Roland Aerophone GO Návod na obsluhu

Značka
Roland
Model
Aerophone GO
Typ
Návod na obsluhu
1
Uživatelský manuál
AE-05 © 2018 Roland Corporation
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte kapitoly „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” (str. 10) a „DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (str. 11). Po přečtení si
ponechejte dokumenty po ruce pro pozdější použití.
Obsah
Popis panelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zapojte přibalený USB kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Než začnete hrát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavení zdroje napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zapnutí Aerophone GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Obtočení proužkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Připevnění popruhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Výběr základního tónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Výběr zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Další příprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zapojení sluchátek nebo externího ozvučení . . . . . . . 5
Nastavení režimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Držení Aerophone GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hubička. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Použití palce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Stisk klávesy při hraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jak vzniká zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Změna nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset) . . . . . . . . . . . . 7
Použití Aerophone GO se smartphonem. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Podívejte se, co všechno můžete dělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Provedení nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hraní na Aerophone GO v doprovodu hudby ze
smartphonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Použití smartphonu k editaci nastavení Aerophone Go
nebo hraní přes zvukový procesor aplikace . . . . . . . . . . 8
Pokud nelze provést zapojení přes Bluetooth . . . . . . . . . . . . 9
Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Údržba hubičky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hlavní specikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
1
Kryt na hubičku
Chrání hubičku. Pokud nehrajete, ponechejte kryt na hubičce
nasazený. Dbejte, aby se nedotýkal plátku, zatlačte, až se ozve
slyšitelné dosednutí.
2
Hubička
Jedná se o speciální hubičku pro Aerophone GO, dodávanou
společně s plátkem.
& Viz „Hubička (str. 6).
3
Klávesy pro hru
Pomocí těchto kláves hrajete na nástroj. Umožňují hraní stejným
prstokladem, jako na saxofon.
& Viz „Stisk klávesy při hraní” (str. 6).
4
Oktávové klávesy
Přepínají oktávy. To ovládáte levým palcem.
Využijete je ke zvýšení nebo snížení výšky tónu o oktávu.
Rovněž slouží pro výběr hodnoty u různých nastavení.
& Viz „Použití palce” (str. 6).
& Viz Změna nastavení” (str. 7).
5
Opěrka pro palec
Sem opřete levý palec.
& Viz „Držení Aerophone GO” (str. 6).
6
Závěs pro palec
Pravým palcem podpíráte celý nástroj.
& Viz „Držení Aerophone GO” (str. 6).
7
Tlačítko pro palec
Ohýbá tón nahoru (zvyšuje) nebo dolů (snižuje).
& Viz „Použití palce” (str. 6).
8
Ovladač [TONE]
Volí zvuk. Ovladačem přepínáte zvuky „1”-„11”.
Je-li nastaven na „SETTING”, jste v režimu nastavení.
& Viz „Výběr zvuku” (str. 5).
& Viz Změna nastavení” (str. 7).
9
Ovladač [TRANSPOSE]
Volí základní tóninu (notu, kterou slyšíte, když zahrajete prstoklad
„C”).
Chcete-li hrát ve stejné tónině na altsaxofon, nastavte polohu „E
”.
& Viz „Výběr základního tónu (str. 5).
10
Ovladač [VOLUME]
Hlasitost ovládáte silou svého dechu během hraní, ale můžete
také použít ovladač [VOLUME] a upravit tak celkovou hlasitost.
Tím ovlivníte hlasitost v integrovaném reproduktoru i hlasitost
zařízení připojeného do konektoru PHONES/OUTPUT.
Popis panelů
14
2
3
5
4
6
7
11
17
13
12
20
21
15
19
8
9
10
16
18
22
1
3
Popis panelů
11
Prostor pro baterie
Chcete-li používat Aerophone GO na baterie, vložte čtyři nabíjecí
Ni-MH baterie (AA).
& Viz „Nastavení zdroje napájení” (str. 4).
12
Integrované ozvučení
13
Závěs pro popruh
Sem připojíte popruh na krku.
& Viz „Připevnění popruhu” (str. 4).
14
epínač ovládání plátku
Zapíná/ vypíná ovládání plátku ústy.
Ve stavu zapnuto, ovládáte výšku tónu silou stisku hubičky zuby.
Ve stavu vypnuto se aplikuje automaticky přirozené vibrato.
15
Bluetooth LEDka (modrá)
LEDka indikuje stav připojení přes Bluetooth.
Svítí Připojení přes Bluetooth je aktivní
Bliká Vyčkává na připojení Bluetooth
Nesvítí Bluetooth je vypnuto
16
LEDka napájení (oranžová)
LEDka indikuje, zda je napájení ne/aktivní a kapacitu baterií.
Svítí Nástroj je zapnutý
Bliká Baterie jsou slabé
Nesvítí Nástroj je vypnutý
17
[
L
] vypínač
Zapíná/ nástroj, a zapíná Bluetooth.
