Roland AX-Edge Návod na obsluhu

Značka
Roland
Model
AX-Edge
Typ
Návod na obsluhu
AX-Edge Editor
Chcete-li editovat zvukové parametry AX-Edge, použijte smartphone aplikaci „AX-Edge Editor”.
Aplikaci si můžete stáhnout z App Store, jestliže používáte iOS zařízení, nebo z Google Play, jestliže používáte Android zařízení.
AX-Edge Editor umožňuje editovat všechny parametry, s výjimkou systémových parametrů AX-Edge.
ehled parametrů
© 2018 Roland Corporation 02
2
Výpis kombinací kláves
[A]+[B] vyznačuje operaci „podržení tlačítka [A] a stisk tlačítka [B]”.
Kombinace Vysvětlení
Value [-] + [+]
Chcete-li změnit hodnotu rychleji, podržte jedno
tlačítko a stiskněte druhé.
[SHIFT]
+ Value [-] [+]
V horní části obrazovky přecházíte mezi kategoriemi
programů.
Na obrazovce editace parametrů se hodnota mění v
krocích po 10.
[SHIFT]
+ ARPEGGIO [ON]
Vstup na obrazovku Arpeggio Edit.
[SHIFT]
+ Octave [-] [+]
Zvýší nebo sníží výšku tónu všech kláves v půltónových
krocích.
[SHIFT]
+ Favorite [Bank]
Vstup na obrazovku Battery Info.
[SHIFT] + [K] [J]
Přecházíte mezi kategoriemi parametrů (jako je
COMMON nebo SWITCH).
Zadání jména
Kombinace Vysvětlení
[SHIFT]
+ Value [-] [+]
Procházíte cyklicky malé a velké znaky, a numerické
znaky.
3
Obsah
Výpis kombinací kláves.......................... 2
Jak je AX-Edge organizován.................... 5
: Přehled AX-Edge................................... 5
: Blokové schéma zvukového generátoru ....... 6
Efekt.................................................. 7
Tone.................................................. 7
Parametry programů ............................. 8
: PROGRAM SOUND................................. 8
COMMON ............................................ 8
SWITCH (Part1–4) ...................................... 8
TONE (Part1–4) ......................................... 8
PITCH (Part1–4) ........................................ 9
SCALE TUNE (Part1–4) ................................. 9
MODIFY (Part1–4) ...................................... 9
MFX (Part1–4) .......................................... 9
MFX EDIT (Part1–4)..................................... 10
EQ (Part 1–4) ........................................... 10
KEYBOARD (Part 1–4) .................................. 10
IFX.................................................... 10
IFX EDIT .............................................. 10
CHORUS.............................................. 11
CHORUS EDIT ........................................ 11
REVERB............................................... 11
REVERB EDIT ......................................... 11
: PROGRAM CTRL.................................... 11
CTRL RX (Part1–4) ...................................... 11
MIDI RX (Part1–4) ...................................... 11
MIDI OUT (Part1–4) .................................... 12
CTRL BUTTON (Control Button) .......................... 12
CTRL KNOB (Control Knob) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CTRL PEDAL (Control Pedal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CTRL RIBBON (Control Ribbon Controller) ............... 13
CTRL MOD BAR (Control Mod
ulat
ion Bar) ................ 14
CTRL SRC SEL (Control Source Select) ..................... 14
VOICE RESERVE (Voice Reserve) ......................... 14
: ARPEGGIO .......................................... 15
: VOCODER ........................................... 15
NASTAVENÍ........................................... 15
CRR TONE (Carrier Tone) ................................. 15
CRR PITCH (Carrier Pitch) ................................ 16
CRR SCALE TUNE (Carrier Scale Tune) .................... 16
CRR MODIFY (Carrier Modify) ............................ 17
CRR MFX (Carrier MFX) .................................. 17
CRR MFX EDIT........................................ 17
CRR EQ (Carrier EQ) ..................................... 17
CRR KEYBOARD (Carier Keyboard) ....................... 17
CRR CTRL RX (Carrier Control Receive Settings).............. 18
CRR MIDI RX (Carrier MIDI Receive Settings) ................ 18
Parametry zvuku................................... 19
COMMON (Celkové nastavení)............................ 19
SWITCH .............................................. 20
MFX .................................................. 20
OSC................................................... 20
KLAVIATURA ......................................... 22
STRUCTURE .......................................... 22
Výška ................................................. 23
FILTER ................................................ 24
AMP .................................................. 26
LFO1 / LFO2.......................................... 27
PARTIAL EQ .......................................... 29
OUTPUT.............................................. 29
CONTROL ............................................ 29
MATRIX CONTROL ................................... 29
Parametry SYSTEM EFFECT..................... 31
: SYSTÉMOVÉ EFEKTY............................... 31
SYS CHORUS ......................................... 31
SYS REVERB .......................................... 31
MASTER COMP....................................... 31
MASTER EQ .......................................... 32
: Parametry CHORUS ............................... 32
CHORUS.............................................. 32
CE-1 .................................................. 32
SDD-320 ............................................. 32
DELAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
T-CTRL DELAY........................................ 32
DELAY 0 TREMOLO ................................ 33
2TAP PAN DELAY..................................... 33
3TAP PAN DELAY..................................... 33
: Parametry Reverb ................................. 34
INTEGRA ............................................. 34
WARM HALL ......................................... 34
HALL ................................................. 34
GS .................................................... 34
SRV2000 ............................................. 34
GM2 REVERB ......................................... 34
Obsah
4
Parametry systému ............................... 35
OSTATNÍ.............................................. 35
KLAVIATURA ......................................... 35
MIC ................................................... 35
TLAČÍTKO CTRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
OVLADAČ CTRL...................................... 36
CTRL PEDAL.......................................... 36
CTRL RIBBON ........................................ 37
CTRL MOD BAR ...................................... 37
MIDI .................................................. 38
MIDI TX............................................... 38
MIDI RX .............................................. 38
Parametry MFX/IFX ............................... 39
: Pozn.................................................. 72
5
Jak je AX-Edge organizován
ehled AX-Edge
AX-Edge
Sekce zvukového generátoru
Program
Systémové efekty
Sekce kontrolerů
Klaviatura Tlačítko/ Ovladač Modulační lišta Ribbon kontroler
Master Comp/EQ
Reverb
Chorus/Delay
OUTPUT
Part 4
Part 3
Part 2
Part 1
Tone
Parciály 1–4 MFX EQ
LEVEL
Vocoder part
Carrier (nosná)
Parciály 1–4 MFX EQ
LEVEL
Vokodér
Efekt
Arpeggio
MIKROFONNÍ VSTUP
System
IFX
Sekce kontrolerů
Tato sekce je ta, kterou používáte při hraní.
Když stisknete nebo uvolníte klaviaturu nebo modulační joystick,
sekce kontrolerů vyšle performance data do sekce zvukového
generátoru.
Sekce kontrolerů AX-Edge sestává z klaviatury, lišty MODULATION
BAR, pruhu RIBBON KONTROLERU, tlačítek a ovladačů na panelu.
Sekce zvukového generátoru
Tato sekce vyrábí zvuk.
Přijímá data pro hru, vyslaná ze sekce kontrolerů, a vyrobí zvuk.
Program
U AX-Edge jsou „programy jednotky, pomocí kterých se přepínají
zvuky.
Program sestává ze čtyř částí a partu vokodéru, dále poskytuje
možnost nastavení arpeggia a efektu pro tento program.
Tone
Můžete si vybrat zvuk pro každý part.
Zvuk sestává ze čtyř zvukových prvků (parciálů), a můžete zadat
multiefekt (MFX) pro každý z nich.
Můžete také editovat zvuky v editoru aplikací (AX-Edge Editor) ve
smartphonu.
Efekt
AX-Edge je vybaven multiefektem pro každý zvuk (MFX),
multiefektem pro každý program (IFX), a efekty pro reverb, chorus/
delay, kompresor a EQ, které lze aplikovat na finální výstup
(systémové efekty).
Reverb a chorus/delay lze také specifikovat a zvolit pro každý
program.
System
Systémová paměť obsahuje nastavení systémových parametrů, která
udávají, jak bude AX-Edge fungovat.
& „Parametry systému” (str. 35)
Jak je AX-Edge organizován
6
Blokové schéma zvukového generátoru
Partial 1 EQ
EQ
EQ
EQ
Partial 2
Partial 3
Partial 4
MFX
Part
EQ
Part
EQ
Vocoder
Eect
Chorus
(Delay)
Reverb
Master
Compressor
Master
EQ
IFX
Tone Pan/Level
To Chorus
MFX Cho/Rev Send
To Chorus/Reverb
To Reverb
Partial
Cho Send
Partial
Rev Send
Partial
Pan/Level
Partial
Output Assign
DRY
DRY
Part
Pan/Level
Part
Pan/Level
Part Cho/Rev Send
Part Cho/Rev Send
To Chorus/Reverb
To Chorus/Reverb
To Chorus/Reverb
Part Output
Assign
DRY
Part Output
Assign
Tone
Program
Carrier Tone
Part 1
Part 4
Vocoder Part
IFX
Cho/Rev Send
MIC INPUT
Output
From each route
From each route
Level
Rev
Send
Level
* Nosná (Carrier Tone) má stejnou strukturu jako Tone.
