Roland TR-8S Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
TR-8S
Typ
Návod na obsluhu
Uživatelský manuál (tento dokument)
Přečtěte si nejdříve. Vysvětluje základy, které potřebujete vědět,
chcete-li používat TR-8S.
PDF manuál (můžete jej stáhnout z webu)
5 Referenční manuál
Obsahuje podrobné vysvětlení, jak používat TR-8S.
5 MIDI Implementace
Detailní informace o MIDI zprávách.
Jak získat PDF manuál
1. V prohlížeči počítače zadejte následující
URL.
https://www.roland.com/support/
2. V menu Support zvolte „Owners Manuals.
3. Zvolte „TR-8Sjako jméno produktu.
Než začnete přístroj používat, věnujte pozornost sekcím
„BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POKYNY”
(leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a Uživatelský manuál
(str. 2)). Po přečtení si ponechejte dokumenty po ruce
pro pozdější použití.
Copyright © 2018 ROLAND CORPORATION
Uživatelský manuál
2
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
Používejte pouze přibalený AC adaptér a
správné napětí
Vždy používejte AC adaptér,
přiložený výrobcem. Rovněž
zajistěte, aby napětí, uvedené na
přístroji, odpovídalo napětí ve vaší
síti. Jiné AC adaptéry mohou mít různou
polaritu, nebo být upraveny pro jiné napětí,
takže jejich použití může způsobit zničení,
poškození nebo zkrat.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Umístění
Podle materiálu a teploty povrchu, na
kterém přístroj stojí, jeho gumové nožky
mohou změnit barvu či zanechat stopy.
Opravy a data
Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že
máte zálohovaná data, nebo si alespoň
poznamenejte a sepište potřebné
informace. Ačkoliv děláme vše pro to, aby
vaše uložená data zůstala během oprav
zachována, jsou případy, jako například
fyzické poškození, kdy obnova uloženého
obsahu není v žádném případě možná.
Roland nenese odpovědnost za obnovení
uložených dat poté, co byla ztracena.
Další upozornění
Jakákoliv uložená data mohou být ztracena
z důvodu selhání přístroje, nesprávné
operace, atd. Chcete-li se chránit před
jejich nenávratnou ztrátou, snažte se
uložená data pravidelně zálohovat.
Roland nenese odpovědnost za obnovení
uložených dat poté, co byla ztracena.
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na
displej.
Souvislé hraní může vést ke změně
barevného odstínu padu, ale nemá to
žádný vliv na jeho funkce.
Nepoužívejte k propojení kabely, které mají
vestavěný rezistor.
Použití externích pamětí
Sledujte následující upozornění, když
pracujete s externí pamětí. Také důkladně
sledujte veškerá upozornění, související s
externí pamětí.
Neodpojujte paměťové zařízení, dokud
probíhá čtení/ ukládání.
Chcete-li zabránit poškození statickou
elektřinou, vybijte ji z celého těla, než
začnete pracovat se zařízením.
Práva k duševnímu vlastnictví
Z hlediska právního je zakázáno provádět
audio nahrávky, video nahrávky, kopie
či úpravy díla, chráněného třetí stranou
(hudební dílo, video produkce, vysílání, živá
představení, či jiná), v celku i po částech,
a jejich distribuce, prodej, pronájem,
představení či vysílání, bez svolení majitele
autorských práv.
Nepoužívejte přístroj v rozporu s
autorskými právy třetí strany. Nebereme na
sebe zodpovědnost za jakékoliv porušení
autorských práv třetí strany, vzniklé
použitím tohoto zařízení.
Autorská práva na obsah u tohoto
produktu (zvuková data vzorků, styly,
doprovodné šablony, data frází, audio
smyčky a obrazová data) jsou ve vlastnictví
Roland Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můžete
zmíněná data (kromě dat Demo songů)
používat k vytváření, hraní, nahrávání a
distribuci svých originálních hudebních
děl.
Nový majitel produktu však NESMÍ
extrahovat zmíněný obsah v originální ani
upravené podobě, pro účely distribuce
nahraných médií s tímto obsahem, ani jej
zpřístupnit v počítačové síti.
SD logo (
) a SDHC logo ( )
jsou chráněnými známkami SD-3C, LLC.
ASIO je registrovanou obchodní známkou
Steinberg Media Technologies GmbH.
Tento produkt obsahuje eParts
integrovanou software platformu eSOL
Co.,Ltd. eParts je obchodní známkou eSOL
Co., Ltd. v Japonsku.
Tento produkt využívá Source Code od μT-
Kernel pod T-Licencí 2.0, poskytnutou od
T-Engine Forum (www. tron.org).
Roland a SCATTER jsou buď registrovanými
ochrannými známkami nebo chráněnými
značkami Roland Corporation ve
Spojených Státech a/nebo jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná
v tomto dokumentu jsou obchodními
značkami nebo registrovanými ochrannými
známkami svých majitelů.
3
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
DŮLEŽITÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Popis panelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Horní panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zadní panel (Připojení zařízení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zapnutí TR-8S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vypnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Formátování SD karty (SD CARD FORMAT). . . . . . . . . . . . . . . 7
Přehled TR-8S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Co je to „PATTERN”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Co je to „KIT”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Přehrávání patternů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Přehrávání patternů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Výběr patternu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Změna délky variace (nastavení posledního kroku variace) . . 9
Změna délky konkrétní stopy
(nastavení posledního kroku stopy) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Generování náhodného patternu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kopírování patternu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vymazání patternu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kopírování variace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Výběr variace Fill-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vložení přechodu Fill-In (Manual Trigger) . . . . . . . . . . 10
Vkládání přechodu Fill-In v pravidelných intervalech
(Auto Fill In)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavení úrovně Reverbu nebo Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Master efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TR-REC (Krokové nahrávání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vkládání podkroků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zadání víření Flam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vložení lehkých dob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vložení alternativních zvuků (ALT INST) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zadání akcentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vymazání nahraného kroku ze stopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nahrávání/Přehrávání MOTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INST-REC (nahrávání v reálném čase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Přehrávání podkroků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zadání víření Flam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hraní lehkých dob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hraní alternativními zvuky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vymazání nahraného kroku ze stopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nahrávání/Přehrávání MOTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Použití Inst padu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Použití Inst Pad ke hraní nástroji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nahrávání během hraní nástroji na Inst padech . . . . 12
INST-PLAY (Performing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Přehrávání podkroků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Technika hry vířením (Flam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hraní lehkých dob (WEAK BEATS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vložení alternativních zvuků (ALT INST) . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hraní technikou víření Roll (ROLL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Editace nastavení patternu (Pattern Setting) . . . . . . . . . . . . 13
Editace sady nebo nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Výběr sad (KIT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Editace nastavení sady (KIT Edit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podrobné nastavení Reverbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podrobné nastavení Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Master efekt (MASTER FX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Přiřazení parametrů ovladačům [CTRL] (CTRL SELECT) . . . 15
Přiřazení jiné funkce ovladači [CTRL], pro jednotlivé
nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hraní na více nástrojů ve vrstvách (GROUPING for Layer) . . . . 15
Seskupení nástrojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Výběr zvuku nástroje (INST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Editace zvuku nástroje (INST Edit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Změna panorama zvuku nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Změna zesílení nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kopírování bicí sady (KIT COPY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Úprava parametru pomocí LFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přiřazení importovaného user samplu do nástroje . . . . . . 17
Import user samplu (SAMPLE Import) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Výběr user samplu (SAMPLE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Editace nastavení user samplu (SAMPLE Edit) . . . . . . . . . . . . 17
Různé operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Přechod na začátek skupiny parametrů . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zadání jména sady nebo dalších charakteristik . . . . . . . . . . 18
Uložení nastavení patternu, sady nebo systému (WRITE) . . . . 18
Kopírování patternu nebo sady (COPY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vymazání patternu (CLEAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vymazání akce (Motion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hraní lehkých dob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zadání parametru Flam Spacing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Umlčení stopy (MUTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Poslech pouze vybraného nástroje (SOLO) . . . . . . . . . 20
Nastavení tempa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tap Tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vyznačení tempa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Finální úpravy časování not (funkce Nudge) . . . . . . . . . . . . . 20
Synchronizace/nahrávání s dalšími zařízeními . . . . . . . . . . . 21
Synchronizace k TB-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Použití TR-8S jako MIDI kontroleru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Použití konektorů ASSIGNABLE OUT/TRIGGER OUT jako
Trigger Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Přiřazení nástroje konektorům ASSIGNABLE OUT/
TRIGGER OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vložení externího zdroje audio signálu (EXT IN) . . . . . . . . . . 21
Zapojení počítače přes USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Různá nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Obnovení nastavení z výroby (FACTORY RESET) . . . . . . . . . . 22
Zálohování dat na SD kartu (BACKUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Obnovení dat, zálohovaných na SD kartu (RESTORE) . . . . . 23
Užitečné funkce (UTILITY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hlavní specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Obsah
4
Popis panelů
1 Sekce Common 1
Ovladač [VOLUME]
Nastavení konektoru MIX OUT, hlasitosti PHONES.
