou z
klaviatury (I-ARPEGGIO HOLD) ...................... 13
: Výběr typu arpeggia .......................... 13
: Výběr typu rytmiky. ........................... 13
: Změna tempa Arpeggia........................ 13
: Automatická změna arpeggia (PLAY DETECTOR) ...... 13
: Editace jednotlivých kroků arpeggia (STEP EDIT) .... 14
Použití funkcionality Bluetooth® ............. 15
: Využití ozvučení JUPITER-Xm k poslechu hudby z
mobilního zařízení ............................ 15
Registrace mobilního zařízení (párování) .............. 15
Zapojení předem spárovaného mobilního zařízení .... 15
Přehrávání hudby z mobilního zařízení.............. 15
: Jak pomocí JUPITER-Xm ovládat mobilní zařízení.. 15
Využití JUPITER-Xm jako MIDI keyboardu pro hudební
aplikaci ...................................... 15
: Odlišení několika jednotek JUPITER-Xm
(Bluetooth ID) ................................ 16
: Deaktivace funkcí Bluetooth.................... 16
Zapojení externího vybavení................. 17
: Zapojení do počítače (USB COMPUTER port) .......... 17
Instalace speciálního ovladače .................... 17
Jména portů s ovladačem VENDER ................. 17
: Zapojení USB flash disku (USB MEMORY port)......... 18
Formátování USB Flash disku (FORMAT USB MEMORY) ..... 18
Backup/Restore ................................ 18
Export ....................................... 18
Nastavení celé jednotky...................... 19
: Automatické vypínání nástroje po určité době
(Auto Off) ...................................... 19
: Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset) ........ 19
: Uložení nastavení systému (System) ............... 19
Uložení nastavení systému (System Write) ............. 19
Hlavní specifikace ............................ 22
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE ............... 23
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY........................ 23
Než začnete přístroj používat, věnujte pozornost sekcím „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POKYNY” (leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a
Uživatelský manuál (str. 23)). Po přečtení si ponechejte dokumenty po ruce pro pozdější použití.
© 2019 Roland Corporation
3
ehled JUPITER-Xm
Úvod
Model
„Model” značí zvukový procesor, který reprodukuje specifickou vintage jednotku nebo zvukový procesor, optimalizovaný pro
specifickou funkci.
Je zde např. model, který reprodukuje vintage syntezátor JUPITER-8.
Každý model je vybaven odlišnou sadou jedinečných parametrů a efektů, a proto se také liší práce s ovladači a dalšími kontrolery. To znamená, že můžete využít jednu
jednotku JUPITER-Xm, namísto celé řady jiných.
Je zde např. model, který reprodukuje vintage syntezátory JUPITER-8 a JUNO-106.
Můžete tvořit tóny pro každý model.
Tone
Zvuky, přiřazené partu, nazýváme „tone.
Pro každý zvuk tone můžete nastavit oscilátor, filtr a efekty (MFX). Struktura a efekty zvuku se liší, podle zvukového procesoru (modelu).
Part
Každému z pěti partů můžete přiřadit zvuk (tone), a zadat panorama či EQ.
Můžete si vybrat zvuk pro každý part a hrát v něm.
Je zde pět partů. Každému partu 1–4 můžete přiřadit zvuk syntezátoru a rytmický zvuk partu 5.
Některé zvukové procesory (modely) je možné přiřadit pouze partu 1.
I-ARPEGGIO
Využívá k analýze časování, v jakém budou zní klávesy, využívá umělou inteligenci a používá optimální arpeggio patterny i pro více partů.
Jednoduše zvolíte TYPE a RHYTHM, a můžete I-ARPEGGIO využít s různými druhy nastavení.
Pokud máte např. nápad na song, můžete měnit nastavení a zkoušet hrát na klávesy, až najdete vhodnou frázi, pomocí funkce STEP EDIT ji uložíte a můžete editovat,
a nakonec importovat jako MIDI data do DAW v počítači.
Scéna
Nastavení všech partů, I-ARPEGGIO a efektů, se ukládají společně do tzv. „scény”.
Ve scéně najdete kompletní stav svého oblíbeného nastavení, včetně nastavení každého partu (jako je číslo zvuku, panorama a hlasitost), nastavení, společné pro všechny
party (např. Reverb, Delay a Chorus), i sekvenční data každého partu.
Doporučujeme své nastavení si uložit předem, jako scénu, a pak během hraní tyto scény jen přepínat.
Můžete uložit celkem 256 scén, organizovaných jako 16 scén × 16 bank.
Kontroler
Klaviatura Tlačítko / ovladač / slider Pitch Bend / Modulace
Tone
Filter type = TVF
TVA
PAN
L
#
R
TVF
3Band EQ
Filter type = VCF
VCFHPF
LFO 1/2
Pitch Env
OSC
Rozhraní
USB computer
(Audio / MIDI)
USB flash drive
(File)
Operace s pedálem
(CTRL / HOLD)
MIDI vstup /
výstup
USB computer
(Audio / MIDI)
Mikrofonní vstup
AUX vstup
Scéna System
Systémové efekty
MASTER
EQ/COMP
MIC
NS/COMP
OUTPUT
PHONES
I-ARPEGGIO
PART 1
Tone
MFX PAN/EQ
PART 2
Tone
MFX
PAN/EQ
PART 3
Tone
MFX
PAN/EQ
PART 4
Tone
MFX PAN/EQ
PART 5
Tone (Drum Kit)
PAN/EQ
Scene effect
DRIVE
CHORUS
REVERB
DELAY
Některé modely lze zvolit pouze pro PART 1.
Bicí sady lze zvolit pouze pro PART 5.
Reproduktory
* Bluetooth audio podporuje pouze vstup. Audio
signál nelze přenést ani přes Bluetooth reprobox,
ani do sluchátek.
4
Popis panelů
1 VOLUME
Ovladač [VOLUME]
Nastavuje celkovou hlasitost.
Slidery [SL1] [SL2]
Ovládají parametry, které jste jim přiřadili.
Tlačítka [S1] [S2] [S3]
Ovládají parametry, které jste jim přiřadili.
2 I-ARPEGGIO
Ovladač [TYPE]
Volí typ arpeggia.
Ovladač [RHYTHM]
Volí typ rytmiky.
Ovladač [TEMPO]
Určuje tempo arpeggia.
Tlačítko [HOLD]
Za/vypíná funkci Hold.
Pokud držíte Hold, zní poslední zahraný tón na dané výšce.
Tlačítko [ON/OFF]
Za/vypíná funkci Arpeggio.
Tlačítko PLAY DETECTOR [KEYS]
Je-li aktivní, arpeggio mění výšku tónu podle stisknutých kláves.
Tlačítko PLAY DETECTOR [BEAT]
Je-li aktivní, arpeggio mění pattern podle časování, v jakém hrajete
na klávesy.
3 OSC
Ovladač [TYPE]
Vybere vzorek oscilátoru.
Ovladač [PITCH]
Nastavuje výšku zvuku oscilátoru.
Ovladač [LEVEL]
Nastavíte hlasitost oscilátoru.
Ovladač [MOD]
Nastavuje hloubku modulace.
Tlačítko [RING]
Vyrábí metalický charakter zvuku, násobením frekvencí OSC1 a
OSC2. Ovladačem [MOD] nastavíte velikost změny.
Tlačítko [SYNC]
Tvoří komplexní vzorek násilným resetováním OSC1, v synchroni-
zaci kOSC2.
Tlačítko [XMOD]
Určuje hodnotu, jakou vzorek OSC2 upravuje frekvenci OSC1.
Ovladačem [MOD] nastavíte velikost změny.
4 LFO
Ovladač [TYPE]
Vybere vzorek LFO.
Ovladač [RATE]
Určuje rychlost modulace LFO.
Ovladač [FADE TIME]
Parametr určuje dobu od zaznění zvuku, až do maximální
amplitudy LFO.
Horní panel
1 2 3
4
10
5
11
6
8
7 9 12
13
* Některé kontrolery nejsou v určitých režimech přístupné. Blíže viz „Referenční manuál” (PDF).
Popis panelů
5
Ovladač [DEPTH]
Určuje hloubku LFO.
