Roland TD-50 Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
Hudobné vybavenie
Model
TD-50
Typ
Návod na obsluhu
Copyright © 2016 ROLAND CORPORATION
Referenčná príručka
2
Obsah
Príprava 4
Základné informácie o TD-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bicie Kity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pamäť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Techniky hrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Popis panelov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zapnutie/vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Automatické vypnutie po určitom čase (AUTO OFF) . . . . . . . . . . 10
Úprava nastavení hi-hatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Základné používanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hranie 13
Voľba bicieho Kitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Výber bicieho Kitu zo zoznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Funkcia Cross-Stick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zastavenie všetkých aktuálne znejúcich zvukov
(ALL SOUND OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hranie s klikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hranie v sprievode skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hranie v sprievode skladby z audio prehrávača . . . . . . . . . . . . . . 14
Hranie v sprievode skladby z TD-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opakované prehrávanie určitej časti skladby (A–B Repeat) . . . . 14
Úprava nastavení jednotlivých skladieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Použitie audio súboru ako kliku (Click Track) . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rytmické cvičenie (QUIET COUNT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Registrácia/aktivácia obľúbených bicích Kitov (FAVORITE) . . . 16
Nahrávanie 17
Zaznamenanie vášho vystúpenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zaznamenanie hry na bicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nahrávanie zároveň s prehrávaním skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Odstránenie nahraných dát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Premenovanie nahraných dát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Exportovanie nahraných dát na SD kartu (SONG EXPORT) . . . . . . 18
Úprava nastavení Kitu 19
Úprava nastavení nástroja (INSTRUMENT) . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Výber nástroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Voľba Padu, ktorého nastavenia chcete upraviť . . . . . . . . . . . . . . 20
Ukážka zvuku Padu (tlačidlo [PREVIEW]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Úprava nastavení mikrofónu (MIC POSITION) . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Úprava attacku a doznievania (TRANSIENT) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vrstvenie nástrojov (SUB INSTRUMENT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Simulácia akustických vlastností priestoru, v ktorom hráte
(AMBIENCE)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Úprava nastavení mixu (MIXER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nastavenie hlasitosti a panorámy jednotlivých padov . . . . . . . . 22
Aplikovanie efektov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Úprava celkového zvuku (MASTER COMPRESSOR/MASTER EQ) . . 23
Porovnanie s alebo návrat na neupravený bicí Kit
(SNAPSHOT)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Úprava bicieho Kitu (MENU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nastavenie hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nastavenie farby podsvietenia ovládačov a tlačidla [KIT] . . . . . 25
Premenovanie bicieho Kitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hra metličkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nastavenie tempa jednotlivých Kitov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ovládanie tonálnej zmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nastavenie prenosu/príjmu MIDI správ v prípade jednotlivých
padov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Importovanie a prehrávanie audio súborov (USER SAMPLE) 27
Importovanie audio súboru (IMPORT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Priradenie používateľského samplu k nástroju a jeho použitie . . . . 28
Zoznam používateľských samplov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Spôsob prehrávania používateľského samplu . . . . . . . . . . . . . . . 28
Voľba časti používateľského samplu, ktorá bude znieť . . . . . . . . . . 29
Odstránenie používateľského samplu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Premenovanie používateľského samplu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Usporiadanie používateľských samplov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kopírovanie nastavení (COPY) 30
Používanie TD-50 v kombinácii s počítačom . . . . . . . . . . . . . . 30
Inštalácia USB ovládača a nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nastavenie výstupu pre USB Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nastavenie vstupu pre USB Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kopírovanie nastavení (COPY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Postupná aktivácia bicích Kitov (SET LIST) . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vytvorenie zoznamu setov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Používanie zoznamov setov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3
Obsah
Nastavenia 35
Nastavenia Triggerov (TRIGGER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Voľba typu Padu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Voľba digitálne pripojeného Padu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Nastavenie citlivosti Padu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Úprava nastavení hi-hatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Podrobné nastavenia Triggera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Podrobné nastavenia digitálne pripojených Padov . . . . . . . . . . . 37
Zobrazenie informácií o Triggeroch jednotlivých Padov . . . . . . 37
Obmedzenie rušenia medzi Padmi (Crosstalk Cancellation) . . . . . . 38
Zálohovanie dát na SD kartu (SD CARD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zálohovanie všetkých nastavení (SAVE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Načítanie zálohovaných dát z SD karty (LOAD) . . . . . . . . . . . . . . 39
Zálohovanie bicieho Kitu na SD kartu (1 KIT SAVE) . . . . . . . . . . . 40
Načítanie zálohovaných dát Kitu z SD karty (1 KIT LOAD) . . . . . 40
Odstránenie zálohovaných dát z SD karty (DELETE/1 KIT DELETE) 41
Kontrola aktuálneho stavu SD karty (INFO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Formátovanie SD karty (FORMAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nastavenia platné pre celé TD-50 (SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Úprava výstupných nastavení (OUTPUT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ostatné nastavenia (OPTION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Priradenie funkcií k pedálovým spínačom alebo Padom
(CONTROL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
MIDI nastavenia (MIDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zobrazenie informácií o TD-50 (INFO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Obnovenie továrenských nastavení (FACTORY RESET) . . . . . . . . 46
Prílohy 47
Zoznam správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Chybové hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Iné hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Technická špecikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4
Príprava
Základné informácie o TD-50
Bicie Kity
Na TD-50 sa zvuk, ktorý počujete pri údere na jednotlivé Pady, nazýva „nástroj“. „Bicí Kit“ je súbor zvukov (nástrojov) priradených k Padom.
Bicí Kit 100
Blana
KICK
Blana
Obruč
TOM 1
Blana
Obruč
SNARE
Blana
Obruč
TOM 2
Blana
Obruč
TOM 3
Blana
Obruč
TOM 4
Blana
Obruč
CRASH 1
Blana
Obruč
HI-HAT
Blana
Obruč
CRASH 2
Blana
Obruč
RIDE
Blana
Obruč
AUX 2
Blana
Obruč
AUX 1
Blana
Obruč
AUX 3
Blana
Obruč
AUX 4
Pady
Bicí Kit 1
Špička
Nastavenia Ambience
Priestor, v ktorom hráte, materiál, z ktorého sú
vyrobené steny, hĺbka a pod.
Celkové nastavenia bicieho Kitu
Celková hlasitosť bicieho Kitu, názov bicieho Kitu, MIDI
nastavenia a pod.
Nastavenia mixu
Multiefekt, Master Comp, Master EQ a pod.
Nastavenia Padov
Kompresor Padu a pod.
Nastavenia všetkých nástrojov (blana)
Hlasitosť, panoráma, ekvalizér Padu, zvuk podnástrojov a
pod.
Nastavenia všetkých nástrojov (obruč)
Nástroj
Zvuk nástroja, nastavenia mikrofónu, nastavenia
efektu Transient a pod.
Podnástroj
Zvuk nástroja, nastavenia mikrofónu, nastavenia
efektu Transient a pod.
MEMO
5 Po zmene nastavení bicieho Kitu budú tieto zmeny uložené automaticky.
5 Viac informácií o parametroch bicieho Kitu nájdete v dokumente Zoznam dát“ (PDF).
Nástroj (p. 19)
Každý zvuk nástroja (napr. kopák alebo malý bubon) sa nazýva
„nástroj“.
Ku každej pozícii Padu je priradený nástroj. Po údere na príslušné
miesto bude zvuk tohto nástroja aktivovaný (napr. blana a obruč
Padu).
V prípade potreby môžete upraviť nastavenia každého nástroja a
vytvoriť si tak svoj vlastný zvuk. Zvuk nástroja dokáže reprodukovať
timbrálne zmeny (podľa hĺbky korpusu bubna), pričom ho možno
ovplyvniť aj úpravou nastavení mikrofónu alebo efektom Transient.
Audio súbory, ktoré ste vytvorili na vašom počítači, môžete do TD-50
načítať prostredníctvom SD karty. Následne ich môžete použiť ako
nástroje (funkcia User Sample).
Ambience (p. 22)
Efekt „Ambience“ simuluje akustické vlastnosti priestoru, v ktorom
hráte.
V prípade potreby môžete upraviť typ priestoru (typ a veľkosť izby),
ozvenu (dozvuk) a zvýraznenie priestorového efektu (stereo).
Efekt Ambience možno aplikovať na jednotlivé bicie Kity. V prípade
potreby môžete nastaviť aj intenzitu, s akou bude tento efekt v
prípade jednotlivých Padov aplikovaný.
Mix (p. 22)
S pomocou týchto nastavení môžete upraviť vyváženie hlasitosti,
panorámu a parametre efektov v prípade jednotlivých Padov.
Na TD-50 sú k dispozícii nasledujúce typy efektov. Niektoré efekty
možno aplikovať na jednotlivé Pady, iné zas na celý bicí Kit.
Efekt Vysvetlenie
Ekvalizér Padu/
Kompresor Padu
(PAD COMP/PAD EQ)
„Ekvalizér“ umožňuje úpravu špecických
frekvenčných pásiem, napr. pásmo nízkych,
stredných a vysokých frekvencií.
„Kompresor“ je efekt, ktorý redukuje špičky
hlasitosti úpravou attacku a doznievania.
S pomocou ekvalizéru Padu možno na
rôzne miesta úderu aplikovať rôzne efekty.
S pomocou kompresora Padu možno na
jednotlivé Pady aplikovať konkrétny efekt.