* Nemá vliv na hlasitost u konektoru ASSIGNABLE OUT (str. 7).
Ovladač [EXT IN]
Nastavení hlasitosti vstupu na konektorech EXT IN.
Tlačítko [SHIFT]
Podržíte-li toto tlačítko a stisknete některá další tlačítka, získáte
přístup na obrazovku, kde můžete dále upravit související
nastavení.
Pokud podržíte toto tlačítko a editujete hodnotu parametru,
hodnota se mění rychleji.
CLEAR tlačítko
Vymaže nahraný obsah pro jednotlivý nástroj, nebo šablonu.
Tlačítko [PTN SELECT]
Volí pattern.
Tlačítko [TR-REC]
Krokové nahrávání patternu.
Tlačítko [LAST]
Zadává délku patternu.
Tlačítko [SUB]
Definuje duoly, trioly nebo kvartoly jako krok.
Tlačítko MOTION [ON]
Je-li ON, přehrají se data aktivity ovladače (MOTION) pro každý
nástroj.
Tlačítko MOTION [REC]
Je-li zvoleno REC, nahrají se data aktivity ovladače
(MOTION) pro každý nástroj.
Tlačítko [INST PLAY]
Umožňuje použití padů [1][13] při hraní v reálném čase.
Hrát můžete, i když hraje pattern.
Tlačítko [INST REC]
Nahrávání patternu v reálném čase.
Tlačítka [A]–[H]
Přepínání variací patternů (A–H).
Tlačítko [START/STOP]
Přehraje nebo zastaví pattern.
* Jestliže jste zvolili sample jako zvuk nástroje, nemusí se zvuk
automaticky zastavit, podle úpravy nastavení nástroje.
Jestliže se pattern zastaví, můžete ztišit aktuálně znějící samply, když
podržíte tlačítko [SHIFT] a stisknete tlačítko [START/STOP].
2 Sekce ACCENT
Přidá důraz zadanému kroku.
Ovladač [LEVEL]
Nastavuje hlasitost důrazu.
Tlačítko [STEP]
Během TR-REC můžete pomocí padů [1][16] zvolit kroky, ve
kterých bude přidán akcent.
3 Sekce REVERB
Ovladač [LEVEL]
Nastavuje hlasitost Reverbu.
stránka 9
stránka 11
stránka 9
stránka 11
stránka 11
stránka 11
stránka 12
stránka 11
stránka 10
Horní panel
1 2
7
8
10
5 6 9 3 4
5
Popis panelů
4 Sekce DELAY
Ovladač [LEVEL]
Nastavuje hlasitost Delay.
Ovladač [TIME]
Nastaví délku zvuku Delay.
Ovladač [FEEDBACK]
Zde nastavíte hodnotu zvuku Delay, vrácenou na vstup.
5 Sekce MASTER FX
Tlačítko [ON]
Zapnutí/vypnutí Master efektu.
Ovladač [CTRL]
Určuje obsah, zadaný Master efektem (str. 15).
6 Sekce AUTO FILL IN
Tlačítko [ON]
Je-li aktivní, vloží se přechod v intervalu, zadaném ovladačem
[AUTO FILL IN].
Ovladač [AUTO FILL IN]
Přechod se vkládá automaticky, v zadaném rozmezí taktů.
Tlačítko [MANUAL TRIG]
Tímto tlačítkem vložíte přechod.
7 Sekce INST Edit
Zde můžete nastavit charakter zvuku nástroje.
Ovladač [TUNE]
Nastavení ladění (výšky).
Ovladač [DECAY]
Nastaví délku dozvuku.
Ovladač [CTRL]
Určuje obsah, zadaný pomocí CTRL SELECT (str. 15).
* Na některé zvuky to však nemusí mít žádný vliv.
Fader Level
Nastavení hlasitosti.
8 Tlačítka volby INST
Během TR-REC tato tlačítka volí nástroj, který se nahrává.
Na obrazovce INST nebo INST Edit, tato tlačítka volí nástroj, jehož
nastavení chcete editovat.
V [TR-REC] nebo [INST REC] můžete podržet tlačítko [CC] a
stiskem tlačítka [RC] zadat pattern, ve kterém spouští trigger
výstup na konektor TRIGGER OUT (mini).
* Nesouvisí to s konektory ASSIGNABLE OUT/TRIGGER OUT
(typu phone).
9 Sekce Common 2
Displej
Zobrazuje jména patternů a další nastavení.
Tlačítko [WRITE]
Ukládá nastavení patternu/ sady/ systému.
* Parametry patternu nebo sady, která editujete,
se ukládají, dokud nevypnete nástroj. Dokonce i když zvolíte jiný
pattern nebo sadu, a pak se vrátíte k tomu, který jste editovali,
vyvolá se v tomto editovaném stavu, nicméně, jestliže vypnete
a zapnete nástroj, vrátí se do standardního stavu. Pokud chcete
zachovat editované změny, které jste provedli v patternu nebo u
sady, musíte uložit tento pattern nebo sadu.
Tlačítko [ENTER]
Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu nebo spustíte operaci.
Ovladač [VALUE]
Používá se ke změně hodnot.
Tlačítko [KIT]
Volí sadu.
Tlačítko [INST]
Volí zvuk pro tento nástroj.
Tlačítko [SAMPLE]
Volí sample jako zvuk pro tento nástroj.
Tlačítko [CTRL SELECT]
Určuje položku, ovládanou ovladačem [CTRL] u
jednotlivých nástrojů.
Tlačítko [COPY]
Zkopíruje pattern/ sadu.
Tlačítko [UTILITY]
Umožňuje editovat nebo inicializovat různá
nastavení.
TEMPO displej
Zobrazí tempo.
Ovladač [TEMPO]
Určuje tempo.
Ovladač [SHUFFLE]
Nastaví hodnotu efektu Shuffle (bounce).
Tlačítko [MUTE]
Umlčí (ztiší) zvolený nástroj.
Inst pad
Tento pad hraje zvukem příslušného nástroje.
Můžete hrát s doprovodem patternu. Hlasitost se mění podle síly
vašeho úhozu na nástrojový pad (pady jsou dynamicky citlivé).
stránka 10
stránka 15
stránka 10
stránka 18
stránka 14
stránka 15
stránka 17
stránka 15
stránka 19
stránka 23
stránka 20
6
Popis panelů
10 Pad [1]–[16]
Režim Vysvětlení
TR-REC
Pro každý krok zadejte, zda bude nástroj
znít.
PTN SELECT
Volí pattern.
Podržte tlačítko [PTN SELECT] a stiskem
padu [1][8] zvolíte banku.
Podržte tlačítko [PTN SELECT] a stiskem
padu [1][16] zadáte číslo.
Režim Vysvětlení
INST PLAY
5 Pady [1][11](INST) hrají zvuky nástrojů.
5 Pokud podržíte pad [12] nebo [13] (ROLL)
(nebo oba) a stisknete pad [1] - [11],
bude znít víření (podle zvuku konkrétního
nástroje). Jsou tři typy víření Roll (16tiny,
32tiny, 64tiny).
INST REC
Při nahrávání v reálném čase pady nahrávají
zvuk odpovídajícího nástroje.
Zadní panel (Připojení zařízení)
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
A B D E F C G H I J
POČÍT
SD karta
AC adaptér
TRIGGER OUT MIX OUT SLUCHÁTKA
MIDI
EXT IN ASSIGNABLE OUT/TRIGGER OUT
Zapojte zvukové
zařízení.
Zapojte MIDI
zařízení.
A Konektor DC IN
Sem zapojte přibalený adaptér.
* Nečekanému přerušení napájení přístroje (náhodným vytažením
přívodního kabelu), a nežádoucímu tlaku na konektor zabráníte tak,
že kabel zavěsíte na háček podle obrázku.
B Vypínač [POWER]
Zapnutí/ vypnutí nástroje.
&
Úvod(str. 7)
C USB port
Běžně dostupným USB 2.0 kabelem můžete propojit nástroj s
počítačem. Lze jej použít k přenosu USB MIDI a USB audio dat.