& Viz „Zapnutí Aerophone GO” (str. 4).
18
Konektor PHONES/OUTPUT
Tento konektor připojte do sluchátek nebo externích monitorů.
& Viz Zapojení sluchátek nebo externího ozvučení” (str. 5).
19
Odvod vlhkosti
Odvod kondenzované vlhkosti končí zde. Vytřete jej měkkým
hadříkem.
20
Výběr zdroje napájení
Určuje, zda bude Aerophone GO pracovat na baterie nebo bude
napájen USB AC adaptérem.
& Viz „Nastavení zdroje napájení” (str. 4).
21
USB Port
V případě napájení Aerophone GO přes USB AC adaptér, zapojte
přibalený USB kabel (typu A).
Používáte-li speciální aplikaci pro Android smartphone, a vnímáte
zpoždění zvuku, připojte raději přibalený USB kabel (micro B nebo
typu C).
* Nepoužívejte jiné USB kabely, než ty přibalené.
& Viz „Nastavení zdroje napájení” (str. 4).
& Viz „Použití Aerophone GO se smartphonem (str. 8)
22
Zavěšení kabelu
Používáte-li USB kabel, tímto háčkem jej zajistíte.
& Viz Zajištění kabelu” (str. 3).
Zapojte přibalený USB kabel
Tyto kabely využijete pro dodání energie Aerophone GO přes
USB AC adaptér, nebo když chcete použít kabelové připojení
Aerophone Go ke smartphonu, kde je nainstalována speciální
aplikace.
* S USB kabely nakládejte opatrně. Jestliže ukápne slina do
konektoru USB kabelu nebo steče do USB AC adaptéru, může
dojít k poškození a k úrazu elektrickým proudem.
Typy přibalených USB kabelů a použití každého z nich vidíte níže.
Typ USB kabelu Účel
Typ A
Nabíjí Aerophone GO přes USB AC adaptér,
připojený do USB portu.
Micro B
Pokud využíváte speciální aplikaci v Android
smartphonu, a vnímáte zpoždění zvuku,
použijte k připojení tento USB kabel.
Typ C
To Aerophone GO
USB AC adaptér Smartphone,
vybavený portem
micro B
nebo
Tablet
Smartphone,
vybavený portem
typu C
nebo
Tablet
Typ A Micro B Typ C
Zajištění kabelu
Používáte-li USB kabel, zajistěte jej
zavěšením na háček, jak vidíte na
obrázku.
Tím předejdete nechtěnému
odpojení vytažením, a zabráníte
ohnutí konektoru.
4
Než začnete hrát
Nastavení zdroje napájení
Aerophone GO můžete napájet také z baterií nebo USB AC
adaptérem.. Nastavte přepínač podle typu napájení, které
používáte.
Zdroj napájení epínač zdroje napájení
Baterie Nastavte do polohy „BATTERY”
USB AC adaptér Nastavte do polohy „USB”
POZN.
Jestliže používáte aplikaci na Android smartphonu,
připojeném USB kabelem, nastavte přepínač na „BATTERY”,
aby byl přístroj napájený z baterií.
V poloze „USB” by mohlo docházet k problémům, jakmile
začnou baterie ve smartphonu slábnout.
Používáte-li baterie
Vložte nabíjecí Ni-MH (AA) baterie. Ty umožňují cca 10 hodin
hraní.
* Při otáčení přístroje buďte opatrní, abyste chránili tlačítka a
ovladače před poškozením. S přístrojem jednejte opatrně,
nesmí upadnout.
* To se může lišit podle specikace, kapacity baterií a podmínek
jejich použití.
* Pokud baterie docházejí, LEDka napájení (oranžová) bliká.
* Pokud nakládáte s bateriemi nesprávně, riskujete vytečení
elektrolytu. Sledujte pečlivě všechny položky, související s
bateriemi, uvedené v „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” (str. 10) a
„DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (str. 11).
Pokud je nástroj napájen USB AC adaptérem
Zapojte přibalený USB kabel (typu A) a USB AC nabíjecí adaptér do
USB portu Aerophone GO.
S ním můžete hrát, aniž byste museli pamatovat na to,
kolik energie baterie je již spotřebováno.
Napájení USB kabelem
(Typ A)
USB AC
adaptér
POZN.
Používejte zásadně přibalený USB kabel (typu A). Během
připojení nebo odpojení kabelu jej uchopte za tělo, nikdy
netahejte za kabel samotný.
Zapnutí Aerophone GO
Nastavte vypínač [
L
] na „ON”. Jestliže Aerophone GO používá
aplikaci, nainstalovanou ve smartphonu, nastavte polohu “.
LED napájení indikuje zapnutí/ vypnutí přístroje.
Vypínač [
L
]
LEDka
Power
POZN.
Citlivost hubičky se nastavuje automaticky, během
startování (jednotka k tomu potřebuje několik sekund,
než se systém spustí). Z toho důvodu během startování
nástroje nesmíte plátek stisknout, ani se jej jakkoliv
dotknout.
