Roland Aerophone GO Návod na obsluhu

Značka
Roland
Model
Aerophone GO
Typ
Návod na obsluhu
1
Používateľský manuál
AE-05 © 2018 Roland Corporation
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty “USING THE UNIT SAFELY” (p. 10) a “IMPORTANT NOTES” (p. 11). Po prečítaní majte všetky
dokumenty naďalej poruke.
Obsah
Popis panelov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pripojenie USB kábla (súčasť balenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pred hraním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenia napájania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zapnutie Aerophone GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Omotanie prúžku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pripnutie popruhu na krk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Voľba toniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Voľba zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ostatné prípravné úkony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pripojenie slúchadiel alebo externých reproduktorov . 5
Nastavenie režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ako držať Aerophone GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Náustok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ovládanie palcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Stláčanie klávesov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ako hrať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Úprava nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Obnova továrenských nastavení (Factory Reset) . . . . . . . . . 7
Použitie Aerophone GO v kombinácii so smartfónom . . . 8
Možnosti funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Úprava nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hranie na Aerophone GO v kombinácii s prehrávaním
hudby zo smartfónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Úprava nastavení Aerophone GO prostredníctvom
špeciálnej aplikácie alebo použitie zvukového
procesora aplikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ak Bluetooth pripojenie nefunguje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Starostlivosť o náustok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Technická špecikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
1
Kryt na náustok
Slúži na ochranu náustka. Ak na nástroj nehráte, použite tento
kryt. Kryt zatlačte tak, aby ste pri jeho zapadnutí počuli „kliknutie“.
Pri jeho nasadzovaní dbajte na to, aby sa nedotkol jazýčka.
2
Náustok
Špeciálny náustok pre Aerophone GO, ktorého súčasťou je
jazýček.
& Viac informácií nájdete v časti “Embouchure (p. 6).
3
Klávesy
Klávesy, vďaka ktorým môžete pri hraní použiť rovnaký prstoklad
ako v prípade saxofónu.
& Viac informácií nájdete v časti “Pressing the Performance
Keys” (p. 6).
4
Oktávové klávesy
Slúžia na zmenu oktávy. Tieto klávesy ovládate palcom na ľavej ruke.
S ich pomocou môžete zvýšiť/znížiť výšku tónu o jednu oktávu.
Zároveň umožňujú voľbu hodnoty rôznych nastavení.
& Viac informácií nájdete v časti “Using the Thumb (p. 6).
& Viac informácií nájdete v časti “Changing the Settings” (p.
7).
5
Palcová opierka
Sem položte palec ľavej ruky.
& Viac informácií nájdete v časti “Holding the Aerophone GO”
(p. 6).
6
Háčik na palec
Pod háčik položte palec pravej ruky.
& Viac informácií nájdete v časti “Holding the Aerophone GO”
(p. 6).
7
Tlačidlo THUMB
Slúži na zvýšenie alebo zníženie výšky tónu.
& Viac informácií nájdete v časti “Using the Thumb (p. 6).
8
Ovládač [TONE]
Slúži na voľbu zvuku. Otočením ovládača môžete prepínať medzi
zvukmi „1“ – „11“.
Ak zvolíte možnosť „SETTING“, aktivujete režim slúžiaci na úpravu
nastavení.
& Viac informácií nájdete v časti “Selecting a Tone” (p. 5).
& Viac informácií nájdete v časti “Changing the Settings” (p. 7).
9
Ovládač [TRANSPOSE]
Slúži na voľbu toniky (tón, ktorý bude znieť pri použití prstokladu
„C“).
Ak chcete pri hraní použiť toniku altsaxofónu, zvoľte možnosť „E
“.
& Viac informácií nájdete v časti “Selecting the Base Key (p. 5).
10
Ovládač [VOLUME]
Hlasitosť ovplyvňuje sila vášho dychu. V prípade potreby ju však
môžete upraviť aj s pomocou ovládača [VOLUME].
Tento ovládač ovplyvňuje hlasitosť interného reproduktora a
hlasitosť zariadenia pripojeného ku konektoru PHONES/OUTPUT.
Popis panelov
14
2
3
5
4
6
7
11
17
13
12
20
21
15
19
8
9
10
16
18
22
1
3
Popis panelov
11
Priehradka na batérie
Ak Aerophone GO napájate prostredníctvom batérií, vložte štyri
nabíjateľné NiMH batérie (typ AA).
& Viac informácií nájdete v časti “Power Supply Settings” (p. 4).
12
Interný reproduktor
13
Úchyt na popruh
Slúži na prichytenie popruhu na krk.
& Viac informácií nájdete v časti Attaching the Neck Strap (p. 4).
14
Spínač BITE CONTROL
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu ovládania prostredníctvom
zahryznutia.
Ak zvolíte možnosť „On“: sila, s akou do náustka zahryznete bude
ovplyvňovať výšku tónu. Ak zvolíte možnosť „O“: prirodzené
vibrato bude aplikované automaticky.
15
LED dióda funkcie Bluetooth (modrá)
Táto LED dióda indikuje stav Bluetooth pripojenia.
Svieti Pripojené prostredníctvom Bluetooth.
Bliká Čaká sa na pripojenie prostredníctvom Bluetooth.
Nesvieti Funkcia Bluetooth nie je aktívna.
16
LED dióda napájania (oranžová)
Táto LED dióda indikuje to, či je zariadenie zapnuté/vypnuté a
zároveň informuje o stave batérií.
Svieti Zariadenie je zapnuté.
Bliká Batérie sú takmer vybité.
Nesvieti Zariadenie je vypnuté.
17
Spínač [
L
]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia a na aktiváciu funkcie
Bluetooth.
& Viac informácií nájdete v časti Turning the Aerophone GO on”
(p. 4).