Před tím, než připojíte TR-8S k počítači, je třeba nainstalovat USB
ovladač. USB ovladač můžete stáhnout z webové stránky Roland.
Detaily najdete v souboru Readme.htm, který je součástí stažených
souborů.
&
https://www.roland.com/support/
D Konektory MIDI (Out, In)
Pro zapojení MIDI zařízení použijte běžně dostupný MIDI kabel.
E Slot SD karty
Vložte běžně dostupnou SD kartu.
* Pokud je na displeji „Executing., nikdy nevypínejte nástroj, ani
nevyjímejte SD kartu.
* Ochrana paměťové karty před zápisem (LOCK)
Obsah paměťové karty můžete chránit
před zápisem pojistkou. Pojistku zajistíte
přesunutím přepínače na straně SD karty do
pozice „LOCK”. Potřebujete-li data na kartě
upravit, musíte pojistku odjistit.
* Všechny paměťové karty se opotřebovávají.
Doporučujeme, abyste SD kartu nepovažovali
za trvalé záložní médium, ale pouze za dočasné úložiště dat. Proto
doporučujeme zálohovat důležitá data i na jiné médium, které
jednotka podporuje.
Pojistka proti
zápisu
7
Úvod
F Konektor TRIGGER OUT
Puls triggeru je na výstupu tohoto konektoru v okamžiku,
zadaném na speciální stopě Trigger out (tlačítko [CC] + [RC]).
G Konektory EXT IN (L/MONO, R)
Toto jsou vstupní jacky pro audio signál.
Na pattern můžete aplikovat efektový side-chain řetězec na
zadané stopě.
&
Blíže viz „Referenční manuál” (PDF).
H ASSIGNABLE OUT/TRIGGER OUT konektory
Pro každý konektor 1–6 můžete zadat, jestli bude fungovat jako
ASSIGNABLE OUT nebo TRIGGER OUT.
Nástroje, jdoucí na výstup konektoru ASSIGNABLE OUT pak
nejdou na výstupy konektorů MIX OUT.
Nástroje, jdoucí na výstup konektoru TRIGGER OUT, jdou také na
výstupy konektorů MIX OUT.
I Konektory MIX OUT (L/MONO, R)
Tyto konektory propojte do zesilovače či monitorů.
J Konektor PHONES
Sluchátka můžete zapojit sem.
Úvod
* Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou hlasitost. I
když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při zapínání a vypínání
nástroje zvuk. Je to běžné, nejde o závadu.
Zapnutí TR-8S
1. Při zapínání dodržujte pořadí, jako první TR-8S, a
pak připojená zařízení.
2. Zapněte připojená zařízení a zvyšujte jejich
hlasitost na přijatelnou úroveň.
Vypnutí přístroje
1. Nejprve vypněte připojená zařízení a pak TR-8S.
Formátování SD karty (SD CARD FORMAT)
Chcete-li použít SD kartu, nejprve ji zformátujte v TR-8S.
SD karty nutno dokoupit. Dají se pořídit snadno a levně.
1. Stiskněte tlačítko [UTILITY].
Objeví se obrazovka UTILITY.
2. Kolečkem [VALUE] zvolte „SD CARD:Format”.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
4. Chcete-li operaci spustit, zvolte kolečkem [VALUE]
„OK” a stiskněte tlačítko [ENTER].
Pokud chcete operaci zrušit, kolečkem [VALUE] zvolte „Cancel” a
stiskněte [ENTER].
8
Import
Backup/Restore
PATTERN No. 8-16
PATTERN No. 1-3
PATTERN No. 1-2
PATTERN No. 1-1
A
B
H
KIT No. 128
KIT No. 3
KIT No. 2
KIT No. 1
INST
INST
parametr
INST
tone
INST
EFFECT
BD
INST
parametr
INST
tone
INST
EFFECT
SD
INST
parametr
INST
tone
INST
EFFECT
RC
MASTER
FX
REVERB
DELAY
Nastavení
EFFECT
KIT
parametr
128 sad
128 patternů
30 (16 x 8 bank)
KITPATTERN
STEP data
MOTION data
LAST STEP nastavení
STEP data
MOTION data
LAST STEP nastavení
STEP data
MOTION data
LAST STEP nastavení
VARIATION
Nastavení
patternu
KIT
číslo
FILL IN
FILL IN 1 FILL IN 2
ACB tone SAMPLE tone
PRESET PRESET USER
SAMPLE
parametr
SYSTEM
nastavení
INST tone
TR-8S
BACKUP data
Sample
soubory
SD karta
Přehled TR-8S
Co je to „PATTERN”?
Data pro hru, nahraná přes TR-REC
nebo INST-REC, nazýváme šablona
(“pattern).
TR-8S má 128 patternů (16
patternů x 8 bank), každý pattern
má osm variací (A–H) a dva
přechodové Fill-in patterny.
Co je to „KIT”?
„Sadou (Kit)” nazýváme soubor 11
nástrojů. TR-8S má 128 sad.
Při přehrávání šablony budou
použity zvuky aktuálně zvolené
sady.
Variation
Pattern 1-1–8-16
A
CB D
E GF H
Fill in 1 Fill in 2
Sada 1-128
Instrument x 11
BASS
DRUM
Pattern hraje
nástrojem sady.
Variation
Pattern 1-1–8-16
A
CB D
E GF H
Fill in 1 Fill in 2
O uložení patternu a sady
Parametry patternu nebo sady, která editujete, se ukládají, dokud nevypnete nástroj. Dokonce i když
zvolíte jiný pattern nebo sadu, a pak se vrátíte k tomu, který jste editovali, vyvolá se v tomto editovaném
stavu, nicméně, jestliže vypnete a zapnete nástroj, vrátí se do standardního stavu. Pokud chcete zachovat
editované změny, které jste provedli v patternu nebo u sady, musíte uložit tento pattern nebo sadu.
Společné uložení patternu a sady (OVERWRITE)
Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a stisknete tlačítko [WRITE], můžete přepsat zvolený pattern nebo sadu.
Blíže o tom, jak uložit další nastavení, viz „Uložení nastavení patternu, sady nebo systému (WRITE)”
(str. 18).
* Chcete-li provést zálohu, uložte data (patterny, sady,
systémová nastavení) dříve, než budete pokračovat.
Záloha nezahrnuje pattern nebo sadu, kterou
právě editujete (s indikátorem „*”), ani systémová
nastavení, která jste neuložili.
9
Přehrávání patternů
ehrávání patternů
1. Stiskněte tlačítko [START/STOP].
2. Kontrolery v sekci editace nástrojů využijete pro
úpravy zvuku.
MEMO
Chcete-li se vrátit na začátek patternu,podržte tlačítko [SHIFT]
a stiskněte tlačítko [START/STOP].
Výběr patternu
1. Podržte tlačítko [PTN SELECT] a stiskněte pad [1]
[8].
Banka je zvolena.
2. Uvolněte tlačítko [PTN SELECT].
3. Tlačítky [1][16] zvolte pattern.
Zvolený pad bliká. Při přehrávání svítí.
Jestliže zvolíte další pattern během přehrávání, pad bliká. Pattern
se přepne, jakmile se přehrávání vrátí na první krok.
Můžete zadat oblast stiskem dvou padů současně. Zvolené
patterny se pak přehrají postupně.
4. Stiskem tlačítka [A][H] vyberte variaci.
Pokud podržíte toto tlačítko a stisknete další tlačítko, můžete
zvolit více nástrojů.
Zvolené variace svítí, a ty se přehrají každá jedenkrát, v pořadí A
0
H.
Změna délky variace (nastavení posledního kroku variace)
Celkový počet kroků, použitých ve variaci (poslední krok variace)
můžete zadat jednotlivě pro každou variaci.
1. Stiskněte tlačítko [LAST].
2. Tlačítky [A][H] můžete vybrat variaci, kterou
chcete změnit.
* Pokud podržíte toto tlačítko a stisknete další tlačítka, můžete zvolit
více variací.
3. Pomocí padů [1][16] zvolte poslední krok.
Změna délky konkrétní stopy (nastavení posledního kroku stopy)
1. Stiskněte tlačítko [LAST].
2. Tlačítky výběru nástroje [BD][RC] zvolte stopu,
kterou chcete upravit.
* Pokud podržíte toto tlačítko a stisknete další tlačítko, můžete zvolit
více nástrojů.
3. Pomocí padů [1][16] zvolte poslední krok.
Zrušení nastavení posledního kroku stopy
1. Stiskněte tlačítko [LAST].
Tlačítko [LAST] svítí.