Jak je AX-Edge organizován
7
Efekt
Tato jednotka má ve výbavě následující efekty.
Zvukové efekty (lze editovat jen v AX-Edge Editoru)
Partial equalizer
(EQ)
Ekvalizér, který lze aplikovat na každý parciál.
Díky tomu budete moci nastavit nezávisle vysoké, střední i
nízké frekvence.
Multiefekt
(MFX)
Jde o obecný multi-efekt, který transformuje zvuk samotný, a
nabízí mu zcela jiný charakter.
Nabízí 79 typů efektů, takže si můžete vybrat, který typ se
vám nejlépe hodí.
Některé typy se skládají z jediného efektu, jako je například
Distortion nebo Flanger, ale je zde také škála jiných typů.
Každý zvuk má jednu sadu nastavení multiefektu.
MEMO
Nastavení multiefektů je zadáno pro každý zvuk.
Pokud chcete nastavit multiefekt programu (u jednotlivých partů), jděte
na „PROGRAM SOUND” 0 „MFX” a změňte nastavení „FllwToneMfx na
„OFF” (str. 9).
Programové efekty
Part ekvalizér
(EQ)
Ekvalizér, který lze aplikovat na každý part.
Díky tomu budete moci nastavit nezávisle vysoké, střední i
nízké frekvence.
Inzertní efekt
(IFX)
Jde o obecný inzertní efekt efekt, který upravuje zvuk
samotný, a nabízí mu zcela jiný charakter.
Nabízí 79 typů efektů, takže si můžete vybrat, který typ se
vám nejlépe hodí.
Využijete, když chcete aplikovat další efekt k multi-efektu.
Efekt Vokodér
Jedná se o efekt, určený pro part Vokodéru.
Umožňuje upravit zvuk na výstupu Vokodéru.
Systémové efekty
Chorus/Delay
Chorus zvuku přidává hloubku a prostorovost. Zahrnuje také
efekt Delay.
Reverb
Reverb je efekt, který vytváří ozvěnu, podobnou jako v hale.
MEMO
Ačkoliv jsou Chorus a Reverb systémové efekty, které se aplikují na celkový
zvuk výstupu, můžete je zadat také jednotlivým programům. Chcete-li
provést nastavení pro jednotlivé programy, jděte na „PROGRAM SOUND”
-> „CHORUS” nebo „PROGRAM SOUND” 0 „REVERB”, a upravte nastavení
„Source na „PRG” (str. 11).
Master Comp
Kompresor komprimuje zvuky, jež překračují zadanou úroveň
hlasitosti, přičemž zachovává konzistentní hlasitost.
Díky tomu budete moci nastavit nezávisle vysoké, střední i
nízké frekvence.
Master EQ
Jde o EQ, který se aplikuje na celkový zvuk výstupu.
Díky tomu budete moci nastavit nezávisle vysoké, střední i
nízké frekvence.
Tone
Každý zvuk má čtyř sady (Partial 1–4) nastavení OSC, Filter, AMP, LFO
× 2, a EQ, plus nastavení multiefektu (MFX).
Zvuky tvoříte kombinací čtyř parciálů.
Každý znich lze samostatně zapnout/ vypnout, takže si můžete
vybrat, který parciál bude slyšet.
Parciál 4
Parciál 3
Parciál 2
Pitch
Env
Filter
Env
Amp
Env
LFO 2
LFO 1
OSC Filter
Amp
Parciál 1
EQ
MFX
OSC
(Oscillator)
Volí vzorek, který je základem zvuku, a určuje, jak se bude
výška zvuku měnit.
Filter
Parametr určuje, jak se mění frekvenční komponenty zvuku.
Amp
Určuje změny hlasitosti a panorama.
LFO
(Low Frequency Oscillator)
LFO je zkratkou pro Low Frequency Oscillator, jde o
nízkofrekvenční oscilátor, jehož cykly jsou velmi pomalé.
Může mít na výstup několik různých vzorků, včetně
sinusového, trojúhelníkového, čtvercového a pilového.
Pomocí LFO můžete modulovat různé aspekty audio signálu,
a aplikovat efekty, jako vibrato nebo tremolo.
8
Parametry programů
1.
Stiskněte tlačítko [MENU/WRITE].
2.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte položku a
stiskněte tlačítko [ENTER].
PROGRAM SOUND stránka 8
PROGRAM CTRL stránka 11
ARPEGGIO stránka 15
VOCODER stránka 15
3.
Kurzorovými tlačítky [K] [J] zvolte parametr, a
tlačítky [–] [+] upravte hodnotu.
PROGRAM SOUND
Zde můžete provádět různá nastavení zvuku programu.
Parametry jiné, než COMMON, IFX, CHORUS, a REVERB, se editují pro
každý jednotlivý part.
Na obrazovce Edit každého partu, nahoře vpravo na LCD vidíte „P1”–
„P4”, což značí part, jehož nastavení je uvedeno níže (P1 značí part 1).
Nyní můžete použít tlačítka 1–4 na panelu pro výběr (přepnutí)
partů 1–4. Tlačítko u zvoleného partu bliká.
Navíc, tlačítka 5–8 využijete pro zapnutí/ vypnutí partů 1–4 (tlačítko
5 odpovídá partu 1). Tlačítka aktivních partů blikají.
Výběr (přepínání) partů
Zapnutí/ vypnutí par
SWITCH P1
Kbd Sw ON
MEMO
Kombinací tlačítek [SHIFT] + [K] [J] procházíte typy parametrů (např.
COMMON a SWITCH).
COMMON
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Level 0–127 Nastavení hlasitosti celého programu.
Tempo 20-250
Určuje tempo programu (včetně
arpeggia).
SWITCH (Part1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Kbd Sw
(Keyboard Switch)
OFF, ON
Zapíná/ vypíná part(y), kterým hrajete na
klávesy.
Arp Sw
(Arpeggio Switch)
OFF, ON
Určuje, zda je arpeggio každého partu
zapnuté nebo vypnuté.
TONE (Part1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Banka PRESET, USER Volí banku zvuků.
(Number/Name)
(Číslo zvuku/
Jméno zvuku)
Výběr zvuku.
Level 0–127 Určuje hlasitost každého partu.
Pan L64–0–63R
Udává panorama zvuku každého partu, v
případě stereo výstupu.
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Velo Curve
(Velocity Curve Type)
OFF, 1-4
Pro každý part volí jednu z následujících
čtyř křivek dynamiky, odpovídající odez
MIDI klaviatury na úhoz. Chcete-li použít
dynamickou křivku klaviatury, použijte
nastavení „OFF”.
21 3 4
Mono/Poly MONO, POLY, TONE
„MONO” zvolte, pokud chcete, aby zvuk,
přiřazený partu, zněl v mono, a zvolte
„POLY”, pokud má znít jako polyfonní.
TONE” zvolte, jestliže chcete použít
nastavení, zadané zvukem.
Legato Sw
(Legato Switch)
OFF, ON, TONE
Hrajete-li monofonně, můžete aplikovat
legato. „Legato” je herní technika, která
plynule napojuje dva tóny. Tím vzniká
efekt, podobný posunu či vytažení struny
při hře na kytaru.
Pomocí „ON” legato aplikujete, a pomocí
„OFF” nikoliv.
TONE” zvolte, jestliže chcete použít
nastavení, zadané zvukem.
Porta Sw
(Portamento Switch)
OFF, ON, TONE
Určuje, zda se aplikuje Portamento.
Volbou „ON” se portamento aplikuje,
volbou „OFF” nikoliv.
TONE” zvolte, jestliže chcete použít
nastavení, zadané zvukem.
Porta Time
(Portamento Time)
0–127, TONE
Udává dobu, po kterou se mění výška,
s využitím portamenta. Vyšší nastavení
způsobí, že změna výšky na další tón
zabere více času.
TONE” zvolte, jestliže chcete použít
nastavení, zadané zvukem.
Unison Sw
(Unison Switch)
OFF, ON, TONE
Vrství na sebe konkrétní jeden zvuk.
Nastavte „ON”, chcete-li použít Unison,
nebo „OFF, pokud ne.
TONE” zvolte, jestliže chcete použít
nastavení, zadané zvukem.
* Party, u kterých je Unison Switch na On, bude
MONO.
VoiceAsgn
(Voice Assign Mode)
Určuje, jak bude nota znít, když stisknete stejnou klávesu
několikrát.
SINGLE
Na jedné klávese zní vždy stejná nota v
danou chvíli.
Jestliže zahrajete notu opakovaně,
zvukem s dlouhým dozvukem, předchozí
nota se umlčí, než zazní následující.
LIMIT
Zvuk stejné klávesy se vrství (s aktuálně
znějícím zvukem).
Jestliže zahrajete notu opakovaně,
zvukem s dlouhým dozvukem, předchozí
nota se umlčí, dokud se nenačte příslušný
počet.
FULL
Zvuk stejné klávesy se vrství (s aktuálně
znějícím zvukem).
Dokonce i když zahrajete opakovaně noty
s dlouhým dozvukem, každý nový zvuk
se vrství na aktuálně znějící zvuky, bez
omezení.
Output (Output Assign)
Zvolí cílový výstup.
DRY
Zvuk půjde na výstup přímo, bez
průchodu efekty.
IFX Zvuk je vyslán do IFX.
Cho Send
(Chorus Send Level)
0–127 Určuje Send Level do Chorus.
