Roland FP-60 Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
MP3 / MP4 prehrávače
Model
FP-60
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Než začnete přístroj používat, věnujte pozornost sekcím „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POKYNY” (příručka „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a
Uživatelský manuál (p. 28)). Po přečtení ponechejte tento dokument k dispozici i pro pozdější použití.
© 2017 Roland Corporation
° Hrát na piano
˙
Hraní různými zvuky
Tento nástroj je vybaven rozsáhlou kolekcí zvuků.
Můžete je volně volit a hrát jimi.
Blíže viz Výpis zvuků“ na konci manuálu. (p. <PŘ>)
˙
Hraní dvěma zvuky ve vrstvách (Dual Play)
Na jedné klávese mohou znít dva různé zvuky současně.
˙
Můžete hrát různými zvuky v levé a pravé ruce (Split Play)
Klaviaturu můžete rozdělit na levou a pravou zónu, a pro každou z nich určit jiný zvuk.
page
6
page
7
page
7
° Užitečné vlastnosti pro hru
˙
Nastavení barvy zvuku (ekvalizér)
Můžete nastavit charakter zvuku podle místa, kde hrajete na nástroj.
˙
Vyvolání nastavení pro hru (Registration)
Nastavení, připravené pro vaši hru, jednoduše uložíte a vyvoláte kdykoliv a kdekoliv.
page
6
page
14
° Užitečné funkce
˙
Nahrajte si svou vlastní hru
Svoji hru můžete nahrát.
˙
Bluetooth Funkce
Můžete využít Bluetooth kompatibilní aplikaci „Piano Partner 2”, nebo přehrávat audio ze smartphonu.
˙
Přizpůsobení zvuku piana (Piano Designer)
Můžete si vytvořit vlastní zvuk, úpravou zvukových prvků zvuku koncertního křídla.
page
10
page
17
page
13
Zajištění funkBluetooth
Podle země zakoupení piana nemusí být funkce Bluetooth k dispozici.
Po zapnutí se objeví logo
Bluetooth.
Pokud jsou funkce Bluetooth k dispozici
2
°
Čtěte jako první
Umístění FP-60 na stojan
Pro FP-60 použijte některý z následujících stojanů Roland: KSC-72, KS-G8B, nebo KS-12 (nutno dokoupit).
V případě použití stojanu, viz následující informace.
* Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty ke stojanu.
Základní operace
Na panelu piana můžete ovládat nastavení různých funkcí pomocí tlačítek.
Indikace „K”? „J, „-”, „+”, „Enter (Func)” a „Exit na obrazovce označují použitá tlačítka pro příslušné funkce.
Obrazovka displeje
Horní řádek: zobrazuje zvolenou kategorii
(potřebujete-i změnu, použijte tlačítek [K] [J])
Dolní řádek: udává hodnotu v kategorii
(potřebujete-i změnu, použijte tlačítek [-] [+])
Zvolte kategorii, kterou chcete nastavit
Tlačítky [K] [J] vyberte kategorii, kterou chcete nastavit.
Výběr hodnot v kategorii
Tlačítky [-] [+] změníte hodnotu v rámci kategorie.
„Enter” a „Exit”
Tlačítkem [Function] (Enter) potvrdíte zvolenou kategorii nebo hodnotu.
Stiskem tlačítka [Exit] se vrátíte na předchozí operaci.
KS-12
* Z bezpečnostních
důvodů
nedoporučujeme
používat stojan v
nejvyšším možném
bodě nastavení.
Nastavte
horizontální
šířku
Nastavte horizontální šířku tak,
aby gumové nožky na spodní
straně piana seděly do prohlubní
(ve čtyřech místech) stojanu.
Pohled shora
zepředu
KSC-72 (určený pro FP-60)
Nahlédněte do Uživatelského manuálu
KSC-72.
* Pedal board (KPD-90) nutno
dokoupit.
KS-G8B
Zarovnejte střed
piana a stojanu
* Z bezpečnostních
důvodů
nedoporučujeme
používat stojan v
nejvyšším možném
bodě nastavení.
zepředu zezadu
Nastavte polohu piana tak,
aby pad na zadní části stojanu
bylo přímo před řadou šroubů
v boční části piana
Pad
řada
šroubů
3
Čtěte jako první. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Základní operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Umístění FP-60 na stojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hlavní specikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Popis panelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zadní panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pokročilé operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nahrávání vaší hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nahrávání nového songu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nahrávání na USB Flash disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vymazání uloženého songu (Delete Song) . . . . . . . . . . . . 11
Přejmenování songu (Rename Song) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kopírování uloženého songu (Copy Song) . . . . . . . . . . . . . 12
Přizpůsobení zvuku piana (Piano Designer) . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uložení nastavení pro hru (Registration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Co je Registrace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vyvolání Registrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uložení aktuálního nastavení do Registrace . . . . . . . . . . . 14
Uložení sady Registrací (Registration Set Export) . . . . . . . 15
Načtení uložené sady Registrací
(Registration Set Import) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Užitečné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přeformátování paměti (Format Media) . . . . . . . . . . . . . . . 16
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset) . . . . . . . . . . 16
Zachování nastavení i po vypnutí (Memory Backup) . . . . 16
Použití funkcionality Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podívejte se, co můžete dělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Poslech hudby přes ozvučení piana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Počáteční nastavení (párování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zapojení předem spárovaného mobilního zařízení . . . . . 18
Přehrávání zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Použití piana s aplikací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Příklady aplikací, které s pianem můžete použít . . . . . . . . 19
Provedení nastavení (párování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Použití pedálu k obracení stránek
v aplikaci Music Score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Počáteční nastavení (párování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zapojení předem spárovaného mobilního zařízení . . . . . 20
Obracení stránek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Různá nastavení (Režim FUNCTION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Jak využít režim FUNCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nastavení citlivosti klaviatury(Key Touch). . . . . . . . . . . . . . 22
Doladění výšky k jiným nástrojům (Master Tuning) . . . . . 22
Nastavení metody ladění (Temperament) . . . . . . . . . . . . . 22
Zadání toniky skladby (Temperament Key) . . . . . . . . . . . . 22
Editace nastavení ekvalizéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nastavení hlasitosti přehrávání připojeného zvukového
zařízení nebo Bluetooth zařízení (Input/Bluetooth Vol.) . 23
Nastavení režimu přehrávání SMF songu
(SMF Play Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Výběr formátu pro nahrávání (Recording Mode) . . . . . . . 23
Změna způsobu aplikace efektů pedálu
(Damper Pedal Part) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Změna funkce středního pedálu (Center Pedal) . . . . . . . . 23
Změna aplikace efektů pedálem (Center Pedal Part) . . . . 23
Změna funkce levého pedálu (Left Pedal) . . . . . . . . . . . . . 23
Změna aplikace efektů pedálem (Left Pedal Part) . . . . . . . 23
Použití pedálu k přepínání Registrací (Reg. Pedal Shift) . . 24
Vysílání informací Tone-Change
(Transmit MIDI Information) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prevence zdvojení tónů při zapojení do sekvenceru
(Local Control) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nastavení vysílacího kanálu MIDI (MIDI Transmit Ch.) . . . 24
Nastavení jasu displeje (Display Contrast) . . . . . . . . . . . . . 24
Nastavení podsvícení tlačítek (Panel Brightness) . . . . . . . 24
Automatické vypínání nástroje po zadané době
(Auto O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Problémy a potíže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Seznam zvuků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Uložená nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DŮLEŽITÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
°
Obsah
Hlavní specikace
Roland FP-60: Digitální piano
FP-60
Zvukový generátor Zvuk piana: SuperNATURAL Piano
Klaviatura
88 kláves (PHA-4 Standardní klaviatura s technologií Escapement a
povrchovou úpravou Ivory Feel)
Bluetooth funkce
Audio: Bluetooth Ver 3.0 (podporuje ochranu obsahu SCMS-T)
MIDI, Otáčení stránek partu: Bluetooth Ver 4.0
Zdroj napájení AC adaptér
Spotřeba 5W (4W-22W)
Rozměry
Bez stojanu na noty:
1291 (Š) x 344 (H) x 125 (V) mm / 50-7/8” (W) x 13-9/16” (D) x 4-5/16 (H) inches
FP-60 Se stojanem KSC-72 a stojanem na noty:
1291 (Š) x 382 (H) x 944 (V) mm / 50-7/8” (W) x 15-1/16” (D) x 37-3/16 (H)
inches
Hmotnost
19.0 kg, 41 lbs 15 oz (FP-60 se stojanem na noty)
32.7 kg, 72 lbs 2 oz (FP-60 s KSC-72, KPD-90 a stojanem na noty)
Příslušenství
Uživatelský manuál, leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE", AC adaptér,
napájecí kabel, stojan na noty, Damper pedál (DP-10; s plynulou detekcí)
FP-60
Volitelné
(nutno dokoupit)
Speciální stojan: KSC-72
Speciální pedálová jednotka: KPD-90
Stojan pro klávesy: KS-G8B, KS-12
Jednotka pedálu: RPU-3
Damper pedál: řady DP
Pedálový spínač: DP-2
Expression pedál: EV-5
USB Flash paměť (*1)
*1: Použijte běžně dostupnou USB Flash paměť nebo USB Flash paměť od
Rolandu. Nemůžeme zaručit, že všechny běžně dostupné USB Flash zařízení
budou s touto jednotkou pracovat správně.