2. Tlačítky výběru nástroje [BD][RC] zvolte stopu,
kterou chcete odstranit.
Stisknuté tlačítko výběru nástroje bliká.
Aktuálně zvolený poslední krok vidíte na padech [1][16].
3. Stiskněte tlačítko [CLEAR].
Poslední krok zvolené stopy je zrušený, a pady [1][16] zhasnou,
poslední krok je nastaven na celkový počet kroků, definovaný pro
každou variaci.
O variacích
Každý pattern má osm variací, A–H.
Tlačítky [A][H] můžete vybrat variaci, kterou chcete přehrát
nebo nahrát.
Chcete-li přehrát více variací, podržte jedno z tlačítek [A][H], a
pak další tlačítka [A][H], která chcete přehrát také.
Stav svítí/ nesvítí u tlačítek variací [A]–[H]
Svítí zeleně Připraven pro hraní
Bliká zeleně Hraní
Bliká červeně Během PLAY&REC (TR-REC/INST REC)
Bliká rychle
červeně
Zvoleno pro PLAY i REC (pouze TR-REC)
Bliká rychle
oranžově
Není zvoleno pro PLAY, ale zvoleno pro
REC (pouze TR-REC)
Výběr variace během TR-REC.
Jestliže svítí [TR-REC], stiskem tlačítka [A][H] začne tlačítko [A]
[H] blikat červeně nebo krátce blikne červeně, což umožňuje zvolit
jednu variaci A–H pro TR-REC.
Během TR-REC podržte tlačítko [TR-REC], a stiskem [A][H]
zvolte cíl pro nahrávání, přičemž zůstávají zachovány variace,
zvolené pro přehrávání. (Můžete také zvolit variaci, která se
aktuálně nepřehrává).
Ohledně přechodu Fill-in
Každý pattern má dvě nezávislé variace FILL IN. Jako Fill-in můžete
také použít funkci Scatter.
&
Výběr variace Fill-In (str. 10)
Co je Scatter?
„Scatter" přidává groove digitální feeling při přehrávání smyčky,
proměňováním jednotlivých kroků během přehrávání smyčky, a
také změnou směru přehrávání, popř. doby Gate.
* Efekt Scatter se neprojeví hned v prvním přehrání smyčky, aplikuje
se až při druhém a všech následujících cyklech smyčky.
10
ehrávání patternů
Generování náhodného patternu
Náhodnou šablonu můžete generovat automaticky. Tím změníte
aktuálně zvolenou šablonu.
1. Podržte tlačítko [PTN SELECT] a stiskněte tlačítko
[SAMPLE].
Pro danou variaci je dočasně vygenerován náhodný pattern.
Tlačítko [TR-REC] bliká.
2. Stisknete-li tlačítko [TR-REC], dočasně
vygenerovaný náhodný pattern se změní na
aktuální pattern.
V tomto stavu však pattern ještě není uložený. Chcete-li uložit
nastavení, spusťte operaci WRITE.
&
„Uložení nastavení patternu, sady nebo systému (WRITE)”
(str. 18)
Kopírování patternu
1. Stiskněte tlačítko [COPY].
Objeví se obrazovka “COPY.
2. Ovladačem [VALUE] zvolte „Pattern a stiskněte
tlačítko [ENTER].
3. Kolečkem [VALUE] zvolte zdroj kopírování a
stiskněte tlačítko [ENTER].
4. Kolečkem [VALUE] zvolte cíl kopírování a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
5. Chcete-li operaci spustit, zvolte kolečkem [VALUE]
„OK” a stiskněte tlačítko [ENTER].
Pokud chcete operaci zrušit, kolečkem [VALUE] zvolte „Cancel” a
stiskněte [ENTER].
Vymazání patternu
1. Stiskněte tlačítko [PTN SELECT].
2. Podržte tlačítko [CLEAR] a na padech [1][16]
zadejte pattern, který chcete vymazat.
Kopírování variace
1. Stiskněte tlačítko [COPY].
Objeví se obrazovka “COPY.
2. Ovladačem [VALUE] zvolte Variation a stiskněte
tlačítko [ENTER].
3. Pomocí ovladače [VALUE] a tlačítka [ENTER] zvolte
zdroj pro kopírování.
Číslo patternu
Variation
4. Pomocí ovladače [VALUE] a tlačítka [ENTER] zvolte
cíl pro kopírování.
Objeví se dotaz na potvrzení.
5. Chcete-li operaci spustit, zvolte kolečkem [VALUE]
„OK” a stiskněte tlačítko [ENTER].
Pokud chcete operaci zrušit, kolečkem [VALUE] zvolte „Cancel” a
stiskněte [ENTER].
Výběr variace Fill-In
1. Podržte tlačítko AUTO FILL IN [ON] a a stiskněte pad
[14][16] nebo tlačítko [A][H].
Můžete také použít variaci A–H jako FILL IN.
Pady [14][16] a tlačítka [A][H] blikají. (Zvolené tlačítko svítí).
MEMO
Jestliže FILL IN Type = SCATTER, stačí podržet tlačítko AUTO
FILL IN [MANUAL TRIG] a ovladačem [VALUE] určujete
SCATTER DEPTH.
Vložení přechodu Fill-In (Manual Trigger)
1. Ve chvíli, kdy chcete vložit Fill-in, stiskněte tlačítko
AUTO FILL IN [MANUAL TRIG].
Vkládání přechodu Fill-In v pravidelných intervalech
(Auto Fill In)
Přechod Fill-in se vkládá v intervalech, zadaných počtem taktů.
1. Otočte ovladačem AUTO FILL IN [AUTO FILL IN].
Hodnota: 32, 16, 12, 8, 4, 2
2. Stiskněte tlačítko AUTO FILL IN [ON].
Přechod se vkládá intervalu, zadaným počtem taktů.
Nastavení úrovně Reverbu nebo Delay
Povíme si, jak nastavit Reverb nebo Delay.
Cíloví uživatelé Kontroler
Hlasitost zvuku Reverb Ovladač REVERB [LEVEL]
Délka Reverbu
Tlačítko [KIT] + ovladač REVERB
[LEVEL]
Hlasitost zvuku Delay Ovladač DELAY [LEVEL]
Delay Time Ovladač DELAY [TIME]
Delay zpětná vazba Ovladač DELAY [FEEDBACK]
Podrobnosti o nastavení Reverbu a Delay viz „Editace nastavení
sady (KIT Edit)” (str. 14).
Master efekty
1. Stiskněte tlačítko MASTER FX [ON] a rozsvítí se.
2. Pomocí ovladače MASTER FX [CTRL] volíte hloubku
efektu.
&
„Master efekt (MASTER FX)” (str. 15)
11
TR-REC (Krokové nahrávání)
Při této metodě nahrávání vytváříte pattern zadáním kroků, ve
kterých bude každá jednotlivá stopa znít. Přehrávat však můžete i
pattern, který právě tvoříte.
* Pokud chcete zachovat editované změny, které jste provedli v
patternu nebo u sady, musíte uložit tento pattern nebo sadu (
str. 18).
1. Stiskněte tlačítko [TR REC].
2. Pomocí tlačítek variací zvolte A–H.
3. Stiskem tlačítka [START/STOP] spustíte nahrávání.
4. Stiskem jednoho z tlačítek INST Select zvolíte
stopu, kterou chcete nahrát.
5. Pomocí padů [1][16] zadejte kroky, ve kterých
chcete, aby zněl daný zvuk.
6. Opakujte kroky 4-5.
MEMO
Můžete také změnit tóninu. Blíže viz „Editace nastavení
patternu (Pattern Setting)” (str. 13).
Vkládání podkroků
Každý krok můžete dále rozdělit a vložit do něj podkroky.
1. Stiskněte tlačítko [SUB].
2. Stiskněte pad [1][16].
Podržíte-li tlačítko [SUB] a otočíte ovladačem [VALUE], můžete
zvolit 1/2, 1/3 nebo 1/4 jako počet rozdělení kroku.
Sub Step
Pad
1
Pad
2
Pad
3
Pad
4
Pad
5
Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5
Žádný podkrok
Sub Step 1/2
Sub Step 1/3
Sub Step 1/4
MEMO
Vložit podkrok můžete také, když podržíte tlačítko [SUB] a
stisknete pad [1][16].
Zadání víření Flam
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem tlačítka [SUB]
nastavíte SUB STEP na FLAM.
SUB STEP a FLAM se střídají s každým stiskem tlačítka.
