Roland Aerophone AE-10 Používateľská príručka

Značka
Roland
Model
Aerophone AE-10
Typ
Používateľská príručka
1
1
Popis panelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zapojení externího vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hraní zvuky saxofonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Držení Aerophone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Náústek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Stisk klávesy pro hru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Použití palce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Výběr zvuku saxofonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kombinace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Okamžité vyvolání uživatelského zvuku . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nastavení menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Provedení nastavení v menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Příklad: Změna hlavního ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uložení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Výpis menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Změna hlavního ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení citlivosti dechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Změna tóniny (Transpose). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení oktávy (Octave Shift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení Reverb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení Chorus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení multiefektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení ovládání senzoru stisku plátku . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení palcového ovladače nahoru/ dolů
(Bend Up/Down) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení rozsahu pro Pitch Bend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení přiřazení levý/ pravý palcovému ovladači . . . . 7
Nastavení rozsahu palcového ovladače levý/ pravý
(Minimální/Maximální hodnota) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení kolíku palcového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení oktávové klávesy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení Hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení reproduktoru, když používáte sluchátka . . . . . 8
Automatické vypínání nástroje po určité době
(Auto O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Přidání/ Editace prstokladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení hodnoty Breath Threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení střední hodnoty senzoru stisku . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavení citlivosti senzoru stisku plátku . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavení MIDI vysílacího kanálu (MIDI Transmit Ch) . . . . 9
Vrácení k nastavení z výroby(Factory Reset) . . . . . . . . . . . 9
Verze Informace o verzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Přílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hlavní specikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DŮLEŽITÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Obsah
Aerophone AE-10
Uživatelský manuál
Nový digitální dechový nástroj rozšiřuje doménu hráčů na saxofon.
Saxofony jsou populární na všech hudebních scénách po celém světě, od jazzu, přes
klasiku po rock, i jinde. Nyní Roland přináší zcela nový digitální dechový nástroj, vyvinutý
s nejnovější technologií, na základě tradičního akustického saxofonu. Můžete si užít
hraní zvuky různých saxofonů, od sopránového, přes altový, tenorový, po barytonový, i
dalších dechových nástrojů, jako je klarinet, étna a trubka, strunné nástroje, např. housle,
a dokonce i hutné syntezátorové leady, takže hráči na saxofon tak získávají zcela nové
možnosti pro svůj výraz a kreativitu.
A nejde pouze o hlasitost, ale také o zvuk samotný, který je dynamicky ovlivněný silou
vašeho dechu do náústku, a rovněž silou stisku plátku, což vede k přirozenému a bohatě
expresivnímu zvuku.
Na nástroj můžete hrát se stejným prstokladem, jako na saxofon, takže pokud jste
saxofonista, jste schopen na něj hrát už po přečtení několika stránek tohoto manuálu. Je
kompaktní a dá se na něj hrát i se sluchátky, takže si klidně zahrajete doma v obýváku, bez
ohledu na aktuální prostor a čas.
Věříme, že Aerophone zažehne jiskru vaší představivosti a obohatí vaše hudební žití.
Chcete-li používat toto zařízení správně, pečlivě si přečtěte „BEZPEČNÉ POUŽITÍ” a „DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ a Uživatelský manuál (p. 10))
Po přečtení pak mějte tyto pokyny po ruce, abyste je mohli kdykoliv použít.
Popis panelů
1
Náustek
Speciální náustek pro Aerophone.
&
Blíže viz “Embouchure” (p. 4).
5 Když nehrajete, chráníte jej uložený v přibaleném krytu.
5 Citlivost náústku se nastaví automaticky, jakmile nástroj zapnete.
Z toho důvodu během startování nástroje nesmíte plátek
stisknout, ani se jej jakkoliv dotknout.
2
Klávesy pro hraní
Tyto klávesy jsou využívány při hraní. Umožňují používat stejný
prstoklad jako u saxofonu (p. 4).
&
Blíže viz “Tabulka prstokladů” na konci manuálu.
3
Oktávové klávesy
Přepínají oktávu. Používáte je pomocí palce levé ruky.
