Roland LX700 Series Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
Hudobné nástroje
Model
LX700 Series
Typ
Návod na obsluhu
Uživatelský manuál
* Jestliže se nezobrazují titulky, stiskněte tlačítko Subtitle, umístěné vpravo dole na
obrazovce. Chcete-li vidět anglické titulky, zvolte v nastavení (Settings) „English.
Pokud vaše zařízení neumí načíst QR kód, použijte následující odkaz.
Přístup k Video manuálu
Najdete zde video manuál, objasňující použití digitálního piana Roland.
Video popisuje vše s pianem, od základních operací, po využití funkcí Bluetooth.
Tlačítko SettingsTlačítko Subtitle
LX708 LX706 LX705
Zvukový
generátor
Zvuk piana: Modeling klasického akustického piana
Klaviatura
Klaviatura Hybrid Grand: Dřevěná a plastová
struktura s technologií Escapement, simulací
ebenu/ slonoviny, a zpětnou vazbou Haptic u
klaviatury (88 kláves)
Klaviatura Hybrid Grand: Dřevěná a plastová
struktura s technologií Escapement a simulací
ebenu/ slonoviny u klaviatury (88 kláves)
Klaviatura PHA-50: Dřevěná a plastová
struktura s technologií Escapement a simulací
ebenu/ slonoviny u klaviatury (88 kláves)
Bluetooth
Audio: Bluetooth Ver 3.0 (podporuje ochranu obsahu SCMS-T)
MIDI: Bluetooth Ver 4.0
Zdroj napájení AC adaptér
Spotřeba 24 W (22-70 W) 17 W (16-55 W) 14W (13-35 W)
Rozměry
(se stojanem)
Se zavřeným horním víkem:
1395 (Š) x 491 (H) x 1180 (V) mm
54-15/16 (W) x 19-3/8 (D) x 46-1/2 (H) inches
S otevřeným horním víkem:
1395 (Š) x 502 (H) x 1253 (V) mm
55-15/16 (W) x 19-13/16 (D) x 49-3/8 (H) inches
1383 (Š) x 493 (H) x 1118 (V) mm
54-1/2 (W) x 19-7/16 (D) x 44-1/16 (H) palců
1383 (Š) x 468 (H) x 1038 (V) mm
54-1/2 (W) x 18-7/16 (D) x 40-7/8 (H) inches
Hmotnost
(se stojanem)
Leštěný Eben/Bílé: 110.5 kg/243 lbs 10 oz
Ostatní: 109.0 kg/240 lbs 5 oz
Leštěný Eben: 98.0 kg/216 lbs 1 oz
Ostatní: 96.5 kg/212 lbs 12 oz
Leštěný Eben: 76.1 kg/167 lbs 13 oz
Ostatní: 74.6 kg/164 lbs 8 oz
Příslušenství
Uživatelský manuál, leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE”, publikace „Roland Piano Masterpieces“, AC adaptér, napájecí kabel, háček pro
sluchátka
Volitelné Sluchátka
* Tento dokument objasňuje specikace produktu v době, kdy byl vydán. Nejnovější informace najdete na webové stránce Roland.
Hlavní specikace
Roland LX708, LX706, LX705: Digitální piano
http://roland.cm/lx700
Zajištění funkcí Bluetooth
Podle země zakoupení piana nemusí být funkce Bluetooth k dispozici.
Po zapnutí se objeví logo
Bluetooth.
Pokud jsou funkce Bluetooth k dispozici
Než začnete přístroj používat, věnujte pozornost sekcím „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POKYNY” (příručka „BEZPEČNÉ POUŽITÍ
PŘÍSTROJE” a Uživatelský manuál (p. 32, p. 33)). Po přečtení ponechejte tento dokument k dispozici i pro pozdější použití.
Obsah
Popis panelu ............................................. 4
Než začnete hrát ......................................... 6
Otevření víka klaviatury (Zapnutí nástroje) .............. 6
Použití stojanu na noty ................................ 6
Otevření/ zavření horního víka ......................... 6
Nastavení celkové hlasitosti ............................ 6
Použití sluchátek ...................................... 7
Použití pedálů ......................................... 7
Základní operace funkcí ................................ 7
Vypnutí nástroje ....................................... 7
Hraní .................................................... 8
Hraní různými zvuky ................................... 8
Uložení nastavení pro hru (Registration) ........... 8
Hraní různými zvuky pravou a levou rukou ......... 10
Vrstvení dvou zvuků .............................. 10
Cvičení s metronomem ................................ 11
Transpozice vaší hry ................................... 11
Poslech skladeb ......................................... 12
Přehrávání skladby .................................... 12
Nahrávání vaší hry ....................................... 13
Nahrávání hry na klávesy ............................... 13
Příprava k nahrávání .............................. 13
Spuštění/ zastavení nahrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Poslech nahraného záznamu hry .................. 13
Vymazání uložené skladby ............................. 13
Pokročilé metody nahrávání ............................ 14
Nahrávání pouze jedné ruky ...................... 14
Overdubbing nahraného záznamu ................ 15
Nahrávání do USB paměti ......................... 15
Vytvoření vlastního zvuku piana (Piano Designer) ....... 16
Nastavení zvuku pro celé piano ......................... 16
Editace zvuku Grand Piano Tone ........................ 18
Propojení piana a mobilního zařízení přes Bluetooth .... 19
Podívejte se, co můžete dělat ........................... 19
Procedura nastavení ................................... 19
Přehrávání hudby přes ozvučení piana ............. 19
Použití piana s aplikací ........................... 20
Pokud nelze využít Bluetooth pro použití s aplikací ...... 21
Užitečné funkce ......................................... 22
Načtení/ uložení nastavení piana ....................... 22
Uložení nastavení piana (Piano Setup Export) ...... 22
Načtení nastavení piana (Piano Setup Import) ...... 22
Formátování paměti (Format Media) .................... 23
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset) ............ 23
Provedení různých nastavení (Function Mode) .......... 24
Základní nastavení vrežimu Function Mode ............. 24
Zapnutí/ vypnutí funkce Bluetooth
(Bluetooth On/O) ............................... 24
Nastavení hlasitosti přehrávání Bluetooth audio
(Input/Bluetooth Vol.) ............................ 24
Rozdělení klaviatury pro dva hráče (Twin Piano) .... 24
Transpozice výšky tónu přehrávané skladby
(Song Transpose) ................................. 24
Nastavení hlasitosti SMF skladby
(Song Volume SMF) .............................. 24
Nastavení hlasitosti zvukové nahrávky
(Song Volume Audio) ............................. 24
Nastavení hlasitosti přehrávání u audio zařízení
(Input/Bluetooth Vol.) ............................ 25
Nastavení zvuku klaviatury pro přehrávanou
skladbu (SMF Play Mode)
......................... 25
Změna způsobu aplikace efektů pedálu (Damper
Pedal Part) ....................................... 25
Změna způsobu práce pedálů (Center Pedal) ....... 25
Změna funkce levého pedálu (Left Pedal) .......... 26
Prevence zdvojení tónů při zapojení do sekvenceru
(Local Control) ................................... 26
Nastavení MIDI vysílacího kanálu (MIDI Transmit Ch.) 26
Změna použitého jazyka na displeji (Language) .... 26
Nastavení jasu obrazovky
(Display Contrast) ................................ 26
Zadání doby, po které se podsvícení panelu ztlumí
(Screen Saver). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zadání maximální hlasitosti (Volume Limit) ........ 26
Nastavení vibrací kláves
(Haptic Key Vibration) ............................ 27
Vypnutí napájení zavřením víka klaviatury (Power
O by the Lid)
................................... 27
Automatické vypínání nástroje po zadané době
(Auto O) ....................................... 27
Automatické ukládání nastavení
(Auto Memory Backup)
........................... 27
Nastavení, zapamatovaná i přesto, že jste nástroj vypnuli . 28
Problémy a potíže ....................................... 29
Chybové zprávy ......................................... 31
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE .......................... 32
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ................................... 33
© 2018 Roland Corporation
Uživatelský manuál
* Na obrázku vidíte LX708.
