Roland AX-Edge Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
AX-Edge
Typ
Návod na obsluhu
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a
Používateľský manuál (p. 22)). Po prečítaní majte všetky dokumenty naďalej poruke.
© 2018 Roland Corporation
O manuáloch k AX-Edge
Používateľský manuál (tento dokument) (najnovšia verzia PDF súboru je k dispozícii online)
Tento dokument si prečítajte ako prvý. Obsahuje základné informácie, ktoré sú pre používanie AX-Edge dôležité.
Príručka k parametrom
V tomto dokumente sú popísané všetky parametre AX-Edge.
Zoznam zvukov
Ide o zoznam zvukov, ktoré AX-Edge obsahuje.
MIDI implementácia
Dokument obsahuje podrobné informácie o MIDI správach.
Ako získať PDF manuál
1 Navštívte webovú stránku https://www.roland.com/
support/.
2 V menu Support zvoľte možnosť „Owner’s Manual“.
3 Zvoľte možnosť „AX-Edge“.
Používateľský manuál
Obsah
Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
: Informácie o AX-Edge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Popis panelov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
: Horný panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
: Spodný panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vloženie batérií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
: Zadný panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pripojenie externých zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
: Zapnutie AX-Edge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
: Nastavenie celkovej hlasitosti (Master Volume) . . . . . . . . . 8
: Automatické vypnutie po určitom čase (Auto Off) . . . . 8
: Výmena krytu panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hranie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
: Voľba zvuku (PROGRAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
: Priradenie často používaných zvukov
: k tlačidlám
(FAVORITE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uloženie obľúbeného programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Aktivácia obľúbeného programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prepnutie banky s obľúbenými
nastaveniami
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie
. . . . . 10
: Použitie tlačidiel a ovládačov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Transponovanie rozsahu klaviatúry (Octave Shift). . . . . . . . . . 10
Plynulá zmena výšky tónu (Portamento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podržanie hraných nôt (Hold). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vrstvenie rovnakého zvuku pre vytvorenie plnšieho
tónu
(Unison). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zablokovanie zmeny zvuku pri hraní (Lock). . . . . . . . . . . . . . . 11
: Úprava zvuku počas hrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Použitie ovládača MODULATION BAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Použitie ovládača RIBBON CONTROLLER. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Použitie tlačidiel CONTROL a otočných ovládačov
([S1]–[S7] / [ASSIGNABLE CONTROL] ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Používanie pedálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Úprava zvuku aplikovaním dodatočného
tlaku na kláves
(Aftertouch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
: Priradenie funkcií k jednotlivým
ovládacím prvkom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Používanie ostatných funkcií pri hraní. . . . . . . . . . 13
: Hranie v sprievode audio súboru z USB kľúča
(Song Player). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
: Hranie arpeggií (Arpeggio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
: Používanie Vocodera (Vocoder). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Upravenie nastavení Vocodera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavenie citlivosti mikrofónu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
: AX-Edge ako Master Keyboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Úprava zvuku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
: Upravenie systémových efektov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
: Úprava programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Saving a Program (Program Write) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pripojenie externých zariadení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
: Pripojenie MIDI zariadenia (MIDI IN/OUT Connectors). . . . 17
: Pripojenie zariadenia k počítaču (USB COMPUTER Port). 17
Pripevnenie feritového jadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
: Pripojenie Bluetooth® zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ďalšie funkcie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
: Kontrola stavu batérií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
: Praktické funkcie (UTILITY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
: Obnovenie továrenských nastavení (FACTORY RESET) . 18
: Zálohovanie dát na USB kľúč (BACKUP). . . . . . . . . . . . . . . . . 19
: Obnovenie zálohovaných dát (RESTORE) . . . . . . . . . . . . . . . 19
: Formátovanie USB kľúča (FORMAT USB MEMORY). . . . . . . . 20
: Úprava systémových nastavení (SYSTEM) . . . . . . . . . . . . . . 20
Uloženie systémových nastavení (System Write). . . . . . . . . . . . 20
Zobrazenie informácií o verzii
operačného systému
(VERSION INFO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Technická špecifikácia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA
. . . . . . . . . . . 22
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2
Úvod
Informácie o AX-Edge
AX-Edge
Sekcia zvukového generátora
Program
Systémové efekty
Ovládacia sekcia
Klaviatúra
Tlačidlo/ovládač Modulačný ovládač Ribbon Controller
Master Comp/EQ
Reverb
Chorus/Delay
VÝSTUP
Part 4
Part 3
Part 2
Part 1
Zvuk
Partial 1 – 4 MFX EQ
ÚROVEŇ
Vocoder part
Zvuk
Partial 1 – 4 MFX EQ
ÚROVEŇ
Vocoder
efekt
Arpeggio
MIKROFÓN
Systém
IFX
Ovládacia sekcia
Ovládacia sekcia je časť zariadenia, na ktorej hráte a ovládate rôzne funkcie.
Pri stlačení alebo uvoľnení klávesu alebo pri použití modulačného ovládača budú príslušné dáta odoslané do sekcie zvukového generá-
tora.
Ovládacia sekcia AX-Edge má tieto časti: klaviatúra, modulačný ovládač, ovládač Ribbon Controller a panelové tlačidlá a ovládače.
Sekcia zvukového generátora
Sekcia zvukového generátora vytvára zvuky.
Prijíma dáta z ovládacej sekcie a na ich základe vytvára príslušné zvuky.
Program
S pomocou „programov“ môžete na AX-Edge meniť zvuky.
Program sa skladá zo štyroch partov a jedného Vocoder partu. Súčasťou programu sú aj nastavenia efektov a Arpeggio.
Zvuk
Pre každý part môžete zvoliť jeden zvuk.
Zvuk pozostáva zo štyroch zložiek (partials). V prípade každého zvuku môžete nastaviť multiefekt (MFX).
Zvuky môžete upravovať aj s pomocou špeciálnej aplikácie na vašom smartfóne (AX-Edge Editor).
Efekt
AX-Edge umožňuje nastavenie multiefektu (MFX) v prípade každého zvuku a v prípade každého programu (IFX). K dispozícii máte aj
kompresor, ekvalizér a efekty Reverb a Chorus/Delay, ktoré môžete aplikovať na finálny výstup zvuku (systémové efekty).
Efekty Reverb a Chorus/Delay môžete nastaviť aj v prípade jednotlivých programov.
Systém
V systémovej pamäti sa ukladajú nastavenia systémových parametrov, podľa ktorých AX-Edge pracuje.
&
“Editing the System Settings (SYSTEM)” (p. 20)
3
Používateľský manuál
Popis panelov
Horný panel
1 2 3 4 5 6
1 Displej
Displej (banka/číslo zvuku)
Trojmiestny displej zobrazujúci banku a číslo aktuálne zvoleného
zvuku.
LCD displej
Zobrazuje rôzne informácie týkajúce sa používania zariadenia.
2 Základné ovládacie tlačidlá
Kurzorové tlačidlá [
K
] [
J
]
Pohybujú kurzorom doľava/doprava.
Zároveň slúžia na prepínanie obrazoviek.
Tlačidlá [–] [+]
Slúžia na úpravu hodnoty.
Ak podržíte jedno z týchto tlačidiel a stlačíte druhé, dôjde k
zrýchleniu úpravy príslušnej hodnoty.
Tlačidlo [EXIT]
Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Na niektorých obrazovkách zruší práve vykonávanú operáciu.
Tlačidlo [ENTER]
Stlačením tohto tlačidla potvrdíte hodnotu alebo spustíte
operáciu.
Tlačidlo [SHIFT]
Toto tlačidlo sa používa spolu s inými tlačidlami na spustenie
rôznych funkcií.
Tlačidlo [MENU/WRITE]
Slúži na zobrazenie obrazovky MENU.
Ak ho stlačíte spoločne s tlačidlom [SHIFT], budete môcť uložiť
zvuky alebo systémové nastavenia (p. 12, p. 20).
3 FAVORITE
Tlačidlo FAVORITE [ON]
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Favorite.
Tlačidlo FAVORITE [BANK]
Slúži na voľbu banky s obľúbenými nastaveniami (p. 9), do ktorej
si môžete uložiť vaše obľúbené zvuky (programy).
4 Tlačidlá PROGRAM
Tlačidlá [EDGE LEAD] [VOCODER/VOICE]
Tlačidlá [0] [9]
Slúžia na voľbu kategórie zvukov (programov).