Tento dokument objasňuje specikace produktu v době, kdy byl vydán. Nejnovější
informace, viz webovou stránku Roland.
4
°
Popis panelů
Damper pedál
Tímto pedálem prodloužíte zvuk. Držíte-li pedál, tóny budou prodlouženy na určitou dobu, i když zvednete ruce z klaviatury.
Věrně jsou reprodukovány následující vlastnosti damper pedálu akustického piana.
5 Změna pocitu při stisku pedálu, který je zpočátku lehký, ale postupně je těžší, při hlubším stisku( pouze KPD-90)
5 Bohatost a prostorovost, přidaná zvuku sympatetickou rezonancí strun, když zní zahrané noty
5 Specický dozvuk, přidaný funkcí „half-pedálu”, kdy jádro zvuku skončí rychle, ale pomaleji mizí prostorovost a rezonance
Sostenuto Pedál
Prodlužuje tóny kláves, které byly stisknuty ve chvíli, kdy byl stisknutý i pedál.
Soft Pedál
Tento pedál využijete ke změkčení zvuku. Budete-li hrát se stisknutým soft pedálem, získáte zvuk, který není tak silný, jako
když hrajete stejně, leč bez pedálu. Jde o stejné chování, jako má levý pedál u akustického piana. Změkčení zvuku můžete
jemně měnit hloubkou stisku pedálu.
Pedály (KPD-90/RPU-3: nutno dokoupit)
* Pokud pracujete s pedálem, dbejte, abyste si neskřípli prsty mezi základnu a pohyblivou část pedálu. Zvláště dejte pozor, jestliže přístroj používají děti.
Připevnění stojanu na noty
1. Vložte stojan na noty do zářezu v horní části piana.
RPU-3 (nutno dokoupit))
KPD-90 (nutno dokoupit))
tlačítko [L]
Zapnutí FP-60
1. Posuňte slider [Volume] úplně na minimum.
Hlasitost stáhněte na minimum
2. Podržte tlačítko [L], až na displeji vidíte „Roland Digital Piano.
Nástroj je zapnutý a tlačítka zvuku i ostatní tlačítka se rozsvítí.
3. Pomocí slideru [Volume] nastavíte hlasitost.
Vypnutí přístroje
1. Posuňte slider [Volume] úplně na minimum.
2. Podržte tlačítko [L], až na displeji vidíte „Don’t disconnect the
p owe r.”
Piano je vypnuté.
* Nikdy neodpojujte napájecí kabel, dokud je na obrazovce „Don’t
disconnect the power”.
Ohledně funkce Auto O
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od poslední akce
při hraní, nebo tlačítky a kontrolery na panelu (funkce Auto O). Pokud
nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte funkci Auto O
(p. 24).
5 Veškerá nastavení, která jste provedli, budou po vypnutí ztracena.
Jestliže potřebujete uchovat aktuální nastavení, musíte je nejprve uložit
(p. 27).
5 Normální chod obnovíte zapnutím/ vypnutím přístroje.
Čelní panel
Zde je místo, kde ovládáte piano
výběrem položek,
zobrazených na
displeji.
page
6
Headphone konektor
Sem zapojte sluchátka (nutno dokoupit).
5
Popis panelů
˙
Zadní panel
Zapojte pedály a USB Flash paměť.
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
1
USB Computer port
Můžete použít přiložený USB kabel k zapojení FP-60 do počítače.
MIDI software využijete k nahrávání a přehrávání hry na FP-60.
2
USB Memory port
USB Flash paměti můžete využít k následujícímu.
5 Přehrávání WAV, MP3 souborů a standardních MIDI souborů (SMF),
zkopírovaných z počítače.
5 Můžete provést audio záznam FP-60.
5 Export/ Import sady Registrací.
* Nikdy nevypínejte přístroj, ani neodpojujte USB Flash paměť, dokud
svítí nebo bliká LEDka přístupu na USB Flash paměť
* Doporučujeme používat USB Flash paměť nebo USB klíč od
obchodníka Roland. Nemůžeme zaručit, že všechny běžně
dostupné USB Flash paměti budou s touto jednotkou pracovat
správně.
3
Konektor DC IN
Sem zapojte přibalený AC adaptér.
4
Konektory pedálu Damper/Sostenuto/Soft
Sem zapojte pedály.
* Do konektoru Pedal Damper nezapojujte jiný pedál, než
doporučený výrobcem.
* EV-5 je kompatibilní pouze s konektorem Pedal Sostenuto/ Soft.
5
Vypínač Speaker [O/On]
Zapíná/ vypíná interní reproduktory FP-60.
6
Konektor Input Stereo
Sem zapojte audio přehrávač.
* Používáte-li kabel s vestavěným rezistorem, může být hlasitost
připojených zařízení do konektoru Input Stereo snížena. Použijte
propojovací kabel, který rezistor neobsahuje.
7
Konektory Output R, L/Mono
Můžete zvuk poslat na výstup FP-60 do aktivních reproboxů.
* Nečekanému přerušení napájení
přístroje (náhodným vytažením
přívodního kabelu), a nežádoucímu
tlaku na konektor zabráníte tak,
že kabel zavěsíte na háček podle
obrázku.
1 2
3
4
5 6 7
Počítač
Aktivní monitory
USB ash disk
Audio přehráv
Pedály
DP-10
(Nutno dokoupit: KPD-90, RPU-3, EV-5)
Adaptér natočte tak, aby strana
s indikátorem (viz obrázek)
byla nahoru a strana s textovou
informací dolů.
Indikátor se rozsvítí, jakmile
zapojíte adaptér do zásuvky.
AC zásuvka
Indikátor
Napájecí kabel
AC adaptér
6
°
Návod k použití
Kromě zvuků piana, umožňuje nástroj hrát i mnoha dalšími zvuky.
Tyto zvuky nazýváme jednoduše „Zvuky. Je zde šest skupin zvuků, každé zvukové
tlačítko volí svou skupinu.
Chcete-li zvolit zvuk
1. Stiskněte tlačítko zvuku (např. [Piano]) a pak použijte tlačítka [–]
[+].