Rev Send
(Reverb Send Level)
0–127 Určuje Send Level do Reverb.
Parametry programů
9
PITCH (Part1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Oct Shift (Octave Shift) -3–+3
Transponuje výšku klaviatury
voktávových krocích.
Coarse Tune
(Coarse Tune)
-48–+48 Určuje míru posunu výšky po půltónech.
Fine Tune (Fine Tune) -50–+50 Jemně mění výšku v centových krocích.
Bend Range
(Bend Range)
0-24, TONE
Pokud je kontroleru přiřazen Pitch
bend, jako např. Ribbon kontroler, tento
parametr určuje hodnotu změny výšky
(v půltónech, až do dvou oktáv), když
pohnete kontrolerem.
Bend Mode
(Bend Mode)
Je-li Pitch bend přiřazen kontroleru, jako je Ribbon kontroler,
parametr určuje, jak bude kontroler fungovat.
NORMAL Běžný efekt Pitch bendu.
C+L
(CATCH + LAST)
Pitch bend se aplikuje pouze na poslední
zahranou notu. Jakmile přijde příkaz
Note-on, a Pitch bend je již aplikován,
nová nota zazní na střední výšce. Výška se
začne měnit až po průchodu kontroleru
střední polohou.
TONE Nastavení zvuku.
SCALE TUNE (Part1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Type (Scale Tune Type)
CUSTOM
Custom:
Umožňuje tvořit vlastní ladění.
EQUAL
Temperované ladění:
Toto ladění dělí oktávu na 12 stejných
částí. Každý interval obsahuje stejnou
část postupného rozladění.
JUST-MAJ
Just (Major):
Toto ladění eliminuje disonance ve
kvintách a terciích. Nehodí se ke hraní
melodie a nelze je transponovat, ale má
krásný zvuk.
JUST-MIN
Just (Minor):
Durové a mollové ladění se liší jen
intonací. Stejný výsledek získáte u
mollové i durové stupnice.
PYTHAGORE
Pythagorean:
Toto ladění, pocházející od filozofa
Pythagora, eliminuje disonance ve
kvartách a kvintách. Terciové akordy zní
falešně, ale melodie zní nádherně.
KIRNBERGE
Kirnberger:
Toto ladění je modifikací Meantone a
Just intonace, jež nabízí větší volnost v
transpozici na jiné tóniny. Hraní je možné
na všech klávesách (III).
MEANTONE
Meantone:
Toto ladění je určitým kompromisem v
Just intonaci, což umožňuje transpozici
do jiných tónin.
WERCKMEIS
Werckmeister:
Je kombinací Mean tone a Pythagorean.
Hraní je možné na všech klávesách (první
technikou, III).
ARABIC
Arabic Scale:
Hodí se pro arabskou hudbu.
Key (Scale Tune Key) C–B Určuje tóninu.
C–B -64–+63 Jemné doladění výšky.
MODIFY (Part1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Cutoff (Cutoff Offset) -64–+63
Určuje, jak moc bude filtr otevřený.
Zvýšením této hodnoty zvuk vyjasníte, a
snížením jej ztemníte.
Resonance
(Resonance Offset)
-64–+63
Podpoří část zvuku voblasti kolem Cutoff
frekvence, přidá mu specifický charakter.
Zvýšení této hodnoty příliš, by mohlo
způsobit oscilaci, což zvuk zkreslí.
Zvýšením hodnoty zvýrazníte charakter, a
snížením naopak.
Attack
(Attack Time Offset)
-64–+63
Určuje dobu, po které po stisku klávesy
zvuk zmizí.
Vyšší hodnoty fázi Attack zjemní, nižší ji
vyostří.
Decay
(Decay Time Offset)
-64–+63
Určuje dobu, potřebnou pro dosažení
maximální hlasitosti zvuku.
Vyšší hodnoty fázi Decay prodlouží, nižší
ji zkrátí.
Release
(Release Time Offset)
-64–+63
Určuje dobu, po které zvuk zmizí po
uvolnění klávesy.
Vyšší hodnota ukončení zvuku prodlouží,
a nižší je zkrátí.
Vib Rate (Vibrato Rate) -64–+63
Určuje rychlost vibrata (stupeň, na jakém
bude výška modulovaná). Vyšší nastavení
způsobí rychlejší modulaci a naopak.
Vib Depth
(Vibrato Depth)
-64–+63
Určuje hloubku efektu vibrata (hloubku
modulace výšky).
Vyšší hodnota určuje vyšší modulaci, a
naopak.
Vib Delay
(Vibrato Delay)
-64–+63
Určuje dobu do spuštění vibrata
(modulace výšky).
Vyšší nastavení způsobí delší prodlevu,
než se vibrato spustí, kratší naopak.
Velo Sens
(Velocity Sens Offset)
-63–+63
Nastavení citlivosti dynamiky.
Vyšší hodnoty značí větší citlivost.
MFX (Part1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
FllwToneMfx
(Follow Tone MFX)
OFF, ON
Zapnutím na „ON” využijete nastavení
MFX zvuku přiřazeného partu.
Je-li vypnuto na „OFF”, můžete editovat
typ MFX a jeho parametry.
MFX Type
(MFX Type)
Volí typ efektu MFX.
Stiskem tlačítka [Enter] vstoupíte na obrazovku MFX Edit, kde
můžete editovat parametry MFX. Chcete-li ukončit obrazovku
MFX Edit, stiskněte tlačítko [EXIT].
* Pokud je FllwToneMfx na ON, používá se nastavení MFX zvuku, proto není
možné hodnoty změnit.
& „Parametry MFX/IFX” (str. 39)
Parametry programů
10
MFX EDIT (Part1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Přepínač OFF, ON Zapíná/ vypíná efekt.
MFX parametry (Udává parametry zvoleného MFX).
Cho Send
(Chorus Send Level)
0–127
Určuje Chorus Send Level zvuku po
aplikaci MFX.
Rev Send
(Reverb Send Level)
0–127
Určuje Reverb Send Level zvuku po
aplikaci MFX.
MFX CTRL
Src1–4
(MFX CtrlSrc 1–4)
Určuje MIDI příkaz, ovládající odpovídající parametr MFX
CONTROL.
OFF MFX nebude použit.
MOD:CC01–31 Číslo kontroleru 1–31
CC33–PHASR:CC95 Číslo kontroleru 33-95
BEND Pitch Bend
AFT Aftertouch
SYS-CTRL1–SYS-
CTRL4
Použity budou kontrolery, přiřazené
systémovými parametry SysCtrlSrc1–4
Source.
MFX CTRL
Dst1–4
(MFX CtrlDst 1–4)
Určuje, které z parametrů multiefektu ovládá MFX CONTROL.
Škála parametrů dostupných pro ovládání závisí na typu
multiefektu.
MFX CTRL
Sens1–4
(MFX CtrlSens 1–4)
-63–+63
Určuje hloubku MFX CONTROL.
Zadejte kladnou „+“ hodnotu, pokud
chcete změnit hodnotu přiřazeného cíle
v kladném směru (větší, směrem doprava,
rychlejší atd.), anebo zápornou hodnotu
„–“, pokud chcete změnit hodnotu
přiřazeného cíle v záporném směru
(menší, směrem doleva, pomalejší atd.).
Větší hodnoty umožňují zvětšit možnosti
ovládání.
Ovládání MFX přes MIDI (MFX CONTROL)
Zprávy MIDI Control Change využijete k ovládání základních MFX parametrů. Tato
schopnost se nazý„MFX CONTROL (multi-effects control)”.
Nastavitelné parametry jsou předem určeny podle typu MFX. Můžete zadat až čtyři
parametry ovládání multiefektu.
Chcete-li použít MFX CONTROL, potřebujete určit, který MIDI příkaz (Source) bude mít
vliv na který parametr (Destination), a jak moc (Sens).
EQ (Part 1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Přepínač OFF, ON Zapíná/ vypíná ekvalizér (EQ).
In Gain (Input Gain) -24–+24 [dB]
Určuje míru posílení/ořezání basového
rozsahu.
Low Gain (Low Gain) -24–+24 [dB]
Nastavuje hodnotu posílení/ořezání
basového pásma.
Low Freq
(Low Frequency)
20-16000 [Hz] Frekvence basového pásma
Mid Gain (Mid Gain) -24–+24 [dB]
Nastavuje hodnotu posílení/ořezání
středního pásma.
Mid Freq
(Mid Frequency)
20-16000 [Hz]
Určuje střední frekvenci
středofrekvenčního pásma.
Mid Q (Mid Q) 0,5-16,0
Nastavuje šířku středofrekvenčního
rozsahu.
Vyšší hodnota Q zúží ovlivněný rozsah.
High Gain (High Gain) -24–+24 [dB]
Nastavuje hodnotu posílení/ořezání
výškového pásma.
HighFreq
(High Frequency)
20-16000 [Hz] Frekvence výškového pásma.
KEYBOARD (Part 1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Key Rng Low
(Key Range Lower)
C-1–G9
Určuje klávesový rozsah každého partu.
Tato nastavení se provádí, když chcete
hrát různými zvuky v různých oblastech
klaviatury.
Zadejte dolní hranici (Key Rng Low) a
horní hranici (Key Rng Upp) klávesového
rozsahu, který potřebujete.
