Peg-Perego Pliko Switch Instructions For Use Manual

Kategória
Kočíky
Typ
Instructions For Use Manual
12
16
17
11
13
14
15
19
18
IT Ricambi disponibili in piú colori da specificare nella richiesta.
EN Spare parts available in different colours to be specified when ordering.
FR Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.
DE Ersatzteile in mehr Farben vorhanden, die in der Anfrage spezifiziert werden müssen.
ES Repuestos disponibles en otros colores que se especificarán en el pedido.
PT Peças de reposição disponíveis em cores alternativas a serem especificadas no pedido.
NL Reserveonderdelen verkrijgbaar in meerdere kleuren, bij bestelling te specificeren.
DK Reservedele kan leveres i flere farver som bør specificeres ved bestillingen.
FI Varaosia saatavana eri värisinä: ilmoita väri tilauksessa.
CZ U náhradních dí, které jsou k dispozici ve více barvách, je nutné na objednávce specifikovat příslušnou barvu.
SK Pri náhradných dieloch, ktoré sú k dispozícii vo viacerých farbách, je potrebné pri objednávke špecifikovať želanú farbu.
HU A tartalék alkatrészek különböző snekben elérhetők, melyeket rendeléskor kell kiválasztani.
SL Rezervni deli so na voljo v več barvah, ki jih je treba navesti pri naročilu.
RU Запчасти имеются различных цветов, необходимый указать в запросе.
TR Siparişte belirtilen değişik renklerdeki yedek parçalari mevcuttur.
EL Ανταλλακτικά διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα. Προσδιορίστε όταν παραγγείλετε.
Pliko Switch
- 42 -
SK_Slovenčina
Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Peg-Pérego.
OPOZORILO
_ DÔLEŽITÉ: prečítajte si dôkladne tieto inštrukcie
a uschovajte si je pre použitie v budúcnosti.
Bezpečnosť dieťaťa by mohla byť ohrozená
v prípade, že tieto inštrukcie nie sú dodané.
_ Tento výrobok je určený pre prepravu 1 dieťaťa na
sedačke a 1 dieťaťa, ktoré stojí na zadnej stúpačke.
_ Nepoužívajte tento výrobok pre väčší počet
užívateľov ako je určené výrobcom.
_ Podvozok Pliko Switch + sedačka Pliko Switch
sú určené pre deti od narodenia s maximálnou
hmotnosťou do 15 kg. Zadná nášlapná plošina je
určená na prepravu druhého dieťaťa s maximálnou
hmotnosťou 20 kg.
_ Podvozok Pliko Switch bol navrhnutý tak, aby
mohol byť používaný v kombinácii s nasledujúcimi
výrobkami Peg-Pérego Ganciomatic: podvozok Pliko
Switch + autosedačka “Primo Viaggio” (skupina 0+) sú
určené pre deti od narodenia po deti s maximálnou
hmotnosťou 13 kg; podvozok Pliko Switch + športová
korba “Navetta” alebo “Primonido” sú určené pre deti
od narodenia po deti s maximálnou hmotnosťou 10
kg. Pri použití s elementami “Navetta” a “Primonido”
nikdy nepoužívajte zadnú nášlapnú plošinu.
_ Pred použitím skontrolujte, že výrobky Peg-Pérego
Ganciomatic sú správne upevnené k výrobku.
_ Nenechávajte dieťa bez dozoru. Môže to byť
nebezpečné.
_ Vždy použite päťbodový bezpečnostný pás, bruš
s a pás na nohy.
_ Dávajte pozor, aby ste nezranili dieťa pas
nastavovania mechanizmov (držadlo, opierka).
_ Keď je kočík v kľude vždy ho zabrzdite. Kočík
zabrzdite aj pri nakladí a vykladaní dieťaťa.
_ Operácie spojené s montážou, prípravou výrobku,
čistením a údržbou musia vykonávať len dospelé
osoby.
_ robok nepoužívajte, ak niektoré súčasti chýbajú
alebo sú zrejmé známky poškodenia.
_ Pred použitím skontrolujte, či sú všetky spojovacie
mechanizmy správne upevnené.
_ Do mechanizmov nedávajte prsty.
_ Každý náklad zavesený na držadlá a rukoväte môže
spôsobiť nestabilitu výrobku; sledujte pokyny
výrobcu pokiaľ ide o max. povolené zaťaženie týchto
prvkov.
