Roland DJ-808 Návod na obsluhu

Značka
Roland
Model
DJ-808
Typ
Návod na obsluhu
Používateľský manuál
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a
„DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a príručka Začíname). Po prečítaní
majte všetky dokumenty naďalej poruke.
Copyright © 2016 ROLAND CORPORATION
22
Inštalácia softvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Systémové požiadavky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Návod na stiahnutie softvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Návod na stiahnutie USB ovládača pre DJ-808 . . . . . . . . . . . 3
Návod na stiahnutie Serato DJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Inštalácia softvéru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mac OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Popis panelov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sekcia Browser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sekcia Deck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sekcia Mixer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sekcia Eect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sekcia TR-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sekcia VT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Predný panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Používanie Serato DJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zapnutie Serato DJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Základné ovládanie Serato DJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Importovanie skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Načítanie skladby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prehrávanie skladby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odposluch v slúchadlách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zatvorenie Serato DJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ovládanie DJ-808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ovládanie padov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ovládanie funkcie Hot Cue (HOT CUE). . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ovládanie funkcie Cue Loop (CUE LOOP). . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ovládanie funkcie Roll (ROLL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ovládanie funkcie Slicer (SLICER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ovládanie uloženej slučky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ovládanie TR (TR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ovládanie patternov (PATTERN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovládanie funkcie TR Velocity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovládanie Serato Samplera (SAMPLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovládanie funkcie Pitch Play (PITCH PLAY) . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovládanie funkcie Velocity Sampler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovládanie funkcie Slip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovládanie v režime DUAL DECK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Analýza skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ovládanie efektov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ovládanie v režime MULTI FX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ovládanie v režime SINGLE FX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zmena tempa efektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nahrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Využitie zvuku z externého zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Využitie zvuku z DJ prehrávača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Využitie zvuku z gramofónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Využitie zvuku z mikrofónu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ovládanie TR-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prehrávanie, kopírovanie a odstraňovanie patternov . . . . . . 18
Zmena nástrojov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TR-REC (krokové nahrávanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
INST-REC (nahrávanie v reálnom čase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Synchronizácia tempa TR-S s tempom Serato DJ . . . . . . . . . 20
Systémové nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Obnova továrenských nastavení (Factory Reset) . . . . . . . . . . . . . . . 22
Používanie Serato Flip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zakúpenie balíčka Serato Flip Expansion Pack. . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Aktivácia balíčka Serato Flip Expansion Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zobrazenie funkcie Flip v rámci Serato DJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ovládanie funkcie Flip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nastavenie Hot Cue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vytvorenie Flipu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Uloženie Flipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Aktivácia a prehrávanie Flipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ovládanie v režime SAVED FLIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Používanie Serato DVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zakúpenie balíčka Serato DVS Expansion Pack . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Aktivácia balíčka Serato DVS Expansion Pack. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
O obrazovke s virtuálnym deckom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nastavenie DVS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zapojenie gramofónu/DJ prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nastavenie Serato DJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nastavenie ovládacieho signálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Prehrávanie skladby prostredníctvom DVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Funkcie, ktoré sú pri použití DVS dostupné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Prílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bloková schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Technická špecikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Obsah
O tomto používateľskom manuáli
V tomto manuáli sú popísané základné funkcie zariadenia DJ-808.
Zároveň s týmto dokumentom si prečítajte aj príručku Začíname.
Návod na stiahnutie používateľského manuálu k Serato DJ
1. Spustite webový prehliadač a otvorte webovú stránku
Serato DJ.
https://serato.com/dj/downloads
2. Kliknite na možnosť „Manuals and Quickstart Guides“.
3. V sekcii „More Manuals & Downloads“ si následne stiahnite
používateľský manuál k Serato DJ.
33
Inštalácia softvéru
Systémové požiadavky
Pred inštaláciou softvéru sa, prosím, uistite, že váš počítač spĺňa uvedené
systémové požiadavky.
Mac OS Windows
Operačný systém
Mac OS X 10.11
Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.9
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7 SP1
CPU/Clock
Intel® Core™ i7/1,07 GHz
Intel® Core™ i5/1,07 GHz
Intel® Core™ i3/1,07 GHz
Rozlíšenie obrazovky 1280 x 720
Pamäť 4 GB
Voľné miesto na HDD 5 GB
USB USB 2.0 port
* Aktuálne systémové požiadavky nájdete na webovej stránke Serato DJ.
Návod na stiahnutie softvéru
Súčasťou balenia nie je USB ovládač pre DJ-808 ani Serato DJ. Ovládač
i softvér si, prosím, stiahnite z webovej stránky spoločnosti Roland alebo
Serato.
Návod na stiahnutie USB ovládača pre DJ-808
USB ovládač DJ-808 vysiela audio signál z vášho počítača do DJ-808.
Mac OS
1. Spustite webový prehliadač a otvorte nasledujúcu webo
stránku spoločnosti Roland.
http://www.roland.com/support/
2. Vyhľadajte položku „DJ-808“.
3. V sekcii so súbormi na stiahnutie vyhľadajte „DJ-808 Driver
for OS X **“. Na túto položku následne kliknite.
4. Ovládač stiahnite podľa pokynov na obrazovke.
Windows 10
1. Prepojte svoj počítač (pripojený k internetu) s USB portom
DJ-808.
2. Zapnite DJ-808.
3. Ovládač stiahnite podľa pokynov na obrazovke.
Iné operačné systémy ako Windows 10
1. Spustite webový prehliadač a otvorte nasledujúcu webo
stránku spoločnosti Roland.
http://www.roland.com/support/
2. Vyhľadajte položku „DJ-808“.
3. V sekcii so súbormi na stiahnutie vyhľadajte „DJ-808 Driver
for Windows **“. Na túto položku následne kliknite.
4. Ovládač stiahnite podľa pokynov na obrazovke.
Návod na stiahnutie Serato DJ
Mac OS
1. Spustite webový prehliadač a otvorte webovú stránku
Serato DJ.
https://serato.com/dj/downloads
2. Kliknite na možnosť „Serato DJ Mac OS X installer“.
3. Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na „Continue“.
4. Zadajte svoje heslo a krajinu, v ktorej žijete. Kliknite na
„Continue“.
Na vami uvedenú e-mailovú adresu bude odoslaný e-mail.
5. Podľa pokynov v e-maili kliknite na možnosť „Download
Serato DJ“.
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a následne kliknite
na možnosť „I use turntables, CDJs or a Pro controller“.
Windows
1. Spustite webový prehliadač a otvorte webovú stránku
Serato DJ.
https://serato.com/dj/downloads
2. Kliknite na možnosť „Serato DJ“ alebo „Serato DJ Windows
installer“.
3. Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na „Continue“.
4. Zadajte svoje heslo a krajinu, v ktorej žijete. Kliknite
na „Continue“.
Na vami uvedenú e-mailovú adresu bude odoslaný e-mail.
5. Podľa pokynov v e-maili kliknite na možnosť „Download
Serato DJ“.
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a následne kliknite
na možnosť „I use turntables, CDJs or a Pro controller“.
Inštalácia softvéru
Softvér, prosím, nainštalujte nasledovným spôsobom.
Mac OS
1. Rozbaľte súbor s USB ovládačom pre DJ-808, ktorý ste stiahli.
2. Otvorte rozbalený súbor a dvakrát kliknite na „DJ-808_
USBDriver.pkg“.
Spustí sa inštalácia.
3. Nainštalujte softvér podľa pokynov na obrazovke.
4. Rozbaľte súbor so softvérom Serato DJ, ktorý ste stiahli.
5. Dvakrát kliknite na rozbalený súbor.
Spustí sa inštalácia.
6. Prečítajte si licenčnú zmluvu. V prípade, že s ňou súhlasíte,
kliknite na možnosť [Agree].
7. Keď sa objaví nasledujúca obrazovka, presuňte ikonu
[Serato DJ] do zložky Applications.
Inštalácia bola úspešne dokončená.
Windows
1. Kliknite pravým tlačidlom na súbor s USB ovládačom
pre DJ-808 a vyberte možnosť „Extract all“.
Týmto spôsobom súbor rozbalíte.
2. Otvorte rozbalený súbor a dvakrát kliknite na „Setup.exe“.
Spustí sa inštalácia.
3. Nainštalujte softvér podľa pokynov na obrazovke.
4. Kliknite pravým tlačidlom na súbor so softvérom Serato DJ
a vyberte možnosť „Extract all“.
Týmto spôsobom súbor rozbalíte.
5. Dvakrát kliknite na rozbalený súbor.
Spustí sa inštalácia.
6. Prečítajte si licenčnú zmluvu. V prípade, že s ňou súhlasíte,
vyberte možnosť [I agree to the license terms and conditions]
a kliknite na [Install].
Softvér bude následne nainštalovaný.
7. Keď sa objaví nasledujúca obrazovka, kliknite na [Close].
Inštalácia bola úspešne dokončená.
44
Popis panelov
Horný panel DJ-808 je rozdelený na šesť sekcií (podľa funkcie). Ide o sekcie Browser, Deck Mixer, Eects, TR-S a VT.
Spínače CROSS FADER ASSIGN a INPUT ASSIGN sa nachádzajú na prednej strane zariadenia. Konektory INPUT/OUTPUT sa nachádzajú na zadnej strane
zariadenia.
Viac informácií o jednotlivých častiach nájdete v používateľskom manuáli k DJ-808 a v manuáli k Serato DJ.
1
2
3
4
5
2
4
6
1
Sekcia Browser
2
Sekcia Deck
3
Sekcia Mixer
4
Sekcia Eect
5
Sekcia TR-S
6
Sekcia VT
Sekcia Browser
S pomocou nasledujúcich ovládacích prvkov môžete ovládať Serato DJ a načítavať skladby.
1 1 2 1 1
3 4
5
6
1
Tlačidlá [LOAD]
Slúžia na načítanie skladby, ktorú ste v rámci Serato DJ vybrali. Skladba
bude načítaná do decku.
[SHIFT] +
Knižnica skladieb bude usporiadaná podľa tóniny.
[SHIFT] +
Knižnica skladieb bude usporiadaná podľa BPM.
[SHIFT] +
Knižnica skladieb bude usporiadaná podľa abecedy (podľa názvu
skladby).
[SHIFT] +
Knižnica skladieb bude usporiadaná podľa abecedy (podľa mena
interpreta).
Dvakrát stlačte tlačidlo
[LOAD]
Skladby načítané do vybraného decku na opačnej strane budú
načítané do decku, v prípade ktorého ste stlačili tlačidlo [LOAD].
* Ak túto funkciu využijete počas prehrávania skladby, pozícia
prehrávania sa nezmení.
2
Otočný ovládač
Otočením tohto ovládača pohnete kurzorom nahor/nadol a budete
môcť zvoliť skladbu alebo zložku.
Po stlačení tohto ovládača bude kurzor presunutý na nižšiu úroveň.
