Roland TM-2 Používateľská príručka

Značka
Roland
Model
TM-2
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Nahlédněte, co lze dělat s TM-2
Použitím TM-2 s dokoupenými pady či akustickými bicími triggery, můžete snadno hrát interními
zvuky, nebo přehrávat vlastní audio soubory.
Přes akustické bicí můžete hrát elektronickými zvuky nebo na perkuse
Zvýrazněte svůj akustický kopák, přidejte vrstvu tlesknutí k virblu
Přehrávejte songy a smyčky
Zapojte TM-2 přes MIDI do V-Drums a hrajte svými oblíbenými bicími zvuky (v souborech WAV)
Uživatelský manuál (tento dokument)
Přečtěte si nejdříve. Vysvětluje základy, které
potřebujete vědět k používání TM-2.
PDF manuál (můžete jej stáhnout z webu)
Výpis zvuků
Obsahuje interní zvuky a efektové parametry
TM-02.
Jak získáte PDF manuál
V prohlížeči zadejte následující URL.
http:/ www.roland.com/manuals
Jako název produktu zvolte “TM-2”.
Obsah
Hlavní vlastnosti ..............................................2
Quick Start ........................................................3
Příprava
Instalace baterií ................................................4
Použití montážní desky ....................................4
Popis panelu .....................................................5
Zapojení vybave ............................................6
Za/vypnutí přístroje ...........................................6
Zapojení padů ...................................................7
Základy
Výběr bicí sady .................................................8
Hraní zvuky (nástrojů) ......................................9
Přehrávání zvukových souborů ..................... 10
Pokročilé
Editace nástrojů ............................................. 11
Použití efektů pro bicí sadu ........................... 12
Pojmenování sady ......................................... 13
Kopírování sady/nastavení nástroje .............. 13
Celkové nastavení TM-2 ............................... 14
Ostatní
Celkové nastaveTM-2 ............................... 14
Obnovení nastavení z výroby ....................... 14
Uložení zálohy na SD kartu .......................... 15
Nastavení zapojených padů .......................... 16
Formátování SD karty ................................... 17
Problémy a potíže ......................................... 18
Chybové zprávy............................................. 18
Hlavní specifikace ......................................... 19
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE .............. 20
DŮLEŽITÉ POKYNY ..................................... 20
Dříve než přistoupíte k práci se zařízením, důkladně si
přečtěte sekce “BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE”,
“DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” a Uživatelský manuál (od str. 20).
Tyto sekce podávají důležité informace o správném
zacházení s přístrojem. Pokud si chcete být jisti, že máte
přehled o správném použití všech částí a funkcí tohoto
přístroje, měli byste si přečíst tento manuál celý. Manuál by
měl být dobře uložen a po ruce pro snadné nahlédnutí.
Copyright © 2014 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části této
příručky nesmějí být reprodukovány v jakékoliv podobě
bez písemného svolení ROLAND CORPORATION.
Hlavní vlastnosti
Přehrávání souborů WAV
Kromě interních zvuků, můžete vložit SD kartu s audio soubory (WAV) a hrát svými oblíbenými bicími
zuky, používat zvukové efekty, songy, nebo frázové smyčky.
Podporovaná široká paleta padů
Produkty řady RT series slouží k triggerování TM-2 z akustických bicích, nebo řada KD series ke hraní s
kick pedálem. Pro druhý virbl využijete V-pad se síťovanou blánou, nebo zapojte BT-1 bar trigger pad.
Můžete si vybrat ten, který je nejvhodnější pro danou situaci.
Baterie
Jednotku lze napájet z baterií, což řeší problémy s kabeláží a umožňuje rychlé sestavení.
2
Quick Start
Zapojení AC Adaptéru/Instalace
baterií
Zapojte AC adaptér, str. 6
Popř. nainstalujte baterie, str. 4
Zapojte aktivní monitory str. 6
Monitorovací systém nebo mix zapojte do jacků OUTPUT
Zvuk lze monitorovat také ve sluchátkách, zapojených do jacku PHONES.
Zapojte akustické bicí triggery, str. 7
Pady nebo akustické bicí triggery zapojte do jacků TRIG IN.
K zapojení použijte kabely, přibalené k padům.
Zapněte přístroj, str. 6
Stiskněte vypínač (Power).
Proveďte nastavení padů či akustických bicích triggerů, str. 7
Stiskem [SHIFT] + [INST] zadejte typ padů či akustických bicích triggerů, které jste zapojili.
* Pokud jste zapojili akustický bicí trigger, nastavte parametry, jako “Threshold”, “Curve” a “RetrgCancel”,
podle způsobu, jakým je bicí trigger připevněn a jak se napíná blána, str. 16.
Zvolte sadu a začněte hrát, str. 8.
Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte sadu.
Úhozy na pad hrajete těmito zvuky.
Přehrávání audio souborů, str. 10
Audio soubory (WAV, 44.1 kHz) zkopírujte do složky Roland/TM-2/WAVE, na
SD/SDHC kartě a přiřaďte je padům tak, jak na ně chcete hrát.
3
Nabíjecí Ni-
MH baterie
Přibližně 6 hodin
Alkalické baterie
Cca 4,5 hodin
Instalace baterií
Před instalací či vyjmutím baterií musíte jednotku vypnout, str. 6.
Pokud je napájená z baterií, odpojte AC adaptér z jacku DC IN.
Sejměte kryt baterií na spodním panelu.
Nainstalujte nabíjecí Ni-MH nebo alkalické baterie (čtyři AA).
Životnost baterií (při souvislé práci)
* Dbejte na dodržení
správné polarity.
* Hodnota se může měnit podle
podmínek provozu, použitých baterií
a typu SD karty.
Upravte nastavení “BATTERY Type” tak, aby odpovídal typu
nainstalovaných baterií, str. 14.
Na displeji sady vidíte přibližně zbývající životnost baterií.
* Pokud nakládáte s bateriemi nesprávně, riskujete explozi a vytečení. Čtěte pečlivě
všechny položky, související s bateriemi, uvedené v “BEZPEČNÉM POUŽITÍ
JEDNOTKY” a “DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (zvláštní leták “Čtěte nejdříve”
a v Uživatelském manuálu str. 20).