Key Rng Upp
(Key Range Upper)
C-1–G9
Key Fade Low
(Key Fade Width Lower)
0–127
Určuje stupeň, na jakém bude part znít,
budete-li hrát pod hranicí Key Rng Low.
Zadejte „0”, pokud nechcete, aby zněly
jakékoliv noty.
Key Fade Upp
(Key Fade Width Upper)
0–127
Určuje stupeň, na jakém bude part znít,
budete-li hrát nad hranicí Key Rng Upp.
Zadejte „0”, pokud nechcete, aby zněly
jakékoliv noty.
Velo Rng Low
(Velocity Range Lower)
1–127
Zadejte dolní (Velo Rng Low) a horní
hranici (Velo Rng Upp), ve kterých bude
zvuk znít.
Tato nastavení se provádí, když chcete
hrát různými zvuky podle dynamiky
úhozu.
Velo Rng Upp
(Velocity Range Upper)
1–127
Velo FadeLow
(Velocity Fade Width
Lower)
0–127
Určuje stupeň, na jakém bude part znít,
budete-li hrát měkčeji než Velo Rng Low.
Zadejte „0”, pokud nechcete, aby zněly
jakékoliv noty.
Velo FadeUpp
(Velocity Fade Width
Upper)
0–127
Určuje stupeň, na jakém bude part znít,
budete-li hrát tvrději než Velo Rng Upp.
Zadejte „0”, pokud nechcete, aby zněly
jakékoliv noty.
IFX
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
IFX Type
(IFX Type)
Volí typ IFX.
Stiskem tlačítka [Enter] vstoupíte na obrazovku IFX Edit, kde
můžete editovat parametry IFX. Chcete-li ukončit obrazovku
IFX Edit, stiskněte tlačítko [EXIT].
* Dostupné typy a parametry jsou stejné pro MFX i IFX.
& „Parametry MFX/IFX” (str. 39)
IFX EDIT
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Přepínač OFF, ON Zapíná/ vypíná IFX.
IFX parametry (Udává parametry zvoleného IFX)
Cho Send
(Chorus Send Level)
0–127
Určuje Chorus Send Level zvuku po
aplikaci IFX.
Rev Send
(Reverb Send Level)
0–127
Určuje Reverb Send Level zvuku po
aplikaci IFX.
Parametry programů
11
CHORUS
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Source PRG, SYS
Určuje, zda bude nastavení Chorus
sledovat nastavení programu (PRG) nebo
systémové nastavení (SYS).
Chorus Type
(Chorus Type)
Pokud je CHORUS: Source na „PRG”, můžete měnit typ Chorusu
a editovat parametry.
Na stránce Chorus Type, můžete stiskem tlačítka [Enter]
vstoupit na stránku Chorus parameter.
& „Parametry CHORUS” (str. 32)
CHORUS EDIT
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Přepínač OFF, ON Zapíná/ vypíná Chorus
Level 0–127
Určuje výstupní úroveň zvuku s
aplikovaným Chorusem.
Rev Send
(Reverb Send)
0–127 Určuje Reverb Send level.
REVERB
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Zdroj PRG, SYS
Určuje, zda bude nastavení Reverbu
podle programu (PRG) nebo jako
systémové nastavení (SYS).
Reverb Type
(Reverb Type)
Pokud je REVERB: Source na „PRG”, můžete měnit typ Reverbu
a editovat parametry.
Na stránce Reverb Type, můžete stiskem tlačítka [Enter]
vstoupit na stránku Reverb parameter.
& „Parametry Reverb” (str. 34)
REVERB EDIT
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Přepínač OFF, ON Zapíná/ vypíná Reverb.
Level 0–127
Určuje výstupní úroveň zvuku s
aplikovaným Reverbem.
PROGRAM CTRL
Zde můžete provést nastavení kontrolerů i vysílání a přijímání MIDI
příkazů.
Tato nastavení lze uložit a přepínat v jednotlivých programech.
MEMO
Kombinací tlačítek [SHIFT] + [K] [J] procházíte kategorie parametrů.
CTRL RX (Part1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Ribbon Posi
(Ribbon Position)
OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Ribon
kontroleru přijímány (ON), či nikoliv (OFF).
Ribbon Pres
(Ribbon Pressure)
OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Ribbon
kontroleru přijímány (ON), či nikoliv (OFF).
Mod Bar
(Modulation Bar)
OFF, ON
Určuje, zda budou (ON) nebo nebudou
(OFF) přijímány zprávy modulačního
pruhu.
Aftertouch
(After Touch)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímán Aftertouch
(ON) nebo ne (OFF).
Ctrl Knob
(Control Knob)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány operace
Control ovladače (ON) nebo ne (OFF).
Ctrl Pedal
(Control Pedal)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány operace
pedálu (ON) nebo ne (OFF).
S1–S7 OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány operace
tlačítek [S1]–[S7] (ON) nebo ne (OFF).
Ext Volume (External
Control Volume Knob)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány operace
Master volume (ON) nebo ne (OFF).
Měli byste také zapnout Ext Volume,
pokud chcete použít Master volume
k nastavení hlasitosti externího MIDI
zařízení.
MIDI RX (Part1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Rx PC (Receive Program
Change)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány příkazy
Program Change (ON) nebo ne (OFF).
Rx Bank
(Receive Bank Select)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány operace
Bank select (ON) nebo ne (OFF).
Rx Bend
(Receive Pitch Bend)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány příkazy Pitch
Band (ON) nebo ne (OFF).
Rx Poly Pres (Receive
Polyphonic Key Pressure)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímán Polyphonic
Aftertouch (ON) nebo ne (OFF).
Rx Ch Pres (Receive
Channel Pressure)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímán Channel
Aftertouch (ON) nebo ne (OFF).
Rx Mod
(Receive Modulation)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány modulace
(ON) nebo ne (OFF).
Rx Volume
(Receive Volume)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímány příkazy
Volume (ON) nebo ne (OFF).
Rx Pan (Receive Pan) OFF, ON
Určuje, zda bude přijímáno panorama
(ON) nebo ne (OFF).
Rx Exp
(Receive Expression)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímány příkazy
Expression (ON) nebo ne (OFF).
Rx Hold-1
(Receive Hold-1)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímán Hold 1 (ON)
nebo ne (OFF).
Parametry programů
12
MIDI OUT (Part1–4)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Tx Mode (Tx Mode) ON, OFF, MKB
Určuje, zda budou vysílány MIDI příkazy
(ON) nebo ne (OFF).
„MKB” zvolte, pokud používáte AX-Edge
jako master keyboard.
Mkb Ch (Master
Keyboard Tx CH) (*1)
1-16
Určuje kanál pro vysílání MIDI zpráv
klávesového partu.
Mkb MSB (Master
Keyboard Bank MSB) (*1)
OFF, 0-127
Zadejte číslo programu a zprávy Bank
MSB/LSB, jež přepínají zvuky na externím
MIDI zařízení.
Mkb LSB (Master
Keyboard Bank LSB) (*1)
OFF, 0-127
Mkb PC (Master
Keyboard Program
Change) (*1)
OFF, 1-128
Mkb Volume (Master
Keyboard Volume) (*1)
0–127 Určuje hlasitost na externím MIDI zařízení.
*1 MkbCH a následující parametry se uplatní, je-li TxMode = MKB.
CTRL BUTTON (Control Button)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Zdroj PRG, SYS
Určuje, zda bude parametr, ovládaný
tlačítky [S1]–[S7], sledovat nastavení
programu (PRG) nebo systémo
nastavení (SYS).
S1 (F)–S7 (F)
(S1–S7 (Function))
Určuje funkci, přiřazenou každému tlačítku, je-li CTRL
BUTTON: Source nastaven na „PRG”.
OFF Žádná přiřazená funkce.
CC01–31, 32 (OFF),
33–95
Číslo kontroleru 1–31, 32, 33–95
AFT Aftertouch
MONO/POLY Přepíná mono/poly.
PRG DOWN
(PROGRAM DOWN)
Přepne program na předchozí číslo.
PRG UP
(PROGRAM UP)
Přepne program na následující číslo.
OCT DOWN
(OCTAVE DOWN)
Sníží rozsah klaviatury po oktávách
(maximálně -3 oktávy).
OCT UP
(OCTAVE UP)
Zvýší rozsah klaviatury po oktávách
(maximálně +3 oktávy).
TRANS DOWN
(TRANSPOSE DOWN)
Sníží rozsah klaviatury po půltónech
(maximálně -5 půltónů).
TRANS UP
(TRANSPOSE UP)
Zvýší rozsah klaviatury po půltónech
(maximálně +6 půltónů).
CHO SW
(CHORUS SWITCH)
Zapíná/ vypíná Chorus.
REV SW
(REVERB SWITCH)
Zapíná/ vypíná Reverb.
EQ SW
(MASTER EQ SWITCH)
Zapíná/ vypíná Master EQ.
COMP SW
(MASTER COMP SWITCH)
Zapíná/ vypíná Master kompresor.
IFX SW
(IFX SWITCH)
Zapíná/ vypíná IFX.
ARP SW
(ARPEGGIO SWITCH)
Zapíná/ vypíná Arpeggio.
ARP HOLD
(ARPEGGIO HOLD)
Zapíná/ vypíná Arpeggio hold.
VOCODER SW
(VOCODER SWITCH)
Zapíná/ vypíná vokodér.