4
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost
a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
° Popis panelu
1
Tlačítko [
L
] (Power)
Zapíná/ vypíná přístroj. (p. 6)
* Piano rovněž umožňuje zapnutí/ vypnutí nástroje otevřením, resp.
zavřením krytu klaviatury.
2
[ ] (Volume) ovladač
Nastavuje hlasitost celého piana.
Určuje hlasitost vaší hry na piano nebo přehrávaných skladeb.
Pokud jste zapojili sluchátka, určuje hlasitost zvuku ve sluchátkách.
(p. 6, p. 7)
3
Tlačítko [Piano Designer]
Nabízí různé prvky zvuku piana, a umožňuje jejich úpravu podle
potřeby. (p. 16)
4
Tlačítko [Transpose]
Klaviaturu můžete transponovat v půltónových krocích.
Když doprovázíte vokál, nebo hrajete na sólový nástroj, můžete
transponovat jeho výšku, odpovídající lépe zpěvákově hlasovému
rozsahu, aniž byste museli měnit prstoklad na klaviatuře.
5
Tlačítko [Split/ Dual]
Umožňuje hrát různými zvuky v levé a pravé části klaviatury
(Split Play), popř. vrstvit různé zvuky na sebe (Dual Play). (p. 10)
6
Tlačítka Tone
Volí zvuk, kterým hrajete na klávesách. (p. 8)
7
Tlačítko [Registration]
Umožňuje uložit své oblíbené nastavení pro hru, takže je velmi
snadno vyvoláte kdykoliv během hraní příště.
8
Displej
Na displeji vidíte informace, jako je jméno zvuku, jméno stylu, jméno
skladby, tempo a rytmus.
9
Ovladač [ ] (select/conrm)
Umožňuje změnit nebo potvrdit položku či hodnotu, uvedenou na
obrazovce. (p. 7)
Otočením
ovladače
Změníte položku nebo
hodnotu
Stiskem
ovladače
Potvrzujete
10
Tlačítko [ ] (back)
Budete vráceni na předchozí operaci. (p. 7)
11
Tlačítko [ ] (song)
Volí integrovanou skladbu nebo záznam vaší hry pro přehrání.
(p. 12)
12
Tlačítko [
s
] (play/stop)
Spustí/ zastaví přehrávání skladby, popř. spustí/ zastaví nahrávání
(p. 12, p. 13)
13
[
t
] (recording) tlačítko
Nahrávání vaší hry. (p. 13)
14
Tlačítko [Part]
Umožňuje vybrat part (pravou ruku, levou ruku, doprovod), který bude
znít. Současně umožňuje oddělené nahrávání partů. (p. 12, p. 14)
15
Tlačítko [ ] (metronome)
Zapíná/ vypíná metronom. (p. 11)
20
21 22 23 24 25
18
19
71 2 3 4 5 6
* Adaptér natočte tak, aby strana s indikátorem (viz obrázek) byla
nahoru a strana s textovou informací dolů.
5
Popis panelu
26 27
16
Ovladač [Tempo]
Určuje tempo metronomu nebo skladby. Otočením ovladače doprava
tempo zrychlíte, doleva je zpomalíte. Delším stiskem ovladače vrátíte
standardní hodnotu.
5 Změna tempa metronomu (p. 11)
5 Změna tempa skladby (p. 12)
17
Tlačítko [ ] (settings)
Získáte přístup k režimu Function mode, kde můžete měnit různá
nastavení. (p. 24)
18
Horní víko
Otevřením horního víka umožníte výstup čistěji denovaného zvuku,
zavřením je zvuk měkčí. (p. 6)
19
Stojan na noty
Sem postavíte tištěnou partituru. (p. 6)
20
Pedál
Stiskem pedálu aplikujete na zvuk piana efekty. Pedálu můžete přiřadit
nejrůznější funkce.
5 Aplikace efektů na zvuk piana (p. 7)
5 Přiřazení funkcí pedálům (p. 25)
21
USB Computer Port
Sem připojíte počítač USB kabelem (nutno dokoupit). Pokud
je připojený počítač, data hry můžete přenášet z piana do SW
sekvenceru (nutno dokoupit) v počítači, a dále je pak zpracovat při
produkci nebo editací.
22
USB Memory Port
Sem připojte USB ash disk. Využijete jj po záznam vaší hry na piano
v audio podobě, nebo pro přehrávání hudebních dat v pianu (ve
formátu WAVE, MIDI, MP3) z USB ash disku. (p. 12, p. 15)
23
Konektor Input
Sem můžete připojit audio přehrávač, jako je smartphone s aplikací
přehrávače, nebo iPod. Zvuk, přehrávaný v mobilním zařízení, slyšíte
v reproduktorech nástroje. Můžete také hrát na piano s doprovodem
oblíbených skladeb.