V určitých prípadoch bude kurzor presunutý v rámci príslušnej obrazovky.
3
Tlačidlo [BACK]
Slúži na presunutie kurzora na vyššiu úroveň.
4
Tlačidlo [ADD PREPARE]
Pridá skladbu do panelu „PREPARE“.
[SHIFT] +
[ADD PREPARE]
Prepnutie zobrazenia panelu „PREPARE“.
5
Tlačidlo [PANEL]
Pri každom stlačení tohto tlačidla dôjde v prípade Serato DJ k prepnutiu
zobrazeného panelu.
Jednotlivé panely budú zobrazené v nasledujúcom poradí.
Zobrazenie
panelu
deaktivované
0
Panel
Flip
0
Panel
REC
0
Panel
FX
0
Panel
Sampler
[SHIFT] + [PANEL] Prepnutie rozloženia Serato DJ.
6
Tlačidlo [Q] (Quantize)
Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Quantize.
Po aktivácii dôjde k eliminovaniu jemných nepresností (kvantizácia).
55
Popis panelov
Sekcia Deck
Sekcie Deck, nachádzajúce sa naľavo a napravo, ovládajú štyri decky (vľavo: decky 1 a 3, vpravo: decky 2 a 4).
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
17
4
16
7
1
Ovládač JOG
Ovláda scratchovanie a Pitch Bend
(úprava rýchlosti prehrávania).
Horná plocha
Vonkajší okraj
Indikátor
Otočenie hornej
plochy
Ak je režim VINYL aktívny:
Slúži na scratchovanie.
Ak nie je režim VINYL aktívny:
Slúži na ovládanie funkcie Pitch Bend
(ovládanie rýchlosti prehrávania).
Otočenie
vonkajšieho okraja
Ak je funkcia Key Lock aktívna:
Otočením smerom doprava zrýchlite
rýchlosť prehrávania. Otočením smerom
doľava spomalíte rýchlosť prehrávania.
Ak nie je funkcia Key Lock aktívna:
Otočením smerom doprava zrýchlite
rýchlosť prehrávania a zvýšite výšku
tónu. Otočením smerom doľava
spomalíte rýchlosť prehrávania a znížite
výšku tónu.
[SHIFT] + otočenie
hornej plochy
Rýchle posunutie pozície prehrávania
(rýchle vyhľadávanie).
Otočením smerom doľava posuniete
pozíciu prehrávania dopredu. Otočením
smerom doprava posuniete pozíciu
prehrávania dozadu.
[SHIFT] + otočenie
vonkajšieho okraja
Posunutie pozície prehrávania
(vyhľadávanie).
Otočením smerom doľava posuniete
pozíciu prehrávania dopredu. Otočením
smerom doprava posuniete pozíciu
prehrávania dozadu.
Indikácia pri ovládaní
Indikátor ovládača JOG zobrazujúci pozíciu
je synchronizovaný s indikátorom Serato DJ
zobrazujúcim pozíciu v prípade taniera.
Jedna otočka = jedna otočka taniera.
* Spôsob podsvietenia indikátora môžete
v prípade potreby upraviť v systémových
nastaveniach (p. 21)
2
Posuvný ovládač TEMPO
Slúži na úpravu rýchlosti prehrávania skladby.
Ak je funkcia Key Lock aktívna:
Slúži na zmenu rýchlosti prehrávania.
strana „-“ Spomalí rýchlosť prehrávania.
strana „+“ Zrýchli rýchlosť prehrávania.
Ak nie je funkcia Key Lock aktívna:
Slúži na zmenu rýchlosti prehrávania a zmenu
výšky tónu.
strana „-“ Spomalí rýchlosť prehrávania a zníži výšku tónu.
strana „+“ Zrýchli rýchlosť prehrávania a zvýši výšku tónu.
3
Oblasť KEY
Tlačidlo [KEY SYNC]
Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie Key Sync.
Po aktivácii tejto funkcie budú tóniny skladieb,
načítaných do decku s aktívnou funkciou Key
Sync, zosúladené.
[SHIFT] + [KEY SYNC] Zapnutie/vypnutie funkcie Key Lock.
Tlačidlá [UP], [DOWN]
Slúžia na určenie tóniny, podľa ktorej bude
prebiehať synchronizácia.
[SHIFT] +
[UP] / [DOWN]
Určenie rozsahu v prípade funkcie
Key Lock.
4
Indikátory TAKEOVER
Ak je tlačidlo [SYNC] deaktivované, indikátor
bude svietiť v prípade, že pozícia posuvného
ovládača nezodpovedá tempu v Serato DJ.
Ak je tlačidlo [SYNC] deaktivované, indikátor
bude svietiť v prípade, že pozícia posuvného
ovládača nezodpovedá tempu v Serato DJ.
Ak chcete, aby pozícia posuvného ovládača
zodpovedala tempu v Serato DJ, posúvajte
ovládač TEMPO smerom ku svietiacemu
indikátoru TAKEOVER až kým nezhasne.
* Indikátor nebude svietiť v prípade,
že je tlačidlo [SYNC] aktívne.
5
Oblasť LOOP
Tlačidlo [AUTO LOOP]
Slúži na zapnutie/vypnutie automatickej slučky.
Pri použití tlačidiel [IN]/[OUT] na nastavenie
bodov Loop IN/Loop OUT sa toto tlačidlo
rozsvieti.
[SHIFT] + [AUTO LOOP]
Slúži na prepnutie stavu slučky:
aktívna/neaktívna (Loop Active).
Tlačidlá [1/2X], [2X]
Slúžia na nastavenie dĺžky prehrávanej slučky
(Half/Double).
[SHIFT] + [1/2X]
V priebehu prehrávania sa slučka,
podľa svojej dĺžky, posunie doľava
(Loop Shift).
[SHIFT] + [2X]
V priebehu prehrávania sa slučka,
podľa svojej dĺžky, posunie doprava
(Loop Shift).
Tlačidlá [IN], [OUT]
Slúžia na nastavenie bodov Loop IN a Loop OUT.
Po nastavení bodu Loop OUT bude spustené
prehrávanie slučky.
[SHIFT] + [IN] Slúži na prepnutie slučkového slotu.
[SHIFT] + [OUT]
Zruší prehrávanie slučky. Následne
dôjde k presunu na naposledy
nastavený bod Loop IN a k spusteniu
prehrávania.
6
Oblasť PARAMETER
V tejto oblasti môžete nastaviť parametre
režimov padov (ROLL, SLICER, SAMPLER a pod.).
66
Popis panelov
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
17
4
16
7
7
Voľba režimu padov
S pomocou týchto ovládacích prvkov môžete
zvoliť režim ovládania padov.
Podsvietenie tlačidiel sa bude meniť podľa
zvoleného režimu.
Tlačidlo [HOT CUE]
Slúži na voľbu režimu HOT CUE (p. 13).
Podsvietenie tlačidla: biela
[SHIFT] + [HOT CUE]
Podsvietenie tlačidla: modrá
Slúži na voľbu režimu CUE LOOP
(p. 13).
Dvakrát stlačte tlačidlo
[HOT CUE]
Podsvietenie tlačidla: oranžová
Slúži na voľbu režimu SAVED FLIP
(p. 25).
Tlačidlo [ROLL]
Slúži na voľbu režimu ROLL (p. 13).
Podsvietenie tlačidla: bledomodrá
[SHIFT] + [ROLL]
Podsvietenie tlačidla: červená
Slúži na voľbu režimu SLICER (p. 14).
Dvakrát stlačte tlačidlo
[ROLL]
Podsvietenie tlačidla: oranžová
Slúži na voľbu režimu SAVED LOOP
(p. 14).
Dvakrát stlačte tlačidlá
[SHIFT] + [ROLL]
Podsvietenie tlačidla: modrá
Slúži na voľbu režimu SLICER LOOP
(p. 14).
Tlačidlo [TR]
Slúži na voľbu režimu TR (p. 14).
Podsvietenie tlačidla: červená
[SHIFT] + [TR]
Podsvietenie tlačidla: zelená
Slúži na voľbu režimu PATTERN
(p. 15).
Slúži na zmenu TR-S patternu.
Dvakrát stlačte tlačidlo
[TR]
Podsvietenie tlačidla: oranžová
Slúži na voľbu režimu TR VELOCITY
(p. 15).
Tlačidlo [SAMPLER]
Slúži na voľbu režimu SAMPLER (p. 15).
Podsvietenie tlačidla: alo
[SHIFT] + [SAMPLER]
Podsvietenie tlačidla: zelená
Slúži na voľbu režimu PITCH PLAY
(p. 15).
Dvakrát stlačte tlačidlo
[SAMPLER]
Podsvietenie tlačidla: purpuro
Slúži na voľbu režimu VELOCITY
SAMPLER (p. 15).
8
Pady
Tieto pady môžete použiť v prípade režimov
HOT CUE, ROLL, SLICER, TR, SAMPLER a pod.
9
Tlačidlo [SYNC]
Automaticky zladí tempo (výšku) alebo rytmickú
mriežku viacerých skladieb.
Po stlačení tohto tlačidla bude tempo (BPM)
zladené s tempom skladby v decku, ku ktorému
nie je toto tlačidlo priradené.
[SHIFT] + [SYNC] Zruší funkciu Sync.
10
Tlačidlo [CUE
u
]
Slúži na nastavenie, prehranie alebo aktiváciu
dočasného bodu Cue Point.
Po prvom stlačení tlačidla [CUE
u
] sa po
prepnutí aktuálne prehrávanej skladby nastaví
bod Cue Point.
Následne bude Cue Point presunutý na pozíciu,
v ktorej opätovne stlačíte tlačidlo [
CUE
u
].
Práve prebiehajúce prehrávanie bude v takom
prípade pokračovať od pozície, na ktorú
ste sa presunuli.
[SHIFT] + [CUE
u
]
Ak prehrávanie zastavíte v priebehu
skladby, dôjde k presunu pozície
na začiatok skladby.
Ak prehrávanie zastavíte na
začiatku skladby, dôjde k načítaniu
predchádzajúcej skladby v zozname
skladieb.
11
Tlačidlo [
r
]
Slúži na spustenie alebo zastavenie skladby.
[SHIFT] + [
r
]
Slúži na návrat na dočasný bod
Cue Point. Následne na to bude
spustené prehrávanie.
12
Tlačidlo [SHIFT]
Pri jeho podržaní a stlačení ďalšieho tlačidla
môžete aktivovať rôzne funkcie.
13
Tlačidlá [DECK]
Slúžia na prepnutie ovládaného decku.
[DECK 1] + [DECK 3]
[DECK 2] + [DECK 4]
Aktivácia režimu DUAL DECK (p. 16),
ktorý umožňuje súčasné ovládanie
dvoch deckov.
[SHIFT] + [DECK]
V prípade potreby môžete tempo
stopy určiť podľa intervalu, v ktorom
opakovane stlačíte tlačidlo [DECK]
(funkcia Tap Tempo).