Použití montážní desky
Velikost zbývající
kapacity baterie
(přibližně)
Polovina
Téměř prázdná
Vyměňte baterie
Indikátor není vidět,
pokud je zbývající
kapacita nulová.
Pomocí montážní desky (přibalené) a víceúčelové svorky (APC-33: nutno dokoupit), můžete TM-2
připevnit k hi-hat nebo činelovému stojanu.
1. Přibalenými šrouby
připevněte připravenou
montážní desku.
Můžete ji připevnit jak
svisle, tak vodorovně.
Vertikální
Horizontální
3. Připevněte na běžný
nebo hi-hat stojan.
2. Potom připevněte TM-
2 k víceúčelové
svorce.
Montážní desku sundejte, kdykoliv chcete instalovat nebo vyměnit baterie.
Použijte výhradně šrouby, přiložené k TM-2. Použití jiných šroubů může vést k poškození.
Při otáčení přístroje buďte opatrní, abyste chránili tlačítka a knoby před poškozením.
4
POPIS PANELU
Displej
Když zapnete jednotku, na displeji se objeví číslo a
jméno sady. Stisknete-li tlačítko [INST], na displeji se
zobrazí parametry a hodnoty.
Nastavení displeje str. 14
[VOLUME] knob
Nastavte hlasitost jacků OUTPUT
a PHONES.
Vypínač (Power)
Za/vypíná přístroj. Podržte vypínač, až se přístroj
za/vypne, str. 6.
[INST] tlačítko
Zobrazí editační obrazovku
nástroje. str. 11
Jestliže podržíte [SHIFT] a
otočíte knobem [INST], objeví
se obrazovka Setup (str. 14).
[<] [>] tlačítka
Těmito tlačítky přepínáte klaviatury nebo
stránky.
SOUND OFF, str. 8
MUTE, str. 8
Slot SD karty
Sem vložíte SD kartu.
Dalším stiskem SD karta vyjede.
Nikdy nevkládejte nebo nevyjímejte SD kartu, je-li
přístroj zapnutý. Tím můžete poškodit data na
kartě.
Pečlivě zasuňte SD kartu zcela dovnitř – až si pevně
zasedne.
[-], [+] tlačítka
Přepínají bicí sady. Na obrazovce, jako je
editační, tato tlačítka využijete pro editaci
hodnot parametrů.
SHIFT] + [ ] tlačítko
Umožňuje přístup k celé řadě funkcí,
v souvislosti s jinými tlačítky.
TRIG IN [1] [2] tlačítka
Když uhodíte na pad, rozsvítí se odpovídající tlačítko
TRIG IN [1] [2].
Při editaci nástroje, tlačítky TRIG IN [1] [2] volíte pad,
jehož nastavení chcete změnit. Chcete-li zvolit ráfek,
podržte [SHIFT] a stiskněte tlačítko TRIG IN. (Blána,
ráfek, str. 8)
Přehled
Když stisknete tlačítko TRIG IN, bude znít nástroj, takže si
můžete poslechnout jeho zvuk. Můžete také měnit
nastavení, takže při stisku neuslyšíte žádný zvuk, str. 14.
Trigger lock on/off
Pokud stisknete TRIG IN [1] nebo [2] déle, cíl pro editaci
se nezmění, ani když uhodíte na pady, str. 14.
Vysvětlující texty v tomto manuálu zahrnují zobrazení toho, co je obvykle vidět na displeji. Ovšem je možné že zakoupený kus
může obsahovat novější, pokročilejší verzi systému (např. s novějšími zvuky), takže to, co vidíte na displeji, nemusí
bezvýhradně souhlasit s manuálem.
5
Zapojení zařízení
OUTPUT jacky
Tyto jacky vysílají zvuk. Zapojte je do aktivních monitorů, mixu,
atd. Jestliže je výstup v mono, zapojte pouze jack L/MONO.
TRIG IN 1, 2 jacky
Sem připojte pady (řady PD; nutno dokoupit)
nebo akustické bicí triggery (řady RT; nutno
dokoupit) (str. 7).
PHONES jack
Zapojte sluchátka.
I s připojenými sluchátky půjde zvuk do
výstupních jacků OUTPUT.
Příklady zapojení
RT-10S
PD-128S
Kabely, přibalené k padu
Stereo mini typu
phone
DC IN jack
Sem zapojte přibalený adaptér.
Pokud je napájená z baterií, odpojte AC adaptér
z jacku DC IN.
Nečekanému přerušení
dodávky proudu do
přístroje, díky náhodnému
vysunutí přívodního
kabelu a vzniklému
elektrickému šoku
zabráníte tak, že zavěsíte
kabel na háček podle
obrázku.
MIDI (IN, OUT) konektory
Využijte je k zapojení MIDI zařízení,
jako je V-Drums.
(Dole)
Pojistka
http://www.kensington.com/
Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy
hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
Zapnutí/vypnutí nástroje
Podržte vypínač [POWER], dokud se přístroj neza/vypne.
Po správném provedení všech připojení se ujistěte, že zapínáte zařízení ve správném pořadí, a to nejprve TM-2 a až
poté připojený systém. Zapínání v nesprávném pořadí může způsobit nefunkčnost nebo poruchu. Při vypínání nejprve
vypněte připojený systém a až poté TM-2.
Toto zařízení je vybaveno ochranným okruhem. Proto zabere po zapnutí přístroje určitou dobu (několik sekund), než
začne pracovat normálně.
Než za/vypnete přístroj, ověřte, že máte sníženou hlasitost. Dokonce i když je hlasitost na minimu, můžete slyšet při
za/vypnutí přístroje nějaký zvuk. Je to běžné a není důvod k obavám.
6
Příklad
TRIG IN 1
TRIG IN 2
HEAD
RIM
BLÁNA RÁFEK
RT-10K využijete k rozšíření
akustického kopáku a přidejte PD-128S
jako druhý, elektronický virbl
RT-10K
PD-128S
Chcete-li spustit fráze, přidejte
kopákový trigger KD-7 a BT-1
KD-7
BT-1
Zapojení padů
Zapojepadů
Chcete-li provést zapojení, použijte kabely, přibalené k padu nebo akustickému bicímu triggeru.