_ Do košíka nedávajte náklad ťažší ako 5 kg. Do držiaka
nápojov nevkladajte predmety o hmotnosti väčšej
než je predpísaná na samotnom držiaku, a tiež doň
nikdy nevkladajte horúce nápoje. Nevkladajte do
vrecák striešky (ak sú na Vašom výrobku) predmety
ťažšie ako 0.2 kg.
_ Predný priečinok nie je navrhnutý tak, aby niesol
váhu dieťaťa. Nie je navrhnutý tak, aby držal dieťa
v sedadle a nenahradzuje popruh okolo pasu.
_ Nepoužívajte výrobok v blízkosti schodov alebo
stupníkov, tepelných zdrojov, otvoreného ohňa alebo
iných nebezpečných predmetov, ktoré sú v dosahu
dieťaťa.
_ Použitie doplnkov, ktoré nie sú schválené výrobcom,
môže byť nebezpečné.
_ Tento výrobok nie je vhodný pre behanie alebo pre
kolieskové korčuľovanie.
_ Nepoužívajte plášť (ak je súčasťou výbavy) v
uzavretých priestoroch a pravidelne kontrolujte, či
nie je vaše dieťa prehriate; plášť nikdy neumiestňujte
v blízkosti zdrojov tepla a dávajte pozor na to, aby ste
ho neprepálili cigaretou. Uistite sa, či plášť nebráni
v pohybe žiadnemu mechanizmu podvozku alebo
kočíku; pred zložením podvozku alebo kočíka plášť
vždy odoberte.
_ V prípade, že kočík používate pre dve deti, nikdy
ich nenechávajte bez dozoru a nedovoľte staršiemu
dieťaťu vystúpiť na zadnú nášlapnú plošinu v prípade,
keď je kočík prázdny.
_ Nepoužívajte odopínacie páčky na prepravu alebo
nadvihnutie kočíka ak je v ňom usadené dieťa.
VLASTNOSTI VÝROBKU
_ Tento výrobok je číslovaný vzostupne.
_ Pliko Switch predstavuje kočík so sedačkou, kto
môžete pripnúť v oboch smeroch: smerom k matke a
v smere jazdy.
_ Pliko Switch pozostáva z dvoch častí: PODVOZKU-
Pliko Switch a SEDAČKY-Pliko Switch.
ČASTI VÝROBKU
Skontrolujte, či obal obsahuje všetky súčasti výrobku
a v prípade reklamácie kontaktujte prosím asistenčnú
službu.
_ Podvozok-Pliko Switch: košík, 2 otáčavé alebo pevné
predné kolesá; 2 zadné kolesá s brzdovým lankom a
držiak na fľašu.
_ Sedačka-Pliko Switch: predná rukoväť; strieška;
nánožník; plášť.
VOD NA POUŽITIE
1 OCHRANNÉ ZÁTKY A OBAL: pred rozložením
podvozku je potrebné najskôr odstrániť ochranné
zátky (obr_a), v opačnom prípade nebude možné
kočík správne rozložiť (obr_b).
2 ROZLOŽENIE: presuňte smerom nahor páčky oboch
rukovätí (obr_a) a ťahajte ich smerom nahor poki
sa podvozok nerozloží (obr_b). Skontrolujte správne
rozloženie podvozku: bočné trubice štruktúry kočíka
musia byť do seba pripnuté (obr_c).
3 MONTÁŽ PREDNÝCH KOLIES: presuňte páčku oboch
predch kolies smerom nadol (obr_a), naste
kolesá, pokiaľ nebudete počuť konečné cvaknutie
(obr_b) a skontrolujte správne usadenie kolies (obr_c).
4 MONTÁŽ ZADNÝCH KOLIES: oddeľte od seba obidve
kolesá, ktoré sú spojené brzdovým lankom, na ľavom
kolese sa nachádza ryha, ktorá sa musí zhodovať
s ryhou na ľavej zadnej trubici štruktúry kočíka.
Nasuňte kolesá tak, aby ste počuli cvaknutie (obr_a) a
skontrolujte správne usadenie kolies (obr_b).
5 MONTÁŽ KOŠÍKA: nasuňte putá na predné (obr_a)
a na zadné háčiky (obr_b) a pomocou gombíkov
pripnite dve krídelká na prednú trubicu štrukry
kočíka (obr_c).
6 MONTÁŽ DRŽIAKA NA FĽAŠU: nasuňte držiak na čap
pokiaľ nebudete počuť cvaknutie (obr_a). Držiak na
- 43 -
fľašu môžete pripevniť na obidve rukoväte kočíka.