14
Tlačidlo [ADJ]
Podržaním tohto tlačidla a otočením ovládača
JOG môžete upraviť interval v prípade rytmickej
mriežky.
[SHIFT] + [ADJ] Nastavenie značky doby.
15
Tlačidlo [SLIDE]
Podržaním tohto tlačidla a otočením ovládača
JOG môžete posunúť celú rytmickú mriežku.
[SHIFT] + [SLIDE] Odstránenie značky doby.
16
Tlačidlo [CENSOR]
Kým budete toto tlačidlo držať, skladba
bude prehrávaná odzadu. Po uvoľnení tlačidla
bude skladba opäť prehrávaná štandardným
spôsobom.
[SHIFT] + [CENSOR]
Skladba bude prehrávaná odzadu
až do momentu, kým opäť nestlačíte
tlačidlá [SHIFT] a [CENSOR].
17
Tlačidlo [SLIP]
Slúži na zapnutie/vypnutie režimu SLIP (p. 15).
V prípade aktivácie bude tlačidlo svietiť.
[SHIFT] + [SLIP]
Slúži na zapnutie/vypnutie režimu
VINYL.
Ak je režim VINYL aktívny: tlačidlo
bude svietiť, kým budete držať
tlačidlo [SHIFT].
Sekcia Deck
77
Popis panelov
Sekcia Mixer
K dispozícii máte 4-kanálový mix. V prípade potreby môžete upravovať alebo miešať zvuky a taktiež zapnúť/vypnúť funkciu Cue pre slúchadlá.
Sekcia Eect
V tejto sekcii môžete s pomocou dvoch nezávislých efektových sekcií (FX1, FX2) nastaviť efekty.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Ovládače efektových parametrov
Slúžia na úpravu charakteru príslušného efektu.
[SHIFT] + ovládač
efektových
parametrov
Slúži na zmenu typu efektu.
2
Ovládač [BEATS]
Slúži na nastavenie časovania pri aplikovaní
efektu.
3
Efektové tlačidlá
Slúžia na zapnutie/vypnutie efektu.
[SHIFT] +
efektové tlačidlo
Slúži na zmenu typu efektu.
4
Tlačidlo [TAP]
Referenčné tempo efektu bude určené podľa
intervalu, v ktorom toto tlačidlo opakovane
stlačíte (Tap Tempo).
Pri podržaní tohto tlačidla bude nastavené
tempo zresetované.
[SHIFT] + [TAP]
Slúži na zmenu režimu efektu
(SINGLE FX/MULTI FX).
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
12
2
3
4
5
6
1
14
4 4
3 3
7
7
1
Tlačidlá [1], [2] ASSIGN
Slúžia na zapnutie/vypnutie efektov nastavených
v rámci sekcie Eect.
2
Ovládače [TRIM]
Slúžia na úpravu hlasitosti.
3
Ovládače [HI], [MID], [LOW]
Slúžia na zosilnenie/potlačenie hlasitosti pásma
vysokých, stredných a nízkych frekvencií.
4
Indikátory CHANNEL LEVEL
Indikujú úroveň jednotlivých kanálov predtým,
než je zvuk ovplyvnený kanálovým faderom.
5
Ovládače [FX]
Slúžia na úpravu efektu, ktorý ste zvolili
s pomocou tlačidiel [CHANNEL FX].
6
Tlačidlá CHANNEL [CUE]
Slúžia na zapnutie/vypnutie funkcie Cue
v prípade jednotlivých kanálov. Zvuk z kanálov,
ktorých tlačidlá [CUE] svietia, bude znieť
zo slúchadiel.
[SHIFT] + [CUE]
Funkcia AUTO PITCH sekcie VT
bude ovplyvnená dátami o tónine
zvoleného kanálu.
7
Kanálové fadery
Slúžia na úpravu výstupnej hlasitosti
jednotlivých kanálov.
8
Cross fader
Výstup zvukov, ktoré boli priradené spínačmi
[CROSS FADER ASSIGN] na prednom paneli.
9
Ovládač [MASTER LEVEL]
Slúži na úpravu hlasitosti hlavného výstupu.
10
Indikátor MASTER LEVEL
Zobrazuje úroveň hlavného výstupu.
11
Tlačidlá [CHANNEL FX]
Slúžia na voľbu efektu v prípade kanálu.
[DUB ECHO]
Niekoľkokrát pridá oneskorený zvuk, ktorý
je tlmený.
Ak otočíte ovládačom [FX] smerom doprava,
echo efekt bude pridaný iba k pásmu
vysokých frekvencií.
Ak otočíte ovládačom smerom doľava, echo
efekt bude pridaný iba k pásmu stredných
frekvencií.
[JET]
Aplikuje efekt Flanger.
Ak otočíte ovládačom [FX] smerom doprava,
špička bude cyklicky upravovaná.
Ak otočíte ovládačom smerom doľava, špička
bude znížená podľa pozície ovládača.
[NOISE]
Pridá šum.
Ak otočíte ovládačom [FX] smerom doprava,
zvýšite výšku tónu šumu.
Ak otočíte ovládačom smerom doľava, výšku
tónu šumu znížite.
[FILTER]
Aplikuje lter.
Ak otočíte ovládačom [FX] smerom doprava,
budete počuť iba pásmo vysokých frekvencií.
Ak otočíte ovládačom smerom doľava,
budete počuť iba pásmo nízkych frekvencií.
12
Tlačidlo TR/SAMPLER [CUE]
Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie TR/SAMPLER
Output Cue.
13
Fader TR/SAMPLER LEVEL
Slúži na úpravu výstupnej úrovne sekcie
TR a samplera.
14
Ovládač [BOOTH MONITOR]
Slúži na úpravu výstupnej úrovne konektorov
BOOTH OUT.
Z konektorov BOOTH OUT nie je vysielaný
zvuk z mikrofónu.
* V systémových nastaveniach (p.21) môžete
upraviť to, aby nebol zvuk z mikrofónu
vysielaný do konektorov BOOTH OUT.
88
Popis panelov
Sekcia TR-S
Ide o 16-krokový sekvencer, vďaka ktorému môžete hrať na pady alebo vytvoriť rytmickú stopu s použitím zvukov rytmerov Roland TR-909/TR-808/TR-707/TR-606.
* Viac informácií o sekcii TR-S nájdete v časti TR-S Operations” (p. 18).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16
17 18
19
Sekcia VT
V tejto sekcii môžete na mikrofónový vstup aplikovať efekt ovplyvňujúci hlas.
1
Ovládač [VALUE]
Slúži na zmenu hodnoty parametra (napríklad
Tempo, Pattern Scale, Shue).
2
Tlačidlo [SCALE]
Ako časovú hodnotu jedného kroku zvolí jednu
z nasledujúcich možností.
Osminová triola (
¯
)
Tri kroky = jedna doba.
Šestnástinová triola (
´
)
Šesť krokov = jedna doba.
Šestnástinová nota (
˜
)
Štyri kroky = jedna doba.
Tridsaťdvatinová nota (
`
)
Osem krokov = jedna doba.
[SHIFT] + [SCALE]
Slúži na nastavenie posledného
kroku.
3
Tlačidlo [SHUFFLE]
Slúži na nastavenie rytmického „rozhádzania“
(Shue).
4
Tlačidlo [SYNC]
Slúži na synchronizáciu tempa rytmu s tempom
Serato DJ.
5
Ovládač [TRIM]
Slúži na úpravu hlasitosti nástroja, ktorý ste
zvolili s pomocou tlačidiel [BD]/[SD]/[CH]/[OH].
6
Ovládač [ATTACK]
Ak ste zvolili [BD]: slúži na nastavenie intenzity
attacku. Ak ste zvolili [SD]: slúži na úprava zvuku
SNARE RATTLE.
* Ak ste zvolili [CH] alebo [OH]: tento ovládač
nemá žiadnu funkciu.
7
Ovládač [TUNE]
Slúži na úpravu výšky tónu nástroja, ktorý ste
zvolili s pomocou tlačidiel [BD]/[SD]/[CH]/[OH].
8
Ovládač [DECAY]
Slúži na úpravu doznievania nástroja, ktorý ste
zvolili s pomocou tlačidiel [BD]/[SD]/[CH]/[OH].
9
Tlačidlo [TR-REC]
Umožňuje krokové nahrávanie patternu.
[SHIFT] + [TR-REC]
Po aktivácii budete môcť s pomocou
padov nahrať pattern v reálnom
čase (INST REC).
10
Tlačidlo [PATTERN]
Slúži na voľbu rytmických patternov (1 – 16).
11
Tlačidlo [SHIFT]
Pri jeho podržaní a stlačení ďalšieho tlačidla
môžete aktivovať rôzne funkcie.
12
Tlačidlá FX [1], [2] ASSIGN
Slúžia na zapnutie/vypnutie efektu nastaveného
v rámci sekcie Eect.
13
Tlačidlá [BD], [SD], [CH], [OH]
V prípade použitia TR-REC slúžia na voľbu
nástrojov.
[SHIFT] + [BD] Priradenie nástrojov TR-909.
[SHIFT] + [SD] Priradenie nástrojov TR-808.
[SHIFT] + [CH] Priradenie nástrojov TR-707.
[SHIFT] + [OH] Priradenie nástrojov TR-606.
14
Tlačidlá [1] – [8]
Slúžia na priradenie samplov Serato DJ v podobe
nástrojov.
[SHIFT] + [1] – [4]
Prepnutie banky samplov v rámci
Serato DJ.
15
Tlačidlo [ACC]
V prípade použitia TR-REC pridá ku kroku akcent.
16
Tlačidlo [CLEAR]
Slúži na vymazanie obsahu, ktorý bol v rámci
TR-REC nahraný pre konkrétny nástroj. Zároveň
ním možno vymazať pattern.
17
Tlačidlo [START/STOP]
Slúži na spustenie/zastavenie patternu.
[SHIFT] +
[START/STOP]
Opätovné prehratie aktuálne
prehrávaného patternu od začiatku.
18
TR-S pady [1] – [16]
Slúžia na aktiváciu/deaktiváciu krokov a voľbu
patternov/nástrojov.
19
Fader
Slúži na úpravu výstupnej úrovne nástrojov
(veľký bubon, malý bubon, zatvorený hi-hat,
otvorený hi-hat).
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Spínač MIC
Slúži na zapnutie/vypnutie vstupu mikrofónu
alebo aktiváciu funkcie Ducking (zníženie
výstupnej hlasitosti zvuku, ktorý nie
je z mikrofónu v prípade, že je mikrofóno
vstup aktívny).
2
Indikátor PEAK
Tento indikátor sa rozsvieti v momente,
keď je vstupná hlasitosť mikrofónu príliš vysoká.
3
Ovládač [LEVEL]
Slúži na úpravu výstupnej hlasitosti mikrofónu.