Tlačítko [LFO 2]
Jsou zde dva LFO. Stiskem tohoto tlačítka se LEDka rozsvítí a
pomocí LFO upravíte nastavení LFO2.
Pokud tlačítko nesvítí, týká se nastavení této sekce nastavení LFO1.
Tlačítko DEPTH [PITCH]
Stiskem se tlačítko rozsvítí, a ovladačem [DEPTH] můžete nastavit
hloubku Vibráta.
Tlačítko DEPTH [FILTER]
Stiskem se tlačítko rozsvítí, a ovladačem [DEPTH] můžete nastavit
hloubku Wah.
Tlačítko DEPTH [AMP]
Stiskem se tlačítko rozsvítí, a ovladačem [DEPTH] můžete nastavit
hloubku Tremola.
5
Displej
Ukazuje různé informace.
Ovladače [1] [2]
Pomocí těchto ovladačů posouváte kurzor nebo měníte hodnotu.
Tlačítka PAGE [<] [>] [ ] [ ]
Posouvá pozici kurzoru nahoru/ dolů/ doleva/ doprava.
Tato tlačítka také přepínají obrazovky.
Tlačítko [EXIT]
Budete vráceni na předchozí obrazovku.
Na některých obrazovkách tlačítko zruší právě probíhající operaci.
* Podržíte-li tlačítko [EXIT] a pohnete ovladačem nebo jiným kontrolerem,
můžete ověřit jeho aktuální hodnotu. Zkontrolujete si tak hodnotu, aniž
byste upravovali zvuk.
Tlačítko [ENTER]
Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
6 FILTER
Ovladač [TYPE]
Volí typ filtru.
Ovladač [CUTOFF]
Nastavuje prahovou Cutoff frekvenci filtru.
Ovladač [RESONANCE]
Rezonance podporuje zvuk v oblasti Cutoff frekvence filtru.
LPF HPF BPF PKG
Cutoff frekvence
Resonance
Cut oblast
Ovladač [KEY FOLLOW]
Prahová frekvence se bude měnit podle klávesy, na kterou
zahrajete.
Pokud ovladač natočíte doprava, prahová frekvence svyššími tóny
poroste. Pokud ovladač natočíte doleva, prahová frekvence bude
svyššími tóny klesat.
Tlačítka VINTAGE FILTER [R] [M] [S]
Poku jste zvolili vintage typ modelu, tato tlačítka mění typ filtru.
[R] modeluje Roland filtr, [M] a [S] modelují filtry vintage syntezá-
torů jiných výrobců.
7 AMP
Ovladač [LEVEL]
Nastavují hlasitost.
8 ENVELOPE
Ovladače [A] [D] [S] [R]
A: Attack time
D: Decay time
S: Sustain level
R: Release time
Ovladač [DEPTH]
V souvislosti s tlačítky [PITCH], [FILTER] a [AMP], tento ovladač
určuje hloubku každé obálky. Pokud je ovladač ve střední poloze,
efekt je vypnutý.
Tlačítko [PITCH]
Jestliže je tlačítko aktivní (svítí), ovladače [A] [D] [S] [R] [DEPTH]
editují obálku PITCH.
Tlačítko [FILTER]
Jestliže je tlačítko aktivní (svítí), ovladače [A] [D] [S] [R] [DEPTH]
editují obálku FILTER.
Tlačítko [AMP]
Jestliže je tlačítko aktivní (svítí), ovladače [A] [D] [S] [R] [DEPTH]
editují obálku AMP.
9 EFEKTY
Ovladač [MFX]
Určuje hloubku MFX (nezávisle pro každý part).
Ovladač [DRIVE]
Určuje velikost zkreslení (buď pro všechny party současně/ nebo
jen pro party, jejichž Part: Output je „DRIVE”).
Ovladač [REVERB]
Určuje hloubku Reverb (nezávisle pro každý part).
Ovladač [CHORUS]
Určuje hloubku Chorus (nezávisle pro každý part).
Ovladač [DELAY]
Určuje hloubku Delay (nezávisle pro každý part).
Ovladač [DELAY TIME]
Určuje dobu Delay time (pro všechny party současně).
10 Sekce Common
Tlačítko [TRANSPOSE]
Podržíte-li je a stisknete OCTAVE [DOWN] [UP], můžete transpono-
vat klaviaturu vpůltónových krocích.
Tlačítka OCTAVE [DOWN] [UP]
Výškový posun klaviatury provádíte po oktávách.
Tlačítko [STEP EDIT]
Volí režim Step edit mode (str. 14).
Popis panelů
6
Tlačítko [PART]
Volí režim Part select mode.
Tlačítko [MODEL BANK]
Volí režim Sound Select mode, který umožňuje vybrat zvuky
různých modelů.
11 Tlačítka MODEL
Tlačítka [1]–[16]
Tato tlačítka mají různé funkce, podle aktuálního režimu.
Režim Sound Select mode
Tlačítka volí zvuky modelů, které jsou jim přiřazeny.
Podržíte-li tlačítko [MODEL BANK] a stisknete jedno z tlačítek
[1][16], můžete určit přiřazený model nebo kategorii.
Režim Part Select mode
Tlačítka přepínají aktuální part ([1][5]) nebo zapínají/ vypínají
party ([6][10]).
* Tato tlačítka zapínají/ vypínají party, hrané na klaviaturu (ZONE EDIT >
Kbd Sw). Chcete-li zapnout/ vypnout konkrétní party, a zní arpeggio,
podržte tlačítko [SHIFT] a použijte tlačítka [6][10].
Tlačítkům [11][16] jsou přiřazeny různé funkce.
Režim Scene Select mode
Tlačítka přepínají scény.
Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a stisknete tlačítko, přepínáte banky scén
1-16.
Režim Function
Tlačítka přepínají aktuální oscilátor ([1][4]) pro editaci, nebo je
zapínají/ vypínají ([6][9]).
Tlačítka [11][16] mají přiřazeny stejné funkce pro hru, jako v
režimu Part Select mode.
Režim Step Edit mode
Tlačítka editují jednotlivé kroky arpeggia, které jste nahráli.
Blíže viz „Editace jednotlivých kroků arpeggia (STEP EDIT)” (str. 14).
12 Ostatní
Tlačítko [MENU]
Vstoupíte na obrazovku MENU.
Tlačítko [WRITE]
Ukládá zvuky a systémová nastavení.
Tlačítko [SHIFT]
Když podržíte toto tlačítko a pohnete ovladačem, sliderem, nebo
stisknete tlačítko, na displeji se objeví příslušná editační obrazovka.
* Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a pohnete ovladačem nebo jiným kontrolerem,
můžete přejít na editační obrazovku tohoto parametru.
Tlačítko [SCENE]
Volí režim Scene Select mode.
Tlačítko [FUNCTION]
Volí režim Function mode
13 Pitch Bend / Modulace
[Pitch] kolečko
Ovládá výšku zvuku. Otočením kolečka k sobě výšku snížíte.
Otočením od sebe výšku zvýšíte. Když uvolníte kolečko, vrátí se do
střední polohy.
[Mod] kolečko
Aplikuje vibrato. Pokud otočíte kolečkem k sobě, efekt se vypne.
Otočením od sebe se aplikuje efekt. Kolečko zůstane ve své poloze,
jakmile uvolníte prsty.
Zadní panel (Připojení dalšího vybavení)
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
F Konektor AUX IN
Zapojte zvukové zařízení.
K USB port
C MIDI porty
Zapojte MIDI zařízení.
H Konektory OUTPUT
J Konektor PHONES
G MIC
I Konektory OUTPUT (BALANCED)D Konektor CTRL
E Konektor HOLD
A B
Expression pedál (EV-5)
nebo
Pedálový spínač (řady DP)
Mix
Dynamický mikrofon
Elektretový mikrofon
(mono)
Monitor
(Integrovaný zesilovač)
USB flash disk Počítač
Sluchátka
Popis panelů
7
A Vypínač [
L
]
Zapnutí/ vypnutí nástroje (str. 8).
B Konektor DC IN
Sem zapojte přibalený adaptér.