Multiefekt (MFX)
Vďaka funkcii „multiefekt“ môžete aplikovať až 3
efekty (k dispozícii máte 30 efektov).
S pomocou multiefektu môžete pre každý bicí
Kit vybrať príslušné efekty. V prípade potreby
môžete nastaviť aj intenzitu, s akou budú tieto
efekty v prípade jednotlivých Padov aplikované.
Master Comp/Master EQ
(MASTER COMP/MASTER
EQ)
Kompresor a ekvalizér môžete aplikovať na celý
bicí Kit.
5
Príprava
Pamäť
Miesto, kde sa ukladajú nastavenia (napr. bicie Kity a nastavenia Triggerov), sa nazýva „pamäť“.
TD-50
SD karta
Záloha
Bicí Kit
Používateľské sample
Továrenská pamäť
Bicie Kity
Zoznamy setov
Nastavenia Triggerov
Používateľské sample
(továrenské)
Používateľská pamäť
Bicie kity
Zoznamy setov
Nastavenia triggerov
Nastavenia SETUP
Používateľské sample
KOPÍROVANIE
ULOŽENIE
NAČÍTANIE
Dočasná pamäť (dočasné
uloženie dát)
Nahrané dáta
KOPÍROVANIE
Nahrané dáta
Továrenská pamäť
Továrenské nastavenia sú uložené v továrenskej pamäti.
Továrenské nastavenia môžete obnoviť skopírovaním dát uložených v továrenskej pamäti do používateľskej pamäti (p. 46).
V továrenskej pamäti sú uložené nasledujúce nastavenia.
5 Bicie Kity (p. 4)
5 Zoznamy setov (p. 33)
5 Nastavenia Triggerov (p. 35)
5 Používateľské sample (továrenské) (p. 27)
* Používateľské sample (továrenské) nemožno kopírovať. Po spustení obnovy továrenských nastavení môžete obnoviť pôvodné továrenské
nastavenia používateľských samplov v používateľskej pamäti.
Používateľská pamäť
V používateľskej pamäti sú uložené vaše nastavenia.
V prípade potreby sem môžete skopírovať alebo načítať dáta z SD karty alebo z továrenskej pamäti (p. 31).
V používateľskej pamäti sú uložené nasledujúce nastavenia.
5 Bicie Kity (p. 4)
5 Zoznamy setov (p. 33)
5 Nastavenia triggerov (p. 35)
5 Nastavenia SETUP (p. 42)
5 Používateľské sample (p. 27)
Dočasná pamäť (dočasné uloženie dát)
Dáta (jedna skladba), ktoré boli s pomocou TD-50 nahrané, sú ukladané do dočasnej pamäti zariadenia.
Dáta možno z dočasnej pamäti skopírovať na SD kartu. Na SD kartu ich taktiež možno exportovať ako audio (WAV) alebo SMF súbor.
* Po vypnutí zariadenia budú dáta z dočasnej pamäti odstránené.
SD karta
Nastavenia uložené v používateľskej pamäti možno uložiť na SD kartu ako sadu. Takýmto spôsobom môžete uložiť (zálohovať) až 99 sád.
Nezávisle od zálohovaných setov môžete uložiť až 999 bicích Kitov.
Vaše hranie na TD-50 môžete nahrať aj priamo na SD kartu.
MEMO
5 Dáta uložené na SD karte môžete nahrať alebo skopírovať do používateľskej pamäti. Viac informácií nájdete v časti “Backing Up Data to an SD
Card (SD CARD)” (p. 39).
5 Viac informácií o štruktúre súborov na SD karte nájdete v časti “SD card folder structure” (p. 40).
6
Príprava
Techniky hrania
TD-50 reaguje na množstvo rôznych techník hrania tak, ako
akustické bicie.
POZNÁMKA
5 Používajte iba drevené alebo plastové paličky. Pri použití
uhlíkových alebo kovových paličiek by mohlo dôjsť k
poruche senzora.
5 Používajte nylonové metličky. Pri použití kovových metličiek
by mohlo dôjsť k poruche senzora a k poškrabaniu Padu.
Pad
Spôsob hrania Vysvetlenie
Úder na blanu
Zvuk sa mení podľa pozície
úderu
Udrite len na blanu Padu.
V prípade malého bubna sa pri posúvaní pozície úderu
zo stredu smerom k obruči bude zvuk prirodzene meniť.
Úder na obruč
Súčasne udrite na blanu a obruč Padu.
Bude znieť iný zvuk ako pri údere na blanu (zvuk obruče).
Hra skríženou paličkou
Pri údere na obruč položte ruku na blanu.
V prípade zvukov malého bubna môžete rôznymi
technikami hrania vytvoriť rôzne zvuky. Napríklad: po
údere na obruč môže znieť zvuk obruče a po údere
skríženou paličkou môže znieť zvuk hry skríženou
paličkou.
Ku konektoru TRIGGER IN (2 SNARE) pripojte Pad,
ktorý umožňuje hru na obruč alebo pripojte Pad, ktorý
umožňuje hru skríženou paličkou a digitálne pripojenie
(napr. PD-140DS), a priraďte ho k malému bubnu.
* Ak nepoužijete PD-140DS, udierajte na obruč bez
toho, že by ste sa dotýkali blany.
* V prípade určitých zvukov malého bubna nie je týmto
spôsobom možné vytvoriť rôzne zvuky.
Hranie metličkami
Pri hraní na blanu môžete použiť aj metličky.
Ku konektoru TRIGGER IN (2 SNARE) pripojte Pad s
plátennou blanou alebo pripojte Pad, ktorý umožňuje
digitálne pripojenie a hru metličkami (napr. PD-140DS),
priraďte ho k malému bubnu a k blane malého bubna
priraďte nástroj umožňujúci hru metličkami.
* Táto funkcia je k dispozícii od verzie programu 1.05.
Najnovšie informácie nájdete na webovej stránke
spoločnosti Roland.http://www.roland.com/support/
Úprava charakteru zvuku obruče
V prípade určitých zvukov malého bubna a tomu sa bude zvuk pri
hre na obruč meniť už pri malej úprave techniky hrania.
Spôsob hrania Vysvetlenie
Bežný úder na obruč
(otvorený)
Súčasne udrite na blanu aj na obruč.
Plytký úder na obruč
Súčasne udrite na blanu pri obruči a na samotnú
obruč.
Hi-hat
Spôsob hrania Vysvetlenie
Otvorený/uzavretý
Zvuk hi-hatu sa postupne mení od otvoreného po
uzavretý v závislosti od hĺbky stlačenia pedálu.
Využiť môžete uzavretý zvuk (pedál hi-hatu je úplne
stlačený) alebo takzvaný „foot splash“ (hra na hi-hat s
úplne stlačeným pedálom, ktorý náhle uvoľníte).
Tlak (VH-13)
Ak stlačíte pedál (hi-hat je uzavretý) a udriete na hi-
hat, môžete príslušný tón upravovať podľa tlaku, ktorý
na pedál vyvíjate.
* VH-11, FD-9 a FD-8 nereagujú na ovládanie tlakom.
Úder na plochu
Pri tomto spôsobe hrania udierate na stred vrchného
hi-hatu. Aktivujete tak zvuku úderu na blanu (podľa
pripojeného Trigger vstupu).
Úder na okraj
Okrajový senzor
Pri tomto spôsobe hrania udierate na okraj vrchného
hi-hatu telom paličky. Aktivujete tak zvuk obruče
(podľa pripojeného Trigger vstupu).
* Priamym úderom na okraj (presne na stranu)
nevytvoríte správny zvuk. Udrite tak, ako na
obrázku.
* Neudierajte na spodnú stranu vrchného hi-hatu, ani na spodný
hi-hat. Mohli by ste tým spôsobiť poruchu.
Činel
Spôsob hrania Vysvetlenie
Úder na plochu
Charakter zvuku
sa mení podľa
pozície úderu
Ide o najbežnejší spôsob hrania – hranie na
strednú časť činela. Aktivujete tak zvuku úderu
na blanu (podľa pripojeného Trigger vstupu).
Úder na okraj
Okrajový senzor
Pri tomto spôsobe hrania udierate telom paličky
na okraj. Aktivujete tak zvuk obruče (podľa
pripojeného vstupu).
Úder na špičku
Pri tomto spôsobe hrania udierate na špičku
činela. Po zasiahnutí príslušnej oblasti
(zobrazená na obrázku) bude znieť zvuk špičky.
Ku konektoru TRIGGER IN (10 RIDE – BELL)
pripojte kompatibilný Pad alebo pripojte Pad,
ktorý umožňuje hru na špičku a digitálne
pripojenie (napr. CY-18DR), a priraďte ho k ride
činelu.
Technika „choke play“
Okrajový senzor
Senzor
Po údere na činel uchopte okraj so senzorom
rukou. Dôsledkom toho prestane zvuk znieť.
V prípade CY-18DR prestane zvuk znieť po tom,
čo položíte ruku na senzor.
Ak na činel udriete v momente, ako ho budete
držať, zvuk bude znieť kratšie.
Techniku „choke play“ môžete využiť aj v
prípade hi-hatu.