* Oktávovým klávesám lze přiřadit +1 / ±2 / ±3 oktávy
(p. 8).
4
Vypínač [POWER]
Zapnutí/ vypnutí nástroje.
* Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od
poslední akce při hraní, nebo tlačítky a kontrolery na panelu
(funkce Auto O).
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, funkci Auto
O vypněte (p. 8).
5
Tlačítko [TONE] (volba zvuku)
Vstup na obrazovku volby zvuku.
Tímto tlačítkem, v kombinaci s klávesami pro hru pak rychle
přepínáte uživatelské zvuky.
&
“Instantly Recalling a User Tone” (p. 5)
+2
+1
-1
-2
Údržba náústku
Údržba, běžná u normálního saxofonu zde není
nutná. Pokud se při hraní znečistí náústek, sejměte
jej, opláchněte vodou a suchým hadříkem jej vytřete
dosucha.
POZN.
5 Při snímání nebo nasazování náústku dejte pozor,
abyste neohnuli přítlak plátku.
5 Během připevnění náústku dbejte, abyste si
neskřípli prsty mezi základnu a pohyblivou část.
Aplikace běžně dostupné emulze snímání i
nasazení usnadní.
5 Jestliže potřebujete náústek vyměnit kvůli
opotřebování nebo z jiného důvodu, zakoupíte jej
zvlášť, pod označením OP-AE10MP.
Přítlak
plátku
Podle obrázku nasuňte náústek zcela tak, aby konkávní i
konvexní části byly srovnány.
* Jestliže náústek nenasadíte úplně, nebude možné
zvýšit a snížit výšku tónu (aplikovat vibrato) změnou
nastavení přítlaku na plátek.
1
A
2
5
3
4
6
7
8
9
11
H
C
E
D
10
11
3
3
Popis panelů
6
Sekce displeje
Zobrazuje jméno zvuku a menu.
Jméno zvuku/
Položka nabídky
Číslo zvuku/
Hodnota
Tlačítko [MENU]
Tlačítka [
C
] [
A
]
Výběr zvuku
U Aerophone je každý normálně zvolený zvuk nazývaný “tone.
1. Podržte tlačítko [TONE]
5
a pak stiskem
tlačítek [
C
] [
A
] volíte číslo zvuku.
Zvuky volíte mezi presety P:001– a uživatelskými
zvuky U:001–. Po zapnutí nástroje je zvolen zvuk, kterým se hrálo
naposledy.
Menu Edit
Stiskem tlačítka [MENU] můžete provádět různá nastavení.
1. Tlačítko [MENU] zobrazí menu.
2. Tlačítky [
C
] [
A
] zvolte požadovanou
položku menu a stiskněte tlačítko [MENU].
3. Tlačítky [
C
] [
A
] upravte hodnotu.
4. Chcete-li se vrátit na obrazovku výběru
zvuku, stiskněte tlačítko [TONE].
&
Blíže viz “Menu Settings” (p. 6).
7
Palcová opěrka
Sem položte pravý palec.
8
Ovladač pro palec
Tento prvek ovládáte pravým palcem.
Bend Up/
Down
Ohýbá výšku tónu nahoru/
dolů.
Portamento
Provádí plynulou změnu
výšky.
Growl
Aplikuje techniku hry na
saxofon, zvanou fruláto.
* Tyto funkce jsou standardně nastaveny z výroby, pokud jste zvolili
zvuk saxofonu. Operace se liší podle zvuku, který jste zvolili.
9
Prostor pro baterie
Aerophone umí pracovat na baterie nebo s
přibaleným AC adaptérem. Jestliže používáte baterie,
vložte šest nabíjecích Ni-MH baterií (AA, HR6), a
ověřte, že jsou natočeny správným směrem.
* Životnost baterií je při obvyklém použití přibližně
7 hodin. Když baterie docházejí, na displeji
bliká ikona Battery (
). V tom případě je co
nejdříve vyměňte.
* Pokud nakládáte s bateriemi nesprávně, riskujete
explozi a vytečení. Čtěte pečlivě všechny položky,
související s bateriemi, uvedené v „BEZPEČNÉM
POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POZNÁMKY”
(leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a Uživatelský
manuál (p. 10)).