Zobrazení displeje
Tempo
Rytmus
Takt
Jméno zvuku
Transpozice klaviatury
Transpozice
songu
Skupiny zvuků
Tlačítko [Piano]
Umožňuje zvolit různé historické nástroje, včetně
grand piana, nebo čembala.
Tlačítko [E. Piano]
Nabízí různé druhy elektrických pian, používaných v
popu nebo rocku.
[Strings] tlačítko
Umožňuje zvolit zvuky smyčcových nástrojů, jako
jsou housle, ale také orchestrální nástroje, vhodné
pro vložení do vrstvy „Dual play“ se zvukem piana.
Tlačítko [Organ]
Umožňuje volit varhanní zvuky.
Pokud jste zvolili zvuk, který obsahuje efekt Rotary,
stiskem tlačítka [Organ] změníte rychlost efektu
Rotary.
Tlačítko [Pad] Umožňuje zvolit zvuk syntezátorového padu.
Tlačítko [Other] Tímto tlačítkem volíte vokální, žesťové a GM2 zvuky.
MEMO
Pokud hrajete zvukem, který využívá Tremolo nebo Vibrato,
můžete nastavit rychlost modulace, když podržíte aktuální tlačítko
a stisknete tlačítka Tempo [Slow] [Fast].
Poslech zvuků (Tone Demo)
1. Podržte tlačítko [Split/Dual] a stiskněte tlačítko [Transpose].
2. Stiskněte jedno z tlačítek zvuku.
Zvuk demo songu závisí na tom, které tlačítko Tone stisknete.
Výběr zvuku (Single)
Single Rozdělení
Dual
Transpozice vaší hry (Transpose)
Klaviaturu i song můžete transponovat
v půltónových krocích.
Např. je-li song v tónině E dur a chcete
hrát v C dur, nastavte Transpose na „4”.
Kbd Transpose
-6–0–+5 (standardní hodnota: 0)
MEMO
Můžete také změnit nastavení transpozice klaviatury, když
podržíte tlačítko [Transpose] a stisknete notu, která bude
tónikou (root note) transponované tóniny.
Song Transpose -12–0–+12 (standardní hodnota: 0)
Hrajete-li C E G0 Bude znít E G
H
Nastavení celkové hlasitosti (Volume)
Můžete nastavit hlasitost interních reproduktorů, nebo
ve sluchátkách, pokud jste je zapojili.
Nastavení barvy zvuku (Equalizer)
Těmito slidery posílíte nebo ořežete zvuk frekvenčních
pásem Low, Mid a High.
page
22
Nastavení prostoru (Ambience)
Dozvuk (Reverberation) je charakteristický pro zvuk koncertní síně, a můžete jej ke
zvuku přidat.
1. Stiskněte tlačítko [Ambience].
2. Stiskněte tlačítka [-] [+].
Umožňují nastavit akustický charakter (prostorovost) zvuku. Vyšší
hodnoty vyrobí hlubší prostor, nižší pak mělčí.
MEMO
Pokud stisknete kurzorové tlačítko [J], vstoupíte na obrazovku,
kde můžete nastavit akustický charakter zvuku, který slyšíte ve
sluchátkách (Headphones 3D Ambience).
Změna vyvážení hlasitosti klaviatury (Part Volume)
Když použijete „Split Play“ nebo „Dual Play, můžete nastavit vyvážení hlasitosti
klaviatury.
[Lower] slider [Upper] slider
Když použijete
Normal (Single) Play
Nevyužito
Nastavuje hlasitost
klaviatury.
Pokud použijete Split
Play
Určujete hlasitost oblasti
pod dělícím bodem.
Určujete hlasitost oblasti
nad dělícím bodem.
Pokud použijete Dual
Play
Určujete hlasitost zvuku 2. Určujete hlasitost zvuku 1.
Základní operace
Výběr položek nabídky
Stiskem tlačítek [K] [J].
Editace hodnoty Stiskněte tlačítka [-] [+].
Obnovení standardního
nastavení
Stiskněte tlačítka [-] [+] současně.
Zrušení operace Stiskněte tlačítko [Exit].
7
Návod k použití
Čtení jména noty (např. C4)
Abecední indikace pro nastavení, např. Split Point, udává jméno noty.
Např. „C4” značí „čtvrté‘C’ z levé strany klaviatury.
C4 C5 C6 C7 C8C3C2C1
Hraní různými zvuky pravou a levou rukou (Split)
Můžete hrát různými zvuky v oblastech nalevo a napravo od zadané klávesy. Např. v
levé ruce hrajete basovým zvukem a v pravé zvukem piana.
To se nazývá „Split Play” a klávesa, na které je klaviatura rozdělena, se nazývá „Split
Point”.
Zapnutí funkce Split Play
Několikerým stiskem tlačítka [Split/Dual] vstoupíte
na obrazovku Split.
Změna zvuku v pravé a
levé ruce
1. Pomocí tlačítek [K] [J] zvolte „zvuk pravé ruky
nebo zvuk levé ruky.
2. Stiskněte tlačítko zvuku.
3. Použijte tlačítka [–] [+].
Split Point (dělící bod)
Změna dělícího bodu.
MEMO
Dělící bod můžete určit, když podržíte tlačítko
[Split/Dual] a stisknete požadovanou klávesu na
klaviatuře.
H1–H6 (standardně: F#3)
Pravý Shift, Levý Shift
Mění výšku zvuku v levé ruce v jednotkách oktáv.
-3–0–+3 (standardní hodnota: 0)
Zvuk levé ruky Zvuk pravé ruky
Dělící bod (Při zapnutí standardně): F#3
F#3
* Podle kombinace zvuků se nemusí efekt aplikovat na zvuk 2, takže se zvuk jeví
jinak, než obvykle.
* Jestliže zvolíte zvuk tlačítka [Piano] pro levou ruku, může znít jinak, než obvykle.
Vrstvení dvou zvuků (Dual)
Na jedné klávese mohou znít dva různé zvuky současně. Tato funkce
se nazý„Dual Play”.
Zapnutí funkce Dual Play
Několikerým stiskem tlačítka [Split/Dual] vstoupíte
na obrazovku Dual.
MEMO
Dual Play můžete použít také stiskem obou
tlačítek zvuku současně (v případě režimu Single).
Změna zvuku 1 a 2
1. Pomocí tlačítek [K] [J] zvolte „zvuk 1” nebo
„zvuk 2”.
2. Stiskněte tlačítko zvuku.
3. Použijte tlačítka [–] [+].
Tone 1 Shift, Tone 2 Shift
Můžete změnit výšku zvuku 1 nebo 2 po oktávách.
-3–0–+3 (standardní hodnota: 0)
* Podle kombinace zvuků se nemusí efekt aplikovat na zvuk 2, takže se zvuk jeví
jinak, než obvykle.
* Jestliže zvolíte zvuk tlačítka [Piano] jako zvuk 2, může znít jinak, než obvykle.
Blíže o nastavení, které ukládáte, viz “Saved Settings” (p. 27).
Reference
Vyvolání nastavení pro hru (Registration)
page
14
Funkci Registration využijete pro ukládání aktuálního nastavení pro hru do „Registrace”, kterou můžete vyvolat kdykoliv.
Vyvolání nastavení
1. Stiskněte tlačítko [Registration].
2. Stiskem jednoho z tlačítek [1] až [6] zvolíte Registraci.
3. Stiskem tlačítka [-] nebo [+] zvolíte variaci nastavení.
Uložení aktuálního nastavení do Registrace.
1. Proveďte požadované nastavení pro hru.
2. Podržte tlačítko [Registration], stiskem tlačítka [1] – [6] zvolíte
Registraci a pak stiskem tlačítek [–] [+] zvolíte variaci nastavení.