7
Príprava
Popis panelov
Horný panel
6
7
8
9
4
1
2
5
3
Č. Ovládač Vysvetlenie Strana
1
Ovládač [MASTER] Slúži na úpravu hlasitosti konektorov MASTER OUT. p. 12
Ovládač [PHONES] Slúži na úpravu hlasitosti v slúchadlách pripojených ku konektorom PHONES. p. 12
2
TRIG SELECT
Tlačidlo [LOCK] Po stlačení tlačidla [LOCK] (indikátor sa rozsvieti) zostane Pad, ktorého nastavenia upravujete, zvolený aj v prípade, že udriete na iný Pad.
p. 20
Tlačidlo [RIM]
V prípade, že používate Pad, ktorý umožňuje hru na obruč: s pomocou tohto tlačidla môžete zvoliť to, či budete upravovať
nastavenia platné pre blanu alebo pre obruč. Ak používate Pad s tromi Triggermi: s pomocou tohto tlačidla môžete zvoliť to, či
budete upravovať nastavenia platné pre blanu, obruč alebo špičku.
Tlačidlá SELECT [
K
] [
J
]
Slúžia na voľbu Padu (čísla Trigger vstupu), ktorého nastavenia chcete zmeniť.
3
Tlačidlá [F1] – [F5]
(funkčné tlačidlá)
Tieto tlačidlá menia svoju funkciu v závislosti od toho, čo je aktuálne zobrazené na displeji zariadenia. S pomocou týchto tlačidiel
môžete prepínať medzi kartami v hornej časti displeja alebo môžete s pomocou nich zmeniť funkciu zobrazenú v hornej alebo
spodnej časti displeja.
p. 12
Ovládače [R1] – [R3]
(otočné ovládače)
Tieto ovládače menia svoju funkciu v závislosti od toho, čo je aktuálne zobrazené na displeji zariadenia. S pomocou týchto
ovládačov môžete upravovať hodnoty v spodnej časti displeja.
Tlačidlá PAGE [UP] [DOWN] S pomocou tlačidiel PAGE [UP] [DOWN] (ak sú rozsvietené) môžete prepínať medzi stranami zobrazenými na displeji.
Indikátor TRIGGER
ACTIVITY
Po prijatí Trigger signálu z Padu (signál indikujúci úder na Pad) sa rozsvieti. Vďaka tomuto indikátoru môžete overiť to, či bol Pad
pripojený správne.
Displej Na displeji sa v závislosti od aktuálne zvolenej funkcie zobrazujú rôzne informácie.
4
Ovládač [MIX IN] Slúži na úpravu vstupnej úrovne hlasitosti v prípade konektorov MIX IN na prednom i zadnom paneli.
Ovládač [SONG]
Slúži na úpravu hlasitosti skladby (audio súboru). Tento ovládač neovplyvňuje zvuk bicích v internej skladbe, ani zvuk nahranej
hry na bicie.
Tlačidlo [SONG]
Otvorí obrazovku SONG. Po jeho stlačení budete môcť spustiť prehrávanie skladby/nahrávky alebo budete môcť upraviť
nastavenia skladby.
p. 14
Ovládač [CLICK] Slúži na úpravu hlasitosti kliku. p. 13
Tlačidlo [CLICK] Slúži na aktiváciu kliku alebo na úpravu tempa alebo kliku. Stlačením tohto tlačidla môžete aktivovať aj rytmické cvičenie.
p. 13
p. 16
Tlačidlo [
s
]
Spustí/zastaví prehrávanie skladby alebo nahrávky. p. 13
Tlačidlo [
t
]
Po jeho stlačení budete môcť zaznamenať svoje hranie. p. 17
5
Fadery Slúžia na úpravu hlasitosti kopáku, malého bubna, hi-hatu, ostatných perkusií a efektu Ambience. p. 12
6
Tlačidlo [KIT] Otvorí obrazovku DRUM KIT. p. 13
Tlačidlá [–] [+] Týmito tlačidlami môžete prepínať bicie Kity alebo upravovať hodnoty. p. 12
Tlačidlo [EXIT]
Stlačením tlačidla sa vrátite o úroveň vyššie. Ak ho stlačíte niekoľkokrát, vrátite sa na obrazovku DRUM KIT.
Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidla [EXIT] môžete zastaviť (stlmiť) všetky aktuálne znejúce zvuky (ALL SOUND OFF
(p. 13)). Týmto spôsobom môžete v rámci jedného úkonu zastaviť všetky slučky.
p. 12
Tlačidlo [ENTER] Stlačením tohto tlačidla potvrdíte hodnotu alebo vykonáte operáciu. p. 12
Tlačidlo [SHIFT] Toto tlačidlo sa používa spolu s inými tlačidlami. Podržaním tlačidla [SHIFT] ovplyvníte funkciu ostatných tlačidiel.
Tlačidlo [PREVIEW]
S pomocou tohto tlačidla si môžete vypočuť zvuk konkrétneho nástroja. Hlasitosť nástroja bude upravená podľa sily, s akou ste
tlačidlo stlačili.
S pomocou tlačidiel SELECT [
K
] [
J
] zvoľte číslo Trigger vstupu a s pomocou tlačidla [PREVIEW] si vypočujte príslušný zvuk (aj v
prípade, že ste k TD-50 nepripojili žiadne Pady).
p. 20
7
Tlačidlá [
H
] [
I
] [
K
] [
J
]
(kurzorové tlačidlá)
Pohybujú kurzorom. p. 12
Ovládač
Tento ovládač funguje ako tlačidlá [+] a [–]. Môžete ho použiť na rýchle prehliadanie ponuky alebo na veľkú zmenu upravovaných
hodnôt.
p. 12
8
Príprava
Č. Ovládač Vysvetlenie Strana
8
KIT CUSTOMIZE
Tlačidlo [INSTRUMENT]
Slúži na výber nástroja (zvuku).
Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidla [INSTRUMENT] otvoríte na obrazovku, na ktorej možno upraviť nastavenia nástroja
(V-EDIT).
p. 19
Tlačidlo [AMBIENCE] Slúži na úpravu veľkosti a rezonancie miestnosti, v ktorej aktuálne hráte. p. 22
Tlačidlo [MIXER] Slúži na úpravu nastavení hlasitosti, panorámy, multiefektu, ekvalizéru a kompresora v prípade jednotlivých Padov. p. 22
Tlačidlo [SNAPSHOT]
V prípade potreby môžete dočasne uložiť aktuálne upravovaný bicí Kit, porovnať jeho nastavenia s aktuálnymi nastaveniami alebo
sa opätovne vrátiť k pôvodným nastaveniam (funkcia Snapshot).
p. 24
9
Tlačidlo [SD CARD]
Umožňuje aktiváciu rôznych úkonov spojených s SD kartou, napríklad ukladanie alebo načítanie dát.
Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidla [SD CARD] môžete skopírovať nastavenia bicieho Kitu alebo nástroja (p. 31).
p. 39
Tlačidlo [SETUP]
Umožňuje úpravu funkcií ovplyvňujúcich všetky nastavenia TD-50, napríklad nastavenia výstupu (Output Assign) alebo MIDI
nastavenia.
Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidla [SETUP] aktivujete funkciu User Sample (p. 27), s pomocou ktorej budete môcť
importovať používateľské sample.
p. 42
Tlačidlo [TRIGGER] Slúži na úpravu nastavení Triggerov. p. 35
Tlačidlo [SET LIST]
Umožňuje vytvorenie zoznamu setov alebo prepínanie bicích Kitov v poradí určenom zoznamom setov. Po aktivácii funkcie Set
List bude tlačidlo [SET LIST] svietiť.
p. 33
Bočný panel/predný panel
A
B
C
Počítač
SD karta
Slúchadlá
Audio prehrávač
Č. Konektor Vysvetlenie Strana
A
Port USB COMPUTER
TD-50 môžete k vášmu počítaču pripojiť prostredníctvom USB kábla.
Hranie na TD-50 môžete v podobe audio alebo MIDI súboru zaznamenať s pomocou DAW programu. V prípade potreby
môžete prostredníctvom TD-50 prehrať zvuk z vášho počítača.
p. 30
B
Slot pre SD kartu
Do tohto slotu vložte bežne dostupnú SD kartu (použiť môžete aj SDHC karty (do 32 GB)).
Na SD kartu môžete uložiť skladby alebo dáta z TD-50.
Z SD karty môžete načítať používateľské sample alebo na ňu môžete exportovať nahranú skladbu.
Pred prvým použitím SD karty ju s pomocou TD-50 naformátujte (p. 41).
* Zariadenie nevypínajte a nevyberajte z neho SD kartu v prípade, že na displeji svieti nápis „Processing....
p. 17
p. 39
C
Konektory PHONES
Sem pripojte vaše slúchadlá.
Aj po pripojení slúchadiel bude zvuk znieť z rôznych výstupných konektorov.
Konektor MIX IN Sem môžete pripojiť audio prehrávač (napr. smartfón) alebo iné zariadenie, ktoré dokáže prehrávať audio súbory.
Spodný panel
Montáž TD-50 na stojan
TD-50 môžete pripevniť k stojanu na bicie. Použite pri tom montážny panel zvukového
modulu, ktorý je dodávaný spoločne so stojanom (séria MDS, predávaný samostatne).
Pri montáži použite skrutky, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti TD-50. Postupujte pri tom
podľa obrázku.
* Použite iba skrutky, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti TD-50. Pri použití iných skrutiek by
mohlo dôjsť k poruche zariadenia.
* Pri otáčaní zariadenia chráňte ovládače a tlačidlá pred poškodením. Postupujte tak, aby
zariadenie nespadlo.
MEMO
Viacúčelovú svorku (APC-33, predávaná samostatne) možno pripevniť k tyči s priemerom 10,5
– 28,6 mm (v prípade, že chcete TD-50 pripevniť k činelovému alebo podobnému stojanu).