* Při otáčení přístroje buďte opatrní, abyste chránili tlačítka a
ovladače před poškozením. S přístrojem jednejte opatrně, nesmí
upadnout.
10
Odvod vlhkosti
Kondenzovaná vlhkost končí zde. Vytřete ji měkkým hadříkem.
11
Integrované ozvučení
Obecně určujete hlasitost při hraní intenzitou svého dechu, ovšem
můžete ji nastavit také v menu (p. 7).
Zapojení externího vybavení
A
Zavěšení popruhu
Sem zavěste popruh na krku.
H
Konektor DC IN
Sem zapojte přibalený adaptér.
Zapojení do počítače
C
USB COMPUTER port
Běžně dostupným USB 2.0 kabelem můžete
propojit nástroj s počítačem. Toho lze využít
k přenosu USB MIDI dat.
Zapojení audio přehrávače
D
Konektor INPUT
Sem připojte audio přehrávač.
Zvuk z připojeného zařízení jde do
integrovaného ozvučení Aerophone a do
konektoru PHONES/OUTPUT.
Můžete tak hrát s doprovodem svých
oblíbených songů.
U zapojeného zařízení (audio přehrávače) nastavte příslušně poměr
hlasitostí.
Zapojení do monitorů nebo sluchátek
E
Konektor
PHONES/OUTPUT
Do tohoto konektoru zapojte monitor nebo
sluchátka.
Po zapojení sluchátek nebo kabelu
do tohoto konektoru nejde výstup do
integrovaných reproduktorů, což ale
můžete v nastavení menu změnit (p. 8).
* Po správném provedení všech připojení,
např. monitorů, zapínáte zařízení ve správném pořadí, a to
nejprve Aerophone, a až poté připojený systém. Zapínání v
nesprávném pořadí může způsobit nefunkčnost nebo poruchu.
Při vypínání nejprve vypněte připojený systém a až poté
Aerophone.
Bend up
Palcová opěrka
Portamento
Growl
Bend down
nebo
Hraní zvuky saxofonu
Držení Aerophone
Připevněte popruh, nasaďte si jej kolem krku a držte Aerophone tak,
jak vidíte na obrázku.
Levý palec nasaďte mezi oktávové klávesy a pravý palec na opěrku.
Náústek
Přidržte náústek lehce rty a zuby, a foukněte do něj stejně, jako u
běžného saxofonu.
5 Intenzita fouknutí ovlivní nejen hlasitost, ale i kvalitu zvuku
samotného.
5 Jazykem (kterým ovládáte dech) a legatem určujete, zda bude
zvuk výraznější.
5 Síla, kterou stisknete plátek pak zvýší nebo sníží výšku tónu
(vzniká vibrato), stejně jako u klasického saxofonu.
Výška tónu klesá
Základní stav
Výška tónu narůstá
Stisk klávesy pro hru
Tyto klávesy využíváte při hraní. Můžete použít stejný prstoklad,
jako při hře na saxofon.
&
Blíže viz “Tabulka prstokladů” na konci manuálu.
Pravý ukazováček
X
P
2
3
G
#
H
C
#
H
4
5
T
f
6
E
C
1
C
2
C1
C4
C3
Tc
Ta
Levý ukazováček
* Bříškem prstu stisknete postranní klávesy (C1–C4, Tc, Ta).
Hraní harmonických (alikvóty)
Díky speciálnímu prstokladu a dechovým technikám saxofonu, můžete
dosáhnout harmonických (alikvót), kdy zní noty i mimo normální rozsah.
5 Harmonické u Aerophone získáte tak, že použijete klávesy pro hru, aniž byste
museli zvláště upravovat intenzitu svého dechu.
5 Více o prstokladu viz “Tabulka prstokladů” na konci manuálu.
5 Prstoklad si také můžete upravit podle svých potřeb (p. 8).
Použití palce
Oktávové klávesy
Přepínají oktávu. Používáte je pomocí palce levé ruky.
* Oktávovým klávesám lze přiřadit +1 / ±2 / ±3 oktávy
(p. 8).
Ovladač pro palec
Tento prvek ovládáte pravým palcem.
Bend Up/
Down
Ohýbá výšku tónu nahoru/
dolů.