* Zajistěte kabel AC adaptéru do držáku na spodní straně, jak vidíte
na obrázku.
AC adaptér
C MIDI (OUT/IN) porty
Využijete kpřipojení dalších MIDI zařízení a k vysílání MIDI zpráv.
D Konektor CTRL
Zapojení Expression pedálu (EV-5, nutno dokoupit).
* Používejte pouze doporučený Expression pedál. Zapojením jiného
Expression pedálu riskujete poškození a/ nebo zničení nástroje.
E Konektor HOLD
Zapojení pedálového spínače (řady DP, nutno dokoupit)
F Konektor AUX IN
Připojení externího audio zařízení.
K připojení použijte stereo mini konektor.
G MIC
Ovladač [MIC GAIN]
Nastavte hlasitost mikrofonního vstupu.
Konektor MIC IN
Sem zapojte dynamický nebo elektretový mikrofon (mono).
* Přiřazení pinů konektoru MIC IN
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND 2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
H Konektory OUTPUT L, R
Konektory pro výstup audio signálu.
I Konektory OUTPUT (BALANCED) L/R
Konektory pro výstup audio signálu.
* Přiřazení pinů konektorů OUTPUT (BALANCED) L/R
1: GND2: HOT
3: COLD
※ 入力端子の場合
1: GND
2: HOT
3: COLD
※ 出力端子の場合
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
J Konektor PHONES
Sem můžete připojit sluchátka.
K USB port
USB MEMORY port
Sem zapojte USB flash disk.
Připojíte nebo odpojíte USB flash disk jen, je-li JUPITER-Xm
vypnutý.
* Nikdy nevypínejte napájení ani neodpojujte USB flash disk, dokud
probíhá proces, kdy na displeji vidíte „Executing….
Port USB COMPUTER
Použijte USB kabel k propojení USB portu s počítačem.
To umožňuje využít JUPITER-Xm jako USB MIDI zařízení.
Zadní panel (Připojení dalšího vybavení)
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
F Konektor AUX IN
Zapojte zvukové zařízení.
K USB port
C MIDI porty
Zapojte MIDI zařízení.
H Konektory OUTPUT
J Konektor PHONES
G MIC
I Konektory OUTPUT (BALANCED)D Konektor CTRL
E Konektor HOLD
A B
Expression pedál (EV-5)
nebo
Pedálový spínač (řady DP)
Mix
Dynamický mikrofon
Elektretový mikrofon
(mono)
Monitor
(Integrovaný zesilovač)
USB flash disk Počítač
Sluchátka
Popis panelů
8
Spodní panel
L
L Prostor pro baterie
Vložte osm Ni-MH baterií (AA, HR6):
&
„Instalace baterií” (str. 8)
Instalace baterií
Aby JUPITER-Xm fungoval na baterie, musíte vložit osm AA baterií.
Díky nim získáte cca 3,5 hodiny souvislé práce, ovšem záleží to i na
tom, jak s JUPITER-Xm pracujete.
* Při otáčení přístroje buďte opatrní, abyste chránili tlačítka a ovladače před
poškozením. S přístrojem jednejte opatrně, nesmí upadnout.
* Pokud nakládáte s bateriemi nesprávně, riskujete explozi a vytečení
elektrolytu. Čtěte pečlivě všechny položky, související s bateriemi, uvedené
v „BEZPEČNÉM POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (leták
„BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a Uživatelský manuál (str. 23)).
1. Vypněte JUPITER-Xm.
2. Stiskněte západky krytu prostoru na spodním panelu
baterie a sejměte kryt.
3. Vložte baterie do prostoru pro baterie, dbejte přitom na
dodržení polarity „+” a „–”.
Dbejte, aby póly „+” a „-” na bateriích byly správně.
4. Vraťte zpět kryt baterií.
Zapnutí JUPITER-Xm
1. Zapojení proveďte v pořadí: JUPITER-Xm
0
0připojená
zařízení.
* Aby byly chráněny jejich obvody, JUPITER-Xm po zapojení chvíli vyčká,
než je připraven k práci.
2. Zapněte připojená zařízení a zvyšujte jejich hlasitost na
přijatelnou úroveň.
* Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od poslední akce
při hraní, nebo s tlačítky a kontrolery na panelu (funkce Auto Off).
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte funkci Auto Off.
&
„Automatické vypínání nástroje po určité době (Auto Off)” (str. 19)
5
Jakmile přístroj vypnete, neuložená data budou ztracena. Před vypnutím si
uložte data, která potřebujete zachovat.
5
Normální chod obnovíte zapnutím/ vypnutím přístroje.
Vypnutí nástroje
1. Veškerá připojená zařízení vypněte v pořadí
0
JUPITER-Xm.
Nastavení celkové hlasitosti (Master Volume)
Nastavuje celkovou hlasitost.
1. Použijte ovladač [VOLUME].
Použití integrovaného ozvučení
Jednotka je vybavena integrovaným stereo ozvučením. Pokud jsou
reproduktory zapnuté, můžete hrát daným zvukem přes toto ozvučení.
Umístění reprobo
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „System a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
3. Ovladačem [1] zvolte Speaker Out a ovladačem [2] nastavte
„ON” nebo „AUTO”.
Parametr
Ovladač [1]
Hodnota
Ovladač [2]
Vysvětlení
Speaker Out
OFF Zvuk nejde na výstup ozvučení.
ON Zvuk půjde na výstup ozvučení.
AUTO
„OFF” v případě zapojení sluchátek,
„ON” v případě, že sluchátka zapojena
nejsou.
9
Použití funkce Scene (SCENE)
Hra na klaviaturu
Kolečko využijete kúpravě výšky, nebo pro aplikaci vibráta.
Použití kontrolerů pro úpravy zvuku, kterým hrajete
Pro úpravu zvuku, kterým hrajete, využijete také kontrolery, tedy
tlačítka [S1][S3] a slidery [SL1] [SL2].
Přehrávání arpeggia
I-Arpeggio využijete ke hraní kombinací různých frází arpeggia.
Vyvolání/ ukládání scény
Vyvolání scény
1. Stiskněte tlačítko [SCENE].
Objeví se obrazovka SCENE SELECT.
2. Tlačítky [1][16] zvolte scénu.
Vyvolání banky scén.
1. Podržte tlačítko [SCENE] a tlačítky [1][16] vyberte banku
scén.
Ukládání scény
Editace, provedené v partu nebo zvuku, nebo v nahraných datech,
jsou dočasné. Budou ztraceny, jakmile vypnete nástroj nebo zvolíte
jinou scénu či zvuk. Pokud chcete zachovat tyto úpravy nebo
nahrávku, musíte je uložit do scény.
* Chcete-li uložit zvuky jednotlivě, spusťte operaci Tone write (str. 12).
1. Stiskněte tlačítko [WRITE].
Vstoupíte na stránku ukládání scén.
Na obrazovce WRITE MENU zvolte ovladačem [1] položku „SCENE”
a stiskněte tlačítko [ENTER].
* Stisknete-li tlačítko [WRITE] na obrazovce SYSTEM, přejdete na obrazovku
SYSTEM WRITE.
2. Ovladačem [1] zvolte cíl pro uložení a stiskněte tlačítko
[ENTER].
Chcete-li přejmenovat scénu, kterou ukládáte, pomocí tlačítek
PAGE [<] [>] posuňte kurzor a ovladačem [2] zadejte znaky.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
4. Potvrzení provedete stiskem tlačítka [ENTER].
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
Jakmile je operace dokončena, na displeji se objeví „Completed.
Scene Edit
Povíme si, jak editovat parametry scény.
1. Naobrazovce Model Bank, stiskem tlačítka PAGE [>]
přejděte na stránku vpravo.
2. Ovladačem [1] zvolte parametr.
3. Ovladačem [2] upravíte hodnotu.
4. Pokud jste ukončili editaci, stiskem [EXIT] se vrátíte na
obrazovku scén.
&
„Referenční manuál” (PDF)
Použití funkcí pro hru
Rozdělení klaviatury pro hraní různými zvuky
(Split)
1. Stiskem tlačítka [FUNCTION] se rozsvítí.
Volí režim Function mode
2. Stiskněte tlačítko [15].
Režim Split je aktivní.