3. Tlačítky [–] [+] a [K] [J] můžete Registraci pojmenovat.
4. Stiskněte tlačítko [Function].
8
Návod k použití
Různá nastavení (Function Mode)
Zde můžete provádět různá nastavení nástroje.
1. Stiskněte tlačítko [Function].
2. Tlačítky [K] [J] vyberte položku, kterou chcete nastavit.
3. Tlačítky [-] [+] upravte hodnotu.
page
22
Displej
Na displeji vidíte informace, jako je jméno zvuku, jméno stylu, jméno songu, tempo a rytmus.
Indikace „K” „ J, a „-”, „+”, uvedené na obrazovce, vyznačují tlačítka, použitá k ovládání různých funkcí.
Stav zapojení Bluetooth
Tempo
Rytmus
Takt
Jméno zvuku
Transpozice klaviatury
Transpozice
songu
Zobrazení displeje (Single)
Tone 2
Tone 1
Dual
Zvuk levé ruky
Zvuk pravé ruky
Rozdělení
Zvuk metronomu
Při hraní můžete použít metronom. Můžete měnit i tempo a
rytmus metronomu.
* Během přehrávání songu zní metronom v tempu podle
zadaného rytmu songu.
MEMO
Tlačítky [K] [J] vyberte položku, kterou chcete nastavit.
Tlačítky [-] [+] změníte hodnotu položky.
Zvuk metronomu Zapněte tlačítko [Metronome].
Změna tempa
Stiskněte tlačítka Tempo [Slow] [Fast].
10-500
Beat (doba)
Nastavte rytmus metronomu.
MEMO
Můžete měnit nastavení rytmu, podržením
tlačítka [Metronome] a stiskem tlačítek Tempo
[Slow] a [Fast].
2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/8,
9/8, 12/8 (standardní hodnota:: 4/4)
Těžká doba metronomu
Zazní těžká doba.
O, On (standardně: On)
Metronome Pattern
Mění pattern metronomu.
O, Osminová nota, Osminová triola, Shue,
16tinová nota, čtvrťová triola, čtvrťová nota,
osmina s tečkou (standardně: O)
Metronome Volume
Změna hlasitosti metronomu
O, 1-10 (standardně: 5)
Metronome Tone
Mění zvuk metronomu.
Click, Electronic, Voice (Japanese), Voice (English)
(standardně: Click)
9
Návod k použití
Výběr songu
Zvolte song a přehrajte jej.
1. Stiskem [SONG] vstoupíte na obrazovku Song.
Kategorie
Tempo Rytmus Takt
Jméno songu
2. Stiskem tlačítek [K] [J] vyberte kategorii.
3. Stiskem tlačítka [-] [+] vyberte song.
4. Stiskem tlačítka [s] přehrajete song.
MEMO
Chcete-li zvolit song ze složky na USB Flash paměti, postupujte následujícím
způsobem.
Vstupte do složky
Tlačítky [–] [+] zvolte složku a stiskněte tlačítko
[s].
Vystupte ze složky
Tlačítkem [–] zvolte „(up)” a pak stiskněte tlačítko
[s].
Výpis kategorií
Kategorie Vysvětlení
USB Memory Songy, uložené v USB Flash paměti
Interní paměť Songy, uložené do interní paměti
Preset Song
Název songu Skladatel
Singing Winds (Original)
Melancolie (Original)
City Lights (Original)
„Květinový valčík”(jazzové aranžmá)
z Louskáčka*
Peter Ilyich Tchaikovsky
Původní aranžmá
Floral Pursuits *
Léo Delibes
Původní aranžmá
Swan-derful Samba *
Peter Ilyich Tchaikovsky
Původní aranžmá
Windy Afternoon (Original)
The Marriage of Figaro „Overture” Wolfgang Amadeus Mozart
Widmung S.566 R.253
Robert Alexander Schumann
Arranged by Franz Liszt
Étude, op.10-12 Fryderyk Franciszek Chopin
* Veškerá práva jsou vyhrazena. Neautorizované použití tohoto materiálu pro jiné
než soukromé účely a zábavu jsou předmětem trestního stíhání dle práva.
* Je-li režim SMF Play (p. 23) nastaven na „Auto-Select” nebo „Internal”, u
některých partů se hlasitost nemění sliderem [Song Vol]. Pokud je SMF Play Mode
nastaven na „External”, bude se hlasitost všech partů měnit.
* Songy, označené hvězdičkou (*) jsou zkomponovány pro Roland Corporation.
Autorská práva na tyto songy vlastní Roland Corporation.
Přehrávání nebo nahrávání
Jak přehrávat a nahrávat song.
Vraťte se na začátek
songu
Stiskněte tlačítko [u].
Play / stop
Stiskněte tlačítko [s].
Vstoupíte do režimu
standby pro nahrávání
V zastaveném stavu stiskněte tlačítko [t].
Nahrávání
Ve stavu standby pro nahrávání stiskněte tlačítko
[s].
Přehrajte všechny songy
ve zvolené kategorii
(All Song Play)
Podržte tlačítko [Song] a stiskněte tlačítko [s].
Změna tempa songu Stiskněte tlačítka Tempo [Slow] [Fast].
Přehrávání v pevném
tempu (Tempo Mute)
Podržte tlačítko [s] a stiskněte tlačítko Tempo
[Slow] nebo [Fast].
Chcete-li vypnout funkci Tempo Mute, podržte znovu
tlačítko [s], a stiskněte tlačítko Tempo [Slow] nebo
[Fast].
Zvuk odpočítání (*1)
Podržte tlačítko [Metronome] a stiskněte tlačítko
[s].
*1 Sérii rytmicky zahraných zvuků, indikujících tempo před spuštěním songu,
nazýváme odpočítání „count-in”. Jestliže zazní odpočítání, je pro vás jednodušší
synchronizovat svou hru k tempu přehrávání.
Proveďte novou nahrávku
1. Vyberte zvuk, kterým chcete hrát.
2. Stiskněte tlačítko [t].
3. Stiskem tlačítka [s] spustíte nahrávání.
4. Stiskem tlačítka [s] zastavíte nahrávání.
Nastavení hlasitosti songu (Song Vol)
1. Pomocí slideru [Song Vol] nastavíte hlasitost songu.
* Některé zvuky, použité pro demo zvuků, jsou nastaveny pomocí
sliderů Part [Upper] [Lower]. Chcete-li použít slider [Song Vol] pro
nastavení všech partů, zvolte hodnotu „SMF Play Mode” (p. 23)
= “External.
MEMO
Pomocí slideru [Part], můžete vyvážení hlasitostí nastavit jako u
audio mixu.
Piano (Part) Volume Hlasitost songu
Formáty souborů, které lze přehrát v nástroji
Piano může přehrávat data v následujících formátech.
5 MIDI soubory: SMF formát 0/1
5 Audio soubory: WAV formát, 44.1 kHz, 16-bit lineárně
5 Audio soubory: MP3 formát, 44.1 kHz, 64 kbps–320 kbps
10
Toto piano umožňuje přehrát nahraný song, což využijete při hraní nebo
cvičení s nahraným songem.
Nahrávání
Nahrávání nového songu
Příprava k nahrávání
32
1. Vyberte zvuk, kterým chcete hrát (p. 6).
2. Zvuk metronomu lze nastavit (p. 8).
Můžete nastavit tempo i rytmus metronomu.
MEMO
Tempo metronomu a rytmus jsou uložen v songu, takže můžete
přehrávat song vždy ve stejném tempu a rytmu.
3. Stiskněte tlačítko [t].
Tlačítko [t] svítí, tlačítko [s] bliká, a piano je v režimu standby pro
nahrávání.
Nechcete-li nahrávat, stiskněte tlačítko [t] znovu.