Portamento
Provádí plynulou změnu
výšky.
Growl
Aplikuje techniku hry na
saxofon, zvanou fruláto.
* Tyto funkce jsou standardně
nastaveny z výroby, pokud jste zvolili zvuk saxofonu. Operace se
liší podle zvuku, který jste zvolili.
+2
+1
-1
-2
Bend up
Portamento
Growl
Bend down
5
5
Hraní zvuky saxofonu
Výběr zvuku saxofonu
Jak zvolit typický zvuk saxofonu.
Jméno zvuku
Ikona
SuperNATURAL
Číslo zvuku
Tlačítka [
C
] [
A
]
1. Podržte tlačítko [TONE] a pak stiskem tlačítek [
C
] [
A
]
volíte číslo zvuku.
Tlačítky [TONE] + [
C
] [
A
] zvolte požadované číslo zvuku.
# Jméno zvuku Vysvětlení Tónika
P:001 Alto Sax Eb Altový saxofon
E
P:002 Tenor Sax Bb Tenorový saxofon B
P:012 Full Sax Eb
Plný rozsah saxofonu
Podle výškového rozsahu, ve kterém
hrajete, se zvuk mění automaticky od
barytonového po sopránový saxofon.
E
P:013
Soprano Sax
Bb
Sopránový saxofon B
P:014
Baritone Sax
Eb
Barytonový saxofon
E
* Tónika je výška, na které zní zvuk při “C”, v prstokladu
“Tabulka prstokladů”, na konci tohoto manuálu.
* Jestliže jste zvolili zvuk SuperNATURAL, objeví se ikona
.
SuperNATURAL
Jedná se o speciální zvuky Roland, vytvořené
technologií Behavior Modeling Technology, jež nabízí
přirozený a bohatý výraz, jaký je obtížné získat ze starších
generátorů.
Technologie Behavior Modeling
Roland se nezabývá jen fyzickými vlastnostmi nástrojů,
posouvá se ještě o krok dál a pokouší se simulovat osobité
chování nástroje, které je reakcí na hru účinkujícího;
výsledkem je realistický, expresivní a plastický zvuk
v reálném čase.
Hraní různými zvuky
&
Blíže viz “Seznam zvuků” (PDF).
http:/ www.roland.com/manuals
Kombinace
Tlačítka Vysvětlení
Podržte [
C
] a stiskněte [
A
]
Rychlejší snížení hodnoty
Podržte [
A
] a stiskněte [
C
]
Rychlejší zvýšení hodnoty
[TONE] + klávesa [E
²
]
Snížení čísla zvuku
[TONE] + klávesa [C] Zvýšení čísla zvuku
Tlačítko [TONE]
Zvýšení čísla zvuku
Snížení čísla zvuku
E
C
Okamžité vyvolání uživatelského zvuku
Uživatelské zvuky U:001–U:007 vyvoláte tak, že podržíte tlačítko
[TONE] a stisknete jednu z kláves pro hru [1]–[7]. Je to velmi snadný
způsob přepínání zvuku při živém hraní.
Tlačítko [TONE]
7
4
5
6
1
2
3
Nastavení menu
Provedení nastavení v menu
Jméno zvuku/
Položka nabídky
Číslo zvuku/
Hodnota
Tlačítko [MENU]
Tlačítka [
C
] [
A
]
Po stisk tlačítka [MENU] můžete provádět různá nastavení.
1. Tlačítko [MENU] zobrazí menu.
2. Tlačítky [
C
] [
A
] zvolte požadovanou
položku menu a stiskněte tlačítko [MENU].
3. Tlačítky [
C
] [
A
] upravte hodnotu.
4. Chcete-li se vrátit na obrazovku výběru
zvuku, stiskněte tlačítko [TONE].
Příklad: Změna hlavního ladění
Povíme si, jak změnit ladění Aerophone. Zobrazená hodnota je
frekvence klávesy A. V nastavení z výroby Aerophone je ladění
nastaveno na A=440.0 Hz, ale můžete to změnit, např. na 442.0 Hz.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
2. Tlačítky [
C
] [
A
] zvolte
M.Tuning
, a
pak stiskněte tlačítko [MENU].