Zvuk partu 1 hraje v pravé sekci klaviatury a zvuk partu 2 v levé.
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte znovu tlačítko [15]
v režimu Function mode.
Chcete-li změnit dělící bod, pomocí SCENE ZONE EDIT zadejte
rozsah KEY RANGE. Blíže viz „Referenční manuál” (PDF).
Vrstvení dvou zvuků
(Dual)
1. Stiskem tlačítka [FUNCTION] se rozsvítí.
Volí režim Function mode
2. Stiskněte tlačítko [16].
Režim Dual je aktivní.
Vrství zvuk partu 1 se zvukem partu 2, takže zní současně.
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte znovu tlačítko [16]
v režimu Function mode.
Hraní se zapojeným pedálem
Prodloužení tónů
(Hold)
Jestliže zapojíte pedálový spínač (nutno dokoupit: řady DP) do konek-
toru HOLD, zvuk bude prodloužený potud, pokud držíte stisknutý
pedál, i když sejmete ruce z kláves.
Jak přidat vaší hře na výrazu
(Expression)
Zapojíte-li expression pedál (není součástí výbavy: EV-5) do konektoru
CTRL, využijete pedál pro úpravu hlasitosti, a vaše hra nabude na
výrazu.
10
Výběr a hraní zvuky (MODEL BANK)
Výběr zvuku
V režimu MODEL BANK mode využijete tlačítka [1][16] k výběru
modelů, přiřazených tomuto tlačítku (BANK) a hraní příslušným
modelem.
Přiřazení požadovaného modelu nebo
kategorie tlačítkům [1]–[16]
1. Podržte tlačítko [MODEL BANK] a stiskněte tlačítko
([1]-[16]), které chcete přiřadit.
2. Stiskněte tlačítko PAGE [ ].
3. Vyberte, zda chcete přiřadit model nebo kategorii.
4. Zvolte jméno modelu nebo kategorie, kterou chcete
přiřadit.
* Tlačítku můžete přiřadit až osm modelů nebo kategorií.
* Není možné přiřadit tlačítku současně model a kategorii.
5. Chcete-li uložit nastavení, spusťte operaci System Write.
&
„Uložení nastavení systému (System Write)” (str. 19)
Použití funkcí Performance
Transpozice klaviatury po oktávách
(Octave)
1. Stiskněte tlačítko OCTAVE [DOWN] [UP].
Pokud stisknete obě tlačítka OCTAVE [DOWN] a [UP] současně,
vrátíte se kpůvodnímu nastavení.
Transpozice klaviatury po půltónech
(Transpose)
1. Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a stiskněte tlačítko OCTAVE
[DOWN] [UP].
Chcete-li se vrátit k původnímu nastavení, podržte [TRANSPOSE]
a stiskněte tlačítka OCTAVE [DOWN] a [UP] současně.
Hraní jednotlivými tóny
(Monophonic)
1. Stiskem tlačítka [FUNCTION] se rozsvítí.
Volí režim Function mode
2. Stiskněte tlačítko [11].
Aktivujete režim Mono mode.
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte znovu tlačítko [11]
v režimu Function mode.
Vrstvení stejného tónu zhutní zvuk
(Unison)
1. Stiskem tlačítka [FUNCTION] se rozsvítí.
Volí režim Function mode
2. Stiskněte tlačítko [12].
Aktivujete režim Unison.
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte znovu tlačítko [12]
v režimu Function mode.
edcházení dynamickým změnám při hraní
(Velocity Off)
1. Stiskem tlačítka [FUNCTION] se rozsvítí.
Volí režim Function mode
2. Stiskněte tlačítko [13].
Nyní je dynamika vypnutá. Síla úhozu na klávesy tak nemám na
výsledný zvuk žádný vliv.
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte znovu tlačítko [13]
v režimu Function mode.
Plynulá změna výšky
(Portamento)
1. Stiskem tlačítka [FUNCTION] se rozsvítí.
Volí režim Function mode
2. Stiskněte tlačítko [14].
Aktivujete režim Portamento.
Chcete-li nastavit dobu Portamento time, upravte parametry na
obrazovce.
&
„Referenční manuál” (PDF)
Chcete-li se vrátit do původního stavu, stiskněte znovu tlačítko [14]
v režimu Function mode.
Hraní s připojeným mikrofonem (Vocoder)
Vocoder”idává efekt lidského hlasu. Budete-li zpívat či mluvit přes
vokodér, můžete hlasu doplnit nehudební, robotický zvuk. Výšku
ovládáte hrou na klávesy.
1. Mikrofon zapojíte do konektoru MIC IN na zadním panelu.
POZN.
JUPITER-Xm podporuje dynamické a elektretové mikrofony.
Nepodporuje kondenzátorové mikrofony.
2. Ovladačem [MIC GAIN] na zadním panelu nastavíte
hlasitost.
Podrobnější nastavení MIC IN Volume zadáte po výběru zvuku.
Nejprve nastavte ovladač přibližně do střední polohy.
3. Podržte tlačítko [MODEL BANK] a stiskněte tlačítko
([1]-[16]), kterému chcete Vocoder přiřadit.
4. Mezi modely zvolte VOCODER”.
5. Stiskem přiřazeného tlačítka vyvoláte VOCODER”.
6. Hrajte na klávesy a zpívejte nebo mluvte do mikrofonu.
Ovladačem [MIC GAIN] provedete jemné doladění hlasitosti.
Výběr a hraní zvuky (MODEL BANK)
11
Provedení nastavení mikrofonu
Podle prostředí, ve kterém hrajete, může být mikrofonem snímán
také ruch okolí, což způsobí, že vokodér nebude fungovat dle vašeho
očekávání.
V tom případě nastavte citlivost mikrofonu, aby snímal okolní ruch
méně.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „System a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
3. Ovladačem [1] zvolte parametr a ovladačem [2] upravte
jeho hodnotu.
Podrobnosti o nastavení mikrofonu viz „MIC IN” (str. 20).
4. Chcete-li uložit nastavení, spusťte operaci System Write.
&
„Uložení nastavení systému (System Write)” (str. 19)
Jak předcházet akustické zpětné vazbě
Podle polohy mikrofonu vůči reproduktorům (nebo externím repro-
boxům) se může objevit akustická zpětná vazba. To můžete napravit:
5
Změnou nasměrování mikrofonu (mikrofonů).
5
Přemístění mikrofonu na větší vzdálenost od reproduktoru.
5
Snížením úrovně hlasitosti.
12
Editace zvuku (TONE EDIT)
Základní editační operace
Výběr oscilátoru pro editaci
Pokud tlačítko [FUNCTION] svítí, stiskněte tlačítko [1]-[4].
(Tlačítka [1][4] odpovídají OSC (oscilátor) 1-4)
Oscilátory, které můžete zvolit, závisí na modelu.
Výběr oscilátorů, které produkují zvuk
Pokud tlačítko [FUNCTION] svítí, stiskněte tlačítko [6]-[9].
(Tlačítka [6][9] odpovídají OSC (oscilátor) 1-4)
Některé oscilátory pro určité modely nelze zvolit.
Přepínání stránek
Stiskněte tlačítko PAGE [<] [>].
Výběr parametrů
Otočte ovladačem [1].
Editace hodnoty
Otočte ovladačem [2].
OSC (Oscillator)
Výška je určena rychlostí, na které bude vzorek opakován. Vzorek,
který se opakuje za 1s, má tzv. frekvenci 1 Hz. Čím vyšší frekvence, tím
vyšší výška. A naopak, čím nižší frekvence, tím nižší tón.
FILTER
Jas zvuku můžete upravit posílením nebo ořezáním specifických
frekvenčních rozsahů. Posílením vysokofrekvenčního rozsahu zjasníte
zvuk, kdežto posílením nízkofrekvenčního rozsahu vzniká temnější
zvuk.
LFO (Low Frequency Oscillator)
OSC, FILTER a AMP můžete modulovat na stupeň, zadaný pomocí
LFO (str. 4), a vytvořit tak vibráto (modulací výšky) nebo tremolo
(modulací hlasitosti).