7 NASTAVITEĽNÉ RUKOVÄTE: pre vysunutie rukovätí
stlačte tlačidlo umiestnené na rukovätiach vo vrchnej
časti a súčasne vysuňte (obr_a) rukoväť; pre zasunutie
rukovätí stlačte tlačidlo umiestnené na rukovätiach v
spodnej časti a súčasne zasuňte (obr_b) rukoväť.
8 PEVNÉ ALEBO OTÁČAVÉ PREDNÉ KOLESÁ: ak si želáte,
aby boli predné kolesá pevné a neotáčali sa, presuňte
čky smerom nahor (obr_a), ak si želáte, aby sa
kolesá otáčali, presuňte páčky smerom nadol (obr_b).
V náročnom teréne doporučujeme používať pevné
kolesá.
9 ZADNÉ KOLESÁ S CENTRALIZOVANOU BRZDOU: pre
zabrzdenie kočíka na brzdu zatlte nohou smerom
nadol (obr_a), pre uvoľnenie brzdy ju nadvihnite
nohou smerom nahor (obr_b).
10 PRIPNUTIE SEDAČKY K PODVOZKU: sedačka môže
byť ku kočíku pripevnená smerom k matke (obr_a)
alebo v smere jazdy (obr_b), sedačku umiestnite na
kočík v súlade so symbolmi a oboma rubami na ňu
zatlačte smerom nadol pokiaľ nebudete počuť dvojité
cvaknutie. Skontrolujte správne pripevnenie sedačky
ku kočíku tak, že ju chytíte za prednú rukoväť a
budete ju ťahať smerom nahor.
11 ODOPNUTIE SEDKY OD PODVOZKU: přesuňte obě
čky ve směru šipky (obr_a) a přesuňte směrem
nahoru obě rukojeti (obr_b), dokud je neuvolníte.
Obidve rukoväte ťahajte smerom nahor pokiaľ sa
sedačka neuvoľní. Sedačku môžete odopnúť a pripnúť
aj vtedy, keď je v nej usadené dieťa.
12 PREDNÁ RUKOVÄŤ: pre pripevnenie prednej rukoväte
ju nasuňte lakťové opierky, stlte dva bočné tlačidlá
a zatlačte na sedačkutak, aby ste počuli konečné
cvaknutie (obr_a). Pre odstránenie prednej rukoväte
stlačte obidve tlačidlá a vysuňte ju smerom von
(obr_b). Prednú rukoväť otvárajte len z jednej strany,
čím uľahčíte dieťaťu nasadnutie alebo vysadnutie.
13 CHRBTOVÁ OPIERKA: pre nastavenie chrbtovej
opierky nadvihnite rukoväť (obr_a) a presuňte opierku
do jednej zo 4 možných polôh (obr_b).
14 OPIERKA NÔH: pre zníženie opierky nôh zatlačte
smerom nadol dve páčky (obr_a); pre nadvihnutie
vysuňte opierku nôh smerom nahor (obr_b).
15 5-BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS: Aby ste pripevnili
bezpečnostný pás, vsuňte dve spony pásového
popruhu (s pripojenými ramennými popruhmi - Šípka
a) do popruhu medzi nohami, až kým nezapadnú
do seba (Šípka b). Aby ste ho odopli, stlačte okhly
gombík umiestnený v strede spony smerom nahor
(Šípka c) a stiahnite pásové popruhy do strán (Šípka
d).
16 Aby ste pásový popruh pritiahli, zatiahnite na oboch
stranách v smere šípky (Šípka a). Aby ste ho uvoľnili,
postupujte naopak. Pásový popruh je možné
zatiahnuť len potiaľ, pokiaľ to umožní bezpečnostná
poistka (Obr. b).
17 Aby ste upravili výšku bezpečnostného pásu, uvoľnite
dve spony na zadnej strane chrbtovej opierky.
Potiahnite ramenné popruhy smerom k sebe (Šípka
a), až kým sa spony neuvoľnia, presuňte ich cez
otvory na chrbtovej opierke (Šípka b). Vytiahnite
ramenné popruhy z vaku (Šípka c) a presuňte ich cez
najlepšie vyhovujúce otvory (Šípka d), potom opäť
zapnite dve spony na zadnej strane chrbtovej opierky
(Šípka e). Spony sa na pevno zapli, keď bolo počuť ich
cvaknutie (Obr. f).