3. Tlačítky [
C
] [
A
] upravte ladění.
Standardní výšku můžete kalibrovat v rozsahu
415,3 Hz až -466,2 Hz, s krokem 0,1 Hz.
Uložení zvuku
Položky, vyznačené symbolem
2
v “Menu List (p. 7) jsou
“nastavení zvuku. Chcete-li uložit nastavení zvuku, uložte jej jako
uživatelský zvuk, dle popisu níže.
Nastavení Systému a zvuku
Jsou dva typy nastavení: systému a zvuku.
5 Systémová nastavení jsou společná pro všechny zvuky. Toto nastavení se
ukládá automaticky, jakmile je změníte.
5 Nastavení zvuku se týkají pouze konkrétního zvuku. Jestliže změníte
nastavení zvuku, neuloží se automaticky, ale až při ručním uložení zvuku.
1. Podržte déle tlačítko [MENU].
Na spodním řádku vidíte číslo uživatelského zvuku v cílové paměti.
2. Tlačítky [
C
] [
A
] změníte číslo
uživatelského zvuku pro cílovou paměť.
3. Stiskněte tlačítko [MENU].
4. Přejmenujte zvuk (až 16 znaků).
Pohyb kurzoru
Změnit znak
Vymazat
Vložit
5. Stiskněte tlačítko [MENU].
Objeví se dotaz na potvrzení.
6. Chcete-li spustit zápis, stiskněte tlačítko
[
A
] (Y).
Pokud se rozhodnete zápis zrušit, stiskněte tlačítko [
C
] (N).
* Během zápisu dat nikdy nevypínejte nástroj.
7
7
Nastavení menu
Výpis menu
2
: Nastavení zvuku S: Systémová nastavení
Menu Hodnota Standardní Vysvětlení
Volume
0-10 10
Nastavení hlasitosti
Obecně určujete hlasitost intenzitou svého dechu při hraní, ovšem můžete ji nastavit také v menu. Určuje hlasitost ozvučení i
konektoru PHONES/OUTPUT.
S
M.Tuning
415.3–
466.2 (Hz)
440.0
Změna hlavního ladění
Změna nastavení ladění Aerophone.
Zobrazená hodnota je frekvence klávesy A. V nastavení z výroby Aerophone je ladění nastaveno na A=440.0 Hz, ale můžete
to změnit, např. na 442.0 Hz.
S
Breath
L2, L1, M,
H1, H2
M
Nastavení citlivosti dechu
Určuje, jak bude zvuk reagovat na intenzitu fouknutí.
L2, L1 Fortissimo () získáte i poměrně slabým fouknutím.
M Toto nastavení je nejbližší reakci aktuálního dechového nástroje.
H1, H2 Fortissimo () získáte pouze velmi silným fouknutím.
Síla dechu
Úroveň
M
M
H1
H1
H2
H2
L1
L1
L2
L2
S
Transpos
-5–+6
Závisí na
zvuku
Změna tóniny (Transpose)
Transponuje výšku tónu v půltónových krocích.
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
Je-li zde nastaveno “0”, pak prstokladem “C” dle tabulky “Tabulka prstokladů” na konci tohoto manuálu zní výška tónu C.
Altový saxofon v základní tónině “E
má nastavení transpozice na “+3”, a sopránový saxofon v základní tónině “B” je nastaven
na “-2”.
2
Octave
-3–+3
Závisí na
zvuku
Nastavení oktávy (Octave Shift)
Transponuje výšku tónu v oktávových krocích.
Hodnota oktávového posunu je pro každý tón nastavena správně, proto má každý z nich správný výškový rozsah. Takže je
nastavena “0” pro sopránový saxofon, “-1” pro altový saxofon a “-2” pro barytonový saxofon.
2
Reverb
0-10
Závisí na
zvuku
Nastavení Reverb
Efekt Reverb přidá ozvěnu (která odpovídá zvuku při hraní ve velké koncertní síni).
2
Chorus
0-10
Závisí na
zvuku
Nastavení Chorus
Určuje intenzitu efektu Chorus.
Chorus je efekt, který vytváří nádhernou prostorovost a hloubku přidáním lehce modulovaného zvuku.