18
Konektor PHONES/OUTPUT
Slúži na pripojenie slúchadiel alebo externých reproduktorov.
& Viac informácií nájdete v časti “Connecting Your
Headphones or External Speakers” (p. 5).
19
Odvod vlhkosti
Slúži na odvod vlhkosti z nástroja. Kvapky otrite jemnou handričkou.
20
Spínač POWER SELECT
Určuje to, či bude Aerophone GO napájaný prostredníctvom
batérií alebo USB AC adaptéra.
& Viac informácií nájdete v časti “Power Supply Settings” (p. 4).
21
USB port
Ak Aerophone GO napájate prostredníctvom USB AC adaptéra,
pripojte USB kábel (typ A), ktorý je súčasťou balenia.
Ak používate špeciálnu aplikáciu na smartfóne s operačným
systémom Android a máte pocit, že zvuk je oneskorený, na pripojenie
použite USB kábel (micro B alebo typ C), ktorý je súčasťou balenia.
* Používajte výhradne USB káble, ktoré sú súčasťou balenia.
& Viac informácií nájdete v časti “Power Supply Settings” (p. 4).
& Viac informácií nájdete v časti “Using the Aerophone GO
with the Smartphone” (p. 8).
22
Káblový hák
Ak používate USB kábel, zaistite ho s pomocou káblového háku.
& Viac informácií nájdete v časti “Secure to cord hook” (p. 3).
Pripojenie USB kábla (súčasť balenia)
Príslušné káble môžete použiť pri napájaní Aerophone GO
prostredníctvom USB AC adaptéra alebo pri prepojení Aerophone
GO so smartfónom, na ktorý ste nainštalovali špeciálnu aplikáciu.
* S USB káblami manipulujte opatrne. Ak by sa po povrchu USB
kábla dostali sliny až do USB AC adaptéra, mohlo by to spôsobiť
poruchu zariadenia alebo úraz elektrickým prúdom.
Nižšie nájdete popis a spôsob použitia jednotlivých typov USB
káblov, ktoré sú súčasťou balenia.
Typ USB kábla Účel
Typ A
Slúži na napájanie Aerophone GO
prostredníctvom USB AC adaptéra pripojeného k
USB portu.
Micro B
Ak používate špeciálnu aplikáciu na smartfóne
s operačným systémom Android a máte pocit,
že zvuk je oneskorený, na pripojenie použite
príslušný USB kábel.
Typ C
Do Aerophone GO
USB AC adaptér Smartfón s micro B
portom
alebo
Tablet
Smartfón s portom
typu C
alebo
Tablet
Typ A Micro B Typ C
Zaistenie kábla o káblový hák
Ak používate USB kábel, zaistite ho
s pomocou káblového háku (ako na
obrázku).
Týmto spôsobom zabránite
nechcenému vytiahnutiu kábla
v prípade, že ho potiahnete a
zároveň znížite pravdepodobnosť
poškodenia konektora.
4
Pred hraním
Nastavenia napájania
Aerophone GO môžete napájať prostredníctvom batérií alebo USB
AC adaptéra. Pozíciu spínača POWER SELECT upravte podľa toho,
aký zdroj napájania chcete použiť.
Napájanie
Spínač POWER SELECT
Batérie
Zvoľte možnosť „BAT TERY“.
USB AC adaptér
Zvoľte možnosť „USB“.
POZNÁMKA
Ak používate špeciálnu aplikáciu na smartfóne s operačným
systémom Android, ktorý ste pripojili prostredníctvom USB kábla,
presuňte spínač POWER SELECT do pozície „BATTERY“. Zariadenie
tak bude napájané prostredníctvom batérií.
Pri zvolení možnosti „USB“ by mohlo dôjsť k rôznym problémom
(napr. k vybitiu batérie vášho smartfónu).
Použitie batérií
Vložte štyri nabíjateľné NiMH batérie (typ AA). Na nástroji budete
môcť vďaka nim hrať približne 10 hodín.
*Pri otáčaní zariadenia chráňte ovládače a tlačidlá pred
poškodením. Postupujte tak, aby zariadenie nespadlo.
* Životnosť batérií sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych batérií a
spôsobu používania zariadenia.
* Ak budú batérie takmer vybité, LED dióda napájania (oranžová)
začne blikať.
* Nesprávnym zaobchádzaním s batériami riskujete výbuch alebo
únik kvapaliny. Preštudujte si a dohliadnite na to, aby boli splnené
všetky odporúčania týkajúce sa batérií, ktoré sú uvedené v textoch
“USING THE UNIT SAFELY” (p. 10) a “IMPORTANT NOTES” (p. 11).
Napájanie prostredníctvom USB AC adaptéra
Pripojte napájací USB kábel (typ A), ktorý je súčasťou balenia, a
USB AC adaptér k USB portu Aerophone GO.
Pri používaní zariadenia sa tak nebudete musieť báť
toho, že by došlo k vybitiu batérií.
Napájací USB kábel
(typ A)
USB AC
adaptér
POZNÁMKA
Používajte iba napájací USB kábel (typ A), ktorý je súčasťou balenia.
Pri pripájaní alebo odpájaní kábla uchopte konektor. Nikdy
neťahajte za kábel.
Zapnutie Aerophone GO
Presuňte spínač [
L
] do pozície „ON“. Ak používate Aerophone GO v
kombinácii s aplikáciou nainštalovanou na vašom smartfóne,
presuňte spínač do pozície “.
LED dióda napájania indikuje to, či je zariadenie zapnuté alebo
vypnuté.
Spínač [
L
]
LED dióda
napájania
POZNÁMKA
Citlivosť náustka bude po zapnutí zariadenia nastavená
automaticky (spúšťanie zariadenia trvá približne sedem sekúnd).
Z tohto dôvodu sa pri zapínaní nástroja nedotýkajte náustka a
ani doň nehryzte.
OFF Zariadenie je vypnuté.