UNISON SW
(UNISON SWITCH)
Zapíná/ vypíná Unison pro zvuk Part 1.
BEND MODE
Přepínač BEND MODE (NORMAL nebo
C+L).
START/STOP Spouští/ zastavuje přehrávač songů.
TAP TEMPO
Tempo bude nastaveno podle intervalu
stisku tohoto tlačítka (Tap tempo).
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
S1 (M)–S7 (M)
(S1–S7 (Mode))
Určuje, jak bude každý kontroler fungovat.
LATCH
S každým stiskem tlačítka se zapíná/
vypíná aktuální stav.
MOMENTARY
Kontroler je aktivní pouze, dokud držíte
tlačítko, a po uvolnění se vypne.
CTRL KNOB (Control Knob)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Zdroj PRG, SYS
Určuje, zda bude parametr, definovaný
ovladačem, sledovat nastavení programu
(PRG) nebo systémové nastavení (SYS).
Func (Function)
Určuje funkci, přiřazenou ovladači, pokud je CTRL KNOB:
Source nastaven na „PRG”.
OFF Žádná přiřazená funkce.
CC01–31, 32 (OFF),
33–95
Číslo kontroleru 1–31, 32, 33–95
* CC74 (Cutoff) se mění v rozsahu -64–0, a CC71
(Resonance), CC72 (Release), CC73 (Attack), i
CC75 (Decay) se mění v rozsahu 0–+63.
AFT Aftertouch
BEND DOWN Výšku snížíte.
BEND UP Výšku zvýšíte.
PART FADE1
Ovládají úroveň partů 1-4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
PART FADE2
Ovládají úroveň partů 1-4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Parametry programů
13
CTRL PEDAL (Control Pedal)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Source PRG, SYS
Určuje, zda bude parametr, ovládaný
pedálem, připojeným do konektoru
PEDAL, sledovat nastavení programu
(PRG) nebo systémové nastavení (SYS).
Func (Function)
Určuje funkci, přiřazenou pedálu, pokud je CTRL PEDAL:
Source nastaven na „PRG”.
OFF Žádná přiřazená funkce.
CC01–31, 32 (OFF),
33–95
Číslo kontroleru 1–31, 32, 33–95
* CC74 (Cutoff) se mění v rozsahu -64–0, a CC71
(Resonance), CC72 (Release), CC73 (Attack), i
CC75 (Decay) se mění v rozsahu 0–+63.
AFT Aftertouch
BEND DOWN Výšku snížíte.
BEND UP Výšku zvýšíte.
PART FADE1
Ovládají úroveň partů 1-4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
PART FADE2
Ovládají úroveň partů 1-4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Pole (Pedal Polarity)
STANDARD,
REVERSE
Přepíná polaritu pedálu, zapojeného do
konektoru PEDAL.
CTRL RIBBON (Control Ribbon Controller)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Zdroj PRG, SYS
Určuje, zda bude parametr, definovaný
Ribbon kontrolerem, sledovat nastavení
programu (PRG) nebo systémo
nastavení (SYS).
Posi (Position Function)
Určuje parametr, přiřazený Ribbon kontroleru (levá/ pravá osa),
pokud je CTRL RIBBON: Source nastaven na „PRG”.
OFF Žádná přiřazená funkce.
CC01–31, 32 (OFF),
33–95
Číslo kontroleru 1–31, 32, 33–95
POZN.
Pokud je CC s hodnotou rozsahu 0–127 přiřazen
funkci Position, jakmile se dotknete ribbonu,
nastaví se na střední hodnotu (64).
AFT Aftertouch
PITCH BEND Zvýší nebo sníží výšku.
PART FADE1
Ovládají úroveň partů 1-4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
PART FADE2
Ovládají úroveň partů 1-4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Pres (Pressure Function)
Určuje funkci, která se spustí po stisku Ribbon kontroleru (v
ose tlaku).
OFF Žádná přiřazená funkce.
CC01–31, 32 (OFF),
33–95
Číslo kontroleru 1–31, 32, 33–95
* CC74 (Cutoff) se mění v rozsahu -64–0, a CC71
(Resonance), CC72 (Release), CC73 (Attack), i
CC75 (Decay) se mění v rozsahu 0–+63.
AFT Aftertouch
BEND DOWN Výšku snížíte.
BEND UP Výšku zvýšíte.
PART FADE1
Ovládají úroveň partů 1-4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Parametry programů
14
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Pres (Pressure Function) PART FADE2
Ovládají úroveň partů 1-4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
CTRL MOD BAR (Control Modulation Bar)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Zdroj PRG, SYS
Určuje, zda bude parametr, definovaný
modulačním pruhem, sledovat nastavení
programu (PRG) nebo systémo
nastavení (SYS).
Func (Modulation Bar
Function)
Určuje funkci, přiřazenou modulačnímu pruhu, pokud je u
programu CTRL MOD BAR: Source nastaven na „PRG”.
OFF Žádná přiřazená funkce.
CC01–31, 32 (OFF),
33–95
Číslo kontroleru 1–31, 32, 33–95
* CC74 (Cutoff) se mění v rozsahu -64–0, a CC71
(Resonance), CC72 (Release), CC73 (Attack), i
CC75 (Decay) se mění v rozsahu 0–+63.
AFT Aftertouch
BEND DOWN Výšku snížíte.
BEND UP Výšku zvýšíte.
PART FADE1
Ovládají úroveň partů 1-4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
PART FADE2
Ovládají úroveň partů 1-4.
Part1
Part2
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part3
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
Part1
Part4
expression 127
expression 0
Hodnota0
127
CTRL SRC SEL (Control Source Select)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Src1–4
(Control Source (1–4))
CC01–95, BEND,
AFT
Udává, které MIDI příkazy modifikují
zvukové parametry při použití Matrix
control.
VOICE RESERVE (Voice Reserve)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Part1–4, Vocoder
(Voice Reserve Part1–4,
Vocoder)
1-10
Určuje počet hlasů, vyhrazených pro
každý part, když chcete zahrát více not
než je maximální polyfonie.
Parametry programů
15
ARPEGGIO
Zde můžete provést veškerá nastavení Arpeggia.
Nastavení Arpeggia můžete uložit nezávisle pro každý program.
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Přepínač OFF, ON Zapíná/ vypíná ARPEGGIO.
Hold OFF, ON
Pokud je zde „ON“, arpeggio zní dál, i když
uvolníte klávesy.
Grid (mřížka)
Určuje rytmus Arpeggia. Udává notovou hodnotu na každé
jednotce mřížky.
1/4
Čtvrťová nota (jeden díl mřížky = jedna
doba)
1/8
Osminová nota (dva díly mřížky = jedna
doba)
1,5/8 Osminová nota stečkou
1/16
16tinová nota (čtyři díly mřížky = jedna
doba)
1,5/16 16tinová nota s tečkou
1/32
32tinová nota (osm dílů mřížky = jedna
doba)
Motif
Vyberte z následujících, chcete-li určit pořadí, v jakém budou
noty akordu znít.
UP
Stisknuté klávesy zní v rostoucím pořadí
(UP).
DOWN
Stisknuté klávesy zní v klesajícím pořadí
(DOWN).
UP&DOWN
Stisknuté klávesy zní v rostoucím pořadí,
a pak zpět v klesajícím pořadí.
RANDOM Stisknuté klávesy zní v náhodném pořadí.
NOTE ORDER
Klávesy zní v takovém pořadí, v jakém
byly stisknuty. Můžete tvořit melodickou
linku stiskem kláves v odpovídajícím
pořadí.
Duration 0–100 [%]
Určuje dobu, po kterou bude každá nota
arpeggia znít.
Určuje, zda jsou zvuky přehrávány ve
staccatu (krátce a ostře) nebo tenuto
(zcela souvisle).
Oct Range
(Octave Range)
-3–+3
Určuje hodnotu, o kterou se arpeggio
posune. Přidá efekt, který posune
arpeggia vždy v jednom cyklu po
oktávách (octave range). Můžete nastavit
rozsah posunu nahoru nebo dolů (až o
tři oktávy) .
Shuffle Rate
(Shuffle Rate)
0–100 [%]
Upravuje časování, na kterém zní noty, a
tím vyrábí swingový rytmus.
S nastavením na „50%” budou mít tóny
rovnoměrné mezery. Pokud tuto hodnotu
zvýšíte, zdůrazníte postupně „živost,
jakoby šlo o tečkované noty.
ShuffleReso
(Shuffle Resolution)
Určuje notovou hodnotu, na které je shuffle založený.
16TH Šestnáctinová nota
8TH Osminová nota
Velocity
(Keyboard Velocity)
REAL, 1-127
Určuje intenzitu zvuku při úhozu na
klávesu. Chcete-li svojí dynamickou hrou
ovládat hlasitost, na které budou tóny
znít, zvolte „REAL. Jestliže mají noty znít
na na pevně dané dynamické hodnotě,
bez ohledu na dynamickou hru, zadejte
hodnotu (1–127).
VOCODER
Zde můžete provést veškerá nastavení vokodéru.
Nastavení vokodéru můžete uložit nezávisle pro každý program.
MEMO
Kombinací tlačítek [SHIFT] + [K] [J] procházíte kategorie parametrů.
NASTAVENÍ
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Přepínač OFF, ON Zapíná/ vypíná VOCODER.