4
Ovládače [HI], [LOW]
Slúžia na úpravu hlasitosti pásma vysokých
a nízkych frekvencií.
5
Tlačidlo [AUTO PITCH]
V prípade aktivácie bude na hlas aplikovaná
korekcia výšky tónu.
Výška tónu bude upravená podľa dát o tónine
kanálu, ktorý ste zvolili s pomocou tlačidiel
[SHIFT] + [CUE].
6
Ovládač [PITCH]
Slúži na úpravu výšky hlasu.
7
Ovládač [FORMANT]
Slúži na úpravu formantu hlasu. Otočením
ovládača smerom k „-“ (mínus) dodáte zvuku
mužskejší charakter a otočením ovládača
smerom k „+“ (plus) dodáte zvuku ženskejší
charakter.
8
Ovládač [REVERB]
Určuje intenzitu efektu Reverb.
99
Popis panelov
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
typ XLR
typ phone
typ TRS
MIDI zariadenie
Audio prehrávač
DJ prehrávač
Gramofón
(analógový)
Gramofón
(analógový)
Zariadenie s
podporou USB Audio
Aktívne reproduktory
Aktívne reproduktory, zosilňovač
Mikrofón
1 2 3 4 5 6
7 7
8
9 10 11 5
Predný panel
1 2 3 4 5
6
7 8
Slúchadlá
1
Konektory [PHONES]
Slúžia na pripojenie slúchadiel.
Kompatibilné konektory: stereo 1/4" (Ø 6,3 mm) a stereo 1/8" (Ø 3,5 mm).
2
Ovládač [VOLUME]
Slúži na úpravu hlasitosti v slúchadlách.
3
Ovládač [MIXING]
Slúži na vyváženie hlasitosti odposluchu kanálu, ktorého tlačidlo
CHANNEL [CUE] svieti a hlavného výstupu.
* Túto funkciu môžete využiť v prípade, že sa spínač
[MONO SPLIT/STEREO] = „STEREO“.
4
Spínač [MONO SPLIT/STEREO]
Určuje, či bude slúchadlový výstup mono (MONO SPLIT) alebo stereo (STEREO).
MONO SPLIT
Zvuk kanálu, ktorého tlačidlo CHANNEL [CUE] svieti, bude znieť z ľavej strany
a odposluch hlavného výstupu bude znieť z pravej strany.
STEREO
Zvuk kanálu, ktorého tlačidlo CHANNEL [CUE] svieti, bude zmiešaný s hlavným
výstupom a na výstupe bude stereofónny.
5
Spínače [CROSS FADER ASSIGN]
Určujú výstup jednotlivých kanálov.
A Výstup = cross fader A.
THRU Bez priradeného cross faderu.
B Výstup = cross fader B.
6
Spínače [INPUT SELECT]
Určujú vstupný zdroj pre každý kanál.
CH1, CH2
PC
Zdrojom bude zvuk načítaný do decku Serato DJ.
Túto možnosť vyberte v prípade, že používate DVS.
LINE Zdrojom bude linkový vstup.
PHONO Zdrojom bude phono vstup (kartridž typu MM).
CH3, CH4
PC
Zdrojom bude zvuk načítaný do decku Serato DJ.
Túto možnosť vyberte v prípade, že používate DVS.
LINE Zdrojom bude linkový vstup.
USB Zdrojom bude USB HOST port.
7
Spínač [CROSS FADER]
Slúži na prepnutie krivky odozvy cross faderu.
8
Spínač [CH FADER]
Slúži na prepnutie krivky odozvy kanálových faderov.
1010
Popis panelov
1
Konektor DC IN
Slúži na pripojenie AC adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
* Umiestnite AC adaptér tak, aby strana s indikátorom (pozri obrázok)
smerovala nahor a strana s textovou informáciou smerovala nadol.
Po pripojení AC adaptéra do zásuvky sa indikátor rozsvieti.
Napájací kábel
Zásuvka
Indikátor
* Aby ste predišli neúmyselnému prerušeniu prívodu elektrickej energie
do zariadenia (napríklad pri náhlom odpojení konektora) a prílišnému
namáhaniu konektora DC IN, zaistite napájací kábel s pomocou
káblového háku (podľa obrázku).
2
Spínač [POWER]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia.
* Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom, čo od
posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek tlačidla uplynie vopred
určený čas (funkcia Auto O).
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia, deaktivujte
funkciu Auto O.
Viac informácií o deaktivácii tejto funkcie nájdete na p. 21.
POZNÁMKA
5 Po vypnutí zariadenia dôjde k strate akýchkoľvek upravených
nastavení, ktoré ste neuložili. Ak chcete zmeny uchovať, je potrebné
ich uložiť.
5 V prípade potreby zariadenie po automatickom vypnutí znovu
zapnite.
3
Ovládač [MIC SENS]
Slúži na nastavenie citlivosti mikrofónového vstupu.
4
Konektor MIC IN
Slúži na pripojenie mikrofónu.
Môžete použiť ktorýkoľvek z 3 typov konektorov (XLR, TRS, phone).
* Zapojenie konektora MIC IN
1: GND
2: HOT
3: COLD
GND (SLEEVE)
HOT
(TIP)
COLD (RING)
5
Konektory MASTER OUT 1 (L / R), 2 (L / R)
Slúžia na pripojenie aktívnych reproduktorov alebo výkonového
zosilňovača.
* Zapojenie konektorov MASTER OUT 1
6
Konektory BOOTH OUT (L / R)
Ide o výstupné konektory pre booth monitory.
* Zapojenie konektorov BOOTH OUT
7
Konektory INPUT (CH 1 – CH 4)
Ide o vstupné konektory pre kanály 1 – 4. Konektory CH1 a CH2 INPUT
podporujú phono vstup z kartridžov typu MM.
Nastavenia spínača [INPUT SELECT] upravte podľa zariadenia, ktoré
pripájate.
8
Konektor PHONO GROUND
Ak je ku konektorom CH1 alebo CH2 INPUT pripojený gramofón
(analógový), pripojte jeho uzemňovaciu svorku ku konektoru PHONO
GROUND. Potlačíte tak šum gramofónu.
* V závislosti od spôsobu zapojenia zariadenia môžete mať, v prípade
keď sa ho dotknete, nepríjemný pocit alebo sa vám môže zdať,
že je jeho povrch drsný. Uvedené okolnosti môžu nastať i v prípade,
že sa dotknete kovových častí iných zariadení, ktoré sú k tomuto
zariadeniu pripojené. Je to v dôsledku innitezimálneho elektrického
náboja, ktorý je úplne neškodný. Ak však i napriek tomu chcete túto
záležitosť vyriešiť, pripojte konektor PHONO GROUND k vonkajšiemu
uzemneniu. Po uzemnení zariadenia môže vznikať tichý šum
(v závislosti od spôsobu pripojenia). Ak si nie ste istý spôsobom
pripojenia, kontaktujte najbližšie servisné centrum spoločnosti Roland
alebo autorizovaného distribútora značky Roland (podľa zoznamu
v časti „Informácie“).
Nevhodné miesta na pripojenie uzemnenia:
5 vodovodné potrubie (môže spôsobiť úraz alebo smrť)
5 plynové potrubie (môže spôsobiť požiar alebo výbuch)
5 uzemnenie telefonickej linky alebo bleskozvod (nebezpečné počas
búrky)
9
Konektor MIDI OUT
Vysiela MIDI správy (napr. MIDI Clock).
10
USB HOST porty
Ide o vstupné porty pre USB Audio.
Porty 3 a 4 umožňujú napájanie prostredníctvom USB zbernice.
* Viac informácií o zariadeniach, ktoré môžete pripojiť, nájdete
na webovej stránke spoločnosti Roland.
11
PC port
Prostredníctvom USB kábla, ktorý je súčasťou balenia, prepojte tento port
so svojím počítačom.
Pred pripojením zariadenia, prosím, nainštalujte príslušný USB ovládač.
& „Inštalácia softvéru“ (s. 3)
Počítač
* USB kábel zaistite s pomocou káblového háku tak, ako na obrázku.
Zabránite tak náhodnému odpojeniu kábla a prílišnému namáhaniu
portu.
Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
1111
Používanie Serato DJ
Tento dokument popisuje základne funkcie Serato DJ. Viac informácií o funkciách a možnostiach použitia softvéru nájdete v manuáli k Serato DJ.
Zapnutie Serato DJ
* Po správnom zapojení všetkých zariadení (s. 9) ich nezabudnite zapnúť v správnom poradí. V prípade nedodržania správneho postupu by mohlo dôjsť
k poruche alebo k poškodeniu týchto zariadení.
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť hlasitosť na minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti sa pri zapínaní/vypínaní môže ozvať určitý
zvuk. Ide o bežný jav, ktorý nie je znakom poruchy.
Základné ovládanie Serato DJ
Skladby zobrazené v prehliadači možno importovať do decku a ovládať prostredníctvom DJ-808.
1
Sekcia Deck
2
Panel Waveform
3
Panel Crate
4
Knižnica
1 2
3 4
1
Importovanie skladby
Nasledujúcim spôsobom môžete importovať skladbu.
* V rámci Serato DJ môže byť skladba importovaná niekoľkými spôsobmi.
Viac informácií nájdete v manuáli k Serato DJ.
* Ak používate DJ softvér od Serato Corporation (Scratch Live, ITCH, Serato DJ
Intro) a už máte vytvorenú svoju vlastnú knižnicu skladieb, túto knižnicu
môžete pokojne použiť.
* Ak používate Serato DJ Intro a už máte vytvorenú svoju vlastnú knižnicu
skladieb, v určitých prípadoch bude skladby nutné znovu zanalyzovať.
1. V Serato DJ kliknite na [Files].
Otvorí sa panel [Files] a zobrazia sa súbory uložené na vašom počítači
a na periférnych zariadeniach, ktoré sú k vášmu počítaču pripojené.
2. Na paneli [Files] kliknite na zložku obsahujúcu skladby,
ktoré chcete pridať do svojej knižnice.
3. Vybranú zložku presuňte do panelu Crate.
Následne na to dôjde k vytvoreniu zložky a skladby budú pridané
do vašej knižnice.
Načítanie skladby
Nasledujúcim spôsobom môžete načítať skladbu, ktorú chcete použiť.
1. Na DJ-808 stlačte tlačidlo [BACK] tak, aby ste presunuli kurzor
na panel Crate.
2. Na DJ-808 otočte otočný ovládač tak, aby ste sa presunuli
na zložku so skladbou, ktorú chcete načítať. Otočný ovládač
následne stlačte.
Kurzor bude presunutý do knižnice.
3. Otočte otočný ovládač tak, aby ste sa presunuli na skladbu,
ktorú chcete načítať.
4. Na DJ-808 stlačte tlačidlo [LOAD] patriace k decku, do ktorého
chcete príslušnú skladbu načítať.