ENVELOPE
Každý z parametrů OSC, FILTER a AMP má obálku, která funguje při
každém stisku klávesy, aplikací časových změn výšky, zvukového
charakteru a hlasitosti.
Každý zvukový aspekt určuje vlastní obálka.
EFEKTY
„Efekty” umožňují modifikovat nebo obohatit zvuk různými způsoby,
třeba přidáním ozvěny nebo zpožděním zvuku.
Uložení vytvořeného zvuku (WRITE)
Vytvořený zvuk se změní, jakmile pohnete ovladačem, nebo zvolíte
jiný program, a bude ztracen, když JUPITER-Xm vypnete.
Pokud jste vytvořili zvuk dle potřeby, měli byste si jej uložit mezi user
zvuky.
1. Stiskněte tlačítko [WRITE].
Objeví se stránka pro ukládání zvuku.
Na obrazovce WRITE MENU zvolte ovladačem [1] položku „TONE” a
stiskněte tlačítko [ENTER].
2. Ovladačem [1] zvolte cíl pro uložení a stiskněte tlačítko
[ENTER].
3. Chcete-li přejmenovat zvuk, který ukládáte, pomocí
tlačítek PAGE [<] [>] buttons posuňte kurzor a ovladačem
[2] zadejte znaky.
4. Potvrzení provedete stiskem tlačítka [ENTER].
Objeví-li se dotaz na potvrzení, stiskněte znovu tlačítko [ENTER]..
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
Jakmile je operace dokončena, na displeji se objeví „Completed.
13
Použití I-ARPEGGIO
I-ARPEGGIO je zcela nový typ arpeggiatoru, který využívá umělou inteligenci k transformaci vaší klávesové hry, na ideálně arpeggiované fráze.
Toho využijete pro generování nápadů na songy, nebo při živém hraní.
Rytmický patternRytmický pattern
User PatternUser Pattern
Arpeggio PatternArpeggio Pattern
Typ
Rytmika
Step edit
TYPE 1
TYPE 2
TYPE
RHYTHM 1
PART 1
PART 2
PART 3
PART 4
PART 5
RHYTHM 2
RHYTHM
Jeden pattern pro každý part
Part 1Part 1
Part 2Part 2
Part 5 (rhythm)Part 5 (rhythm)
Part 4Part 4
Part 3Part 3
Detekce hry
Zapnutí/ vypnutí Arpeggia
Pokud je zde „ON”, arpeggiator vyčká, než začnete hrát na klávesy, a
v okamžiku stisku kláves, se arpeggio spustí.
V nastavení sekce PART zadáte party, ve kterých arpeggiator bude
nebo nebude zapnutý.
Chcete-li arpeggiator zastavit, stačí tlačítko stisknout znovu.
Jak bude arpeggio pokračovat, i po sejmutí
rukou z klaviatury (I-ARPEGGIO HOLD)
Pokud svítí tlačítko [HOLD], arppegio bude znít, i když zvednete ruce
zklaviatury.
Pokud tlačítko [HOLD] nesvítí, po zvednutí rukou zklaviatury se
arppegio zastaví.
* V nastavení sekce PART zadáte party, ve kterých bude nebo nebude HOLD
aktivní.
Výběr typu arpeggia
Povíme si, jak změnit nastavení arpeggia u partů 1–4. Některé typy
arpeggia jsou aktivní pouze v jednom partu, a jiné typy arpeggia hrají
orchestrálně, v několika partech.
Vyberte typ, který je nejbližší vaší představě, a upravte zvuky a
parametry, týkající se arpeggia.
1. Ovladačem [TYPE] upravte nastavení.
* Při odchodu z výroby, změnou typu určujete vhodný zvuk (TONE) i
hlasitost (PART LEVEL). Chcete-li zachovat aktuální nastavení zvuku a
změnit pouze frázi, vypněte SYSTEM parametr Arpeggio Set Tone, na
hodnotu OFF.
Výběr typu rytmiky.
Povíme si, jak změnit frázi, hranou rytmickým partem (part 5).
Vyberte rytmus, který je nejbližší vaší představě, a upravte tempo, bicí
sadu a další parametry, určující vaší hru.
1. Ovladačem [RHYTHM] upravte nastavení.
* Při odchodu z výroby, změnou typu určujete vhodné tempo (TEMPO), bicí
zvuk (DRUM KIT) i hlasitost (PART LEVEL). Chcete-li změnit pouze frázi, a
zachovat aktuální tempo i nastavení zvuku, vypněte SYSTEM parametry
Arpeggio Set Tempo a Arpeggio Set Drumkit, na hodnotu OFF.
Změna tempa Arpeggia
Povíme si, jak změnit tempo arpeggia.. U některých zvuků se
synchronizuje také tempo LFO nebo DELAY.
1. Ovladačem [TEMPO] upravte nastavení.
Automatická změna arpeggia
(PLAY DETECTOR)
PLAY DETECTOR umožňuje upravit detekování stisknutých kláves v
reálném čase.
* Pokud jsou vypnuté parametry KEYS i BEAT na „OFF”, bude se opakovat
aktuální smyčka. To se hodí, když chcete pokračovat v hraní prakticky se
stejným doprovodem.
Arpeggio se mění podle harmonie, kterou užíváte při hraní
(KEYS)
Můžete zadat, zda se bude výška arpeggiovaných not měnit podle
výšky tónů, hraných na klávesy.
* Chcete-li vrstvit zvuk kláves, aniž byste měnili akord, vypněte KEYS na
„OFF”.
Změna arpeggia podle časování vaší hry
(BEAT)
Můžete určit, zda se pattern změní podle rytmu, odvozeného z
časování intervalu mezi hranými notami.
* ška hraných not na klaviaturu je detekována, i když je BEAT na „OFF”.
Chcete-li zachovat rytmus i pro rozvinutý akord, vypněte BEAT na „OFF”.
Použití I-ARPEGGIO
14
Editace jednotlivých kroků arpeggia
(STEP EDIT)
Hraní arpeggia se nahrává do paměti jednotky průběžně. Pokud se
vám zahraná fráze líbí, můžete ji pomocí funkce STEP EDIT zvýraznit
a editovat.
Editovaný pattern využijete jako user pattern pro arpeggiator, nebo
v počítači, ve formě MIDI dat.
Můžete však vytvořit user pattern kompletně znovu, bez použití
nahraných dat.
1. Stiskněte tlačítko [STEP EDIT].
Arpeggio se zastaví a vstoupíte na obrazovku STEP EDIT - COPY
I-ARPEGGIO.
Initialize: Vymaže data kroku ve všech partech
Current: Data aktuálního kroku
Latest: Poslední nahraná data (nahraná částečně)
1 time before: Data, nahraná v předchozím cyklu
2 times before: Data, nahraná o dva cykly dříve
3 times before: Data, nahraná o tři cykly dříve
4 times before: Data, nahraná o čtyři cykly dříve
Tlačítkem [S3] si můžete data prohlédnout.
2. Stiskem [ENTER] vstoupíte na obrazovku STEP EDIT, jak
vidíte níže.
Operace na obrazovce STEP EDIT
Položka Práce s jednotkou
Svislý posun kurzoru
nebo buňky
Ovladač [1]
Upravte hodnotu
Ovladač [2]
Svislý posun
Tlačítka PAGE [ ] [ ]
Přecházení mezi
stránkami
Tlačítka PAGE [ ] [ ]
Ukončí Step edit a vrátí na
hlavní obrazovku
Tlačítko [EXIT]
Výběr songu
16 tlačítek
Přesun noty
Stiskněte klávesu
Zadejte krok a zapněte/
vypněte danou notu
Stiskněte jedno z 16 tlačítek + klávesu
Zapnutí/vypnutí aktuálně
zvolené noty.
Tlačítko [ENTER]
Zadání ligatury
Stiskněte současně tlačítka [1]–[16] počátečního a
koncového kroku.
Přechod mezi party
Tlačítko [PART]
0
volí aktuální part
Veškerá data ve zvoleném
partu můžete vymazat.
Tlačítko [S1]
Vymaže veškerá data pro
zvolenou notu.