Montážny panel
zvukového modulu
Širšie
Užšie
9
Príprava
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
D E
F
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
Č. Konektor Vysvetlenie
D
Spínač [
L
]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia.
Konektor AC IN Sem pripojte priložený napájací kábel.
E
MIDI konektory Slúžia na pripojenie externého zvukového modulu alebo iného MIDI zariadenia.
F
Konektor FOOT SW
Sem môžete pripojiť pedálový spínač (BOSS FS-5U, FS-6, predávaný samostatne), ktorý budete môcť následne použiť na ovládanie rôznych
funkcií.
G
Konektory DIRECT OUT
(BALANCED)
Sem môžete pripojiť váš mix.
S pomocou tlačidla [SETUP] môžete zvoliť konektory (DIRECT OUT 1 – 8), z
ktorých bude vysielaný zvuk jednotlivých nástrojov.
* Zapojenie konektorov DIRECT
OUT (BALANCED)
H
Konektor MIX IN (STEREO) Sem pripojte elektronický hudobný nástroj, napríklad samplový Pad.
I
Konektory MASTER OUT
(BALANCED)
Sem pripojte váš mix, aktívne reproduktory alebo nahrávacie zariadenie.
Ak chcete využiť mono výstup, použite v prípade konektorov MASTER OUT
(UNBALANCED) iba konektor L/MONO.
* Zapojenie konektorov MASTER
OUT (BALANCED)
Konektory MASTER OUT
(UNBALANCED)
J
Konektory TRIGGER IN
Sem pripojte činelové, hi-hatové, kopákové alebo iné Pady.
* Na pripojenie Padu s dvomi Triggermi použite stereo (TRS) kábel.
K
Porty DIGITAL TRIGGER IN Sem pripojte Pady s možnosťou digitálneho pripojenia (napr. PD-140DS alebo CY-18DR).
G
H
I
J
K
Mix alebo aktívne
reproduktory
MixPedálový
spínač
Externý zvukový modul
alebo iné MIDI zariadenie
Samplový Pad alebo
iný elektronický
hudobný nástroj
Pady
Pady
(digitálne pripojenie)
Nastavenie Padov umožňujúcich digitálne pripojenie
Po prvom pripojení Padu (ktorý umožňuje digitálne pripojenie) k
portu DIGITAL TRIGGER IN sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
Podľa inštrukcií na obrazovke vyberte Trigger vstup, ku ktorému
bude pripojený Pad priradený.
* Ak vyberiete rovnaký Trigger vstup ako v prípade Padu, ktorý
je pripojený ku konektoru TRIGGER IN, nebude Pad, ktorý je ku
konektoru TRIGGER IN pripojený, vytvárať žiadny zvuk.
Informácia
Viac informácií o nastaveniach Padu nájdete v časti “Specifying
a Digitally-Connected Pad” (p. 35).
1. Vyberte možnosť „OK“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
2. S pomocou kurzorových tlačidiel vyberte Pad a s
pomocou tlačidiel [–] [+] alebo ovládača vyberte
položku, ktorú k nemu chcete priradiť.
Po vybraní Padu zabliká tlačidlo FUNC (priradené k Padu, ktorý ste
aktuálne zvolili).
Pad Assign
PD140DS SNARE
CY18DR RIDE
(Príklad nastavenia)
* Konkrétnu položku možno priradiť iba raz.
3. Stlačením tlačidla [KIT] sa vráťte na obrazovku DRUM KIT.
10
Príprava
Zapnutie/vypnutie
* Po správnom zapojení všetkých zariadení (p. 9) ich nezabudnite
zapnúť v správnom poradí. V prípade nedodržania správneho
postupu by mohlo dôjsť k poruche alebo k poškodeniu týchto
zariadení.
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť hlasitosť
na minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti sa pri zapínaní/
vypínaní môže ozvať určitý zvuk. Ide o bežný jav, ktorý nie je
znakom poruchy.
Zapnutie
1. Stíšte hlasitosť TD-50 a pripojených zariadení na
minimum.
2. Na TD-50 stlačte spínač [
L
].
Po zapnutí TD-50 sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
Na tejto obrazovke môžete aktivovať alebo deaktivovať funkciu
Auto O.
Tlačidlo Vysvetlenie
Tlačidlo [F1] (OFF) Zariadenie sa automaticky nevypne.
Tlačidlo [F4]
(4 HOURS)
Napájanie sa vypne automaticky po 4 hodinách
nečinnosti (bez hrania alebo vykonania akejkoľvek
operácie).
Ak bola funkcia Auto O deaktivovaná („OFF“), táto obrazovka sa
nezobrazí.
MEMO
Po pripojení Padu, ktorý umožňuje digitálne pripojenie, sa môže
zobraziť obrazovka s nastaveniami Padu. Viac informácií nájdete
v časti “Settings for pads that support digital connection”
(p. 9).
3. Zapnite pripojené zariadenia a upravte hlasitosť.
Vypnutie
POZNÁMKA
Nastavenia TD-50, ktoré ste upravili, budú po vypnutí zariadenia
uložené. Zariadenie vypnite stlačením spínača [
L
].
1. Stíšte hlasitosť TD-50 a pripojených zariadení na
minimum.
2. Vypnite pripojené zariadenia.
3. Na TD-50 stlačte spínač [
L
].
Na obrazovke sa zobrazí nápis „Please wait. Now saving...,
zariadenie uloží nastavenia a vypne sa.
* Ak potrebujete zariadenie úplne odpojiť, vypnite ho a vytiahnite
napájací kábel zo zásuvky. Viac informácií nájdete v časti „Pre
úplné vypnutie zariadenia vytiahnite kábel napájania zo
zásuvky (Stručná príručka).
Automatické vypnutie po určitom čase
(AUTO OFF)
Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom,
čo od posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek
tlačidla uplynie vopred určený čas (funkcia Auto O).
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia, deaktivujte
funkciu Auto O.
* V prípade potreby zariadenie po automatickom vypnutí znovu
zapnite.
1. Stlačte tlačidlo [SETUP].
2. S pomocou tlačidiel PAGE [UP] [DOWN] a funkčných
tlačidiel vyberte možnosť „AUTO OFF“.
Zobrazí sa obrazovka AUTO OFF.
3. Tlačidlami [–] [+] alebo ovládačom upravte nastavenia
funkcie Auto O.
Hodnota Vysvetlenie
OFF Zariadenie sa automaticky nevypne.
4 HOURS
Napájanie sa vypne automaticky po 4 hodinách
nečinnosti (bez hrania alebo vykonania akejkoľvek
operácie).
4. Stlačením tlačidla [KIT] sa vráťte na obrazovku DRUM KIT.
MEMO
Ak zvolíte možnosť „4 HOURS“: 30 minút pred vypnutím TD-50
sa na displeji zobrazí nápis WARNING: AUTO OFF, The TD-50 will
turn o in 30 min..
11
Príprava
Úprava nastavení hi-hatu
Ak používate V-hi-hat VH-13 alebo VH-11, upravte nastavenie
„oset“ na TD-50.
Toto nastavenie je potrebné pre správnu detekciu pohybov pedálu
(napr. otvorenie a zatvorenie).
Nastavenia VH-13
1. Stlačte tlačidlo [TRIGGER].
2. Stlačením tlačidla PAGE [UP] otvorte stranu 1
(TRIG BASIC).
3. Stlačte tlačidlo [F4 (HI-HAT)].
Zobrazí sa obrazovka TRIGGER HI-HAT.
4. Tlačidlami [–] [+] alebo ovládačom nastavte v prípade
parametra Trig Type možnosť VH13“.
5. Stlačte tlačidlo [F5] (OFFSET).
Zobrazí sa obrazovka VH OFFSET ADJUSTMENT.
6. Uvoľnite skrutku vrchného hi-hatu a nechajte ho
zosadnúť na spodný hi-hat.
* NEDOTÝKAJTE sa hi-hatov, ani pedálu.
7. Stlačte tlačidlo [F5] (EXECUTE).
Parameter VH Oset“ sa nastaví automaticky (asi za 3 sekundy).
Tlačidlo [TRIGGER] prestane blikať a zostane svietiť.
8. Stlačením tlačidla [KIT] sa vráťte na obrazovku DRUM KIT.
Informácia
V prípade potreby upravte ďalšie parametre. Viac informácií
nájdete v dokumente „Zoznam dát“ (PDF).
Nastavenia VH-11
1. Po upravení nastavení hi-hatu uvoľnite pedál a zapnite TD-50
(pedál musí zostať uvoľnený).
2. Povoľte skrutku a nechajte hi-hat prirodzene dosadnúť na
pohybový senzor.
3. Stlačte tlačidlo [TRIGGER].
4. Stlačením tlačidla PAGE [UP] otvorte stranu 1
(TRIG BASIC).
5. Stlačte tlačidlo [F4 (HI-HAT)].
6. Tlačidlami [–] [+] alebo ovládačom nastavte v prípade
parametra Trig Type možnosť VH11“.
7. Sledujte merač v pravej časti displeja TD-50 a na VH-11
nastavte oset s pomocou VH oset skrutky.
Nastavte oset tak, aby sa na merači zobrazilo .
8. Stlačením tlačidla [KIT] sa vráťte na obrazovku DRUM KIT.
Informácia
V prípade potreby upravte ďalšie parametre. Viac informácií
nájdete v dokumente „Zoznam dát“ (PDF).