Ak tlačidlo [FAVORITE] alebo [BANK] svieti, tieto tlačidlá majú
funkciu tlačidiel [0] [9].
5 SONG PLAYER
Tlačidlo SONG PLAYER [LIST]
Slúži na zobrazenie zoznamu skladieb.
Tlačidlo SONG PLAYER [
s
]
Slúži na spustenie/zastavenie prehrávania zvolenej skladby.
6 ARPEGGIO/LOCK
Tlačidlo [ARPEGGIO]
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Arpeggio.
Tlačidlo [LOCK]
Podržaním tohto tlačidla aktivujete/deaktivujete funkciu Panel
Lock (zablokovanie ovládacích prvkov na paneli).
7 Ovládacie sekcia na „krku“ nástroja (horný panel)
Ovládač [MASTER VOLUME]
Umožňuje nastavenie celkovej hlasitosti.
Ovládač [ASSIGNABLE CONTROL]
Slúži na ovládanie parametra, ktorý bol k ovládaču priradený.
Tlačidlá PROGRAM [–] [+] (tlačidlá [S6], [S7])
Pri každom stlačení tlačidla dôjde k prepnutiu na nasledujúci
zvuk (program).
Ak je funkcia Favorite aktívna, dôjde k prepnutiu na nasledujú-
cich zvuk v sekcii s obľúbenými zvukmi.
Modulačný ovládač
Stlačením modulačného ovládača môžete hraný zvuk modulo-
vať.
Ovládač Ribbon Controller
Kĺzaním prsta doľava alebo doprava môžete zmeniť výšku tónov.
Zvuk upravíte aj aplikovaním tlaku.
Tlačidlá OCTAVE [–] [+] (tlačidlá [S4], [S5])
Tieto tlačidlá slúžia na transponovanie klaviatúry AX-Edge v
oktávových krokoch.
page 9
page 4
page 13
page 13
page 11
page 9
page 11
page 11
page 10
4
Spodný panel
8 8
9
8
8
8 Úchyty na popruh
Slúžia na uchytenie popruhu (súčasť balenia).
Popruh uchyťte na dvoch miestach tak, aby to bolo pre vás
pohodlné.
9 Priehradka na batérie
Do priehradky vložte osem NiMH batérií (typ AA).
&
“Installing the Batteries” (p. 5)
10 Ovládacie sekcia na „krku“ nástroja (spodný panel)
Tlačidlo [PORTAMENTO] (tlačidlo [S1])
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Portamento.
Portamento umožňuje plynulú zmenu výšky tónu.
Tlačidlo [HOLD] (tlačidlo [S2])
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Hold.
Hold umožňuje podržanie tónov, ktoré hráte.
Tlačidlo [UNISON] (tlačidlo [S3])
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Unison.
Unison vrství rovnaký zvuk a robí ho tak plnším.
* V prípade potreby môžete zmeniť parametre ovládané tlačidlami
[S1] [S7], modulačným ovládačom, ovládačom Ribbon Controller,
ovládačom [ASSIGNABLE CONTROL] a pedálom.
Viac informácií nájdete v časti Assigning the Function of Each
Controller” (p. 12).
Vloženie batérií
Ak chcete AX-Edge napájať prostredníctvom batérií, budete potre-
bovať osem batérií typu AA. Odporúčame nabíjateľné NiMH batérie
typu AA. S uvedenými batériami môžete AX-Edge nepretržite
používať približne štyri hodiny. Táto doba sa však môže zmeniť v
závislosti na intenzite jeho použitia.
* Pri otáčaní zariadenia chráňte ovládače a tlačidlá pred poškodením.
Postupujte tak, aby zariadenie nespadlo.
* Nesprávnym zaobchádzaním s batériami riskujete výbuch a únik
kvapaliny. Preštudujte si a dohliadnite na to, aby boli splnené všetky
odporúčania týkajúce sa batérií, ktoré sú uvedené v textoch „BEZPEČNÉ
POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ
POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a Používateľský manuál (p. 22)).
1.
AX-Edge najskôr vypnite (p. 8).
2.
Zatlačte na jazýčky, ktoré sa nachádzajú na kryte
priehradky na batérie (spodný panel). Kryt následne
vyklopte.
(a) Zatlačte na jazýčky
(b) Kryt vyklopte
3.
Do priehradky vložte batérie. Dbajte na dodržanie
správnej polarity („+“ a „–“).
Skontrolujte, či sú batérie otočené správne („+“ a „–“).
4.
Zatvorte kryt priehradky na batérie.
page 10
page 10
page 11
5
Používateľský manuál
Popis panelov
Zadný panel
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
D E F
G
OUTPUT
PHONES
MIC INPUT/hlasitosť
PEDAL USB kľúč Počítač
Expression pedál (EV-5)
alebo
pedálový spínač (séria DP)
A
B C I J K
MIDI
H
Zvukový modul, syntetizátor
(prijímač)
Sekvencer, klavír (vysielač)
AC adaptér
Indikátor
Napájací kábel
Zásuvka
A Konektory OUTPUT (L/MONO, R)
Slúžia na výstup audio signálu. Ku konektorom môžete pripojiť
zosilňovač alebo bezdrôtový vysielač.
Ak potrebujete mono výstup, použite iba konektor L/MONO.
B Konektor PHONES
Sem môžete pripojiť slúchadlá.
C MIKROFÓNOVÝ VSTUP
Konektor MIC INPUT
Sem pripojte dynamický mikrofón.
Ovládač [MIC INPUT Volume]
Slúži na nastavenie hlasitosti mikrofónového vstupu.
D Káblový hák
Ak ste AC adaptér (súčasť balenia) pripojili ku konektoru DC IN,
zaistite napájací kábel o tento hák. Zabránite tak jeho náhlemu
odpojeniu.
* Kábel AC adaptéra zaistite s pomocou káblového háku tak, ako na
obrázku.
E Konektor DC IN
Slúži na pripojenie AC adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
* Umiestnite AC adaptér tak, aby strana s indikátorom (pozri obrázok)
smerovala nahor a strana s textovou informáciou smerovala nadol. Po
pripojení do zásuvky sa indikátor rozsvieti.
* Používajte výhradne priložený AC adaptér. Použitie iného adaptéra by
mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo úraz elektrickým prúdom.
* Odporúčanie: batérie ponechajte v zariadení aj v prípade, že chcete
použiť AC adaptér. V hraní tak budete môcť pokračovať aj pri jeho
náhodnom odpojení.
* Ak nebudete zariadenie dlhšie používať, odpojte napájací kábel z
elektrickej zásuvky.
F Spínač [POWER]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia.
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť hlasitosť na
minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti sa pri zapínaní/vypínaní môže
ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav, ktorý nie je znakom poruchy.
G Uzemňovacia svorka
V závislosti od spôsobu zapojenia zariadenia môžete mať, v
prípade keď sa ho dotknete, nepríjemný pocit alebo sa vám
môže zdať, že je jeho povrch drsný. Uvedené okolnosti môžu
nastať i v prípade, že sa dotknete mikrofónov alebo kovových
častí iných zariadení (napr. gitár), ktoré sú k tomuto zariadeniu
pripojené. Je to v dôsledku infinitezimálneho elektrického
náboja, ktorý je úplne neškodný. Ak však i napriek tomu chcete
túto záležitosť vyriešiť, pripojte uzemňovaciu svorku (pozri
obrázok) k vonkajšiemu uzemneniu. Po uzemnení zariadenia
môže vznikať tichý šum (v závislosti od spôsobu pripojenia). Ak si
nie ste istý spôsobom pripojenia, kontaktujte najbližšie servisné
centrum spoločnosti Roland alebo autorizovaného distribútora
značky Roland, podľa zoznamu v časti „Informácie“.
Nevhodné miesta na pripojenie uzemnenia:
5
vodovodné potrubie (môže spôsobiť úraz alebo smrť)
5
plynové potrubie (môže spôsobiť požiar alebo výbuch)
5
uzemnenie telefonickej linky alebo bleskozvod (nebezpečné počas
búrky)
H Port MIDI (IN/OUT)
Slúži na pripojenie externých MIDI zariadení a odosielanie MIDI
správ.
I Konektor PEDAL
Slúži na pripojenie samostatne predávaného pedálového
spínača (séria Roland DP) alebo pedálu EV-5.