Spuštění nahrávání a uložení
31 2
1. Stiskněte tlačítko [s].
Uslyšíte dvoutaktové odpočítání (číslo taktu vidíte dole vpravo na
displeji, jako „-2” a „-1”) a pak se spustí nahrávání.
Jakmile zazní odpočítání, rozsvítí se tlačítka [t] a [s].
MEMO
Pokud začnete hrát na klávesy a tlačítko [s] není stisknuté,
nahrávání se spustí okamžitě. V tomto případě nezazní zvuk
odpočítání.
2. Stiskněte tlačítko [s].
Nahrávané stopy i vaše hra se ukládají automaticky.
MEMO
5 Song můžete i vymazat (p. 11).
5 Můžete změnit jméno songu (p. 12).
POZN.
Nikdy nevypínejte nástroj, dokud je na displeji „Saving....
Poslech nahraného záznamu hry
Po dokončení nahrávky, je zvolen nově nahraný song.
1. Stiskněte tlačítko [s].
Přehrávání nahraného záznamu se vždy spustí od začátku.
Nahrávání na USB Flash disk
Chcete-li nahrávat svou hru na piano a poslechnout si ji na počítači, popř. v
audio přehrávači, anebo vytvořit CD, můžete ji nahrát jako audio na USB
Flash disk.
Příprava k nahrávání
5 4
3
1. Zapojte USB Flash disk do portu USB Memory (p. 5).
* Audio data nelze uložit do interní paměti piana.
2. Vyberte zvuk, kterým chcete hrát (p. 6).
3. Podržte tlačítko [t] a stiskem tlačítka [+] zvolte „Audio.
MEMO
Můžete to také zadat v nastavení režimu Function „Režim
nahrávání” (p. 23).
4. Stiskněte tlačítko [t].
Tlačítko [t] svítí, tlačítko [s] bliká, a piano je v režimu standby pro
nahrávání.
Nechcete-li nahrávat, stiskněte tlačítko [t] znovu.
POZN.
Nikdy nevypínejte nástroj ani nevyjímejte USB paměť během
nahrávání.
5. Zvuk metronomu lze nastavit (p. 8).
Spuštění nahrávání a uložení
31 2
1. Stiskněte tlačítko [s].
Spustí se nahrávání.
Jakmile se spustí nahrávání, tlačítka [t] a [s] se rozsvítí trvale.
2. Stiskněte tlačítko [s].
Nahrávání se zastaví.
MEMO
5 Song můžete i vymazat (p. 11).
5 Můžete změnit jméno songu (p. 12).
Poslech nahraného záznamu hry
Po dokončení nahrávky, je zvolen nově nahraný song.
Nahrávání SMF
Nahrávání zvuku
˙
Nahrávání vaší hry
°
Pokročilé operace
11
Pokročilé operace
1. Stiskněte tlačítko [s].
Přehrávání nahraného záznamu se vždy spustí od začátku.
Vymazání uloženého songu (Delete Song)
Povíme si, jak vymazat song, který jste uložili do interní nebo do USB
paměti.
MEMO
Pokud chcete vymazat všechny songy, uložené mezi v interní
paměti nebo na USB disku, inicializujte paměť (p. 16).
* Pokud chcete vymazat song z USB Flash disku, zapojte USB Flash
disk do portu USB Memory, než budete pokračovat.
1. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek [K] [J]
zvolte „Delete Song”.
2. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se obrazovka Delete Song.
3. Pomocí tlačítek [–] [+] si vyberte paměť, ze které chcete
song vymazat.
4. Stiskněte kurzorové tlačítko [J] (pravé).
5. Tlačítky [-] [+] můžete vybrat, který song chcete vymazat.
6. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
7. Tlačítkem [J] (pravé) zvolte Yes" a stiskněte tlačítko
[Function] (Enter).
Spustí se vymazání.
POZN.
Pokud je na displeji „Executing..., nikdy nevypínejte nástroj, ani
neodpojujte USB paměť.
8. Několikerým stiskem tlačítka [Exit] ukončíte režim
Function.
Konverze nahraného songu SMF do audio formátu
Song, který jste nahráli jako SMF, můžete konvertovat na audio
data, takže je pak můžete přehrávat v počítači nebo využít při
tvorbě CD.
1. Vyberte si song, který chcete konvertovat na audio (p. 9).
2. Připravte vše pro nahrávání audio (“Getting ready to record”
(p. 10)).
1. Zapojte USB ash disk.
2. Podržte tlačítko [t] a stiskem tlačítka [+] zvolte „Audio”.
3. Stiskněte tlačítko [t].
3. Tlačítkem [J] (pravým) vyberte song v kroku 1.
4. Stiskem tlačítka [s] spustíte nahrávání audio (“Starting
your recording and saving it” (p. 10)).
* Během nahrávání, jsou veškeré zvuky vaší hry na klaviaturu, nebo které
vstupují přes USB port, konektor Input Stereo, či Bluetooth audio, zahrnuty
do audio signálu, nahraného během této konverze.
* Podle SMF, nemusí být možné konvertovat na identický audio signál, jak byl
song nahraný.
12
Pokročilé operace
ejmenování songu (Rename Song)
Jak přejmenovat dříve uložený song.
1. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek [K] [J]
zvolte „Rename Song”.
2. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se obrazovka Rename Song.
3. Tlačítky [-] [+] můžete vybrat medium se songem, který
chcete přejmenovat.
4. Stiskněte kurzorové tlačítko [J] (pravé).
5. Tlačítky [–] [+] vyberte song, který chcete přejmenovat a
stiskněte tlačítko [J] (pravé).
6. Přejmenujte song.
Tlačítko Operace
Tlačítka [K] [J]
Vyberte znak, který chcete změnit
Tlačítka [-] [+] Změňte znak.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
7. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
8. Tlačítkem [J] (pravé) zvolte Yes" a stiskněte tlačítko
[Function] (Enter).
Song je přejmenovaný.
POZN.
Pokud je na displeji „Executing..., nikdy nevypínejte nástroj, ani
neodpojujte USB paměť.
9. Několikerým stiskem tlačítka [Exit] ukončíte režim
Function.
Kopírování uloženého songu (Copy Song)
Songy, uložené v interní paměti lze kopírovat do USB paměti. Popř. songy
uložené v USB paměťovém zařízení, lze zkopírovat do interní paměti.
* Zvukové soubory kopírovat nelze.
* Pokud není zapojený USB ash disk, nemůžete provést tuto operaci.
1. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek [K] [J]
zvolte „Copy Song”.
2. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se obrazovka kopírování songu.
3. Tlačítky [-] [+] zvolte zdroj pro kopírování a cílové místo.
4. Stiskněte kurzorové tlačítko [J] (pravé).
5. Tlačítky [-] [+] můžete vybrat, který song chcete zkopírovat.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
6. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Spustí se kopírování.
POZN.
Pokud je na displeji „Executing..., nikdy nevypínejte nástroj, ani
neodpojujte USB paměť.
MEMO
Pokud chcete uložit soubor pod existujícím jménem, objeví se
dotaz na potvrzení „Overwrite?”. Chcete-li song přepsat, tlačítkem
[J] zvolte Yes" a stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
7. Několikerým stiskem tlačítka [Exit] ukončíte režim
Function.
13
Pokročilé operace
MEMO
5 Piano Designer využijete pouze pro úpravu zvuků tlačítka
[Piano] (1-4).
5 Vaše nastavení se ukládá pro každý zvuk tlačítka [Piano].
1. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek [K] [J]
zvolte „Piano Designer”.
2. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se obrazovka Piano Designer.
3. Tlačítky [K] [J] vyberte položku, kterou chcete nastavit.
4. Tlačítky [–][+] upravte hodnotu.
5. Jakmile skončíte operace Piano Designer, stiskněte 2x
tlačítko [Exit].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit] (Cancel).
