Chamberlain LiftMaster Evolution LM50EV Návod na obsluhu

Značka
Chamberlain LiftMaster
Model
Evolution LM50EV
Typ
Návod na obsluhu
Montage- und Bedienungsanleitung für Garagentorantriebe LM50
Assembly- and operating instructions for Garage Door Opener LM50
Notice de montage et de commande pour entraînements de portes de garage LM50
Montage- en bedieningshandleiding voor garagepoortaandrijvingen LM50
Monterings- og betjeningsvejledning for garageportautomatik LM50
Monterings- og bruksanvisning for garasjeportmotorer LM50
Monterings- och driftinstruktioner för garageportsöppnare LM50
Instrukcja montażu i obsługi napędów bram garażowych LM50
Návod na montáž a obsluhu pro pohony garážových vrat LM50
Navodila za montažo in upravljanje pogona garažnih vrat LM50
Istruzioni d'uso e di montaggio per gli automatismi delle porte garage modello LM50
Manual de montagem e de instruções para acionamentos de portões LM50
Instrucciones de montaje y manejo para accionamientos de puertas de garaje LM50
Szerelési és használati útmutató LM50 garázsajtó-hajtószerkezetekhez
Asennus- ja käyttöohje autotallinoven käyttölaitteille LM50
Návod na montáž a obsluhu pre pohony garážovej brány LM50
Руководство по монтажу и эксплуатации на приводы гаражных ворот LM50
Upute za montažu i uporabu pogona za garažna vrata LM50
Instrucţiuni de montaj þi utilizare pentru sistem de acţionare pentru porţi de garaj LM50
de
en
fr
nl
da
no
sv
pl
cs
sl
it
pt
es
hu
fi
sk
rus
hr
ro
LM50
®
1 Všeobecné bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2 Používanie na určený účel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
4 Prehľad výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
5 Skôr, ako začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
5.1 Predpoklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
5.2 Príprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
5.3 Potrebné náradie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
6 Montáž bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
6.1 Zmontovanie koľajnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
6.2 Napnutie reťaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
6.3 Montáž koľajnice na pohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
7 Zabudovanie bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
7.1 Určenie stredu garážovej brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
7.2 Montáž upevnenia na preklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
7.3 Upevnenie pohonu na preklade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
7.4 Zavesenie bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
7.5 Montáž upevnenia brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
7.6 Upevnenie ramena brány na pohyblivom vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
8 Elektrická prípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
8.1 Voliteľne príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
8.2 Pripojenie pohonnej jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
9 Nastavenie a otestovanie brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
9.1 Nastavenie koncovej polohy a ťažnej sily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
9.2 Otestovanie automatického bezpečnostného spätného chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
9.3 Naprogramovanie ďalších ručných vysielačov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
10 Ovládanie bránového pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
11 Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
11.1 Čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
11.2 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
11.3 Výmena batérií ručného vysielača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
12 Výmena osvetlenia pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
13 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
14 Často kladené otázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8
15 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
16 Náhradné diely / Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
17 Príslušenstvo (voliteľne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
18 Vyhlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
sk 01/09
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Skôr, ako začnete s montážou :
Prečítajte si, prosím, návod na obsluhu a predovšetkým nasledujúce bezpečnostné pokyny. Uschovajte návod na dodatočné prečítanie a odovzda-
jte ho možnému nasledujúcemu vlastníkovi.
Nasledujúce symboly sa nachádzajú pred upozorneniami na zabránenie vzniku škôd na zdraví osôb a vecných škôd. Tieto upozornenia si, prosím,
pozorne prečítajte.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Bránový pohon bol samozrejme dimenzovaný a odskúšaný vzhľadom na možnosť bezpečnej obsluhy; toto je však možné zaručiť len vtedy,
keď sa pri inštalácii a obsluhe presne dodržia nasledujúce bezpečnostné upozornenia.
Tieto návody treba bezpodmienečne uschovať.
- Brána musí byť vyrovnaná. Nepohyblivé alebo zablokované brány sa musia opraviť. Garážové brány, bránové pružiny, káble, kotúče, držiaky a
koľajnice sú vtedy pod extrémnym napätím, čo môže viesť k ťažkým zraneniam. Nerobte žiadne pokusy o uvoľnenie, pohyb alebo vycentrovanie
brány, ale obráťte sa na servisnú službu alebo odborníka na montáž brán.
- Pri inštalácii príp. údržbe bránového pohonu nesmiete nosiť žiadne šperky, hodinky alebo voľné oblečenie.
- Aby ste predišli ťažkým zraneniam spôsobeným zamotaním oblečenia, musia sa všetky laná a reťaze pripojené k bráne pred inštaláciou
bránového pohonu odmontovať.
- Pri inštalácii a elektrickom pripojení sa musia dodržiavať všetky stavebné a elektrotechnické predpisy platné na mieste.
Tento prístroj spĺňa podmienky ochrannej triedy 2 a nevyžaduje si uzemnenie.
- Aby ste predišli poškodeniam na obzvlášť ľahkých bránach (napr. brány zo sklenených vlákien, hliníka alebo ocele) je potrebné namontovať
zodpovedajúce vystuženie. S takouto požiadavkou sa obráťte na výrobcu brány.
- Automatický bezpečnostný spätný chod musí byť podrobený testu. Pri kontakte s 50 mm vysokou prekážkou nachádzajúcou sa na podlahe MUSÍ
garážová brána vykonať spätný pohyb. Nesprávne nastavenie bránového pohonu môže viesť k ťažkým zraneniam spôsobeným zatvárajúcou sa
bránou. Test opakujte raz mesačne a v prípade potreby vykonajte potrebné zmeny.
- Toto zariadenie sa nesmie inštalovať vo vlhkých alebo mokrých miestnostiach.
- Pri prevádzke nesmie brána za žiadnych okolností blokovať verejné prechody.
- Na pripomenutie bezpečného ovládania všetkým obsluhujúcim osobám sa vedľa osvetleného stenového tlačidla musí umiestniť výstražný štítok
na ochranu detí. Treba viditeľne upevniť výstražné štítky proti zovretiu.
- Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú s prístrojom.
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom vedomostí, iba v prípade, že by na ne dohliadala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť
alebo ak by od nej dostali pokyny, ako treba prístroj používať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu brány, treba deaktivovať všetky existujúce závory/zámky.