V souvislosti s tím nazýváme akustické triggery “bicí triggery”. Termín “pady” zahrnuje také bicí triggery.
Příklady zapojení
Uchopení za okraj není podporováno
3-cestný trigger pro CY-15R, CY-13R není podporován.
Nastavení padu
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [INST].
Stiskněte tlačítko [+] a pak [>].
Objeví se obrazovka TRIG SETUP-Type.
Stiskem TRIG IN [1] nebo [2] vyberte pad, u kterého chcete provést nastavení.
Můžete rovněž určit pad přímo, úhozem.
Pomocí tlačítek [-] [+] zvolte typ padu, který je zapojený.
Když zapojíte bicí trigger, nastavte parametry tak, aby odpovídaly zapojenému HW, a také napnutí
bny. str. 16
Stiskem tlačítka [INST] budete vráceni na obrazovku sady.
Provedené změny se uloží automaticky.
Zapojení dvou padů do jednoho jacku TRIG IN
Propojovacím kabelem (1/4” stereo phone plug 1/4” phone plug x 2: nutno dokoupit) můžete zapojit dva pady do
jednoho jacku TRIG IN. Tak můžete využít dva nezávislé pady při hraní na blánu a ráfek, v jednom jacku TRIG IN.
* Při tomto zapojení, úhoz na ráfek padu nevyrobí žádný zvuk.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [INST].
Stiskněte tlačítko [+].
Objeví se obrazovka TRIG SETUP-Input.
Tlačítky TRIG IN [1] [2] vyberte TRIG IN jack, do kterého
jste zapojili dva pady.
Pomocí tlačítek [–] [+] zvolte “PADx2”.
Stiskněte tlačítko [>].
Úhozem na oba pady je zvolte a zadejte typ
každého padu.
Blána Ráfek
Uspokojivou operaci nelze získat, je-li “BT-1”
zvolen jako typ. Použijete-li BT-1, zvolte “BT-1
SENS” jako typ.
Do TRIG IN 1 nebo 2
Propojovací kabel
(1/4” stereo phone 1/4” phone x 2: nutno dokoupit)
7
Výběr bicí sady
Váš výběr zvuků (nástrojů), přiřazených připojeným padům nazýváme “sadou”.
TM-2 umožňuje snadno volit a hrát na 99 různých sad.
Výběr bicí sady
Ihned po zapnutí vidíte na displeji “obrazovku sady”.
Pokud se objeví jiná stránka, několikerým stiskem [INST] přejdete na obrazovku sady.
1. Stiskněte tlačítka [-] [+].
Zvolený sada se změní
Číslo sady
Pokud uhodíte na pady, uslyšíte nástroje této sady.
Jméno sady
Umlčení
Na obrazovce sady můžete podržet tlačítko [<] a tím spustit
funkci umlčení, takže úhoz na pad nevyrobí zvuk. To
umožňuje předcházet zvuku, který vznikne náhodně. Dalším
stiskem tlačítka [<] funkci umlčení vypnete.
Vypnutí
Stiskem tlačítek [<][>] současně ukončíte zvuky, které právě slyšíte. Je to jednoduchý způsob,
jak zastavit song nebo smyčku. Zvuk reverbu či delay bude pokračovat.
Přehled
Tlačítkem TRIG IN [1] nebo [2], můžete hrát zvukem nástroje. Chcete-li, aby zněl zvuk ráfku,
podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko TRIG IN [1] nebo [2].
8
1H
TRIG 1 Head
1R
TRIG 1 Rim
2H
TRIG 2 Head
2R
TRIG 2 Rim
Hraní zvuky (nástrojů)
U každé sady můžete přiřadit čtyři nástroje (inst) a hrát na ně přes pady.
Přiřazení nástrojů padům
Povíme si, jak přiřadit interní nástroj TM-2 padům.
Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte sadu.
Stiskněte tlačítko [INST].
Objeví se obrazovka INST.
Úhozem na pad vyberte ten (blánu neb o ráfek),
kterému chcete přiřadit nástroj.
Volbu padu můžete také provést tlačítky TRIG IN [1] [2].
Tlačítky [-] [+] pak zvolte nástroj, na který chcete hrát.
Pokud jsou na SD kartě audio soubory, vidíte je jako
následující interní nástroje, str. 10.
Stisknete-li tlačítka [-] [+], dočasně se zobrazí název složky v horní
části obrazovky.
Nástroj Aktuálně zvolený pad
MEMO
Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a stisknete [-] [+], přepínáte interní nástroje (INT) a SD kartu (SD). Pokud zde existují
složky, můžete přepínat také mezi nimi.
Úhozy na pad hrajete těmito zvuky.
Nástroje můžete přepínat stejným způsobem, úhozem na různé pady.
žete změnit hlasitost nebo výšku zvuku, str. 11.
Pomocí efektů můžete zvuk také upravit, str. 12
Tlačítkem [INST] se vrátíte na obrazovku sady.
Provedené změny se uloží automaticky.
Uložení upraveného nastavení
Zvolené nástroje a upravené nastavení se ukládají automaticky.
Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte vypínač (power).
“NO CARD” a “NO WAVE”
Pokud TM-2 nevyrábí zvuk, jelikož není vložena SD karta, na obrazovce se objeví zpráva “NO CARD”. Jestliže na SD
kartě není obsažen žádný audio soubor, obrazovce se objeví zpráva “NO WAVE”. Objeví se dotaz na potvrzení,
pokusíte-li se změnit zvuk.
9
Přehrávání zvukových souborů
Oblíbené audio soubory (WAV) můžete přehrát také
úhozem na pady. Tak lze hrát bicími zvuky i přehrát
zvukové efekty, ba dokonce songy nebo frázové smyčky.
Umístění souborů na SD kartu
Příprava
Budete potřebovat následující položky.
Počítač: Počítač, který detekuje SD kartu, jak pod Windows, tak pod MacOS.
Možná budete potřebovat zapojit čtečku SD karet.