OFF Nástroj je vypnutý
ON Nástroj je zapnutý
Funkce Bluetooth jsou aktivní. Tuto polohu využijete při
spolupráci Aerophone GO s aplikací, nainstalovanou ve
smartphonu.
* Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od
poslední akce při hraní, nebo pomocí tlačítek a ovládacích
prvků na panelu (funkce Auto O). Abyste zabránili
automatickému vypnutí napájení, musíte v aplikaci deaktivovat
funkci Auto O. Chcete-li jednotku znovu zapnout, nastavte
přepínač [
L
] do polohy „OFF”, a poté jej vraťte do polohy „ON”.
* Když vypínáte do stavu „OFF, LEDka zabliká a jednotka zahájí
proces vypnutí. Dokud LEDka nezhasne, nevyjímejte baterie ani
neodpojujte USB AC adaptér.
Obtočení proužkem
Pokud hrajete delší dobu, z vašich úst
mohou skanout sliny a proniknout do
nástroje, kolem vypínače [
L
] nebo kláves.
Proto doporučujeme obtočit obtočit
hubičku proužkem plátna, jak vidíte na
obrázku.
Připevnění popruhu
Popruh pověste na krk a háček
popruhu zavěste do očka u
Aerophone GO.
BATTERY
5
Než začnete hrát
Výběr základního tónu
Saxofon je transpoziční nástroj. Notový symbol, uvedený v
notovém zápisu se liší podle výšky tónu, který aktuálně zní. V
případě altsaxofonu, bude nota, psaná v partituře jako „C”, znít
jako „E ”.
1. Ovladačem [TRANSPOSE] zadejte základní tón
(výšku tónu, která bude znít jako tón „C”).
Když např. chcete hrát stejným prstokladem, jako na altsaxofon
nebo bariton saxofon, nastavte zde „E (+3). Když např. chcete
hrát stejným prstokladem, jako na soprán saxofon nebo tenor
saxofon, , nastavte zde „B (-2).
Výběr zvuku
Ovladačem [TONE] vyberte zvuk v rozsahu „1”–„11”.
Tone List
Č. Tone Name
1 ALTO SAX
2 TENOR SAX
3 SOPRANO SAX
4 BARITONE SAX
5 FLUTE
6 CLARINET
7 VIOLIN
8 MUTE TRUMPET
9 SAW LEAD (*)
10 SQUARE LEAD (*)
11
PERCUSSION
&
Blíže o prstokladu a přiřazení zvuků, viz Přiřazení
„PERCUSSION” na konci tohoto manuálu.
(*) Zvuky syntezátoru
* Číslo, vyznačené ovladačem
[TONE], odpovídá jménu ve
Výpisu zvuků. Jména tónů jsou
také uvedena na krytu prostoru
pro baterie.
Další příprava
Je-li potřeba, proveďte následující přípravu.
Zapojení sluchátek nebo externího ozvučení
Poněvadž je Aerophone GO vybaven integrovaným ozvučením,
dokáže hrát i sám o sobě. Pokud chcete připojit sluchátka nebo
externí ozvučení, zapojte je do konektoru PHONES/OUTPUT.
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy
hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením
zapojení.
Sluchátka
Jelikož zvuk nejde se sluchátky současně
do integrovaného ozvučení Aerophone GO,
hodí se pro noční cvičení.
Externí ozvučení
To umožňuje hrát velmi silným zvukem,
proto se hodí pro živé hraní, pro větší počet
posluchačů.
Nastavení režimu
Můžete určit, jak bude zvuk ovlivněn silou vašeho dechu,
hloubkou ozvěny a typem prstokladu.
& Blíže o tomto nastavení, viz Změna nastavení” (str. 7).
Jména
zvuků
nebo
6
Držení Aerophone GO
1. Připevněte popruh, nasaďte
si jej kolem krku a
držte Aerophone GO tak, jak
vidíte na obrázku.
1. Levý palec nasaďte na opěrku a pravý palec vložte
do závěsu.
Nástroj je tak podepřený ve třech bodech: pravým palcem,
horními zuby a popruhem.
Levý palec
Pravý palec
Závěs pro palec
Opěrka pro palec
Hubička
Lehce přitiskněte hubičku
horními zuby na dolní ret, a
foukněte do ní.
5 Jazykem (kterým ovládáte
dech) a legatem určujete,
zda bude zvuk výraznější.
5 Můžete ovládat výšku tónu
změnou přítlaku plátku.
* Pokud vám během hraní
skanuly sliny, suchým
hadříkem je jemně vytřete.
Použití palce
Oktávové klávesy
Přepínají oktávy. Pomohou zvýšit nebo
snížit výšku o oktávu. To ovládáte levým
palcem.
Tlačítko pro palec
Ohýbá tón nahoru (zvyšuje) nebo dolů
(snižuje).
* Ohýbání tónu palcem nahoru nebo
dolů je dáno pro každý tón zvlášť, a
nelze to změnit.