- Prípadne inštalované obslužné zariadenia sa MUSIA inštalovať v dohľade brány a mimo dosahu detí. Deťom nesmiete dovoliť ovládanie tlačidiel
alebo diaľkového ovládania. Zneužitie bránového pohonu môže viesť k ťažkým poraneniam.
- Bránový pohon sa smie používať IBA vtedy, keď obsluhujúca osoba môže vidieť celú oblasť brány, ak je táto oblasť bez prekážok a pohon brány
je riadne nastavený. Bránou nesmie nikto prechádzať, pokiaľ je v pohybe. Deťom sa nesmie dovoliť hranie v blízkosti brány.
- Manuálne odblokovanie používajte iba na odpojenie pohyblivého vozíka od pohonu a – ak je to možné – IBA pri zatvorenej bráne.
Červenú rukoväť nesmiete používať na vytiahnutie resp. zatiahnutie brány.
- Pred realizáciou opráv alebo odstraňovaním krytov treba bránový pohon odpojiť od napájacieho zdroja.
- Tento produkt disponuje transformátorom so špeciálnym káblom. V prípade škody ho MUSÍ zodpovedajúco kvalifikovaný personál vymeniť za
originálny transformátor.
- Pri stlačení núdzového odblokovania môže dôjsť k nekontrolovateľným pohybom brány, keď sú pružiny slabé alebo zlomené alebo keď brána nie
je v rovnováhe.
- Odblokovaciu rukoväť pre núdzové odblokovanie upevnite vo výške minimálne 1,8 m.
POZOR
Škody na zdraví osôb alebo vecné škody
POZOR
Nebezpečenstvo v dôsledku zásahu
elektrickým rúdom alebo ätia
1
Prosím najprv si pre
č
ítajte nasledujúce bezpe
č
nostné pokyny!
V
ý
straha!
sk 02/09
Používanie na určený účel
Prístroj je určený na otváranie a zatváranie výkyvných a sekčných
garážových brán v súkromnej oblasti. Prístroj nie je určený a vhodný
na komerčné použitie, ale výlučne na použitie na súkromných
garážových bránach, ktoré sú určené pre samostatnú domácnosť.
Každé používanie pohonu v rozpore s účelom skrýva v sebe závažné
nebezpečenstvá úrazu. Výrobca nepreberá žiadne ručenie za použí-
vanie v rozpore s účelom.
Rozsah dodávky
Pred montážou skontrolujte, prosím, kompletnosť súčasne dodaných
dielov. Upozornenie: Číslovanie platí iba pre zodpovedajúcu kapitolu.
Prehľad výrobku
Tento obr. vám pri postupnej montáži zariadenia poskytuje vždy kom-
pletný prehľad o zmontovanom zariadení.
Skôr, ako začnete
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Ak vaša garáž nemá bočný vstup, musí sa inštalovať externé núdzové
odblokovanie. Toto umožňuje pri výpadku prúdu manuálnu prevádzku
garážovej brány zvonka.
Predpoklady
Otvárač garážovej brány je vhodný iba na zabudovanie jednodielnych
garážových brán s horizontálnou vodiacou koľajnicou (výkyvná brána)
(obr. A) a pre sekčné brány so zahnutou vodiacou koľajnicou (obr. B).
Upozornenie: Pre jednodielne garážové brány s horizontálnymi a ver-
tikálnymi vodiacimi koľajnicami resp. dvojkrídlové brány alebo výkyvné
brány sa zariadenie nemôže použiť.
Príprava
Najprv skontrolujte, či je vaša brána vyrovnaná a v rovnováhe. Otvorte
vašu bránu približne do polovice a pustite ju.
Brána by teraz nemala samočinne zmeniť svoju polohu, ale musí
zostať stáť v tejto polohe, držaná len silou pružiny. Sila pohybu: max-
imálne 15 kg.
1. Koľajnica garážovej brány sa MUSÍ bezpečne a stabilne upevniť na
nosnej stene resp. strope nad garážovou bránou.
2. V prípade, že je strop vo vašej garáži obložený, zadebnený a p., sú
podľa možnosti potrebné prídavné držiaky a upevňovacie lišty (nie
sú obsiahnuté v rozsahu dodávky).
3. Ak vaša garáž nemá samostatný bočný vstup, musí sa inštalovať
externé núdzové odblokovanie.
Potrebné náradie
Montáž bránového pohonu
Dôležité pokyny pre bezpečnú montáž. Dodržiavajte
všetky montážne návody.
Nesprávna montáž môže viesť k závažným poraneniam.
Zmontovanie koľajnice
Koľajnica je rozsiahlo predmontovaná a pozostáva zo 3 dielov. V pred-
nej časti (A) sa nachádza pohyblivý vozík, vodiaca tyč, odblokovacia
rukoväť, vodiaca kladka, ako aj upevnenie na preklad s napínačom
reťaze. V zadnej časti (B) sa nachádza uchytenie pre hnací hriadeľ a
reťazové ozubené koleso. Prednú a zadnú časť koľajnice položte za
sebou.
1. Odstráňte káblové spojky, ktoré fixujú reťaz. Transportnú poistku (X)
ponechajte ešte na mieste.
2. Obidve časti koľajnice celkom roztiahnite, aby ste mohli vytvoriť
medzeru pre obidve stredné časti (C). Táto koľajnica je koncipovaná
tak, aby bolo možné stredné časti vložiť bez problémov. Posuňte 2
spojovacie kusy (D) nad miesta švov častí koľajnice, až k značkám.
Na zafixovanie spojovacích kusov ohnite pomocou vhodného
nástroja plechové výstupky smerom von.
Montáž koľajníc je ukončená.
Napnutie reťaze
Reťaz koľajnice napnite natoľko, aby sa pružiny
(1) stlačili iba približne do polovice.
Reťaz musí vedieť v bežnej prevádzke pružiť.
2 5.2
5.3
6
6.1
6.2
3
4
5
5.1
Prehľad dielov:
1. Hlava pohonu 1x
2. Ručný vysielač 2x
3. Zahnutá vodiaca tyč 1x
4. Závesné železá 2x
5. Upevňovacie strmene 3x
6. Upevnenie na preklad 1x
7. Upevnenie na bránu 1x
8. Vrecko s príslušenstvom 1x
9. Koľajnica 1x
Upozornenie: Obrázok ukazuje obsah
základného modelu.
V závislosti od kúpeného modelu sa
obsahy kartónu menia.