2
MFX1
MFX2
0-10
Závisí na
zvuku
Nastavení multiefektu
Určuje intenzitu efektu pro každý jednotlivý zvuk.
* Typ efektu se určuje pro každý zvuk, nelze jej zvolit v Aerophone.
2
BiteCtrl
PIT, VIB
Závisí na
zvuku
Nastavení ovládání senzoru stisku plátku
Tento parametr, ovládaný senzorem stisku (silou stisku plátku) ovlivňuje každý zvuk.
PIT Výška
VIB Intenzita vibráta
2
Bend Sw
OFF, ON
Závisí na
zvuku
Nastavení palcového ovladače nahoru/ dolů (Bend Up/Down)
Určuje, zda je palcový ovladač nahoru/ dolů (Bend up/down) aktivní nebo neaktivní.
2
Bend Rng
1-12
Závisí na
zvuku
Nastavení rozsahu pro Pitch Bend
Určuje rozmezí palcového ovladače nahoru/ dolů (Bend up/down) po půltónech.
2
Left Asn
RightAsn
OFF,
CC.1–31,
CC.33–95,
H.-8, H3,
H5, H8
Závisí na
zvuku
Nastavení přiřazení levý/ pravý palcovému ovladači
Pro každý zvuk zde přiřadíte parametr, ovládaný palcovým ovladačem (levý/ pravý).
Hodnota Vysvětlení
OFF O
CC.1–31, CC.33–95 Control Change
H.-8 Harmonická -1 oktáva
H.3 Harmonická tercie
H.5 Harmonická kvinta
H.8 Harmonická +1 oktáva
2
Nastavení menu
Menu Hodnota Standardní Vysvětlení
Left Min
Left Max
RightMin
RightMax
0-127
Závisí na
zvuku
Nastavení rozsahu palcového ovladače levý/ pravý (Minimální/Maximální hodnota)
Udává rozsah (minimální/maximální hodnotu) ovládání palcovým ovladačem (levý/ pravý).
2
Left Tgl
RightTgl
OFF, ON
Závisí na
zvuku
Nastavení kolíku palcového ovladače
Určuje akci palcového ovladače (levý/ pravý).
OFF Normální operace ovladače.
ON Přepíná maximální a minimální hodnotu s každým přepnutím ovladače.
2
Oct Key
OCT1,
OCT2,
OCT3
OCT2
Nastavení oktávové klávesy
Oktávovou klávesu můžete nastavit na ±2 oktávy nebo ±3 oktávy.
OCT1 OCT2 OCT3
+1
+1
A
A
²
Blíže viz
“Tabulka prstokladů”
na konci manuálu.
+2
+1
-1
-2
+3
+1
-1
-3
Stiskněte současně +2
Stiskněte současně -2
2
Hold
OFF, ON OFF
Nastavení Hold
Pokud je zde On, fouknutím získáte stále znějící tón. Zastavíte jej vdechnutím.
2
Speaker
OFF, ON,
AUTO
AUTO
Nastavení reproduktoru, když používáte sluchátka
OFF Zvuk nejde na výstup reproduktoru.
ON Zvuk jde na výstup reproduktoru.
AUTO
Zvuk nejde na výstup integrovaného reproduktoru, pokud jsou zapojena sluchátka nebo kabel do konektoru
PHONES/OUTPUT.
S
Auto Off
OFF, 5, 30 30
Automatické vypínání nástroje po určité době (Auto O)
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od poslední akce při hraní, nebo tlačítky a kontrolery na panelu
(funkce Auto O).
Jestliže nechcete, aby se nástroj automaticky vypínal, musíte změnit hodnotu na “OFF”.
S
Prstoklad
Přidání/ Editace prstokladu
Můžete přidat nebo upravit svůj vlastní prstoklad.
* Můžete zadat až 10 různých prstokladů.
* V tomto režimu jsou ignorovány transpozice a oktávové posuny.
&
Blíže o zobrazení jména noty a prstokladu, viz “Tabulka prstokladů” na konci tohoto manuálu.
1. Zvolte “
Fingering
v horní části a stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte klávesu pro hru.
V dolním řádku se objeví jméno noty.