* Používajte výhradne uvedené Expression pedále. Po pripojení iných
Expression pedálov by mohlo dôjsť k poruche a/alebo k poškodeniu
zariadenia.
J Port USB MEMORY
Slúži na pripojenie USB kľúča.
USB kľúč pripájajte a odpájajte iba v prípade, že je AX-Edge
vypnuté.
* Používajte bežne dostupný USB kľúč alebo USB kľúč predávaný
spoločnosťou Roland. Spoločnosť Roland neručí za to, že všetky USB
kľúče, ktoré možno zakúpiť v bežnom obchode, budú so zariadením
kompatibilné.
K Port USB COMPUTER
S pomocou USB kábla prepojte tento port s USB portom vášho
počítača.
AX-Edge bude vďaka tomu pracovať ako USB MIDI zariadenie.
Žiadny špeciálny ovládač inštalovať nemusíte.
6
Pripojenie externých zariadení
Pripojenie zosilňovača alebo mixu
AX-Edge nie je vybavený zosilňovačom ani reproduktormi. Ak
chcete počuť zvuk nástroja, budete ho musieť pripojiť k audio
zariadeniu – napr. ku klávesovému zosilňovaču, posluchovým
reproduktorom, stereo systému alebo k slúchadlám.
1.
Prepojte výstupné konektory OUTPUT na zadnom paneli
nástroja so vstupnými konektormi externého zariadenia.
Zosilňovač alebo mix
Na pripojenie použitie nesymetrický (mono) kábel s 1/4" konek-
torom. Dbajte na to, aby ste použili kábel, ktorý je kompatibilný
so vstupným konektorom vášho zariadenia.
* Ak používate mono zariadenie, pripojte kábel ku konektoru L/MONO
OUTPUT.
Ak používate slúchadlá, pripojte ich ku konektoru PHONES. V
takom prípade nemusíte pripájať žiadne ďalšie audio zariadenia.
Pripojenie k zosilňovaču a pod. zariadeniu s pomocou
bezdrôtového systému
Na pódiu sa môžete pohybovať aj bez toho, že by ste boli limitovaný
káblami. Stačí, aby ste použili bežne dostupný bezdrôtový systém a
napájali AX-Edge prostredníctvom batérií.
* Uistite sa, že používate bezdrôtový vysielač, ktorý je v súlade s
príslušnými miestnymi predpismi.
1.
Pripojte bezdrôtový vysielač ku konektorom OUTPUT na
zadnom paneli nástroja.
Bezdrôtové vysielače
* Tvar konektorov sa v prípade jednotlivých bezdrôtových vysielačov
môže líšiť.
* Ak má zosilňovač, ktorý používate, iba mono kanál: k AX-Edge pripojte
iba jeden vysielač, a to konkrétne ku konektoru L/MONO.
2.
Pripojte audio výstup bezdrôtového prijímača k mixu
alebo zosilňovaču.
Ovládanie MIDI zvukového modulu
1.
Prepojte konektor MIDI OUT na AX-Edge s konektorom
MIDI IN na zvukovom module alebo syntetizátore, ktorý
chcete ovládať.
MIDI OUT
MIDI IN
AX-Edge (odosiela MIDI správy)
Modul, syntetizátor, atď.
(prijíma MIDI správy)
* V prípade potreby pripojte zvukový modul alebo syntetizátor
k zosilňovaču alebo reproduktoru. Viac informácií nájdete v
používateľskom manuáli zvukového modulu alebo syntetizátora.
Ovládanie AX-Edge prostredníctvom externého MIDI
zariadenia
AX-Edge dokáže prijímať MIDI správy a vytvárať zvuky s pomocou
programu, ktorý bol zvolený v rámci jeho zvukového generátora.
1.
Prepojte konektor MIDI OUT ovládacieho zariadenia s
konektorom MIDI IN na AX-Edge.
MIDI IN
MIDI OUT
AX-Edge (prijíma MIDI správy)
Syntetizátor, klavír, atď.
(odosiela MIDI správy)
MEMO
Vysielacie/prijímacie MIDI kanály upravte s pomocou systémových
parametrov Basic Channel a Program Control Channel. Ak používate
funkciu Master Keyboard, vysielacie MIDI kanály jednotlivých partov
upravte s pomocou parametrov programu.
Viac informácií nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“ (PDF).
Pripojenie počítača alebo sekvencera
Ak chcete AX-Edge prepojiť s počítačom, na ktorý ste nainštalovali
sekvencerový softvér alebo softvérový zvukový modul a zároveň
chcete nástroj použiť ako Master Keyboard na nahrávanie alebo
hranie, postupujte nasledovne.
USB port
AX-Edge (nahráva a odosiela MIDI správy)
USB port
Počítač alebo sekvencer
(nahráva a odosiela MIDI
správy)
7
Používateľský manuál
Zapnutie AX-Edge
1.
Zariadenia zapnite v nasledujúcom poradí: AX-Edge
0
pripojené zariadenia.
* Kvôli ochrane obvodov začne AX-Edge pracovať až chvíľu po tom, čo
ho zapnete.
2.
Zapnite pripojené zariadenia a zvýšte hlasitosť na
požadovanú úroveň.
* Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom, čo od
posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek tlačidla uplynie vopred
určený čas (funkcia Auto Off).
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia, deaktivujte funkciu
Auto Off.
&
“Making the Power Automatically Turn Off After a Time (Auto Off)”
(p. 8)
5
Pri vypnutí zariadenia budú neuložené dáta vymazané. Ak chcete
vykonané zmeny zachovať, uložte ich.
5
V prípade potreby zariadenie po automatickom vypnutí znovu
zapnite.
Vypnutie
1.
Zariadenia vypnite v nasledujúcom poradí: pripojené
zariadenia
0
AX-Edge.
Nastavenie celkovej hlasitosti
(Master Volume)
Umožňuje nastavenie celkovej hlasitosti.
1.
Celkovú hlasitosť môžete upraviť s pomocou ovládača
[MASTER VOLUME], ktorý sa nachádza na „krku“ nástroja.
Automatické vypnutie po určitom
čase (Auto Off)
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „SYSTEM“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „Auto Off“
a tlačidlami [–] [+] upravte nastavenia parametra.
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia, zvoľte
možnosť „OFF“.
Parameter
Kurzorové tlačidlá [K] [J]
Hodnota
[–] [+]
Auto Off
OFF, 30min, 240min
4.
Pre uloženie nastavení podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte
tlačidlo [MENU/WRITE].
Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
Write System ?
[Exit]:N [Ent]:Y
* Systémové nastavenia uložte na obrazovke umožňujúcej úpravu
systémových nastavení. Na inej obrazovke nemožno systémo
nastavenia uložiť.
5.
Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
Výmena krytu panelu
Súčasťou balenia AX-Edge je aj náhradný kryt panelu.
Kryt panelu
1.
S pomocou imbusového kľúča (súčasť balenia) povoľte a
vyberte skrutky.
2.
Vymeňte kryt panelu.
3.
Kryt opätovne primontujte s pomocou skrutiek.
POZNÁMKA
Dbajte na to, aby ste skrutky príliš neuťahovali. Mohli by ste poškodiť
kryt alebo samotné AX-Edge.
Popis panelov
8
Hranie
Voľba zvuku (PROGRAM)
Zvuky (programy) AX-Edge sú rozdelené do desiatich kategórií. V
každej kategórii sa nachádza 32 programov.
1.
Stlačením tlačidiel [EDGE LEAD] [VOCODER/VOICE]
zvoľte kategóriu.
2.
Tlačidlami [–] [+] zvoľte program.
Číslo kategórie Číslo programu v rámci kategórie
MEMO
5
Ak podržíte jedno z týchto tlačidiel a stlačíte druhé, dôjde k zrýchleniu
úpravy príslušnej hodnoty.
5
Kategórie môžete prepínať aj podržaním tlačidla [SHIFT] a použitím
tlačidiel [–] [+].
5
Programy môžete prepínať aj s pomocou tlačidiel PROGRAM [–] [+] na
„krku“ nástroja.
Priradenie často používaných zvukov
k tlačidlám (FAVORITE)
Vďaka funkcii Favorite môžete uložiť často používané zvuky
(programy) tak, aby ste ich mohli kedykoľvek aktivovať s pomocou
jedného tlačidla.