2. Stiskněte pad [1][16].
Vložení lehkých dob
1. Podržte [SHIFT] a stiskněte pad [1][16].
Vložení alternativních zvuků (ALT INST)
U zvuků, jejichž jméno zahrnuje znak „/”, např. 707Bass1/2, můžete
vložit alternativní zvuk.
1. Podržte tlačítko výběru nástroje a stiskněte pad
[1][16].
Alternativní zvuky
Ačkoliv je přiřazen jeden každému padu jeden zvuk, zvukům
(nástrojům), jejichž jméno obsahuje znak „/”, např. 707Bass1/2, je
přiřazen také druhý zvuk (alternativní).
Můžete pak během živého hraní přepínat mezi normálními a
alternativními zvuky.
Zadání akcentů
1. Stiskněte tlačítko ACCENT [STEP].
2. Pomocí padů [1][16] zadejte kroky, ve kterých
chcete přidat akcent.
3. Ovladačem ACCENT [LEVEL] volíte intenzitu
akcentu.
Vymazání nahraného kroku ze stopy
Vymazání pouze části
Při hraní podržte tlačítko [CLEAR], vymaže se ze stopy krok,
zvolený tlačítkem výběru INST Select, z daného patternu, jestliže
podržíte tlačítko [CLEAR].
Delete All
Podržte tlačítko výběru stopy u nástroje, který chcete vymazat a
stiskněte tlačítko [CLEAR].
Nahrávání/Přehrávání MOTION
Jestliže tlačítko MOTION [REC] svítí, pohyb nástrojových ovladačů
[TUNE], [DECAY] a [CTRL] se nahrávají do kroků.
Pokud svítí tlačítko MOTION [ON], nahraný pohyb nástrojových
tlačítek [TUNE], [DECAY], a [CTRL] se přehraje.
* REVERB LEVEL, DELAY LEVEL/TIME/FEEDBACK, MASTER FX CTRL, a
MASTER FX ON se také nahrávají a přehrávají, podle stavu tlačítek,
popsaných výše.
Další pracovní postupy
1. Během přehrávání patternu podržte tlačítko
MOTION [REC] a pohněte ovladačem.
To umožní nahrát pohyb, avšak pouze když držíte toto tlačítko.
Vkládání hodnoty do zadaného kroku
Jestliže svítí tlačítko [TR-REC], můžete zadat krok a vložit hodnotu
pro ovladač.
1. Podržte pad [1][16] a pohněte ovladačem.
12
INST-REC (nahrávání v reálném čase)
Touto metodou nahrávání vytvoříte pattern záznamem vaší hry
na pady [1] (BD)–[11] (RC) v reálném čase. Tím změníte aktuálně
zvolenou šablonu.
* Chcete-li zachovat provedenou editaci u patternu nebo sady, musíte
tento pattern či sadu uložit (
str. 18).
1. Stiskněte tlačítko [INST REC].
2. Stiskem tlačítka [START/STOP] spustíte nahrávání.
3. Tlačítky [A][H] můžete vybrat variaci, kterou
chcete nahrát.
4. Hraní pomocí padů [1] (BD)–[11] (RC).
* Operace v sekci editace nástrojů se nenahrávají.
ehrávání podkroků
Jak přehrávat nebo nahrávat podkroky.
1. Stiskněte tlačítko [SUB].
2. Stiskněte pad [1][16], který přehraje podkroky.
MEMO
Podržte tlačítko [SUB] a ovladačem [VALUE] můžete zvolit 1/2,
1/3 nebo 1/4, jako počet kroků dělení.
Přehrát podkrok můžete také, když podržíte tlačítko [SUB] a
stisknete pad [1][16].
Zadání víření Flam
Povíme si, jak nahrát nebo přehrát víření Flam u zvuku daného nástroje.
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem tlačítka [SUB]
nastavíte SUB STEP na FLAM.
SUB STEP a FLAM se střídají s každým stiskem tlačítka.
2. Stiskněte pad [1] (BD)–[11] (RC).
Tím můžete nahrát nebo přehrát víření u zvuku daného nástroje.
Hraní lehkých dob
1. Během přehrávání podržte [SHIFT] a stiskněte pad
[1] (BD)–[11] (RC).
Tak můžete nahrát nebo přehrát lehké doby.
Hraní alternativními zvuky
U zvuků, jejichž jméno zahrnuje znak „/”, např. 707Bass1/2, můžete
nahrát nebo přehrát alternativní zvuky.
1. Podržte tlačítko výběru nástroje [BD][RC], a
stiskněte pad [1] (BD)–[11] (RC).
Vymazání nahraného kroku ze stopy
Vymazání pouze části
Při hraní podržte tlačítko [CLEAR], vymaže se ze stopy krok z
daného patternu, zvolený tlačítkem výběru nástroje, když podržíte
tlačítko [CLEAR].
Delete All
Podržte tlačítko výběru nástroje u stopy, kterou chcete vymazat a
stiskněte tlačítko [CLEAR].
Nahrávání/Přehrávání MOTION
Jestliže tlačítko MOTION [REC] svítí, pohyb nástrojových ovladačů
[TUNE], [DECAY] a [CTRL] se nahrávají do kroků.
Pokud svítí tlačítko MOTION [ON], nahraný pohyb nástrojových
tlačítek [TUNE], [DECAY], a [CTRL] se přehraje.
* REVERB LEVEL, DELAY LEVEL/TIME/FEEDBACK, MASTER FX CTRL, a
MASTER FX ON se také nahrávají a přehrávají, podle stavu tlačítek,
popsaných výše.
Další pracovní postupy
1. Podržte tlačítko MOTION [REC] a pohněte
ovladačem.
To umožní nahrát pohyb, avšak pouze když držíte toto tlačítko.
Použití Inst padu
Tlačítka výběru nástroje využijete k přehrávání nebo nahrávání
zvoleného nástroje.
Hlasitost se mění podle intenzity úhozu na nástrojový pad.
Použití Inst Pad ke hraní nástroji
Během INST PLAY / Během PATTERN SELECT
1. Výběrovými tlačítky zvolte nástroj, na který chcete
hrát pomocí Inst Pad.
2. Stiskem Inst padu hrajete nástrojem, zvoleným v
kroku 1.
Nahrávání během hraní nástroji na Inst padech
Během TR-REC / Během INST REC
1. Stiskněte tlačítko [TR-REC] nebo [INST REC].
2. Stiskem tlačítka [START/STOP] spustíte nahrávání.
3. Výběrovými tlačítky zvolte nástroj, na který
chcete hrát pomocí Inst Pad.
4. Stiskem Inst padu nahrajete nástroj, zvolený v
kroku 3.
13
INST-PLAY (Performing)
Padů [1] (BD)–[11] (RC) využijete ke hraní v reálném čase.
Vaše hra nemá vliv na úpravy patternu.
1. Stiskněte tlačítko [INST PLAY].
2. Hraní pomocí padů [1] (BD)–[11] (RC).
ehrávání podkroků
Jak přehrávat podkroky.
Umožňují hrát duoly, trioly a kvartoly.
1. Stiskněte tlačítko [SUB].
2. Stiskněte pad [1][16], který přehraje podkroky.
MEMO
Podržte tlačítko [SUB] a ovladačem [VALUE] můžete zvolit 1/2,
1/3 nebo 1/4, jako počet kroků dělení.
Přehrát podkrok můžete také, když podržíte tlačítko [SUB] a
stisknete pad [1][16].
Technika hry vířením (Flam)
Povíme si, jak nahrát nebo přehrát víření Flam u zvuku daného
nástroje.
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem tlačítka [SUB]
nastavíte SUB STEP na FLAM.
2. Stiskněte pad [1] (BD)–[11] (RC).
Tím spustíte víření zvukem daného nástroje.
Hraní lehkých dob (WEAK BEATS)
1. Během přehrávání podržte [SHIFT] a stiskněte pad
[1] (BD)–[11] (RC).
Umožňuje hraní lehkých dob.
Vložení alternativních zvuků (ALT INST)
U zvuků, jejichž jméno zahrnuje znak „/”, např. 707Bass1/2, můžete
hrát alternativním zvukem.
1. Podržte tlačítko výběru nástroje [BD][RC], a
stiskněte pad [1] (BD)–[11] (RC).
Hraní technikou víření Roll (ROLL)
Povíme si, jak hrát vířením Roll u zvuku daného nástroje.
1. Podržte pad [12][13] a stiskněte pad [1][11].
Tím spustíte víření Roll zvukem nástroje.
Alternativní metoda
1. Podržte [INST PLAY] a stiskněte pad [12][13].
Pad [12][13] se rozsvítí.