1. DJ-808 zapnite s pomocou spínača [POWER].
2. Zapnite zariadenia pripojené k DJ-808.
3. Zapnite Serato DJ.
Mac OS
Vo Finderi otvorte zložku [Applications] a kliknite na ikonu [Serato DJ].
Windows 7
V ponuke [Start] kliknite na [All Programs]
&
[Serato]
&
[Serato DJ]
&
ikona [Serato DJ].
Windows 8.1
V [App View] kliknite na ikonu [Serato DJ].
Windows 10
Na obrazovke [Start] alebo [App View] kliknite na ikonu [Serato DJ].
1212
Používanie Serato DJ
Prehrávanie skladby
1. Ovládače a spínače na DJ-808 nastavte nasledovným
spôsobom.
Ovládač [MASTER LEVEL]
Otočený úplne doľava
Ovládače [TRIM]
Ovládače [HI], [MID], [LOW]
Stredná pozícia
Ovládače [FX]
Kanálové fadery Najnižšia pozícia
Spínače [CROSS FADER ASSIGN] Možnosť „THRU“
Spínače [INPUT SELECT] Možnosť „PC“
2. Stlačením tlačidla [
r
] spustite prehrávanie načítanej
skladby.
3. Pre nastavenie hlasitosti posuňte kanálový fader smerom
nahor a otočte ovládačom [TRIM] smerom doprava.
Hlasitosť upravte tak, aby indikátor CHANNEL LEVEL svietil v oranžovej
časti stupnice.
4. Pre úpravu hlasitosti reproduktorov otočte ovládačom
[MASTER LEVEL] smerom doprava.
Odposluch v slúchadlách
1. Ovládače na DJ-808 nastavte nasledovným spôsobom.
Ovládač [MIXING]
Otočený úplne doľava
Ovládač [VOLUME]
2. Stlačte tlačidlo CHANNEL [CUE] patriace ku kanálu, ktorý
chcete počuť.
3. Pre zvýšenie hlasitosti v slúchadlách otočte ovládačom
[VOLUME] smerom doprava.
Zatvorenie Serato DJ
1. Zatvorte obrazovku Serato DJ.
Mac OS
V ľavej hornej časti obrazovky Serato DJ kliknite na tlačidlo [
6
]
(červené: zatvoriť).
Windows
V pravej hornej časti obrazovky Serato DJ kliknite na tlačidlo [X].
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete musieť svoju voľbu potvrdiť.
2. Kliknutím na možnosť [Yes] zatvorte Serato DJ.
3. Vypnite zariadenia, ktoré sú k DJ-808 pripojené.
4. DJ-808 vypnite s pomocou spínača [POWER].
1313
Ovládanie DJ-808
Ovládanie padov
Ovládanie funkcie Hot Cue (HOT CUE)
Vďaka funkcii Hot Cue môžete okamžite spustiť prehrávanie od vami
zvolenej pozície.
Do každej skladby môžete pridať až osem Hot Cue.
1. Stlačte tlačidlo [HOT CUE] tak, aby sa rozsvietilo nabielo.
Režim HOT CUE bude aktivovaný.
2. Počas prehrávania alebo v momente, keď je skladba zastavená,
stlačte jeden z nerozsvietených padov.
Hot Cue bude priradená k padu, ktorý ste stlačili.
Hot Cue (1 – 8) sú k padom priradené nasledovným spôsobom.
HOT CUEHOT CUE
11
HOT CUEHOT CUE
22
HOT CUEHOT CUE
33
HOT CUEHOT CUE
44
HOT CUEHOT CUE
55
HOT CUEHOT CUE
66
HOT CUEHOT CUE
77
HOT CUEHOT CUE
88
3. Stlačte pad, ktorý svieti (pad, ku ktorému je priradená Hot
Cue).
Prehrávanie sa spustí od príslušnej uloženej pozície.
MEMO
Pre vymazanie konkrétnej Hot Cue podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte
pad, ku ktorému je príslušná Hot Cue priradená.
Ovládanie funkcie Cue Loop (CUE LOOP)
Po stlačení jedného z padov bude bod Auto Loop presunutý do bodu Cue,
ktorý je priradený k príslušnému padu. Následne na to sa spustí prehrávanie
automatickej slučky.
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [HOT CUE] tak,
aby sa rozsvietilo namodro.
Režim CUE LOOP bude aktivovaný.
2. Počas prehrávania stlačte jeden z rozsvietených padov.
Spustí sa prehrávanie automatickej slučky s Hot Cue priradenou
k padu, ktorý ste stlačili.
Dĺžka slučky bude určená podľa nastavenia dôb automatickej slučky.
MEMO
Stlačením nerozsvieteného padu pridáte Hot Cue a zároveň okamžite
spustíte prehrávanie automatickej slučky.
Body Loop IN sú k padom priradené nasledovným spôsobom.
Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4
Loop 5 Loop 6 Loop 77 Loop 88
3. Upravte parametre ovplyvňujúce prehrávanie slučky.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [-].
Dĺžka prehrávanej slučky bude o polovicu kratšia.
Rovnaký výsledok získate stlačením tlačidla [1/2X] v oblasti LOOP.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [+].
Dĺžka prehrávanej slučky bude zdvojnásobená.
Rovnaký výsledok získate stlačením tlačidla [2X] v oblasti LOOP.
5 Počas prehrávania slučky podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo
LOOP [1/2X].
Budete presunutý na predošlú slučku. Dĺžka slučky zostane rovnaká.
5 Počas prehrávania slučky podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo
LOOP [2X].
Budete presunutý na nasledujúcu slučku. Dĺžka slučky zostane rovnaká.
5 Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte rovnaký pad.
Budete presunutý na bod Loop IN. Prehrávanie slučky bude následne
pokračovať.
4. Opäť stlačte rovnaký pad.
Prehrávanie slučky bude zrušené.
Ovládanie funkcie Roll (ROLL)
Po stlačení padu bude vírenie znieť podľa nastavenia dĺžky (dôb), ktoré
je priradené k jednotlivým padom. Vírenie bude znieť až dovtedy, kým
pad nepustíte.
Skladba bude v pozadí naďalej prehrávaná.
Po zrušení vírenia bude prehrávanie skladby pokračovať od pozície,
na ktorú popri využívaní príslušnej funkcie pokročilo.
1. Stlačte tlačidlo [ROLL] tak, aby sa rozsvietilo nabledomodro.
Režim ROLL bude aktivovaný.
2. S pomocou tlačidiel PARAMETER [-] [+] zvoľte jednu
zo sád dĺžok (dôb), ktorá je priradená k padom.
Po každom stlačení tlačidla prepnete na ďalšiu zo štyroch sád.
1/32
doby
1/16
doby
1/8 doby 1/4 doby
1/2 doby 1 doba 2 doby 4 doby
1/16
doby
1/8 doby 1/4 doby 1/2 doby
1 doba 2 doby 4 doby 8 dôb
1/8 doby 1/4 doby 1/2 doby 1 doba
2 doby 4 doby 8 dôb 16 dôb
1/4 doby 1/2 doby 1 doba 2 doby
4 doby 8 dôb 16 dôb 32 dôb
Na monitore počítača uvidíte sadu, ktorú ste zvolili.
3. Podržte jeden z padov.
Vírenie bude znieť podľa nastavení padu, ktorý ste stlačili.
MEMO
V priebehu vírenia môžete s pomocou tlačidiel LOOP [1/2X] a LOOP [2X]
zmeniť aktuálne nastavenie dôb.
4. Uvoľnite pad.
Prehrávanie skladby bude pokračovať od pozície, na ktorú popri využívaní
príslušnej funkcie pokročilo.
1414
Ovládanie DJ-808
Ovládanie funkcie Slicer (SLICER)
Slicer rozdelí príslušnú oblasť na osem častí. Tieto časti následne priradí
k jednotlivým padom. Po podržaní padu bude zvuk časti, ktorá
je k padu priradená, prehrávaný v podobe slučky.
Skladba bude v pozadí naďalej prehrávaná.
Po zrušení prehrávania slučky bude prehrávanie skladby pokračovať
od pozície, na ktorú popri využívaní príslušnej funkcie pokročilo.
* Slicer nemožno použiť pri skladbe bez nastavenej rytmickej mriežky.
Viac informácií o rytmickej mriežke nájdete v používateľskom manuáli
Serato DJ.
* Rytmickú mriežku môžete nastaviť aj s pomocou tlačidla [ADJ]
alebo [SLIDE] (s. 6).
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [ROLL] tak,
aby sa rozsvietilo načerveno.
Režim SLICER bude aktivovaný.
MEMO
Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a dvakrát stlačíte tlačidlo [ROLL] tak,
aby sa rozsvietilo namodro, aktivujete režim SLICER LOOP.
2. Podržte tlačidlo [SHIFT] a s pomocou tlačidiel PARAMETER [-]
[+] zvoľte nastavenie dĺžky (dôb) pre príslušnú oblasť.
K zmene nastavenia dôjde pri každom stlačení tlačidla.
Dĺžka príslušnej oblasti môže byť 2 doby, 4 doby, 8 dôb, 16 dôb,
32 dôb alebo 64 dôb.
Jednotlivé časti sú k padom priradené nasledovným spôsobom.
1 8765432
Oblasť 1 Oblasť 2 Oblasť 3 Oblasť 4
Oblasť 5 Oblasť 6 Oblasť 7 Oblasť 8
3. S pomocou tlačidiel PARAMETER [-] [+] upravte nastavenia
kvantizácie funkcie Slicer.
Nastavením kvantizácie upravíte dĺžku prehrávania slučky, ktoré bude
spustené po tom, čo stlačíte pad.
V prípade kvantizácie môžete zvoliť hodnoty 1/8, 1/4, 1/2 alebo 1.
Príklad:
Ak je v prípade kvantizácie zvolená možnosť „1“:
V podobe slučky bude prehraná celá oblasť, ktorá je k príslušnému
padu priradená.
Ak je v prípade kvantizácie zvolená možnosť „1/2“:
V podobe slučky bude prehraná prvá polovica oblasti, ktorá
je k príslušnému padu priradená.
4. Podržte jeden z padov.
Pri držaní padu bude v podobe slučky neustále prehrávaná taká časť
oblasti, ktorú ste určili s pomocou nastavenia kvantizácie.
5. Uvoľnite pad.
Prehrávanie skladby bude pokračovať od pozície, na ktorú popri využívaní
príslušnej funkcie pokročilo.
Použitie režimov SLICER a SLICER LOOP
Režim SLICER
Po tom, čo sa prehrávanie dostane na koniec oblasti, ktorá bola rozdelená
na osem častí, zobrazí sa na obrazovke nasledujúcich osem častí. Tieto
časti budú následne priradené k jednotlivým padom.
1 8765432 1 8765432
Režim SLICER LOOP
Po tom, čo sa prehrávanie dostane na koniec oblasti, ktorá bola rozdelená
na osem častí, dôjde k opätovnému presunutiu pozície prehrávania
na začiatok aktuálne zvolenej oblasti.
