Roland FA-08 Návod na obsluhu

Značka
Roland
Model
FA-08
Typ
Návod na obsluhu
Papierový manuál
Stručná príručka (tento dokument)
Obsahuje informácie o základných funkciách zariadenia.
Bezpečné používanie zariadenia (samostatný leták)
Tento dokument si prečítajte ako prvý. Obsahuje informácie
týkajúce sa bezpečného používania zariadenia.
PDF manuál (na stiahnutie z webu)
V PDF manuáli môžete vyhľadávať položky a klikaním na odkazy zobrazovať
príslušné sekcie.
Referenčná príručka
V tomto dokumente sú popísané všetky funkcie zariadenia.
Príručka k parametrom
V tomto dokumente sú popísané všetky parametre zariadenia.
Zoznam zvukov
Ide o zoznam zvukov, ktoré toto zariadenie obsahuje.
Príručka
V tomto dokumente sú popísané rôzne spôsoby používania
zariadenia.
MIDI implementácia
V tomto dokumente nájdete informácie o MIDI správach.
Ako získať PDF manuál
1.
V prehliadači zadajte nasledujúcu URL
adresu.
http://roland.cm/om
2. Zvoľte „FA-06“, FA-07“ alebo „FA-08“ ako názov produktu.
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták "BEZPEČNÉ POŽÍVANIE
ZARIADENIA" a Stručná príručka (s. 27)). Obsahujú totiž dôležité informácie týkajúce sa správneho používania zariadenia. Pre správne pochopenie
všetkých funkcií a možností zariadenia si, prosím, prečítajte celú Stručnú príručku. Po prečítaní majte túto príručku naďalej poruke.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Deutsch Français Italiano Español Português NederlandsEnglishEnglish
Úvod (poznámka od vývojárov) ...................................2
Základné funkcie ................................................3
Príprava .........................................................4
Popis panelov ...................................................4
Základné informácie o zariadení .................................8
Zapnutie/vypnutie ..............................................9
Prehrávanie demo skladieb ......................................9
Základné ovládanie ............................................10
Syntetizátor (použitie pri hraní) ..................................11
Voľba zvuku ....................................................11
Nastavenia (použitie pri hraní) ..................................12
Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie .......................13
Úprava zvuku v reálnom čase ...................................14
Uloženie/aktivácia obľúbených zvukov (Favorites) ...............16
Syntetizátor (úprava nastavení) ..................................17
Úprava nastavení štúdiového setu ..............................17
Úprava nastavení zvuku ........................................17
Úprava nastavení efektov .......................................18
Uloženie štúdiového setu, zvuku alebo skladby .................18
Sampler (nahrávanie) ...........................................19
Prehrávanie samplov ...........................................19
Samplovanie ...................................................20
Sekvencer (tvorba skladieb) .....................................21
Voľba/prehrávanie skladby .....................................21
Nahrávanie (v reálnom čase) ....................................22
DAW ovládanie .................................................24
Načítanie MIDI stopy do DAW programu ........................24
Použitie tohto zariadenia vo funkcii DAW ovládača ..............25
Nastavenia .....................................................26
Podrobné nastavenia funkcií (Menu) ............................26
Zálohovanie používateľských dát (Backup/Restore) ..............26
Obnova továrenských nastavení (Factory Reset) .................26
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA .............................27
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY ..........................................27
Stručná príručka
Úvod (poznámka od vývojárov)
Hudobný workstation, na ktorom sa nenarobíte
Workstationy používa množstvo hudobníkov a iných kreatívnych ľudí. Ide o zariadenia, ktoré možno prakticky využiť pri hraní na
pódiu, ale aj pri hudobnej produkcii v štúdiu.
V spoločnosti Roland sme však chceli vytvoriť niečo viac ako iba praktický a všestranný produkt pre hudobníkov. Chceli sme
vytvoriť zariadenie, s pomocou ktorého bude možné jednoduchým a kreatívnym spôsobom vytvárať nové skladby, a to bez ohľadu
na to, ako sa doba a technológie zmenia. Výsledkom nášho snaženia je FA-06/07/08.
Prvou vecou, na ktorú sme sa v prípade FA-06/07/08 zamerali, bola rýchlosť zapnutia. Ak totiž máte nápad a zapnutie a príprava
vášho zariadenia trvá niekoľko minút, je veľmi pravdepodobné, že ho zabudnete. Rýchlosť bola preto jednou z našich priorít.
Sampler je nastavený tak, aby čítal dáta priamo z SD karty, takže nebudete musieť čakať na ich načítanie do pamäte. Jeho
ovládanie je taktiež veľmi jednoduché – zvuk aktivujete stlačením padu.
Kvalitné zvuky, prevzaté priamo zo zvukového modulu INTEGRA-7, môžete použiť pri koncertovaní alebo produkcii. Ich jedinečné
výrazové možnosti však určite oceníte aj pri bežnom každodennom hraní. Syntetizátorové zvuky SuperNATURAL sú plne
kompatibilné s INTEGRA-7. V prípade potreby tak môžete pridať ďalšie zvuky z knižnice Axial alebo nahradiť zvuky v internej
pamäti svojimi vlastnými obľúbenými zvukmi. Naším cieľom totiž bolo vytvoriť nástroj, ktorý budete môcť používať niekoľko rokov.
Okrem iného sme sa zamerali aj na zjednodušenie tvorby stôp a možnosť nepretržitého nahrávania v prípade sekvencera.
Považujeme totiž za dôležité, aby ste sa mohli plne ponoriť do hudobnej produkcie bez akéhokoľvek zdržovania.
Aby ste mohli plynule presúvať svoje hudobné nápady a frázy do DAW programu, môžete exportovať jednotlivé MIDI stopy v
podobe zvukových dát. V prípade potreby ich môžete exportovať aj ako dvojicu zmiešaných stôp alebo súbor vo formáte SMF.
FA-06/07/08 možno jednoduchým spôsobom pripojiť k počítaču a DAW programu. Po aktivácii funkcie DAW ovládača budete môcť
toto zariadenie použiť ako zvukový modul, ovládač alebo rozhranie.
Pri tvorbe hudby by sa malo začínať od nuly. Z tohto dôvodu sme prepracovali postupy používané v minulosti a vytvorili si svoj
vlastný, ktorý počíta aj s použitím DAW programu.
FA-06/07/08 je totiž workstation novej generácie.
Dúfame, že budete mať vždy niečo, čo vás bude pri tvorbe na FA-06/07/08 inšpirovať.
Tím vývojárov FA-06/07/08
*1 Axial je zvuková knižnica, z ktorej si môžete stiahnuť ďalšie zvuky určené pre syntetizátory od spoločnosti Roland.
http://axial.roland.com/
22
Deutsch Français Italiano Español Português NederlandsEnglishEnglish
Základné funkcie
Špičkový zvukový procesor
Súčasťou zariadenia je špičkový zvukový procesor, vďaka ktorému môžete využiť zvuky
SuperNATURAL Acoustic, SuperNATURAL Synth a PCM. Procesor podporuje použitie rozširovacích
slotov pre zvuky typu Wave.
Syntetizátorové zvuky SuperNATURAL sú plne kompatibilné s INTEGRA-7. Zariadenie zároveň
podporuje importovanie nových zvukov. V prípade potreby tak môžete pridať ďalšie zvuky z knižníc,
ako napr. z knižnice Axial.
Pri hraní na pódiu, ale aj pri hudobnej produkcii v štúdiu môžete využiť akustické zvuky SuperNATURAL (zvuky klavíra, elektrického klavíra, organa,
basgitary, gitary, sláčikových nástrojov či bicích).
Výkonný efektový systém s MFX v prípade všetkých partov
Vďaka MFX (multiefektu) môžete dynamicky upravovať zvuk všetkých 16 partov.
Na výsledný zvuk môžete aplikovať TFX (celkový efekt) a upraviť tak jeho charakter. Využiť môžete
napríklad efekty DJ FX Looper či Isolator.
Zvuk môžete v reálnom čase ovplyvniť aj s pomocou ovládačov SOUND MODIFY.