Funkcia uloží číslo príslušného programu.
Banka s obľúbenými nastaveniami 9
Banka s obľúbenými nastaveniami 0
Favorite 0 – 9
MEMO
5
Položky Favorite 0 – 9 predstavujú jeden set. V bankách s obľúbenými
položkami môžete uložiť až desať takýchto setov.
5
S pomocou tlačidiel [0] [9] môžete ukladať alebo aktivovať uložené
programy.
POZNÁMKA
Ak ste program upravili, najskôr ho uložte klasickým spôsobom a až
následne ho uložte medzi svoje obľúbené položky.
Uloženie obľúbeného programu
1.
Zvoľte program, ktorý chcete uložiť ako svoj obľúbený.
2.
Stlačte tlačidlo FAVORITE [BANK] tak, aby sa rozsvietilo.
3.
Stlačením tlačidla [0] [9] zvoľte cieľovú banku pre
uloženie obľúbeného programu.
4.
Podržte tlačidlo FAVORITE [ON] a stlačením tlačidla [0]
[9] zvoľte tlačidlo, ku ktorému bude príslušný obľúbený
program priradený.
Aktuálne zvolený program bude priradený k príslušnému
tlačidlu.
Aktivácia obľúbeného programu
1.
Stlačte tlačidlo FAVORITE [ON] tak, aby sa rozsvietilo.
Tlačidlá [0] [9] budete môcť následne použiť na aktiváciu
obľúbeného nastavenia.
Ak je funkcia Favorite aktívna, na displeji (banka/číslo zvuku)
uvidíte nasledujúce údaje:
1-3
Číslo banky Číslo obľúbenej položky
2.
Stlačením tlačidla [0] [9] zvoľte požadované obľúbené
nastavenie.
Ak stlačíte tlačidlo, ku ktorému ste nepriradili žiadne obľúbené
nastavenie, zobrazí sa nápis „Not Registered!“.
Prepnutie banky s obľúbenými
nastaveniami
1.
Stlačte tlačidlo FAVORITE [BANK] tak, aby sa rozsvietilo.
Tlačidlo [0] [9], ktoré zodpovedá aktuálne zvolenej banke,
zabliká.
2.
Stlačením tlačidla [0] [9] zvoľte banku.
MEMO
Ak sa na displeji zobrazuje iba číslo banky, použite tlačidlá [0] [9] a
zvoľte požadované obľúbené nastavenie.
9
Používateľský manuál
Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie
Pri hraní môžete využiť najrôznejšie funkcie AX-Edge. V prípade
potreby tak môžete hraný zvuk zvýrazniť, zmeniť jeho výšku a pod.
Použitie tlačidiel a ovládačov
Transponovanie rozsahu klaviatúry
(Octave Shift)
Nasledujúcim spôsobom môžete transponovať výšku tónov v
oktávových krokoch.
1.
Stlačte tlačidlo OCTAVE [–] alebo [+].
MEMO
5
Transpozícia je možná v maximálnom rozsahu ±3 oktávy. Pri použití
funkcie Octave Shift bude tlačidlo OCTAVE [–] alebo [+] svietiť.
5
Pôvodnú výšku tónov môžete obnoviť súčasným stlačením tlačidiel
OCTAVE [–] a [+].
Transpozícia klaviatúry pri podržaní tlačidla
Nasledujúcim spôsobom môžete zmeniť nastavenia tak, aby k
transpozícii klaviatúry (o oktávu vyššie alebo nižšie) došlo iba v
momente, kedy budete držať tlačidlo OCTAVE [–] [+]. Po uvoľnení
tlačidla dôjde k obnoveniu pôvodnej výšky tónov.
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „SYSTEM“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „S4 (M)“ a
tlačidlami [–] [+] upravte hodnotu na „MOMENTARY“.
4.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] následne zvoľte možnosť
„S5 (M)“ a tlačidlami [–] [+] upravte hodnotu na
„MOMENTARY“.
Menu
Parameter
Kurzorové tlačidlá
[K] [J]
Hodnota
[–] [+]
CTRL BUTTON
S4 (M)
MOMENTARY: Klaviatúra bude
transponovaná (nahor/nadol) iba
v momente, kedy budete príslušné
tlačidlo držať.
LATCH: Klaviatúra bude
transponovaná (nahor/nadol) pri
každom stlačení príslušného tlačidla
(v maximálnom rozsahu ±3 oktávy).
S5 (M)
5.
Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
“Saving the System Settings (System Write)” (p. 20)
* K týmto tlačidlám môžete priradiť aj inú funkciu než OCTAVE [–] [+].
Viac informácií o priraďovaní funkcií k týmto tlačidlám nájdete v časti
Assigning the Function of Each Controller” (p. 12).
Plynulá zmena výšky tónu (Portamento)
Funkcia Portamento plynule mení výšku tónu z pôvodného tónu na
nový zahraný tón.
Funkcia sa aktivuje/deaktivuje pri každom stlačení tlačidla [PORTA-
MENTO].
MEMO
Spôsob aplikovania funkcie Portamento bude ovplyvnený
nastaveniami zvoleného zvuku.
Aplikovanie Portamenta pri podržaní tlačidla
Nasledujúcim spôsobom môžete zmeniť nastavenia tak, aby bola
funkcia Portamento aplikovaná iba v momente, kedy budete držať
tlačidlo [PORTAMENTO]. Po uvoľnení tlačidla bude Portamento
deaktivované.
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „SYSTEM“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „S1 (M)“ a
tlačidlami [–] [+] upravte hodnotu na „MOMENTARY“.
Menu
Parameter
Kurzorové tlačidlá
[K] [J]
Hodnota
[–] [+]
CTRL BUTTON
S1 (M)
MOMENTARY: Funkcia Portamento
bude aktívna iba v momente, kedy
budete príslušné tlačidlo držať.
LATCH: Funkcia Portamento
bude aktivovaná/deaktivovaná
pri každom stlačení príslušného
tlačidla.
4.
Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
“Saving the System Settings (System Write)” (p. 20)
* K tomuto tlačidlu môžete priradiť aj inú funkciu než [PORTAMENTO].
Viac informácií o priraďovaní funkcií k tomuto tlačidlu nájdete v časti
Assigning the Function of Each Controller” (p. 12).
Podržanie hraných nôt (Hold)
S pomocou tejto funkcie môžete podržať tóny, ktoré na klaviatúre
hráte (podobne ako s pomocou Damper pedálu na akustickom
klavíri).
Funkcia Hold bude aktívna v momente, kedy budete držať tlačidlo
[HOLD]. Keď zahráte tón a stlačíte tlačidlo [HOLD], dôjde k jeho
podržaniu.
Použitie tlačidla na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Hold
Nasledujúcim spôsobom môžete zmeniť nastavenia tak, aby bola
funkcia Hold aktivovaná/deaktivovaná pri každom stlačení tlačidla
[HOLD].
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „SYSTEM“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
10
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „S2 (M)“ a
tlačidlami [–] [+] upravte hodnotu na „LATCH“.
Menu
Parameter
Kurzorové tlačidlá
[K] [J]
Hodnota
[–] [+]
CTRL BUTTON
S2 (M)
MOMENTARY: Funkcia Hold bude
aktívna iba v momente, kedy budete
príslušné tlačidlo držať.
LATCH: Funkcia Hold bude
aktivovaná/deaktivovaná pri
každom stlačení príslušného
tlačidla.
4.
Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
“Saving the System Settings (System Write)” (p. 20)
* K tomuto tlačidlu môžete priradiť aj inú funkciu než [HOLD]. Viac
informácií o priraďovaní funkcií k tomuto tlačidlu nájdete v časti
Assigning the Function of Each Controller” (p. 12).
Vrstvenie rovnakého zvuku pre
vytvorenie plnšieho tónu (Unison)
Po aktivácii funkcie Unison dôjde k navrstveniu rovnakého, ale
výškovo jemne posunutého tónu na zvuk partu 1.
Funkcia sa aktivuje/deaktivuje pri každom stlačení tlačidla
[UNISON].
MEMO
5
Intenzita efektu bude ovplyvnená nastaveniami zvoleného zvuku.
Aktivácia funkcie Unison pri podržaní tlačidla
Nasledujúcim spôsobom môžete zmeniť nastavenia tak, aby bola
funkcia Unison aktivovaná iba v momente, kedy budete držať
tlačidlo [UNISON]. Po uvoľnení tlačidla bude funkcia Unison
deaktivovaná.