2. Stiskněte pad [1][11].
Tím spustíte víření Roll zvukem nástroje.
3. Dalším stiskem padu [12][13] víření zastavíte.
Rychlost víření Roll
Pad Vysvětlení
Pad [12] Šestnáctinová nota
Pad [13] Dvaatřicetinová nota
Pad [12]+[13] 64tinová nota
Editace nastavení patternu (Pattern Setting)
Povíme si, jak zadat sadu a tempo, využité v patternu.
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [PTN
SELECT].
Objeví se obrazovka PTN SETTING.
2. Zvolte parametr.
2-1. Ovladačem [VALUE] zvolte parametr.
2-2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
3. Upravte hodnoty.
3-1. Ovladačem [VALUE] upravíte hodnotu parametru.
3-2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Vrátíte se na výběr parametru (v kroku 2).
4. Stiskněte tlačítko [PTN SELECT].
Tím ukončíte obrazovku PTN SETTING.
PTN SETTING parametr
Parametr Vysvětlení
KIT:SW
Zapněte, jestliže chcete použít sadu,
zvolenou parametrem „KIT:Number”.
KIT:Number Určuje sadu, použitou v patternu.
Tempo Zadává tempo patternu.
Ladění Zvolí ladění.
Shuffle Nastaví hodnotu efektu Shuffle (bounce).
Flam Spacing Určuje intervaly víření Flam.
ScatterType Volí typ efektu Scatter.
ScatterDepth Nastavuje hloubku efektu Scatter.
NAME Udává jméno patternu.
&
Blíže viz „Referenční manuál” (PDF).
14
Editace sady nebo nástroje
Výběr sad (KIT)
Povíme si, jak vybrat sady.
1. Stiskem [KIT] se rozsvítí tlačítko.
Objeví se obrazovka KIT.
Během editace sady se objeví nalevo od čísla sady symbol „*”.
2. Ovladačem [VALUE] vyberte sadu.
3. Stiskněte znovu tlačítko [KIT].
Ukončete obrazovku KIT.
Editace nastavení sady (KIT Edit)
Povíme si, jak upravit aktuálně zvolenou sadu.
* Pokud chcete editovaná nastavení zachovat, musíte nejprve uložit
sadu (str. 18).
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [KIT].
Objeví se obrazovka KIT Edit.
2. Zvolte parametr.
2-1. Ovladačem [VALUE] zvolte parametr.
2-2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Pokračujte na úpravu hodnoty parametru (v kroku 3).
3. Upravte hodnoty.
3-1. Ovladačem [VALUE] upravíte hodnotu parametru.
3-2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Vraťte se na výběr parametru (v kroku 2).
4. Stiskněte tlačítko [KIT].
Ukončete obrazovku KIT Edit.
KIT Edit parametr
Kategorie Vysvětlení
LEVEL Level parametr
REVERB
Editace nastavení Reverbu.
&
„Podrobné nastavení Reverbu (str. 14)
DELAY
Editace nastavení Delay.
&
„Podrobné nastavení Delay” (str. 14)
MASTER FX
&
„Master efekt (MASTER FX)” (str. 15)
EXT IN
&
Vložení externího zdroje audio signálu
(EXT IN)” (str. 21)
LFO
&
„Úprava parametru pomocí LFO (str. 16)
OUTPUT
Určuje cíl pro výstup každého nástroje.
MIX, ASSIGN 1–6 (mono), ASSIGN A–C (stereo)
MUTE
Určuje nastavení umlčení každého nástroje.
Umlčení se týká zadaného, aktuálně znějícího
nástroje.
CTRL
Přiřazení parametru ovladačům [CTRL] v sekci
editace nástrojů.
&
„Přiřazení jiné funkce ovladači [CTRL], pro
jednotlivé nástroje (str. 15)
COLOR Určuje barvu LEDky faderu Level.
NAME
Pojmenování bicí sady
&
„Zadání jména sady nebo dalších
charakteristik” (str. 18)
&
Blíže viz „Referenční manuál” (PDF).
MEMO
5 Při přepnutí sad, se může poloha ovladačů lišit od hodnoty
aktuální sady, v tom případě můžete zvolit, zda se pohybem
ovladače změní zvuk okamžitě, nebo až jakmile pozice
ovladače projde aktuální hodnotu sady.
&
“UTILITY”
0
GENERAL
0
“KnobMode” parametr
5 Parametry sady, kterou editujete, se ukládají, dokud nevypnete
nástroj. Dokonce i když zvolíte jinou sadu, a pak se vrátíte
k té, kterou jste editovali, vyvolá se v tomto editovaném
stavu, avšak, jestliže vypnete a zapnete nástroj, vrátí se do
standardního stavu. Pokud chcete nastavení editované sady
zachovat, musíte nejprve uložit sadu.
&
„Uložení nastavení patternu, sady nebo systému
(WRITE)” (str. 18)
Podrobné nastavení Reverbu
Na obrazovce KIT Edit zvolte REVERB.
Parametr Vysvětlení
Typ Typ reverbu
Time
Doba trvání ozvěny
* Můžete ji měnit podržením tlačítka [KIT] a otočením
ovladače REVERB [LEVEL].
Level
Výstupní úroveň ozvěny
* K úpravě můžete také použít ovladač REVERB [LEVEL].
Pre Delay
Nastaví dobu Delay time, od přímého zvuku až do
zaznění zvuku s Reverbem.
Low Cut
Nastaví frekvenci, pod kterou bude
nízkofrekvenční obsah zvuku reverbu redukován.
High Cut
Nastaví frekvenci, nad kterou bude
vysokofrekvenční obsah reverbu redukován.
Intenzita
(Density)
Intenzita reverbu
Podrobné nastavení Delay
Na obrazovce KIT Edit zvolte DELAY.
Parametr Vysvětlení
Typ Typ Delay
TempoSync Synchronizuje Delay time (Time) k tempu.
Level
Výstupní úroveň zpožděného zvuku
* K úpravě můžete také použít ovladač DELAY [LEVEL].
Time
Nastaví dobu Delay time, od přímého zvuku až do
zaznění zvuku s Delay.
* K úpravě můžete také použít ovladač DELAY [TIME].
Feedback
Nastaví hodnotu zpětné vazby Delay.
* K úpravě můžete také použít ovladač DELAY
[FEEDBACK].
Upravitelné parametry se liší podle typu Delay.
&
Blíže viz „Referenční manuál” (PDF).
15
Editace sady nebo nástroje
Master efekt (MASTER FX)
Jak nastavit Master efekt sady.
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko
MASTER FX [ON].
Na obrazovce KIT EDIT se zobrazí položky MASTER EFX.
2. Zvolte typ Master efektu.
U každého programu lze upravovat jiné parametry.
&
Blíže viz „Referenční manuál” (PDF).
MEMO
Ovladač MASTER FX [CTRL] využijete pro editaci přiřazeného
parametru.
3. Stiskněte tlačítko [KIT].
Ukončete obrazovku.
Přiřazení parametrů ovladačům [CTRL]
(CTRL SELECT)
Parametry můžete přiřadit ovladačům [CTRL] v sekci editace nástrojů,
a tyto parametry ovládat, i během přehrávání patternu.
1. Stiskem [CTRL SELECT] se rozsvítí tlačítko.
Objeví se obrazovka CTRL SELECT.
2. Ovladačem [VALUE] zvolte parametr.
Stejný parametr je zvolen pro všechny ovladače [CTRL].
3. Stiskněte znovu tlačítko [CTRL SELECT].
Tlačítka [CTRL SELECT] zhasnou, a obrazovka CTRL SELECT je
ukončena.
Přiřazení jiné funkce ovladači [CTRL], pro
jednotlivé nástroje
1. Podržte tlačítko [CTRL SELECT] a stiskněte tlačítko
[BD][RC].
Na obrazovce vidíte parametr, přazený ovladači [CTRL].
2. Ovladačem [VALUE] zvolte parametr.
3. Stiskněte tlačítko [CTRL SELECT].
Tlačítko [CTRL SELECT] zhasne a obrazovka je ukončena.
MEMO
Můžete také vybrat z přiřaditelných parametrů, když podržíte
tlačítko [CTRL SELECT] a pohnete přímo ovladačem [CTRL].
5 Provedené přiřazení se uloží k parametru „User”, zvolenému
v kroku 2, v „Přiřazení parametrů ovladačům [CTRL]
(CTRL SELECT)” (str. 15).
Hraní na více nástrojů ve vrstvách
(GROUPING for Layer)
Můžete vytvořit skupinu několika nástrojů a hrát jejich vrstveným
zvukem každý jeden tón.