Podržte klávesu + tlačítko [S1]
Vymaže veškerá data ve
zvoleném kroku.
Jedno ze 16 tlačítek + tlačítko [S1]
* Dynamika na vstupu je s hodnotou, jak jste ji zadali naposledy.
3. Chcete-li si svou hru poslechnout, tlačítkem [S3] záznam
přehrajete i zastavíte.
* Počet kroků a nastavení mřížky či Shuffle posunu odpovídají hodnotám,
zadaným pro arpeggio.
Jestliže to chcete změnit, ukončete obrazovku STEP a na obrazovce
ARP PART EDIT je upravte.
* Ovladačem TEMPO upravíte tempo.
* Funkce arpeggia nelze použít na obrazovce STEP EDIT. Chcete-li
kombinovat data editovaného kroku s funkcí arpeggia pro konkrétní
party, ukončete obrazovku STEP, a pomocí ARP PART EDIT => zapněte
SEQ MODE pro tyto konkrétní party.
4. Jakmile ukončíte editaci, výsledek uložte jako scénu.
Chcete-li je vyslat jako MIDI data do počítače, použijte funkci
Export.
&
„Export” (str. 18)
15
Využití ozvučení JUPITER-Xm k poslechu
hudby z mobilního zařízení
* Hlasitost Bluetooth Audio v nástroji nelze nastavit. Zvyšte hlasitost
u mobilního zařízení.
Registrace mobilního zařízení (párování)
„Párování” je procedura, pomocí které registrujete použité mobilní
zařízení do nástroje (obě zařízení se vzájemně detekují).
Proveďte nastavení tak, aby hudební data, uložená v mobilním zařízení
bylo možné přehrát bezdrátově v nástroji.
MEMO
5
Jakmile jste spárovali mobilní zařízení s nástrojem, nemusíte je už znovu
párovat. Chcete-li propojit nástroj s mobilním zařízením, které je již
spárováno, viz „Zapojení předem spárovaného mobilního zařízení” (str. 15).
5
Nové párování je vyžadováno, pokud spustíte Factory Reset (str. 19).
5
Následující kroky jsou jen jedním z možných postupů. Více informací
najdete v manuálu mobilního zařízení.
1. Mobilní zařízení, které chcete zapojit, umístěte poblíž
jednotky.
2. Stiskněte tlačítko [MENU].
Vstoupíte na obrazovku MENU.
3. Ovladačem [1] vyberte „System”.
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Vstoupíte na obrazovku SYSTEM.
5. Ovladačem [1] posuňte kurzor a zvolte odpovídající
parametr.
Na displeji vidíte „PAIRING..., a nástroj čeká na odezvu z mobilního
zařízení.
6. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
MEMO
Jako příklad použijeme iPhone. Více informací najdete v manuálu
mobilního zařízení.
7. Klikněte na ikonu JUPITER-Xm Audio, kterou vidíte na
obrazovce Bluetooth mobilního zařízení.
Jednotka je spárována s mobilním zařízením. Pokud je spárování
úspěšné, objeví se „JUPITER-Xm Audio ve výpisu „spárovaných
zařízení” v mobilním zařízení.
8. Stiskem tlačítka [MENU] ukončíte úpravy nastavení.
Zapojení předem spárovaného mobilního
zařízení
1. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
MEMO
5
Pokud se vám nepodařilo ustavit spojení pomocí výše uvedené
procedury, klikněte na „JUPITER-Xm Audio, zobrazené na obrazovce
Bluetooth, mobilního zařízení.
5
Chcete-li je odpojit, buď vypněte funkci Bluetooth Audio jednotky na
„Off (hodnota
0
vypne „Bluetooth Sw na Off) nebo vypněte funkci
Bluetooth u mobilního zařízení.
ehrávání hudby z mobilního zařízení
1. Připojení mobilního zařízení přes Bluetooth.
2. V mobilním zařízení použijte pro přehrání hudební aplikaci.
Zvuk vychází z ozvučení JUPITER-Xm.
* Hlasitost přehrávání na JUPITER-Xm není možné nastavit. Proveďte
nastavení u mobilního zařízení.
Jak pomocí JUPITER-Xm ovládat mobilní
zařízení
Povíme si, jak provést nastavení vysílání a přijímání MIDI dat mezi
jednotkou a mobilním zařízením.
Využití JUPITER-Xm jako MIDI keyboardu pro
hudební aplikaci
Klaviaturu nástroje využijete ke hraní v hudební aplikaci, podporující
Bluetooth MIDI.
Vysílání MIDI dat
Povíme si, jak provést nastavení vysílání a přijímání MIDI dat mezi
jednotkou a mobilním zařízením.
1. Mobilní zařízení, které chcete zapojit, umístěte poblíž
jednotky.
MEMO
Jestliže používáte více než jednu jednotku tohoto modelu, zapněte
pouze tu, kterou chcete spárovat (a vypněte ostatní).
2. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
MEMO
Jako příklad použijeme iPhone. Více informací najdete v manuálu
mobilního zařízení.
3. V aplikaci mobilního zařízení (např. GarageBand), aktivujte
spojení s jednotkou
POZN.
Neklikejte na „JUPITER-Xm MIDI”, který vidíte v nastavení Bluetooth
mobilního zařízení.
Použití funkcionality Bluetooth®
Použití funkcionality Bluetooth®
16
Odlišení několika jednotek JUPITER-Xm
(Bluetooth ID)
Můžete zadat číslo, které bude přidáno ke jménu zařízení v seznamu
těch, která jsou připojena přes Bluetooth.
Jestliže máte zapojených více stejných nástrojů, je to jednoduchý
způsob, jak je rozlišit.
1
2
3
Párování s JUPITER-Xm
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
Vstoupíte na obrazovku MENU.
2. Ovladačem [1] zvolte „System a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
3. Ovladačem [1] vyberte „Bluetooth ID”.
4. Ovladačem [2] změníte nastavení.
Parametr
Ovladač [1]
Hodnota
Ovladač [2]
Vysvětlení
Bluetooth ID
Off,
1-9
Zadejte cifru, kterou přidáte na konec
jména zařízení jednotky, které vidíte v
aplikaci, připojené přes Bluetooth.
Nastavte na „Off ". „JUPITER-Xm Audio”,
„JUPITER-Xm MIDI” (standard)
Nastavte „1”: „JUPITER-Xm Audio 1,
„JUPITER-Xm MIDI 1”
Deaktivace funkcí Bluetooth
Deaktivujte funkce Bluetooth, pokud nepotřebujete nástroj připojit
přes Bluetooth s mobilním zařízením.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
Objeví se obrazovka nastavení.
2. Ovladačem [1] zvolte „System a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
3. Ovladačem [1] vyberte „Bluetooth Sw..
4. Ovladačem [2] proveďte nastavení na „Off.
5. Stiskem tlačítka [MENU] ukončíte úpravy nastavení.
17
Zapojení externího vybavení
Zapojení do počítače (USB COMPUTER port)
MIDI zprávy můžete předávat do počítače přes USB port JUPITER-Xm.
MEMO
5
Podrobnosti o podpoře operačních systémů viz webovou stránku Roland.
USB kabel
Instalace speciálního ovladače
Chcete-li používat JUPITER-Xm s počítačem, musíte si stáhnout
ovladač z následující adresy URL a nainstalovat jej.
Podrobnosti o instalaci na webových stránkách Roland.
&
https://www.roland.com/support/
Nastavení USB ovladače
Povíme si, jak zadat USB ovladač, který se aktivuje, když připojíte
JUPITER-Xm do počítače přes USB COMPUTER port.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
Objeví se obrazovka nastavení.
2. Ovladačem [1] zvolte „System a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Tento výběr můžete provést také tlačítky PAGE [ ] [ ] místo
ovladače [1].
3. Ovladačem [1] vyberte „USB Driver”.
4. Ovladačem [2] vyberte „VENDER”.
Parametr
Ovladač [1]
Hodnota
Ovladač [2]
Vysvětlení
USB Driver
VENDER
Zvolte jej, chcete-li použít speciální
USB ovladač , stažený zwebových
stránek Roland.