ON Zariadenie je zapnuté.
Funkcia Bluetooth je aktívna. Túto možnosť zvoľte v prípade,
že Aerophone GO používate v kombinácii s aplikáciou
nainštalovanou na vašom smartfóne.
* Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom, čo
od posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek tlačidla
uplynie vopred určený čas (funkcia Auto O). Ak chcete zablokovať
funkciu automatického vypnutia, deaktivujte funkciu Auto O
prostredníctvom aplikácie. Pre opätovné zapnutie zariadenia
presuňte spínač [
L
] do pozície „OFF“ a následné ho presuňte do
pozície „ON“.
* Ak spínač presuniete do pozície „OFF“, LED dióda napájania začne
blikať a zariadenie sa začne vypínať. Kým LED dióda nezhasne,
neodpájajte USB AC adaptér a ani nevyberajte batérie.
Omotanie prúžku
Ak budete hrať dlhší čas, sliny z vašich úst
môžu stiecť po povrchu nástroja a môžu
sa dostať až dovnútra spínača [
L
] alebo
jednotlivých klávesov.
Pri hraní na nástroj použite prúžok, ktorý je
súčasťou balenia (prúžok omotajte tak, ako
na obrázku).
Pripnutie popruhu na krk
Dajte si popruh
okolo krku a pripnite
ho k príslušnému úchytu na
Aerophone GO.
BATTERY
5
Pred hraním
Voľba toniky
Saxofón je transponujúci nástroj. Symbol noty v notových listoch
sa tak od výšky znejúcej noty líši. V prípade altsaxofónu znie nota,
ktorá je v notových listoch zapísaná ako „C“ vo výške noty „E “.
1. S pomocou ovládača [TRANSPOSE] zvoľte toniku (tón, ktorý
bude znieť pri použití prstokladu „C“).
Príklad: ak chcete pri hraní použiť rovnaký prstoklad ako v prípade
altsaxofónu alebo barytón saxofónu, zvoľte možnosť „E “ (+3). Ak
chcete pri hraní použiť rovnaký prstoklad ako v prípade soprán
saxofónu alebo tenor saxofónu, zvoľte možnosť „B “ (-2).
Voľba zvuku
S pomocou ovládača [TONE] zvoľte jeden zo zvukov „1“ – „11“.
Zoznam zvukov
Č. Názov zvuku
1 ALTO SAX
2 TENOR SAX
3 SOPRANO SAX
4 BARITONE SAX
5 FLUTE
6 CLARINET
7 VIOLIN
8 MUTE TRUMPET
9 SAW LEAD (*)
10 SQUARE LEAD (*)
11
PERCUSSION
Viac informácií o prstoklade a o priradených zvukoch
nájdete v príslušnej časti na konci tohto manuálu.
(*) Zvuky syntetizátora
* Čísla na ovládači [TONE] zodpovedajú názvom zvukov v zozname
zvukov. Názvy zvukov sú uvedené aj na kryte priehradky na batérie.
Ostatné prípravné úkony
V prípade potreby spravte nasledovné úkony.
Pripojenie slúchadiel alebo externých reproduktorov
Aerophone GO je vybavený interným reproduktorom, z ktorého
znie zvuk nástroja. Ak chcete k zariadeniu pripojiť slúchadlá
alebo externé reproduktory, pripojte ich ku konektoru PHONES/
OUTPUT.
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a
vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu
alebo poruche.
Slúchadlá
Po pripojení slúchadiel nebude z interného
reproduktora Aerophone GO znieť žiadny
zvuk. Slúchadlá tak môžete využiť napríklad
pri cvičení v noci.
Externé reproduktory
Po pripojení externých reproduktorov bude
hlasitosť vášho hrania vyššia. Externé reproduktory tak môžete
využiť napríklad pri živom hraní pred väčším počtom ľudí.
Nastavenie režimu
V prípade potreby môžete nastaviť intenzitu dozvuku, typ
prstokladu alebo to, ako bude zvuk ovplyvnený silou vášho dychu.
& Viac informácií o jednotlivých nastaveniach nájdete v časti
“Changing the Settings (p. 7).
Názvy zvukov
alebo
6
Ako držať Aerophone GO
1. K úchytu na popruh pripevnite
popruh a následne si ho dajte
okolo krku. Aerophone GO držte
tak, ako na obrázku.
2. Ľavý palec položte na opierku a pravý palec položte pod háčik.
Nástroj bude podoprený tromi spôsobmi: pravým palcom,
hornými zubami a popruhom.
Ľavý palec
Pravý palec
Háčik na palec
Palcová opierka
Náustok
Náustok jemne pridržte medzi
dolnou perou a hornými
zubami. Následne doň fúkajte.
S pomocou jazyka (ktorým
ovládate dych) a legata môžete
ovplyvniť to, či bude zvuk
výraznejší.
Silou zahryznutia do jazýčka
môžete ovládať výšku tónu.
* Ak budú po náustku
stekať sliny, opatrne
ich utrite s pomocou suchej
handričky.
Ovládanie palcom
Oktávové klávesy
Slúžia na zmenu oktávy. S ich pomocou
môžete zvýšiť/znížiť výšku tónu o jednu
oktávu. Tieto klávesy ovládate palcom na
ľavej ruke.
Tlačidlo THUMB
Slúži na zvýšenie alebo zníženie výšky
tónu.
* To, či bude tlačidlo THUMB zvyšovať
alebo znižovať výšku tónu je určené v
nastaveniach príslušného zvuku, ktoré nie je možné zmeniť.
Stláčanie klávesov
Pri hraní môžete vďaka týmto klávesom použiť rovnaký prstoklad
ako v prípade saxofónu.
& Viac informácií o prstoklade nájdete v časti „Prstoklad“ na
konci tohto manuálu.