Vrecko s upevňovacím mater-
iálom
1. Skrutka s plochou guľatou
hlavou 6 x 80 mm 1x
2. Poistná matica M6 1x
3. Šesťhranná skrutka 4x
4. Matica M6 4x
5. Čap 1x
6. Poistná závlačka 1x
7. Skrutka ST6 x 50 mm 4x
8. Skrutka ST6,3 x 18 mm 8x
9. Hmoždinka 4x
1. Upevnenie na preklad
2. Reťaz
3. Koľajnica
4. Pohyblivý vozík
5. Spojovací kus
6. Upevňovací strmeň
7. Závesné železo
8. Sieťový kábel
9. Hlava pohonu
10. Odblokovanie
11. Priama vodiaca tyč
12. Zahnutá vodiaca tyč
13. Upevnenie brány
Zoznam náradia
Rebrík
Označovacia ceruzka
Kliešte
Vŕtačka
Kladivo
Račňa
Pílka na kov
Rozličné vrtáky (8, 6, 5, 4,5 mm)
Očkový kľúč
Vodováha
Skrutkovač
Meracie pásmo
sk 03/09
Montáž koľajnice na pohon
1. Vytiahnite transportnú poistku (X). Kontrola, či reťaz sedí na
ozubenom kolese. V prípade, že sa reťaz pri montáži predsa
zošmykne, uvoľnite reťaz, položte ju a znova napnite.
2. Otočte koľajnicu (1) a so stranou ozubeného kolesa (2) ju nastrčte
celkom na pohon (3).
3. Koľajnicu zafixujte pomocou obidvoch upevňovacích strmeňov (4)
a pomocou skrutiek (5) na pohone.
Tým je montáž bránového pohonu ukončená.
Zabudovanie bránového pohonu
Určenie stredu garážovej brány
Pri prácach nad hlavou sa musia na ochranu očí nosiť okuliare. Aby sa
zabránilo poškodeniu brány, treba
deaktivovať všetky existujúce závory / zámky.
Aby ste predišli ťažkým zraneniam, musia sa všetky laná a reťaze
pripojené k bráne
pred inštaláciou bránového pohonu demontovať.
Bránový pohon sa musí inštalovať v minimálnej výške 2,1 m nad podla-
hou.
Označte najprv strednú líniu brány (1). Vychádzajúc z tohto bodu ťaha-
jte čiaru až k stropu.
Pre montáž na strope nakreslite vychádzajúc z tejto čiary
ďalšiu čiaru na strede stropu (2) v pravom uhle k bráne.
Dĺžka cca 2,80 m.
Montáž upevnenia na preklad
UPOZORNENIE: Koľajnicu namontujte čo najtesnejšie nad bránu.
Maximálne 50 mm nad najvyšší bod. V závislosti od druhu brány sa
môže horná hrana brány pri otvorení zdvihnúť o niekoľko cm.
A. Nástenná montáž:
Minimum potreby miesta nad bránou: 100 mm
Priložte upevnenie na preklad (1) v strede na zvislej strednej čiare (2);
pritom leží jeho spodný okraj na horizontálnej čiare.
Označte všetky otvory pre upevnenie na preklad.
Predvŕtajte diery s priemerom 4,5 mm a upevnite upevnenie na preklad
pomocou skrutiek do dreva (3).
UPOZORNENIE: V prípade montáže na betónovom strope/
betónovom preklade treba použiť súčasne dodané hmoždinky do
betónu (4) a skrutky (3). Veľkosť vyvŕtaného otvoru pri betóne: 8 mm.
B. Montáž na strop:
Minimum potreby miesta nad bránou: 35 mm
Ťahajte zvislú strednú čiaru (2) ďalej až k stropu a ťahajte ju cca 200
mm pozdĺžne na strope.
Priložte upevnenie na preklad (1) stredovo na zvislej značke do vzdi-
alenosti až do 150 mm od steny. Označte všetky otvory pre upevnenie
na preklad.
Vyvŕtajte diery s priemerom 4,5 mm a upevnite upevnenie na preklad
pomocou skrutiek do dreva (3).
Upevnenie pohonu na preklade
Môže byť potrebné pohon položiť dočasne vyššie, aby
koľajnica pri viacdielnych bránach nenarážala na pružiny.
Pohon musí byť pritom buď dobre podopretý (rebrík) alebo
ho musí pevne držať druhá osoba.
Položte hlavu pohonu na podlahu garáže pod upevnenie na preklad.
Nadvihnite koľajnicu, kým sa nebudú otvory upevňovacej časti
a otvory upevnenia na preklad nachádzať nad sebou.
Skrutku (1) veďte cez otvory a zafixujte ju pomocou matice.
Zavesenie bránového pohonu
1. Otvorte celkom bránu, odložte bránový pohon na bráne (obr. A).
Podložte drevo / kartón na označenom mieste (X).
2. Upevňovací strmeň sa musí namontovať natoľko dozadu, aby
pohyblivý vozík nebol obmedzovaný. Pohyblivý vozík môže
čiastočne prejsť popod strmeň, ale rameno brány nie. Ideálna je
montáž celkom vzadu (obr. B).
3. Stropné upevnenia (1) ohnite tak, aby dosadali plocho proti stropu.
Podľa toho, aká je veľká vzdialenosť ku stropu, ak nie je žiadny
odstup namontuje sa jedno alebo obidve závesné železá (obr. C1,
C2 & C3).
4. Označte diery, ktoré sa budú vŕtať na strope. Dávajte vždy pozor na
rovnakú bočnú vzdialenosť pozdĺž nakreslenej strednej čiary.
5. Pri betónových stropoch sa musia vyvŕtať do stropu diery priemeru 8
mm a musia sa použiť hmoždinky. Potom sa upevnia stropné
upevnenia v strope pomocou šesťhranných skrutiek do dreva.
Pri upevnení na drevených stropoch: upevnite iba na nosných
častiach dreveného stropu. Vyvŕtajte diery s priemerom 4 mm a
použite šesťhranné skrutky do dreva.
6. Upevňovacie strmene (2) položte okolo koľajnice, potom
vycentrujte k stropnému upevneniu a navzájom zoskrutkujte.
Dávajte pozor na vodorovný priebeh koľajnice pozdĺž stropu.
Vzdialenosť sa môže prispôsobiť prostredníctvom zadaných
vzdialeností dier. Presahujúce konce stropného upevnenia
sa môžu v prípade potreby skrátiť.