Pokud zde není žádná nota, na spodním řádku vidíte “NONE.
3. Stiskněte požadovanou klávesu a dále oktávovou klávesu [+2].
4. Tlačítky [
C
] [
A
] upravte jméno noty.
Pokud zvolíte “NONE”, nebude znít žádný zvuk.
5. Stiskněte tlačítko [MENU].
Objeví se dotaz na potvrzení.
6. Chcete-li spustit zápis, stiskněte tlačítko [
A
] (Y).
Pokud se rozhodnete zápis zrušit, stiskněte tlačítko [
C
] (N).
S
BreatAdj
Auto, 0...-
100
AUTO
Nastavení hodnoty Breath Threshold
Zde můžete nastavit sílu fouknutí, kdy začne být zvuk slyšet.
Zpravidla ponecháte hodnotu na AUTO”, takže se citlivost nastavuje automaticky
hned po zapnutí.
Chcete-li nastavení změnit ručně, postupujte následujícím způsobem.
1. Nastavte hodnotu na 0.
Zvuk stále zní.
2. Postupně zvyšujte hodnotu, dokud zvuk nepřestane znít.
3. Foukněte do náústku a upravte hodnotu dle potřeby, na
hodnotu, kdy zvuk začne znít.
Síla
dechu
BreatAdj
Úroveň
S
+2
9
9
Nastavení menu
Menu Hodnota Standardní Vysvětlení
Bite Adj
AUTO,
-50–0–+50
AUTO
Nastavení střední hodnoty senzoru stisku
Zde nastavíte běžný stav citlivosti senzoru stisku (který detekuje sílu stisku plátku).
Zpravidla ponecháte hodnotu na AUTO”, takže se citlivost nastavuje automaticky hned po zapnutí.
Chcete-li nastavení změnit ručně, postupujte následujícím způsobem.
1. Nastavte hodnotu na 0.
2. Stiskněte plátek normální silou a foukněte.
Zvuk je slyšitelný pouze v tomto stavu
Základní stav
3. Jestliže zazní zvuk jen při tvrdším stisku než normálně, hodnotu snižte.
Jestliže zazní zvuk jen při měkčím stisku než normálně, hodnotu zvyšte.
S
BiteSens
AUTO,
-50–0–+50
AUTO
Nastavení citlivosti senzoru stisku plátku
Nastavení citlivosti senzoru stisku (který detekuje sílu stisku náústku).
Zpravidla ponecháte hodnotu na AUTO”, takže se citlivost nastavuje automaticky hned po zapnutí.
Chcete-li nastavení změnit ručně, postupujte následujícím způsobem.
1. Nastavte hodnotu na 0.
2. Hrajte a současně upravujte sílu, se kterou tisknete náústek.
3. Má-li senzor stisku příliš velký vliv, hodnotu snižte.
Pokud má senzor stisku malý vliv, hodnotu zvyšte.
S
MIDI Ch
1-16 1
Nastavení MIDI vysílacího kanálu (MIDI Transmit Ch)
Toto nastavení specikuje MIDI kanál, na kterém bude nástroj vysílat.
Jednotka bude přijímat na všech 16 kanálech (1–16).
FctReset
Vrácení k nastavení z výroby (Factory Reset)
Zde se dovíte, jak vrátit Aerophone do stavu z výroby.
1. Zvolte “
FctReset
nahoře, a stiskněte tlačítko [MENU].
Objeví se dotaz na potvrzení.
2. Chcete-li spustit Factory Reset, stiskněte tlačítko [
A
] (Y).
Pokud se rozhodnete operaci zrušit, stiskněte tlačítko [
C
] (N).
Verze
Informace o verzi
Zkontrolujte verzi systémového software jednotky.
Přílohy
Hlavní specikace
Roland Aerophone AE-10: Digitální dechový nástroj
Zdroj napájení
AC adaptér (DC 5,7 V)
Nabíjecí baterie Ni-MH (AA, HR6) (nutno dokoupit) x 6
Spotřeba proudu 418 mA
Předpokládaná
životnost baterií
při souvislé práci
Nabíjecí nickel metal hydridové baterie: cca 7 hodin (v
případě použití baterií s kapacitou 1.900 mAh)
* Hodnoty se mohou lišit podle podmínek použití.