Použitie padov na úpravu vokálov, zvukov bicích, slučiek a iných zvukov
S pomocou 16 padov môžete prehrávať zvukové sample.
Pri hraní na pódiu, ale aj pri hudobnej produkcii v štúdiu môžete vytvárať remixy s pomocou vokálov, využívať
zvukové slučky, aktivovať najrôznejšie efekty alebo pridávať zvuky bicích či gitary.
Vďaka funkcii Clip Board môžete sample usporiadať podľa toho, ako ich budete počas vystúpenia potrebovať.
Sample môžete aktivovať aj s pomocou sekvencera. Ide o praktickú možnosť, ktorú využijete počas
koncertovania, ale aj v štúdiu.
V prípade potreby môžete nasamplovať zvuk z mikrofónu alebo gitary. Sample môžete následne upraviť (napr.
úprava pozície prehrávania alebo hlasitosti samplu).
Zariadenie podporuje import WAV, AIFF alebo MP3 dát a umožňuje ich následne použitie (exportovať možno iba WAV dáta).
Pady nemusíte používať iba na prehrávanie samplov. V prípade potreby môžete s ich pomocou ovládať aj iné funkcie. Príklad: s pomocou padov
môžete počas hrania stlmiť konkrétne party alebo ich môžete použiť na zadávanie numerických hodnôt (PAD UTILITY).
Nový sekvencer umožňuje nahrávanie bez prerušenia
Máte nápad, ktorý si chcete zaznamenať? Nahrávať môžete začať absolútne kedykoľvek – stačí iba
stlačiť príslušné tlačidlo.
V prípade potreby môžete využiť možnosť nepretržitého nahrávania v slučke. Vďaka nemu môžete
veľmi rýchlym spôsobom vytvárať stopy a zaznamenávať svoje nápady či konkrétne frázy.
K dispozícii máte niekoľko celkových efektov (napr. Reverb, Chorus či Compressor), vďaka ktorým
môžete skladbu dokončiť bez toho, že by ste museli použiť ďalšie dodatočné zariadenia.
Produkovanie hudby s pomocou DAW programu: zvukový procesor, ovládače a audio rozhranie
V prípade potreby môžete toto zariadenie použiť ako ovládač vášho DAW programu (k dispozícii máte ovládacie mapy pre DAW
programy).
Klaviatúru a ovládače zas môžete použiť pri ovládaní softvérového syntetizátora alebo interného zvukového generátora.
MIDI stopy, ktoré ste vytvorili s pomocou tohto zariadenia, môžete jednoduchým spôsobom preniesť do DAW programu.
Jednotlivé stopy môžete v prípade potreby exportovať v podobe WAV dát, ako dvojicu zmiešaných stôp alebo ako súbor vo
formáte SMF.
Toto zariadenie môžete použiť ako audio rozhranie a nahrať zvuk z pripojeného mikrofónu alebo gitary do DAW programu.
V prípade potreby môžete zariadenie použiť na prehrávanie zvuku z DAW programu.
33
Príprava
Číslo
Úsek Názov Vysvetlenie Strana
11
D-BEAM
Ovládač D-BEAM
Ak podržíte ruku nad ovládačom D-BEAM, budete môcť na zvuk aplikovať rôzne
efekty.
s. 14
Tlačidlo [SOLO SYNTH]
Pohybom ruky ponad ovládač D-BEAM môžete aktivovať zvuk monofonického
syntetizátora.
Tlačidlo [EXPRESSION] S pomocou ovládača D-BEAM môžete ovládať hlasitosť.
Tlačidlo [ASSIGNABLE]
Umožňuje priradenie rôznych parametrov alebo funkcií, s pomocou ktorých môžete
v reálnom čase ovplyvňovať zvuk.
22
SOUND MODIFY
Ovládače [1] – [6] Ovládajú parametre zvolené tlačidlom [SELECT].
s. 15
Tlačidlo [SELECT] Určuje skupinu parametrov, ktoré sú ovládané tlačidlami [1] – [6].
33
Tlačidlo [PREVIEW] Podržaním tlačidla prehráte ukážku aktuálne zvoleného zvuku.
s. 11
Tlačidlo [FAVORITE]
Umožňuje priradenie obľúbených zvukov alebo štúdiových setov k tlačidlám [0] – [9].
s. 16
Tlačidlo FAVORITE [BANK]
Tlačidlá TONE
([0] – [9])
Slúžia na voľbu kategórie zvukov.
Ak tlačidlo [FAVORITE] alebo [BANK] svieti, tieto tlačidlá majú funkciu tlačidiel
[0] – [9].
Pri vykonávaní funkcií zobrazených v spodnej časti obrazovky fungujú ako tlačidlá
FUNCTION ([2] – [7]).
s. 11
44
Displej
Displej Zobrazuje informácie o príslušnej operácii.
55
Ovládač
Slúži na úpravu hodnoty.
Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a otočíte týmto ovládačom, zmena hodnoty bude
výraznejšia.
s. 10
Tlačidlo [MENU] Umožňuje úpravu podrobných nastavení rôznych funkcií.
s. 26
Tlačidlo [WRITE] Slúži na uloženie štúdiového setu, zvuku alebo skladby.
s. 18
Tlačidlá [DEC] [INC]
Slúžia na úpravu hodnoty.
Ak pri podržaní jedného z týchto tlačidiel stlačíte druhé tlačidlo, hodnota sa bude
meniť rýchlejšie. Ak pri podržaní tlačidla [SHIFT] stlačíte jedno z týchto tlačidiel,
zmena hodnoty bude výraznejšia.
s. 10
Tlačidlá [
] [ ] [ ] [ ]
Pohybujú kurzorom nahor/nadol/doľava/doprava.
s. 10
Tlačidlo [SHIFT]
Pri stlačení spoločne s iným tlačidlom slúži na otvorenie príslušnej obrazovky s
nastaveniami.
s. 10
Tlačidlo [EXIT] Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku alebo na zatvorenie otvoreného okna.
s. 10
Tlačidlo [ENTER]
Slúži na potvrdenie hodnoty, spustenie operácie alebo na zobrazenie zoznamu
zvukov alebo zoznamu iných položiek.
s. 10
66
ARP/RHYTHM
Tlačidlo [ARPEGGIO] Slúži na zapnutie/vypnutie arpeggiátora.
s. 13
Tlačidlo [CHORD MEMORY] Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Chord Memory.
s. 13
Tlačidlo [RHYTHM PATTERN] Slúži na otvorenie obrazovky RHYTHM PATTERN.
s. 13
Indikátor TEMPO Zobrazuje tempo.
s. 13
Ovládač [TEMPO] Slúži na úpravu tempa.
Tlačidlo [TAP] Tempo bude nastavené podľa intervalu, v ktorom budete toto tlačidlo stláčať.
99
1010
11 22
1111
Popis panelov
Horný panel
44
Deutsch Français Italiano Español Português NederlandsEnglishEnglish
Číslo
Úsek Názov Vysvetlenie Strana
77
SEQUENCER
Tlačidlo [SEQUENCER] Slúži na otvorenie obrazovky SEQUENCER.
s. 22
Tlačidlo [SONG SELECT] Slúži na voľbu skladby.
s. 21
Tlačidlo [LOOP] Slúži na vytvorenie slučky pri prehrávaní alebo dohrávaní.
s. 21
Tlačidlo [
]
Slúži na presunutie pozície na začiatok skladby. Ak toto tlačidlo stlačíte počas
prehrávania, vrátite sa na začiatok skladby a prehrávanie bude zastavené.
s. 21
Tlačidlá [
] [ ] Slúžia na presunutie pozície na prvú dobu predchádzajúceho/nasledujúceho taktu.
Tlačidlo [
]
Slúži na zastavenie prehrávania alebo nahrávania.
Tlačidlo [
]
Slúži na spustenie prehrávania skladby.
Tlačidlo [
]
Aktivuje režim čakania na nahrávanie.
s. 22
88
SAMPLER
Tlačidlo [PAD UTILITY]
Slúži na zobrazenie stavu samplov a umožňuje ich úpravu alebo importovanie.