Pravý ukazovák
Ľavý ukazovák
P
2
3
G#
1
C2
C4
B
C#
B
4
5
Tf
6
C
C3
Tc
Ta
C1
X
E
* Bočné klávesy (C1 – C4, Tc, Ta) stláčajte vnútornou stranou vašej
ruky.
jazyk
horné zuby
spodné zuby
spodná pera
Tlačidlo THUMB
-1
+1
Hranie
Ako hrať
Na úvod skúste zahrať C D E F G A B C s použitím saxofónového prstokladu.
Zhlboka sa nadýchnite a fúknite do nástroja tak, ako keby ste sa ho pokúšali naplniť svojím dychom.
C D E F G A B C
Pravý ukazovák
Ľavý ukazovák
& Viac informácií o prstoklade nájdete v časti „Prstoklad“ na konci tohto manuálu.
7
1. Ovládačom [TONE] zvoľte možnosť „SETTING“.
Aktivovali ste režim slúžiaci na úpravu nastavení.
* Ak ste aktivovali režim slúžiaci na úpravu nastavení
a začnete hrať, budete počuť zvuk, ktorý ste hrali
predtým.
2. Stlačte bočný kláves korešpondujúci s položkou, ktorú chcete
nastaviť.
Budete počuť niekoľko zapípaní. Ich počet indikuje aktuálnu hodnotu
príslušného nastavenia.
3. S pomocou oktávových klávesov upravte hodnotu nastavenia.
Budete počuť niekoľko zapípaní. Ich počet indikuje zvolenú
hodnotu príslušného nastavenia.
* Nastavená hodnota bude uložená automaticky. Hodnota
zostane uložená aj po tom, čo nástroj vypnete a opätovne
zapnete.
4. Otočením ovládača [TONE] deaktivujte režim slúžiaci na
úpravu nastavení.
Úprava nastavení
V prípade potreby môžete nastaviť intenzitu dozvuku (Reverb Level), typ prstokladu (Fingering Type) alebo to, ako bude zvuk ovplyvnený silou vášho dychu (Breath Curve).
Nastavenie
Bočné
klávesy
Hodnota Vysvetlenie
Breath Curve „C3“
1 L2
Určuje to, akým spôsobom bude zvuk reagovať na silu vášho dychu.
L2, L1
Tieto možnosti odporúčame v prípade, že na dychové nástroje ešte
len začínate hrať alebo v prípade, že si nie ste istý, aká je kapacita
vašich pľúc. Fortissimo () môžete dosiahnuť i pomerne slabým
fúkaním.
M
Toto nastavenie je najbližšie prirodzeným vlastnostiam dychových
nástrojov.
H1, H2
Tieto nastavenia odporúčame v prípade, že hrávate na saxofón.
Fortissimo () dosiahnete iba v prípade, že budete fúkať veľmi silno.
2 L1
3 M
4 H1
5 H2
Reverb Level „Tc
1 OFF
Slúži na úpravu intenzity efektu Reverb (dozvuk typický pre vystúpenie v koncertnej sieni).
Pri vyšších hodnotách bude dozvuk výraznejší. Pri nižších hodnotách bude jemnejší.
2 1
3 2
4 3
5 4
Fingering Type „Ta
1 Sax
Slúži na zmenu typu prstokladu.
Viac informácií o prstoklade nájdete v časti „Prstoklad“ na konci tohto manuálu.
Sax
Saxofónový prstoklad
Recorder
Prstoklad pre zobcovú autu
Ide o štandardný prstoklad pre zobcovú autu s rozšíreným rozsahom vďaka klávesu TABLE. Pri
tomto prstoklade budú bočné klávesy deaktivované, aby pri ich stlačení nedošlo k zmene tónu.
E-Wind
Prstoklad pre elektronický dychový nástroj
Rovnaký prstoklad „C D E F G A B C“ ako v prípade štandardného saxofónu alebo zobcovej auty s
možnosťou zvýšenia/zníženia výšky tónu o poltón (po použití určitej kombinácie klávesov).
1, 2, 3, 4, 5, 6, C
Rovnaký prstoklad „C D E F G A B C“ ako v prípade štandardného saxofónu
alebo zobcovej auty.
Tc, G#, C#
Zvýšenie o poltón
Ta, Tf, Eb, B
Zníženie o poltón
Bb
Zníženie o celý tón
Viac informácií nájdete v časti “Pressing the Performance Keys” (p. 6).
2 Recorder
3 E-Wind
MEMO
Nastavenia Aerophone GO môžete vďaka špeciálnej aplikácii upravovať s pomocou svojho smartfónu alebo tabletu.
Viac informácií nájdete v časti “Using the Aerophone GO with the Smartphone” (p. 8).
Sila dychu
Hlasitosť
M
H1
H2
L1
L2
Obnova továrenských nastavení (Factory
Reset)
Nasledujúcim spôsobom môžete obnoviť továrenské nastavenia Aerophone GO.
* Nezabudnite, že po spustení operácie Factory Reset budú všetky
uložené nastavenia odstránené.
1. Spínač [
L
] musí byť v pozícii „OFF“. Ovládačom [TONE]
následne zvoľte možnosť „SETTING“.
2. Podržte oba oktávové klávesy „UP“ a „DOWN“ a presuňte
spínač [
L
] do pozície „ON“.
Budete počuť niekoľko krátkych zapípaní, ktoré indikujú to, že
spustenie operácie musíte potvrdiť.
3. Stlačte tlačidlo THUMB.
Budete počuť dlhé zapípanie. Následne budú obnovené továrenské
nastavenia zariadenia.
4. Vypnite zariadenie a následne ho opäť zapnite.
Operácia Factory Reset bude týmto krokom dokončená.
8
Možnosti funkcie
Aerophone GO môžete používať v kombinácii s mobilným zariadením, ako
napríklad so smartfónom alebo tabletom (ďalej označované ako „smartfón“).