Montáž upevnenia brány
Montáž pri sekčných bránach alebo jednodielnych bránach:
Upevnenie brány (1) má k dispozícii viacero
upevňovacích otvorov. Priložte upevnenie brány v strede hore na
na vnútornej strane brány, ako je zobrazené.
Označte otvory a naskrutkujte upevnenie brány.
Montážne výšky:
1. Jednodielny brána alebo sekčná brána s jednou vodiacou koľajni-
cou: Vzdialenosť k hornej hrane brány 0 - 100 mm.
2. Sekčná brána s dvoma vodiacimi koľajnicami:
Namontujte vo vzdialenosti 100 - 130 mm k hornej hrane brány.
Upozornenie: Upevňovací bod na bráne musí byť rám
alebo stabilné miesto bránovom paneli. Príp. treba prevŕtať, ako
je zobrazené na obr. B a zoskrutkovať (nie je súčasťou).
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
sk 04/09
Nastavenie a otestovanie brány
Bránový pohon sa smie obsluhovať iba vtedy, keď
obsluhujúca osoba môže vidieť celú oblasť brány, táto je bez
prekážok a bránový pohon je riadne nastavený.
Bránou nesmie nikto prechádzať, pokiaľ je v pohybe.
Pred prvým uvedením do prevádzky skontrolujte, že všetky zariadenia,
ktoré nebudú potrebné, sú odstavené z prevádzky.
Odstráňte všetky montážne pomôcky a nástroje z oblasti otáčania
brány.
Upevnenie ramena brány na
pohyblivom vozíku
Priama vodiaca tyč je už predmontovaná.
Odporúčaná inštalácia:
Odpojte pohyblivý vozík od pohonu ťahaním za červenú rukoväť a
posuňte ručne v smere brány. Pri zatvorenej bráne upevnite zahnutú
vodiacu tyč (1) pomocou čapu (2) na upevnení brány a zafixujte
závlačku (3).
Priamu a zahnutú vodiacu tyč spojte navzájom lícujúco s presahom 2
otvorov pomocou skrutky (4) a zafixujte maticou (5). Otvory zvoľte tak,
aby rameno brány stálo v uhle cca 30 - 40°.
Upozornenie: Od zahnutého ramena brány sa môže tiež upustiť, keď
kovanie brány bolo upevnené celkom na hornej hrane brány.
Odblokovaciu rukoväť pre núdzové odblokovanie upevnite vo
výške minimálne 1,8 m.
Na lane rukoväte brány upevnite žltý upozorňovací štítok
odblokovania (nálepka).
Elektrická prípojka
Aby sa zabránilo ohrozeniam osôb a škodám na prístroji, smie
sa bránový pohon uviesť do činnosti až vtedy, keď je na to
v tomto návode výslovne daný pokyn. Sieťová zástrčka musí
byť kedykoľvek voľne prístupná za účelom odpojenia od siete.
Voliteľné príslušenstvo
Inštalácia svetelnej závory
Po inštalácii a nastavení bránového pohonu sa môže inštalovať svetel-
ná závora. Návod na inštaláciu je súčasťou rozsahu dodávky
svetelnej závory. Pomocou voliteľnej svetelnej závory sa zabezpečí,
aby bola brána otvorená ,resp. zostala otvorená, pokiaľ sa v
oblasti brány nachádzajú osoby, zvlášť malé deti.
Pomocou svetelnej závory zatvárajúca sa brána vyjde nahor, resp.
otvorená brána bude blokovaná na zatváraní, keď osoba nachádzajúca
sa v oblasti brány preruší lúč snímača.
Svetelná závora sa zvlášť odporúča pre rodiny s malými deťmi.
Pripojenie osvetleného stenového tlačidla
Všetky spínače alebo tlačidlá namontované na stene sa musia
inštalovať v dohľade brány mimo oblasti brány alebo
bránových koľajníc vo výške 1,5 m. Vedľa týchto spínačov
treba umiestniť výstražný štítok na ochranu detí.
Na zadnej strane spínača sa nachádzajú dve skrutkové svorky
(1,2). Zo zvončekového drôtu (4) odstráňte izoláciu v dĺžke do 6 mm.
Oddeľte drôty od seba dostatočne tak, aby sa bielo-červený
drôt mohol pripojiť na jednu skrutkovú svorku (1) a biely drôt na
druhú skrutkovú spojku (2). Osvetlené stenové tlačidlo: Pomocou
súčasne dodaných skrutiek do plechu (3) namontujte na vnútornú
stenu garáže. Pri suchých (steny zo suchej výstavby) alebo betónových
stenách najprv vyvŕtajte diery priemeru 5 mm a použite hmoždinky.
Odporúča sa montáž vedľa bočného vstupu do garáže mimo dosahu
detí. Obidve skrutky opatrne zatočte a neutiahnite pevne, aby sa
nepoškodil plastový kryt. Zvončekový drôt veďte pozdĺž steny pod
stropom až k bránovému pohonu. Pre upevnenie drôtu použite klin-
cové príchytky. Zvončekový drôt veďte zhora cez káblový kanál
k svorke. Pripojovacie svorky (7) vľavo na pohone sa nachádzajú
vo vyhĺbení vedľa programovacieho spínača. Zvončekový drôt
pripojte do otvorov týchto svoriek nasledovne: červeno-biela na čer-
venú a biela na bielu.
Pripojenie pohonnej jednotky
Pripojte bránový pohon podľa na mieste platných smerníc a ustanovení
k zástrčke s ochranným kontaktom, inštalovanej podľa predpisov.
UPOZORNENIE:
So zapnutím pohonu sa krátko zapne tiež osvetlenie pohonu.
Nastavenie koncovej polohy
a ťažnej sily
1. Otvorte kryt svetla.
2. Stlačte tlačidlo „P” a podržte ho stlačené, kým LED3 nezačne blikať.
3. Stlačte tlačidlo „+” a podržte ho stlačené dovtedy, kým nebude brána
úplne otvorená. Príp. skorigujte pomocou tlačidla „-”.
4. Stlačte znova krátko tlačidlo „P”, LED2 začne blikať.
5. Stlačte tlačidlo "-” a podržte ho stlačené dovtedy, kým nebude brána
úplne zatvorená. Koľajnica sa nesmie ohnúť nahor.
Príp. skorigujte pomocou tlačidla „+”.