12
Príprava
Základné používanie
Prepínanie kariet a voľba funkcií (tlačidlá [F1] –
[F5], ovládače [R1] – [R3])
S pomocou tlačidiel [F1] – [F5] môžete prepínať karty, ktoré sa
nachádzajú v hornej časti displeja a taktiež s nimi môžete určiť
funkcie, ktoré sú zobrazené v hornej a spodnej časti displeja.
S pomocou ovládačov [R1] – [R3] môžete zmeniť hodnoty
zobrazené v spodnej časti displeja.
Prepínanie strán (tlačidlá PAGE [UP] [DOWN])
Na prepínanie strán použite tlačidlá PAGE [UP] [DOWN].
Ak sa nachádzate na obrazovke, na ktorej možno strany
prepínať, tlačidlá PAGE [UP] [DOWN] budú svietiť a na pravej
strane displeja bude zobrazené to, na ktorej strane sa aktuálne
nachádzate.
Úprava vyváženia hlasitosti jednotlivých Padov
(fadery)
S pomocou faderov môžete upraviť vyváženie hlasitosti na TD-50.
S pomocou mixu (p. 22) môžete upraviť vyváženie hlasitosti
Padov v rámci každého Kitu. Nastavenia mixu môžete pre
každý Kit uložiť samostatne.
V prípade potreby môžete upraviť nasledujúce Trigger vstupy
a hlasitosti.
Fader Vysvetlenie
KICK KICK
SNARE SNARE
TOMS TOM1 – 4
HI-HAT HI-HAT
CRASH CRASH1, 2
RIDE RIDE
AUX AUX1 – 4
AMBIENCE AMBIENCE
Úprava hodnoty (tlačidlá [–] [+]/ovládač)
Pre zmenu hodnoty zvýraznenej kurzorom použite
ovládač alebo tlačidlá [–] [+].
Ak pri ich použití podržíte tlačidlo [SHIFT], hodnota sa
bude meniť rýchlejšie.
MEMO
Ak podržíte tlačidlo [+] a následne stlačíte tlačidlo [–],
hodnota sa bude rýchlo zvyšovať. Ak podržíte tlačidlo
[–] a následne stlačíte tlačidlo [+], hodnota sa bude
rýchlo znižovať.
Pohybovanie kurzorom (kurzorové tlačidlá)
Kurzor = zvýraznená časť displeja označujúca parameter,
ktorý môžete upraviť. Ak je na obrazovke viac možností,
kurzorovými tlačidlami môžete kurzor presúvať.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
(tlačidlo [EXIT])
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte
tlačidlo [EXIT].
Potvrdenie operácie (tlačidlo [ENTER])
Stlačením tohto tlačidla potvrdíte hodnotu alebo spustíte
operáciu.
Úprava celkovej hlasitosti
(ovládač [MASTER], ovládač
[PHONES])
S pomocou ovládača [MASTER] môžete
upraviť výstupnú hlasitosť konektorov
MASTER OUT. Ovládačom [PHONES]
môžete upraviť hlasitosť v slúchadlách.
13
Hranie
Voľba bicieho Kitu
1. Stlačte tlačidlo [KIT].
Zobrazí sa obrazovka DRUM KIT.
2. S pomocou tlačidiel [–] [+] alebo ovládača zvoľte bicí Kit.
Obrazovka DRUM KIT
Ide o hlavnú obrazovku TD-50, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
[DRUM KIT].
Ikona používateľského
samplu (zobrazuje sa iba v
prípade, že zvolený Kit využíva
používateľský sample (p. 27))
Tempo (zobrazuje sa iba v
prípade, že Kit Tempo = „ON“)
Číslo bicieho Kitu
Názov bicieho
Kitu
Ikona metličky (zobrazuje sa iba v
prípade, že Brush Switch = „ON“)
Ikona obľúbeného
bicieho Kitu (zobrazuje
sa iba v prípade, že
zvolíte registrovaný
bicí Kit)
Výber bicieho Kitu zo zoznamu
Na obrazovke DRUM KIT otočte ovládačom [R1] (LIST). Zobrazí sa
zoznam KIT LIST, z ktorého vyberte požadovaný bicí Kit.
Funkcia Cross-Stick
Pri hre na Pad pripojený ku konektoru TRIGGER IN
Pri každom stlačení tlačidla [F4] (XSTICK) aktivujete/deaktivujete
zvuk hry skríženou paličkou (p. 6) v prípade Padu malého
bubna.
Pri hre na Pad umožňujúci digitálne pripojenie a hru
skríženou paličkou (napr. PD-140DS)
Ak priradíte Trigger vstup k malému bubnu (p. 9), hru skríženou
paličkou (p. 6) budete môcť využiť kedykoľvek.
V takom prípade nebude ikona XSTICK zobrazená na obrazovke.
Zastavenie všetkých aktuálne znejúcich zvukov
(ALL SOUND OFF)
Nasledujúcim spôsobom môžete zastaviť aktuálne znejúci zvuk
bicích a používateľské sample (p. 27).
* Dozvuk efektu, skladba a klik budú znieť i naďalej.
1. Pre zastavenie aktuálne znejúcich zvukov podržte tlačidlo
[SHIFT] a stlačte tlačidlo [EXIT].
Informácia
Všetky aktuálne znejúce zvuky môžete zastaviť aj s pomocou
Padu alebo pedálového spínača (p. 45).
Hranie s klikom
Zapnutie/vypnutie kliku
1. Stlačte tlačidlo [CLICK].
Zobrazí sa obrazovka CLICK.
2. Stlačte tlačidlo [F1] (TEMPO).
3. Stlačte tlačidlo [F5].
Klik začne znieť.
Hlasitosť kliku môžete upraviť s pomocou ovládača [CLICK].
4. Opäť stlačte tlačidlo [F5].
Klik prestane znieť.
MEMO
Klik môžete zapnúť/vypnúť aj podržaním tlačidla [SHIFT] a
stlačením tlačidla [CLICK].
Informácia
V prípade potreby môžete klik spustiť iba v slúchadlách. Viac
informácií nájdete na strane (p. 42).
Zmena tempa
1. Na obrazovke CLICK (karta TEMPO) upravte tempo s
pomocou ovládača [R1].
Informácia
Tempo môžete nastaviť pre každý bicí Kit samostatne (p. 26).
Zmena typu taktu
1. Na obrazovke CLICK (karta TEMPO) upravte typ taktu s
pomocou ovládača [R2].
2. Stlačením tlačidla [KIT] sa vráťte na obrazovku DRUM KIT.
Informácia
Viac informácií nájdete v dokumente „Zoznam dát“ (PDF).
14
Hranie
Hranie v sprievode skladby
Hranie v sprievode skladby z audio prehrávača
Nasledujúcim spôsobom môžete ku konektoru MIX IN pripojiť audio
prehrávač (napr. smartfón) a následne hrať v sprievode skladby.
1. Ku konektoru MIX IN pripojte audio prehrávač (p. 8, p. 9).
2. Na audio prehrávači spustite prehrávanie skladby.
3. Ovládačom [MIX IN] upravte hlasitosť skladby.
Hranie v sprievode skladby z TD-50
TD-50 obsahuje skladby zo širokého spektra žánrov.
Niektoré interné skladby obsahujú iba audio dáta, iné hru na bicie
(MIDI dáta).
Ako skladbu môžete prehrať aj audio súbor (WAV alebo MP3), ktorý
sa nachádza na SD karte.
Nasledujúcim spôsobom môžete hrať v sprievode skladby.
1. Stlačte tlačidlo [SONG].
Zobrazí sa obrazovka SONG.
MEMO
Po zvolení skladby sa na obrazovke zobrazí parameter SPEED
(p. 15).
2. S pomocou tlačidiel [F1] – [F3], tlačidiel [–] [+] alebo
ovládača zvoľte skladbu.
Tlačidlo Vysvetlenie
Tlačidlo [F1] (INTERNAL) Interné skladby
Tlačidlo [F2] (SD CARD) Skladby na SD karte
Tlačidlo [F3] (REC DATA) Skladby nahrané na TD-50 alebo na SD karte
MEMO
5 Viac informácií o interných skladbách nájdete v dokumente
„Zoznam dát“ (PDF).
5 Otočením ovládača [R2] vyberte zložku, v ktorej sa príslušná
skladba na SD karte nachádza.
Ovládač Funkcia
Ovládač [R2] Pohybuje kurzorom.
Tlačidlo [
K
]
Zatvorí zložku.
Tlačidlo [
J
]
Otvorí zložku.
Tlačidlo [F5] (SELECT) Potvrdí výber zvolenej zložky.
3. Stlačte tlačidlo [
s
].
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.
Ovládač Funkcia
Tlačidlo [
s
]
Spustí/zastaví prehrávanie skladby.
Tlačidlo [
H
] (
u
)
Návrat na začiatok skladby.
Tlačidlo [
I
] (
u
)
Presun na koniec skladby.*
Tlačidlo [
K
] (
x
)
Pretáčanie skladby dozadu.*
Tlačidlo [
J
] (
y
)
Pretáčanie skladby dopredu.*
Ovládač [SONG]
Slúži na úpravu hlasitosti skladby
(audio súboru).
Ovládač [CLICK]
Slúži na úpravu hlasitosti „click“ stopy
(p. 15).
* V prípade niektorých typov skladieb nie sú tieto funkcie
podporované.
Informácia
5 Ak ako „click“ stopu použijete audio súbor z SD karty, môžete
túto stopu prehrať zároveň so skladbou (p. 15).