V prípade potreby k nemu môžete priradiť aj iné funkcie ako Sampler.
s. 19
Tlačidlo [SAMPLING] Umožňuje samplovanie.
s. 20
Tlačidlo [CLIP BOARD] Umožňuje presúvanie alebo kopírovanie samplu z jedného padu na druhý.
s. 19
Tlačidlo [BANK] Slúži na prepnutie banky padov.
Tlačidlo [HOLD] Umožňuje prehrávanie samplu aj po uvoľnení padu.
Pady [1] – [16] Slúžia na prehrávanie samplov, ktoré sú priradené k jednotlivým padom.
99
Ovládač [VOLUME] Určuje hlasitosť výstupu z konektorov MAIN OUTPUT a PHONES.
s. 9
1010
KEYBOARD
Tlačidlo [DAW CONTROL] Umožňuje použitie tohto zariadenia vo funkcii DAW ovládača.
s. 25
Tlačidlo [SPLIT] Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Split.
s. 12
Tlačidlo [DUAL] Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Dual.
s. 12
Tlačidlo [TRANSPOSE]
Ak toto tlačidlo podržíte a použijete tlačidlá OCTAVE [DOWN] [UP], budete môcť
transponovať výšku tónov v poltónových krokoch.
s. 12
Tlačidlá OCTAVE [DOWN] [UP] Slúžia na transpozíciu výšky tónov v oktávových krokoch.
s. 12
1111
CONTROLLER
Tlačidlá [S1] [S2]
K týmto tlačidlám môžete priradiť rôzne parametre alebo funkcie.
Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením jedného z týchto tlačidiel otvoríte obrazovku,
na ktorej budete môcť priradiť funkciu.
s. 14
Páčka Pitch Bend/Modulation Umožňuje úpravu výšku tónov alebo aplikovanie efektu Vibrato.
33 55 66 77 8844
Popis panelov
Horný panel
55
Príprava
Konektory FOOT PEDAL
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
* Ak použijete káble s rezistormi, hlasitosť zariadenia pripojeného ku konektorom AUDIO INPUT môže zoslabnúť. Na pripojenie v takom prípade použite káble, ktoré neobsahujú
rezistory.
MIDI konektory
Slúžia na pripojenie externého MIDI zariadenia.
Slot pre SD kartu
Pri dodaní sa v zariadení nachádza SD karta,
ktorá je zakrytá chráničom SD karty (prichyte-
ným s pomocou skrutiek). Ak chcete SD kartu
vybrať, najskôr uvoľnite príslušné skrutky.
SD karta obsahuje rôzne dáta (nastavenia,
zvuky, sample a pod.) určené špeciálne pre toto
zariadenie.
Port USB COMPUTER
Zariadenie môžete k počítaču
pripojiť s pomocou bežne
dostupného USB 2.0 kábla.
Port USB FOR UPDATE
Tento port je určený na aktualizáciu operačného systému
zariadenia s pomocou USB kľúča.
* Používajte bežne dostupný USB kľúč alebo USB kľúč
predávaný spoločnosťou Roland. Spoločnosť Roland neručí
za to, že všetky USB kľúče, ktoré možno zakúpiť v bežnom
obchode, budú so zariadením kompatibilné.
Konektory CTRL 1, CTRL 2
Slúžia na pripojenie Expression pedálu (EV-5,
predávaný samostatne) alebo pedálového spínača
(séria DP, predávaný samostatne), ktorý budete môcť
následne použiť na ovládanie rôznych parametrov
alebo funkcií.
* Používajte výhradne odporúčaný Expression pedál
(EV-5, predávaný samostatne). Po pripojení iných
Expression pedálov by mohlo dôjsť k poruche a/
alebo k poškodeniu zariadenia.
Konektor HOLD
Slúži na pripojenie pedálového
spínača (séria DP, predávaný
samostatne), ktorý budete môcť
následne použiť ako Hold pedál.
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
66
Deutsch Français Italiano Español Português NederlandsEnglishEnglish
Uzemňovacia svorka
V závislosti od spôsobu zapojenia zariadenia môžete mať, v prí-
pade keď sa ho dotknete, nepríjemný pocit alebo sa vám môže
zdať, že je jeho povrch drsný. Uvedený pocit môžete mať aj v
prípade, že sa dotknete mikrofónov alebo kovových častí iných
zariadení (napr. gitár), ktoré sú k tomuto zariadeniu pripojené.
Je to v dôsledku innitezimálneho elektrického náboja, ktorý je
úplne neškodný. Ak však i napriek tomu chcete túto záležitosť
vyriešiť, pripojte uzemňovaciu svorku (pozri obrázok) k
vonkajšiemu uzemneniu. Po uzemnení zariadenia môže vznikať
tichý šum (v závislosti od spôsobu pripojenia). Ak si nie ste istý
spôsobom pripojenia, kontaktujte najbližšie servisné centrum
spoločnosti Roland alebo autorizovaného distribútora značky
Roland (podľa zoznamu v časti „Informácie“).
Nevhodné miesta na pripojenie uzemnenia:
vodovodné potrubie (môže spôsobiť úraz alebo smrť)
plynové potrubie (môže spôsobiť požiar alebo výbuch)
uzemnenie telefonickej linky alebo bleskozvod (nebezpečné
počas búrky)
Konektory AUDIO INPUT
Konektor SUB OUTPUT
Slúži na pripojenie slúchadiel alebo reproduktorov (predávané samostatne).
Niektoré zvuky (napr. zvuk metronómu alebo konkrétneho partu) môžu z
tohto výstupu znieť samostatne.
Pri hraní v skupine umožňuje synchronizáciu vášho tempa s ostatnými
hudobníkmi.
* Ovládač [VOLUME] na hornom paneli neupravuje hlasitosť tohto výstupu.
Konektory MAIN OUTPUT
Slúžia na pripojenie reproduktorov. Ak potrebujete
mono výstup, pripojte kábel ku konektoru L/MONO.
* Tento nástroj je vybavený symetrickými (TRS) konek-
tormi. Schému zapojenia týchto konektorov nájdete
nižšie. Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia
najskôr skontrolujte jeho schému zapojenia.
1: GND2: HOT
3: COLD
1: GND 2: HOT
3: COLD
TIP: HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel (predávané
samostatne).
Konektor DC IN, káblový hák
Slúži na pripojenie AC adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
* Aby ste predišli neúmyselnému prerušeniu prívodu elektrickej energie do zariadenia (napríklad pri
náhlom odpojení kábla) a prílišnému namáhaniu konektora DC IN, zaistite napájací kábel s pomocou
káblového háku (podľa obrázku).
* Umiestnite AC adaptér tak, aby strana s indikátorom (pozri obrázok) smerovala nahor a strana s
textovou informáciou smerovala nadol. Po pripojení AC adaptéra do zásuvky sa indikátor rozsvieti.
Spínač [POWER]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia.
Konektor GUITAR/MIC
Slúži na pripojenie gitary alebo mikrofónu.
Ak ste pripojili gitaru, zvoľte
možnosť „GUITAR“. Ak ste pripojili
mikrofón, zvoľte možnosť „MIC“.
Ovládačom [LEVEL] upravte vstupnú
úroveň.
Konektor LINE
Slúži na pripojenie
digitálneho audio prehrávača
alebo audio zariadenia.
Na pripojenie použite
bežne dostupný kábel s
koncovkou stereo mini.
Nastavte hlasitosť priamo na
pripojenom zariadení.
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
Indikátor
Zásuvka
77
Základné informácie o zariadení
Toto zariadenie má tri sekcie: syntetizátor, sekvencer a sampler.
SamplerSekvencerSyntetizátor
Syntetizátor
Na tomto zariadení máte k dispozícii 16 partov umožňujúcich súčasne hranie
viacerých zvukov. Týchto 16 partov sa ako celok nazýva „štúdiový set. Ku
každému partu v štúdiovom sete môžete priradiť jeden zvuk.
Pri hraní budete zvyčajne používať zvuk partu 1 (Single Play).