24
Výstupní konektory (L/Mono, R)
Externí reproboxy zapojíte sem. Jelikož umožňují zesílit zuk piana, jsou
užitečné, když potřebujete hrát před velkým počtem posluchačů.
25
Konektory Phones
Sem můžete připojit stereo sluchátka. Jelikož má piano dva
sluchátkové konektory, mohou je využít dva lidé současně. (p. 7)
26
Konektor DC In
Sem zapojte přibalený adaptér.
27
Konektor Pedal
Sem připojíte kabel pedálu.
Pouze LX708
9 10 11 12 13 14 15 16 178
Indikátor
6
° Než začnete hrát
Otevření víka klaviatury (Zapnutí nástroje)
Piano umožňuje zapnutí/ vypnutí nástroje otevřením, resp. zavřením
krytu klaviatury.
* Můžete však také ponechat kryt otevřený, a nástroj zapnout/
vypnout stiskem vypínače [
L
].
* Pokud jste k pianu připojili externí reproboxy, stáhněte hlasitost
externích zařízení dříve, než otevřete kryt klaviatury.
1. Otevření krytu klaviatury.
LX708
Chcete-li otevřít kryt klaviatury, použijte obě ruce.
Stojan na noty
Uchopte jej mimo
oblast stojanu na
noty
POZN.
Před zvednutím krytu klaviatury jej uchopte v místech mimo
oblast stojanu na noty. Když byste jej při otevírání uchopili
uprostřed, mohly by se prsty dostat mezi kryt stojan.
LX706 / LX705
Kotevření krytu klaviatury použijte obou rukou, lehce jej
pozvedněte a zasuňte směrem od sebe.
* Pokud zavíráte/ otevíráte kryt klaviatury, dejte si pozor, abyste
si neskřípli prsty mezi tělo a víko nástroje. Zvláště dejte pozor,
jestliže nástroj používají děti.
Využití víka klaviatury k ukrytí panelu
(klasická poloha)
Jestliže otevíráte kryt pomalu, zastaví se v poloze, ve které kryje
tlačítka a displej. V tom případě se můžete plně soustředit na svou
hru, jako byste hráli na akustické piano. Pokud zatlačíte kryt dále
dovnitř a nahoru, zastaví se v poloze, kdy je ovládací panel viditelný.
Kryt klaviatury
Použití stojanu na noty
1. Pomalu vytáhněte stojan na noty směrem k sobě.
2. Zvedněte podpěru v zadní části stojanu na noty, a
postavte ji na základnu.
Podpora
Základna
3. Nastavte držáky stránek.
Slouží k tomu, aby přidržovaly stránky tištěné partitury. Jestliže je
nepotřebujete, ponechte je spuštěné.
Stiskněte
* Pokud zvedáte či pokládáte stojan na noty, dbejte, abyste si
neskřípli prsty mezi pohyblivé části a stojan. Zvláště dejte pozor,
jestliže nástroj používají děti.
Otevření/ zavření horního víka
Otevřením horního víka umožníte výstup čistěji denovaného zvuku,
zavřením je zvuk měkčí.
1. Horní víko zvedejte pouze oběma rukama.
2. Chcete-li horní víko zavřít, oběma rukama je lehce
položte.
* Pokud zavíráte/ otevíráte horní víko, dbejte, abyste si neskřípli
prsty mezi pohyblivé části a tělo nástroje. Zvláště dejte pozor,
jestliže nástroj používají děti.
* Netlačte silou na zadní část horního víka, mohli byste je poškodit.
Nastavení celkové hlasitosti
Ovladačem [ ] nastavíte hlasitost.
Otočte ovladačem
[ ]
Otočením ovladače doprava hlasitost zvýšíte,
doleva ji snížíte.
Stiskněte ovladač
[
]
Obrazovka udává aktuální nastavení hlasitosti.
Ohledně funkce Auto O
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době od
poslední akce při hraní, nebo pomocí tlačítek a ovládacích prvků
na panelu (funkce Auto O).
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypněte
funkci Auto O (p. 27).
5 Veškerá nastavení, která jste provedli, budou po vypnutí
ztracena. Jestliže potřebujete uchovat aktuální nastavení,
musíte je nejprve uložit (p. 28).
5 Normální chod obnovíte zapnutím/ vypnutím přístroje.
LX706 / LX705
Pouze LX708
7
Než začnete hrát
Použití sluchátek
Sluchátka využijete, když chcete hrát, aniž by zvuk vaší hry byl slyšet
ve vašem okolí. Jelikož má piano dva sluchátkové konektory, mohou
je využít dva lidé současně.
1. Sluchátka zapojíte do konektoru Headphone.
Po připojení sluchátek už není slyšet zvuk v reproduktorech piana.
2. Ovladačem [ ] nastavte hlasitost zvuku ve
sluchátkách.
MEMO
Kdykoliv nepoužíváte sluchátka, můžete je pověsit na speciální
háček.
Zavěšení sluchátek
Použití pedálů
Stiskem pedálu aplikujete na zvuk piana efekty.
Soft pedál
Sostenuto Pedál
Damper pedál
Damper pedál
(vpravo)
Tímto pedálem prodloužíte zvuk. Držíte-li pedál,
tóny budou prodlouženy na určitou dobu, i když
zvednete ruce z klaviatury.
Rezonance zvuku je dána tím, jak hluboko
stisknete pedál.
Sostenuto Pedál
(střed)
Prodlužuje tóny kláves, které byly stisknuty ve
chvíli, kdy byl stisknutý i pedál.
Soft pedál
(vlevo)
Tento pedál využijete ke změkčení zvuku.
Budete-li hrát se stisknutým soft pedálem,
získáte zvuk, který není tak silný, jako když
hrajete stejně, leč bez pedálu. Změkčení zvuku
můžete jemně měnit hloubkou stisku pedálu.
* Pokud pracujete s pedálem, dbejte, abyste si neskřípli prsty mezi
základnu a pohyblivou část pedálu. Zvláště dejte pozor, jestliže
nástroj používají děti.
POZN.
Pod pedály je podpěra, zajišťující pedály. Při hraní na piano by
mohla podpěra proniknout výše, což způsobí, že pedály se při
stoupnutí na ně začnou kývat. Pokud se tak stane, snižte podpěru
otáčením tak, aby měla pevný kontakt s podlahou. To znamená, že
pokud piano stojí na koberci, měli byste vyšroubovat podpěru tak,
aby pevně dosedla až na podlahu.