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „SYSTEM“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „S3 (M)“ a
tlačidlami [–] [+] upravte hodnotu na „MOMENTARY“.
4.
Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
“Saving the System Settings (System Write)” (p. 20)
* K tomuto tlačidlu môžete priradiť aj inú funkciu než [UNISON]. Viac
informácií o priraďovaní funkcií k tomuto tlačidlu nájdete v časti
Assigning the Function of Each Controller” (p. 12).
Zablokovanie zmeny zvuku pri hraní (Lock)
V prípade potreby môžete zablokovať niektoré tlačidlá AX-Edge, aby
nedošlo k nechcenej zmene zvuku pri ich náhodnom stlačení.
1.
Podržte tlačidlo [LOCK] až kým nezačne svietiť.
Dôjde k aktivácii funkcie Lock a k zablokovaniu niektorých
tlačidiel. Dôležité: tlačidlá na „krku“ nástroja zablokované
nebudú.
Pre deaktiváciu funkcie Lock podržte tlačidlo [LOCK] až kým
nezhasne.
MEMO
5
Funkcia Lock neovplyvní tlačidlá na „krku“ nástroja.
5
Funkciu Lock možno použiť iba na hlavnej obrazovke (obrazovka
PROGRAM SELECT).
Úprava zvuku počas hrania
Na AX-Edge môžete s pomocou rôznych ovládačov upraviť zvuk aj
počas toho, ako hráte.
Použitie ovládača MODULATION
Pre aplikovanie modulácie stlačte modulačný ovládač.
* Aplikovaný efekt bude ovplyvnený aktuálnymi nastaveniami.
Štandardne bude po stlačení modulačného ovládača aplikovaný efekt
Vibrato. Viac informácií o zmene nastavení nájdete v časti Assigning
the Function of Each Controller” (p. 12).
Použitie ovládača Ribbon Controller
Zvuk môžete upraviť aj stlačením ovládača Ribbon Controller s
pomocou vášho prsta. Prstom môžete následne pohybovať doľava
alebo doprava. Ovládač bude zároveň reagovať na mieru tlaku,
ktorý naň vyviniete.
* Aplikovaný efekt bude ovplyvnený aktuálnymi nastaveniami.
Štandardne bude pri pohybe doľava/doprava upravená výška tónov
(Pitch Bend). Pri aplikovaní tlaku bude aplikovaný efekt Vibrato. Viac
informácií o zmene nastavení nájdete v časti Assigning the Function
of Each Controller” (p. 12).
Deaktivácia ovládača Ribbon Controller
Ovládač Ribbon Controller na AX-Edge môžete aj deaktivovať.
Praktické to môže byť napríklad v prípade, že chcete aplikovať iba
efekt spojený s pohybom prsta doľava/doprava alebo iba efekt
spojený s vyvinutým tlakom.
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „SYSTEM“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte príslušný
parameter a tlačidlami [–] [+] upravte jeho hodnotu.
Menu
[SHIFT] + kurzorové tlačidlá
[K] [J]
Parameter
Kurzorové tlačidlá [K] [J]
Hodnota
[–] [+]
CTRL RIBBON
Posi (Position)
OFF: Ovládač nebude
reagovať na pohyb prsta
doľava/doprava.
Pres (Pressure)
OFF: Ovládač nebude
reagovať na tlak.
V prípade potreby máte k dispozícii aj viacero ďalších nastavení.
Viac informácií nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“
(PDF).
MEMO
5
Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
11
Používateľský manuál
&
“Saving the System Settings (System Write)” (p. 20)
5
V závislosti od nastavení programu nemusí dôjsť k požadovanému
typu deaktivácie, a to ani po zmene systémových nastavení. Viac
informácií nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“ (PDF).
Použitie tlačidiel CONTROL a otočných
ovládačov ([S1] – [S7]/ [ASSIGNABLE CONTROL])
K ovládaču [ASSIGNABLE CONTROL] a k ovládacím tlačidlám
(tlačidlá [S1] [S7]), ktoré sa nachádzajú na „krku“ nástroja, môžete
priradiť rôzne parametre, s pomocou ktorých budete môcť ovplyvniť
zvuk.
S1 S2 S3
S4
S6
Ovládač [ASSIGNABLE CONTROL]
S5
S7
V prípade potreby môžete nastaviť to, čo sa stane po stlačení
jednotlivých tlačidiel alebo po použití ovládača. Viac informácií
nájdete v časti Assigning the Function of Each Controller” (p.
12).
MEMO
Hodnota ovládača sa automaticky nevráti do pôvodného stavu, a preto
ak nechcete aplikovať žiadny efekt, vráťte ovládač na hodnotu „0“.
Používanie pedálu
V prípade potreby môžete rôzne parametre priradiť aj k pedálovému
spínaču alebo k Expression pedálu pripojenému ku konektoru
PEDAL. S pomocou spínača alebo pedálu budete môcť následne
upravovať zvuk alebo ovládať konkrétnu funkciu.
Efekt ovládaný pedálom bude ovplyvnený aktuálnymi nastaveniami.
V prípade potreby môžete k pedálovému spínaču alebo k Expression
pedálu priradiť konkrétny efekt alebo ovládanie určitej funkcie.
Viac informácií nájdete v časti Assigning the Function of Each
Controller” (p. 12).
Úprava zvuku aplikovaním dodatočného
tlaku na kláves (Aftertouch)
Klaviatúra AX-Edge je vybavená Aftertouch snímačom.
Zvuk tak môžete upraviť aj aplikovaním tlaku na klaviatúru.
Efekt Aftertouch bude ovplyvnený nastaveniami zvoleného zvuku.
Príslušné nastavenia je potrebné upraviť s pomocou softvéru AX-Edge
Editor“.
Viac informácií nájdete v manuáli k „AX-Edge Editor“.
Priradenie funkcií k jednotlivým
ovládacím prvkom
V prípade potreby môžete zmeniť parametre ovládané tlačidlami
[S1] [S7], modulačným ovládačom, ovládačom Ribbon Controller,
ovládačom [ASSIGNABLE CONTROL] a pedálom.
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „SYSTEM“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte príslušný parameter
a tlačidlami [–] [+] upravte jeho hodnotu.
Menu
Parameter
Kurzorové tlačidlá
[K] [J]
Hodnota
[–] [+]
CTRL BUTTON
S1 (F) – S7 (F)
Slúži na určenie parametrov priradených
k tlačidlám [S1] [S7].
S1 (M) – S7
(M)
Slúži na určenie režimu ovládania
tlačidiel [S1] [S7].
MOMENTARY: Funkcia bude aktívna
iba v momente, kedy budete príslušné
tlačidlo držať.
LATCH: Funkcia bude aktivovaná/
deaktivovaná pri každom stlačení
príslušného tlačidla.
CTRL KNOB
Func
Slúži na určenie parametra priradeného k
ovládaču [ASSIGNABLE CONTROL].
CTRL PEDAL
Func
Slúži na určenie parametra priradeného
k pedálu.
Pole Slúži na určenie polarity pedálu.
CTRL RIBBON
Posi
Slúži na určenie parametra priradeného
k ovládaču Ribbon Controller (pohyb
prstom doľava/doprava).
Pres
Slúži na určenie parametra priradeného
k ovládaču Ribbon Controller (pri
aplikovaní tlaku).
CTRL MOD
BAR
Func
Slúži na určenie parametra priradeného
k modulačnému ovládaču.
Viac informácií nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“
(PDF).
4.
Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
“Saving the System Settings (System Write)” (p. 20)
MEMO
Nastavenia týchto ovládacích prvkov možno zvoliť a uložiť pre každý
program samostatne. Táto možnosť je praktická v prípade, že chcete pri
každom zvuku (programe) použiť iné nastavenia. V rámci parametrov
Program Control zmeňte nastavenie Source (Src) každého ovládacieho
prvku nasledujúcim spôsobom: upravte System (SYS) na Program
(PRG).
Viac informácií nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“ (PDF).
Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie
12
Používanie ostatných funkcií pri hraní
Hranie v sprievode audio súboru z
USB kľúča (Song Player)
V prípade potreby môžete skopírovať audio súbor (MP3 alebo WAV)
z vášho počítača na USB kľúč a hrať na AX-Edge v jeho sprievode.