7
Hranie na Aerophone GO v kombinácii s prehrávaním hudby zo
smartfónu (funkcia Bluetooth Audio)
7
Úprava nastavení Aerophone GO prostredníctvom špeciálnej
aplikácie alebo použitie zvukového procesora aplikácie
* Špeciálna aplikácia je kompatibilná s operačnými systémami
iOS a Android.
Zvuk Aerophone GO môžete upraviť rôznymi spôsobmi – napríklad úpravou
nastavenia Master Tuning alebo nastavením základného stavu snímača
zahryznutia.
Párovanie
Aby ste mohli použiť funkciu Bluetooth,
musíte najskôr vykonať takzvané „párovanie“,
prostredníctvom ktorého prepojíte
Aerophone GO so svojím smartfónom.
„Párovanie“ je proces, pri ktorom dôjde k
prepojeniu smartfónu s Aerophone GO.
Párovanie
Úprava nastavení
Hranie na Aerophone GO v kombinácii s
prehrávaním hudby zo smartfónu
1. Umiestnite smartfón neďaleko Aerophone GO.
2. Presuňte spínač [
L
] na Aerophone GO do pozície “.
LED dióda funkcie Bluetooth začne blikať.
4. Ovládačom [TONE] zvoľte možnosť „SETTING“ a podržte kláves
„C1“.
Aerophone GO je pripravený na párovanie.
Po spustení párovania budete počet dve zapípania.
C1
4. V nastaveniach svojho smartfónu aktivujte funkciu Bluetooth
(„On“).
Ilustračný príklad: obrazovka iOS zariadenia
5. Kliknite na položku „AE-05 Audio“, ktorá sa zobrazí na
vašom smartfóne (na obrazovke s dostupnými Bluetooth
zariadeniami).
Aerophone GO bude spárovaný s vaším smartfónom. Párovanie bude úspešne
dokončené v momente, keď sa na displeji smartfónu zobrazí nasledovné:
iOS zariadenie
„MY DEVICES“ 0 „AE-05 Audio Connected“
Android zariadenie
„Paired devices“ 0 „AE-05 Audio“
* Pre odpojenie zariadení presuňte spínač [
L
] na Aerophone GO do
inej pozície ako
“ alebo deaktivujte funkciu Bluetooth na svojom
smartfóne.
6. Prostredníctvom hudobnej aplikácie, ktorú ste si
nainštalovali na svoj smartfón, spustite prehrávanie skladby.
Zvuk bude znieť z reproduktora Aerophone GO.
* Hlasitosť prehrávania nemožno upraviť priamo na Aerophone GO.
Hlasitosť budete musieť upraviť prostredníctvom smartfónu.
Úprava nastavení Aerophone GO prostredníctvom
špeciálnej aplikácie alebo použitie zvukového
procesora aplikácie
1. Na svoj smartfón si nainštalujte špeciálnu aplikáciu.
Aplikáciu stiahnite z App Store (iOS zariadenia) alebo z Google
Play (Android zariadenia).
2. Umiestnite smartfón, na ktorý ste nainštalovali aplikáciu,
neďaleko Aerophone GO.
3. Presuňte spínač [
L
] na Aerophone GO do pozície “.
LED dióda funkcie Bluetooth začne blikať.
4. V nastaveniach svojho smartfónu aktivujte funkciu
Bluetooth („On“).
Ilustračný príklad: obrazovka iOS zariadenia
POZNÁMKA
Ak sa názov zariadenia (AE-05) zobrazuje v zozname „DEVICES“
(iOS) alebo „Available devices“ (Android), neklikajte naň.
5. Spustite špeciálnu aplikáciu a spárujte zariadenia podľa
inštrukcií na obrazovke.
Ak zostane LED dióda funkcie Bluetooth svietiť, prepojenie bolo
úspešné.
* Ak používate špeciálnu aplikáciu, nemôžete používať funkciu
Bluetooth Audio. Pripojenie špeciálnej aplikácie má totiž prioritu.
Po pripojení špeciálnej aplikácie preto nemožno vytvoriť audio
prepojenie. Ak sa počas využívania audio prepojenia pokúsite
o pripojenie špeciálnej aplikácie, audio prepojenie bude zrušené a
dôjde k pripojeniu špeciálnej aplikácie.
6. Podľa inštrukcií na obrazovke špeciálnej aplikácie upravte
nastavenia Aerophone GO alebo použite zvukový procesor
aplikácie.
* Ak chcete použiť zvukový procesor špeciálnej aplikácie,
presuňte ovládač [VOLUME] na Aerophone GO do pozície „MIN“.
Ak bude na ovládači [VOLUME] nastavená vyššia hlasitosť, budete
počuť zvuk Aerophone GO a zároveň aj zvuk procesora aplikácie.
Použitie Aerophone GO v kombinácii so smartfónom
9
Starostlivosť o náustok
O toto zariadenie sa nemusíte starať tak,
ako o bežný saxofón. Ak sa náustok pri
hraní znečistí, vyberte ho, umyte ho vodou
a následne ho otrite mäkkou handričkou
tak, aby na ňom nezostali žiadne kvapky.
Náustok nasaďte tak, aby boli konkávne i
konvexné časti správne zarovnané (podľa
obrázku).
POZNÁMKA
Ak náustok nenasadíte správne, nebudete môcť
silou zahryznutia do jazýčka ovládať výšku tónu.
Pri manipulácii s náustkom postupujte opatrne
a dbajte na to, aby ste nepoškodili snímač
zahryznutia.
Dbajte na to, aby ste si neporanili ruku na skrutke,
ktorá sa nachádza vo vnútri náustka.
Pri nasadzovaní náustka dbajte na to, aby ste
si medzi pohyblivou časťou a telom nástroja
nepricvikli prsty. Pre jednoduchšiu manipuláciu
s náustkom naň aplikujte bežne dostupný krém
určený na zobcové auty.