Stisk klávesy při hraní
Tyto klávesy využíváte při hraní. Můžete použít stejný prstoklad,
jako při hře na saxofon.
& Blíže o prstokladu viz Tabulka prstokladu“ na konci
manuálu.
Pravý ukazováček
Levý ukazováček
P
2
3
G#
1
C2
C4
B
C#
B
4
5
Tf
6
C
C3
Tc
Ta
C1
X
E
* Bříškem prstu stisknete postranní klávesy (C1–C4, Tc, Ta).
jazyk
horní zuby
spodní zuby
dolní ret
Tlačítko pro palec
-1
+1
Hraní
Jak vzniká zvuk
Na začátek zkuste zahrát C D E F G A H C, saxofonovým prstokladem.
Zhluboka se nadechněte a foukněte do celého nástroje.
C D E F G A B C
Pravý
ukazováček
Levý
ukazováček
& Blíže o prstokladu viz Tabulka prstokladu“ na konci manuálu.
7
1. Nastavte ovladač [TONE] do polohy
„SETTING”.
Nyní jste v režimu nastavení.
* Pokud hrajete v režimu nastavení, slyšíte zvuk,
kterým jste hráli dříve.
2. Stiskněte postranní klávesu, odpovídající položce,
kterou chcete nastavit.
Ozve se „pípnutí”, a to tolikrát, na jaké hodnotě nastavení se prá
nacházíte.
3. Oktávovými klávesami měníte hodnotu nastavení.
Počet „pípnutí” odpovídá zadané hodnotě.
* Zadaná hodnota se aplikuje automaticky. Dokonce i když
nástroj vypnete, nastavení se zapamatuje do příštího zapnutí.
4. Otočením ovladače [TONE] ukončíte režim
nastavení.
Změna nastavení
Můžete určit, jak bude zvuk ovlivněn silou vašeho dechu (Breath Curve), hloubkou ozvěny (Reverb Level) a druhem prstokladu(Fingering Type).
Nastavení
Postranní
klávesy
Hodnota Vysvětlení
Dechová
křivka
„C3”
1 L2
Určuje, jak bude zvuk reagovat na intenzitu fouknutí.
L2, L1
Toto nastavení doporučujeme začátečníkům hry na dechový
nástroj, nebo těm, kdo si nejsou jisti, jak velký objem plic
mají. Fortissimo () získáte i poměrně slabým fouknutím.
M
Toto nastavení je nejbližší reakci aktuálního dechového
nástroje.
H1, H2
Toto nastavení je určeno pro hráče na saxofon. Fortissimo
() získáte pouze velmi silným fouknutím.
2 L1
3 M
4 H1
5 H2
Reverb
Level
„Tc
1 OFF
Efekt Reverb přidá ozvěnu (která odpovídá zvuku při hraní ve velké koncertní síni).
Vyšší hodnoty vyrobí hlubší prostor, nižší pak mělčí ozvěnu.
2 1
3 2
4 3
5 4
Typ
prstokladu
„Ta
1 Sax
Přepíná nastavení prstokladu.
&
Blíže o prstokladu viz Tabulka prstokladu“ na konci manuálu.
Sax Prstoklad saxofonu
Recorder
Prstoklad sopránové étny
Využívá standardní prstoklad sopránové étny, s výškovým rozsahem podle tabulkové
tóniny. U tohoto prstokladu jsou postranní klávesy deaktivovány, noty se nezmění, ani
když omylem stisknete levou či pravou postranní klávesu.
E-Wind
Prstoklad elektronického dechového nástroje
Stejný prstoklad „C D E F G A H C” jako u standardního saxofonu nebo sopránové étny, s
kombinací kláves pro zvýšení/ snížení výšky o půltón.
1, 2, 3, 4, 5, 6, C
Stejný prstoklad „C D E F G A H C” jako u standardního saxofonu nebo
sopránové étny.
Tc, G#, C# Zvýšení o půltón
Ta, Tf, Eb, B Snížení o půltón
B Snížení o celý tón
&
Viz „Stisk klávesy při hraní” (str. 6).
2 Recorder
3 E-Wind
MEMO
Pro editaci nastavení Aerophone GO můžete použít speciální aplikaci ve smartphonu nebo tabletu.
&
Viz „Použití Aerophone GO se smartphonem” (str. 8).
Síla dechu
Volume
M
H1
H2
L1
L2
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset)
Zde se dovíte, jak vrátit Aerophone GO do stavu z výroby.
* Dejte pozor, chcete-li spustit Factory reset, protože veškerá
uložená nastavení tím ztratíte.
1. S přepínačem [
L
] v poloze „OFF”, nastavte ovladač
[TONE] do polohy „SETTING”.
2. Podržte obě oktávové klávesy „UP i „DOWN”, a
zapněte vypínač [
L
] do polohy „ON”.
Ozve se série krátkých „pípnutí, a nástroj čeká na potvrzení
operace.