1 8765432 1 8765432
Ovládanie uloženej slučky
V prípade potreby môžete slučky uložiť do slotov v Serato DJ. Následne
na to budete môcť uloženú slučku aktivovať.
1. Dvakrát stlačte tlačidlo [ROLL] tak, aby sa rozsvietilo nazeleno.
Režim SAVED LOOP bude aktivovaný.
2. V priebehu prehrávania stlačte jeden z padov.
Slučka bude priradená k slotu v Serato DJ.
Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4
Slot 5 Slot 6 Slot 7 Slot 8
3. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte jeden z padov.
Prehrávanie sa vráti na začiatok slučky, odkiaľ bude následne pokračovať.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [-].
Dĺžka prehrávanej slučky bude o polovicu kratšia.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [+].
Dĺžka prehrávanej slučky bude zdvojnásobená.
5 Počas prehrávania slučky podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo
LOOP [1/2X].
Budete presunutý na predošlú slučku. Dĺžka slučky zostane rovnaká.
5 Počas prehrávania slučky podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo
LOOP [2X].
Budete presunutý na nasledujúcu slučku. Dĺžka slučky zostane rovnaká.
* Po zmene dĺžky aktivovanej slučky budú takto upravené nastavenia
uložené (prepísané).
4. Opäť stlačte rovnaký pad.
Prehrávanie slučky bude zrušené.
Ovládanie TR (TR)
V prípade potreby môžete hrať na TR-S nástroje.
1. Stlačte tlačidlo [TR] tak, aby sa rozsvietilo načerveno.
Režim TR bude aktivovaný.
Nástroje sú k padom priradené nasledovným spôsobom.
S pomocou padov v spodnom riadku môžete v prípade príslušného
nástroja aktivovať vírenie.
BDBD SDSD CHCH OHOH
BDBD
Roll
SDSD
Roll
CHCH
Roll
OHOH
Roll
2. Stlačte alebo podržte jeden z padov.
5 Stlačením padu v hornom riadku aktivujete zvuk nástroja.
5 Podržaním padu v spodnom riadku aktivujete v prípade príslušného
nástroja vírenie. Interval vírenia bude upravený podľa sily, s akou
pad stlačíte. Čím silnejšie pad stlačíte, tým kratší bude interval.
5 S pomocou tlačidiel PARAMETER [-] [+] môžete v prípade potreby
zmeniť variant vírenia.
1515
Ovládanie DJ-808
Ovládanie patternov (PATTERN)
V prípade potreby môžete s pomocou padov prepínať TR-S patterny (p. 18).
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [TR] tak,
aby sa rozsvietilo nazeleno.
Režim PATTERN bude aktivovaný.
Patterny sú k padom priradené nasledovným spôsobom.
PatternPattern
11
PatternPattern
22
PatternPattern
33
PatternPattern
44
PatternPattern
55
PatternPattern
66
PatternPattern
77
PatternPattern
88
Pre voľbu patternov 9 – 16 stlačte tlačidlo [SHIFT].
PatternPattern
99
PatternPattern
1010
PatternPattern
1111
PatternPattern
1212
PatternPattern
1313
PatternPattern
1414
PatternPattern
1515
PatternPattern
1616
2. Stlačte jeden z padov alebo podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte
jeden z padov.
Spustí sa prehrávanie patternu priradeného k padu, ktorý ste stlačili.
Ovládanie funkcie TR Velocity
Ide o rovnakú funkciu ako v prípade režimu TR s jednou výnimkou.
V prípade, že stlačíte pad nachádzajúci sa v hornom riadku, hlasitosť
nástroja bude upravená podľa sily, s akou ste pad stlačili.
1. Dvakrát stlačte tlačidlo [TR] tak, aby sa rozsvietilo naoranžovo.
Režim TR VELOCITY bude aktivovaný.
BDBD SDSD CHCH OHOH
BDBD
Roll
SDSD
Roll
CHCH
Roll
OHOH
Roll
2. Stlačte alebo podržte jeden z padov.
5 Stlačením padu v hornom riadku aktivujete zvuk nástroja. Hlasitosť
nástroja bude zmenená podľa sily, s akou ste pad stlačili. Čím silnejšie
pad stlačíte, tým vyššia bude hlasitosť.
5 Podržaním padu v spodnom riadku aktivujete v prípade príslušného
nástroja vírenie. Interval vírenia bude upravený podľa sily, s akou
pad stlačíte. Čím silnejšie pad stlačíte, tým kratší bude interval.
Ovládanie Serato Samplera (SAMPLER)
Pady môžete využiť na prehrávanie skladieb (samplov), ktoré sú načítané
v samplových slotoch Serato Samplera.
1. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo [PANEL], nachádzajúce sa v sekcii
Browser, až kým sa na obrazovke Serato DJ nezobrazí panel
Sampler.
2. Stlačte tlačidlo [SAMPLER] tak, aby sa rozsvietilo naalovo.
Režim SAMPLER bude aktivovaný.
3. Banky Serato Samplera môžete prepnúť s pomocou tlačidiel
PARAMETER [-] [+].
Serato Sampler má štyri banky (A – D). Každá z nich má osem slotov.
4. Presuňte skladby do panela Sampler. Takýmto spôsobom
môžete načítať sample do každého slotu na paneli.
Nastavenia samplera a načítané sample budú uložené.
5. Stlačte pad.
Bude prehraný sample v slote, ktorý je k danému padu priradený.
Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4
Slot 5 Slot 6 Slot 7 Slot 8
* Spôsob prehrávania sa mení podľa režimu prehrávania Serato
Samplera. Viac informácií nájdete v používateľskom manuáli Serato DJ.
MEMO
Prehrávanie samplu zastavíte podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením padu.
Ovládanie funkcie Pitch Play (PITCH PLAY)
Výšku načítanej skladby možno upraviť v poltónových krokoch.
Ak chcete použiť funkciu Pitch Play, aktivujte Pitchn Time DJ.
Podľa pokynov na kartičke „Serato DJ EXPANSION PACK VOUCHER“,
ktorá je súčasťou balenia, zadajte príslušný kód a aktivujte Pitch’n
Time DJ.
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [SAMPLER] tak,
aby sa rozsvietilo nazeleno.
Režim PITCH PLAY bude aktivovaný.
2. Výšku skladby zmeňte stlačením jedného z padov.
Bez
zmeny
O poltón
nižšie
Výška tónu sa v poltónových Výška tónu sa v poltónových
krokoch zvýšikrokoch zvýši
Výška tónu sa v Výška tónu sa v
poltónových krokoch znížipoltónových krokoch zníži
Ovládanie funkcie Velocity Sampler
Ide o rovnakú funkciu ako v prípade režimu SAMPLER s jednou výnimkou.
V prípade, že stlačíte pad, hlasitosť prehrávaného samplu bude upravená
podľa sily, s akou ste pad stlačili.
1. Dvakrát stlačte tlačidlo [SAMPLER] tak, aby sa rozsvietilo
napurpurovo.
Režim VELOCITY SAMPLER bude aktivovaný.
2. Stlačte pad.
Bude prehraný sample v slote, ktorý je k danému padu priradený.
Čím silnejšie pad stlačíte, tým vyššia bude hlasitosť.
Ovládanie funkcie Slip
Ak je funkcia Slip aktívna, skladba bude v pozadí pokračovať aj v prípade
scratchovania, prehrávania slučky alebo prehrávania s pomocou Hot Cue.
Ak scratchovanie, prehrávanie slučky alebo prehrávanie s pomocou Hot
Cue zrušíte, prehrávanie skladby bude pokračovať od pozície, na ktorú
popri využívaní príslušnej funkcie pokročilo.
DJ môže vďaka tomu využívať rôzne techniky hrania bez narušenia
priebehu skladby.
1. Stlačte tlačidlo [SLIP] tak, aby sa rozsvietilo.
Režim SLIP bude aktivovaný.
Tlačidlo bude blikať a skladba bude ďalej prehrávaná v pozadí.
1616
Ovládanie DJ-808
Ovládanie v režime DUAL DECK
V režime DUAL DECK môžete pri mixovaní dvoch skladieb s pomocou
deckov 1/3 alebo deckov 2/4 súčasne ovládať dva decky.
1. Podržte tlačidlo [DECK 1] ([DECK 2]) a stlačte tlačidlo [DECK 3]
([DECK 4]).
* Tlačidlá môžete stlačiť v akomkoľvek poradí.
Režim DUAL DECK bude aktivovaný, tlačidlo [DECK], ktoré ste stlačili
ako prvé začne blikať a druhé tlačidlo [DECK] začne svietiť.
Podsvietenie padov a tlačidiel bude reektovať stav decku, ktorého
tlačidlo [DECK] ste stlačili ako pr.
2. Pre deaktiváciu režimu DUAL DECK opäť podržte tlačidlo
[DECK 1] ([DECK 2]) a stlačte tlačidlo [DECK 3] ([DECK 4]).
Režim DUAL DECK bude deaktivovaný a tlačidlo [DECK] začne svietiť.
Deck patriaci k príslušnému tlačidlu [DECK] bude aktivovaný.
Funkcie, ktoré možno v režime DUAL DECK ovládať
Ovládač Funkcia
Ovládač JOG Scratchovanie, Pitch Bend, režim SKIP, Slip Scratch
Tlačidlo [SLIP] Režim SLIP, režim VINYL
Tlačidlo [AUTO LOOP] Auto Loop, Loop Active, Slip Auto Loop
Tlačidlo LOOP [1/2X]
Nastavenie doby v prípade automatickej slučky, zmena dĺžky
slučky, Move Loop
Tlačidlo LOOP [2X]
Tlačidlo LOOP [IN]
Loop IN, zmena bodu Loop IN, voľba slučkového slotu, Slip
Manual Loop
Tlačidlo LOOP [OUT] Loop Out, zmena bodu Loop OUT, Re-loop/Exit, Slip Manual Loop
Tlačidlo [HOT CUE] Režim HOT CUE, režim CUE LOOP, režim SAVED FLIP
Tlačidlo [ROLL] Režim ROLL, režim SLICER, režim SAVED LOOP
Tlačidlo [TR] Režim TR, režim PATTERN, režim TR VELOCITY
Tlačidlo [SAMPLER] Režim SAMPLER, režim PITCH PLAY, režim VELOCITY SAMPLER
Pady Všetky funkcie padov
Tlačidlá PARAMETER [-] [+]
Voľba doby v prípade funkcie Loop Roll, nastavenie dĺžky oblasti
a úprava nastavení kvantizácie v prípade funkcie Slicer, zmena
dĺžky slučky, Move Loop
Tlačidlo [r]
Spustenie, zastavenie, Slip Braking
Tlačidlo [CUE] Nastavenia funkcie Cue, Back Cue, Cue Sampler
Tlačidlo [SYNC] Sync, Sync O
Tlačidlo [CENSOR] Censor, Reverse
Tlačidlo [KEY SYNC] Key Sync, Key Lock
Tlačidlá [UP], [DOWN]
Nastavenie tóniny v prípade funkcie Key Sync, nastavenie rozsahu
v prípade funkcie Key Lock
Analýza skladby
Analýza skladby bude spustená po tom, čo na DJ-808 stlačíte tlačidlo
[LOAD], ktoré slúži na načítanie skladby do decku. Ak používate Serato DJ
ako oine prehrávač (DJ-808 nie je pripojený), môžete skladby analyzovať
v predstihu.