Pri tvorbe skladby s pomocou sekvencera budete používať všetkých 16
partov štúdiového setu (Multi Part Play).
Zvuky partov 1 a 2 môžete použiť v režimoch DUAL PLAY alebo SPLIT PLAY.
Čo je zvuk?
Akýkoľvek zvuk, ktorý môžete použiť pri hraní na tomto
zariadení. Zvuk môžete zvoliť s pomocou tlačidiel TONE.
Sekvencer
Pri tvorbe skladieb môžete použiť 16-stopový MIDI
sekvencer.
Pri nahrávaní 16 stôp môžete použiť zvuky 16
partov štúdiového setu.
Čo je skladba?
Je to súbor dát týkajúcich sa hrania.
Skladba obsahuje informácie o notách, tempe
a použitom štúdiovom sete. Skladba obsahuje
aj nastavenia bánk samplov.
Sampler
To, ako hráte na klaviatúru alebo zvuk prichádzajúci z pripojeného audio
zariadenia alebo mikrofónu môžete nahrať (nasamplovať) na SD kartu v podobe
zvukových dát.
Sample uložené na SD karte môžete následne aktivovať s pomocou jednotlivých
padov.
Čo je sample?
Je to nasamplovaný zvuk, ktorý obsahuje nastavenia zvukovej slučky a
ďalšie nastavenia. Sample je priradený k jednému zo 16 padov.
strana 11
Štúdiový set
Part 3
Part 4
Part 1
Part 16
Part 2
Pri hraní budete
zvyčajne používať
zvuk partu 1.
Part 10
* Part 10 je určený špeciálne pre zvuky bicích.
strana 21
Štúdiový set
Part 3
Part 4
Part 1
Part 16
Part 2
Part 10
Skladba
Stopa 3
Stopa 4
Stopa 1
Stopa 16
Stopa 2
Stopa 10
strana 19
Príprava
Viac informácií nájdete v dokumente „Referenčná príručka“ (PDF).
Viac informácií o tomto zariadení nájdete v časti „Základné informácie“ v dokumente „Referenčná príručka“ (PDF).
88
Deutsch Français Italiano Español Português NederlandsEnglishEnglish
Zapnutie
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť
hlasitosť na minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti sa pri
zapínaní/vypínaní môže ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav,
ktorý nie je znakom poruchy.
1. Zapnite zariadenia v nasledujúcom poradí: toto
zariadenie pripojené zariadenia.
Zapnuté
Vypnuté
2. Ovládačom [VOLUME] nastavte hlasitosť.
Vypnutie
1.
Vypnite zariadenia v nasledujúcom poradí: pripojené
zariadenia toto zariadenie.
Poznámky k funkcii Auto O
Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom,
čo od posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek
tlačidla uplynie vopred určený čas (funkcia Auto O).
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia,
deaktivujte funkciu Auto O.
Po vypnutí zariadenia dôjde k strate akýchkoľvek
upravených nastavení, ktoré ste neuložili. Ak chcete
zmeny uchovať, je potrebné ich uložiť.
V prípade potreby zariadenie po automatickom vypnutí
znovu zapnite.
Automatické vypnutie po určitom čase (Auto
O)
1.
Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Kurzorovými tlačidlami zvoľte možnosť „System“ a
stlačte tlačidlo [ENTER].
3. Kurzorovými tlačidlami [ ] [ ] zvoľte kartu
„General“.
4. Presuňte kurzor na možnosť „Auto O“ a s
pomocou ovládača upravte nastavenia.
Hodnota Vysvetlenie
OFF Funkcia Auto O nebude aktívna.
30 [min]
Napájanie sa automaticky vypne po 30
minútach nečinnosti.
240 [min]
(základná hodnota)
Napájanie sa automaticky vypne po
štyroch hodinách nečinnosti.
5. Stlačte tlačidlo [6] (System Write).
Nastavenia budú uložené a aktivované pri najbližšom
zapnutí zariadenia.
Prehrávanie demo skladieb
SD karta, ktorá je súčasťou balenia, obsahuje demo skladby.
1. Stlačte tlačidlo [ ].
Spustí sa prehrávanie demo skladby.
2. Stlačením tlačidla [ ] zastavte prehrávanie.
MEMO
Viac informácií o voľbe demo skladieb nájdete v časti Voľba/
prehrávanie skladby“ (s. 21).
* Používanie demo skladieb na iné účely než súkromné je bez
povolenia vlastníka autorských práv protizákonné.
Zapnutie/vypnutie
Po správnom zapojení všetkých zariadení (s. 6) ich nezabudnite zapnúť v správnom poradí. V prípade nedodržania správneho postupu by
mohlo dôjsť k poruche alebo k poškodeniu týchto zariadení.
99
Tlačidlo [SHIFT]
Ak tlačidlo [SHIFT] podržíte a stlačíte iné tlačidlo, otvorí sa
obrazovka s nastaveniami patriacimi k príslušnému tlačidlu
(skratka).
Tlačidlá FUNCTION
Štandardne fungujú ako tlačidlá TONE. Na niektorých
obrazovkách však fungujú ako tlačidlá FUNCTION
([2] – [7]) a slúžia na aktiváciu rôznych funkcií. Názvy
funkcií sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.
Ak na niektorých obrazovkách podržíte tlačidlo
[SHIFT], zobrazia sa iné funkcie.
Príprava
Tlačidlo [EXIT]
Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku alebo na
zatvorenie otvoreného okna.
Tlačidlo [MENU]
Umožňuje úpravu podrobných nastavení rôznych
funkcií (napr. parametrov ovplyvňujúcich toto
zariadenie ako celok) (s. 26).
Tlačidlo [ENTER]
Slúži na potvrdenie hodnoty alebo spustenie
operácie.
MEMO
Ak kurzor presuniete na zvuk alebo parameter a
stlačíte tlačidlo [ENTER], zobrazí sa zoznam, v rámci
ktorého budete môcť príslušné nastavenie upraviť.
Základné ovládanie
V tejto časti nájdete základné informácie o tom, ako možno zariadenie ovládať s pomocou jednotlivých tlačidiel a ovládačov.
Kurzorové tlačidlá
Na jednej obrazovke alebo v jednom okne sa môže nachádzať
viacero parametrov, položiek alebo možností voľby. Ak chcete
upraviť nastavenia parametra, presuňte kurzor na hodnotu
príslušného parametra.
Ak jedno z kurzorových tlačidiel podržíte, kurzor sa
neprestane hýbať.
Ak podržíte jedno z kurzorových tlačidiel a následne stlačíte
kurzorové tlačidlo patriace k opačného smeru, kurzor sa bude
hýbať rýchlejšie.
Kurzor
Úprava hodnoty
Na úpravu hodnoty zvýraznenej kurzorom použite ovládač
alebo tlačidlá [DEC] [INC].
Ak pri úprave hodnoty podržíte tlačidlo [SHIFT], zmena bude
výraznejšia.
Ovládač
Otočením ovládača smerom doprava hodnotu zvýšite,
otočením smerom doľava ju znížite.
Tlačidlá [DEC] [INC]
Stlačením tlačidla [INC] hodnotu zvýšite, stlačením tlačidla
[DEC] hodnotu znížite.
Ak pri podržaní jedného z týchto tlačidiel stlačíte druhé
tlačidlo, hodnota sa bude meniť rýchlejšie.
1010
Deutsch Français Italiano Español Português NederlandsEnglishEnglish
Voľba zvuku
Syntetizátor (použitie pri hraní)
1. Stlačte jedno z tlačidiel TONE.
2. Otočením ovládača zvoľte požadovaný zvuk.
Hrajte na klaviatúru.
MEMO
• Ak podržíte tlačidlo [PREVIEW], spustí sa prehrávanie ukážky s
frázou zvolenou špeciálne pre príslušný zvuk.
• Ak stlačíte tlačidlo [ENTER], zobrazí sa obrazovka TONE LIST.
Následne budete môcť zvoliť zvuk zo zoznamu.
O rôznych typoch zvukov
Na tomto zariadení máte k dispozícii zvuky SuperNATURAL a PCM.