3. Stiskněte tlačítko pro palec.
Ozve se delší „pípnutí” a nastavení se vrátí do původního stavu po
výrobě.
4. Vypněte a znovu zapněte nástroj.
Tím dokončíte Factory reset.
8
Podívejte se, co všechno můžete dělat
Aerophone GO Můžete použít ve spolupráci s mobilním zařízením,
např. smartphonem nebo tabletem (nadále je budeme označovat
jako „smartphone”).
Hraní na Aerophone GO v doprovodu smartphonu (Bluetooth
audio funkce)
Ve speciální aplikaci můžete nastavit Aerophone GO nebo hrát
přes zvukový modul aplikace.
* Aplikace spolupracuje s produkty pod iOS i Android.
Nastavení Aerophone GO je možné několika způsoby, např.
úpravou master ladění nebo zadáním základního stavu upnutí
plátku.
Párování
Chcete-li provést bezdrátové propojení
přes Bluetooth, musíte nejprve provést
„spárování”, mezi Aerophone GO a
smartphonem, jedna ku jedné.
„Párování” je procedura vzájemné
registrace (oboustranné autentikace)
smartphonu a Aerophone GO.
Párování
Provedení nastavení
Hraní na Aerophone GO v doprovodu hudby ze
smartphonu
1. Umístěte smartphone poblíž Aerophone GO.
2. Nastavte přepínač [
L
] u Aerophone GO do polohy
“.
LEDka Bluetooth bliká.
4. Nastavte ovladač [TONE] do polohy „SETTING” a
podržte déle klávesu „C1“.
Aerophone GO spustí párování.
Jakmile spustíte párování, uslyšíte dvojí „pípnutí”.
C1
5. V nastavení smartphonu zapněte Bluetooth.
Příklad obrazovky u iOS zařízení
6. Klikněte na ikonu „AE-05 Audio, kterou vidíte na
obrazovce Bluetooth u smartphonu.
Aerophone GO je nyní spárovaný se smartphonem. Pokud je
na obrazovce smartphonu následující informace, je párování
dokončeno.
iOS zařízení
„MY DEVICES“ 0 „AE-05 Audio Connected“
Android zařízení
„Paired devices“ 0 „AE-05 Audio“
* Chcete-li zařízení odpojit, buď nastavte přepínač [
L
] u
Aerophone GO do jiné polohy než
, nebo vypněte Bluetooth
funkce ve smartphonu.
7. Pro přehrání songu ve smartphonu použijte
hudební aplikaci.
Zvuk uslyšíte z ozvučení Aerophone GO.
* Hlasitost přehrávání není možné nastavit na Aerophone GO
samotném. Pomocí smartphonu upravíte hlasitost.
Použití smartphonu k editaci nastavení Aerophone
Go nebo hraní přes zvukový procesor aplikace
1. Nainstalujte speciální aplikaci do smartphonu.
Aplikaci si můžete stáhnout z App Store, jestliže používáte iOS
zařízení, nebo z Google Play, v případě Android zařízení.
2. Smartphone, ve kterém je nainstalována aplikace,
postavte poblíž Aerophone GO.
3. Nastavte přepínač [
L
] u Aerophone GO do polohy
“.
LEDka Bluetooth bliká.
4. V nastavení smartphonu zapněte Bluetooth.
Příklad obrazovky u iOS zařízení
POZN.
Dokonce, i když vidíte jméno modelu „AE-05“ ve výpisu
„DEVICES” (iOS) nebo ve výpisu „Available devices
(Android), neklikejte na ně.
5. Spusťte speciální aplikaci a proveďte spárování, dle
pokynů na obrazovce.
Jakmile začne LEDka Bluetooth svítiti trvale, je propojení
kompletní.
* Dokud používáte speciální aplikaci, není možné využívat audio
funkcí Bluetooth. Připojená speciální aplikace má přednost.
Audio připojení není možné, dokud je speciální aplikace aktivní.
Jestliže spustíte speciální aplikaci a je aktivní audio připojení,
audio spojení se přeruší a funguje jen speciální aplikace.
6. Podle pokynů speciální aplikace na obrazovce,
proveďte nastavení Aerophone GO nebo hrajte přes
zvukový procesor aplikace.
* Pokud chcete hrát přes zvukový procesor ve speciální aplikaci,
nastavte ovladač [VOLUME] u Aerophone GO do polohy MIN.
Jakmile zvýšíte hodnotu ovladačem [VOLUME], uslyšíte zvukový
procesor aplikace společně se zvukem Aerophone GO.
Použití Aerophone GO se smartphonem
9
Údržba hubičky
Údržba, běžná u normálního saxofonu
zde není nutná. Pokud se při hraní znečistí
hubička, sejměte ji, opláchněte vodou a
suchým hadříkem ji vytřete dosucha.
Podle obrázku nasuňte hubičku tak, aby
konkávní i konvexní části byly srovnány.
POZN.
5 Pokud není hubička zcela nasazena,
není možné ovládat tón stiskem
plátku pomocí zubů.