Po dokončení analýzy sa po načítaní skladby do decku okamžite zobrazí
vlnová forma a BPM.
Viac informácií o analýze skladieb s pomocou oine prehrávača nájdete
v používateľskom manuáli Serato DJ.
* V prípade väčšieho množstva skladieb môže analýza trvať dlhšie.
Ovládanie efektov
Serato DJ má dve efektové jednotky (FX1, FX2), ktoré môžete použiť
v prípade vybraného decku.
Panel DJ-FX
Panel DJ-FX sa otvorí po kliknutí na možnosť „FX“, ktorá sa nachádza
v ľavom hornom rohu hlavnej obrazovky Serato DJ.
Režim MULTI FX
Umožňuje voľbu troch efektov pre každú efektovú jednotku.
1 1 1 2 3
4 5 4 5 4 5
Režim SINGLE FX
Umožňuje voľbu jedného efektu pre každú efektovú jednotku. Zároveň
umožňuje ovládanie viacerých parametrov vybraného efektu.
1
2 3
4 5 6 6 6 6
1
Aktuálne zvolený typ efektu
2
Časovanie pri aplikovaní efektu
3
Číslo decku využívajúceho efektovú jednotku je zvýraznené
4
Stav efektu ON/OFF (zvýraznené pri možnosti ON)
5
Intenzita efektu
6
Parametre a nastavenia efektu
Ovládanie v režime MULTI FX
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [TAP] tak, aby ste
zvolili režim MULTI FX.
Pri každom stlačení tlačidla prepnete medzi režimom MULTI FX a SINGLE FX.
2. Stlačením jedného z tlačidiel [1] alebo [2] v prípade decku
(kanálu), ktorý chcete ovládať, zvoľte efektovú jednotku,
ktorá bude použitá.
Číslo decku, ktorý príslušnú efektovú jednotku využíva, bude zvýraznené
na paneli DJ-FX na obrazovke Serato DJ.
3. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačením jedného z efektových
tlačidiel zvoľte typ efektu.
Typ efektu sa zmení pri každom stlačení tlačidla.
4. Pre aktiváciu efektu stlačte efektové tlačidlo (tlačidlo svieti).
5. Upravte intenzitu efektu s pomocou efektových ovládačov.
6. S pomocou ovládača [BEATS] upravte nastavenia časovania
pri aplikovaní efektu.
1717
Ovládanie DJ-808
MEMO
Opakovaným stláčaním tlačidla [TAP] v požadovanom intervale
nastavíte hodnotu, podľa ktorej bude upravené časovanie pri aplikovaní
efektu.
Ovládanie v režime SINGLE FX
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [TAP] tak,
aby ste zvolili režim SINGLE FX.
Pri každom stlačení tlačidla prepnete medzi režimom SINGLE FX a MULTI
FX.
2. Stlačením jedného z tlačidiel [1] alebo [2] v prípade decku
(kanálu), ktorý chcete ovládať, zvoľte efektovú jednotku, ktorá
bude použitá.
Číslo decku, ktorý príslušnú efektovú jednotku využíva, bude zvýraznené
na paneli DJ-FX na obrazovke Serato DJ.
3. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačením efektového tlačidla zvoľte
typ efektu.
Na tom, ktoré efektové tlačidlo stlačíte nezáleží.
Typ efektu sa zmení pri každom stlačení tlačidla.
4. Pre aktiváciu efektu stlačte efektové tlačidlo 1 (tlačidlo svieti).
5. Stlačením efektového tlačidla 2 alebo 3 prepnete hodnotu
parametrov efektu.
6. Efektovými ovládačmi 2 alebo 3 upravíte hodnotu parametrov
efektu.
7. S pomocou efektového ovládača 1 upravíte intenzitu efektu.
8. S pomocou ovládača [BEATS] upravíte nastavenia časovania pri
aplikovaní efektu.
MEMO
Opakovaným stláčaním tlačidla [TAP] v požadovanom intervale
nastavíte hodnotu, podľa ktorej bude upravené časovanie pri aplikovaní
efektu.
Zmena tempa efektu
S pomocou Serato DJ môžete tempo efektu nastaviť dvoma spôsobmi.
Režim AUTO TEMPO (základné nastavenie)
Tempo efektu bude uspôsobené BPM skladby.
Režim MANUAL TEMPO
Základné tempo (hodnota BPM) efektu bude určené podľa intervalu,
v ktorom opakovane stlačíte tlačidlo [TAP].
Zmena režimu TEMPO
5 V režime AUTO TEMPO stlačte tlačidlo [TAP] aspoň trikrát. Následne
na to bude zvolený režim MANUAL TEMPO.
5 V režime MANUAL TEMPO podržte tlačidlo [TAP]. Následne na to dôjde
k zresetovaniu nastaveného tempa a prepnutiu na režim AUTO TEMPO.
Nahrávanie
Funkciu nahrávania v Serato DJ môžete využiť pri nahrávaní zvukov,
ktoré ste zmiešali na DJ-808.
* Viac informácií nájdete v používateľskom manuáli Serato DJ.
1. Stlačením tlačidla [PANEL] v sekcii Browser otvorte panel REC.
2. Kliknutím na [REC] spustite nahrávanie.
3. Nahrávanie zastavíte opätovným kliknutím na [REC].
4. Ak chcete záznam uložiť, zadajte do textového poľa názov
súboru a kliknite na [Save].
Využitie zvuku z externého zariadenia
Zvuk z externých zariadení, ako napríklad zvuk z DJ prehrávača alebo
gramofónu (analógového), môžete využiť po tom, čo tieto zariadenia
pripojíte ku konektorom INPUT (CH 1 – CH 4) na zadnom paneli.
Zvuk možno následne zmiešať v sekcii Mixer na DJ-808.
Na zvuk z externých zariadení môžete s pomocou efektových jednotiek
Serato DJ aplikovať rôzne efekty.
Na vstup zvuku z mikrofónu, ktorý ste pripojili ku konektoru MIC IN,
môžete s pomocou sekcie VT aplikovať efekt ovplyvňujúci hlas.
Využitie zvuku z DJ prehrávača
1. Pripojte svoj DJ prehrávač alebo iné linkové zariadenie
k jednému z konektorov INPUT (CH 1 – CH 4).
2. Podľa kanálu, ku ktorému je linkové zariadenie pripojené,
nastavte príslušný spínač [INPUT SELECT] na prednom paneli
do pozície „LINE“.
3. Výstupnú hlasitosť upravte s pomocou ovládača [TRIM]
a kanálového faderu.
5 S pomocou ovládačov [HI], [MID] a [LOW] upravte hlasitosť pásma
vysokých, stredných a nízkych frekvencií.
5 V prípade potreby môžete s pomocou tlačidiel [CHANNEL FX]
aplikovať efekty.
5 Efekty Serato DJ môžete aplikovať v efektovej sekcii.
Využitie zvuku z gramofónu
1. Pripojte svoj gramofón k jednému z konektorov INPUT
(CH 1 alebo CH 4).
2. Podľa kanálu, ku ktorému je gramofón pripojený, nastavte
spínač [INPUT SELECT] na prednom paneli do pozície „PHONO“.
3. Výstupnú hlasitosť upravte s pomocou ovládača [TRIM]
a kanálového faderu.
5 S pomocou ovládačov [HI], [MID] a [LOW] upravte hlasitosť pásma
vysokých, stredných a nízkych frekvencií.
5 V prípade potreby môžete s pomocou tlačidla [CHANNEL FX]
aplikovať efekty.
5 Efekty Serato DJ môžete aplikovať v efektovej sekcii.
1818
Ovládanie DJ-808
Využitie zvuku z mikrofónu
1. Pripojte svoj mikrofón ku konektoru MIC IN.
2. Nastavte spínač MIC v sekcii VT do pozície „ON“ alebo „DUCK“.
3. Vstupnú citlivosť mikrofónu upravte s pomocou ovládača
[MIC SENS] na zadnom paneli.
4. Výstupnú hlasitosť mikrofónu upravte s pomocou ovládača
[LEVEL] v sekcii VT.
5 S pomocou ovládačov [HI] a [LOW] v sekcii VT upravte hlasitosť pásma
vysokých a nízkych frekvencií.
5 Efekt ovplyvňujúci hlas môžete aplikovať v sekcii VT.
Ovládanie TR-S
V prípade potreby môžete prehrávať alebo vytvárať patterny
s použitím zvukov rytmerov Roland TR-909/TR-808/TR-707/TR-606.
Patterny môžete vytvárať aj s pomocou samplov Serato DJ.
Čo sú nástroje?
Ide o zvuky bicích v sekcii TR-S, a to konkrétne BD (veľký bubon),
SD (malý bubon), CH (zatvorený hi-hat) a OH (otvorený hi-hat).
Zvuk každého nástroja môžete podľa potreby upraviť.
Čo sú patterny?
Dáta, ktoré ste nahrali s pomocou TR-REC (krokové nahrávanie)
alebo INST REC (nahrávanie v reálnom čase) sa nazývajú „pattern“.
S pomocou sekcie TR-S môžete vytvoriť a uložiť 16 patternov.
Prehrávanie, kopírovanie a odstraňovanie patternov
Prehrávanie patternov
1. Stlačte tlačidlo [PATTERN] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Stlačením TR-S padu ([1] – [16]) zvoľte pattern, ktorý chcete
prehrať.
TR-S pad, ktorý ste stlačili sa rozsvieti.
5 Súčasným stlačením dvoch TR-S padov môžete zvoliť viacero patternov
(v podobe rozsahu). Zvolené patterny budú prehrané postupne.
3. Stlačte tlačidlo [START/STOP].
Spustí sa prehrávanie patternu.
5 Ak počas prehrávania zvolíte ďalší pattern, TR-S pad, ktorý ste stlačili
začne blikať.
Zmena groovu (SHUFFLE)
V prípade potreby môžete upraviť nastavenia rytmického „rozhádzania“
(Shue).
Shue rytmy môžete vytvoriť úpravou časovania, v prípade ktorého
budú znieť ľahké doby patternu.
1. Stlačte tlačidlo [SHUFFLE] a s pomocou ovládača [VALUE]
upravte časovanie nôt.
Displej (hodnota) Vysvetlenie
-50
0
50
Pri vyšších hodnotách dôjde k oneskoreniu časovania. Nižšie hodnoty
budú mať opačný efekt.