6. Stlačte znova krátko tlačidlo „P”. Pohon teraz samočinne otvorí
bránu úplne a potom ju znova úplne zatvorí. Pritom sa automaticky
nastaví potrebná sila pohonu.
Upozornenia:
Pohon počas tohto procesu neprerušujte. Pri prerušení sa musí proces
zopakovať. Ak brána ide proti rámu brány a vráti sa, koncová poloha
pohonu nie je ideálne nastavená a pohon tlačí silne proti rámu brány.
Nastavte nanovo koncovú polohu a dráhu pojazdu zvoľte kratšiu. Koľa-
jnica pohonu by sa nemala v polohe „Brána zatvorená” prehýbať príliš
silno nahor.
Nastavenie sily pohonu:
Možnosť 1: Pri inštalácii pohonu sa najprv nastaví dráha pojazdu
(dráha OTV-ZATV) a optimálna pracovná sila.
Možnosť 2: Vytiahnite sieťovú zástrčku pohonu na cca 10 sekúnd.
Hneď potom uveďte pohon do činnosti pomocou diaľkového ovládania
alebo stenového spínača a bránu úplne otvorte a zatvorte.
Upozornenie: Pred každou zmenou nastavenia sily sa musí brána
skontrolovať vzhľadom na bezchybnú
funkciu (ľahký chod).
Pohon nie je pomocný prostriedok pre zle fungujúcu bránu.
Pred každou zmenou nastavení pohonu skontrolujte bezchybnú funkciu
brány tak, že odblokujete bránu od pohonu a ručne ju otvoríte a
zatvoríte.
Otestovanie automatického bezpečnos-
tného spätného chodu
Automatický bezpečnostný spätný chod musí byť
podrobený testu. Pri kontakte s 50 mm vysokou prekážk-
ou nachádzajúcou sa na podlahe musí garážová brána
vykonať spätný pohyb. Nesprávne nastavenie bránového pohonu
môže viesť k ťažkým zraneniam spôsobeným zatvárajúcou sa brá-
nou. Test opakujte raz mesačne a v prípade potreby vykonajte
potrebné zmeny.
Test prekážky:
Položte pod bránu garáže na zem 50 mm vysokú prekážku (1). Uveďte
bránu do pohybu smerom dole. Brána musí pri kontakte s prekážkou
vykonať spätný pohyb. Keď brána pri kontakte zastaví, neprejde brána
dostatočne ďaleko nadol. V tomto prípade nanovo naprogramujte obe
koncové polohy (pozri 9.1).
Ak brána po kontakte s 50 mm vysokou prekážkou vykoná spätný
pohyb, odstráňte prekážku a bránu nechajte raz úplne otvoriť a
zatvoriť. Brána sa nesmie vrátiť, keď je dosiahnutá poloha brány
„Zatvorená“. Ak sa napriek tomu vráti, musia sa obe koncové polohy
nanovo naprogramovať (pozri 9.1).
Test otvorenia:
Položte na strede brány 20 kg. Brána sa nesmie pohnúť nahor.
7.6
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
sk 05/09
Naprogramovanie ďalších ručných
vysielačov
Súčasne dodané ručné vysielače sú už z výroby naprogramované
s jedným tlačidlom. Pri kúpe dodatočného ručného vysielača sa musí
tento vysielač najprv naprogramovať, aby bol akceptovaný.
Programovanie:
1. Tlačidlo „S“ na pohone podržte stlačené cca 1 – 2 sekundy. LED1
začne svietiť (na 10 sekúnd).
2. Na ručnom vysielači stlačte dvakrát (2x) krátko za sebou tlačidlo.
3. LED1 zhasne. Kód je naprogramovaný.
Upozornenie: Vždy sa môže naprogramovať iba jedno tlačidlo na každý
ručný vysielač. Vždy funguje tlačidlo, ktoré bolo naprogramované ako
posledné.
Vymazanie:
Pri vymazávaní sa vždy vymažú všetky naprogramované ručné
vysielače. Stlačte tlačidlo „S“ na pohone a podržte ho stlačené, kým
LED1 nezhasne (približne 8 sekúnd). Všetky dovtedy naučené kódy sa
vymažú. Každý želaný ručný vysielač sa musí znova nanovo napro-
gramovať.
Upozornenie: Smú sa používať iba originálne ručné vysielače od
výrobcu. Ručné vysielače, ktoré prípadne vyzerajú rovnako, ale nie sú
naším výrobkom, nie sú kompatibilné (pozri nálepku na ručnom
vysielači). Takéto diaľkové ovládania iných výrobcov spôsobujú chybné
fungovanie, napr. samočinné otváranie. V takom prípade záruka
funkčnosti a bezpečnosti zaniká.
Ovládanie bránového pohonu
Automatické otvorenie/zatvorenie brány:
Pomocou nasledujúcich prístrojov sa môže aktivovať bránový pohon:
• Ručný vysielač: Stlačte tlačidlo, kým sa brána nedá do pohybu.
• Stenový vypínač (ak je toto príslušenstvo nainštalované): Stlačte
tlačidlo, kým sa brána nedá do pohybu.
• Externý kľúčový vypínač alebo bezdrôtový kódovací zámok (ak je
toto voliteľné príslušenstvo nainštalované).
Manuálne otvorenie brány (ručná prevádzka):
Ak je to možné, brána by mala byť celkom zatvorená. Slabé
alebo chybné pružiny môžu zapríčiniť rýchle zatvorenie
otvorenej brány, čo môže viesť k vecným škodám alebo
ťažkým škodám na zdraví osôb.
ODBLOKOVANIE: Potiahnite krátko za červenú rukoväť nadol. Potom
otvorte ručne bránu.
Neotvárajte/nezatvárajte bránu ťahaním za lano!
ZABLOKOVANIE: Pri nasledujúcom pohybe nahor alebo nadol sa
znova automaticky zablokuje.
Sled funkcií
Pri stlačení bránového pohonu pomocou diaľkového ovládania alebo
stenového tlačidla:
- brána sa zatvorí, keď bola celkom otvorená,
- brána sa otvorí, keď bola zatvorená,
- brána sa zastaví, keď sa práve otvára alebo zatvára,
- brána sa pohybuje do opačného smeru pohybu, ktorý bol naposledy
vykonávaný, keď je z časti otvorená,
- brána prejde späť do otvorenej polohy brány, keď pri procese zatvára-
nia narazí na prekážku,
- brána sa zastaví, keď pri otváraní natrafí na prekážku.