5 V prípade potreby môžete prostredníctvom TD-50 prehrať
zvuk z vášho počítača (po prepojení oboch zariadení). Viac
informácií nájdete v časti “Specifying the Input for USB
Audio (p. 31).
Prenos súborov z počítača na SD kartu
Audio súbory môžete prehrávať zo základnej zložky na SD
karte a zároveň aj z jej podzložiek.
* Do jednej zložky môžete umiestniť maximálne 200
skladieb.
* Dbajte na to, aby veľkosť jedného súboru nepresiahla 2 GB.
Informácia
Viac informácií nájdete v časti “SD card folder structure”
(p. 40).
Audio súbory, ktoré možno na TD-50 prehrať
WAV MP3
Formát (koncovka) WAV (.wav) MP3 (.mp3)
Vzorkovacia
frekvencia
44,1 kHz 44,1 kHz
Bitová rýchlosť 16, 24-bit 64 kbps – 320 kbps
* Názvy súborov a zložiek, ktoré sú dlhšie ako 16 znakov,
nebudú zobrazované správne. Názvy súborov a zložiek s
dvojbytovými znakmi nie sú podporované.
Opakované prehrávanie určitej časti skladby
(A–B Repeat)
V prípade potreby môžete opakovane prehrávať určitý úsek skladby.
* Funkcia A–B Repeat je k dispozícii v prípade interných skladieb s
nahrávkou bicích alebo nahraných skladieb (REC DATA).
A B
1. Zvoľte a spustite prehrávanie skladby.
2. Na obrazovke SONG stlačte tlačidlo [F4] (A–B) v bode, v
ktorom má byť opakovanie spustené.
Zobrazí sa písmeno „A.
MEMO
S pomocou tlačidiel [
K
] (
x
)/[
J
] (
y
) môžete presunúť pozíciu
prehrávania dopredu alebo dozadu v päťsekundových krokoch.
Pre pretáčanie dopredu alebo dozadu príslušné tlačidlo podržte.
3. V bode, v ktorom má byť opakovanie zastavené, stlačte
tlačidlo [F4] (A–B).
Zobrazí sa písmeno „B“ a bude spustené opakované prehrávanie
úseku skladby, ktorý sa nachádza medzi bodmi „A“ a „B“.
Pre opätovné spustenie normálneho prehrávania stlačte tlačidlo
[F4] (A–B RPT).
15
Hranie
Úprava nastavení jednotlivých skladieb
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť hlasitosť skladby a spôsob
a rýchlosť jej prehrávania.
1. Na obrazovke SONG zvoľte skladbu (p. 14).
2. Upravte nastavenia skladby.
Ovládač Vysvetlenie
Ovládač [R1] (SONG) Slúži na voľbu skladby.
Ovládač [R2] (FOLDER)
Pri prehrávaní skladby z SD karty slúži na
voľbu zložky na SD karte (p. 14).
* K dispozícii na karte SD CARD.
Ovládač [R3] (SPEED)
Slúži na zmenu rýchlosti prehrávania skladby.
* Po zmene skladby bude v prípade tohto
nastavenia automaticky zvolená možnosť
100 %. to funkcia nemusí byť pre
niektoré typy skladieb k dispozícii.
Obrazovka SONG INFO/FUNC (stlačte tlačidlo [DOWN])
Parameter
Hodnota Vysvetlenie
Loop Type
ONE SHOT
Prehrať iba raz a následne zastaviť
prehrávanie.
LOOP Prehrávať opakovane.
Song Level
-INF – +6,0 [dB]
Hlasitosť skladby
Click Track
Level
Hlasitosť „click“ stopy
* Iba v prípade, že je k dispozícii „click“
stopa kompatibilná s príslušnou
skladbou.
Zobrazenie informácií o skladbe
1. Na obrazovke SONG zvoľte skladbu (p. 14).
2. Stlačte tlačidlo PAGE [DOWN].
Zobrazí sa obrazovka SONG INFO/FUNC.
Displej Vysvetlenie
Type Typ skladby
Name Názov skladby
Folder
Miesto, kde je skladba uložená
V prípade SD karty bude zobrazená zložka, v
ktorej je skladba na SD karte uložená.
Total Time
Čas prehrávania skladby
* Nie je k dispozícii pre skladby obsahujúce
iba hru na bicie.
3. Stlačením tlačidla PAGE [UP] sa vráťte na obrazovku
SONG.
Použitie audio súboru ako kliku (Click Track)
Okrem skladby si môžete vopred pripraviť aj audio súbor (WAV),
ktorý budete môcť následne prehrať ako klik.
„Click“ stopa môže byť prehrávaná zároveň so skladbou. Ide o
funkciu, ktorú však využiť nemusíte.
* Ak chcete „click“ stopu prehrať, pripravte si skladbu a audio
súbor s klikom vo formáte WAV. Formát MP3 nie je podporovaný.
Príprava „click“ stopy
1. Pripravte si audio súbor (WAV), ktorý chcete prehrať ako
„click“ stopu.
2. V počítači upravte názov súboru, ktorý ste si pripravili v
kroku 1.
„Click“ stopu nazvite nasledovným spôsobom: „názov skladby+_
Click“.
Príklad)
Ak chcete „click“ stopu prehrať zároveň so skladbou s názvom
„TD-50.wav“, nazvite súbor s touto stopou „TD-50_Click.wav “.
3. Audio súbor s klikom a skladbu uložte do rovnakej zložky
na SD karte (p. 40).
V našom prípade uložíme „TD-50.wav“ a „TD-50_Click.wav“ do
rovnakej zložky.
Prehrávanie „click“ stopy zároveň so skladbou
1. Na obrazovke SONG stlačte tlačidlo [F2] (SD CARD) (p. 14).
2. S pomocou ovládača [R2], tlačidiel [–] [+] alebo ovládača
zvoľte skladbu, ktorú chcete prehrať zároveň s „click“
stopou.
V našom prípade zvolíme „TD-50. w av “.
3. Stlačením tlačidla [F5] vyberte možnosť „CLICK ON“.
4. Stlačte tlačidlo [
s
].
Prehrávanie „click“ stopy sa spustí zároveň s prehrávaním skladby.
Hlasitosť „click“ stopy môžete upraviť s pomocou ovládača [CLICK].
V našom prípade použijeme na úpravu hlasitosti „TD-50.wav“
ovládač [SONG] a na úpravu hlasitosti „TD-50_Click.wav“ ovládač
[CLICK].
MEMO
5 Pre stlmenie „click“ stopy vyberte stlačením tlačidla [F5]
možnosť „CLICK OFF“.
5 V prípade potreby môžete klik spustiť iba v slúchadlách
(p. 42).
16
Hranie
Rytmické cvičenie (QUIET COUNT)
Na TD-50 nájdete aj funkciu Quiet Count, ktorá vám pomôže pri
nácviku správneho tempa.
Vďaka funkcii Quiet Count sa naučíte udržať správne tempo. Počas
prvých taktov bude zvuk kliku znieť podľa zvolenej hlasitosti. V
priebehu nasledujúcich taktov sa bude hlasitosť postupne znižovať,
a to až do momentu, kedy bude klik extrémne tichý. Cyklus bude
pokračovať až do chvíle, kým funkciu nedeaktivujete.
1. Pre spustenie nácviku stlačte na obrazovke CLICK (p. 13)
tlačidlo [F4] (QUIET CNT).
5 Zvuk kliku bude znieť počas prvých taktov. Po dosiahnutí
posledného taktu, počas ktorého bude klik znieť, sa na
obrazovke zobrazí nápis „Ready.
5 Keď už nebudete klik počuť, na obrazovke sa zobrazí nápis
„Quiet“. Na Pad udierajte i naďalej.
5 Pomer úderov zahraných v správnom tempe bude následne
zobrazený v podobe percentuálnej hodnoty.
2. Stlačením tlačidla [F5] (STOP) zastavte nácvik a vráťte sa
na obrazovku CLICK.
Nastavenie funkcie Quiet Count
Stlačením tlačidla [F2] (SETUP) na obrazovke QUIET COUNT otvorte
obrazovku s nastaveniami.
Parameter Hodnota Vysvetlenie
Measures 2, 4, 8, 16 (taktov)
Určuje dĺžku (počet taktov)
intervalu, v ktorom sa bude
stav kliku meniť zo znejúceho
(„Sounding“) na tichý („Quiet“).
Quiet
Toto nastavenie určuje dĺžku trvania tichých („Quiet“) taktov
nastavených v rámci parametra „Measures“.
RANDOM
Dĺžka intervalu „Quiet“ sa bude
náhodne meniť.
1, 2, 4
Určuje dĺžku (počet taktov) tichého
(„Quiet“) intervalu.
* Príslušná hodnota nesmie
presahovať polovicu hodnoty,
ktorú ste vybrali v prípade
parametra „Measures“.
Registrácia/aktivácia obľúbených bicích
Kitov (FAVORITE)
Bicie Kity, ktoré používate najčastejšie, môžete označiť a v prípade
potreby ihneď aktivovať.
Registrácia obľúbeného bicieho Kitu
1. Zvoľte bicí Kit, ktorý chcete registrovať (p. 13).
2. Na obrazovke DRUM KIT (p. 13) stlačte tlačidlo [F5]
(MENU).
3. Stlačením tlačidla PAGE [UP] otvorte stranu 1
(KIT SETTINGS).