SuperNATURAL
Typ Vysvetlenie
Akustické zvuky
SuperNATURAL
(
)
Tieto zvuky sú reprodukciou zvukov akustických
nástrojov, a to vrátane rozdielov vo frázovaní,
akordoch a melodických prejavoch hudobníka. Pri
použití tohto typu zvukov budete mať výrazové
možnosti porovnateľné s hraním na skutočný
akustický nástroj.
Syntetizátorové
zvuky SuperNA-
TURAL
(
)
Každý zvuk obsahuje tieto komponenty: OSC
(oscilátor), FILTER (lter) a AMP (zosilňovač). Už pri
použití jedného zvuku dokážete vytvoriť mohutný
zvuk syntetizátora.
Bicie kity
SuperNATURAL
(
)
Ide o zvuky bicích nástrojov, v prípade ktorých
dochádza k reprodukcii prirodzených tonálnych
zmien (silné/slabé údery) a spôsobu, akým bicie
nástroje reagujú na opakované údery.
PCM
Typ Vysvetlenie
Syntetizátorové
zvuky PCM
(
)
Tieto zvuky sa na starších syntetizátoroch od
spoločnosti Roland nazývali „patche“. Ide o zvuky,
ktoré boli upravené špeciálne pre toto zariadenie.
Jeden syntetizátorový PCM zvuk môže byť zložený
zo štyroch zložiek (vĺn).
Bicie kity PCM
(
)
Tieto zvuky sa na starších syntetizátoroch od
spoločnosti Roland nazývali „rytmické sety“. Ide
o zvuky, ktoré boli upravené špeciálne pre toto
zariadenie. Bicí kit je skupina viacerých perkusných
zvukov. Jednotlivé perkusné nástroje sú v rámci
neho priradené k rôznym klávesom (číslam nôt).
Obrazovka
77
33
55
44
66
11
22
88
Číslo Vysvetlenie
11
Informácie o efekte a jeho stave
22
Informácie o skladbe
33
Banka, číslo a názov štúdiového setu
44
Číslo zvuku a názov
55
Typ a banka zvuku
66
Hlasitosť zvuku
77
Názov kategórie
88
Stav klaviatúry (aktívny úsek, Dual, Split a pod.)
Ukladanie nastavení
Výber zvuku je iba dočasný. Po vypnutí zariadenia alebo
zvolení iného štúdiového setu nebude zvolený zvuk
zachovaný. Ak chcete, aby si zariadenie pamätalo zvuk,
ktorý ste vybrali, uložte štúdiový set (s. 18).
Pridávanie zvukov
V prípade potreby môžete do svojho nástroja pridať množstvo rôznych zvukov zo zvukovej knižnice Axial.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Axial.
http://axial.roland.com/
Kategória Vysvetlenie
DRUMS/PERCUSSION Rytmické nástroje
A. PIANO/E. PIANO Klavír
KEYBOARD/ORGAN Klávesy/organ
BASS/SYNTH BASS Basgitara
GUITAR/PLUCKED Gitara
STRINGS/ORCHESTRA
Sláčikové a orchestrálne
zvuky
BRASS/WIND Dychové nástroje
VOCAL/CHOIR Vokály/zbor
SYNTH/PAD Syntetizátory/pady
FX/OTHER Zvukové efekty/iné
1111
Syntetizátor (použitie pri hraní)
Nastavenia (použitie pri hraní)
Transpozícia klaviatúry v poltónových krokoch (Transpose)
1. Podržte tlačidlo [TRANSPOSE] a stlačte tlačidlo [–]
alebo [+].
MEMO
Toto nastavenie môžete upraviť v rozsahu -5 – +6
poltónov.
Vrstvenie dvoch zvukov (Dual)
1. Stlačte tlačidlo [DUAL] tak, aby sa rozsvietilo.
Zobrazí sa obrazovka DUAL.
Zvuky Upper a Lower budú navrstvené.
Zvuk Upper
Zvuk Lower
2. Ak chcete deaktivovať funkciu Dual, stlačte tlačidlo
[DUAL] tak, aby zhaslo.
Prepínanie zvukov
1.
Presuňte kurzor na zvuk, ktorý chcete prepnúť a s
pomocou ovládača zvoľte iný zvuk.
MEMO
Zvuk môžete zmeniť aj stlačením tlačidla TONE.
Transpozícia klaviatúry v oktávových krokoch (Octave)
1. Stlačte tlačidlo OCTAVE [DOWN] alebo [UP].
MEMO
• Toto nastavenie môžete upraviť v rozsahu ±3 oktáv.
• Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, súčasne stlačte
tlačidlá OCTAVE [DOWN] a [UP].
Hranie rôznych zvukov ľavou a pravou rukou (Split)
1. Stlačte tlačidlo [SPLIT] tak, aby sa rozsvietilo.
Zobrazí sa obrazovka SPLIT.
Klaviatúra bude rozdelená v bode rozdelenia (Split Point). K
pravej časti klaviatúry bude priradený zvuk Upper a k ľavej
časti klaviatúry bude priradený zvuk Lower.
Zvuk UpperZvuk Lower
Bod rozdelenia
2. Ak chcete deaktivovať funkciu Split, stlačte tlačidlo
[SPLIT] tak, aby zhaslo.
Prepínanie zvukov
1.
Presuňte kurzor na zvuk, ktorý chcete prepnúť a s
pomocou ovládača zvoľte iný zvuk.
MEMO
Zvuk môžete zmeniť aj stlačením tlačidla TONE.
Zmena bodu rozdelenia (Split Point)
1.
Podržte tlačidlo [SPLIT] a stlačte kláves, ktorý chcete
určiť ako bod rozdelenia.
Stlačený kláves bude nastavený ako bod rozdelenia.
Bod rozdelenia bude priradený k časti Upper.
1212
Deutsch Français Italiano Español Português NederlandsEnglishEnglish
Používanie funkcií ovplyvňujúcich hranie
Voľba/prehrávanie rytmických patternov
Na tomto zariadení môžete hrať aj počas toho, ako
prehrávate rytmický pattern.
1. Stlačením tlačidla [RHYTHM PATTERN] otvorte
obrazovku RHYTHM PATTERN.
2. Zvoľte rytmickú skupinu a bicí kit.
1. Presuňte kurzor na možnosť „RHYTHM GROUP“ alebo
„DRUM KIT“.
2. Otočením ovládača zvoľte rytmickú skupinu alebo bicí
kit.
3. Stlačením jedného z tlačidiel [2] (Intro) – [7] (Ending)
zvoľte rytmický pattern, ktorý chcete prehrať.
Prehrávanie rytmického patternu bude spustené.
MEMO
Ak chcete rytmický pattern zastaviť, stlačte tlačidlo
priradené k patternu, ktorý aktuálne znie.
Hranie arpeggií
S pomocou arpeggiátora môžete automaticky hrať arpeggiá
vytvorené podľa klávesov, ktoré stlačíte.
1. Stlačte tlačidlo [ARPEGGIO] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Zahrajte akord na klaviatúre.
Začne znieť arpeggio vytvorené podľa klávesov (tónov), ktoré
držíte stlačené.
3. Ak chcete arpeggiátor vypnúť, opäť stlačte tlačidlo
[ARPEGGIO] tak, aby zhaslo.
MEMO
Ak arpeggiátor použijete spoločne s funkciou Chord
Memory, budete môcť s pomocou jedného prsta vytvoriť
rôzne arpeggiá.
Hranie akordov (Chord Memory)
S pomocou funkcie Chord Memory môžete zahraním
jedného tónu na klaviatúre aktivovať uloženú akordo
formu.
1. Stlačte tlačidlo [CHORD MEMORY] tak, aby sa
rozsvietilo.
2. Hrajte na klaviatúru.
Začne znieť akord podľa aktuálne zvolenej akordovej formy.
3. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, opäť stlačte
tlačidlo [CHORD MEMORY] tak, aby zhaslo.
Zmena tempa
V prípade potreby môžete zmeniť tempo arpeggiátora alebo
rytmického patternu.