Technická špecikácia
Roland Aerophone GO (AE-05): digitálny dychový nástroj
Bluetooth
Bluetooth Ver. 4.2
Podporované proly: A2DP (Audio), GATT (MIDI over
Bluetooth Low Energy)
Kodek: SBC (podpora ochrany obsahu SCMS-T)
Napájanie
USB AC adaptér (predávaný samostatne)
Nabíjateľné NiMH batérie (AA, HR6, predávané samostatne) x 4
Odber prúdu
400 mA
Životnosť
batérií pri
neustálom
používaní
Nabíjateľné NiMH batérie: približne 10 hodín (pri použití batérií s
kapacitou 1900 mAh)
* Uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu
použitia.
* Nepoužívajte uhlíkovo-zinkové alebo alkalické batérie.
Rozmery
128 (š) x 78 (h) x 454 (v) mm
5-1/16 (š) x 3-1/8 (h) x 17-7/8 (v) palcov
Hmotnosť
(vrátane
batérií)
695 g, 1 lb 9 oz
Príslušenstvo
Používateľský manuál, kryt na náustok, popruh na krk,
špeciálne puzdro na prenášanie, prúžok, USB kábel (napájanie
(typ A), prenos údajov (micro B), prenos údajov (typ C))
Doplnkové
príslušenstvo
(predávané
samostatne)
Náhradný náustok
* V záujme zdokonaľovania produktu si výrobca vyhradzuje právo zmeniť
vzhľad a/alebo špecikáciu tohto zariadenia bez predchádzajúceho
upozornenia.
Snímač
zahryznutia
Prílohy
Ak Bluetooth pripojenie nefunguje
Čo treba skontrolovať/problém Riešenie
Presunuli ste spínač [
L
] do
pozície „ “?
Presuňte spínač [
L
] do pozície “.
Aktivovali ste funkciu
Bluetooth v nastaveniach
svojho smartfónu („On“)?
V nastaveniach svojho smartfónu aktivujte
funkciu Bluetooth („On“).
Ak je funkcia aktívna („On“) a pripojenie
stále nefunguje, skúste ju vypnúť („O“) a
opäť zapnúť („On“).
Úprava nastavení Aerophone GO prostredníctvom vášho smartfónu
Klikli ste počas kroku 4 na
názov zariadenia („AE-05“),
ktorý sa zobrazil na vašom
smartfóne?
Počas kroku 4 neklikajte na názov
zariadenia („AE-05“), ktorý sa zobrazí na
vašom smartfóne. Ak ste naň klikli, dočasne
zrušte párovanie na vašom smartfóne,
deaktivujte funkciu Bluetooth („O“) a opäť
ju aktivujte („On“). Následne zopakujte celý
proces pripojenia od kroku 1.
Android zariadenia
Ak budete zvuk z Aerophone GO prehrávať prostredníctvom
svojho smartfónu, môže byť oneskorený. V takom prípade
prepojte Aerophone GO so svojím smartfónom prostredníctvom
USB kábla (micro B alebo typ C), ktorý je súčasťou
balenia.
& Viac informácií nájdete v časti “Connect the
Included USB Cable” (p. 3).
USB kábel (micro B alebo typ C)
1. Presuňte spínač [
L
] na Aerophone GO do pozície „ON“.
2. Spustite špeciálnu aplikáciu a postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
Ak ste postupovali podľa vyššie uvedených inštrukcií a aj napriek tomu problém
pretrváva, navštívte sekciu Podpora („Support“) na webovej stránke spoločnosti
Roland alebo kontaktujte svojho predajcu.
http://www.roland.com/support/
10
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of injury or material
damage should the unit be used
improperly.
* Material damage refers to damage or
other adverse effects caused with
respect to the home and all its
furnishings, as well to domestic animals
or pets.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of death or severe injury
should the unit be used improperly.
The symbol alerts the user to things that must be
carried out. The specific thing that must be done is
indicated by the design contained within the circle. In the
case of the symbol at left, it means that the power-cord
plug must be unplugged from the outlet.
The symbol alerts the user to important instructions or
warnings.The specific meaning of the symbol is
determined by the design contained within the triangle. In
the case of the symbol at left, it is used for general
cautions, warnings, or alerts to danger.
The symbol alerts the user to items that must never be
carried out (are forbidden). The specific thing that must
not be done is indicated by the design contained within
the circle. In the case of the symbol at left, it means that
the unit must never be disassembled.
About WARNING and CAUTION Notices
About the Symbols
ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING
VAROVANIE
Pri použití popruhu dbajte na to,
aby sa nezamotal okolo vášho
krku.
Poznámky k funkcii Auto O
Napájanie tohto zariadenia sa vypne
automaticky po tom, čo od posledného
hrania alebo stlačenia akéhokoľvek
tlačidla uplynie vopred určený čas
(funkcia Auto O). Ak chcete zablokovať funkciu
automatického vypnutia, deaktivujte funkciu Auto
O prostredníctvom aplikácie.
Zariadenie nerozoberajte ani nijako
neupravujte
Ak nie sú v tomto manuáli uvedené
príslušné úkony, nevykonávajte žiadne.
V opačnom prípade by ste mohli
spôsobiť poruchu zariadenia.
Neopravujte ani nevymieňajte súčasti
zariadenia
V prípade potreby kontaktujte svojho
predajcu, servisné centrum spoločnosti
Roland alebo autorizovaného
distribútora značky Roland. Zoznam
servisných centier a ociálnych
predajcov značky Roland nájdete na webovej
stránke spoločnosti Roland.
http://roland.cm/service
Nepoužívajte a neskladujte zariadenie na
nasledujúcich miestach
Miesta vystavené extrémnym
teplotám (napr. priame slnečné
svetlo v uzavretom vozidle, v blízkosti
vykurovacích zariadení alebo iných
zdrojov tepla),
vlhké miesta (napr. kúpeľne,
umyvárne, vlhké podlahy),
miesta vystavené pare alebo dymu,
miesta vystavené pôsobeniu solí,
miesta vystavené dažďu,
prašné alebo piesočnaté miesta,
miesta vystavené veľkým otrasom alebo
miesta so slabým vetraním.