4. Stlačte tlačidlo [F3] (FAVORITE).
5. Otočením ovládača [R2] bicí Kit registrujte („ON“).
6. Stlačením tlačidla [KIT] sa vráťte na obrazovku DRUM KIT.
Pri registrovaných bicích Kitoch sa bude na obrazovke DRUM KIT
zobrazovať príslušná ikona.
Aktivácia obľúbeného bicieho Kitu
1. Na obrazovke DRUM KIT otte ovládačom [R2]
(FAVORITE).
Zobrazí sa zoznam bicích Kitov, ktoré ste dosiaľ registrovali.
2. Zvoľte bicí Kit, ktorý chcete aktivovať a stlačte tlačidlo [F5]
(OK).
Na TD-50 bude zvolený vybraný bicí Kit.
MEMO
Registráciu bicieho Kitu zrušíte vybraním možnosti „OFF“ (na
obrazovke, kde ste predtým zvolili možnosť „ON“).
17
Nahrávanie
Zaznamenanie vášho vystúpenia
V prípade potreby môžete svoje vystúpenie nahrať a následne si
túto nahrávku i prehrať.
* Pred nahrávaním na SD kartu ju do zariadenia nezabudnite
vložiť (p. 8).
Zaznamenanie hry na bicie
Nasledujúcim spôsobom môžete vytvoriť nahrávku hry na bicie.
Nahrávanie
1. Na obrazovke DRUM KIT (p. 13) stlačte tlačidlo [
t
].
Zobrazí sa obrazovka RECORDER. TD-50 je pripravené na
nahrávanie.
MEMO
Ak chcete pri nahrávaní použiť klik, spustite ho (p. 13).
2. Stlačením tlačidla [F5] vyberte možnosť „DRUM only“.
3. Otočením ovládača [R1] zvoľte cieľovú pozíciu pre
nahrávanie.
Displej Vysvetlenie
TEMPORARY
Nahrávka bude uložená do dočasnej pamäti TD-50
(jedna skladba).
* Nahrané dáta, nachádzajúce sa v dočasnej pamäti
(TEMPORARY), budú po vypnutí zariadenia
odstránené.
SD#01 – 99
Nahrávka bude uložená na SD kartu (99 skladieb).
* Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že ste do TD-50
vložili SD kartu.
MEMO
5 Ak chcete prepísať dáta v oblasti, ktorá už nejakú nahrávku
obsahuje, otočte ovládačom [R2] tak, aby ste k možnosti
„Overwrite“ pridali symbol zaškrtnutia. Ak symbol
zaškrtnutia odstránite, nahrané dáta nebudú prepísané.
5 Nahrané dáta môžete skopírovať (p. 31) alebo exportovať
(p. 18) na SD kartu.
4. Stlačením tlačidla [
s
] spustite nahrávanie.
5. Opätovným stlačením tlačidla [
s
] nahrávanie zastavte.
Prehrávanie
6. Stlačte tlačidlo [
s
].
Spustí sa prehrávanie nahraného záznamu.
MEMO
Nahrané dáta si môžete zobraziť na karte REC DATA. Otočením
ovládača [R1] môžete vybrať ďalšiu nahranú skladbu. Stlačením
tlačidla [
s
] spustíte jej prehrávanie.
7. Stlačením tlačidla [
s
] zastavte prehrávanie.
Nahrávanie zároveň s prehrávaním skladby
Vaše vystúpenie môžete zaznamenať aj počas prehrávania vybranej
skladby.
Nahrávanie
1. Vyberte skladbu (audio súbor) (p. 14).
2. Stlačte tlačidlo [
t
].
Zobrazí sa obrazovka RECORDER. TD-50 je pripravené na
nahrávanie.
3. Stlačením tlačidla [F5] vyberte možnosť „with SONG“.
Možnosť „with SONG“ je k dispozícii iba v prípade audio súborov.
4. Otočením ovládača [R1] zvoľte cieľovú pozíciu pre
nahrávanie.
MEMO
Ak chcete prepísať dáta v oblasti, ktorá už nejakú nahrávku
obsahuje, otočte ovládačom [R2] tak, aby ste k možnosti
„Overwrite“ pridali symbol zaškrtnutia. Ak symbol zaškrtnutia
odstránite, nahrané dáta nebudú prepísané.
5. Stlačením tlačidla [
s
] spustite nahrávanie.
TD-50 spustí nahrávanie a zároveň aj prehrávanie vybranej skladby.
6. Opätovným stlačením tlačidla [
s
] nahrávanie zastavte.
Prehrávanie
7. Spustí sa prehrávanie nahraného záznamu.
Stlačením tlačidla [F5] môžete aktivovať zvuk hry na bicie.
* Ak ste pri nahrávaní použili „click“ stopu (p. 15), táto „click“
stopa nebude pri prehrávaní záznamu znieť.
Odstránenie nahraných dát
Nasledujúcim spôsobom môžete nahrané dáta odstrániť.
1. Na obrazovke SONG (p. 14) stlačte tlačidlo [F3]
(REC DATA).
2. Otočením ovládača [R1] zvoľte nahrané dáta, ktoré chcete
odstrániť.
3. Stlačte tlačidlo PAGE [DOWN].
4. Stlačte tlačidlo [F3] (DELETE).
Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
Pre zrušenie operácie vyberte možnosť „CANCEL“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
5. Vyberte možnosť „OK“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
Nahrané dáta budú odstránené.
18
Nahrávanie
Premenovanie nahraných dát
Nasledujúcim spôsobom môžete nahrané dáta premenovať.
1. Na obrazovke SONG (p. 14) stlačte tlačidlo [F3]
(REC DATA).
2. Otočením ovládača [R1] zvoľte požadované nahrané dáta.
3. Stlačte tlačidlo PAGE [DOWN].
4. Stlačte tlačidlo [F4] (NAME).
Zobrazí sa obrazovka SONG NAME.
5. Upravte názov (p. 25).
Názov skladby môže obsahovať až 16 znakov.
6. Stlačením tlačidla [F5] (EXIT) zatvorte obrazovku SONG
NAME.
Exportovanie nahraných dát na SD kartu
(SONG EXPORT)
Dáta, ktoré ste nahrali do internej pamäti alebo na SD kartu, môžete
exportovať na SD kartu v podobe audio súborov (WAV) alebo SMF
dát.
1. Na obrazovke SONG (p. 14) stlačte tlačidlo [F3]
(REC DATA).
2. Otočením ovládača [R1] zvoľte typ exportu.
3. Stlačte tlačidlo [F4] (EXPORT).
Zobrazí sa obrazovka SONG EXPORT.
4. Otočením ovládača [R1] zvoľte typ exportu.
Displej Vysvetlenie
SMF (DRUM ONLY) Exportovať hru na bicie ako SMF.
WAV (DRUM ONLY) Exportovať hru na bicie ako audio súbor.
WAV (DRUM+SONG)
Exportovať hru na bicie a skladbu ako audio
súbor.
* Táto možnosť nie je k dispozícii v prípade dát,
ktoré boli nahrané ako „DRUM only.
ALL (WAV+SMF)
V prípade nahrávania „DRUM only
Hra na bicie bude exportovaná ako audio súbor
a SMF.
V prípade nahrávania „with SONG“
Hra na bicie bude exportovaná ako audio súbor a
SMF. Hra na bicie a skladba budú exportované ako
audio súbor.
MEMO
Po stlačení tlačidla [F4] (NAME) budete môcť exportovaný súbor
pomenovať.
5. Nastavenia exportu upravte otočením ovládača [R2] alebo
[R3] (iba ak exportujete audio súbor).
Parameter Vysvetlenie
Export Gain
Stlačením tlačidla [
s
] si môžete vypočuť ukážku
nahraných dát v podobe, v akej budú exportované.
Na základe merača výstupnej úrovne môžete upraviť
hlasitosť audio súboru. Kladné (+) hodnoty hlasitosť
zvýšia.
Post Export Time
V určitých prípadoch môže byť dozvuk posledných tónov
z exportovaného audio súboru vyrezaný. Zvýšením
hodnoty tohto parametra takémuto orezaniu zabránite.
* Zvuk, ktorý znie z konektorov MASTER OUT, bude exportovaný
v podobe audio súboru. Export niektorých špeciálnych zvukov
nemusí byť vždy úspešný (podľa nastavení zapojenia (p. 44)).
6. Stlačte tlačidlo [F5] (EXECUTE).
Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
Pre zrušenie operácie vyberte možnosť „CANCEL“ a stlačte tlačidlo
[ENTER].
7. Vyberte možnosť „OK“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
Export bude spustený.
Exportované dáta budú uložené do zložky „EXPORT“ (p. 40).
POZNÁMKA
V priebehu exportovania nevykonávajte žiadnu z nasledujúcich
činností. Mohli by ste tým spôsobiť stratu všetkých nahraných
dát.
5 Vypnutie
5 Vybratie SD karty
5 Úder na Pad
MEMO
5 Správa „Overwrite it?“ sa zobrazí v prípade, že sa na
príslušnom mieste nachádzajú exportované dáta s rovnakým
názvom. Ak chcete tieto dáta prepísať, vyberte možnosť
„OK“ a stlačte tlačidlo [ENTER]. Pre zrušenie operácie vyberte
možnosť „CANCEL, stlačte tlačidlo [ENTER], zmeňte názov a
zopakujte export dát.
5 Ak sa export rozhodnete zrušiť bez toho, že by ste ho
dokončili, stlačte tlačidlo [F4] (ABORT).
5 Pri exportovaní hry na bicie v podobe SMF dát budú
použité čísla nôt určené bicím Kitom a MIDI nastaveniami
(nastavenia SETUP). Viac informácií nájdete v dokumente
„Zoznam dát“ (PDF).