6. Tlačítkem [J] (pravé) zvolte Yes" a stiskněte tlačítko
[Function] (Enter).
Nastavení Piano Designer je uloženo.
Pokud se rozhodnete ukončit operaci bez nastavení, tlačítkem [K]
(levým) zvolte „No a (vlevo) stiskněte tlačítko [s] (Enter).
MEMO
Jestliže nainstalujete speciální aplikaci do iPadu či jiného mobilního
zařízení, můžete využít obrazovku tohoto zařízení při editaci
nastavení „Piano Designer” více vizuálním a intuitivním způsobem.
(Viz “Using the Piano with an App (p. 19).)
Položky, které můžete editovat v Piano Designeru
Parametr Hodnota Vysvětlení
Víko 0-6
Určuje rozsah otevření víka koncertního piana.
Zvuk je o něco měkčí, když přivřete víko piana na
obrazovce. Naopak je o něco jasnější, když víko
piana na obrazovce více otevřete.
String
Resonance
OFF, 1-10
Určuje rezonanci strun zvuku akustického piana
(sympathetické vibrace strun při zaznění not po
úhozu).
Vyšší hodnota zesílí sympatetickou rezonanci.
Damper
Resonance
OFF, 1-10
Nastaví celkovou rezonanci akustického piana,
když stisknete damper pedál (zvuk ostatních
strun, vibrujících sympatheticky při stisku damper
pedálu, a rezonance celého nástroje).
Vyšší hodnota zesílí sympatetickou rezonanci.
Key O
Resonance
OFF, 1-10
Zde nastavíte sympatetickou rezonanci, jako při
uvolnění kláves akustického piana (jemný zvuk,
který vzniká při uvolnění klávesy).
Vyšší hodnota vyrobí během fáze Decay větší
změnu zvuku.
Single Note
Tuning (*1)
-50–0–+50
Aplikuje „stretched tuning” systém, který je
vyhrazen zvuku piana, při kterém je vyšší rozsah
laděný o něco výše než je standardní ladění a
nižší rozsah naopak o něco níže.
Single Note
Volume (*1)
-50-0
Nastavení hlasitosti každé klávesy. Nižší hodnoty
sníží hlasitost.
Single Note
Character (*1)
-5–0–+5
Nastaví zvukový charakter pro každou klávesu.
Vyšší hodnota vyrobí tvrdší zvuk, a nižší vyrobí
měkčí.
Resetování
nastavení
Povíme si, jak vrátit nastavení zvoleného zvuku v Piano Designer do
stavu po výrobě.
1. Stiskněte tlačítko [s] (Enter).
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [u] (Exit).
2. Tlačítkem [J] (pravým) zvolte Yes" a stiskněte
tlačítko [S] (Enter).
Nastavení se vrátí do stavu z výroby.
(*1) Single Note nastavení
1. Zvolte parametr Single Note a stiskněte tlačítko [s] (Enter).
2. Zahrajte na klávesu, kterou chcete upravit a tlačítky [–] [+] proveďte
nastavení.
MEMO
Tlačítka [K] [J] využijete k posunu na další parametr Single Note.
3. Stiskem tlačítka [u] (Exit) se vrátíte na předchozí obrazovku.
31 2
3
3
3
4
˙
Přizpůsobení zvuku piana (Piano Designer)
Co je to Piano Designer?
Piano umožňuje vytvořit si vlastní zvuk klavíru,
nastavením různých prvků, jež ovlivňují zvuk:
chování fyzických strun jednotka rezonanci od
pedálů, zvuk kladívek po úhozu na struny, atd.
Tuto funkci nazýváme „Piano Designer”.
14
Pokročilé operace
Co je Registrace?
Nastavení zvuku a způsobu hry, jako Dual Play nebo Split Play, můžete
uložit do Registrace a kdykoliv později vyvolat.
FP-60 má šest tlačítek Registration ([1]–[6]) a můžete uložit až pět různých
Registrací pod každé tlačítko. To znamená, že lze do pamětí uložit 30
nastavení.
Skupinu 30 nastavení nazýváme „sadou nastavení”.
MEMO
5 Blíže o nastaveních, uložených v paměťových Registracích, viz
“Settings Saved in Registrations (p. 27).
5 Sady nastavení můžete uložit do externí USB paměti (nutno
dokoupit; p. 15).
Vyvolání Registrace
Povíme si, jak vyvolat nastavení, uložené do Registrace.
1 32
1. Stiskněte tlačítko [Registration].
Stisknete-li tlačítko [Registration] poprvé po zapnutí, objeví se
následující obrazovka.
2. Stiskněte příslušné číslo paměti ([1]–[6]), kde je uloženo
požadované nastavení.
3. Stiskem tlačítka [-] nebo [+] zvolíte variaci nastavení.
To se příslušně změní.
MEMO
5 K vyvolání Registrací můžete využít pedál (p. 24).
5 Sadu Registrací, uloženou na USB ash disk můžete znovu
načíst (p. 15).
4. Stiskněte tlačítko [Exit].
Uložení aktuálního nastavení do Registrace
Povíme si, jak uložit nastavení pro hru do Registrace.
POZN.
Jestliže ukládáte nastavení do konkrétní paměti, přepíše
nastavení, které zde již bylo uloženo.
2 22
1. Proveďte požadované nastavení pro hru.
2. Podržte tlačítko [Registration] a stiskněte jedno z tlačítek
[1]–[6], pak stiskněte tlačítka [-] [+], kterým chcete přiřadit
nastavení.
Po uvolnění tlačítka [Registration] se objeví následující obrazovka.
3. Přejmenování Registrace.
Tlačítko Operace
Tlačítka [K] [J]
Vyberte znak, který chcete změnit
Tlačítka [-] [+] Změňte znak.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit] (Cancel).
4. Stiskněte tlačítko [Function] (Store).
Nastavení pro hru se uloží.
Tlačítko [Registration] přestane blikat a začne svítit trvale.
POZN.
NESMÍTE nástroj vypnout, dokud je zobrazena zpráva
„Executing....
5. Stiskněte tlačítko [Exit].
MEMO
Veškeré sady Rebistrací můžete resetovat do stavu z výroby. Blíže
viz “Restoring the Factory Settings (Factory Reset)” (p. 16).
5
1
Variation
30 nastavení
=
Sada nastavení
5-1
5-5
6-1
6-5
4-1
4-5
3-1
3-5
2-1
2-5
1-1
1-5
2
3
4
˙
Uložení nastavení pro hru (Registration)
15
Pokročilé operace
Uložení sady Registrací (Registration Set Export)
Povíme si, jak můžete uložit data z Registrací FP-60 na USB disk.
* Chcete-li ukládat na USB ash disk, zapojte jej do USB MEMORY portu,
než budete pokračovat.
1. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek [K] [J]
zvolte „Reg. Set Export.
2. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se obrazovka Reg. Set Export.
3. Přejmenování sady Registrací.
Tlačítko Operace
Tlačítka [K] [J]
Vyberte znak, který chcete změnit
Tlačítka [-] [+] Změňte znak.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
4. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Sada Registrací se uloží.
POZN.
Pokud je na displeji „Executing..., nikdy nevypínejte nástroj, ani
neodpojujte USB paměť.
5. Několikerým stiskem tlačítka [Exit] ukončíte režim
Function.
Načtení uložené sady Registrací
(Registration Set Import)
Povíme si, jak můžete natáhnout data, uložená na USB disku do Registrace
FP-60.
* Pokud chcete načíst sadu Registrací z USB ash disku, zapojte USB ash
disk do portu USB MEMORY, než budete pokračovat.
POZN.