- Svetelná závora (voliteľne): Pomocou svetelnej závory zatvárajúca sa
brána vyjde nahor, resp. otvorená brána bude blokovaná na
zatváraní, keď osoba nachádzajúca sa v oblasti brány preruší lúč
snímača.
Osvetlenie pohonu sa zapne v nasledovných prípadoch:
1. Prvé zapnutie bránového pohonu (krátke)
2. Prerušenie prívodu prúdu (krátke)
3. Pri každom zapnutí bránového pohonu.
Svetlo sa po 2 1/2 minútach znova automaticky vypne.
Čistenie a údržba
Pred každým ošetrovaním, čistením a príslušnými
údržbovými prácami sa musí vytiahnuť sieťová zástrčka.
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Ošetrovanie pohonu brány
Riadna inštalácia zaručuje optimálnu funkčnosť bránového pohonu pri
minimálnych nákladoch na údržbu. Dodatočné
mazanie nie je potrebné. Hrubá špina vo vodiacej koľajnici môže
negatívne ovplyvniť funkciu a musí sa odstrániť.
Čistenie
Vyčistite hlavu pohonu, stenový spínač a ručný ovládač pomocou
mäkkej, suchej handry.
Nepoužívajte žiadne kvapaliny.
Údržba
Zariadenie, zvlášť káble, pružiny a upevňovacie diely treba
často kontrolovať vzhľadom na príznaky opotrebenia, poško-
denia alebo nedostatočnú rovnováhu. Nepoužívajte, keď sa
musia zrealizovať opravárenské alebo nastavovacie práce, pretože
chyba v zariadení alebo nesprávne vyrovnaná dráha brány môžu
zapríčiniť poranenia.
Raz mesačne:
• Nanovo otestujte automatický bezpečnostný spätný chod a v prípade
potreby ho znova nastavte.
• Bránu ovládajte manuálne. Pri nevyrovnanej alebo zablokovanej
bráne sa obráťte, prosím na servisnú službu.
• Skontrolujte úplné otvorenie resp. zatvorenie brány.
Prípadne nastavte nanovo koncové spínače a/alebo silu.
Dvakrát ročne:
• Skontrolujte napnutie reťaze. K tomu najprv oddeľte pohyblivý vozík
od pohonu. Prípadne upravte napnutie reťaze.
• Vodiacu koľajnicu zľahka namažte (domažte) bežným mazacím
tukom.
Raz ročne: (Na bráne)
• Namažte kolieska brány, ložiská a kĺby. Dodatočné mazanie pohonu
brány nie je potrebné.
Vodiace koľajnice brány nemažte!
Nastavenie koncového spínača a sily:
Tieto nastavenia sa musia skontrolovať pri inštalácii pohonu a musia sa
riadne zrealizovať. Podmienene poveternostnými vplyvmi sa môžu pri
prevádzke bránového pohonu vyskytnúť malé zmeny, ktoré sa musia
odstrániť novým nastavením.
To sa môže stať najmä v prvom roku prevádzky.
Starostlivo dodržiavajte pokyny na nastavenie koncového spínača a
ťahovej sily (pozri bod 9.1) a po každom novom nastavení otestujte
nanovo
bezpečnostný spätný chod.
9.3
10
11
11.1
11.2
sk 06/09
Výmena batérií ručného vysielača
Batéria ručného vysielača:
Batérie v ručnom vysielači majú mimoriadne dlhú životnosť. Ak sa zníži
dosah vysielača, musia sa batérie vymeniť. Batérie nepodliehajú
záruke.
Dodržiavajte k tomu nasledujúce pokyny pre batérie:
Batérie sa nesmú likvidovať prostredníctvom domového odpadu. Každý
spotrebiteľ je zo zákona povinný batérie riadne zlikvidovať na určených
zberných miestach.
Nikdy opäť nenabíjajte batérie, ktoré na to nie sú vhodné.
Nebezpečenstvo výbuchu!
Uschovávajte batérie mimo dosahu detí, nespájajte ich nakrátko ani ich
nerozoberajte.
Keď ste prehltli batériu, vyhľadajte ihneď lekára.
Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja.
Vybité batérie odstráňte bezodkladne z prístroja! Zvýšené nebezpečen-
stvo vytečenia!
Nikdy nevystavujte batérie nadmernému teplu ako slnečné žiarenie,
oheň alebo podobne!
Existuje zvýšené nebezpečenstvo vytečenia!
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou očami a sliznicami. Miesta zasiah-
nuté elektrolytom ihneď opláchnite dostatočným množstvom studenej
vody a vyhľadajte bezodkladne lekára.
Vymieňajte vždy všetky batérie súčasne.
Vkladajte iba batérie rovnakého typu, nepoužívajte rozdielne typy alebo
súčasne staré a nové batérie.
Pri dlhšom nepoužívaní odstráňte batérie z prístroja.
Výmena batérie:
Na výmenu batérie otvorte kryt na zadnej strane pomocou skrutkovača.
Vyberte kryt a pod ním ležiace riadenie. Posuňte batériu na stranu a
vyberte ju. Pri zasunutí novej batérie dávajte pozor na polaritu.
Ručný vysielač znova zmontujte.
POZOR!
Nebezpečenstvo výbuchu pri neodbornej výmene batérie. Náhrada iba
tým istým alebo rovnocenným typom (objednávacie číslo 10A20-WH).
Výmena osvetlenia pohonu
LED osvetlenie má veľmi vysokú životnosť a nevyžaduje si údržbu.
Výmena a montáž:
1. Vytiahnite sieťovú zástrčku
2. Na výmenu LED pätice odoberte kryt pohonu
(uvoľnite 2 skrutky v kryte).
3. Vytiahnite konektor LED pätice z ovládania.
4. Uvoľnite obidve skrutky vedľa LED na kryte a odoberte päticu.
5. Znova zmontujte v opačnom poradí.
Likvidácia
Obal je vyrobený z ekologických materiálov. Môže sa zlikvidovať vyho-
dením do miestnych recyklačných kontajnerov. Podľa európskej
smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zari-
adení musí byť toto zariadenie po použití zlikvidované v súlade s pred-
pismi, aby bola zaručená recyklácia použitých materiálov.
Viac informácií o možnostiach likvidácie vám poskytne obecná alebo
mestská správa.