Level 0–127
Nastavuje výstupní úroveň zvuku, který
prošel vokodérem.
Pan L64–0–63R
Určuje panorama zvuku, který prošel
vokodérem.
Envelope (Obálka)
Určuje charakter zvuku.
SHARP Zdůrazňuje lidský hlas.
SOFT Podpoří zvuk nástroje.
LONG
Vyrobí vintage zvuk s dlouhým
dozvukem.
CarrierLevel
(Carrier Level)
0–127 Určuje vstupní úroveň zvuku nástroje.
Mic Sens 0–127 Nastavuje citlivost mikrofonu na vstupu.
Mic Mix (Mic Mix Level) 0–127
Stanoví hlasitost, s jakou bude zvuk
mikrofonu, který prošel přes Mic HPF,
přidán k výstupu vokodéru.
Mic HPF
(Mic High Pass Filter)
BYPASS, 1000–
16000Hz
Udává frekvenci, na které High pass filtr
(HPF), aplikovaný na signál mikrofonu,
začne působit.
Nestane se nic, pokud zvolíte „BYPASS”.
Arp Sw
(Arpeggio Switch)
OFF, ON
Určuje, zda se arpeggio aplikuje na
vokodér (ON) nebo ne (OFF).
CRR TONE (Carrier Tone)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Banka PRESET, USER
Volí nástrojový zvuk, který bude nosnou.
(Number/Name)
Číslo zvuku/ Jméno
zvuku
Velo Curve
(Velocity Curve Type)
OFF, 1-4
Pro každý part volí jednu z následujících
čtyř křivek dynamiky, odpovídající odez
MIDI klaviatury na úhoz. Chcete-li použít
dynamickou křivku klaviatury, vypněte
na „OFF”.
21 3 4
Mono/Poly MONO, POLY, TONE
Nastavte „MONO”, pokud má nosná
hrát monofonně, nebo „POLY”, pokud
polyfonně.
TONE” zvolte, jestliže chcete použít
nastavení, zadané zvukem.
Legato Sw
(Legato Switch)
OFF, ON, TONE
V případě mono můžete aplikovat legato.
„Legato je herní technika, u které jedna
nota plynule přechází do jiné. Tím vzniká
efekt, podobný posunu či vytažení struny
při hře na kytaru.
Toto nastavte na „ON”, chcete-li Legato,
nebo na „OFF, pokud ne.
TONE” zvolte, jestliže chcete použít
nastavení, zadané zvukem.
Porta Sw
(Portamento Switch)
OFF, ON, TONE
Určuje, zda se aplikuje Portamento.
Volbou „ON” aplikujete portamento,
volbou „OFF” je zrušíte.
TONE” zvolte, jestliže chcete použít
nastavení, zadané zvukem.
Parametry programů
16
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Porta Time
(Portamento Time)
0–127, TONE
Udává dobu, po kterou se mění výška,
s využitím portamenta. Vyšší nastavení
způsobí, že změna výšky na další tón
zabere více času.
TONE” zvolte, jestliže chcete použít
nastavení, zadané zvukem.
Unison Sw
(Unison Switch)
OFF, ON, TONE
Vrství na sebe konkrétní jeden zvuk.
Toto nastavte na „ON”, chcete-li hrát
unisono, nebo na „OFF“, pokud ne.
TONE” zvolte, jestliže chcete použít
nastavení, zadané zvukem.
* Je-li Unison Switch na On, budete hrát v MONO.
VoiceAsgn
(Voice Assign Mode)
Určuje, jak bude nota znít, když stisknete stejnou klávesu
několikrát.
SINGLE
Na jedné klávese zní vždy stejná nota v
danou chvíli.
Jestliže zahrajete notu opakovaně,
zvukem s dlouhým dozvukem, předchozí
nota se umlčí, než zazní následující.
LIMIT
Zvuk stejné klávesy se vrství (s aktuálně
znějícím zvukem).
Jestliže zahrajete notu opakovaně,
zvukem s dlouhým dozvukem, předchozí
nota se umlčí, dokud se nenačte příslušný
počet.
FULL
Zvuk stejné klávesy se vrství (s aktuálně
znějícím zvukem).
Dokonce i když zahrajete opakovaně noty
s dlouhým dozvukem, každý nový zvuk
se vrství na aktuálně znějící zvuky, bez
omezení.
Output (Output Assign)
Zvolí cílový výstup.
DRY
Zvuk půjde na výstup přímo, bez
průchodu efekty.
IFX Zvuk je vyslán do IFX.
Cho Send
(Chorus Send Leve)
0–127 Určuje Send Level do Chorus.
Rev Send
(Reverb Send Level)
0–127 Určuje Send Level do Reverb.
CRR PITCH (Carrier Pitch)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Oct Shift (Octave Shift) -3–+3
Výškový posun klaviatury můžete provést
po oktávách.
Coarse Tune
(Coarse Tune)
-48–+48 Posouvá výšku po půltonech.
Fine Tune (Fine Tune) -50–+50 Jemně mění výšku v centových krocích.
Bend Range
(Bend Range)
0-24, TONE
Určuje hodnotu změny výšky v půltónech
(maximálně dvě oktávy), což se projeví,
pohnete-li kontrolerem, jako je Ribbon
kontroler, pokud je mu přiazen Pitch
bend.
Bend Mode
(Bend Mode)
Určuje, co se stane, když pohnete kontrolerem, jako je Ribbon
kontroler, má-li přiřazen Pitch bend.
NORMAL Běžný efekt Pitch bendu.
C+L (CATCH +
LAST)
Pitch bend se aplikuje pouze na poslední
zahranou notu. Jestliže se vyskytne příkaz
Note-on při pohybu Pitch bendu, nově
zahraná nota bude znít na střední výšce.
Výška se změní až poté, co kontroler
projde střední polohou.
TONE použije se nastavení zvuku.
CRR SCALE TUNE (Carrier Scale Tune)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Type (Scale Tune Type)
CUSTOM
Custom:
Umožňuje tvořit vlastní ladění.
EQUAL
Temperované ladění:
Toto ladění dělí oktávu na 12 stejných
částí. Každý interval obsahuje stejnou
část postupného rozladění.
JUST-MAJ
Just (Major):
Toto ladění eliminuje disonance ve
kvintách a terciích. Nehodí se ke hraní
melodie a nelze je transponovat, ale má
krásný zvuk.
JUST-MIN
Just (Minor):
Durové a mollové ladění se liší jen
intonací. Stejný výsledek získáte u
mollové i durové stupnice.
PYTHAGORE
Pythagorean:
Toto ladění, pocházející od filozofa
Pythagora, eliminuje disonance ve
kvartách a kvintách. Terciové akordy zní
falešně, ale melodie zní nádherně.
KIRNBERGE
Kirnberger:
Toto ladění je modifikací Meantone a
Just intonace, jež nabízí větší volnost v
transpozici na jiné tóniny. Hraní je možné
na všech klávesách (III).
MEANTONE
Meantone:
Toto ladění je určitým kompromisem v
Just intonaci, což umožňuje transpozici
do jiných tónin.
WERCKMEIS
Werckmeister:
Je kombinací Mean tone a Pythagorean.
Hraní je možné na všech klávesách (první
technikou, III).
ARABIC
Arabic Scale:
Hodí se pro arabskou hudbu.
Key (Scale Tune Key) C–B Určuje tóninu.
C–B -64–+63 Jemné doladění výšky.
Parametry programů
17
CRR MODIFY (Carrier Modify)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Cutoff (Cutoff Offset) -64–+63
Určuje, jak moc bude filtr otevřený.
Zvýšením této hodnoty zvuk vyjasníte, a
snížením jej ztemníte.
Resonance
(Resonance Offset)
-64–+63
Podpoří část zvuku voblasti kolem Cutoff
frekvence, přidá mu specifický charakter.
Zvýšení této hodnoty příliš, by mohlo
způsobit oscilaci, což zvuk zkreslí.
Zvýšením hodnoty zvýrazníte charakter, a
snížením naopak.
Attack
(Attack Time Offset)
-64–+63
Určuje dobu, po které po stisku klávesy
zvuk zmizí.
Vyšší hodnoty fázi Attack zjemní, nižší ji
vyostří.
Decay
(Decay Time Offset)
-64–+63
Určuje dobu, potřebnou pro dosažení
maximální hlasitosti zvuku.
Vyšší hodnoty fázi Decay prodlouží, nižší
ji zkrátí.
Release
(Release Time Offset)
-64–+63
Určuje dobu, po které zvuk zmizí po
uvolnění klávesy.
Vyšší hodnota ukončení zvuku prodlouží,
a nižší je zkrátí.
Vib Rate (Vibrato Rate) -64–+63
Určuje rychlost vibrata (stupeň, na kterém
bude modulována výška). Výška bude
modulována rychleji u vyšších hodnot, a
pomaleji u nižších.
Vib Depth
(Vibrato Depth)
-64–+63
Určuje hloubku efektu vibrata (hloubku
modulace výšky).
Vyšší hodnota určuje vyšší modulaci, a
naopak.
Vib Delay
(Vibrato Delay)
-64–+63
Určuje dobu do spuštění vibrata
(modulace výšky).
Vyšší nastavení způsobí delší prodlevu,
než se vibrato spustí, kratší naopak.
Velo Sens
(Velocity Sens Offset)
-63–+63
Nastavení citlivosti dynamiky.