SD (nebo SDHC) karta
Audio soubor se zvuky, kterými chcete hrát
V počítači můžete připravit a editovat audio soubor dle následujících specifikací.
Formát
Typ
Vzorkovací frekvence
Rychlost
přenosu
Kanály
WAV
.WAV,.wav
44,1 kHz
16 bitů
Mono, Stereo
Jestliže používáte SD kartu poprvé, vložte ji do TM-2 a zformátujte, str. 17.
Připravíte tím SD kartu pro použití konkrétně v TM-2. Pokud jste zformátovali kartu v jiném zařízení, nemusí pracovat
správně v TM-2.
Vložte SD kartu do počítače.
Audio soubory (WAV) umístěte ve
složce Roland/TM-2/WAVE na SD
kartu.
Můžete vytvořit jednu úroveň podsložek ve složce WAVE
(max. 300).
V každé složce může být až 300 audio souborů.
Jména souborů, obsahující dvoubytové znaky (např.
japonské) se u TM-2 nezobrazí správně.
pokud soubor přejmenujete nebo přesunete,
nevznikne žádný zvuk a na obrazovce se objeví
zpráva “NO WAVE”. Musíte pak tento zvuk padu
znovu přiřadit.
Vložte SD kartu do slotu SD karty u TM-2.
WAV soubory přesuňte do
složky.
Vytvořte si složky, ve
kterých budou soubory
organizovány (až 300
složek, v jedné úrovni).
Složky ve druhé a další
úrovni nebudou
detekovány. Proto jejich
vytvoření nemá smysl.
Nikdy nevkládejte nebo nevyjímejte SD kartu, je-li přístroj zapnutý. Tím můžete poškodit data na kartě.
Chcete-li přehrát audio soubory z SD karty, musí být SD karta vložena do TM-2. Pokud není karta vložena, na
displeji se zobrazí “NO CARD”.
Přiřaďte audio soubory padům, dle popisu v proceduře “Hraní zvuky (nástrojů)” (str. 9).
Audio soubory lze přiřadit padům a editovat (str. 11), stejně jako interní nástroje.
Z toho důvodu nazýváme interní nástroje i audio soubory souhrnně “nástroje”.
Některé typy SD karet nebo SD karty jiných výrobců nemusí v TM-2 správně zaznamenávat
nebo přehrávat data.
Ochrana paměťové karty před zápisem (LOCK)
Obsah paměťové karty můžete chránit před zápisem pojistkou. Pojistku zajistíte přesunutím
přepínače na straně SD karty do pozice “LOCK”. Potřebujete-li vymazat data z karty, musíte
pojistku odjistit.
10
Pojistka proti
zápisu
Parametr
Vysvětlení
Level
Nastavení hlasitosti.
Dynmcs
Pokud zvolíte “LINEAR”, hlasitost se bude měnit přirozeným způsobem, podle síly úhozu. Nastavení
“LOUD 1”–”LOUD 3” usnadňuje hraní hlasitějšími zvuky. Hodnota “MAX” nastaví zvuk na maximální
hlasitost.
Pitch
Nastavuje výšku.
Pan
Určuje pozici vlevo/vpravo.
Loop
Je-li zde ON, bude znít nástroj opakovaně.
Jedním úhozem na pad pad zvuk spustíte, a druhým jej zastavíte.
Mono/Poly
S hodnotou “POLY”, opakovaným úhozem na stejný pad spouštíte více zvuků ve vrstvách. S hodnotou
“MONO”, každý další úhoz vypne aktuálně znějící notu, než spustí další, takže se zvuky nevrství. Toto
nastavení nemá vliv na způsob, jakým zní ostatní pady. * Pokud zapnete Loop na “ON”, bude tato
hodnota vždy “MONO”.
Offset
Určuje bod, od kterého vzorek nástroj začne znít. Tuto hodnotu využijete pro
nastavení části attack, nebo ke snížení latence zvuku.
MuteGroup
Je-li na stejné číslo MuteGroup nastaveno více padů, nebudou znít současně. Např. pokud jste
přiřadili padům fráze A a fráze B stejné číslo MuteGroup, po spuštění fráze A, a následném spuštění
fráze B způsobí, že se fráze A zastaví.
Note
Zadejte číslo MIDI Note u tohoto padu. Toto číslo Note je vysláno, jakmile uhodíte na pad. Je-li
přijato toto číslo Note, pad zazní.
EffectSend
Za/vypíná efekt kopáku u každého padu. str. 12
Editace nástro
Můžete nastavit nejrůznější nastavení (parametry), např. hlasitost a výšku tónu nástroje. Tento proces
nazýváme “editací”. Stejným způsobem můžete editovat také audio soubory na SD kartě.
* Editací neupravíte audio soubory na SD kartě.
Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte sadu.
Stiskněte tlačítko [INST].
Objeví se obrazovka INST.
Tlačítky [<] [>] vyberte parametr.
* Související parametry jsou vysvětleny na str. 13.
Úhozem na pad zvolte ten (blánu nebo ráfek), který chcete upravit.
Volbu padu můžete také provést tlačítky TRIG IN [1] [2].
Stiskem tlačítka [-] [+] změňte nastavení.
Tlačítkem [INST] se vrátíte na obrazovku sady.
Co je na editační obrazovce
Obrazovka Jméno parametru Trigger zámek Stiskem tlačítka [+]
potvrďte volbu/akci.
Parametry jsou nalevo
či napravo; tlačítky [<][>]
mezi nimi volíte.
Hodnota
parametru
Editovaný pad
1H TRIG 1 Head
1R TRIG 1 Rim
2H TRIG 2 Head
2R TRIG 2 Rim
11
Použití efektů pro bicí sadu (Kit Effect)
Efekt kopáku můžete využít pro úpravu zvuku nástrojů. Můžete si vybrat z četné množiny typů, jako
jsou efekty, které zkreslují zvuk, obohatí jej, anebo přidají cyklickou modulaci.
* U jedné sady můžete vybrat pouze jeden typ efektu kopáku.
Výběr typu efektu
Než budete pokračovat, aktivujte “EffectSend” u každého nástroje, na který chcete efekt aplikovat, str. 11.
Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte sadu.
Stiskněte tlačítko [INST].
Stiskem tlačítka [>] zvolte “KIT EFFECT–Type”.
Pomocí tlačítek [–] [+] zvolte typ.
Typ efektu
Type
Vysvětlení
THRU
Efekt nebude aplikován.
DELAY
Stereo Delay
TAPE ECHO
Virtuální páskové echo, které produkuje realistický zvuk páskového delay. Simuluje páskové
echo Roland RE-201 Space Echo.
CHORUS
Aplikuje efekt chorus.
FLANGER
Efekt Flanger dává vířivý dojem, připomínající zvuk startujícího letadla.
PHASER
K originálnímu zvuku je přidán fázově posunutý zvuk a oba jsou modulovány.
EQUALIZER
Nastavuje zvuk jako ekvalizér.
COMP
Ořeže vysoké úrovně a podpoří nízké, změkčí nesrovnalosti v hlasitosti.
WAH
Vyrábí wah efekt modifikací filtru, v souvislosti s hlasitostí hry.
DIST
Tento efekt zkresluje zvuk a vytváří dlouhý sustain.
RINGMOD
Efekt, který na vstupní signál aplikuje amplitudovou modulaci (AM), vyrobí zvuk podobný telefonu.
Můžete také měnit modulační frekvenci, jako odpověď na změny hlasitosti zvuku, poslaného do
efektu.
REVERB
Přidá ozvěnu zvuku, simulací akustického prostoru.
Stiskem [>] vyberte efektový parametr a tlačítky [-][+] nastavte hodnotu. Upravitelné parametry se
liší v závislosti na typu efektu.
Blíže o parametrech, viz ”Výpis zvuků” (PDF)
12
Pojmenování sady
Povíme si, jak pojmenovat sadu.
Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte sadu.
Stiskněte tlačítko [INST].
Tlačítkem [>] zvolte "UTILITY" a stiskněte tlačítko [+].
Stiskněte tlačítko [+] znovu.
Objeví se obrazovka KIT NAME.
Tlačítky [<][>] zvolte znak a tlačítky [-][+] jej změňte.
Zvolený znak bliká.
Kopírování sady/nastavení nástroje
Toho můžete využít ke kopírování, nebo změně pořadí sad. Dále můžete kopírovat nebo měnit
nástroje i mezi pady.
Stiskněte tlačítko [INST].
Tlačítkem [>] zvolte "UTILITY" a stiskněte tlačítko [+].
Kopírování/výměna sad
Tlačítky [<] [>] vyberte “KIT COPY” nebo “KIT
EXCHANGE” a stiskněte [+].
Objeví se obrazovka SRC.
Pomocí [-]/[+] zvolte zdrojové medium pro kopírování
(výměnu).
* Volbou “EMPTY KIT” inicializujete sadu.
Tlačítkem [>] vstoupíte na obrazovku DST a tlačítky [-]
[+] zvolíte cílovou sadu pro kopírování (výměnu).
Stiskněte tlačítko [>].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Stiskem [INST] zrušíte operaci a vrátíte se.
Stiskněte tlačítko [+].
Sada se zkopíruje nebo vymění.
Kopírování/Výměna nastavení nástroje
Tlačítky [<] [>] vyberte “INST COPY” nebo “INST
EXCHANGE” a stiskněte [+].
Objeví se obrazovka SRC.
Uhoďte na pad a zvolte zdrojový pad pro kopírování (výměnu).
Tlačítkem [>] vstoupíte na obrazovku DST a úhozem na
pad zvolíte cílovou sadu pro kopírování (výměnu).
Stiskněte tlačítko [>].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Stiskem [INST] zrušíte operaci a vrátíte se.
Stiskněte tlačítko [+].
Nastavení nástroje se zkopíruje nebo vymění.
13
Celkové nastavení TM-2
Můžete použít MIDI nastavení, které se týká celého TM-2, jako je displej a číslo MIDI kanálu.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [INST].
Tlačítkem [>] zvolte "SYSTEM" a stiskněte tlačítko [+].
Tlačítky [<] [>] můžete zvolit parametr, který chcete změnit.
Stiskem tlačítka [-] [+] měníte hodnotu.
* INFO neobsahuje upravitelné hodnoty.
Stiskem tlačítka [INST] budete vráceni na obrazovku sady.
Parametr
Vysvětlení
LCD
Contrast
Nastaví kontrast displeje.
Brightness
Nastaví jas displeje.
BATTERY
Type
Nastavte podle typu použitých baterií.
ALKALINE: Alkalické baterie
NI-MH: Nabíjecí Ni-MH baterie
AUDIO
Limiter
Chcete-li aplikovat master limiter na audio výstup, zadejte prahovou hodnotu.
S nastavením "OFF" se limiter nepoužije. Standardní hodnota je OFF.
OutGain
Nastavuje hlasitost audio výstupu. Zvýšením této hodnoty zvýšíte hlasitost, ale zvuk může
být zkreslený. Standardní hodnota je “0dB”.
TRIG SW
TrgPreview
Pokud je zde “ON”, nástroj bude znít, když stisknete tlačítka TRIG IN [1] [2]. Standardní
hodnota je On.
Trig Lock
Je-li zde “ON”, úhozem na pad se nezmění editovaný objekt. Standardní hodnota je OFF.
Můžete také změnit za/vypnutí, když déle podržíte tlačítko TRIG IN [1] nebo [2] na
obrazovce sady.
MIDI
MIDI Ch
Určuje MIDI vysílající a přijímací kanál. Standardní hodnota je 10.
PrgChg Rx
Je-li zde ON, budou příchozí zprávy Program Change (číslo sady) přepínat sady.
PrgChg Tx
Je-li zde “ON”, budou při přepnutí sad vysílány zprávy Program change.
INFO
Version
Verze systému.
Obnovení nastavení z výroby
Tím obnovíte TM-2 do původního nastavení po výrobě.
Pozn.
Obsah celé interní paměti TM-2 bude vymazán.
Máte-li nastavení, které chcete zachovat, zálohujte je na SD kartu dříve, než budete pokračovat, str. 15
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [INST].