Podpěra
Základní operace funk
Pro ovládání funkcí piana použijte ovladač [ ] (select/conrm) a
tlačítko [ ] (back).
LX705/6/8
LX705/6/8
Změna položky nebo hodnoty na
obrazovce
Otočte ovladačem [ ]
Potvrzujete Stiskněte ovladač [
]
Budete vráceni na předchozí operaci Stiskněte ovladač [
]
Chcete-li se vrátit ke standardnímu
rozložení
Podržte déle ovladač [
]
Vypnutí nástroje
1. Podržte déle tlačítko [
L
].
* Piano umožňuje zapnutí/ vypnutí nástroje zavřením krytu
klaviatury.
LX708
Chcete-li kryt klaviatury zavřít, oběma rukama jej opatrně položte.
LX706 / LX705
Při uzavření zcela vysuňte kryt klaviatury směrem ksobě aopatrně
položte.
* Nikdy neodpojujte napájecí kabel 10s po vypnutí nástroje.
POZN.
Dbejte, aby do piana nezapadly cizí předměty, např. notová
partitura či jiné papíry, různými otvory kolem klaviatury. Rovněž
neotevírejte kryt klaviatury, jestliže na něm leží papíry. Mohlo by
se stát, že papíry se zaseknou a nebude možné je vytáhnout, což
může vést až k poškození nástroje.
8
° Hraní
Hraní různými zvuky
Kromě zvuků piana, umožňuje nástroj hrát i mnoha dalšími zvuky.
Jsou zde čtyři skupiny zvuků, každé zvukové tlačítko volí svou
skupinu.
& Více o zvucích, viz Výpis zvuků" na konci manuálu.
Skupiny zvuků
Tlačítko Vysvětlení
Tlačítko [Piano] Zvuky koncertního křídla
Tlačítko [E.
Piano]
Zvuky elektrického piana
Tlačítko [Strings]
Volí zvuky strunných nástrojů, jako jsou housle,
ale i jiných, používaných v orchestru
Tlačítko [Other]
Volí různé zvuky, jako varhany, nebo
doprovodné zvuky.
* Jestliže jste zvolili zvuk varhan, který využívá
Rotary efekt , simulující otáčení reproduktoru,
stiskem tlačítka [Other] přepínáte rychlost
efektu Rotary
Tlačítko
[Registration]
Uložené nastavení pro hru
1. Stiskněte zvukové tlačítko (např. [Piano]).
Tím zvolíte skupinu zvuků. Jméno aktuálně zvoleného zvuku
vidíte na displeji.
Jméno zvuku
2. Otočte ovladačem [ ].
Můžete tak volit další zvuky v dané skupině zvuků.
Výběr ostatních zvuků tlačítkem [Other]
Kategorie
Jméno
zvuku
Otočte ovladačem
[ ]
Zvolíte následující zvuk.
Jakmile dosáhnete posledního zvuku v
kategorii, budou voleny zvuky z následující
kategorie.
Stiskněte ovladač
[
]
Zvolíte kategorii zvuků. Otočením
ovladače [ ] přepnete na jinou kategorii.
Uložení nastavení pro hru (Registration)
Umožňuje uložit své oblíbené nastavení pro hru, takže je velmi
snadno vyvoláte kdykoliv během hraní příště.
Tato nastavení nazýváme „Registrace. Můžete uložit celkem 36
Registrací, 9 pod každým z tlačítek [1]–[4]. Těchto 36 Registrací
souhrnně nazýváme „sadou Registrací” (Registration Set).
=
Sada Registrací
36 Registrací
1-1 2-1 3-1 4-1
1-9 2-9 3-9 4-9
Nastavení, uložená v Registraci
Nastavení Stránka
Zvolený zvuk (včetně variant Split nebo Dual) p. 8
Ambience p. 16
Rotary Speed p. 8
Key Touch p. 16
Transpose p. 11
Split on/o p. 10
Split point p. 10
Left Shift p. 10
Right Shift p. 10
Dual on/o p. 10
Tone 1 Shift p. 10
Tone 2 Shift p. 10
Balance (Split, Dual) p. 10
Twin Piano on/o p. 24
Twin Piano Mode p. 24
Damper Pedal Part p. 25
Center Pedal p. 25
Left Pedal p. 26
MIDI Transmit Ch. p. 26
Vyvolání a editace Registrace
1. Stiskněte tlačítko [Registration].
2. Stiskněte příslušné číslo paměti ([1]–[4]), kde je
uložena požadovaná Registrace.
3. Otočením ovladače [ ] zvolíte variaci Registrace.
Vyvolá se zvolená Registrace.
MEMO
K vyvolání Registrace můžete využít pedál (p. 26).
4. Chcete-li editovat zvolenou Registraci, stiskněte
ovladač [ ] a poté natočte ovladač [ ] doprava.
MEMO
Pokud stisknete tlačítko [Registration], ukončíte obrazovku
Registration, vrátíte se do stavu před vyvoláním Registrace.
9
Hraní
Uložení aktuálního nastavení do Registrace.
POZN.
Jestliže ukládáte Registraci do konkrétní paměti, přepíše
nastavení, které zde již bylo uloženo.
1. Podržte tlačítko [Registration], stiskem tlačítka [1]-
[4] zvolíte Registraci a ovladačem [
] zvolíte variaci.
2. Přejmenování Registrace.
Vyberte znak, který
chcete změnit
Otočte ovladačem [ ]
Změňte znak
Stiskněte ovladač [
] (potvrzení)
/
Otočte ovladačem [ ] (změna znaku)
/
Stiskněte ovladač [ ] (zpět)
Vložení jednoho
znaku
Stiskněte tlačítko [
s
].
Vymazání jednoho
znaku
Stiskněte tlačítko [
7
]
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [
].
3. Ovladačem [ ] zvolte
(
na pravém okraji
obrazovky, a stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
Registrace je uložena.
POZN.
Pokud je na displeji „Executing..., nikdy nevypínejte nástroj.
Uložení sady Registrací (Registration Export)
Můžete uložit veškeré Registrace nastavení v paměti do sady
Registrací na externí USB ash disk.
1. Zapojte USB ash disk do USB Memory portu.
* Nikdy nevypínejte přístroj, ani neodpojujte USB ash disk, dokud
bliká LEDka přístupu na USB ash disk
2. Stiskněte tlačítko [ ].
Tlačítko [ ] svítí a nástroj je v režimu Function mode.