Vyšší hodnoty značí větší citlivost.
CRR MFX (Carrier MFX)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
FllwToneMfx
(Follow Tone MFX)
OFF, ON
Zapnutím na „ON” využijete nastavení
MFX zvuku přiřazeného partu.
Je-li vypnuto na „OFF”, můžete editovat
typ MFX a jeho parametry.
MFX Type
(MFX Type)
Volí typ efektu MFX.
Stiskem [Enter] zobrazíte parametry MFX.
* Pokud je FllwToneMfx na ON, používá se nastavení MFX zvuku,
proto není možné hodnoty změnit.
& „Parametry MFX/IFX” (str. 39)
CRR MFX EDIT
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Přepínač OFF, ON Zapíná/ vypíná efekt.
Cho Send
(Chorus Send Level)
0–127 Určuje Send Level do Chorus.
Rev Send
(Reverb Send Level)
0–127 Určuje Send Level do Reverb.
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
MFX CTRL
Src1–4
(MFX CtrlSrc 1–4)
OFF, CC01–31,
CC33–95, BEND,
AFT, SYS1–4
Určuje MIDI příkaz, ovládající odpovídající
parametr MFX CONTROL.
MFX CTRL
Sens1–4
(MFX CtrlSens 1–4)
-63–+63
Určuje hloubku MFX CONTROL.
Zadejte kladnou „+“ hodnotu, pokud
chcete změnit hodnotu přiřazeného cíle
v kladném směru (větší, směrem doprava,
rychlejší atd.), anebo zápornou hodnotu
„–“, pokud chcete změnit hodnotu
přiřazeného cíle v záporném směru
(menší, směrem doleva, pomalejší atd.).
Větší hodnoty umožňují zvětšit možnosti
ovládání.
MFX CTRL
Dst1–4
(MFX CtrlAsgn 1–4)
Určuje MFX parametry, ovládané pomocí
Source 1–4.
Typ parametrů, zvolených podle typu
MFX.
CRR EQ (Carrier EQ)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Přepínač OFF, ON Zapíná/ vypíná ekvalizér (EQ).
In Gain (Input Gain) -24–+24 [dB]
Určuje míru posílení/ořezání basového
rozsahu.
Low Gain (Low Gain) -24–+24 [dB]
Nastavuje hodnotu posílení/ořezání
basového pásma.
Low Freq
(Low Frequency)
20-16000 [Hz] Frekvence basového pásma
Mid Gain (Mid Gain) -24–+24 [dB]
Nastavuje hodnotu posílení/ořezání
středního pásma.
Mid Freq
(Mid Frequency)
20-16000 [Hz]
Určuje střední frekvenci
středofrekvenčního pásma.
Mid Q (Mid Q) 0,5-16,0
Nastavuje šířku středofrekvenčního
rozsahu.
Vyšší hodnota Q zúží ovlivněný rozsah.
High Gain (High Gain) -24–+24 [dB]
Nastavuje hodnotu posílení/ořezání
výškového pásma.
HighFreq
(High Frequency)
20-16000 [Hz] Frekvence výškového pásma.
CRR KEYBOARD (Carier Keyboard)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Key Rng Low
(Key Range Lower)
C-1–G9
Určuje klávesový rozsah každého partu.
Tato nastavení se provádí, když chcete
hrát různými zvuky v různých oblastech
klaviatury.
Zadejte dolní hranici (Key Rng Low) a
horní hranici (Key Rng Upp) klávesového
rozsahu, který potřebujete.
Key Rng Upp
(Key Range Upper)
C-1–G9
Key Fade Low
(Key Fade Width Lower)
0–127
Určuje stupeň, na jakém bude part znít,
budete-li hrát pod hranicí Key Rng Low.
Zadejte „0”, pokud nechcete, aby zněly
jakékoliv noty.
Key Fade Upp
(Key Fade Width Upper)
0–127
Určuje stupeň, na jakém bude part znít,
budete-li hrát nad hranicí Key Rng Upp.
Zadejte „0”, pokud nechcete, aby zněly
jakékoliv noty.
Velo Rng Low
(Velocity Range Lower)
1–127
Určuje dolní hranic (Velo Rng Low) a horní
hranici (Velo Rng Upp) dynamického
rozsahu, ve kterém bude zvuk znít.
Tato nastavení se provádí, když chcete
hrát různými zvuky podle dynamiky
úhozu.
Velo Rng Upp
(Velocity Range Upper)
1–127
Velo FadeLow
(Velocity Fade Width
Lower)
0–127
Určuje stupeň, na jakém bude part znít,
budete-li hrát měkčeji než Velo Rng Low.
Zadejte „0”, pokud nechcete, aby zněly
jakékoliv noty.
Velo FadeUpp
(Velocity Fade Width
Upper)
0–127
Určuje stupeň, na jakém bude part znít,
budete-li hrát tvrději než Velo Rng Upp.
Zadejte „0”, pokud nechcete, aby zněly
jakékoliv noty.
Parametry programů
18
CRR CTRL RX (Carrier Control Receive Settings)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Ribbon Posi
(Ribbon Position)
OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Ribon
kontroleru přijímány (ON), či nikoliv (OFF).
Ribbon Pres
(Ribbon Pressure)
OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy Ribbon
kontroleru přijímány (ON), či nikoliv (OFF).
Mod Bar
(Modulation Bar)
OFF, ON
Určuje, zda budou zprávy modulační lišty
(data pozice) přijímány (ON), či nikoliv
(OFF).
Aftertouch
(After Touch)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímán Aftertouch
(ON) nebo ne (OFF).
Ctrl Knob
(Control Knob)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány operace
Control ovladače (ON) nebo ne (OFF).
Ctrl Pedal
(Control Pedal)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány operace
pedálu (ON) nebo ne (OFF).
S1–S7 OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány operace
tlačítek [S1]–[S7] (ON) nebo ne (OFF).
Ext Volume (External
Control Volume Knob)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány operace
Master volume (ON) nebo ne (OFF).
Měli byste také zapnout Ext Volume,
pokud chcete použít Master volume
k nastavení hlasitosti externího MIDI
zařízení.
CRR MIDI RX (Carrier MIDI Receive Settings)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Rx PC (Receive Program
Change)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány příkazy
Program Change (ON) nebo ne (OFF).
Rx Bank
(Receive Bank Select)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány operace
Bank select (ON) nebo ne (OFF).
Rx Bend
(Receive Pitch Bend)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány příkazy Pitch
Band (ON) nebo ne (OFF).
Rx Poly Pres (Receive
Polyphonic Key Pressure)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímán Polyphonic
Aftertouch (ON) nebo ne (OFF).
Rx Ch Pres (Receive
Channel Pressure)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímán Channel
Aftertouch (ON) nebo ne (OFF).
Rx Mod
(Receive Modulation)
OFF, ON
Určuje, zda budou přijímány modulace
(ON) nebo ne (OFF).
Rx Volume
(Receive Volume)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímány příkazy
Volume (ON) nebo ne (OFF).
Rx Pan (Receive Pan) OFF, ON
Určuje, zda bude přijímáno panorama
(ON) nebo ne (OFF).
Rx Exp
(Receive Expression)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímány příkazy
Expression (ON) nebo ne (OFF).
Rx Hold-1
(Receive Hold-1)
OFF, ON
Určuje, zda bude přijímán Hold 1 (ON)
nebo ne (OFF).
19
Chcete-li editovat parametry zvuku, musíte použít aplikaci editoru.
Tyto parametry nelze editovat v AX-Edge samotném.
COMMON (Celkové nastavení)
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
(Name) Jméno zvuku
Kategorie 0-49 Volí kategorii zvuku.
Tone Level 0–127 Nastavení celkové hlasitosti zvuku
Tone Pan L64–0–63R
Nastavuje stereo pozici zvuku. „L64” je
zcela vlevo, „0” je střed a „63R je zcela
vpravo.
Priority
Určuje, jak budou noty spravovány, je-li dosaženo maximální
polyfonie.
LAST
Naposledy zahrané tóny budou mít
prioritu a aktuálně znějící budou umlčeny,
počínaje prvními.
LOUDEST
Tóny snejvyšší hlasitostí budou mít
prioritu a aktuálně znějící budou umlčeny,
počínaje nejslabšími.
Coarse Tune -48– +48 [půltónů]
Hrubé nastavení výšky zvuku nahoru a
dolů vpůltónových krocích (+/- 4 oktávy).
Fine Tune -50–+50 [cent]
Nastavuje výšku tónu zvuku nahoru a
dolů vcentových krocích (+/- 50 centů).
Octave Shift -3–+3
Nastavuje výšku tónu tone nahoru a dolů
voktávách (+/- 3).
Stretch Tune
Depth
OFF, 1-4
Toto nastavení umožňuje aplikovat
„rozšířené ladění” na zvuk (rozšířené
ladění je systém, kterým jsou běžně
laděna akustická piana, tedy že dolní
rozsah je lehce podladěný a horní
přeladěný vmatematickém poměru vůči
přesnému). Při nastavení „OFF” je ladění
temperované. Nastavení na „3“ má za
následek větší rozdíl ve výšce dolních a
horních rozsahů.
Schéma zobrazuje změny relativní výšky
vůči temperovanému ladění v dolním i
horním rozsahu. Toto nastavení má mírný
vliv na způsob rezonance akordů.