Pamatujte, že při načítání sady Registrací budou přepsány
(vymazány) veškeré Registrace, v těchto pamětech již uložené.
Pokud si přejete stávající Registrace zachovat, uložte je na USB
ash disk.
1. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek [K] [J]
zvolte „Reg. Set Import.
2. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se obrazovka Reg. Set Import.
3. Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte sadu Registrací, kterou
chcete načíst.
4. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
5. Tlačítkem [J] (pravé) zvolte Yes" a stiskněte tlačítko
[Function] (Enter).
Sada Registrací se tím načte.
POZN.
Pokud je na displeji „Executing..., nikdy nevypínejte nástroj, ani
neodpojujte USB paměť.
6. Několikerým stiskem tlačítka [Exit] ukončíte režim
Function.
16
Pokročilé operace
˙
Užitečné funkce
eformátování paměti (Format Media)
Můžete kompletně vymazat všechny data, uložená v interní paměti nebo
na USB ash disku.
POZN.
5 Veškerá data, uložená v interní paměti nebo na USB ash
disku budou vymazána, jakmile spustíte inicializaci média.
5 Jestliže chcete vrátit jiné, než interní nastavení a data na
USB disku, do stavu z výroby, spusťte funkci Factory Reset
(p. 16).
1. Chcete-li zformátovat USB ash disk, zapojte jej do portu
USB Memory (p. 5).
2. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek [K] [J]
zvolte „Format Media.
3. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se obrazovka Format Media.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
4. Tlačítky [-] [+] můžete zvolit medium, které chcete
zformátovat.
5. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
6. Tlačítkem [J] (pravé) zvolte Yes" a stiskněte tlačítko
[Function] (Enter).
Paměť je nyní zformátovaná.
POZN.
Nikdy nevypínejte nástroj ani nevyjímejte USB paměť, je-li na
displeji „Executing....
7. Několikerým stiskem tlačítka [Exit] ukončíte režim
Function.
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset)
Zde se dozvíte, jak obnovit všechny Registrace a interní nastavení do stavu
z výroby. Tato operace se nazývá „Factory Reset.
POZN.
Operace Factory reset vrátí veškerá uložená nastavení do
původního stavu z výroby.
MEMO
Tato funkce nevymaže data z interní paměti, ani z USB ash disku
(nutno dokoupit). Pokud chcete vymazat všechny songy z interní
paměti nebo z USB, viz “Reformatting Memory (Format Media)”
(p. 16).
1. Tlačítkem [Function] a pak tlačítky [K] [J] zvolte „Factory
Reset”.
2. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
3. Tlačítkem [J] (pravé) zvolte Yes" a stiskněte tlačítko
[Function] (Enter).
Paměť se resetuje do stavu po výrobě.
POZN.
NESMÍTE nástroj vypnout, dokud je zobrazena zpráva
„Executing....
4. Vypněte a zapněte nástroj (p. 4).
Zachování nastavení i po vypnutí (Memory Backup)
Nastavení ladění, ekvalizéru a dalších nastavení se při vypnutí FP-60
resetují do standardních hodnot.
Požadované nastavení také můžete obnovit automaticky, pokud jsou
uložena do interní paměti.
MEMO
Výpis nastavení, uloženého funkcí Memory Backup, viz “Saved
Settings” (p. 27).
1. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek [K] [J]
zvolte „Memory Backup”.
2. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [Exit].
3. Tlačítkem [J] (pravé) zvolte Yes" a stiskněte tlačítko
[Function] (Enter).
Proběhne inicializace paměti.
POZN.
NESMÍTE nástroj vypnout, dokud je zobrazena zpráva
„Executing....
4. Několikerým stiskem tlačítka [Exit] ukončíte režim
Function.
17
˙
Použití funkcionality Bluetooth®
Podívejte se, co můžete dělat
Bluetooth funkcionalita vytváří bezdrátové spojení mezi mobilním zařízením, např. smartphonem či tabletem (nadále označováno jako „mobilní zařízení”)
a umožňuje následující.
Hudební záznam, přehrávaný v mobilním zařízení, slyšíte v reproduktorech nástroje.
Můžete přehrávat hudební data, uložená v iPhone nebo jiném mobilním zařízení, a bezdrátově si je poslechnout přes ozvučení piana.
0 „Poslech hudby přes ozvučení piana“ (p. 18)
Pomocí aplikací si můžete hru na piano ještě více užívat.
Aplikace (např. Roland „Piano Partner 2” nebo „Piano Designer”) nainstalujte do mobilního zařízení a použijte je při práci s pianem.
0Využití aplikací s pianem (p. 19)
Můžete použit aplikaci Music Score Viewing, a pomocí pedálů otáčet stránky.
Můžete si prohlížet elektronické partitury (v náhledu aplikace, např. „piaScore”) v iPadu či jiném mobilním zařízení, a využít pedálů při otáčení stránek.
0 „Použití pedálu k obracení stránek v aplikaci Score Viewing App (p. 20)
Reproduktory
Aplikace hry hádání not „Piano Partner 2”
Stránkování
Zajištění funkBluetooth
Podle země zakoupení piana nemusí být funkce Bluetooth k
dispozici.
Po zapnutí se objeví logo
Bluetooth.
Pokud jsou funkce Bluetooth k dispozici
Párování
Chcete-li používat funkce Bluetooth, musíte nejprve provést akci,
zvanou „spárování”, která propojí piano s mobilním zařízením, a
vytvoří jejich přímou vazbu.
„Párování” je procedura vzájemné komunikace (oboustranné
autentikace) mobilního zařízení a piana.
Chcete-li provést párování, postupujte dle pokynů pro jednotlivé
funkce.
Stav připojení mezi pianem a mobilním zařízením
V závislosti na funkční výbavě mobilního zařízení, které jste připojili,
se objeví následující ikony v dolním levém rohu na obrazovce.
Funkce Zobrazená ikona
Poslech hudby z mobilního
zařízení
(AUDIO)
Propojení s aplikací
(MIDI)
Použití pedálů k obracení
stránek
(PAGE)
Obracení stránek a provázání
s aplikací
(P+MID)
Párování
* Pokud máte potíže s propojením, nahlédněte do „Problémů a potíží s funkcemi Bluetooth (p. 21).
18
Pokročilé operace
Poslech hudby přes ozvučení piana
Povíme si, jak provést nastavení tak, aby mohla být bezdrátově přehrávána
hudební data, uložená v mobilním zařízení přes ozvučení piana.
* Jakmile jste spárovali mobilní zařízení s nástrojem, nemusíte je již
znovu párovat. Viz „Zapojení předem spárovaného mobilního zařízení“
(p. 18).
Počáteční nastavení (párování)
Pro příklad si vysvětlíme, jak provést nastavení iPadu. Používáte-li zařízení
pod Androidem, nahlédněte do jeho manuálu.
1. Mobilní zařízení, které chcete zapojit, umístěte poblíž
piana.
2. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek [K] [J]
zvolte „Bluetooth Audio.
3. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Objeví se obrazovka Bluetooth Audio.
4. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
Na displeji se objeví „Now pairing... a piano čeká na odezvu z
mobilního zařízení.
Chcete-li operaci párování zrušit, stiskněte [u] (Exit).
5. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
6. Klikněte na ikonu „FP-60 Audio, kterou vidíte na obrazovce
Bluetooth mobilního zařízení.
* Jestliže je na obrazovce mobilního zařízení požadavek na zadání
„Pass Key”, zadejte „0000”tyři nuly).
Pokud je spárování úspěšné, objeví se „FP-60 Audio” ve výpisu „My
Devices” v mobilním zařízení.
Na displeji piana vidíte Completed” a u loga Bluetooth se objeví
„AUDIO”.