1. Otočte ovládačom [TEMPO].
MEMO
• Tempo môžete určiť aj stláčaním tlačidla [TAP] v
požadovanom intervale (funkcia Tap Tempo). Tlačidlo
stlačte aspoň trikrát v štvrťnotovom intervale.
• Keď stlačíte tlačidlo [TAP], zobrazí sa okno TEMPO. V
tomto momente môžete podržaním tlačidla [SHIFT] a
otočením ovládača upraviť desatinnú hodnotu tempa.
1313
Syntetizátor (použitie pri hraní)
Úprava zvuku s pomocou priradenej funkcie (tlačidlá [S1] [S2])
1. Pri hraní na klaviatúru stlačte tlačidlo [S1] alebo [S2].
Zvuk bude ovplyvnený funkciou priradenou k tlačidlu [S1] alebo [S2].
Úprava zvuku pohybom ruky (ovládač D-BEAM)
1. Stlačením príslušného tlačidla určite funkciu ovládača D-BEAM.
Tlačidlo Vysvetlenie
[SOLO SYNTH]
Pohybom ruky ponad ovládač D-BEAM môžete aktivovať zvuk monofonického syntetizátora.
[EXPRESSION] S pomocou ovládača D-BEAM môžete ovládať hlasitosť.
[ASSIGNABLE]
Umožňuje priradenie rôznych parametrov a funkcií.
Bude aplikovaný efekt, ktorý je v prípade daného zvuku najvhodnejší.
Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tohto tlačidla otvoríte obrazovku, na ktorej môžete priradiť
funkciu.
Parameter môžete priradiť aj podržaním tlačidla [ASSIGNABLE] a otočením ovládača SOUND MODIFY
alebo stlačením padu.
2. Pri hraní na klaviatúru umiestnite ruku nad ovládač D-BEAM.
Bude aplikovaný efekt priradený k tlačidlu, ktoré ste stlačili.
Úprava zvuku v reálnom čase
Aplikovanie efektu Vibrato alebo Dynamics (Modulation)
1. Posuňte páčku Pitch Bend/Modulation smerom od
seba.
Posunutím páčky smerom od seba aplikujete efekt Vibrato
alebo Dynamics.
Zmena výšky tónov v reálnom čase (Pitch Bend)
1. Posuňte páčku Pitch Bend/Modulation doľava alebo
doprava.
Pri hraní na klaviatúru môžete pohybom páčky doľava znížiť
výšku tónov a pohybom doprava zvýšiť výšku tónov.
1414
Deutsch Français Italiano Español Português NederlandsEnglishEnglish
Úprava zvuku s pomocou ovládačov SOUND MODIFY
Zvuk môžete v reálnom čase ovplyvniť aj s pomocou ovládačov SOUND MODIFY.
Celkovo môžete ovládať až 24 parametrov (šesť parametrov v štyroch skupinách).
Aktuálne ovládaná skupina (svieti)
1. Stlačením tlačidla [SELECT] zvoľte skupinu parametrov, ktoré chcete ovládať.
2. Otočte ovládačmi [1] – [6].
Zvuk sa bude meniť podľa parametrov priradených k príslušným ovládačom.
Úprava tonálneho charakteru partu
(CUTOFF, RESONANCE)
Parametre Filter ovplyvňujú charakter zvuku a spôsob, akým
znie.
V prípade potreby môžete zosilniť alebo potlačiť konkrétne
frekvenčné pásma zvuku a ovplyvniť tak jeho charakter.
Úprava spôsobu zmeny hlasitosti partu
(ATTACK, RELEASE)
V prípade potreby môžete určiť to, ako rýchlo začne zvuk po
stlačení klávesu znieť a zároveň to, ako rýchlo prestane po
uvoľnení klávesu znieť.
Úprava stereo pozície zvuku partu (PAN)
V prípade potreby môžete upraviť stereo pozíciu (panorámu)
zvuku partu.
Úprava hlasitosti partu (LEVEL)
V prípade potreby môžete upraviť hlasitosť partu.
Úprava úrovne pásma vysokých, stredných a
nízkych frekvencií (EQ)
V prípade potreby môžete upraviť nastavenia ekvalizéru (EQ).
Úprava vstupnej hlasitosti (INPUT LEVEL)
V prípade potreby môžete upraviť vstupnú hlasitosť v prípade
konektora AUDIO INPUT.
Použitie priradenej funkcie (ASSIGN)
V prípade potreby môžete k ASSIGN 1 – 6 priradiť rôzne
parametre.
Praktický spôsob aplikovania efektov (GLOBAL
CONTROL)
V prípade potreby môžete využiť funkciu Global Control, ktorá
umožňuje praktické aplikovanie efektov.
Vďaka funkcii Global Control budete môcť s pomocou jedného
ovládača upraviť viacero parametrov súčasne.
Ovládač Vysvetlenie
[1] (COMPRESSOR)
Ak otočíte ovládačom úplne doľava, kompresor
nebude aplikovaný.
Po otočení ovládača smerom doprava bude
celková hlasitosť vyváženejšia a zvuk celistvejší.
[2] (TONE)
Otočením ovládača smerom doľava zosilníte
pásmo stredných frekvencií a zvuk tak bude
výraznejší. Túto možnosť využite pri hraní v
kapele.
Otočením ovládača smerom doprava zosilníte
pásma nízkych a vysokých frekvencií a zvuk
tak bude pestrejší. Túto možnosť využite pri
sólovom hraní.
[3] (CHORUS)
Ak otočíte ovládačom úplne doľava, efekt
Chorus nebude aplikovaný.
Otočením ovládača smerom doprava zvýšite
intenzitu efektu Chorus.
[4] (REVERB)
Ak otočíte ovládačom úplne doľava, efekt
Reverb nebude aplikovaný.
Otočením ovládača smerom doprava zvýšite
intenzitu efektu Reverb.
[5] (TFX SELECT)
Určuje typ celkového efektu.
K dispozícii máte 29 typov efektov.
[6] (TFX CTRL)
Ovláda parametre celkového efektu, ktorý ste
zvolili.
Úprava zvuku v reálnom čase
MEMO
• Viac informácií o používaní ovládačov SOUND MODIFY nájdete v časti „Úprava zvuku s pomocou ovládačov SOUND MODIFY“ v
dokumente „Referenčná príručka“ (PDF).
• Viac informácií o parametroch celkových efektov nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“ (PDF).
1515
Syntetizátor (použitie pri hraní)
Uloženie/aktivácia obľúbených zvukov (Favorites)
Zvuky (štúdiové sety), ktoré používate najčastejšie, môžete uložiť
ako obľúbené a následne ich kedykoľvek aktivovať.
Do každej z desiatich bánk (0 – 9) môžete uložiť desať zvukov.
Príklad: zvuky môžete uložiť v poradí, v akom ich plánujete využiť
počas svojho vystúpenia.
Banka 0
Banka 9
Obľúbená položka 9
Obľúbená
položka 0
Uloženie obľúbeného zvuku
Nasledujúcim spôsobom môžete zvuk uložiť ako obľúbený.
1. Zvoľte zvuk (štúdiový set), ktorý chcete uložiť ako
obľúbený.
2. Stlačte tlačidlo [FAVORITE] tak, aby sa rozsvietilo.
3. Zvoľte banku, do ktorej chcete obľúbenú položku uložiť.
1. Stlačte tlačidlo FAVORITE [BANK].
2. Stlačením jedného z tlačidiel [0] – [9] zvoľte číslo banky.
4. Podržte tlačidlo [FAVORITE] a stlačením jedného z
tlačidiel [0] – [9] zvoľte číslo, ku ktorému bude obľúbená
položka priradená.
Zvuk bude uložený ako obľúbený.
MEMO
Uložený obsah bude závisieť od aktuálneho režimu.
Režim Uložený obsah
Single Play Zvuk partu 1
Dual Play
Štúdiový set
Split Play
Multi Part Play
Aktivácia obľúbenej položky
Ak necháte tlačidlo [FAVORITE] zapnuté, budete môcť s pomocou
tlačidiel [0] – [9] aktivovať obľúbené položky.