1.
Sformátujte váš USB kľúč s pomocou AX-Edge.
&
“Formatting a USB Flash Drive (FORMAT USB MEMORY)”
(p. 20)
MEMO
5
Používajte bežne dostupný USB kľúč alebo USB kľúč predávaný
spoločnosťou Roland. Spoločnosť Roland neručí za to, že všetky USB
kľúče, ktoré možno zakúpiť v bežnom obchode, budú so zariadením
kompatibilné.
5
V názvoch súborov používajte jednobytové alfanumerické znaky.
Názvy súborov s dvojbytovými znakmi sa na displeji nezobrazia
správne.
2.
Skopírujte audio súbor do zložky „SONG LIST“.
Audio súbory, ktoré je možné prehrávať
MP3
Formát
MPEG-1 Audio Layer 3
Vzorkovacia frekvencia
48 kHz
Bitová rýchlosť
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/
256/320 kbps, VBR (Variable Bit Rate)
WAV
Vzorkovacia frekvencia
48 kHz
Bitová hĺbka
16/24-bit
* Podporovaná vzorkovacia frekvencia je 48 kHz (v prípade MP3 aj WAV
súborov).
Súbor s inou vzorkovacou frekvenciou je potrebné skonvertovať na 48
kHz s pomocou príslušného softvéru na vašom počítači.
3.
Pripojte USB kľúč k portu USB MEMORY na AX-Edge.
4.
Stlačte tlačidlo SONG PLAYER [LIST].
Na LCD displeji sa zobrazia audio súbory.
5.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte skladbu.
POZNÁMKA
Názvy súborov s dvojbytovými znakmi sa na LCD displeji nezobrazia
správne.
6.
Stlačením tlačidla SONG PLAYER [
s
] spustite
prehrávanie.
Opätovným stlačením tlačidla SONG PLAYER [
s
] prehrávanie
zastavíte.
MEMO
5
Tlačidlami [–] [+] môžete upraviť hlasitosť skladby.
5
Pre uloženie nastavení hlasitosti spustite operáciu System Write.
&
“Saving the System Settings (System Write)” (p. 20)
Hranie arpeggií (Arpeggio)
Funkciu Arpeggio aktivujete stlačením tlačidla [ARPEGGIO] tak, aby
sa rozsvietilo.
„Arpeggio“ je technika hrania, pri ktorej sú jednotlivé tóny akordu
hrané postupne.
1.
Stlačte tlačidlo [ARPEGGIO] tak, aby sa rozsvietilo.
2.
Podržte príslušné klávesy na klaviatúre.
Začne znieť arpeggio.
Upravenie arpeggia
Nastavenia funkcie Arpeggio sú uložené samostatne pre každý
program.
1.
Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [ARPEGGIO].
MEMO
Na rovnakú obrazovku sa dostanete aj stlačením tlačidla [MENU/
WRITE] a zvolením možnosti „ARPEGGIO“.
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte položku, ktorú
chcete upraviť.
3.
Tlačidlami [–] [+] upravte hodnotu.
Viac informácií o parametroch nájdete v dokumente „Príručka k
parametrom“ (PDF).
4.
Pre uloženie nastavení spustite operáciu Program Write.
&
“Saving a Program (Program Write)” (p. 16)
5.
Niekoľkými stlačeniami tlačidla [EXIT] sa vráťte na hlavnú
obrazovku.
MEMO
Pre úpravu tempa arpeggia upravte tempo programu. V prípade
potreby môžete nastavenia upraviť tak, aby sa tempo nezmenilo ani po
prepnutí programu. Viac informácií nájdete v dokumente „Príručka k
parametrom“ (PDF).
13
Používateľský manuál
Používanie Vocodera (Vocoder)
Vocoder“ je efekt, ktorý dokáže spracovať ľudský hlas, pričom výsledný zvuk
má netonálny a robotický charakter. Pri použití Vocodera ovládate výšku tónov
hraním na klaviatúre.
* Pri určitej vzdialenosti medzi mikrofónmi a reproduktormi môže
vznikať spätná väzba. Zabrániť tomu môžete nasledujúcim spôsobom:
5
Zmenou orientácie mikrofónov.
5
Premiestnením mikrofónov do väčšej vzdialenosti od reproduktorov.
5
Znížením hlasitosti.
1.
Pripojte mikrofón ku konektoru MIC INPUT na zadnom
paneli.
POZNÁMKA
AX-Edge možno používať iba v kombinácii s dynamickými mikrofónmi.
Zariadenie nie je kompatibilné s kondenzátorovými mikrofónmi.
2.
Nastavte hlasitosť s pomocou ovládača [MIC INPUT
Volume] na zadnom paneli.
Nastaveniu hlasitosti MIC INPUT venujte viac pozornosti až po
tom, čo zvolíte zvuk (program).
Dovtedy stačí, aby bol ovládač približne v strednej pozícii.
3.
Stlačte tlačidlo [VOCODER/VOICE].
4.
Tlačidlami [–] [+] zvoľte zvuk (program).
Programy, ktorých názvy začínajú na Voc:“, sú nastavené tak, aby
boli pripravené na použitie s Vocoderom.
5.
Hrajte na klávesy a spievajte alebo hovorte do
mikrofónu.
Upravte hlasitosť MIC INPUT podľa potreby.
Upravenie nastavení Vocodera
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť
VOCODER“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte príslušný parameter
a tlačidlami [–] [+] upravte jeho hodnotu.
Viac informácií o parametroch nájdete v dokumente „Príručka k
parametrom“ (PDF).
4.
Pre uloženie nastavení spustite operáciu Program Write.
Nastavenia Vocodera sú uložené samostatne pre každý program.
&
“Saving a Program (Program Write)” (p. 16)
5.
Niekoľkými stlačeniami tlačidla [EXIT] sa vráťte na hlavnú
obrazovku.
Nastavenie citlivosti mikrofónu
V určitých situáciách môže mikrofón snímať šum. Vocoder nebude v
takom prípade fungovať požadovaným spôsobom.
Tento problém môžete vyriešiť úpravou citlivosti mikrofónu.
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „SYSTEM“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte príslušný parameter
a tlačidlami [–] [+] upravte jeho hodnotu.
Menu
[SHIFT] + kurzorové tlačidlá
[K] [J]
Parameter
Kurzorové tlačidlá [K] [J]
Hodnota
[–] [+]
MIC
NS Sw
OFF, ON: Zapnutie/vypnutie
potlačenia šumu (potlačenie
šumu počas ticha).
NS Thrs
0 – 127: Úroveň hlasitosti, pri
ktorej sa aktivuje potlačenie
šumu.
NS Rls
0 – 127: Časový interval od
aktivácie potlačenia šumu až
po dosiahnutie hlasitosti 0.
4.
Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
“Saving the System Settings (System Write)” (p. 20)
Používanie ostatných funkcií pri hraní
14
AX-Edge ako Master Keyboard
Jednotlivé party programu možno nastaviť tak, aby ste mohli
ovládať externý MIDI zvukový modul.
S pomocou jedného AX-Edge tak budete môcť samostatne ovládať
nástroj a zároveň externý zvukový modul.
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť
„PROGRAM CTRL“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „TxMode“
a tlačidlami [–] [+] upravte nastavenia parametra.
Menu
[SHIFT] + kurzorové tlačidlá
[K] [J]
Parameter
Kurzorové tlačidlá
[K] [J]
Hodnota
[–] [+]
MIDI OUT
TxMode
ON: Ide o základné nastavenie.
Rovnaké MIDI správy budú
odoslané do interného
zvukového generátora AX-
Edge a do externého MIDI
zariadenia.
V prípade voľby zvuku a správ
Bank Select a Program Change
budú aplikované nastavenia
zvuku zvoleného pre daný
part.
OFF: Toto nastavenie zvoľte
v prípade, že nechcete, aby
konkrétny part odosielal MIDI
správy do externého MIDI
zariadenia.
MKB: Toto nastavenie zvoľte
v prípade, že chcete AX-Edge
použiť ako Master Keyboard
ovládajúci externé MIDI
zariadenie.
Tieto nastavenia môžete upraviť pre každý part samostatne.
4.
Pre zmenu partov stlačte tlačidlo [1] [4].