Často kladené otázky
1. Bránový pohon sa nedá zapnúť pomocou diaľkového
ovládania:
• Je pohon pripojený na prívod elektrickej energie? Ak sa jedna z lámp
pripojených na zásuvku nezapína, skontrolujte poistku alebo vypínač
pri preťažení. (Niektoré zástrčky sa zapínajú cez stenový spínač.)
• Sú všetky blokovania brány deaktivované?
Pozri bezpečnostné pokyny
• Musí kontrolné LED v ručnom vysielači svietiť, keď sa stlačí tlačidlo?
Inak je buď vybitá batéria, je ručný vysielač chybný alebo je príliš
ďaleko od pohonu.
• Pokúste sa o prevádzku s novou batériou.
• Keď máte k dispozícii dva resp. viac ručných vysielačov, z ktorých iba
jeden funguje, skontrolujte programovanie prijímača.
• Nachádza sa sneh/ľad pod bránou? Potom brána možno primrzla k
podlahe. Odstráňte prípadne prekážky.
• Možno je chybná pružina brány. Túto musí vymeniť špecializovaný
podnik.
2. Dosah ručného vysielača je príliš malý:
• Je vložená batéria? Vložte novú batériu.
• Vyskúšajte diaľkové ovládanie vo vozidle na inom mieste.
• Dosah vysielača sa znižuje pri kovových bránach, hliníkových a
kovových obloženiach.
3. Brána vykonáva bez zjavného dôvodu spätný pohyb:
• Je brána nejakým spôsobom obmedzovaná? Vytiahnite manuálne
odblokovanie a ovládajte bránu ručne. Pri nevyrovnanej alebo
zablokovanej bráne sa obráťte, prosím, na servisnú službu.
• Nanovo naprogramujte pracovnú silu a úsek dráhy pohonu.
• Upracte ľad alebo sneh v oblasti zatvárania brány.
Ak vykoná brána pri dosiahnutí polohy brány „Zatvorená“ spätný
chod, musí sa nastaviť koncový spínač pre túto polohu brány.
Po ukončení každého nastavenia sa musí nanovo otestovať
automatický bezpečnostný spätný chod:
• Príležitostné nové nastavenie koncových polôh nie je nezvyčajné.
Zvlášť kvôli poveternostným vplyvom sa môže dráha brány prestaviť.
4. Garážová brána sa otvára a zatvára samočinne:
• Vymažte všetky ručné vysielače a potom ich naprogramujte nanovo.
Pozri „Programovanie ďalších ručných vysielačov”.
• Je tlačidlo diaľkového ovládača zablokované v polohe „ZAP”?
• Používajte iba originálne diaľkové ovládače! Používanie cudzích
produktov vedie k poruchám.
• Tlačidlo diaľkového ovládania bolo nedopatrením stlačené (vrecko).
• Kábel stenového spínača je poškodený (odstráňte podľa testu).
• Príslušenstvo pripojené k pohonu aktivuje chod (odstráňte podľa
testu).
5. Brána sa nezatvára úplne:
• Nanovo naprogramujte úsek dráhy pohonu. Kontrola mechanických
konštrukčných dielov vzhľadom na zmeny, napr. ramená brány a
kovania
Po každom novom nastavení polohy brány „Zatvorená“ sa musí
nanovo otestovať funkcia automatického bezpečnostného spätného
chodu.
6. Brána sa síce otvára, avšak sa nezatvára:
• Musí sa skontrolovať svetelná závora, pokiaľ je nainštalovaná. Ak
bliká LED na svetelnej závore, musí sa skorigovať vycentrovanie.
• Skontrolujte ručné vysielače a nástenné tlačidlo vzhľadom na
funkčnosť.
7. Osvetlenie pohonu sa nezapína:
• Bránu otvorte alebo zatvorte. Osvetlenie zostane zapnuté 2,5 minúty.
• Odpojte pohon od siete a znova ho pripojte. Osvetlenie sa zapne za
niekoľko sekúnd.
• Žiadny prúd.
11.3
12
13
14
sk 07/09
8. Osvetlenie pohonu sa nevypína:
• Odpojte krátkodobo pohon od prívodu elektrickej energie a pokúste
sa znova.
• 2,5 minúty ešte neprešli.
9. Motor bzučí alebo je v chode príliš krátko, potom ale nefunguje:
• Pružiny garážovej brány sú chybné. Zatvorte bránu a pomocou
ťahania za rukoväť odpojte pohyblivý vozík od pohonu (manuálne
odblokovanie). Otvorte a zatvorte bránu ručne. Ak je brána riadne
vyvážená, na každom bode dráhy brány bude držaná samotnými
pružinami brány. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na vašu servisnú
službu.
Ak sa tento problém vyskytne pri prvom uvedení do prevádzky, je
brána pravdepodobne zablokovaná. Deaktivujte blokovanie brány.
• Odblokujte pohon z brány a skúste to bez brány. Príp. keď je brána v
poriadku, naprogramujte nanovo pracovnú silu a úsek dráhy.
10. Pohon beží iba v jednom smere:
• Pružiny brány sú pravdepodobne chybné alebo má brána v jednom
smere ťažký chod.
• Keď je brána v poriadku, nanovo naprogramujte pracovnú silu a úsek
dráhy pohonu.
11. Reťaz klepe na koľajnici:
• Zmeňte napnutie reťaze. Väčšinou je príčinou príliš silno napnutá reť-
az. Pružiny na upínacom zariadení koľajnice sa nesmú úplne stláčať.
• Chod brány je nerovnomerný a uvádza pohon do vibrácií.
Zlepšite chod brány.
12. Pohon brány sa nespustí kvôli výpadku elektrického prúdu:
• Ťahaním za rukoväť odpojte pohyblivý vozík z pohonu (manuálne
odblokovanie). Bránu môžete teraz otvoriť a zatvoriť ručne. Ak je
pohon brány nanovo aktivovaný, spojí sa tiež znova pohyblivý vozík.
• Pokiaľ je nainštalované, pohyblivý vozík sa pri výpadku prúdu odpojí
pomocou externého núdzového odblokovania z pohonu z miesta
mimo garáže.
13. Brána má spätný chod potom, čo bola naučená sila:
• Pozorujte koľajnicu, či sa ohýba. Pohon potrebuje veľa sily, aby
pohyboval bránou. Opravte bránu alebo ju správne namontujte.