Tlačítky [<] [>] zvolte "FACTORY RESET" a stiskněte
tlačítko [+].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Stiskem [INST] zrušíte operaci a vrátíte se.
Stiskněte tlačítko [+].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Stiskněte tlačítko TRIG IN [2].
Veškerá nastavení se vrátí do stavu po výrobě.
14
Uložení zálohy na SD kartu
Zálohují se všechny sady, veškerá nastavení TM-2, i nastavení padů a bicích triggerů. Je pak snadné
přepínat mezi zálohami, když hrajete s různými kapelami nebo na různých živých akcích.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [INST].
Uložení zálohy
Tlačítky [<] [>] zvolte "BACKUP SAVE" a stiskněte [+].
Zkontrolujte jméno zálohy a pokud je chcete změnit,
stiskněte tlačítko TRIG IN [2].
Pojmenování “Pojmenování sady” (str. 13), krok 5
Po provedení pojmenování se stiskem [INST] vrátíte.
Stiskněte tlačítko [>].
Tlačítky [-] [+] vyberte cíl pro zálohování a pak stiskněte
tlačítko [>].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Stiskněte tlačítko [+].
Záloha bude uložena.
V případě, že již v cíli záloha existuje, objeví se dotaz na potvrzení. Stiskem [+] stávající zálohu
přepíšete. Nechcete-li ji přepsat, stiskem tlačítka [<] se vrátíte zpět.
Načtení zálohy
Tlačítky [<] [>] zvolte "BACKUP LOAD" a stiskněte
tlačítko [+].
Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte číslo zálohy, kterou chcete
načíst.
Stiskněte tlačítko [>].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Pokud se rozhodnete zálohu nenačítat, stiskem tlačítka [<] se vrátíte.
Pozn.
Při načtení zálohy, budou veškerá nastavení TM-2 vymazána.
Stiskněte tlačítko [+].
Načte se záloha.
Vymazání souboru zálohy
Tlačítky [<] [>] zvolte "BACKUP DELETE" a stiskněte
tlačítko [+].
Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte číslo zálohy, kterou chcete
vymazat.
Stiskněte tlačítko [>].
Zobrazí se dotaz na potvrzení.
Pokud se rozhodnete zálohu nemazat, stiskem tlačítka [<] se vrátíte.
Stiskněte tlačítko [+].
Záloha bude vymazána.
* Všechny SD karty se opotřebovávají. Doporučujeme, abyste SD kartu nepovažovali za trvalé záložní médium, ale
pouze za dočasné úložiště dat. Také doporučujeme, abyste důležité informace a data, která již nebudou nikdy
nahrána, zálohovali na externí medium, podporované tímto přístrojem.
15
Nastavení zapojených padů
Povíme si, jak nastavit zapojené pady či bicí triggery.
Jsou-li nastaveny parametry “Input” a “Type” nastaveny správně, budou ostatní parametry nastaveny
správně, pro určený typ. Můžete provést ještě podrobnější nastavení.
* Pokud jste zapojili bicí trigger, nastavte parametry, jako “Threshold”, “Curve” a “RetrgCancel”, podle
způsobu, jakým je bicí trigger připevněn a jak se napíná blána. Blíže viz manuál k jednotce RT.
Nastavení parametrů pro každý pad
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [INST].
Tlačítky [<] [>] vyberte “TRIGGER SETUP” a stiskněte [+].
Tlačítky [<] [>] můžete zvolit parametr, který chcete
změnit.
Stiskem tlačítka [-] [+] měníte hodnotu.
* Když uhodíte na pad, zobrazí se krátce parametr, vyznačující sílu úhozu.
Parametr
Vysvětlení
Input
Zvolte typ zapojení. Použijete-li kabely, přibalený k padu, zvolte “HEAD&RIM”. Použijete-li propojovací
kabel (stereo 1/4” phone plug 1/4” phone plug x 2) pro zapojení dvou padů, zvolte “PADx2”, str. 7.
Type
Určuje typ zapojeného padu/bicího triggeru, str. 7
Jestliže změníte typ, hodnoty následujících parametrů (kromě XtlkCancel) se změní, podle
zvoleného typu.
“BT-1 SENS” je typy, který umožňuje zvýšit citlivost, s ohledem na slabší úhozy, v případě použití BT-
1. Nicméně, u tohoto typu je vyšší pravděpodobnost, že dojde k neúmyslnému spuštění, díky
podprahovým vibracím. Z toho důvodu byste měli zvolit “BT-1”, pokud přehráváte frázi, apod.
“PAD1”, “PAD2” jsou běžné pady.
Sens
Můžete nastavit citlivost padů/bicích triggerů a přizpůsobit je tak svému osobnímu stylu hry. Tím
můžete mít dynamičtější ovládání hlasitosti zvuku, založeném na tom, jak tvrdě hrajete. Vyšší citlivost
umožňuje padu silnou hlasitost i při lehkém stylu hry. Nižší citlivost zajistí, že pad bude hrát slabě i při
silnějším stylu hry.
Threshold
Zvyšte tuto hodnotu, jestliže pad spouští nežádoucím způsobem,
díky okolním vibracím. Je-li hodnota příliš vysoká, u slabších úhozů Threshold
nevyrobí zvuk. Doporučujeme nastavit co nejnižší
hodnotu, která nezpůsobí nežádoucí triggering.
V příkladu napravo bude znít B ale A a C nikoliv.
Curve
Toto nastavení umožňuje ovládat vztah mezi dynamikou hry (silou úhozu) a změnou hlasitosti.
Hlasitost
Síla
úhozu
LINEAR
Standardní nastavení. Výsledkem je nejpřirozenější odezva mezi
dynamikou hry a změnou hlasitosti.
Hlasitost Hlasitost
Síla
úhozu
LOG1 LOG2
Ve srovnání s LINEAR, měkčí dynamika dává větší změnu.
Hlasitost Hlasitost
Síla
úhozu
LOUD1 LOUD2
Velmi malá dynamická odezva‚ snadno udržíte silnou hlasitost hry.