GENERIC
Tuto možnost zvolte, chcete-li použít
standardní USB ovladač, který je vOS
počítače.
* Můžete použít pouze MIDI.
5. Nastavení uložte.
&
„Uložení nastavení systému (System Write)” (str. 19)
6. Vypněte JUPITER-Xm a znovu jej zapněte.
Jména portů s ovladačem VENDER
Audio vstup zařízení
Device Name Port Name
JUPITER- X
IN 1 (výstup partu 1 u JUPITER-Xm)
IN 2 (výstup partu 2 u JUPITER-Xm)
IN 3 (výstup partu 3 u JUPITER-Xm)
IN 4 (výstup partu 4 u JUPITER-Xm)
IN 5 (výstup partu 5 u JUPITER-Xm)
IN MIC (výstupní signál, který přichází z konektoru MIC IN u
JUPITER-Xm)
IN MIX (výstup mixu JUPITER-Xm)
Audio výstup zařízení
Device Name Port Name
JUPITER- X
OUT (USB audio vstup do JUPITER-Xm)
OUT MIC (brán jako mikrofonní vstup JUPITER-Xm)
MIDI vstup/ výstup zařízení
MIDI IN
JUPITER- X
JUPITER-X DAW CTRL
MIDI OUT
JUPITER- X
JUPITER-X DAW CTRL
Zapojení externího vybavení
18
Zapojení USB flash disku (USB MEMORY port)
Sem zapojte USB flash disk.
USB flash disk
Formátování USB Flash disku
(FORMAT USB MEMORY)
POZN.
5
Jestliže obsahuje USB flash disk důležitá data, nezapomeňte, že touto
operací vymažete veškerá data z disku.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „UTILITY” a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
3. Ovladačem [1] zvolte „FORMAT USB MEMORY” a pak
stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
4. Ovladačem [2] zvolte „OK a stiskem tlačítka [ENTER]
operaci spustíte.
Jakmile je formátování dokončeno, na displeji se objeví „Completed!
* Nikdy nevypínejte napájení ani neodpojujte USB flash disk, dokud
probíhá proces, kdy na displeji vidíte „Executing….
Backup/Restore
Zálohování dat na USB flash disk
(BACKUP)
Povíme si, jak uložit záložní data na USB flash disk.
Zálohovaná data
5
Veškerá programová data (včetně nastavení vokodéru a arpeggia)
5
User zvuková data
5
Systémové nastavení (včetně systémových efektů)
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „UTILITY” a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
3. Ovladačem [1] zvolte „BACKUP” a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Vstoupíte na obrazovku BACKUP NAME.
4. Kurzorovými tlačítky PAGE [<] [>] posunete kurzor, a
ovladačem [2] měníte znaky.
5. Jakmile zadáte jméno souboru, stiskněte [Enter].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
6. Ovladačem [2] zvolte „OK a stiskem tlačítka [ENTER]
operaci spustíte.
Jakmile je záloha dokončena, na displeji se objeví „Completed!”
Pokud již existují data pod stejným jménem, objeví se dotaz, zda je
chcete přepsat (Overwrite?).
* Nikdy nevypínejte napájení ani neodpojujte USB flash disk, dokud
probíhá proces, kdy na displeji vidíte „Executing….
Obnovení zálohovaných dat
(RESTORE)
Nyní o tom, jak můžete vrátit user data, zálohovaná na USB flash disk,
do JUPITER-Xm. Tuto operaci nazýváme „obnovení”.
POZN.
5
Veškerá uživatelská data budou přepsána, jakmile spustíte operaci
Restore. Jestliže JUPITER-Xm obsahuje důležitá data, pojmenujte je jinak
a zálohujte je na USB flash disk, než spustíte obnovení.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „UTILITY” a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
3. Ovladačem [1] zvolte „RESTORE” a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
4. Ovladačem [1] zvolte soubor, který chcete obnovit.
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
6. Ovladačem [2] zvolte „OK a stiskem tlačítka [ENTER]
operaci spustíte.
Jakmile je obnovení dokončeno, na displeji se objeví „Completed.
Turn off power.
7. Vypněte a znovu zapněte JUPITER-Xm.
* Nikdy nevypínejte napájení ani neodpojujte USB flash disk, dokud
probíhá proces, kdy na displeji vidíte „Executing….
Export
Export Step Edit patternu
Povíme si, jak můžete vyexportovat Step Edit pattern scény na USB
flash disk.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „UTILITY” a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
3. Ovladačem [1] zvolte „EXPORT STEP PATTERN” a pak
stiskněte tlačítko [ENTER].
4. Ovladačem [2] vyberte číslo scény.
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
6. Ovladačem [1] zvolte „OK a stiskem tlačítka [ENTER]
operaci spustíte.
Scéna je exportovaná na USB flash disk.
* Nikdy nevypínejte napájení ani neodpojujte USB flash disk, dokud
probíhá proces, kdy na displeji vidíte „Executing….
19
Automatické vypínání nástroje po určité
době (Auto Off)
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „System a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
3. Ovladačem [1] zvolte „Auto Off“ a ovladačem [2] upravte
nastavení.
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, zvolte „OFF”.
Parametr
Ovladač [1]
Hodnota
Ovladač [2]
Auto Off
OFF, 30 [min], 240 [min]
4. Chcete-li uložit nastavení, stiskněte [WRITE].
Vstoupíte na stránku pro ukládání.
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
6. Potvrzení provedete stiskem tlačítka [ENTER].
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset)
Zde si povíme, jak můžete vrátit editované a uložené nastavení
JUPITER-Xm, do stavu po výrobě.
* Když spustíte tuto operaci, ztratíte veškerá aktuální nastavení, včetně
zvukových parametrů, budou ztracena.
* Jestliže budete později potřebovat aktuální nastavení, použijte před
obnovením nastavení z výroby, funkci Backup (str. 18), která uloží
aktuální nastavení.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „UTILITY” a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
3. Ovladačem [1] zvolte „FACTORY RESET a pak stiskněte
tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
4. Ovladačem [2] zvolte „OK a stiskem tlačítka [ENTER]
operaci spustíte.
Na displeji se objeví „Completed“.
5. Vypněte a znovu zapněte JUPITER-Xm.
* Nikdy nevypínejte napájení ani neodpojujte USB flash disk, dokud
probíhá proces, kdy na displeji vidíte „Executing….
Uložení nastavení systému (System)
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Ovladačem [1] zvolte „System a pak stiskněte tlačítko
[ENTER].
Výběr provedete také tlačítky PAGE [ ] [ ], místo ovladačem [1].
3. Ovladačem [1] zvolte parametr a ovladačem [2] upravte
nastavení.
Uložení nastavení systému (System Write)
1. Stiskněte tlačítko [WRITE].
Vstoupíte na stránku uložení systému.
Na obrazovce WRITE MENU zvolte ovladačem [1] položku „SYSTEM”
a stiskněte tlačítko [ENTER].
2. Potvrzení provedete stiskem tlačítka [ENTER].
Jakmile je operace dokončena, na displeji se objeví „Completed.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [EXIT].
Výpis parametrů systému
Parametr
Ovladač [1]
Hodnota
Ovladač [2]
Vysvětlení
OBECNĚ
MasterTune
415,3-466,2 [Hz]
Nastavuje celkové ladění.
Zobrazená hodnota je frekvence tónu A4
(střední A).
MasKeyShift
-24-24
Posune celkový výškový rozsah JUPITER-Xm
v půltónových krocích.
ScaleTuneSw
OFF, ON
Určuje, zda je nastavení SCALE TUNE u scény
aktivní (ON) nebo ne (OFF).
USB In Lev
0–127
Udává úroveň na vstupu audio z USB
COMPUTER portu.
USB Out Lev
0–127
Udává úroveň na výstupu audio do USB
COMPUTER portu.
AuxIn/BT InLev
0–127
Nastavuje vstupní úroveň z konektoru AUX
IN.
Line Out Gain
-12–0–+12 [dB]
Nastavuje zesílení na výstupu OUTPUT/
PHONES.