Úprava prehrávania patternu
Úkon Vysvetlenie
Tlačidlá FX [1], [2] ASSIGN
Slúžia na zapnutie/vypnutie efektu nastaveného v rámci sekcie Eect.
Efekt možno aplikovať na pattern.
Fader [BASS DRUM] Slúži na úpravu výstupnej úrovne veľkého bubna.
Fader [SNARE DRUM] Slúži na úpravu výstupnej úrovne malého bubna.
Fader [CLOSED HIHAT] Slúži na úpravu výstupnej úrovne zatvoreného hi-hatu.
Fader [OPEN HIHAT] Slúži na úpravu výstupnej úrovne otvoreného hi-hatu.
Kopírovanie patternu
1. Zastavte pattern a podržaním tlačidla [PATTERN] a stlačením
jedného z TR-S padov ([1] – [16]) zvoľte zdrojový pattern.
TR-S pady (okrem padu, ktorý ste stlačili) začnú blikať naoranžovo.
* Pre zrušenie operácie stlačte tlačidlo [PATTERN] alebo [TR-REC].
2. Stlačením jedného z blikajúcich TR-S padov ([1] – [16]) zvoľte
cieľový pattern.
Odstránenie patternu
1. Stlačte tlačidlo [PATTERN] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Podržaním tlačidla [CLEAR] a stlačením jedného z TR-S padov
zvoľte pattern, ktorý chcete odstrániť.
Pattern priradený k danému TR-S padu bude odstránený.
1919
Ovládanie DJ-808
Odstránenie nástroja
V prípade potreby môžete z patternu odstrániť konkrétny nástroj.
1. Podržte tlačidlo [CLEAR] a stlačte tlačidlo nástroja, ktorý chcete
odstrániť (jedno z tlačidiel [BD] – [OH]).
Zmena nástrojov
Zmena celého kitu so zvukmi nástrojov
V prípade všetkých nástrojov ([BD] – [OH]) môžete zvoliť zvuky TR-909,
TR-808, TR-707 alebo TR-606.
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte jedno z tlačidiel [BD] – [OH].
Na displeji sa zobrazí zvolený kit.
Úkon Displej Vysvetlenie
[SHIFT] + [BD]
909
Priradenie nástrojov TR-909.
[SHIFT] + [SD]
808
Priradenie nástrojov TR-808.
[SHIFT] + [CH]
707
Priradenie nástrojov TR-707.
[SHIFT] + [OH]
606
Priradenie nástrojov TR-606.
Zmena zvuku jedného nástroja
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte jedno z tlačidiel [BD] – [OH].
Na displeji sa zobrazí zvolený zvuk.
Úkon Displej Vysvetlenie
[BD] + ovládač [VALUE]
909b
TR-909 Bass Drum
808b
TR-808 Bass Drum
707b
TR-707 Bass Drum
606b
TR-606 Bass Drum
808L
TR-808 Bass Drum (Long Decay)
[SD] + ovládač [VALUE]
909S
TR-909 Snare Drum
808S
TR-808 Snare Drum
707S
TR-707 Snare Drum
606S
TR-606 Snare Drum
909H
TR-908 Hand Clap
808H
TR-808 Hand Clap
707H
TR-707 Hand Clap
[CH] + ovládač [VALUE]
909C
TR-909 Closed Hi-Hat
808C
TR-808 Closed Hi-Hat
707C
TR-707 Closed Hi-Hat
606C
TR-606 Closed Hi-Hat
[OH] + ovládač [VALUE]
909O
TR-909 Open Hi-Hat
808O
TR-808 Open Hi-Hat
707O
TR-707 Open Hi-Hat
606O
TR-606 Open Hi-Hat
Úprava zvuku jedného nástroja
Úkon Vysvetlenie
Ovládač [TRIM]
Slúži na úpravu hlasitosti nástroja, ktorý ste zvolili s pomocou
tlačidiel [BD]/[SD]/[CH]/[OH].
Hodnota:
0
100
Ovládač [ATTACK]
Ak ste zvolili [BD]: slúži na nastavenie intenzity attacku.
Ak ste zvolili [SD]: slúži na úprava zvuku SNARE RATTLE.
Hodnota:
0
100
* Ak ste zvolili [CH] alebo [OH]: tento ovládač nemá žiadnu
funkciu.
Ovládač [TUNE]
Slúži na úpravu výšky tónu nástroja, ktorý ste zvolili s pomocou
tlačidiel [BD]/[SD]/[CH]/[OH].
Hodnota:
0
100
Ovládač [DECAY]
Slúži na úpravu doznievania nástroja, ktorý ste zvolili s pomocou
tlačidiel [BD]/[SD]/[CH]/[OH].
Hodnota:
0
100
TR-REC (krokové nahrávanie)
Tento spôsob nahrávania umožňuje vytvorenie patternu zadaním krokov,
v ktorých budú jednotlivé nástroje znieť. Pattern môžete vytvoriť aj počas
toho, ako je prehrávaný.
1. Stlačte tlačidlo [PATTERN] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Stlačením TR-S padu ([1] – [16]) zvoľte miesto uloženia
(číslo) patternu, ktorý chcete vytvoriť.
3. Stlačte tlačidlo [TR-REC] tak, aby sa rozsvietilo.
4. Stlačte tlačidlo [SCALE] a s pomocou ovládača [VALUE]
upravte nastavenia parametra Scale.
Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota parametra Scale.
Zvolením jednej zo štyroch hodnôt určite dĺžku kroku.
Displej Scale Vysvetlenie
8t
Osminová triola (
¯
)
Tri kroky = jedna doba.
16t
Šestnástinová triola (
´
)
Šesť krokov = jedna doba.
16
Šestnástinová nota (
˜
)
Štyri kroky = jedna doba.
32
Tridsaťdvatinová nota (
`
)
Osem krokov = jedna doba.
5. Stlačením jedného z tlačidiel [BD]–[OH] zvoľte nástroj,
ktorý chcete nahrať.
Voľba samplu Serato DJ ako nástroja
Po uložení samplov do prehrávača samplov v Serato DJ budete môcť
sample, ktorý zvolíte s pomocou tlačidiel [1] – [8], použiť ako nástroj.
Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením jedného z tlačidiel [1] – [4]
môžete prepnúť medzi bankami A – D prehrávača samplov.
6. Stlačením TR-S padov ([1] – [16]) zvoľte kroky, v ktorých
bude znieť tón.
Nastavenie slabých dôb
Ak podržíte tlačidlo nástroja, ktorý nahrávate (tlačidlá [BD] – [OH]
alebo [1] – [8]) a stlačíte TR-S pad, vo zvolenom kroku bude v prípade
daného nástroja znieť slabá doba. Po nastavení slabej doby bude
TR-S pad svietiť tlmene.
7. Zopakujte kroky 4 – 6.
Nastavenie dĺžky patternu (posledný krok)
V prípade potreby môžete určiť počet krokov (posledný krok) patternu.
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [SCALE].
Na displeji sa zobrazí aktuálny posledný krok.
2. Otočením ovládača [VALUE] alebo stlačením jedného
z TR-S padov ([1] – [16]) nastavte posledný krok.
Displej (hodnota)
LS 1
16
Pridanie akcentu
V prípade potreby môžete ku kroku pridať akcent.
Akcentovaný krok bude znieť hlasnejšie.
1. Stlačte tlačidlo [ACC].
2. Stlačením TR-S padov ([1] – [16]) zvoľte kroky, ku ktorým
chcete pridať akcent.
2020
Ovládanie DJ-808
Odstránenie nahraného nástroja z patternu
Odstránenie nástroja z niektorých krokov
V priebehu TR-REC alebo prehrávania stlačte tlačidlo nástroja,
ktorý chcete odstrániť (tlačidlá [BD] – [OH] alebo [1] – [8], tlačidlo
sa musí rozsvietiť) a následne stlačte tlačidlo [CLEAR].
Z krokov patternu, v prípade ktorých stlačíte tlačidlo [CLEAR],
bude príslušný nástroj odstránený.
Odstránenie nástroja zo všetkých krokov
V priebehu TR-REC alebo prehrávania podržte tlačidlo [CLEAR] a stlačte
tlačidlo nástroja, ktorý chcete odstrániť (tlačidlá [BD] – [OH] alebo [1] – [8]).
INST-REC (nahrávanie v reálnom čase)
Tento spôsob nahrávania umožňuje vytvorenie patternu zaznamenaním
vášho hrania na pady v reálnom čase.
1. Stlačte tlačidlo [PATTERN] tak, aby sa rozsvietilo.
2. Stlačením TR-S padu ([1] – [16]) zvoľte miesto uloženia (číslo)
patternu, ktorý chcete vytvoriť.
3. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [TR-REC] tak,
aby začalo blikať.
Tlačidlo [TR-REC] začne blikať.
4. Stlačte tlačidlo [START/STOP].
5. Vaša hra na pady bude zaznamenaná.
Nahrávanie nástrojov (BD – OH)
Stlačte tlačidlo [TR] tak, aby sa rozsvietilo.
Nástroje sú k padom priradené nasledovným spôsobom.
BDBD SDSD CHCH OHOH
Nahrávanie samplov Serato DJ
Stlačte tlačidlo [SAMPLER] tak, aby sa rozsvietilo.
Sample sú k padom priradené nasledovným spôsobom.
* Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením jedného z tlačidiel [1] – [4]
môžete prepnúť medzi bankami A – D prehrávača samplov.
Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4
Sample 5 Sample 6 Sample 77 Sample 8
Zadanie kroku
Aj v priebehu INST REC môžete krokovo nahrať nástroje alebo pridať
akcenty. Stačí, aby ste podržali tlačidlo [BD] – [OH], [1] – [8] alebo [ACC]
a stlačili TR-S pad.
Odstránenie nahraného nástroja z patternu
Odstránenie nástroja z niektorých krokov
V priebehu INST REC alebo prehrávania stlačte tlačidlo nástroja,
ktorý chcete odstrániť (tlačidlá [BD] – [OH] alebo [1] – [8], tlačidlo
sa musí rozsvietiť) a následne stlačte tlačidlo [CLEAR].
Z krokov patternu, v prípade ktorých stlačíte tlačidlo [CLEAR],
bude príslušný nástroj odstránený.
Odstránenie nástroja zo všetkých krokov
V priebehu INST REC alebo prehrávania podržte tlačidlo [CLEAR]
a stlačte tlačidlo nástroja, ktorý chcete odstrániť (tlačidlá [BD] – [OH]
alebo [1] – [8]).
Synchronizácia tempa TR-S s tempom Serato DJ
Po stlačení tlačidla TR-S [SYNC] bude tempo TR-S synchronizované
s tempom skladby, ktorá je načítaná v decku.
Tempo zobrazené vo virtuálnom decku Serato DJ bude zhodné s tempom
zobrazeným na displeji TR-S.
/