5 Při snímání nebo nasazování
hubičky dejte pozor, abyste
neohnuli držák plátku.
5 Dejte pozor, abyste si nezranili ruku
o šroub, který je uvnitř hubičky.
5 Během připevnění hubičky dbejte,
abyste si neskřípli prsty mezi
základnu a pohyblivou část. Běžně
dostupnou emulzí pro étnu, snímání i nasazení usnadníte.
Hlavní specikace
Roland Aerophone GO (AE-05): Digitální dechový nástroj
Bluetooth
Bluetooth Ver 4.2
Podpora prolů: A2DP (Audio), GATT (MIDI přes
Bluetooth Low Energy)
Kodek: SBC (Podpora ochrany obsahu, metodou SCMS-T)
Zdroj napájení
USB AC adaptér (nutno dokoupit)
Nabíjecí baterie Ni-MH (AA, HR6) (nutno dokoupit) x 4
Spotřeba
400 mA
Životnost baterií
při souvislém
použití
Nabíjecí nickel metal hydride baterie: cca 10
hodin (v případě použití baterií s kapacitou 1.900
mAh)
* Hodnoty se mohou lišit podle podmínek použití
* Karbon-zinkové nebo alkalické baterie nelze použít
Rozměry
128 (Š) x 78 (H) x 454 (V) mm
5-1/16 (W) x 3-1/8 (D) x 17-7/8 (H) inches
Hmotnost
(včetně baterií)
695 g, 1 lb 9 oz
Příslušenství
Uživatelský manuál, krytka hubičky, popruh,
Speciální příruční brašna, Band, USB kabel (napájecí
typu A, datový micro B, datový typu C)
Volitelné
(nutno
dokoupit)
Náhradní hubička
* V rámci vylepšování produktu mohou specikace a/nebo vzhled
produktu doznat změn bez předchozího upozornění.
Držák plátku
Appendix
Pokud nelze provést zapojení přes
Bluetooth
Zkontrolujte/ Problém Akce
Není přepínač [
L
] nastaven
do polohy
”?
Nastavte přepínač [
L
] do polohy ”.
Zapnuli jste ve smartphonu
funkce Bluetooth na „On”?
V nastavení smartphonu zapněte
Bluetooth.
Pokud je „on”, ale stále není propojení
aktivní, zkuste jednotku vypnout
„o a znovu zapnout „on, to by mělo
spojení obnovit.
Editace Aerophone GO ve smartphonu
V kroku 4 procedury
jste možná klikli na
jméno modelu „AE-
05“, zobrazeném ve
smartphonu?
V kroku 4 procedury připojení,
neklikejte na „AE-05”, ani když je
uvedeno na displeji smartphonu.
Pokud na ně kliknete, a dočasně
přerušíte párování smartphonu,
vypněte funkce Bluetooth na „o, a
znovu je zapněte na „on. Proveďte
proceduru zapojení znovu, od kroku
1.
Uživatelé Android
Jestliže hrajete zvukem Aerophone GO přes smartphone, měl by
být ev stejných případech zvuk zpožděný. V tom případě propojte
Aerophone GO se smartphonem přibaleným USB kabelem (micro
B nebo typu C).
& Viz Zapojte přibalený USB kabel” (str. 3).
USB kabel (typu Micro B nebo C)
1. Nastavte přepínač [
L
] u Aerophone GO do polohy
„ON“.
2. Spusťte speciální aplikaci a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Jestliže jste provedli výše uvedené body, a stále není problém vyřešen,
nahlédněte na stránku podpory na webové stránce Roland, nebo
kontaktujte svého dealera.
http://www.roland.com/support/
10
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of injury or material
damage should the unit be used
improperly.
* Material damage refers to damage or
other adverse effects caused with
respect to the home and all its
furnishings, as well to domestic animals
or pets.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of death or severe injury
should the unit be used improperly.
The symbol alerts the user to things that must be
carried out. The specific thing that must be done is
indicated by the design contained within the circle. In the
case of the symbol at left, it means that the power-cord
plug must be unplugged from the outlet.
The symbol alerts the user to important instructions or
warnings.The specific meaning of the symbol is
determined by the design contained within the triangle. In
the case of the symbol at left, it is used for general
cautions, warnings, or alerts to danger.
The symbol alerts the user to items that must never be
carried out (are forbidden). The specific thing that must
not be done is indicated by the design contained within
the circle. In the case of the symbol at left, it means that
the unit must never be disassembled.
About WARNING and CAUTION Notices
About the Symbols
ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING
VAROVÁNÍ
Jestliže používáte popruh, dbejte
o to, aby nedošlo ke zranění na
krku.
Ohledně funkce Auto O
Nástroj se automaticky vypne po
předem zadané době od poslední
akce při hraní, nebo pomocí tlačítek
a ovládacích prvků na panelu (funkce
Auto O). Abyste zabránili automatickému vypnutí
napájení, musíte v aplikaci deaktivovat funkci Auto
O.