Speaker Sw
OFF, ON, AUTO
Určuje, zda půjde výstupní zvuk do
reproduktorů. Hodnota AUTO odpovídá
„OFF”, pokud jsou sluchátka připojena, a
„ON”, pokud sluchátka nejsou.
SPOut Gain
-12–0 [dB] Nastavuje zesílení reproduktorů.
Auto Off
OFF, 30 [min],
240 [min]
Určuje, zda se přístroj automaticky vypne
po uplynutí určitého času neaktivity.
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal
automaticky, zvolte „OFF.
Aging
OFF, ON, FAST
Simuluje nestabilitu výšky tónu
analogového syntezátoru, když dojde ke
změně teploty a času, u efektu Pitch Drift,
který najdete mezi parametry TONE, u
některých modelů.
OFF: Simulace je vypnutá. Hodnota
nastavení Pitch Drift v TONE zůstává beze
změny.
ON: Simulace je zapnutá. Stav Pitch Drift
se mění po dobu cca dvou hodin, a pak se
stabilizuje na hodnotě Pitch Drift, zadané
nastavením TONE.
FAST: Tento režim zkrátí asi 2h změnu ON
na cca 10s, což umožní zkontrolovat změnu,
vzniklou díky Pitch Drift.
Nastavení celé jednotky
Nastavení celé jednotky
20
Parametr
Ovladač [1]
Hodnota
Ovladač [2]
Vysvětlení
LED On Bright
0-31 Určuje jas LEDek.
LED OffBright
0-30
Pokud JUPITER-Xm pracuje s AC adaptérem,
je možné ponechat LEDky s lehkým
podsvícením, místo úplného zhasnutí.
Zde pak určíte jas LEDek ve vypnutém stavu.
LCD Contrast
1-10 Nastaví kontrast displeje.
ARPEGGIO
Set Tone
OFF, ON
Určuje, zda zůstane zachováno nastavení
zvuku, když přepnete frázi (OFF), nebo se
změní fráze i zvuk (ON).
Set Drumkit
OFF, ON
Určuje, zda zůstane zachováno nastavení
zvuku, když přepnete rytmus (OFF), nebo se
změní rytmus i zvuk (ON).
Set Tempo
OFF, ON
Určuje, zda zůstane zachováno nastavení
tempa, když přepnete rytmus (OFF), nebo se
změní rytmus i tempo (ON).
SYNC/TEMPO
Tempo
20,00-300,00 Určuje systémové tempo.
Tempo Src
SCENE, SYS
Při přepínání scén určíte, zda se bude
respektovat systémové tempo (SYS), nebo
tempo, uložené ve scéně (SCENE).
Sync Mode
MASTER, SLAVE
Určuje synchronizační signál podle toho, s
čím pracuje JUPITER-Xm.
Sync Out
OFF, MIDI, USB,
MIDI/USB
Určuje konektor, ze kterého půjde na výstup
signál MIDI Clock apod.
BLUETOOTH
Bluetooth Sw
OFF, ON
Aktivuje (ON) nebo deaktivuje (OFF)
Bluetooth komunikaci.
Párování
- Spuštění párování Bluetooth audio.
Bluetooth ID
OFF, 1–9
Zadejte cifru, kterou přidáte na konec jména
zařízení jednotky, které vidíte v aplikaci,
připojené přes Bluetooth.
MIDI
Basic Ch
1-10
Určuje MIDI kanál každého partu.
MIDI kanály se přiřazují postupně.
Ctrl Ch
1-16, OFF
Určuje MIDI přijímací kanál, na který budou
přes MIDI přijímány zprávy (Program
change a Bank select) z externího MIDI
zařízení, použitelné k přepínání programů.
Jestliže nechcete přepínat z připojeného
MIDI zařízení, nastavte zde „OFF”.
Ctrl Src Sel
SYS, SCENE
SYS: SysCtrlSrc1–4 slouží pro ovládání
zvuku.
SCENE: CtrlSrc1-4 scény využijete pro
ovládání zvuku.
SysCtrlSrc1
SysCtrlSrc2
SysCtrlSrc3
SysCtrlSrc4
OFF, CC01-CC31,
CC33-CC95,
BEND, AFT
Určujete MIDI zprávy, které budou
používány jako systémová ovládání.
Soft Thru
OFF, ON
Je-li zde „ON”, příchozí MIDI zprávy budou
vysílány beze změny zkonektoru MIDI OUT.
USB-MIDIThru
OFF, ON
Určuje, zda budou MIDI zprávy, přijaté přes
port USB COMPUTER/ MIDI IN, vysílány dál z
konektoru MIDI OUT/ portu USB COMPUTER
(ON), nebo ne (OFF).
USB Driver
VENDER,
GENERIC
Udává nastavení USB ovladače.
Parametr
Ovladač [1]
Hodnota
Ovladač [2]
Vysvětlení
Remote Kbd
OFF, ON
Chcete-li místo klaviatury JUPITER-Xm
použít externí MIDI klaviaturu, nastavte na
„ON“. V tom případě můžete MIDI vysílací
kanál externí MIDI klaviatury nastavit na
libovolný kanál.
Normálně zde ponecháte „OFF”.
Local Sw
OFF, ON
De/aktivuje propojení ovládací sekce
(klaviatura, PITCH, MODE, tlačítek na panelu,
sliderů, pedálů apod.), s interním zvukovým
modulem.
Device ID
17-32
Když posíláte a přijímáte System Exclusive
zprávy, Device ID čísla obou zařízení se musí
shodovat.
MIDI Tx
Tx PC
OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Program Change
vysílány (ON), či nikoliv (OFF).
Tx Bank
OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Bank Select
vysílány (ON), či nikoliv (OFF).
Tx Edit
OFF, ON
Určuje, zda změny provedené vnastavení
programu budou vysílány jako zprávy SysEx
(ON), nebo ne (OFF).
MIDI Rx
Rx PC
OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Program Change
přijímány (ON), či nikoliv (OFF).
Rx Bank
OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Bank Select
přijímány (ON), či nikoliv (OFF).
Rx Exclusive
OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy System Exclusive
přijímány (ON), či nikoliv (OFF).
MIC IN
Mic In Gain
-24,0–+24,0 [dB]
Nastavuje vstupní úroveň z konektoru MIC
IN.
Mic Power
0-1
Pokud je na „ON“, do konektoru MIC IN je
dodáváno napětí (5V).
NS Switch
OFF, ON
Zapíná/ vypíná Noise suppressor.
Noise suppressor je efekt, který potlačuje
šum v tichých pasážích.
NS Threshold
0–127
Nastaví hlasitost, na které se spustí
potlačení šumu.
NS Release
0–127
Určuje dobu, od kdy se spustí potlačení
šumu, než hlasitost dosáhne nuly.
CompSwitch
OFF, ON
Určuje, zda bude aplikován (na mikrofonní
vstup) kompresor (ON) nebo ne (OFF).
CompAttack
0.1, 1, 2,... 100
[ms]
Nastaví dobu, od kdy hlasitost vstupu
mikrofonního kompresoru překročí
hodnotu Comp Thres, až do aplikace
komprese hlasitosti.
CompRelease
10, 10, … 1000
[ms]
Nastaví dobu, od kdy hlasitost vstupu
mikrofonního kompresoru klesne pod
Comp Thres, až do zahájení ukončení
aplikace komprese.
CompThreshold
-60–0 [dB]
Udává úroveň, na které mikrofonní
kompresor zahájí komprimaci.
CompRatio
1: 1, 2: 1, …4: 1,
8: 1, 16: 1, 32: 1,
INF: 1
Určuje kompresní poměr mikrofonního
kompresoru.
CompKnee
0-30 [dB]
Změkčí přechod, jakmile mikrofonní
kompresor zahájí komprimaci.
Vyšší hodnoty značí plynulejší přechod.
CompOutGain
-24.0, -23.5, … 0,
…, +24.0 [dB]
Udává výstupní hlasitost mikrofonního
kompresoru.
Rev Send Lev
0–127
Nastaví hodnotu Reverbu, aplikovaného na
mikrofonní vstup.
Cho Send Lev
0–127
Nastaví hodnotu Chorusu, aplikovaného na
mikrofonní vstup.
/