Po zvolení partu 1 sa v pravej hornej časti LCD displeja zobrazí
„P1“. Po zvolení partu 2 sa na displeji zobrazí „P2“.
Voľba parametrov ovplyvňujúcich ovládanie externého MIDI
zariadenia
V rámci PROGRAM CTRL môžete nastaviť parametre ovplyvňujúce
ovládanie externého MIDI zariadenia.
Parameter
Kurzorové tlačidlá [K] [J]
Hodnota
[–] [+]
Vysvetlenie
MkbCH
(MKB MIDI Channel)
OFF, 1 – 16
Slúži na určenie vysielacieho
MIDI kanálu.
MSB
(Bank Select MSB)
OFF, 0 – 127
Zadajte numerické hodnoty
pre správy Program Change
a Bank Select MSB/LSB, na
základe ktorých bude zvuk
na externom MIDI zariadení
zmenený.
LSB
(Bank Select LSB)
OFF, 0 – 127
PC
(Program Change)
OFF, 1 -128
MkbVOL
(Volume)
OFF, 0 – 127
Slúži na úpravu hlasitosti
externého MIDI zariadenia.
5.
Pre uloženie nastavení spustite operáciu Program Write.
Nastavenia Master Keyboard sú uložené samostatne pre každý
program.
&
“Saving a Program (Program Write)” (p. 16)
15
Používateľský manuál
Úprava zvuku
AX-Edge umožňuje úpravu zvuku tromi spôsobmi.
Úprava programu
(Program Edit)
V prípade potreby môžete upraviť parametre programu. Okrem
iného môžete aktivovať/deaktivovať jednotlivé party a upraviť
ich hlasitosť, nastaviť Vocoder či efekty.
Úprava systémových efektov
(System Effect Edit)
V prípade potreby môžete upraviť nastavenia efektov aplikova-
ných na celkový výstup zvuku (systémové efekty).
Do tejto kategórie patrí kompresor, ekvalizér a efekty Chorus/
Delay či Reverb.
Úprava zvuku
(Tone Edit)
V prípade potreby môžete upraviť parametre zvuku.
Táto možnosť však nie je k dispozícii priamo na AX-Edge. Na
úpravu parametrov budete potrebovať aplikáciu „AX-Edge
Editor“ určenú pre smartfóny.
Viac informácií nájdete v manuáli k „AX-Edge Editor“.
POZNÁMKA
Neuložené upravené nastavenia budú vymazané. Ak chcete zmeny
uchovať, je potrebné ich uložiť.
Nastavenia Tone Edit je potrebné uložiť prostredníctvom AX-Edge
Editor.
Upravenie systémových efektov
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „SYSTEM
EFFECT“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte príslušný parameter
a tlačidlami [–] [+] upravte jeho hodnotu.
Viac informácií nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“
(PDF).
4.
Pre uloženie zmien podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte
tlačidlo [MENU/WRITE].
Zobrazí sa obrazovka SYSTEM WRITE, na ktorej budete musieť
svoju voľbu potvrdiť.
Write System ?
[Exit]:N [Ent]:Y
5.
Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
MEMO
Nastavenia systémových efektov uložte na obrazovke umožňujúcej
úpravu systémových efektov (s pomocou operácie Write). Na inej
obrazovke nemožno nastavenia systémových efektov uložiť.
Úprava programu
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť
„PROGRAM SOUND“ alebo „PROGRAM CTRL“ a stlačte
tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte príslušný parameter
a tlačidlami [–] [+] upravte jeho hodnotu.
Viac informácií nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“
(PDF).
Uloženie programu (Program Write)
4.
Pre uloženie zmien podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte
tlačidlo [MENU/WRITE].
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete môcť zadať názov
programu.
PROG NAME [Ent]
InitProg
5.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] pohybujte kurzorom a
tlačidlami [–] [+] upravte jednotlivé znaky.
6.
Po zadaní názvu stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete môcť zvoliť cieľové
umiestnenie programu.
7.
Tlačidlami [–] [+] zvoľte cieľové umiestnenie programu.
Na spodnom riadku obrazovky uvidíte názov programu v
cieľovom umiestnení.
Tento program bude prepísaný a prechádzajúce nastavenia budú
vymazané.
8.
Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
9.
Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
POZNÁMKA
Ak počas úpravy programu vypnete zariadenie alebo zvolíte iný
program, všetky neuložené zmeny budú vymazané. Ak chcete zmeny
uchovať, uložte ich.
16
Pripojenie externých zariadení
Pripojenie MIDI zariadenia
(konektory MIDI IN/OUT)
AX-Edge po pripojení k externému MIDI zariadeniu odosiela a
prijíma dáta z ovládacej sekcie (MIDI správy). Vďaka tomu môžete s
pomocou AX-Edge ovládať externé MIDI zariadenie a naopak.
MIDI OUT MIDI IN
MIDI zariadenie
&
Viac informácií o nastavení odosielania a prijímania dát z
ovládacej sekcie nájdete v dokumente „Príručka k paramet-
rom“ (PDF).
&
Viac informácií o odosielaní a prijímaní MIDI správ nájdete v
dokumente „MIDI implementácia“ (PDF).
&
Viac informácií o ovládaní externého zariadenia prostredníc-
tvom MIDI nájdete v časti “Using the AX-Edge as a Master
Keyboard” (p. 15).
Pripojenie zariadenia k počítaču
(port USB COMPUTER)
AX-Edge môžete k počítaču pripojiť prostredníctvom USB portu.
Toto prepojenie následne umožní výmenu MIDI správ. Dôležité:
AX-Edge a počítač môžete prepojiť bez toho, že by ste museli
inštalovať špeciálny ovládač.
MEMO
5
AX-Edge nepodporuje USB Audio.
5
Viac informácií o minimálnych požiadavkách a podporovaných
operačných systémoch nájdete na webovej stránke spoločnosti Roland.
USB COMPUTER USB port
&
Viac informácií o odosielaní a prijímaní MIDI správ nájdete v
dokumente „MIDI implementácia“ (PDF).
&
Viac informácií o ovládaní externého zariadenia prostredníc-
tvom MIDI nájdete v časti “Using the AX-Edge as a Master
Keyboard” (p. 15).
Pripevnenie feritového jadra
Ak na prepojenie AX-Edge a počítača použijete USB kábel, nezabud-
nite k nemu pripevniť feritové jadro (súčasť balenia). Jadro slúži ako
ochrana pred elektromagnetickým rušením, a preto ho v žiadnom
prípade neodstraňujte.
1.
K USB káblu pripevnite feritové jadro.
Feritové jadro
USB kábel
Prúžok na upevnenie
feritového jadra
10 cm
2.
Obe polky stlačte dohromady. Mali by ste počuť kliknutie.
* Pri pripevňovaní feritového jadra postupujte tak, aby ste si nepricvikli
prsty.
* Pri pripevňovaní feritového jadra dbajte na to, aby ste nepoškodili
kábel.
Pripojenie Bluetooth® zariadenia
Funkcia Bluetooth na AX-Edge umožňuje bezdrôtové pripojenie
k mobilnému zariadeniu (napr. smartfón alebo tablet) za účelom
výmeny MIDI dát.
Nastavenia AX-Edge môžete upraviť s pomocou špeciálnej aplikácie
AX-Edge Editor pre smartfóny (Android/iOS).
Okrem AX-Edge Editor môžete použiť aj iné aplikácie s podporou
Bluetooth MIDI.
MEMO
AX-Edge nepodporuje Bluetooth Audio.
Zapnutie funkcie Bluetooth
Pred pokusom o prepojenie AX-Edge a mobilného zariadenia
nezabudnite aktivovať funkciu Bluetooth na AX-Edge.
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „SYSTEM“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť
„Bluetooth“ a tlačidlami [–] [+] zmeňte hodnotu na „ON“.
4.
Pre uloženie nastavení spustite operáciu System Write.
&
“Saving the System Settings (System Write)” (p. 20)
5.
Niekoľkými stlačeniami tlačidla [EXIT] sa vráťte na hlavnú
obrazovku.
Symbol Bluetooth ( ) sa zobrazí v pravom hornom rohu hlavnej
obrazovky.
Pripojenie mobilného zariadenia
Párovanie
1.
Umiestnite AX-Edge neďaleko mobilného zariadenia,
ktoré chcete pripojiť.