Přístroj nerozebírejte ani neupravujte sami
Neprovádějte jakékoliv úpravy,
pokud k tomu nejste přímo vyzváni v
Uživatelském manuálu. Jinak riskujete
poškození.
Neopravujte ani nevyměňujte součástky vy
sami
Kontaktujte servisní centrum Roland
Service Center nebo autorizovaného
distributora Roland. Seznam servisních
středisek Roland a ociálních
obchodníků Roland, viz webovou
stránku Roland.
http://roland.cm/service
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v
následujících typech míst, kde je
teplotní extrém (tj. přímý sluneční
svit v uzavřeném vozidle, blízko
tepelných vodičů či umístění na ploše
topného zařízení); nebo
vlhko (např.: koupelny, umývárny či
vlhké podlahy); nebo
vystaven výparům nebo dýmu; popř.
vliv slaného prostředí; nebo
déšť; nebo
prach či písek; nebo
možnost silných otřesů a vibrací; nebo
špatně větraná místnost.
Nestavějte na nestabilní místo
Jinak riskujete zranění a překlopení
přístroje.
Vyvarujte se vysoké hlasitosti
Používání vysoké hlasitosti po delší
dobu může způsobit ztrátu sluchu.
Pokud zjistíte poškození sluchu či
zvonění v uších, měli byste navštívit
lékaře.
VAROVÁNÍ
Do přístroje se nesmí dostat cizí objekty
nebo tekutina, nestavějte na něj
žádné nádoby s vodou
Zabraňte tomu, aby dovnitř zapadly
cizí objekty (hořlavé předměty, mince,
drátky) nebo tekutiny (voda, džus).
Mohlo by dojít ke zkratu, závadě či
poškození.
Vypněte přístroj, pokud dojde
kneobvyklému chování
V následujících případech ihned
vypněte nástroj a kontaktujte
obchodníka, servisní středisko Roland,
nebo autorizovaného distributora
Roland.
se objeví kouř či zápach; nebo
jestliže zapadl nějaký předmět či byla nalita
tekutina do přístroje, nebo
přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje
výrazné odlišnosti ve funkcích.
Seznam servisních středisek Roland a ociálních
obchodníků Roland, viz webovou stránku Roland.
http://roland.cm/service
Snažte se chránit děti před zraněním
Vždy ověřte, zda je v blízkosti přítomen
dospělý, v případě že přístroj používají
děti.
Přístroj nesmí upadnout ani
utrpět silný náraz
Mohlo by dojít k poškození.
S bateriemi zacházejte opatrně
Použijete-li je nesprávně, riskujete
poškození vytečení, přehřátí, spálení,
exploze, apod. Pečlivě čtěte následující:
Nezahřívejte, nerozebírejte, ani je
nevyhazujte do ohně či do vody.
Nevystavujte je přímému slunečnímu
světlu, plameni, či jinému
intenzivnímu zdroji tepla.
Pokud využíváte nabíjecí baterie a
nabíječku, použijte pouze takovou
kombinaci baterií anabíječky, jakou
doporučuje výrobce baterií. Pečlivě
čtěte také všechna upozornění,
přiložená k nabíjecí baterii a nabíječce,
ohledně nabíjení baterie.
UPOZORNĚNÍ
Nastavte napájecí kabel i ostatní kabely vždy
tak, aby nemohlo dojít k ohnutí dříků v
konektoru
Ponecháte-li kabely ležet tak, aby po
nich kolemjdoucí šlapali, může jednotka
spadnout nebo překlopit.
Vyvarujte se stoupnutí na horní část
přístroje nebo pokládání těžkých
předmětů na něj
Jinak riskujete zranění a překlopení
přístroje.
Nejprve odpojte kabely, chcete-li přístroj
přenášet
Jestliže ponecháte zapojené kabely
před přenášením, může dojít k
poškození nebo zničení.
S bateriemi zacházejte opatrně
Pokud je použijete nesprávně, mohou
baterie explodovat nebo vytéct aněco
poškodit. Z důvodu bezpečnosti
si přečtěte a dodržujte následující
upozornění.
Pečlivě sledujte instalační instrukce
pro baterie a vložte je správně podle
polarity.
Nemíchejte nové baterie spoužitými.
Podobně zabraňte smíchání různých
typů baterií.
• Vyjměte baterie, kdykoliv bude
přístroj ponechán delší dobu nepoužíván.
Nenechávejte baterie spolu s kovovými objekty,
jako kuličková pera, hřebeny, sponky.
Použité baterie musí být zničeny jen v
odpovídajících podmínkách, dle aktuálně
platných zákonů ve vaší oblasti.
Dbejte pozornosti, aby nedošlo ke skřípnutí
prstů
Pokud manipulujete s pohyblivými
částmi, hlídejte si prsty, abyste si je
neskřípli. Kdykoliv používá přístroj dítě,
musí být nablízku dospělý člověk.
hubička (str. 9)
Zacházejte s vyteklými bateriemi opatrně
Nedotýkejte se elektrolytu holýma
rukama.