• Brána je veľmi ťažká alebo je v zlom stave. Zavolajte odborníka.
14. Koľajnica na pohone sa ohýba:
• Brána je ťažká, veľmi ťažká, má ťažký chod alebo je v zlom stave.
Zavolajte odborníka.
• Kmitanie koľajnice počas chodu je znakom pre nerovnomerne
fungujúcu bránu s neustále meniacou sa potrebou sily. Zavolajte
odborníka, prípadne bránu namažte. Nápravu môže vytvoriť
dodatočný záves na koľajnici.
15. Pohon „beží” (motor sa točí počuteľne), ale pohyblivý vozík sa
nepohybuje:
• Pohyblivý vozík je odblokovaný od pohonu.
• Pri novej inštalácii: Pri montáži motora a koľajnice sa nenamontoval
predmontovaný kryt adaptéra medzi hriadeľom motora a koľajnicou.
Tento kryt je predmontovaný z výroby, môže sa ale odstrániť. Stojac
za pohonom je možné pozorovať, či sa točí ozubené koleso v
koľajnici alebo iba motor.
• Pri novej inštalácii: Reťaz odskočila z ozubeného kolesa v koľajnici.
Stojac za pohonom je možné vidieť ozubené koleso.
• Po dlhom používaní: Je odblokovanie chybné alebo trvalo uvoľnené?
• Po dlhom používaní: Kryt medzi koľajnicou a motorom alebo
prevodovka motora sú chybné.
16. Brána sa odblokuje samočinne z pohyblivého vozíka a zostane
stáť.
Ak je nainštalované externé odblokovanie pri výpadku prúdu, musí sa
skontrolovať, či sa toto počas otvárania brány upne a odblokuje.
Pozorujte mechanizmus a príp. ho nanovo nastavte.
• Rukoväť odblokovania sa nesmie zachytiť inými predmetmi.
17. Dráha pojazdu sa nedá naučiť, odnaučí sa alebo sa pomaly
zmení.
• Naučená dráha pojazdu je príliš krátka. Testovacím spôsobom
naprogramujte dlhšiu dráhu pojazdu.
• Na reťazi, ktorá sa pohybuje v koľajnici, bol z výroby namontovaný
malý plastový gombík. Tento malý plastový gombík musí počas chodu
pohonu stlačiť malý spínač, ktorý sa nachádza na hlave pohonu. Ak je
dráha pohonu príliš krátka alebo bol gombík kvôli nesprávnej montáži
strhnutý, musí sa znova upevniť. Ak sa tento malý spínač nestlačí, nie
je možné programovanie pohonu.
• Mechanická chyba na bráne kvôli vyrazeným kĺbom alebo napnutie
reťaze na pohone je uvoľnené.
18. Popis LED
LED1
• Krátko sa rozsvieti: Prijme sa rádiový signál. Ak bol naprogramovaný
ručný vysielač, otvorí sa a zatvorí sa pohon brány.
• Svieti konštantne cca 10 s: Môže sa naprogramovať nový ručný
vysielač alebo môžu sa vymazať všetky ručné vysielače.
LED2
• Svieti konštantne: Pokiaľ pohon beží.
• Bliká: Pohon sa nachádza v programovaní úseku dráhy a naučil sa už
polohu Brána OTV a je už pripravený na polohu Brána ZATV.
LED3
• Bliká: Programovanie úseku dráhy je aktívne. Pohon je pripravený
naučiť sa polohu Brána OTV.
sk 08/09
Technické údaje
Vstupné napätie 230-240 V / 50 Hz
Max. ťažná sila 500 N
Výkon 80 Watt
Normálna krútiaca sila 3,0 Nm
Spotreba v pohotovostnej prevádzke 0,8 Watt
Vstupné Príslušenstvo 24 V / 300mA
Max. hmotnosť brány 60 kg
Motor
Typ závitovkovej prevodovky
Napätie 24 V
Hladina hluku 55 dB
Hnací mechanizmus
Dĺžka dráhy pojazdu 2,63 m
Rýchlosť 10 cm/s
Osvetlenie LED 1 W
Bezpečnosť
Elektronická Automatické nastavenie sily
Elektrická Tepelná poistka v transformátore
Nastavenie koncového spínača Manuálne
Rozmery
Dĺžka (celkom) 3,14 m
Potrebná svetlá výška min. 35 mm
Visiace závažie 10 kg
Rádiový prijímač
Pamäť 16 ručných vysielačov
Prevádzková frekvencia 433 MHz; 868 MHz
Batéria 3 V, typ CR2032 (10A20-WH)
Náhradné diely / Záruka
Pozri na www.liftmaster.eu alebo kontaktujte vášho
predajcu.
Pozri tiež v dostupnej záručnej knihe.
Príslušenstvo (voliteľne)
1. TX2EV ručný vysielač (2-kanálový)
2. TX4EV ručný vysielač (4-kanálový)
3. 128EV 2-kanálový rádiový stenový snímač
4. 747EV rádiový kódový zámok
5. 75EV osvetlené stenové tlačidlo
6. 770EV Bezpečnostná svetelná závora (Brána sa vráti
automaticky bez toho, aby nastal kontakt
s prekážkou)
5. EQL01EV Externé núdzové odblokovanie
15
16
17
Vyhlásenie o zhode
18
Vyhlásenie o zhode
Uvedený automatický otvárač garážovej brány zod-
povedá aplikovateľným odsekom noriem EN 55014-1
(2006), EN 55014-2 (2008), EN 61000-4-2 (2009), EN
61000-4-3 (2008), EN 61000-4-4 (2004), EN 61000-4-5
(2007), EN 61000-4-6 (2009), EN 61000-4-11 (2004),
EN 62233 (2008), EN 300220-1 (V2.3.1), EN 300220-2
(V2.1.2), EN 60335-1 (2010), EN 60335-2-95 (2004)
podľa ustanovení a všetkých doplnkov európskych
smerníc 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2006/42/EG a
1999/5/EG.
Model:....................................................................LM50
S./N.: ...................................xxxxx000001 - xxxxx99999
Výrobca Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
Všetky technické archívne údaje pre pohon a zod-
povedajúce príslušenstvo je uschované firmou Cham-
berlain GmbH a na žiadosť úradov sa dá v prípade
potreby k dispozícii.
Barbara P. Kelkhoff
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarwellingen
January 2013
sk 09/09
/