Zariadenie neukladajte na nestabilný povrch
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k
prevrhnutiu a k poškodeniu zariadenia.
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu pri
vysokej hlasitosti
Dlhodobé používanie zariadenia
pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť
stratu sluchu. Ak spozorujete stratu
sluchu alebo zvonenie v ušiach, ihneď
prestaňte s používaním zariadenia a
vyhľadajte lekára.
VAROVANIE
Zabráňte vstupu cudzích objektov alebo
tekutín do zariadenia. Na zariadenie
neukladajte nádoby s tekutinami
Zabráňte vstupu cudzích objektov
(napr. horľaviny, mince, drôty) a
tekutín (napr. voda, ovocná šťava) do
zariadenia. Mohlo by dôjsť ku skratu,
nesprávnej prevádzke zariadenia alebo
k inej poruche.
Ak dôjde k nezvyčajnej okolnosti alebo k
poruche, vypnite napájanie
V nasledujúcich prípadoch zariadenie
okamžite vypnite a požiadajte o
servisný zásah svojho predajcu, servisné
centrum spoločnosti Roland alebo
autorizovaného distribútora značky Roland:
Zo zariadenia vychádza dym alebo zápach,
dovnútra zariadenia sa dostal predmet alebo sa
naň rozliala tekutina,
zariadenie bolo vystavené dažďu (alebo iným
spôsobom navlhlo) alebo
zariadenie nepracuje normálne či vykazuje
zjavné zmeny vo funkčnosti.
Zoznam servisných centier a ociálnych predajcov
značky Roland nájdete na webovej stránke
spoločnosti Roland.
http://roland.cm/service
Chráňte deti pred možným poranením
Ak sú pri používaní zariadenia prítomné
deti alebo ak zariadenie priamo
používajú, zaistite dozor dospelej osoby.
Chráňte zariadenie pred pádom a
nevystavujte ho silným nárazom
Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k
poruche zariadenia.
S batériami manipulujte opatrne
Pri nesprávnom používaní batérií hrozí
nebezpečenstvo úniku kvapaliny,
prehriatia, požiaru alebo výbuchu.
Dbajte preto na nasledovné inštrukcie.
Nezohrievajte, nerozoberajte a
nehádžte ich do vody ani do ohňa.
Nevystavujte ich slnečnému svetlu,
plameňu ani inému silnému zdroju
tepla.
Pri používaní nabíjateľných batérií
a nabíjačky používajte výhradne
kombináciu nabíjateľných batérií a
nabíjačky, ktorú určil výrobca batérií.
Prečítajte si všetky upozornenia a
inštrukcie dodané s nabíjateľnými
batériami a nabíjačkou a pri používaní
ich dodržiavajte.
UPOZORNENIE
Umiestnite káble takým spôsobom, aby
nedochádzalo k ich zapleteniu
Pri zakopnutí o zapletené káble
by mohlo dôjsť k zraneniu alebo k
prevrhnutiu a k poškodeniu zariadenia.
Na zariadenie nestúpajte a neumiestňujte
naň ťažké predmety
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k
prevrhnutiu a k poškodeniu zariadenia.
Pred premiestnením zariadenia odpojte
všetky káble
Prenášaním zariadenia, ku ktorému sú
pripojené káble, môžete spôsobiť jeho
poškodenie alebo zničenie.
S batériami manipulujte opatrne
Pri nesprávnom používaní môžu batérie
explodovať alebo vytiecť a poškodiť
zariadenie alebo spôsobiť zranenie.
V záujme bezpečnosti si, prosím,
prečítajte a dodržiavajte nasledovné
pokyny.
Riaďte sa pokynmi pre inštaláciu
batérií a dohliadnite na dodržanie
správnej polarity.
Nepoužívajte nové batérie spoločne
s použitými. Nepoužívajte rôzne typy
batérií súčasne.
Ak zariadenie neplánujete dlhšiu dobu používať,
batérie vyberte.
Nikdy neskladujte batérie spolu s kovovými
predmetmi (napr. guľôčkové perá, náhrdelníky,
vlásenky a pod.).
Použité batérie musia byť zneškodnené
bezpečným spôsobom a v súlade s legislatívou a
smernicami vašej krajiny.
Postupujte tak, aby ste si nepricvikli prsty
Pri manipulácii s nasledujúcimi
pohyblivými časťami postupujte tak,
aby ste si nepricvikli prsty. Ak sú pri
používaní zariadenia prítomné deti,
zaistite dozor dospelej osoby.
Náustok (p. 9)
S vytečenými batériami manipulujte opatrne
Nedotýkajte sa kvapaliny holým
rukami.
Kontakt kvapaliny z batérie s očami
môže spôsobiť stratu zraku. Oči si
neutierajte, riadne ich vypláchnite
čistou vodou a čo najskôr vyhľadajte
lekára.
Kontakt s pokožkou alebo oblečením
môže spôsobiť popálenie alebo zápal pokožky.
Riadne opláchnite postihnuté miesta čistou
vodou a vyhľadajte lekára.
Jemnou látkou opatrne zotrite zvyšok kvapaliny,
ktorá sa nachádza v priehradke na batérie.
Následne do zariadenia vložte nové batérie.
11
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
Napájanie: použitie batérií
Pred vložením/vybraním batérií vypnite toto
zariadenie a odpojte všetky ostatné zariadenia.