3. Otočením ovladače [ ] vstoupíte na obrazovku
„Registration Export“.
4. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
Objeví se obrazovka Registration Export.
5. Přejmenování sady Registrací.
Vyberte znak, který
chcete změnit
Otočte ovladačem [ ]
Změňte znak
Stiskněte ovladač [
] (potvrzení)
/
Otočte ovladačem [ ] (změna znaku)
/
Stiskněte ovladač [ ] (zpět)
Vložení jednoho
znaku
Stiskněte tlačítko [
s
].
Vymazání jednoho
znaku
Stiskněte tlačítko [
7
]
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [
].
6. Ovladačem [ ] zvolte
(
na pravém okraji
obrazovky, a stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
Nastavení je uloženo.
POZN.
Pokud je na displeji „Executing..., nikdy nevypínejte nástroj.
7. Chcete-li ukončit režim Function, stiskněte tlačítko
[
].
Tlačítko [ ] zhasne.
Načtení uložené sady Registrací (Registration Import)
Povíme si, jak můžete načíst data, uložená na USB disku pod tlačítkem
[Registration].
POZN.
Když načtete sadu Registrací, veškeré Registrace, uložené pod
tlačítkem [Registration] budou přepsána a ztracena. Jestliže
nechcete přijít o tyto Registrace, uložte je na USB ash disk.
1. Zapojte USB ash disk do USB Memory portu.
2. Stiskněte tlačítko [ ].
Tlačítko [ ] svítí a nástroj je v režimu Function mode.
3. Otočením ovladače [ ] vstoupíte na obrazovku
„Registration Import“.
4. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
Objeví se obrazovka Registration Import.
5. Pomocí ovladače [ ] vyberte sadu Registrací,
kterou chcete načíst.
6. Stiskněte ovladač [ ].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [ ].
7. Ovladačem [ ] zvolte Yes“ a stiskněte ovladač [ ].
Nastavení je načtené.
POZN.
Pokud je na displeji „Executing..., nikdy nevypínejte nástroj.
8. Chcete-li ukončit režim Function, stiskněte tlačítko
[ ].
Tlačítko [ ] zhasne.
10
Hraní
Hraní různými zvuky pravou a levou rukou
Můžete hrát různými zvuky vlevé a pravé části klaviatury, po
rozdělení na denované klávese. To se nazývá „Split Play, a klávesa,
na které je klaviatura rozdělena, se nazý„Dělící bod”.
1. Několikerým stiskem tlačítka [Split/Dual] vstoupíte
na obrazovku Split.
Zvuk pravé ruky
Zvuk levé ruky
Položka
Když zapnete nástroj, je zvolen pro pravou ruku zvuk „European
Grand”, a pro levou ruku zvuk „A.Bass + Cymbal”.
Jakmile zapnete rozdělení, bude nastavení klaviatury následující.
Zvuk levé ruky Zvuk pravé ruky
Dělící bod (Při zapnutí standardně): F#3
2. Chcete-li ukončit Split Play, stiskněte několikrát
tlačítko [Split/Dual], až zhasne.
Změna nastavení pro Split Play
Pokud potřebujete editovat následující nastavení, vstupte na
obrazovku Split.
Operace
Změna zvuku levé
ruky
(Split–Left Tone)
1. Stiskněte tlačítko zvuku.
Tím zvolíte skupinu zvuků.
2. Ovladačem [ ] zvolte zvuk.
* Jestliže zvolíte zvuk tlačítka [Piano] pro levou
ruku, zní jinak, než obvykle.
Změna zvuku pravé
ruky
(Split–Right Tone)
1. Stiskem ovladače [ ] se na horním řádku
displeje objeví „–” „+”.
2. Otočením ovladače [ ] vstoupíte na
obrazovku „Right Tone“.
3. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
4. Stiskněte tlačítko zvuku.
Tím zvolíte skupinu zvuků.
5. Ovladačem [ ] zvolte zvuk.
Změna bodu
rozdělení
(Split–Point)
1. Stiskem ovladače [ ] se na horním řádku
displeje objeví „–” „+”.
2. Pomocí ovladače [ ] vstoupíte na obrazovku
položky, kterou chcete nastavit.
3. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
4. Pomocí ovladače [ ] zvolte hodnotu, kterou
chcete změnit.
Změna vyvážení
hlasitostí zvuku pro
levou a pravou ruku
(Split–Balance)
Změna oktávy zvuku
v pravé a levé ruce
(Split–Right/Left Shift)
Vrstvení dvou zvuků
Na jedné klávese mohou znít dva různé zvuky současně. Tato funkce
se nazý„Dual Play”.
1. Několikerým stiskem tlačítka [Split/Dual] vstoupíte
na obrazovku Dual.
Zvuk 1
Zvuk 2
Položka
Když zapnete nástroj, je zvolen jako zvuk 1 „European Grand”, a
jako zvuk 2 „Symphonic Str1”.
2. Chcete-li ukončit Dual Play, stiskněte několikrát
tlačítko [Split/Dual], až zhasne.
Změna nastavení pro Dual Play
Pokud potřebujete editovat následující nastavení, vstupte na
obrazovku Dual.
Operace
Změna zvuku 2
(Dual–Tone 2)
1. Stiskněte tlačítko zvuku.
Tím zvolíte skupinu zvuků.
2. Ovladačem [ ] zvolte zvuk.
* Jestliže zvolíte zvuk tlačítka [Piano] jako zvuk 2,
bude znít jinak, než obvykle.
Změna zvuku 1
(Dual–Tone 1)
1. Stiskem ovladače [ ] se na horním řádku
displeje objeví „–” „+”.
2. Otočením ovladače [ ] vstoupíte na obrazovku
Tone 1“.
3. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
4. Stiskněte tlačítko zvuku.
Tím zvolíte skupinu zvuků.
5. Ovladačem [ ] zvolte zvuk.
Nastavení poměru
hlasitosti dvou
zvuků
(Dual–Balance)
1. Stiskem ovladače [ ] se na horním řádku
displeje objeví „–” „+”.
2. Pomocí ovladače [ ] vstoupíte na obrazovku
položky, kterou chcete nastavit.
3. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
4. Pomocí ovladače [ ] zvolte hodnotu, kterou
chcete změnit.
MEMO
Dual Play můžete použít také stiskem obou tlačítek
zvuku současně.