1
2
3
OFF
2
1
OFF
3
High note range
Pitch dierence from
equal temperament
Parameter
value
Low note range
Analog Feel 0–127
Aplikuje časově proměnnou změnu na
výšku a hlasitost zvuku, přidáním dojmu
variability. Zvýšením této hodnoty až k
maximu, se variabilita zvyšuje, což vede
k nestabilitě.
Mono/Poly
Určuje, zda bude zvuk znít jako vícehlasý (POLY) nebo
jednohlasý (MONO). Nastavení „MONO“ je účelné, hrajete-li na
sólový nástroj, jako je saxofon nebo flétna.
MONO Bude znít jen naposledy zahraný tón.
POLY Mohou znít dva nebo více tónů současně.
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Unison Switch OFF, ON
Vrství na sebe konkrétní jeden zvuk.
Pokud je přepínač Unison Switch
zapnutý, počet not, vrstvených pod
jednou klávesou se změní podle počtu
stisknutých kláves.
S ohledem na polyfonii, zapnutí
UnisonSwitch na ON vnutí systému
následující omezení.
5 Operace jsou v režimu MONO mode.
5 Dokonce i když definujete Legato
Retrigger Interval, bere se jako
vypnutý (OFF).
5 Dokonce i když definujete Delay Time,
pro tuto operaci bude ignorován.
Unizon Size 2-8
Počet not, přiřazených jednotlivým
klávesám, pokud je Unison Switch
zapnutý
Unison Detune 0-100
Rozladí každou z not, alokovaných dle
nastavení Unison Size, a tím vyrábí
rozladěný efekt. Se zvýšením této
hodnoty, bude každá nota rozladěna více,
čímž vzniká hutnější zvuk.
Legato Switch OFF, ON
Má význam, je-li parametr Mono/
Poly nastaven na MONO a Legato
Switch na „ON“ Když podržíte aktuální
klávesu a stisknete následující (legato
performance), změní se výška tónu
plynule. Způsob, jakým tato změna
proběhne, závisí na parametru Legato
Retrigger Interval.
Legato Retrigger
Interval
0-12, OFF
Je-li aktivní LegatoSwitch a hrajete legato,
zde zadáte, zda se provede nové spuštění
(0–12) nebo nikoliv (OFF).
Je-li vypnutý, změní se výška pouze
aktuálně znějících tónů, podle výšky nové
klávesy.
Je-li zde nastaveno 1–12, nové spuštění
se provede navazujícím způsobem,
jestliže výškový rozdíl během legato
hry překročí zadanou hodnotu.
Např. je-li zde nastaveno 4, a referenční
tón je klávesa C4, zahráním not Des4–E4
legato změní pouze výšku bez nového
spuštění, avšak zahráním noty F4 (která
je pět půltónů nad C4), legato spustí F4
jako nový tón.
V tom případě se F4 stává novým
referenčním tónem.
Je-li zde nastavena 0, každá nota se spustí
jako nová, bez ohledu na výškový rozdíl.
Pro akustický typ zvuků, se může
vyskytnout nepřirozený dojem, pokud
se změní pouze výška samotná, proto
musíte nejprve upravit hodnotu Legato
Retrigger Interval.
Portamento
Switch
OFF, ON
Určuje, zda se efekt Portamento aplikuje
(ON) nebo ne (OFF).
* Portamento je efekt, který plynule mění výšku
tónu od prvního zahraného, po následující.
Použitím portamenta při nastavení Mono/Poly
na „MONO“, lze napodobit glissanda houslí,
apod.
Režim Portamento
Mode
Určuje podmínky, za kterých se Portamento aplikuje.
NORMAL Portamento bude zapnuto stále.
LEGATO
Využijete jen při hře legato (tj., stisknete-li
následující klávesu před uvolněním
předchozí).
Portamento Type
Udává typ Portamenta.
RATE
Doba přechodu od tónu któnu závisí na
vzdálenosti mezi nimi.
TIME Doba, než bude hodnota konstantní
Portamento Start
Pokud vprůběhu probíhajícího Portamenta stisknete další
klávesu, změní Portamento rozvoj směrem knovému tónu.
Toto nastavení určuje výšku tónu, na které změna začne.
Parametry zvuku
Parametry zvuku
20
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Portamento Start
Výška
Portamento na novou výšku se spustí při
stisku nové klávesy.
C5
D4
C4
press D4 key
Pitch
Time
press C4 key
press C5 key
POZN.
Portamento začne od tónu, na kterém by
předchozí portamento skončilo.
C5
D4
C4
press D4 key
Pitch
Time
press C4 key
press C5 key
Portamento Time 0-1023
Udává dobu, po kterou se mění výška,
s pomocí portamenta. Vyšší nastavení
způsobí, že změna výšky na další tón
zabere více času.
Bend Range Up 0–48 [půltón]
Určuje hodnotu změny v půltónech, která
se projeví stiskem pravého konce Ribbon
kontroleru, úplně vpravo.
Pokud je např. tento parametr nastaven
na „12, výška se zvýší o oktávu, když
pohnete Pitch bend joystickem směrem
doprava.
Bend Range Down 0–48 [půltón]
Určuje hodnotu změny v půltónech, která
se projeví stiskem levého konce Ribbon
kontroleru, úplně vlevo.
Např. je nastaven na „48” a pohnete Pitch
bend joystickem zcela doleva, výška
klesne o 4 oktávy.
Bend Mode
NORMAL
Kontroler Pitch bend funguje běžným
způsobem.
CATCH+LAST
Ribbon kontroler ovlivní pouze poslední
znějící notu. Jestliže zahrajete notu
během operace na Ribbon kontroleru,
tato nota zazní na své normální výšce
(jako když je kontroler uprostřed).
Výška se změní až poté, co kontroler
projde střední polohou.
Soft Level Sens 0-100
Určuje změnu hlasitosti, která se projeví,
když stisknete Soft pedál (CC#67).
Tato funkce se týká pouze pianových
zvuků.
SWITCH
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Partial Switch OFF, ON
Těmito tlačítky se zapínají/ vypínají
parciály.
ADSR Envelope
Switch
OFF, ON
Imituje operace ADSR obálky u
analogového syntezátoru.
Pokud je ADSR Env Switch na ON,
hodnota Time 2” parametrů Pitch/Filter/
Amp Env Time budou ignorovány, a platí
pouze hodnota „Level 3” parametrů Pitch/
Filter/Amp Env Level.
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
PMT Velocity
Control
OFF, ON, RANDOM,
CYCLE
Určuje, jak budou znít parciály vzhledem
k dynamice hry na klaviaturu (velocity).
Je-li zde „ON”, parciály budou znít různě,
podle dynamiky hry a nastavení Velocity
Range Lower/Upper and Velocity Fade
Lower/Upper.
Je-li zde „RANDOM” nebo „CYCLE”, bude
každý parciál znít náhodně nebo cyklicky.
V případě „RANDOM” nebo „CYCLE”
nemá dynamika žádný vliv, ale budete
potřebovat nastavení každého parciálu,
takže parametr Velocity Range nebude
v kolizi.
MFX
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
Typ
Přepínač OFF, ON
Určuje, zda bude multiefekt použita (ON)
nebo ne (OFF).
Chorus Send Level 0–127
Nastavuje hodnotu efektu Chorus.
Nechcete-li přidat efekt Chorus, nastavte
zde 0.
Reverb Send Level 0–127
Nastavuje hodnotu efektu Reverb.
Nechcete-li použít efekt Reverb, nastavte
zde 0.
Control Source
1–4
Určuje MIDI příkaz, ovládající odpovídající
parametr MFX CONTROL.
OFF MFX nebude použit.
CC01–31 Číslo kontroleru 1–31
CC33–95 Číslo kontroleru 33-95
BEND Pitch Bend
AFT Aftertouch
SYS-CTRL1–4
Použity budou kontrolery, přiřazené
systémovými parametry SysCtrlSrc1–4
Source.
Control
Destination 1–4
Určuje parametry multiefektu,
ovládané MFX Control. Škála parametrů
dostupných pro ovládání závisí na typu
multiefektu.
Control Sens 1–4 -63–+63
Určuje hloubku MFX CONTROL.
Zadejte kladnou „+“ hodnotu, pokud
chcete změnit hodnotu přiřazeného cíle
v kladném směru (větší, směrem doprava,
rychlejší atd.), anebo zápornou hodnotu
„–“, pokud chcete změnit hodnotu
přiřazeného cíle v záporném směru
(menší, směrem doleva, pomalejší atd.).
Větší hodnoty umožňují zvětšit možnosti
ovládání.
OSC
Parametr
Tlačítka [K] [J]
Hodnota
Tlačítka [-] [+]
Vysvětlení
OSC Type
Udává typ oscilátoru.
PCM
Je použit PCM. Bude použit vzorek, pod
číslem, zadaným pomocí Wave Group a
Wave Number L/R.
VirtualAnalog
Vygeneruje se numericky spočítaný,
analogově modelovaný vzorek. Bude
použit vzorek, pod číslem, zadaným
pomocí VA Waveform.
PCM-Sync
Bude použit vzorek, pod číslem, zadaným
pomocí PCM-Sync Wave Number.
SuperSAW Je použit SuperSAW.
WhiteNoise Je použit Bílý šum.
/