19
Úprava nastavení Kitu
Uloženie nastavení
TD-50 ukladá zmeny nastavení automaticky. Vaše zmeny
preto nemusíte ukladať žiadnou konkrétnou operáciou.
Nastavenia budú uložené aj pri vypnutí zariadenia.
Úprava nastavení nástroja (INSTRUMENT)
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť konkrétny zvuk nástroja,
ako napríklad zvuk malého bubna alebo kopáku.
TD-50 simuluje to, akým spôsobom je zvuk nástroja ovplyvnený
jeho tvarom a veľkosťou. Zvuk môžete upraviť podľa vlastného
uváženia – podobne, ako pri výbere blany, jej ladení alebo tlmení.
V prípade potreby môžete použiť aj efekty (nastavenie mikrofónu,
Transient).
Informácia
Viac informácií o parametroch, ktoré môžete upraviť, nájdete v
dokumente „Zoznam dát“ (PDF).
MEMO
Audio súbory, ktoré ste vyt vorili na vašom počítači, môžete do TD-50
načítať prostredníctvom SD karty. Následne ich môžete použiť
ako nástroje (p. 27).
1. Stlačte tlačidlo [INSTRUMENT].
Zobrazí sa obrazovka INSTRUMENT.
* Zobrazený obsah a karty sa môžu v závislosti od zvoleného
nástroja líšiť.
2. Zvoľte Pad, ktorého nastavenia chcete upraviť (p. 20).
3. S pomocou tlačidiel PAGE [UP] [DOWN] a funkčných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete upraviť.
* Parametre, ktoré možno upraviť, sú v prípade každého nástroja
a Padu iné.
4. Kurzorovými tlačidlami zvoľte parameter a tlačidlami [–]
[+] alebo ovládačom upravte jeho hodnotu.
MEMO
Hodnotu niektorých parametrov možno upraviť aj otočnými
ovládačmi.
5. Stlačením tlačidla [KIT] sa vráťte na obrazovku DRUM KIT.
MEMO
Nastavenia nástroja môžete v prípade potreby skopírovať (p. 31).
Výber nástroja
1. Stlačte tlačidlo [INSTRUMENT].
2. Stlačením tlačidla PAGE [UP] otvorte stranu 1
(INSTRUMENT).
3. Stlačte tlačidlo [F1] (INST).
Skupina nástrojov
Názov nástroja
Parametre nástroja
Upravovaný Pad
Tlačidlo [F5] (H&R)
Ikona H&R (zobrazuje sa iba v prípade, že H&R = „ON“)
Oblasť Padu (blana/obruč/špička)
Číslo nástroja
4. Zvoľte Pad, ktorého nastavenia chcete upraviť (p. 20).
5. Otočením ovládača [R1] zvoľte nástroj.
MEMO
Zoznam nástrojov môžete otvoriť stlačením tlačidla [ENTER] po
tom, čo sa kurzorom presuniete na číslo nástroja alebo skupinu
nástrojov.
6. Stlačením tlačidla [KIT] sa vráťte na obrazovku DRUM KIT.
Informácia
Viac informácií o nástrojoch, ktoré máte k dispozícii, nájdete v
dokumente „Zoznam dát“ (PDF).
Výber nástrojov pre rôzne miesta úderu (tlačidlo [F5]
(H&R))
Na obrazovke, na ktorej sa zobrazuje tlačidlo [F5] (H&R), môžete
zvoliť to, či budú nástroje pre rôzne miesta úderu (napr. blana a
obruč) vyberané dohromady („ON“) alebo zvlášť („OFF“).
Tlačidlo [F5]
(H&R)
Vysvetlenie
ON
Nástroje budú v prípade určitej oblasti (napr. blana a
obruč) vyberané ako sada.
K zvolenému nástroju budú automaticky vybrané ďalšie
odporúčané nástroje.
* Ak majú nástroje, ktoré boli zvolené v rámci sady,
zhodný parameter – jeho hodnota bude v prípade
všetkých týchto nástrojov nastavená rovnakým
spôsobom.
* Niektoré nástroje môžu byť v rámci určitých oblastí
duplikované (napr. rovnaký nástroj pre blanu aj obruč).
OFF
Nástroje pre rôzne miesta úderu budete môcť vybrať
samostatne (napr. jeden nástroj pre blanu a druhý nástroj
pre obruč).
20
Úprava nastavení Kitu
Voľba Padu, ktorého nastavenia chcete upraviť
Voľba úderom na Pad
Úderom zvoľte Pad, ktorého nastavenia chcete upraviť.
Ak chcete zvoliť obruč, udrite na obruč.
Voľba s pomocou tlačidiel SELECT [
K
] [
J
]
Pad (číslo Trigger vstupu), ktorého nastavenia
chcete upraviť, môžete zvoliť aj s pomocou
tlačidiel SELECT [
K
] [
J
].
V prípade, že používate Pad, ktorý umožňuje hru
na obruč: s pomocou tlačidla [RIM] môžete zvoliť
to, či budete upravovať nastavenia platné pre
blanu alebo pre obruč. Ak používate Pad s tromi
Triggermi: s pomocou tohto tlačidla môžete zvoliť
to, či budete upravovať nastavenia platné pre
blanu, obruč alebo špičku.
Tlačidlo [RIM] bude svietiť v prípade, že zvolíte obruč alebo špičku.
Zablokovanie zmeny Padu, ktorého nastavenia
aktuálne upravujete (Trigger Lock)
Pad, ktorého nastavenia upravujete, môžete v prípade potreby
zamknúť (napr. ak si chcete aktuálne nastavenia vyskúšať). Zvolený
tak zostane aj v prípade, že udriete na iný Pad.
1. Stlačte tlačidlo [LOCK] tak, aby sa rozsvietilo.
Pad, ktorého nastavenia aktuálne upravujete, bude uzamknutý.
* Pad zostane zamknutý aj v prípade, že na zmenu Padu použijete
MIDI správy.
2. Pre odstránenie zámku stlačte tlačidlo [LOCK] tak, aby
zhaslo.
MEMO
Pad, ktorého nastavenia aktuálne upravujete, môžete v prípade
potreby zmeniť s pomocou tlačidiel SELECT [
K
] [
J
], a to aj vtedy,
ak tlačidlo [LOCK] svieti.
Ukážka zvuku Padu (tlačidlo [PREVIEW])
Stlačením tlačidla [PREVIEW] si môžete vypočuť zvuk aktuálne
zvoleného Padu.
Hlasitosť bude upravená podľa sily, s akou toto tlačidlo stlačíte.
Úroveň hlasitosti môžete v prípade potreby určiť vopred. Viac
informácií nájdete v dokumente Zoznam dát“ (PDF).
MEMO
5 Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením tlačidla [PREVIEW] si
môžete vypočuť celý rad rôznych zvukov (podľa aktuálne
zvoleného Padu a nástroja). Napríklad: vypočujte si zvuk
vonkajšieho obvodu blany malého bubna, zvuk plytkého
úderu na obruč alebo zvuk uzavretého hi-hatu.
5 S pomocou tlačidiel SELECT [
K
] [
J
] zvoľte číslo Trigger
vstupu a vypočujte si príslušný zvuk aj v prípade, že ste k TD-50
nepripojili žiadne Pady.
Úprava nastavení mikrofónu (MIC POSITION)
V prípade každého nástroja môžete upraviť pozíciu mikrofónu a
hlasitosť.
* Pre niektoré nástroje nie sú tieto nastavenia dostupné.
1. Stlačte tlačidlo [INSTRUMENT].
2. Zvoľte Pad, ktorého nastavenia chcete upraviť.
3. Stlačením tlačidla PAGE [UP] [DOWN] otvorte stranu 2
(MIC POSITION).
4. Kurzorovými tlačidlami zvoľte parameter a tlačidlami [–]
[+] alebo ovládačom upravte jeho hodnotu.
Parameter Hodnota Vysvetlenie
Karta MIC POS
Mic Position
OUTSIDE4
– STANDARD –
INSIDE4
Tonálna zmena spôsobená pozíciou
mikrofónu
Karta ELEMENT
Overhead -INF – +6,0 dB Hlasitosť „overhead“ mikrofónu
Room -INF – +6,0 dB Hlasitosť „room“ mikrofónu
Karta WIDTH
Mic Width -5 – +5 Rozptyl „overhead“ a „room“ mikrofónu
Úprava attacku a doznievania (TRANSIENT)
V prípade každého nástroja môžete upraviť attack a doznievanie
(Transient).
* Pre niektoré nástroje nie sú tieto nastavenia dostupné.
1. Stlačte tlačidlo [INSTRUMENT].
2. Zvoľte Pad, ktorého nastavenia chcete upraviť.
3. Stlačením tlačidla PAGE [UP] [DOWN] otvorte stranu 3
(TRANSIENT).
4. Kurzorovými tlačidlami zvoľte parameter a tlačidlami [–]
[+] alebo ovládačom upravte jeho hodnotu.
Parameter Hodnota Vysvetlenie
Tlačidlo [F4]
OFF,
TRANSIENT ON
Zapne/vypne efekt Transient.
Time 1 – 10
Časový interval, v priebehu ktorého dôjde
k zmene attacku.
Attack -100 – +100 Úprava attacku.
Release -100 – +100 Úprava doznievania.
Gain -12,0 – +6,0 dB
Úprava hlasitosti po aplikovaní efektu
Transient.
/