Seskupené Master nástroje můžete použít následujícím
způsobem. Podřízený Slave nástroj následuje Master nástroj.
5 Vstup patternu v TR-REC”
5 Hraní na pady v „INST PLAY”
5 Nahrávání padů v „INST REC
Seskupení nástrojů
1. Na obrazovce KIT Edit stiskněte déle tlačítko [BD]
[RC], které chcete zadat jako Master nástroj.
Objeví se obrazovka INST GROUP.
2. Podržíte-li tlačítko, stisknuté v kroku 1, stiskněte
tlačítko [BD][RC], které chcete určit jako podřízený
nástroj.
Nástroje, zvolené jako Master nástroj a Slave nástroj, jsou nyní
seskupeny.
MEMO
5 Během TR-REC, když stisknete tlačítko seskupení [BD][RC],
pak tlačítko [BD][RC] u Master nástroje (
) svítí, a tlačítko
[BD][RC] u Slave nástroje ( ) bliká.
5 Během INST PLAY/INST REC, stiskem padu [1][11]
seskupeného Slave nástroje nevznikne zvuk.
5 Když stisknete tlačítko [MUTE], tlačítko [BD][RC] u Master
nástroje svítí a tlačítko [BD][RC] u Slave nástroje bliká.
Výběr zvuku nástroje (INST)
Nástrojové zvuky aktuálně zvolené sady se volí individuálně.
1. Stiskněte tlačítko [INST].
Tlačítka [INST] a [BD][RC] (zvolené pro [TR-REC]) se rozsvítí a
objeví se na obrazovce INST.
2. Kolečkem [VALUE] zvolte zvuk nástroje.
MEMO
Chcete-li přepnout kategorie, podržte [SHIFT ] a otočte
ovladačem [VALUE].
3. Stiskněte znovu tlačítko [INST].
Ukončete obrazovku INST.
16
Editace sady nebo nástroje
Editace zvuku nástroje (INST Edit)
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [INST].
Objeví se obrazovka INST Edit.
2. Zvolte parametr.
2-1. Ovladačem [VALUE] zvolte parametr.
2-2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
3. Upravte hodnoty.
3-1. Ovladačem [VALUE] upravíte hodnotu parametru.
3-2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Vrátíte se na výběr parametru (v kroku 2).
4. Stiskněte tlačítko [INST].
Ukončete obrazovku INST Edit.
&
Blíže viz „Referenční manuál” (PDF).
Změna panorama zvuku nástroje
1. Na obrazovce INST Edit, ovladačem [VALUE] zvolte
parametr „Pan”.
2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
3. Ovladačem [VALUE] upravíte hodnotu parametru.
Hodnota: L127–CENTER–R127
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
5. Stiskněte tlačítko [INST].
Ukončete obrazovku INST Edit.
Změna zesílení nástroje
1. Na obrazovce INST Edit zvolte ovladačem [VALUE]
„Gain” a stiskněte tlačítko [ENTER].
2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
3. Ovladačem [VALUE] upravíte hodnotu parametru.
Hodnota: -INF, -40.0dB–0.0dB–+40.0dB
4. Stiskněte tlačítko [ENTER].
5. Stiskněte tlačítko [INST].
Ukončete obrazovku INST Edit.
Kopírování bicí sady (KIT COPY)
1. Podržte tlačítko [COPY] a stiskněte tlačítko [KIT].
Objeví se obrazovka KIT COPY.
2. Kolečkem [VALUE] zvolte zdroj kopírování a
stiskněte tlačítko [ENTER].
3. Kolečkem [VALUE] zvolte cíl kopírování a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
4. Chcete-li operaci spustit, zvolte kolečkem [VALUE]
„OK” a stiskněte tlačítko [ENTER].
Pokud chcete operaci zrušit, kolečkem [VALUE] zvolte „Cancel” a
stiskněte [ENTER].
Úprava parametru pomocí LFO
Můžete zvolit parametr, který chcete upravit, a pomocí LFO změnit
hodnotu parametru.
1. Na obrazovce INST Edit zvolte ovladačem [VALUE]
„LFO” a stiskněte tlačítko [ENTER].
2. Ovladačem [VALUE] vyberte parametr., který
chcete upravit a stiskněte tlačítko [ENTER].
3. Ovladačem [VALUE] zvolte „LFO Depth a stiskněte
tlačítko [ENTER].
4. Ovladačem [VALUE] zadejte rozsah změny.
Hodnota: -128–0–+127
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].
6. Stiskněte tlačítko [INST].
Ukončete obrazovku INST Edit.
MEMO
Na obrazovce KIT Edit můžete editovat vzorek LFO (Waveform),
frekvenci (Rate), i tempo synchronizace (TempoSync).
LFO
KIT parametr
(Nastavení celé sady)
LFO Waveform
LFO Rate
LFO Tempo Sync
INST parametr
(Nastavení pro každý nástroj)
LFO (Parameter to apply)
LFO Depth
17
Přiřazení importovaného user samplu do nástroje
Import user samplu (SAMPLE Import)
Nyní si povíme, jak importovat audio soubor, uložený na SD kartu,
jako user sample.
* SD kartu zformátujte přímo v TR-8S.
* Maximální délka jednoho audio souboru, který lze importovat, je cca
180s (v případě 44.1 kHz/MONO). Podle stavu využití paměti, může
být maximální doba i kratší.
1. V počítači zkopírujte audio soubor do následující
složky na SD kar.
ROLAND\TR-8S\SAMPLE\
Formáty souborů, které lze importovat
WAV, AIFF
2. Vložte SD kartu do TR-8S (str. 6).
3. Stiskněte tlačítko [UTILITY].
4. Ovladačem [VALUE] zvolte „Sample import” a
stiskněte tlačítko [ENTER].
5. Ovladačem [VALUE] vyberte audio soubor., který
chcete importovat a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
6. Chcete-li operaci spustit, zvolte kolečkem [VALUE]
„OK” a stiskněte tlačítko [ENTER].
Pokud chcete operaci zrušit, kolečkem [VALUE] zvolte „Cancel” a
stiskněte [ENTER].
Jakmile je import ukončený, na display se objeví „Completed!” a
obrazovka UTILITY je ukončena.
Výběr user samplu (SAMPLE)
1. Stiskněte tlačítko [SAMPLE].
Tlačítka [SAMPLE] a [BD][RC] (zvolené pro [TR-REC]) se rozsvítí
a objeví se na obrazovce SAMPLE.
2. Ovladačem [VALUE] zvolte user sample, který
chcete přiřadit zvuku nástroje.
MEMO
5 Vyberte sample, importovaný z SD karty.
5 Stiskem tlačítka [BD][RC] změníte cíl pro načtení.
3. Stiskněte svítící tlačítko [SAMPLE].
Tlačítko [SAMPLE] zhasne a obrazovka SAMPLE je ukončena.
Editace nastavení user samplu (SAMPLE Edit)
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko
[SAMPLE].
Objeví se obrazovka SAMPLE Edit.
2. Zvolte parametr.
2-1. Ovladačem [VALUE] zvolte parametr.
2-2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
3. Upravte hodnoty.
3-1. Ovladačem [VALUE] upravíte hodnotu parametru.
3-2. Stiskněte tlačítko [ENTER].
Vrátíte se na výběr parametru (v kroku 2).
POZN.
Pokud je na obrazovce „---”, editace není možná.
4. Stiskněte svítící tlačítko [SAMPLE].
Tlačítko [SAMPLE] zhasne a obrazovka SAMPLE Edit je ukončena.
Pokud jste editovali nastavení, objeví se dotaz, zda chcete sample
uložit.
MEMO
5 Takto zadané nastavení je společné pro všechny sady,
využívající stejný user sample.
5 ACB tone nebo presetové samply (u kterých je uvedena ikona
) udávají hodnotu parametru jako „---”, takže tyto hodnoty
nelze editovat.
18
Různé operace
echod na začátek skupiny parametrů
Na každé editační obrazovce můžete přejít na začátek skupiny
parametrů (Category).
1. Chcete-li zvolit parametr, podržte [SHIFT] a otočte
ovladačem [VALUE].
Zadání jména sady nebo dalších charakteristik
Zde si povíme, jak zadat znaky při pojmenování sady nebo patternu.
1. Vstupte na obrazovku KIT EDIT (str. 14) nebo PTN
SETTING (str. 13).
2. Ovladačem [VALUE] zvolte „NAME“.
V případě obrazovky KIT Edit
3. Stiskem [ENTER] vstoupíte na obrazovku zadávání
znaků.