Ak sú batérie veľmi slabé, zvuk môže byť
skreslený – nejde však o známku poruchy. Batérie
v takomto prípade vymeňte alebo použite USB
AC adaptér.
Ak chcete zariadenie napájať prostredníctvom
batérií, použite nabíjateľné NiMH batérie.
Umiestnenie
Pri používaní zariadenia v blízkosti výkonových
zosilňovačov (alebo iných zariadení obsahujúcich
veľmi výkonný transformátor) môže vznikať
šum. Tento problém môžete vyriešiť otočením
zariadenia alebo jeho presunutím na miesto,
ktoré sa nachádza ďalej od zdroja rušenia.
Toto zariadenie môže rušiť televízny a rádiový
príjem. Nepoužívajte zariadenie v okolí
prijímačov tohto typu.
Šum môže vznikať aj pri používaní bezdrôtových
komunikačných zariadení (napr. mobilných
telefónov) v blízkosti tohto zariadenia.
Rušenie môže vznikať počas prijímania alebo
uskutočňovania hovoru, prípadne v jeho
priebehu. Ak spozorujete tento problém,
premiestnite bezdrôtové zariadenie ďalej alebo
ho úplne vypnite.
Pri premiestňovaní zariadenia na miesto s
výrazne odlišnou teplotou a/alebo vlhkosťou sa
môže v jeho vnútri vytvoriť kondenzát (vodné
kvapky). Pri okamžitom použití by mohlo dôjsť
k poškodeniu alebo k poruche zariadenia.
Zariadenie je preto potrebné nechať niekoľko
hodín stáť. Kondenzát sa v takomto prípade
odparí.
Ak sa na povrch zariadenia dostane tekutina,
ihneď ju utrite mäkkou a suchou handričkou.
Údržba
Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá, alkohol ani
iné rozpúšťadlá. Použitie týchto látok by mohlo
spôsobiť zmenu zafarbenia a/alebo deformáciu
zariadenia.
Opravy a dáta
Pred odoslaním zariadenia do servisu vykonajte
zálohu uložených dát alebo si potrebné
informácie zapíšte na papier. Pri servisných
úkonoch dbáme na zachovanie obsahu pamäte
zariadenia. V niektorých prípadoch (napr.
pri poškodení pamäte) ho však nie je možné
zachovať ani obnoviť. Spoločnosť Roland
nepreberá zodpovednosť za prípadnú stratu dát
či ich obnovu.
Ďalšie opatrenia
Pri poruche zariadenia, jeho nesprávnom
používaní a pod. môže dôjsť k strate uložených
dát. Preventívne preto odporúčame pravidelné
zálohovanie uložených dát.
Spoločnosť Roland nepreberá zodpovednosť za
prípadnú stratu dát či ich obnovu.
S tlačidlami, ovládačmi a konektormi
manipulujte s primeranou jemnosťou a
opatrnosťou. Hrubé zaobchádzanie môže
spôsobiť poruchu zariadenia.
Pri odpájaní kábla uchopte konektor. Nikdy
neťahajte za kábel. Predídete tak skratu alebo
poškodeniu vnútorných častí kábla.
Udržujte hlasitosť na prijateľnej úrovni, aby ste
nerušili ľudí vo svojom okolí.
Upozornenia týkajúce sa vysielania
rádiového signálu
Nasledujúce úkony môžu byť trestné.
Rozoberanie alebo úprava tohto zariadenia.
Odstránenie certikačnej značky umiestnenej
na zadnej strane zariadenia.
Udržujte toto zariadenie aspoň 22 cm od miesta,
na ktorom sa nachádza kardiostimulátor. V
určitých prípadoch totiž môže ovplyvniť jeho
fungovanie.
Ochrana autorských práv
Roland je registrovanou ochrannou známkou
alebo ochrannou známkou spoločnosti Roland
Corporation v Spojených štátoch amerických a/
alebo v iných krajinách.
Všetky názvy spoločností a produktov, ktoré sú
v tomto dokumente uvedené, sú registrovanými
ochrannými známkami alebo ochrannými
známkami ich vlastníkov.
Slovná ochranná známka a logá Bluetooth®
sú registrované ochranné známky, ktorých
vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.
Spoločnosť Roland tieto ochranné známky
používa na základe licencie.
Autorské práva na obsah tohto produktu (vlno
formy, dáta štýlov, sprievodné patterny, frázové
dáta, zvukové slučky a obrazové dáta) patria
spoločnosti Roland Corporation.
Používatelia tohto produktu môžu daný obsah
(okrem dát skladieb, napr. demo skladieb)
použiť na tvorbu, predvádzanie, nahrávanie a
distribúciu pôvodných hudobných diel.
Používateľom tohto produktu NIE JE dovolené
extrahovať príslušný obsah v pôvodnej
alebo upravenej forme za účelom distribúcie
nahraného média alebo sprístupnenia média v
počítačovej sieti.
12
Obsah
Popis panelov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pripojenie USB kábla (súčasť balenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pred hraním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenia napájania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zapnutie Aerophone GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Omotanie prúžku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pripnutie popruhu na krk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Voľba toniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Voľba zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ostatné prípravné úkony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pripojenie slúchadiel alebo externých reproduktorov 5
Nastavenie režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ako držať Aerophone GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Náustok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ovládanie palcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Stláčanie klávesov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ako hrať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Úprava nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Obnova továrenských nastavení (Factory Reset) . . . . . . . . . 7
Použitie Aerophone GO v kombinácii so smartfónom . . . 8
Možnosti funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Úprava nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hranie na Aerophone GO v kombinácii s prehrávaním hudby zo smartfónu 8
Úprava nastavení Aerophone GO prostredníctvom špeciálnej aplikácie alebo použitie zvukového procesora aplikácie 8
Ak Bluetooth pripojenie nefunguje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Starostlivosť o náustok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Technická špecikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
/