MEMO
Ak máte viac ako jedno zariadenie tohto typu, zapnite len to
zariadenie, ktoré chcete spárovať (ostatné zariadenia vypnite).
2.
Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
3.
Otvorte nastavenia aplikácie (napr. AX-Edge Editor),
ktorú ste si nainštalovali na svoje mobilné zariadenie.
Mobilné zariadenie a AX-Edge následne spárujte v rámci
týchto nastavení.
Po úspešnom spárovaní dôjde k zvýrazneniu symbolu Bluetooth
v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky AX-Edge (
0
).
Sine Lead
POZNÁMKA
Neklikajte na položku „AX-Edge“, ktorá sa zobrazí v Bluetooth
nastaveniach vášho mobilného zariadenia. Prepojenie je potrebné
aktivovať prostredníctvom aplikácie. Viac informácií nájdete v
používateľskom manuáli príslušnej aplikácie.
17
Používateľský manuál
Ďalšie funkcie
Kontrola stavu batérií
Indikácia stavu batérií
Nasledujúcim spôsobom môžete skontrolovať aktuálnu kapacitu
batérií.
1.
Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo FAVORITE
[BANK].
Na displeji (banka/číslo zvuku) sa zobrazí zostávajúca kapacita
batérií (0 – 100 %) a na LCD displeji sa zobrazí obrazovka
BATTERY INFO.
2.
Opätovne podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo
FAVORITE [BANK].
Vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.
MEMO
Obrazovku BATTERY INFO môžete otvoriť aj prostredníctvom MENU.
* Indikátor stavu batérií zobrazuje iba približný stav batérií.
* Po pripojení AC adaptéra sa bude zobrazovať hodnota „100“.
Indikácia nízkeho stavu batérií
Ak sú batérie, prostredníctvom ktorých AX-Edge napájate, takmer
vybité, začne v pravom spodnom rohu displeja (banka/číslo zvuku)
svietiť symbol desatinnej čiarky. Batérie v takom prípade čo najskôr
vymeňte.
Ak budete pokračovať v používaní zariadenia, desatinná čiarka
začne blikať a na displeji sa zobrazí nápis „Charge Battery. AX-Edge
v takom prípade prestaňte používať a vymeňte batérie.
POZNÁMKA
Ak budete pokračovať v používaní zariadenia aj po tom, čo začne
desatinná čiarka blikať, na displeji sa zobrazí nápis „Battery Low!“ a na
displeji (banka/číslo zvuku) sa zobrazí nápis „Lo“. Zariadenie nebude
možné ďalej používať a automaticky sa vypne.
* Batérie nie je možné nabíjať počas toho, ako AX-Edge používate.
* Indikátor stavu batérií zobrazuje iba približný stav batérií.
Praktické funkcie (UTILITY)
Nasledujúcim spôsobom môžete zálohovať dáta z AX-Edge na
USB kľúč alebo ich obnoviť. Funkcie „UTILITY“ môžete použiť aj na
obnovenie továrenských nastavení AX-Edge alebo na sformátovanie
USB kľúča.
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE] .
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „UTILITY“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte položku a stlačte
tlačidlo [ENTER].
Menu
Kurzorové tlačidlá [K] [J]
Vysvetlenie
BACKUP
Slúži na zálohovanie používateľských dát na
USB kľúč.
Dôjde k vytvoreniu súboru so systémovými/
používateľskými nastaveniami (.SVD).
RESTORE
Slúži na obnovenie dát, ktoré boli zálohované
na USB kľúč.
FACTORY RESET
Slúži na obnovenie továrenských nastavení
AX-Edge.
FORMAT USB MEMORY
Slúži na sformátovanie USB kľúča.
4.
Zvoľte operáciu, ktorú chcete spustiť a stlačte tlačidlo
[ENTER].
Obnovenie továrenských nastavení
(FACTORY RESET)
Nasledujúcim spôsobom môžete obnoviť pôvodné továrenské
nastavenia AX-Edge.
* Po spustení tejto operácie budú všetky nastavenia, ktoré ste na AX-
Edge upravili, vymazané (vrátane parametrov zvuku).
* Ak budete upravené nastavenia neskôr potrebovať, použite pred
spustením obnovy továrenských nastavení funkciu Backup (p. 19).
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE] .
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „UTILITY“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „FACTORY
RESET“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
4.
Stlačte tlačidlo [ENTER].
Opätovne sa zobrazí potvrdzujúca správa.
5.
Pre spustenie operácie opätovne stlačte tlačidlo [ENTER].
6.
Počkajte, kým sa na LCD displeji nezobrazí nápis
„Completed“. AX-Edge následne vypnite a opäť zapnite.
18
Zálohovanie dát na USB kľúč (BACKUP)
Nasledujúcim spôsobom môžete svoje používateľské dáta zálohovať
na USB kľúč.
Dáta, ktoré budú zálohované
5
Všetky dáta programov (vrátane nastavení Vocodera a Arpeggio)
5
Používateľské zvukové dáta
5
Obľúbené položky
5
Systémové nastavenia (vrátane systémových efektov)
POZNÁMKA
Zariadenie nevypínajte a neodpájajte USB kľúč v prípade, že na displeji
svieti nápis „Executing....
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „UTILITY“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „BACKUP“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa obrazovka BACKUP NAME.
4.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] pohybujte kurzorom a
tlačidlami [–] [+] upravte jednotlivé znaky.
5.
Po zadaní názvu stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
6.
Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Po dokončení zálohy sa na displeji zobrazí nápis „Completed!“.
Ak už súbor s rovnakým názvom existuje, systém sa vás spýta, či
chcete tento súbor prepísať („Overwrite?“).
Obnovenie zálohovaných dát (RESTORE)
Nasledujúcim spôsobom môžete dáta, ktoré ste zálohovali na USB
kľúč, opätovne nahrať do AX-Edge.
POZNÁMKA
5
Po spustení obnovy budú všetky používateľské dáta prepísané. Ak
AX-Edge obsahuje dáta, ktoré považujete za dôležité, premenujte ich a
zálohujte ich na USB kľúč pred spustením obnovy.
5
Zariadenie nevypínajte a neodpájajte USB kľúč v prípade, že na displeji
svieti nápis „Executing....
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „UTILITY“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „RESTORE“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
4.
Tlačidlami [–] [+] zvoľte súbor, ktorý chcete obnoviť.
5.
Stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
6.
Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Po dokončení obnovy sa na displeji zobrazí nápis „Completed.
Turn off power..
7.
AX-Edge vypnite a znovu zapnite.
19
Používateľský manuál
Ďalšie funkcie
Formátovanie USB kľúča
(FORMAT USB MEMORY)
POZNÁMKA
5
Upozornenie: uistite sa, že USB kľúč neobsahuje žiadne dáta, ktoré
považujete za dôležité. Po spustení formátovania totiž budú všetky
dáta odstránené.
5
Zariadenie nevypínajte a neodpájajte USB kľúč v prípade, že na displeji
svieti nápis „Executing....
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „UTILITY“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „USB MEM
FORMAT“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
4.
Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla [ENTER].
Opätovne sa zobrazí potvrdzujúca správa.
5.
Znovu stlačte tlačidlo [ENTER].
Po dokončení formátovania sa na displeji zobrazí nápis „Comple-
ted!“.
Štruktúra zložiek na USB kľúči
ROLAND
AX-EDGE
BACKUP
SONG LIST
Ak chcete prehrávať skladby, ktoré sa
nachádzajú na USB kľúči, umiestnite
ich do zložky SONG LIST.
Zálohované dáta budú uložené do
zložky BACKUP.
Úprava systémových nastavení
(SYSTEM)
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť systémové parametre.
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „SYSTEM“
a stlačte tlačidlo [ENTER].
3.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte parameter, ktorý
chcete upraviť a tlačidlami [–] [+] upravte jeho hodnotu.
Viac informácií nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“
(PDF).
Uloženie systémových nastavení
(System Write)
1.
Na obrazovke SYSTEM podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte
tlačidlo [MENU/WRITE].
Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
2.
Uloženie potvrdíte stlačením tlačidla [ENTER].
Zobrazenie informácií o verzii
operačného systému (VERSION INFO)
Nasledujúcim spôsobom si môžete zobraziť informácie o verzii
operačného systému AX-Edge.
1.
Stlačte tlačidlo [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačidlami [
K
] [
J
] zvoľte možnosť „VERSION
INFO“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
20
/