Nastavení oktávy
dvou zvuků
(Dual–Tone 1/Tone
2 Shift)
Čtení jména noty (např. C4)
Abecední indikace pro nastavení, třeba „split point, udává
jméno noty.
Např. „C4” značí „čtvrté‘C’ z levé strany klaviatury.
C4 C5 C6 C7 C8C3C2C1
11
Hraní
Cvičení s metronomem
Můžete cvičit podle metronomu.
1. Stiskněte tlačítko [ ].
Tlačítko [ ] bliká a spustí se metronom.
MEMO
Během přehrávání skladby zní metronom vtempu podle
zadaného rytmu skladby.
2. Je-li potřeba změnit tempo, otočte ovladačem
[Tempo].
3. Potvrzení změny rytmu změníte stiskem ovladače [
] na obrazovce Time signature”, a poté otočením
ovladače [ ] provedete volbu.
Dostupné
druhy rytmu
2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8,
8/8, 9/8, 12/8
(standardní hodnota: 4/4)
4. Dalším stiskem tlačítka [ ] metronom zastavíte.
Tlačítko [ ] zhasne.
Změna nastavení metronomu
Následující nastavení je možné provést jen, když svítí tlačítko [ ].
Operace
Změna rytmu
(time signature)
1. Stiskem ovladače [ ] se na horním řádku
displeje objeví „–” „+”.
2. Pomocí ovladače [ ] vstoupíte na obrazovku
položky, kterou chcete nastavit.
3. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
4. Pomocí ovladače [ ] zvolte hodnotu, kterou
chcete změnit.
Potlačení těžké
doby (downbeat)
na první dobu
Změna šablony
metronomu
Změna hlasitosti
metronomu
Změna zvuku
metronomu
Transpozice vaší hry
Klaviaturu můžete transponovat v půltónových krocích.
Když doprovázíte vokál, nebo hrajete na sólový nástroj, můžete
transponovat jeho výšku, odpovídající lépe zpěvákově hlasovému
rozsahu, aniž byste museli měnit prstoklad na klaviatuře.
1. Podržte tlačítko [Transpose] a otočením ovladače [
] zadejte, o kolik půltónů chcete transponovat.
Např. je-li skladba v tónině E dur a chcete hrát v C dur, nastavte
Transpose na „4”.
Hrajete-li C E G
0
Bude znít E G H
MEMO
Můžete také změnit nastavení transpozice klaviatury, když
podržíte tlačítko [Transpose] a stisknete notu, která bude tónikou
(root note) transponované tóniny.
2. Chcete-li transpozici ukončit, stiskněte tlačítko
[Transpose] znovu.
Tlačítko [Transpose] zhasne.
12
° Poslech skladby
ehrávání skladeb
Nyní k tomu, jak si poslechnout připravené demo skladby. Můžete si
poslechnout, jak tyto interní skladby modelují vaši hru, anebo cvičit
jednu ruku v jejich doprovodu.
& Viz „Seznam skladeb" na konci manuálu.
Výpis kategorií
Kategorie Vysvětlení
Poslech
Interní
skladba
piana
Pianové skladby, doporučené k poslechu
Ensemble (*)
Proslavené skladby, především klasické
hudby. Ty zahrnují pianové koncerty, dueta
a jazzová aranžmá. Jelikož tato kolekce
obsahuje skladby, které jsou pro hru náročné,
doporučujeme je pouze pokročilým žákům.
Entertainment
(*)
Aranžmá obecně známých skladeb z celého
světa, včetně popových, jazzových a dětských
skladeb, v aranžmá, které zvládne široká škála
hráčů, od začátečníků po pokročilé jedince.
Do Re Mi
Lesson (*)
Tyto lekce využijete k výuce základů hudby,
doprovodu vlastního zpěvu skladbou, nebo ke
cvičení četby notového záznamu.
Scales (*)
Stupnice přes celou klaviaturu
(durové, mollové)
Hanon
The Virtuoso Pianist No.1–20
Beyer
Vorschule im Klavierspiel Op.101 No.1–106
Burgmüller
25 Études faciles et progressives Op.100
Czerny100
100 Übungsstücke Op.139
USB paměť
Skladby, uložené na USB ash disku
Interní paměť
Skladby, uložené do interní paměti
(*) Skladby, odpovídající přibalené sadě partitur „Roland Piano Masterpieces.
1. Stiskněte tlačítko [ ].
Vstoupíte na obrazovku Song.
Kategorie
Tempo Rytmus Takt
Jméno skladby
2. Ovladačem [ ] zvolíte kategorii , a pak stiskem
ovladače [ ] volbu potvrdíte.
3. Otočením ovladače [ ] zvolíte jméno skladby.
Můžete volit jména skladeb v kategorii.
MEMO
Jestliže se rozhodnete pro jinou kategorii, stiskněte tlačítko [
].
4. Stiskněte tlačítko [
s
].
Přehrávání skladby se spustí.
5. Dalším stiskem tlačítka [
s
] skladbu zastavíte.
Tlačítko [
s
] zhasne.
6. Chcete-li ukončit nastavení skladby, stiskněte
tlačítko [ ].
Tlačítko [ ] zhasne.
Změna způsobu přehrávání skladeb
Operace
Přehrávání
jednotlivých partů
Integrované skladby sestávají ze tří par
(pravá ruka, levá ruka, doprovod), a můžete
přehrávat jen ten part(y), který chcete slyšet.
* Některé skladby neobsahují part levé ruky,
ani doprovodný part. Vtakovém případě
nelze zvolit odpovídající part.
1. Stiskněte tlačítko [Part].
2. Pomocí ovladače [ ] zvolte part, který chcete
umlčet.
3. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
Určený part bude umlčený.
4. Stiskněte tlačítko [
s
].
Přehraje se pouze zvolený part(y) skladby.
Změna tempa
skladby
1. Otočte ovladačem [Tempo].
MEMO
Delším stiskem ovladače vrátíte standardní
hodnotu.
Přehrávání skladby
v pevném tempu
To se hodí, když chcete cvičit v doprovodu
přehrávané skladby.
1. Podržte tlačítko [
s
] a otočte ovladačem
[Tempo].
2. Zvolte „On.
Výběr taktu pro
přehrání
1. Proveďte kroky 1–3 v „Přehrávání skladby.
2. Stiskněte ovladač [ ].
Vstoupíte na obrazovku taktu.