1. Stlačte tlačidlo [FAVORITE] tak, aby sa rozsvietilo.
Teraz môžete s pomocou tlačidiel [0] – [9] aktivovať obľúbené
položky.
2. Zvoľte banku, ktorú chcete aktivovať.
1. Stlačte tlačidlo FAVORITE [BANK].
2. Stlačte tlačidlo banky ([0] – [9]), ktorú chcete zvoliť.
MEMO
Banku obľúbených položiek môžete zmeniť aj v prípade, že je
tlačidlo [FAVORITE] vypnuté.
3. Stlačením jedného z tlačidiel [0] – [9] zvoľte obľúbenú
položku.
Obľúbená položka bude aktivovaná.
Odstránenie obľúbenej položky
Nasledujúcim spôsobom môžete odstrániť obľúbenú položku.
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [FAVORITE].
Zobrazí sa obrazovka FAVORITE LIST.
Číslo obľúbenej položky Číslo banky
2. Kurzorovými tlačidlami [ ] [ ] zvoľte banku.
3. Kurzorovými tlačidlami [ ] [ ] alebo tlačidlami [DEC]
[INC] zvoľte obľúbenú položku.
4. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [2] (Remove).
Obľúbená položka bude odstránená.
1616
Deutsch Français Italiano Español Português NederlandsEnglishEnglish
Syntetizátor (úprava nastavení)
Úprava nastavení štúdiového setu
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia štúdiového setu.
Celkové nastavenia štúdiového setu
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť celkové nastavenia
štúdiového setu.
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [5] (Studio
Common).
Zobrazí sa obrazovka STUDIO SET COMMON.
MEMO
Obrazovku STUDIO SET COMMON môžete otvoriť aj s
pomocou menu (s. 26).
2. Kurzorovými tlačidlami zvoľte položku a ovládačom
upravte jej hodnotu.
Karty prepnete podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením jedného z
kurzorových tlačidiel [ ] [ ].
Úprava nastavení partu
Štúdiový set má 16 partov. V prípade jednotlivých partov môžete
upraviť nastavenia hlasitosti (Level), ekvalizéru (EQ) či klávesového
rozsahu (KBD).
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [4] (Part View).
Zobrazí sa obrazovka PART VIEW.
MEMO
Obrazovku PART VIEW môžete otvoriť aj s pomocou menu (s.
26).
2. Kurzorovými tlačidlami zvoľte parameter a ovládačom
upravte jeho hodnotu.
Karty prepnete podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením jedného z
kurzorových tlačidiel [ ] [ ].
Úprava nastavení zvuku
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia zvuku.
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [2] (Tone Edit).
Zobrazí sa obrazovka TONE EDIT.
MEMO
• Zobrazená obrazovka TONE EDIT sa bude v prípade
jednotlivých typov zvuku líšiť.
• Obrazovku TONE EDIT môžete otvoriť aj s pomocou menu (s.
26).
2. Kurzorovými tlačidlami zvoľte parameter a ovládačom
upravte jeho hodnotu.
Karty prepnete podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením jedného z
kurzorových tlačidiel [ ] [ ].
POZNÁMKA
Úprava nastavení zvuku je iba dočasná. Po vypnutí zariadenia
alebo zvolení iného zvuku nebudú zmeny zachované. Ak
chcete, aby boli zmeny zachované, uložte zvuk (s. 18).
MEMO
Viac informácií o parametroch nájdete v dokumente „Príručka
k parametrom“ (PDF).
POZNÁMKA
Úprava nastavení štúdiového setu je iba dočasná. Po vypnutí zariadenia alebo zvolení iného štúdiového setu nebudú zmeny zachované. Ak
chcete, aby boli zmeny zachované, uložte štúdiový set (s. 18).
MEMO
Viac informácií o parametroch nájdete v dokumente „Príručka k parametrom“ (PDF).
1717
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [3] (Eects
Edit).
Zobrazí sa obrazovka EFFECTS EDIT.
Efekt zvuku Efekt štúdiového setu
Spínač efektu
Efekt aplikovaný na celé zariadenie
(systémový efekt)
MEMO
Obrazovku EFFECTS EDIT môžete otvoriť aj s pomocou menu
(s. 26).
Zapnutie/vypnutie efektu
1.
Kurzorovými tlačidlami zvoľte spínač príslušného
efektu. Daný efekt následne zapnite/vypnite s pomocou
ovládača.
Úprava parametrov efektu
1.
Stlačením tlačidla FUNCTION otvorte obrazovku s
nastaveniami príslušného efektu.
2. Kurzorovými tlačidlami zvoľte parameter a ovládačom
upravte jeho hodnotu.
Pre návrat na obrazovku EFFECTS EDIT stlačte tlačidlo [EXIT].
POZNÁMKA
Úprava nastavení efektu je iba dočasná. Po vypnutí zariadenia
alebo zvolení iného štúdiového setu alebo zvuku nebudú
zmeny zachované. Ak chcete, aby boli zmeny zachované, zvuk,
štúdiový set alebo systémové nastavenia uložte.
MEMO
Viac informácií o parametroch nájdete v dokumente „Príručka
k parametrom“ (PDF).
Uloženie systémového efektu
Po vypnutí zariadenia nebudú zmeny v nastaveniach
systémového efektu zachované. Ak chcete, aby boli zmeny
zachované, uložte ich nasledovným spôsobom.
1. Na obrazovke SYSTEM EFFECT EDIT stlačte tlačidlo
[6] (System Write).
Syntetizátor (úprava nastavení)
Úprava nastavení efektov
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia efektov.
Uloženie štúdiového setu, zvuku alebo skladby
Úprava nastavení štúdiového setu, zvuku alebo nahranej skladby je iba dočasná. Po vypnutí zariadenia alebo zvolení iného štúdiového setu, zvuku
alebo skladby nebudú zmeny zachované. Ak chcete, aby bol upravený obsah alebo nahraná skladba zachovaná, tieto dáta musíte uložiť.
Štúdiové sety a zvuky budú uložené do internej pamäti zariadenia. Skladby budú uložené na SD kartu.
POZNÁMKA
Pri ukladaní dôjde k prepisu dát, ktoré boli na príslušnej cieľovej pozícii uložené.
Skladba obsahuje informácie o notách a použitom štúdiovom sete. Ak upravíte štúdiový set alebo zvuky, ktoré sú v danej skladbe použité, skladba
bude znieť inak.
1. Stlačte tlačidlo [WRITE].
2. Kurzorovými tlačidlami zvoľte položku, ktorú chcete
uložiť a následne stlačte tlačidlo [ENTER].
3. Stlačte tlačidlo [2] (Rename) a zadajte názov.
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač alebo
[DEC] [INC]
Slúžia na voľbu znaku.
[
] [ ] Pohybujú kurzorom.
[
] [ ]
Prepínajú medzi veľkými a malými písmenami.
[4] (Delete) Odstráni znak na pozícii kurzora.
[5] (Insert) Vloží medzeru na pozícii kurzora.
[6] (Cancel)
Zruší úpravy a zatvorí obrazovku, na ktorej možno
zadať názov.
[7] (OK) Potvrdí názov.
4. Stlačte tlačidlo [7] (OK).
5. Ovládačom alebo tlačidlami [DEC] [INC] zvoľte cieľovú
pozíciu.
6. Stlačte tlačidlo [7] (Write).
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [7] (Cancel).
7. Stlačte tlačidlo [6] (OK).
Dáta budú uložené.
Viac informácií nájdete v dokumente
„Referenčná príručka“ (PDF).
Dáta budú uložené do internej pamäti zariadenia alebo na
SD kartu.
Viac informácií o štruktúre pamäti tohto zariadenia nájdete
v časti Základné informácie“ v dokumente „Referenčná
príručka“ (PDF).
1818
Deutsch Français Italiano Español Português NederlandsEnglishEnglish
1. Stlačte jeden z padov [1] – [16].
Počas prehrávania samplu bude
príslušný pad blikať.
Stlačením viacerých padov
budete môcť prehrať niekoľko
samplov súčasne.