16
Parametr
Vysvětlení
RetrgCancel
Tento parametr předchází tomu, že jedním úhozem spustíte dvě další noty
(retriggering). Konkrétně, pokud bicí trigger vyrábí nepravidelný vzorek,
může být vzorek spouštěn v bodě ‘A’ na obrázku.
A: Retriggerování
Tento jev se objeví mnohem častěji, když zvuk mizí, a
nečekanému triggerování předejdete, když vyhledáte
nepravidelnosti ve vzorku. Pokračujte v úhozech na
pad, postupně tuto hodnotu zvyšujte, dokud
retriggering nezmizí. Nepřiměřeně vysoká hodnota
parametru může způsobit ztrátu not během víření.
Rim Gain
Nastavuje citlivost ráfku u následujících padů.
Vyšší hodnota umožňuje na ráfku vyrobit silnější zvuk i při lehkém stylu hry.
Řada PD, řada PDX, řada CY, RT-10S, PAD1 a 2
H/R Adjust
Určuje, jak snadno bude hrát rim shoty a úhozy na blánu, na pady a přes bicí
triggery, uvedené níže.
Jestliže po úhozu na blánu slyšíte zvuk ráfku, zvyšte tuto hodnotu. Jestliže po
úhozu na ráfek slyšíte zvuk blány, snižte tuto hodnotu. Jestliže se po slabém
úhozu na blánu spustí zvuk, snižte tuto hodnotu.
Řada PD (kromě PD-8), řada PDX, RT-10Sm PAD2
XtlkCancel
Pokud je na stejném stojanu namontováno více padů (nebo akustických bubnů s triggery), vibrace
úhozu mohou nečekaně způsobit, že jiný pad (nebo bicí trigger) vyrobí zvuk (crosstalk); nastavením
tohoto parametru těmto přeslechům předejdete. Např. pokud se nečekaně spustí pad B, po úhozu na
pad A, zvyšte hodnotu XtlkCancel padu B, až přeslech zmizí. Je-li tento parametr nastaven příliš
vysoko, pad B se nemusí spustit, i když uhodíte na pad A a B současně.
Nastavení zapojených padů
Formátování SD karty
Jak inicializovat (zformátovat) SD kartu.
Pozn.
Formátujete-li SD kartu, veškerá data na ní budou vymazána.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [INST].
Tlačítky [<] [>] vyberte “SD CARD FORMAT”
a stiskněte [+].
Objeví se obrazovka s potvrzením.
Stiskem [INST] zrušíte operaci a vrátíte se.
Stiskněte tlačítko [+].
Znovu se objeví obrazovka s potvrzením.
Stiskněte opět tlačítko TRIG IN [2].
SD karta se zformátuje.
17
Problémy a potíže
Problém
Co zkontrolovat
Akce
Stránka
Problémy se zvukem
Žádný zvuk
Zkontrolujte, zda slyšíte
zvuk ve sluchátkách.
Jestliže slyšíte zvuk ve sluchátkách, bude problém v
zapojení kabelů nebo se zapojeným zesilovačem
nebo s mixem.
Možná jste aktivovali
umlčení?
Deaktivujte umlčení.
8
Konkrétní pad nezní
Možná je nástroj vypnutý
“OFF”?
Přiřaďte nástroj.
9
Není hlasitost "Level"
nástroje stažena?
Nastavte hlasitost parametrem "Level".
11
Není audio soubor
vymazaný?
Žádný zvuk nebude znít, jestliže vymažete, přesunete
nebo přejmenujete audio soubor. Přiřaďte jiný nástroj.
10
Je pad zapojen správně?
Je nastaven správně typ
padu?
Zkontrolujte propojovací kabel padu.
Nastavte “Type” padu.
7
Pad nereaguje správně
Problémy s SD kartou
Audio soubor se
nepřehrává nebo není
vidět
Je tento formát audio
souboru správný?
Vytvořte audio soubor ve správném formátu.
10
Je audio soubor uložený na
správném místě?
Zkontrolujte umístění audio souboru.
Může být ve složce více než
300 audio souborů?
Dodržujte počet audio souborů ve složce nižší než 300.
Nevytvářejte podsložky.
Problémy s MIDI
Žádný zvuk
Je nastaven správně MIDI
kanál?
Nastavte MIDI kanály TM-2 a externího MIDI zařízení na
stejné hodnoty.
14
Je číslo noty nastaveno
správně?
Nastavte “Note#” padu.
11
Chybové zprávy
Zpráva Vysvětlení Akce Stránka
SD karta
UNSUPPORTED
FORMAT Nepodporovaný formát audio souboru.
SD CARD FULL Na SD kartě není dostatek místa.
SD CARD BUSY Data nelze načíst/zapsat
Zkontrolujte formát audio souboru, jeho jméno
příponu. 10
Buď vymažte nepotřebná data, nebo použijte
jinou SD kartu.
na/z SD karty dostatečně rychle. Použijte jinou SD kartu.
SD CARD LOCKED Přepínač ochrany zápisu u SD karty je
nastaven na “LOCK”.
SD CARD ERROR Soubor je poškozen. Popř. není
microSD karta vložena správně.
Vypněte pojistku na SD kartě.
Zkontrolujte soubor a SD kartu.
Zformátujte SD kartu.
10
17
NO SD CARD Není vložena SD karta. Vložte SD kartu 5
Baterie
BATTERY LOW Nedostatečná kapacita baterie.
TM-2 přestane fungovat.
Vyměňte je. Popř. zapojte AC adaptér.
4
TM-2
SYSTEM ERROR Je problém v interním systému. Všechny opravy provádí váš dodavatel,
nejbližší servis firmy Roland či autorizovaný
prodejce produktů Roland, viz “Informace”.
18
Konektory
OUTPUT (L/MONO, R) jacky: 1/4" typu phone,
PHONES jack: Stereo mini phone typ
TRIG IN PHONES jack x 2: 1/4”
TRS phone typu
MIDI (IN, OUT)
konektory DC IN jack
Rozhraní
SD/SDHC paměťová karta (Max. 32 GB)
Zdroj napájení
AC adaptér,
Dobíjecí Ni-MH baterie (HR6) nebo alkalické (AA, LR6) x4,
Spotřeba
400 mA
Předpokládaná
životnost baterií
při souvislé práci
Nabíjecí Ni-MH baterie: Cca 6 hodin (Používáte-li baterie s kapacitou 2000 mAh)
Alkalické baterie: Přibližně 4,5 hodin
* Hodnota se může měnit podle podmínek provozu, použitých batera typu SD karty.