3. Pomocí ovladače [ ] zvolte takt, který chcete
přehrát.
4. Stiskněte tlačítko [
s
].
Skladba se přehraje od zadaného taktu.
MEMO
5 Delším stiskem ovladače [
] přejdete na začátek
skladby.
5 Stiskem tlačítka [
] budete vráceni na obrazovku
Song Select.
Spuštění
metronomu před
zahájením skladby
1. Podržte tlačítko [ ] a stiskněte tlačítko [
s
].
Jak přehrát
všechny skladby ve
zvolené kategorii
1. Podržte tlačítko [ ] a stiskněte tlačítko [
s
].
Přehrávání v jiné
tónině
1. Stiskněte tlačítko [ ].
Tlačítko [ ] svítí a nástroj je v režimu Function
mode.
2. Otočením ovladače [ ] vstoupíte na
obrazovku „Song Transpose“.
3. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
4. Pomocí ovladače [ ] zvolte půltóny, které
chcete transponovat.
5. Stiskněte tlačítko [
s
].
Skladba se nyní přehrává již transponovaná.
Přehrávání skladeb
ze složky na USB
ash disku
1. Stiskněte tlačítko [ ] a otočením ovladače [ ]
zvolte „USB Memory.
2. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
Vstupte do složky
3. Otočením ovladače [ ] zvolíte požadovanou
složku.
4. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
Vystupte ze složky
5. Otočte ovladačem [ ] doleva a zvolte „Up”.
6. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
13
° Nahrávání vaší hry
Nahrávání hry na klávesy
Svou vlastní hru můžete nahrát, kdykoliv později přehrát a
zkontrolovat.
Příprava k nahrávání
1. Vyberte zvuk, kterým chcete hrát.
2. Zvuk metronomu nastavíte podle potřeby.
Také tempo a rytmus metronomu libovolně upravíte. Nastavení
metronomu se ukládá do skladby, a totéž nastavení využijete také
při přehrávání.
3. Stiskněte tlačítko [
t
].
Tlačítko [
t
] svítí, tlačítko [
s
] bliká, a piano je v režimu standby
pro nahrávání.
Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte tlačítko [
t
] znovu.
Spuštění/ zastavení nahrávání
4. Stiskněte tlačítko [
s
].
Po odpočítání jednoho taktu se spustí nahrávání, a svítí obě
tlačítka [
7
] i [
s
]. Vaše hra se ukládá automaticky.
MEMO
Nahrávání spustíte také stiskem klávesy, místo stisku tlačítka
[
s
]. Vtomto případě nezazní zvuk odpočítání.
5. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko
[
s
] znovu.
Nahrávání se zastaví.
Poslech nahraného záznamu hry
6. Stiskněte tlačítko [
s
].
Po dokončení záznamu, je nově nahraná skladba zvolena.
Nahraná skladba se začne přehrávat.
Vymazání uložené skladby
Nahraná skladba můžete vymazat.
MEMO
5 Nahraná skladba můžete vymazat také, když podržíte tlačítko [
7
]
a stisknete tlačítko [
].
5 Pokud chcete vymazat všechny skladby, uložené mezi v interní
paměti, inicializujte paměť (“Format Media” (p. 27)).
1. Stiskněte tlačítko [ ].
Tlačítko [ ] svítí a nástroj je v režimu Function mode.
2. Otočením ovladače [ ] vstoupíte na obrazovku
„Delete Song“.
3. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
Objeví se obrazovka Delete Song.
4. Ovladačem [ ] zvolíte paměť, ve které je skladba,
kterou chcete vymazat, a pak stiskem ovladače [ ]
volbu potvrdíte.
5. Ovladačem [ ] zvolíte skladbu, kterou chcete
vymazat, a stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [ ].
6. Ovladačem [ ] zvolíte Yes“, a pak stiskem ovladače
[
] volbu potvrdíte.
Spustí se vymazání.
Správa nahraných skladeb
Operace
Přejmenování
nahrané
skladby
Uloženou skladbu můžete přejmenovat.
1. Stiskněte tlačítko [ ].
Tlačítko [ ] svítí a nástroj je v režimu Function mode.
2. Ovladačem [ ] vstoupíte na obrazovku „Rename
song“, a stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
3. Ovladačem [ ] zvolíte paměť, ve které je skladba,
kterou chcete přejmenovat, a pak stiskem ovladače
[ ] volbu potvrdíte.
4. Ovladačem [ ] zvolíte skladbu, kterou chcete
přejmenovat, a stiskem ovladače [ ] volbu
potvrdíte.
5. Přejmenujte skladbu.
Vyberte znak, který
chcete změnit
Otočte ovladačem [
]
Změňte znak
Stiskněte ovladač [
] (potvrzení)
/
Otočte ovladačem [ ] (změna znaku) /
Stiskněte ovladač [ ] (zpět)
Vložení jednoho znaku
Stiskněte tlačítko [
s
].
Vymazání jednoho znaku
Stiskněte tlačítko [7].
6. Ovladačem [ ] zvolte
(
na pravém okraji
obrazovky, a stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
Objeví se dotaz na potvrzení.
7. Ovladačem [ ] zvolíte Yes“, a pak stiskem ovladače
[ ] volbu potvrdíte.
Název skladby je změněn.
* Pokud je na displeji „Executing..., nikdy nevypínejte
nástroj, ani neodpojujte USB paměť.
8. Stiskněte tlačítko [ ].
Tím jste ukončili režim Function mode.
14
Nahrávání vaší hry
Operace
Kopírování
nahrané
skladby
Skladby, uložené v interní paměti lze kopírovat
do USB paměti. Popř. skladby uložené v USB
paměťovém zařízení, lze zkopírovat do interní
paměti.
1. Stiskněte tlačítko [ ].
Tlačítko [ ] svítí a nástroj je v režimu Function mode.
2. Ovladačem [ ] vstoupíte na obrazovku „Copy song“,
a stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
3. Ovladačem [ ] zvolíte zdrojovou skladbu pro
kopírování, a stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
4. Ovladačem [ ] zvolte sklabu, který chcete
kopírovat.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [ ].
5. Stiskněte ovladač [ ].
Spustí se kopírování.
* Pokud je na displeji „Executing..., nikdy nevypínejte
nástroj, ani neodpojujte USB paměť.
6. Stiskněte tlačítko [ ].
Tím jste ukončili režim Function mode.