18 STRIEŠKA: pre pripnutie zasuňte úchytky striešky do
sedačky na bočných stranách (obr_a) a pomocou
gombíkov ju pripnite na zadnej strane chrbtovej
opierky (obr_b). Pre odstránenie striešky vysuňte
úchytky a odopnite gombíky. Pre nadvihnutie striešky
ju zatiahnite smerom k sebe; pre sklopenie striešky ju
zatlačte smerom dozadu. Striešku môžete prementi
na slnečnú striešku tak, že otvoríte zips s dvojitým
kurzorom (obr_c) a odopnete gombíky na zadnej
strane chrbtovej opierky.
19 POŤAH: Upevnite poťah na sponu pod opierku nôh
(Obr. a) Pri športovej verzii kočíka, zdvihnite opierku
h a umiestnite poťah nad prednú hrazdičku (Obr.
b) a zabezpečte ho elastickými slučkami k sponám
striešky (Obr. c).
20 Pri verzii kočíka s chráničom na nohy, znížte opierku
h, vlte poťah pod prednú opierku (Obr. a) a
zabezpečte ho podľa toho, ktorý z modelov A, B, C ste
si kúpili.
21 Sedadlo kočíka Pliko Switch modelu Soft je
obojstranné. Skôr, ako budete pokračovať (v otočení
polohy sedadla), odstráňte popruhy a znovu ich
upevnite (viď odsek 17) po skončení úkonu. Aby ste
mohli otočiť sedadlo, odopnite horný vak od dolného
vaku pri opierke na nohy (Obr. a), otvorte zips pozdĺž
chrbtovej opierky (Obr. b) a premiestnite vak z
náprotivnej strany.
22 KRYT PROTI DAŽĎU Umiestnite kryt proti dažďu
na kočík (Obr. a) a zopnite patentné gombíky s
gombíkmi na strieške (Obr. b).
23 Zabezpečte kryt proti dažďu pripevnením elastickej
slučky k zvislej zadnej strane (Obr. a) alebo zvislej
prednej strane (Obr. b), podľa polohy sedadla.
24 ZADNÁ NÁŠLAPNÁ PLOŠINA: uľahčuje matke
prekonať malé nerovnosti terénu (obr_a) a je na nej
možné prepravovať druhé dieťa (obr_b). V prípade,
že chcete na kočíku voziť dve deti, kočík najskôr
zabrzdite, poste doň mladšie dieťa a zaistite ho
bezpečnostným pásom (1). Uchopte obidve rukoväte
kočíka (2) a nechajte nastúpiť druhé dieťa na nášlap
plošinu (3).
25 ZLOŽENIE KOČÍKA: kočík môžete zložiť bez sedačky,
so sedačkou otočenou smerom k matke alebo v smere
jazdy. V prípade, že je sedačka otočená smerom k
matke: pred zložením kočíka celkom znížte chrbtovú
opierku; v prípade, že je sedačka otočená v smere
jazdy: pred zložením kočíka presuňte chrbto
opierku smerom nahor a po zložení ju znížte.
Nastavte predné kolesá do polohy, v ktorej sú pevné
a neotáčajú sa, a v prípade, že ste použili striešku, ju
sklopte. Presuňte smerom nahor obidve páky rukovä
a zatlačte ich smerom nadol, aby ste uvoľnili bočné
trubice štruktúry kočíka (obr_a-b), zatiahnite smerom
nahor stredovú úchytku (obr_c) pokiaľ sa nezatvoria
bezpečnostné úchytky (obr_d). Správne zložený kočík
zostane sám stáť.
26 PREPRAVA: kočík môžete prepravovať tak, že uchyte
stredo úchytku, predné kolesá sa nesmú otáčať
(obr_a) alebo pomocou bočnej rukoväte (obr_b).
27 SNÍMATEĽNÝ POŤAH: V zdvihnutej polohe chrbtovej
opierky odopnite dve elastické slučky na zadnej
časti (Obr. a), vytiahnite štyri pútka zo strán (Obr. b) a
odopnite poťah pripevnený na suchý zips z opierok
na ruky (Obr. c).
28 Stiahnite bočný poťah z pútok na strieške (Obr.
a), odopnite dva patentné gombíky na stranách
chrbtovej opierky (Obr. b), odpojte dve elastic
slučky vaku z opierky nôh (Obr. c), snímte z vrchnej
časti popruh medzi nohami (tým, že ho vytlačíte
spopod sedadla) (Obr. d).