Spustí sa prehrávanie samplu.
Neustále prehrávanie samplu (Hold)
1.
Podržte pad a stlačte tlačidlo [HOLD].
Sample bude znieť aj po tom, čo pad uvoľníte.
Pre zastavenie samplu opäť stlačte príslušný pad.
Prepínanie bánk
Banka sa skladá zo 16 samplov priradených k padom. Toto
zariadenie obsahuje štyri banky (1 – 4).
1. Stlačte tlačidlo [BANK].
2. Stlačením jedného z padov [1] – [4] zvoľte banku.
Presúvanie/kopírovanie samplov
V prípade potreby môžete sample presunúť alebo skopírovať do
iného padu.
Presunutie samplu
1.
Podržte pad so samplom, ktorý chcete presunúť a stlačte
tlačidlo [CLIP BOARD].
2. Podržte tlačidlo [CLIP BOARD] a stlačte cieľový pad.
Sample bude presunutý.
* Ak je k cieľovému padu priradený iný sample, na displeji sa
zobrazí správa „Overwrite OK?“. Ak chcete sample prepísať,
stlačte tlačidlo [ENTER]. Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
Kopírovanie samplu
1.
Podržte tlačidlo [SHIFT] a pad so samplom, ktorý chcete
skopírovať a následne stlačte tlačidlo [CLIP BOARD].
2. Podržte tlačidlo [CLIP BOARD] a stlačte cieľový pad.
Sample bude prekopírovaný.
* Ak je k cieľovému padu priradený iný sample, na displeji sa
zobrazí správa „Overwrite OK?“. Ak chcete sample prepísať,
stlačte tlačidlo [ENTER]. Pre zrušenie stlačte tlačidlo [EXIT].
Priradenie praktických funkcií k padom
(PAD UTILITY)
Pady nemusíte používať iba na prehrávanie samplov. V
prípade potreby ich môžete použiť na stlmenie partov
alebo ako numerické klávesy.
1. Stlačte tlačidlo [PAD UTILITY].
2. Stlačte tlačidlo [6] (Pad Mode).
3. Stlačením jedného z padov [1] – [7] zvoľte funkciu.
Podľa zvolenej funkcie sa zobrazí obrazovka s nastaveniami.
Pad Funkcia Vysvetlenie
[1] SAMPLE PAD Pady budú prehrávať sample.
[2] PART SELECT Pady budú slúžiť na voľbu partov.
[3] PART MUTE
Pady budú slúžiť na zapnutie/vypnutie
funkcie Part Mute.
[4] PART SOLO
Pady budú slúžiť na zapnutie/vypnutie
funkcie Part Solo.
[5] NUMERIC
Pady budú fungovať ako numerické
klávesy.
[6] PARTIAL SW/SEL
Pady budú slúžiť na voľbu alebo
zapnutie/vypnutie zložiek.
[7] KBD SW
Pady budú slúžiť na zapnutie/vypnutie
spínačov Keyboard Switch.
MEMO
Viac informácií o jednotlivých funkciách nájdete v časti
„Používanie padov“ v dokumente „Referenčná príručka“ (PDF).
Ak sa noty „zasekávajú“
Stlačte tlačidlo [HOLD] štyrikrát za sebou (v rýchlom slede).
Týmto zastavíte prehrávanie všetkých zvukov aktivovaných
padmi.
Sampler (nahrávanie)
Prehrávanie samplov
Na tomto zariadení môžete prehrať sample priradené k padom [1] – [16].
1919
1. K jednému z konektorov AUDIO INPUT pripojte
zariadenie, ktorého zvuk chcete samplovať (audio
zariadenie alebo mikrofón).
MEMO
Viac informácií o pripojení nájdete v časti „Zadný panel
(pripojenie ďalších zariadení)“ (s. 6).
2. Stlačte tlačidlo [SAMPLING] tak, aby sa rozsvietilo.
Pady, ku ktorým nie sú priradené sample začnú blikať.
POZNÁMKA
Ak zvolíte pad, ktorý už sample obsahuje, príslušný sample
bude prepísaný.
3. Stlačte cieľový pad tak, aby sa rozsvietil.
Zobrazí sa obrazovka SAMPLING STANDBY .
4. Otočením ovládača zvoľte režim samplovania.
Parameter Vysvetlenie
KBD+INPUT
Pri samplovaní bude použitý zvuk vytvorený hrou
na klaviatúru a zvuk z konektorov AUDIO INPUT.
KBD
Pri samplovaní bude použitý zvuk vytvorený hrou
na klaviatúru.
INPUT
Pri samplovaní bude použitý zvuk z konektorov
AUDIO INPUT.
5. Upravte hlasitosť, pri ktorej chcete samplovať.
Nastavte najvyššiu možnú hlasitosť tak, aby merač úrovne
nedosiahol najvyššiu hodnotu.
Samplované zariadenie Vysvetlenie
Audio zariadenie Nastavte hlasitosť na audio zariadení.
Mikrofón alebo
gitara
Upravte pozíciu ovládača [LEVEL] na zadnom paneli.
Merač úrovne
6. Upravte nastavenia samplovania.
Kurzorovými tlačidlami zvoľte parameter a ovládačom upravte
jeho hodnotu.
Parameter Hodnota Vysvetlenie
STEREO SW
MONO,
STEREO
Ak chcete samplovať v mono režime
(napr. v prípade mikrofónu alebo
gitary), zvoľte možnosť „MONO“.
Ak chcete samplovať v stereo režime
(napr. v prípade audio zariadenia),
zvoľte možnosť „STEREO“.
AUTO TRIGGER
LEVEL
0 – 15
Ak v prípade parametra Auto Trig
zvolíte možnosť „ON“, samplovanie
bude aktivované po tom, čo úroveň
vstupného signálu prekročí túto
hodnotu.
Auto Trig OFF, ON
Ak zvolíte možnosť „ON“, samplovanie
bude aktivované po tom, čo úroveň
vstupného signálu prekročí hodnotu
AUTO TRIGGER LEVEL.
Ak zvolíte možnosť „OFF“, samplovanie
bude aktivované hneď po tom, čo
stlačíte tlačidlo [7] (Start).
7. Vytvárajte zvuk na pripojenom zariadení a stlačením
tlačidla [7] (Start) spustite samplovanie.
Počas samplovania uvidíte na displeji nápis „NOW SAMPLING!“.
Ak ste v kroku 6 nastavili Auto Trig na „OFF“
Samplovanie sa spustí, keď stlačíte tlačidlo [7] (Start). Vytvárajte
zvuk na pripojenom zariadení.
Ak ste v kroku 6 nastavili Auto Trig na „ON“
Vytvárajte zvuk na pripojenom zariadení. Samplovanie bude
aktivované po tom, čo úroveň vstupného signálu prekročí
hodnotu AUTO TRIGGER LEVEL.
8. Pre zastavenie samplovania stlačte tlačidlo [6] (Stop).
Samplovanie bude zastavené a sample bude uložený do
príslušného cieľového padu.
MEMO
• Dáta samplov budú uložené na SD kartu.
• Zvukové dáta z počítača (WAV, AIFF alebo MP3) môžete v
prípade potreby načítať ako sample. Viac informácií nájdete
v časti „Úprava samplu“ v dokumente „Referenčná príručka“
(PDF).
Odstránenie samplu (Delete)
Nasledujúcim spôsobom môžete sample odstrániť.
1. Stlačte tlačidlo [PAD UTILITY].
2. Stlačením padu zvoľte sample, ktorý chcete odstrániť.
3. Stlačte tlačidlo [4] (Sample Delete).
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo [7] (Cancel).
4. Stlačte tlačidlo [6] (OK).
Sample bude odstránený.
Sampler (nahrávanie)
Samplovanie
S pomocou tohto zariadenia môžete z nasledujúcich zvukov vytvoriť sample. Nahrané sample budete môcť následne prehrávať s pomocou
padov.
• Hra na klaviatúru
• Vstup z konektorov AUDIO INPUT (audio zariadenie, mikrofón, gitara)
2020
/

Táto príručka je vhodná aj pre