Rozměry
135 (Š) x 130 (H) x 59 (V) mm
5-3/8 (W) x 5-1/8 (D) x 2-3/8 (H) inches
Hmotnost (bez baterií
a AC adaptéru)
360 g
13 oz
Příslušenství
Manuál, Leták BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE, AC adaptér, montážní deska, 2x šroub
Volitelné
(nutno dokoupit)
Snímače pro akustické bicí: Řada RT
Kopáky: řady KD
Pady: řady PD, řady PDX¨, BT-1
Činely: řady CY
Hlavní specifikace
Roland TM-2: Trigger Module
* Vzhledem k vývoji produktu může specifikace a/nebo obsah balení doznat změn bez upozornění.
Copyright
Autorská práva na obsah u tohoto produktu (zvuková data
vzorků, styly, doprovodné patterny, data frází, audio smyčky a
obrazová data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná data používat
k vytváření, hraní, nahrávání a distribuci svých originálních
hudebních děl.
Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat zmíněný obsah v
originální ani upravené podobě, pro účely distribuce nahraných
médií s tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v počítačové síti.
Licence/ochranné známky
MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odpovídá patentovému
portfoliu, zaměřenému na architekturu mikroprocesorů,
vyvíjenou u Technology Properties Limited (TPL). Roland získal
na tuto technologii licenci od TPL Group.
SD logo a SDHC logo jsou chráněnými známkami SD-3C, LLC.
Tento produkt obsahuje eCROS integrovanou software
platformu eSOL Co.,Ltd. eCROS je obchodní známkou eSOL
Co., Ltd. v Japonsku.
Roland a V-Drums jsou buď registrovanými ochrannými
známkami nebo chráněnými značkami Roland Corporation ve
Spojených Státech a/nebo jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná v tomto dokumentu
jsou obchodními značkami nebo registrovanými ochrannými
známkami svých majitelů.
19
BEZPEČNÉ POUŽITÍ
PŘÍSTROJE
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte
prospekt "BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE".
VAROVÁNÍ
Chcete-li jednotku zcela vypnout, vytáhněte napájecí
kabel ze zásuvky.
Jelikož i když je vypínač ve stavu Off, jednotka není
zcela oddělena od zdroje napájení. Je-li potřeba úplně
napájení odpojit, vypněte přístroj a vytáhněte kabel ze
zásuvky. Z toho důvodu by měla být zásuvka, do které
je přístroj zapojen, snadno dostupná.
Používejte pouze přibalený AC adaptér a správné napětí
Vždy používejte AC adaptér, přiložený výrobcem.
Rovněž zajistěte, aby napětí, uvedené na přístroji,
odpovídalo napětí ve vaší síti. Jiné AC adaptéry
mohou mít různou polaritu, nebo být upraveny pro
jiné napětí, takže jejich použití může způsobit
zničení, poškození nebo zkrat.
POZOR!
S bateriemi zacházejte opatrně
Pokud je použijete nesprávně, mohou baterie
explodovat nebo vytéct a něco poškodit. Z důvodu
bezpečnosti si přečtěte a dodržujte následující
upozornění
Pokud bude přístroj ponechán delší dobu nepoužíván,
vytvořte si zálohy důležitých dat a pak vyjměte baterie.
Udržujte drobné součástky co nejdále od dětí
Chcete-li zabránit náhodnému polknutí komponent,
uvedených níže, ukládejte je mimo dosah malých
dětí.
Přibalené součásti: Šrouby (str. 4)
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení
Doporučujeme použití AC adaptéru, jelikož spotřeba energie je
poměrně vysoká. Pokud potřebujete pracovat s bateriemi,
doporučujeme nabíjecí typ Ni-MH.
Zdroj napájení: Použití baterií
Pokud pracujete s přístrojem na baterie, použijte nabíjecí Ni-
MH, alkalické baterie.
Pokud používáte baterie, odpojte AC adaptér.
Dokonce i když máte nainstalované baterie, přístroj se vypne,
když za/odpojíte napájecí kabel ze zásuvky, je-li přístroj
zapnutý, nebo když za/odpojíte AC adaptér od přístroje.
Jakmile se tak stane, neuložená data budou ztracena. Proto
přístroj nejprve vypněte, než odpojíte či zapojíte napájecí
šňůru nebo AC adaptér.
Umístění
Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj stojí, jeho
gumové nožky mohou změnit barvu či nechat stopy.
Abyste tomu předešli, podložte nožky kouskem hadříku. V tom
případě musíte zajistit, aby přístroj nesklouzl, nebo se
nehýbal.
Údržba
Přístroj stačí otřít jemným suchým hadříkem, či látkou jemně
zvlhčenou vodou. Pro odstranění zašlých nečistot použijte
hadřík napuštěný jemným nebrusným prostředkem. Poté
přístroj osušte jemným suchým hadříkem.
Opravy a data
Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že máte zálohovaná
data; nebo si alespoň poznamenejte a napište potřebné
informace. Ačkoliv děláme vše pro to, aby vaše uložená data
zůstala během oprav zachována, jsou případy, jako například
fyzické poškození Roland nepřijímá odpovědnost týkající se
obnovení uložených dat poté, co byla ztracena.
Další upozornění
Jakákoliv uložená data mohou být ztracena z důvodu selhání
přístroje, nesprávné operace atd. Chcete-li se chránit před
nenávratnou ztrátou, snažte se uložená data pravidelně
zálohovat.
Roland nepřijímá odpovědnost týkající se obnovení uložených
dat poté, co byla ztracena.
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
Sledujte následující upozornění, když pracujete s externí
pamětí. Také důkladně sledujte veškerá upozornění,
související s externí pamětí.
Chcete-li zabránit poškození statickou elektřinou, vybijte ji
všechny z celého těla, než začnete pracovat se
zařízením.
20
/