Pokud se dostane elektrolyt
do očí, můžete přijít o zrak.
Oči si neprotírejte; důkladně je
propláchněte čistou vodou. Poté
urychleně vyhledejte lékaře.
Jestliže se vám elektrolyt dostane na
kůži nebo na oblečení, může to mít za následek
popálení nebo dermatitidu. Důkladně si
postižené místo opláchněte čistou vodou; poté
vyhledejte lékaře.
Jemným hadříkem opatrně vytřete zbývající
kapalinu z vnitřního prostoru pro baterie. Potom
vložte nové baterie.
11
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
Zdroj napájení: Použití baterií
ed instalací/vyjmutím baterií, ověřte vypnutí
jednotky a odpojte veškeré přístroje.
Jestliže klesne kapacita baterií příliš nízko, bude
zvuk zkreslený, nejde však o závadu. V takových
případech vyměňte baterie / použijte USB AC
adaptér.
Pokud pracujete s přístrojem na baterie, použijte
nabíjecí Ni-MH baterie.
Umístění
Provoz nástroje v blízkosti výkonových
zesilovačů (či jiných zařízení disponujících
velkým výkonovým trafem) může vykazovat
brum. Tento problém odstraníte změnou směru
umístění nástroje či jeho přemístěním od zdroje
interference.
Nástroj může rušit příjem rozhlasového či
televizního vysílání. Nepoužívejte přístroj v
blízkosti takových přijímačů.
Během bezdrátové komunikace dalších zařízení
(jako mobilních telefonů) může vzniknout jemný
šum jednotky. Tento šum vzniká při zvonění i při
rozhovoru. Pokud se vyskytne tento problém,
je potřeba odstranit rušivá zařízení zblízkosti
nástroje, nebo je vypnout.
Pokud přenášíte přístroj do jiného prostředí
svelmi rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou
se objevit kapky (kondenzované) vlhkosti uvnitř
přístroje. Vtomto stavu je použití přístroje
riskantní. Proto, ještě před použitím přístroje,
jej musíte nechat několik hodin přizpůsobit se
prostředí, až se kondenzace vypaří.
Jestliže se vylije na povrch nástroje jakákoliv
tekutina, důkladně ji vytřete jemným, suchým
hadříkem.
Údržba
Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla jakéhokoliv druhu, vyvarujete se
tak nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Opravy a data
Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že máte
zálohovaná data, nebo si alespoň poznamenejte
a sepište potřebné informace. Ačkoliv děláme
vše pro to, aby vaše uložená data zůstala během
oprav zachována, jsou případy, jako například
fyzické poškození, kdy obnova uloženého
obsahu není v žádném případě možná.
Společnost Roland nenese odpovědnost za
obnovení uložených dat poté, co byla ztracena.
Další upozornění
Jakákoliv uložená data mohou být ztracena z
důvodu selhání přístroje, nesprávné operace,
atd. Chcete-li se chránit před jejich nenávratnou
ztrátou, snažte se uložená data pravidelně
zálohovat.
Společnost Roland nenese odpovědnost za
obnovení uložených dat poté, co byla ztracena.
Při práci s tlačítky, tahovými ovladači a jinými
ovládacími prvky a konektory buďte opatrní.
Hrubé zacházení může způsobit poškození
přístroje.
Během zapojení/ odpojení kabelů uchopte
samotný konektor – nikdy netahejte za kabel.
Předejdete tak zkratům nebo poškození vnitřních
prvků kabelu.
Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti,
abyste neobtěžovali své sousedy.
Upozorňujeme na vysílání rádiových
frekvencí
Následující akce mohou být důvodem k
penalizaci ze zákona.
Rozebírání nebo úpravy tohoto zařízení.
Odstranění certikačního štítku na zadní
straně přístroje.
Udržujte nástroj min. 22cm od nainstalovaného
kardiostimulátoru. Není vyloučeno, že by mohl
ovlivnit jeho správnou funkčnost.
Práva k duševnímu vlastnictví
Roland je registrovaná obchodní známka nebo
obchodní značka Roland Corporation v USA a/
nebo v jiných zemích.
Jména společností a produktů zmíněná v tomto
dokumentu jsou obchodními značkami nebo
registrovanými ochrannými známkami svých
majitelů.
Slovo značky Bluetooth® a loga jsou
registrované obchodní značky, v majetku
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv jejich použití pod
Roland je vázáno licencí.
Autorská práva na obsah u tohoto produktu
(zvuková data vzorků, styly, doprovodné
patterny, data frází, audio smyčky a obrazová
data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation.
Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná
data (kromě dat Demo songů) používat k
vytváření, hraní, nahrávání a distribuci svých
originálních hudebních děl.
Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat
zmíněný obsah v originální ani upravené
podobě, pro účely distribuce nahraných médií s
tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v počítačové
síti.
/