- 44 -
GANCIOMATIC SYSTEM
29 Ganciomatic System je veľmi praktický a rýchly
systém, ktorý umožňuje vďaka jednoduchému gestu
pripnúť športovú korbu Navetta alebo PrimoNido,
autosedačku Primo Viaggio a sedačku Pliko Switch k
podvozku: položte príslušný prepravný element na
podvozok a zatlačte naň oboma rukami tak, aby ste
počuli cvaknutie.
Pred pripnutím alebo odopnutím jednotlivých
elementov podvozok alebo kočík vždy zabrzdite
(preštudujte sivody na použitie príslušných
elementov).
Skontrolujte, či je príslušný prepravný element
správne pripnutý.
DOPLNKY
30 BORSA CAMBIO (Taška pre prebalenie dieťaťa). Tka
s matracom pre prebalenie dieťaťa, ktorú môžete
pripnúť ku kočíku.
SÉRIOČÍSLA
31 Pliko Switch udáva informácie, ktoré vypvajú z
dátumu výrobyrobku.
_ zov výrobku, dátum výroby a sériové číslo sedadla
(Obr. a) a konštrukcie kočíka (Obr. b).
Tieto informácie sú potrebné pri akýchkoľvek
reklamáciách.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
ÚDRŽBA VÝROBKU: chráňte výrobok pred
atmosférickými vplyvmi: voda, dážď alebo sneh;
nepretržité a dlhodobé vystavenie slnečnému
žiareniu môže spôsobiť zmenu farby mnohých
materiálov; uchovávajte výrobok na suchom mieste.
ČISTENIE PODVOZKU: pravidelne čistite umelohmotné
časti vlhkou handričkou; nepoužívajte rozpúšťadlá
alebo podobné prostriedky; kovové časti výrobku
vysušte, aby nedošlo k ich zhrdzaveniu; udržiavajte v
čistom stave všetky mobilné časti výrobku (regulačné
mechanizmy, úchytné mechanizmy, kolesá...),
odstraňujte z nich prach a piesok a v prípade potreby
ich namažte ľahkým olejom.
ČISTENIE PLÁŠŤA: umývajte pomocou špongie a
mydlovej vody, nepoužívajte pracie prostriedky.
ČISTENIE TEXTILNÝCH ČASTÍ: textilné časti výrobku
pravidelne vykefujte, čím odstránite prach a perte
v rukách pri maximálnej teplote 30°; nežmýkajte;
nepoužívajte prostriedky obsahujúce chlór;
nežehlite; nečistite chemicky; na odstraňovanie
škn nepoužívajte rozpúšťadlá a nesušte v sušičke s
otáčajúcim sa bubnom.
PEG-REGO S.p.A.
Spoločnosť Peg-Pérego S.p.A. je
certifikovaná podľa ISO 9001. Tento
certifikát zaruje zákazníkom a
spotrebiteľom transparentnosť a
spoľahlivosť vzhľadom na pracovné
postupy spoločnosti.
Spoločnosť Peg Pérego môže kedykoľvek vykonať
zmeny a úpravy na modeloch, ktoré sú popísané v
tejto publikácii, ak si to budú vyžadovať technické
alebo obchodné podmienky.
Spoločnosť Peg Pérego je vždy k dispozícii svojim
spotrebiteľom, aby čo najlepšie uspokojila všetky
ich potreby a požiadavky. Z tohto dôvodu je pre
spoločnosť veľmi dôležité a cenné oboznámiť sa
s názormi našich zákazníkov. Preto vám budeme
veľmi vďační, keď po použití nášho výrobku vyplníte
DOTAZNÍK PRE ZISTENIE SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV,
ktorý nájdete na nasledujúcej internetovej adrese:
www.pegperego.com. Prosíme vás o uvedenie
prípadných postrehov a doporučení.
ASISTENČNÁ SLUŽBA SPOLOČNOSTI
PEG-REGO
Ak dôjde k náhodnej strate alebo poškodeniu
niektorých častí výrobku, použite len originálne
náhradné diely Peg Pérego. Pre prípad akejkoľvek
opravy, výmeny informácií o výrobku a objednávok
originálnych náhradných dielov alebo príslušenstva
kontaktujte prosím popredajný servis spoločnosti
Peg Perego s uvedením sériového čísla výrobku, ak je
uvedené.
tel. 0039/039/60.88.213 fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it internetová stránka
www.pegperego.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Peg-Perego Pliko Switch Instructions For Use Manual

Kategória
Kočíky
Typ
Instructions For Use Manual