* Karbon-zinkové nebo alkalické baterie nelze použít
Rozměry
128 (Š) x 93 (H) x 574 (V) mm
5-3/64 (W) x 3-31/32 (D) x 22-19/32 (H) inches
Hmotnost
(včetně baterií)
855 g
1,9 lbs 31 oz (včetně baterií)
Příslušenství
Uživatelský manuál, leták “BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE,
AC adaptér, kryt náústku, popruh na krk, speciální brašna pro
přenášení
Volitelné
(nutno dokoupit)
Speciální náústek
* Tento dokument objasňuje specikace produktu v době, kdy byl dokument vydán.
Nejnovější informace, viz webovou stránku Roland.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
Jestliže používáte popruh, dbejte o to, aby nedošlo ke
zranění na krku.
Použití funkce Auto O
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od poslední
akce při hraní, nebo tlačítky a kontrolery na panelu (funkce Auto
O ). Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, funkci
Auto O vypněte (p. 8).
Používejte pouze přibalený AC adaptér a správné napětí
Vždy používejte AC adaptér, přiložený výrobcem. Rovněž zajistěte,
aby napětí, uvedené na přístroji, odpovídalo napětí ve vaší síti. Jiné
AC adaptéry mohou mít různou polaritu, nebo být upraveny pro
jiné napětí, takže jejich použití může způsobit zničení, poškození
nebo zkrat.
UPOZORNĚNÍ
Dbejte pozornosti, aby nedošlo ke skřípnutí prstů
Pokud manipulujete s pohyblivými částmi, hlídejte si prsty, abyste
si je neskřípli. Kdykoliv hraje na nástroj dítě, musí být nablízku
dospělý člověk.
Náustek (p. 2)
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení: Použití baterií
Jestliže klesnou baterie příliš nízko, bude zvuk zkreslený, ale nejde o závadu.
V takových případech vyměňte baterie / použijte AC adaptér (nutno
dokoupit).
Pokud pracujete s přístrojem na baterie, použijte nabíjecí Ni-MH baterie.
Dokonce i když máte nainstalované baterie, přístroj se vypne, jakmile
zapojíte/ odpojíte napájecí kabel ze zásuvky, je-li přístroj zapnutý, nebo když
zapojíte/ odpojíte AC adaptér od přístroje. Proto přístroj nejprve vypněte,
než odpojíte či zapojíte napájecí kabel nebo AC adaptér.
Opravy a data
Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že máte zálohovaná data; nebo si
alespoň poznamenejte a napište potřebné informace. Ačkoliv děláme vše
pro to, aby vaše uložená data zůstala během oprav zachována, jsou případy,
jako například fyzické poškození, kdy obnova uloženého obsahu již není v
žádném případě možná. Roland nepřijímá odpovědnost týkající se obnovení
uložených dat poté, co byla ztracena.
Další upozornění
Když pokládáte nástroj na stůl či lavici, dejte pozor, aby nedošlo k
poškrábání povrchu.
Jakákoliv uložená data mohou být ztracena z důvodu selhání přístroje,
nesprávné operace, atd. Chcete-li se chránit před nenávratnou ztrátou,
snažte se uložená data pravidelně zálohovat.
Roland nepřijímá odpovědnost týkající se obnovení uložených dat poté, co
byla ztracena.
Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
Nepoužívejte k propojení kabely, které mají vestavěný rezistor.
Práva k duševnímu vlastnictví
Autorská práva na obsah u tohoto produktu (zvuková data vzorků, styly,
doprovodné šablony, data frází, audio smyčky a obrazová data) jsou ve
vlastnictví Roland Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná data (kromě dat Demo
songů) používat k vytváření, hraní, nahrávání a distribuci svých originálních
hudebních děl.
Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat zmíněný obsah v originální
ani upravené podobě, pro účely distribuce nahraných médií s tímto
obsahem, ani jej zpřístupnit v počítačové síti.
Roland, BOSS,SuperNATURAL a Aerophone jsou buď registrovanými
ochrannými známkami nebo chráněnými značkami Roland Corporation ve
Spojených Státech a/nebo jiných zemích.
/