7. Několikerým stiskem tlačítka [Exit] ukončíte režim
Function.
Tím dokončíte počáteční nastavení.
MEMO
Pokud spárování neproběhne správně, dočasně zrušte párování v
mobilním zařízení, proveďte to znovu od kroku 5.
Zapojení předem spárovaného mobilního zařízení
1. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
Piano a mobilní zařízení jsou nyní bezdrátově propojeny.
MEMO
Pokud se vám nepodařilo ustavit spojení pomocí výše uvedené
procedury, klikněte na „FP-60 Audio, zobrazené na obrazovce
Bluetooth, mobilního zařízení.
ehrávání zvuku
Při přehrávání hudby nebo videa v mobilním zařízení, půjde zvuk přes
ozvučení piana.
Nastavení hlasitosti audio signálu
Normálně můžete nastavit hlasitost mobilního zařízení. Pokud není
nastavení hlasitosti dle vašich představ, můžete ji upravit následujícím
způsobem.
1. Pokračujte kroky 2–3 v “Making Initial Settings (Pairing)”
(p. 18).
2. Pomocí tlačítek [K] [J] vyberte „Input/Bluetooth Vol ,. a
tlačítky [–] [+] nastavte hlasitost.
Pokud máte víc než jedno piano
Chcete-li např. spárovat své mobilní zařízení s několika piany v
hudební škole, můžete zadat své ID každému pianu a spárovat
mobilní zařízení jen s konkrétními piany.
Chcete-li spárovat své zařízení s několika piany
Zadejte Bluetooth ID každému pianu.
Při tomto nastavení přiřadíte číslo ID na konec jména zařízení, jak je
vidíte ve výpisu v mobilním zařízení (FP-60 Audio1).
1. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek
[K] [J] zvolte „Bluetooth I D ”.
2. Stiskněte tlačítko [s] (Enter).
3. Tlačítkem [–] nebo [+] změňte hodnotu.
Hodnota Vysvětlení
0-99
Nastavte „0”: „FP-60 Audio” „FP-60” (standardní
hodnota)
Nastavte „1”: „FP-60 Audio1” „FP-60_1”
* Jestliže párujete v prostředí, kde je několik pian, doporučujeme
zapnout mobilní zařízení a jen ta piana, se kterými chcete
provést párování (tzn. vypnout veškerá ostatní zařízení).
19
Pokročilé operace
Použití piana s aplikací
Povíme si, jak provést nastavení piana pro využití s aplikací, nainstalované
ve vašem mobilním zařízení.
Příklady aplikací, které s pianem můžete použít
Jméno aplikace
Podporovaný
OS
Vysvětlení
Piano Partner 2
iOS
Android
K dispozic máte náhled hudební partitury
interních songů, automatické přidávání
doprovodu detekcí akordů, zahraných na
klávesy, nebo hraním hry hádání not, jež
cvičí váš sluch.
Piano Designer
iOS
Android
Můžete použít funkci „Piano Designer” (p. 13)
více vizuálním a intuitivním způsobem, a
nastavit různé faktory zvuku piana, jako jsou
struny piana a rezonance pedálu.
* Aplikaci lze stáhnout z App Store nebo Google Play (zdarma).
* Rolandem zde poskytované informace o aplikacích byly aktuální v
době publikování tohoto manuálu. Nejnovější informace, viz webovou
stránku Roland.
Provedení nastavení (párování)
Pro příklad si vysvětlíme, jak provést nastavení iPadu. Používáte-li zařízení
pod Androidem, nahlédněte do jeho manuálu.
* Chcete-li použít aplikaci s pianem, budete muset provést spárování
pokaždé.
1. Pokud je již FP-60 spárováno s Bluetooth nastavením v
mobilním zařízení, dočasně spárování zrušte.
Pakliže se neobjeví jméno „FP-60”, piano spárováno není. Pokračujte
na další krok.
2. Dočasně zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
3. Mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací, kterou chcete
použít, uložte poblíž piana.
4. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek [K] [J]
zvolte „Bluetooth Turn/MIDI”.
5. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
6. Tlačítky [–] [+] najděte „MIDI”.
7. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
POZN.
Nyní zapněte pouze funkci Bluetooth, neklikejte na jméno zařízení
FP-60, ani když je zobrazeno. Pokud chcete spustit párování,
opakujte proceduru od kroku 1.
8. V nastavení aplikace (např. „Piano Partner 2”),
nainstalované v mobilním zařízení, spárujte zařízení s
pianem.
Jakmile je párování dokončeno, objeví se indikace „MIDI” u loga
Bluetooth, na obrazovce piana. Nastavení je nyní hotovo.
20
Pokročilé operace
Použití pedálu k obracení stránek v aplikaci Music
Score
Nyní si povíme, jak využít pedály piana k obracení stránek notové partitury,
zobrazené v mobilním zařízení (např. V náhledu partitury aplikace, jako je
„piaScore”).
Počáteční nastavení (párování)
Pro příklad si vysvětlíme, jak provést nastavení iPadu. Používáte-li zařízení
pod Androidem, nahlédněte do jeho manuálu.
1. Pokud je již FP-60 spárováno s Bluetooth nastavením v
mobilním zařízení, dočasně spárování zrušte.
Pakliže se neobjeví jméno „FP-60”, piano spárováno není. Pokračujte
na další krok.
2. Dočasně zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
3. Poblíž piana umístěte mobilní zařízení, do kterého jste
nainstalovali aplikaci Music Score, kterou chcete použít.
4. Stiskněte tlačítko [Function] a pak pomocí tlačítek [K] [J]
zvolte „Bluetooth Turn/MIDI”.
5. Stiskněte tlačítko [Function] (Enter).
6. Stiskem tlačítka [-] nebo [+] vyberte „Page Turn.
7. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
8. U mobilního zařízení klikněte na „FP-60”.
U mobilního zařízení klikněte na „Pair”.
* Jestliže je na obrazovce mobilního zařízení požadavek na zadání
„Pass Key”, zadejte „0000”tyři nuly).
Pokud je spárování úspěšné, objeví se jméno modelu („FP-60“) ve
výpisu „My Devices” v mobilním zařízení. U loga Bluetooth se na
obrazovce piana objeví indikace „PAGE”.
9. Několikerým stiskem tlačítka [Exit] ukončíte režim
Function.
Tím dokončíte počáteční nastavení.
Zapojení předem spárovaného mobilního zařízení
1. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
Piano a mobilní zařízení jsou nyní bezdrátově propojeny.
Obracení stránek
1. Spusťte náhled notové partitury v aplikaci, nainstalované v
mobilním zařízení, a načtěte hudební partituru.
2. Stiskem pedálu Sostenuto otočíte na další stránku, a
stiskem pedálu Soft na předchozí.
Soft Pedál
(předchozí stránka)
Sostenuto Pedál
(následující stránka)
* I když jsou funkce pedálů přiřazeny funkcí „Center/Left Pedal”
(p. 23), „otáčení stránek má přednost.
Jestliže chcete používat jak otáčení stránek, tak Soft/Sostenuto
pedály
V případě, že chcete otáčet stránky a současně pedály používat jako Soft a
Sostenuto, upravte jejich nastavení následujícím způsobem.
1. Proveďte kroky 23, dle “Making Initial Settings (Pairing)”
(p. 20).
2. Pomocí tlačítek [K] [J] vyberte „Page Turn Mode”, a tlačítky
[-] [+] zvolte nastavení.
Hodnota Vysvětlení
Jedenkrát Stránka se obrátí, když stisknete pedál 1x.
Dvakrát
Stránka se obrátí, když stisknete pedál 2x rychle za sebou.
Pokud stisknete pedál 1x, funguje pedál normálně.
3. Několikerým stiskem tlačítka [Exit] ukončíte režim
Function.
/