V případě obrazovky KIT Edit
4. Pomocí [COPY] (levého) [UTILITY] (pravého)
tlačítka posouváte pozici kurzoru.
Tlačítko Vysvětlení
Tlačítko [UTILITY] Posune kurzor doprava.
Tlačítko [COPY] Posune kurzor doleva.
5. Kolečkem [VALUE] zvolte znak.
Tlačítko Vysvětlení
Tlačítko [SHIFT]
+ tlačítko [COPY]
Vymaže jeden znak (Erase).
Tlačítko [SHIFT]
+ tlačítko [UTILITY]
Vloží jeden znak (Insert).
Tlačítko [SHIFT]
+ ovladač [VALUE]
Přepíná velké znaky/ malé znaky/ cifry.
6. Jakmile zadáte všechny znaky, stiskněte [ENTER].
Vrátíte se tak na obrazovku kroku 2, kde vidíte zadané jméno.
Uložení nastavení patternu, sady nebo systému
(WRITE)
Jak uložit pattern nebo sadu.
1. Stiskněte tlačítko [WRITE].
Objeví se obrazovka WRITE.
2. Ovladačem [VALUE] vyberte parametr, který chcete
upravit a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka WRITE, v pořadí „Pattern
0
„Kit”
0
„System.
* Pokud je zvolen „System, objeví se obrazovka s potvrzením.
Pokračujte krokem 4.
3. Kolečkem [VALUE] zvolte cíl pro uložení a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
4. Potvrzení uložení provedete kolečkem [VALUE]
„OK” a stiskněte [ENTER].
Pokud chcete operaci zrušit, kolečkem [VALUE] zvolte „Cancel” a
stiskněte [ENTER].
Kombinace pro operace ukládání
Funkce Práce s jednotkou
Uložení patternu
(obrazovka PATTERN WRITE)
Podržte tlačítko [SHIFT] a
stiskněte tlačítko [PTN SELECT].
Uložení sady
(obrazovka KIT WRITE)
Podržte tlačítko [COPY] a
stiskněte tlačítko [KIT].
Tím uložíte pattern i sadu
současně
(OVERWRITE)
Podržte tlačítko [SHIFT] a
stiskněte tlačítko [WRITE].
* Zvolený pattern i sada přepíšou
předchozí obsah.
19
Různé operace
Kopírování patternu nebo sady (COPY)
Jak zkopírovat pattern nebo sadu.
1. Stiskněte tlačítko [COPY].
Objeví se obrazovka “COPY.
2. Ovladačem [VALUE] vyberte parametr, který chcete
kopírovat a stiskněte tlačítko [ENTER].
Obrazovky COPY se objeví v pořadí “Pattern
0
“Variation
0
“Track
0
“Kit”
0
“Inst.
3. Kolečkem [VALUE] zvolte zdroj kopírování a
stiskněte tlačítko [ENTER].
4. Kolečkem [VALUE] zvolte cíl kopírování a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
5. Chcete-li spustit kopírování, zvolte kolečkem
[VALUE] „OK” a stiskněte tlačítko [ENTER].
Pokud chcete operaci zrušit, kolečkem [VALUE] zvolte „Cancel” a
stiskněte [ENTER].
Kombinace pro operace kopírování
Funkce Práce s jednotkou
Kopírování patternu
(obrazovka PATTERN COPY)
Podržte tlačítko [COPY] a
stiskněte tlačítko [PTN SELECT].
Kopírování sady
(obrazovka KIT COPY)
Podržte tlačítko [COPY] a
stiskněte tlačítko [KIT].
Kopírování nástroje
(obrazovka INST COPY)
Podržte tlačítko [COPY] a
stiskněte tlačítko [INST].
Kopírování patternu
(zvolené stopy)
(obrazovka Track Copy-destination
Select)
Podržte tlačítko [COPY] a
stiskněte tlačítko [BD][RC].
Kopírování variace
(zvolené)
(obrazovka Copy-destination Select)
Podržte tlačítko [COPY] a
stiskněte tlačítko [A][H].
Vymazání patternu (CLEAR)
Jak vymazat pattern.
1. Podržte tlačítko výběru nástroje a stiskněte tlačítko
[CLEAR].
To umožní vymazat pattern zvoleného nástroje.
Ovlivní pouze zvolenou variaci.
V případě přehrávání v TR-REC nebo INST REC
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko [CLEAR].
Pattern nástroje, zvolený stiskem tlačítka výběru nástroj, je
vymazán pouze, když držíte toto tlačítko.
Vymazání akce (Motion)
Vymazání všech MOTION
Povíme si, jak vymazat všechny záznamy MOTION, nahrané do
variace, zvolené pro přehrávání.
1. Podržte tlačítka MOTION [ON] a stiskněte tlačítko
[CLEAR].
Vymazání MOTION na konkrétní stopě
Povíme si, jak vymazat všechny záznamy MOTION, nahrané pro
konkrétní stopu, zvolenou pro přehrávání.
1. Podržte tlačítko MOTION [ON] a stiskněte tlačítko
výběru nástroje.
Vymazání MOTION pro konkrétní ovladač
Povíme si, jak vymazat všechny záznamy MOTION, konkrétního
ovladače, nahrané pro přehrávání.
1. Podržte tlačítka MOTION [ON] a pohněte
ovladačem.
MEMO
Záznam MOTION se také vymaže, když podržíte tlačítko
[CLEAR], které vymaže všechny i další kroky.
Hraní lehkých dob
Můžete měnit způsob vkládání lehkých dob (WEAK BEATS) během
TR-REC.
Zadáte to pomocí „UTILITY”
0
„GENERAL
0
WeakBeat”.
Parametr Vysvětlení
wSHIFT Podržte [SHIFT] a stiskněte pad [1][16].
PAD
S každým stiskem padu [1][16] střídáte
stavy normální zvuk
0
lehká doba
0
off.
Zadání parametru Flam Spacing
Můžete také využít LCD displej a zadat intervaly víření Flam.
&
„Editace nastavení patternu (Pattern Setting)” (str. 13)
* Pokud zadáte „0”, žádné víření se nespustí.
20
Různé operace
Umlčení stopy (MUTE)
1. Stiskněte tlačítko [MUTE].
2. Výběrovými tlačítky můžete umlčení zapnout
(nesvítí) nebo vypnout (svítí).
Tlačítko [MUTE] má následující stavy: TR-REC”, „PTN SELECT,
„INST REC” nebo „INST PLAY”.
Alternativní metoda
1. Podržte tlačítko [MUTE] a stiskněte tlačítko výběru
nástroje.
Poslech pouze vybraného nástroje (SOLO)
Nyní o tom, jak aktivovat „solo u zvoleného nástroje, takže bude
slyšet pouze tento nástroj.
1. Jestliže svítí tlačítko [MUTE], podržte tlačítko
[SHIFT] a stiskněte tlačítko výběru nástroje.
MEMO
Chcete-li ihned zrušit veškerá umlčení, podržte tlačítko [MUTE]
a stiskněte tlačítko [CLEAR].
Nastavení tempa
1. Ovladačem [TEMPO] nastavíte tempo.
Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a otočíte kolečkem [TEMPO], můžete
měnit hodnotu v krocích 0,1.
Tempo se zobrazí na displeji TEMPO.
Tap Tempo
Povíme si, jak zadat tempo poklepem.
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [ENTER]
tři- a vícekrát.
Tempo je zadáno jako průměr časování, v jakém tisknete tlačítko.
Vyznačení tempa
Můžete dočasně uložit hodnotu aktuálního tempa, a později je
vyvolat.
MEMO
Vyznačené tempo se neukládá.
Vyznačení tempa
Níže je postup vyznačení aktuálního tempa.
1. Podržte tlačítko [MUTE] a stiskněte tlačítko
[UTILITY].
Vyvolání tempa
Povíme si, jak vyvolat vyznačené tempo.
1. Podržte tlačítko [MUTE] a stiskněte tlačítko [COPY].
Finální úpravy časování not (funkce Nudge)
Funkce „Nudge” umožňuje nastavit časování not vpřed i vzad.
Pomocí funkce Nudge změníte časování přehrávání celého
patternu.
Operace Vysvětlení
Tlačítko [SHIFT] + [COPY]
Posouvá časování přehrávání
směrem vpřed.
Tlačítko [SHIFT] +
[UTILITY]
Posouvá časování přehrávání
směrem vzad.
MEMO
Systémová nastavení umožňují vybrat, zda chcete časování
hodin MIDI Clock upravit.
&
„MIDI TX: Tx Nudge”
/