Pokročilé metody nahrávání
Nahrávání pouze jedné ruky
Záznamem hry levé ruky jako Left
part, a hry pravé ruky jako Right part,
můžete nahrát každou ruku zvlášť.
Příprava k nahrávání
1. Vyberte zvuk, kterým chcete hrát.
2. Zvuk metronomu nastavíte podle potřeby.
Také tempo a rytmus metronomu libovolně upravíte. Nastavení
metronomu se ukládá do skladby, a totéž nastavení využijete také
při přehrávání.
3. Stiskněte tlačítko [
t
].
Tlačítko [
t
] svítí, tlačítko [
s
] bliká, a piano je v režimu standby
pro nahrávání.
Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte tlačítko [
t
] znovu.
4. Podržte tlačítko [Part] a otočením ovladače [
] zvolte part, který nechcete nahrávat, a dalším
stiskem ovladač [ ] zhasne.
MEMO
Pokud jste nyní nezvolili part, záznam vaší hry bude obsahovat
následující party.
Hraní jednou rukou „Right” part (pravé ruky)
Hraní různými zvuky vlevé
a pravé ruce (Split Play)
Zvuk v levé části bude nahrávaný
do partu levé ruky („Left“), a zvuk
pravé části do partu pravé ruky
(„Right“)
Hraní dvěma vrstvenými
zvuky (Dual Play)
Zvuk 1 bude nahrávaný do partu
pravé ruky („Right“), a zvuk 2 do
partu doprovodu („Accomp“)
Spuštění/ zastavení nahrávání
5. Stiskněte tlačítko [
s
].
Po odpočítání jednoho taktu se spustí nahrávání, a svítí obě
tlačítka [
7
] i [
s
]. Vaše hra se ukládá automaticky.
MEMO
Nahrávání spustíte také stiskem klávesy, místo stisku tlačítka
[
s
]. Vtomto případě nezazní zvuk odpočítání.
6. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko
[
s
] znovu.
Nahrávání se zastaví.
Levý (nebo pravý) part
15
Nahrávání vaší hry
Overdubbing nahraného záznamu
Po záznamu hry jedné ruky pak můžete nahrát, metodou
overdubbing také hru druhé ruky.
Nahrávání metodou overdub využijete také k nahrávání integrované
skladby z kolekce.
Levý (nebo pravý) part
Pravý (nebo levý) part
Příprava k nahrávání
1. Stiskněte tlačítko [ ].
Vstoupíte na obrazovku Song.
MEMO
Stiskem tlačítka [
] budete vráceni na obrazovku výběru skladby.
2. Ovladačem [ ] zvolíte kategorii skladby, kam
chcete nahrávat metodou Overdub, a stiskem
ovladače [ ] volbu potvrdíte.
3. Ovladačem [ ] zvolte skladbu, do které chcete
nahrávat metodou Overdub.
Skladby volíte v rámci dané kategorie.
MEMO
Pro nahrávání vaší hry v doprovodu integrované skladby, můžete
nastavit tempo integrované skladby(p. 12).
4. Stiskněte tlačítko [
t
].
Tlačítko [
t
] svítí, tlačítko [
s
] bliká, a piano je v režimu standby
pro nahrávání.
Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte tlačítko [
t
] znovu.
5. Otočením ovladače [ ] vstoupíte na obrazovku
„Overdub“.
Nyní je zvolena skladba z kroku 3.
6. Stiskněte tlačítko [Part] a otočením ovladače [
] vyberte part, který chcete nahrát, a stiskem [ ]
začne ovladač blikat.
Spuštění/ zastavení nahrávání
7. Stiskněte tlačítko [
s
].
Po odpočítání jednoho taktu se spustí nahrávání, a svítí obě
tlačítka [
7
] i [
s
]. Vaše hra se ukládá automaticky.
MEMO
Nahrávání spustíte také stiskem klávesy, místo stisku tlačítka
[
s
]. Vtomto případě nezazní zvuk odpočítání.
8. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko
[
s
] znovu.
Nahrávání se zastaví.
Nahrávání do USB paměti
Jestliže nahrajete vaši hru jako audio záznam, můžete jej poslouchat i
v počítači nebo v audio přehrávači, když vytvoříte hudební CD, popř.
jej publikovat na internetu.
Příprava k nahrávání
1. Zapojte USB ash disk do USB Memory portu.
* Audio data nelze uložit do interní paměti piana.
* Nikdy nevypínejte přístroj, ani neodpojujte USB ash disk, dokud
bliká LEDka přístupu na USB ash disk
2. Vyberte zvuk, kterým chcete hrát.
3. Podržte tlačítko [
7
] a otočením tlačítka [ ] zvolte
„Audio.
MEMO
Můžete to také zadat v nastavení režimu Function „Režim
nahrávání” (p. 25).
4. Stiskněte tlačítko [
t
].
Tlačítko [
t
] svítí, tlačítko [
s
] bliká, a piano je v režimu standby
pro nahrávání.
Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte tlačítko [
t
] znovu.
5. Zvuk metronomu nastavíte podle potřeby.
Spuštění/ zastavení nahrávání
6. Stiskněte tlačítko [
s
].
Spustí se nahrávání a rozsvítí se tlačítka [
t
] a [
s
]. Vaše hra se
ukládá automaticky.
POZN.
Nikdy nevypínejte nástroj ani nevyjímejte USB paměť během
nahrávání.
7. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko
[
s
] znovu.
Nahrávání se zastaví.
MEMO
5 Nahranou skladbu můžete vymazat (p. 13).
5 Nahranou skladbu můžete přejmenovat (p. 13).
16
Toto piano umožňuje nastavit různé prvky zvuku, takže si můžete zvuk vašeho piana personalizovat podle potřeby.
Tuto funkci nazýváme „Piano Designer”.
MEMO
Proces vytváření zvuku vašeho vlastního piana můžete také provést
pomocí operací ve speciální aplikaci.
& “Using the Piano with an App (p. 20)
Nastavení zvuku pro celé piano
App „Piano Designer“
Položky Hodnota Vysvětlení
My Stage
Výběrem „My Stage” můžete hrát na piano i doma, ve svém oblíbeném hudebním prostředí. Využít tak můžete atmosféru a
akustiku při hraní na koncertní křídlo v různých prostředích, jako je koncertní síň, kostel, nebo nahrávací studio.
* Toto nastavení se týká pouze zvuků Grand Piano.
Piano Recital, At Hall Stage, Lakeside Studio, Impressionists, Heritage Hall, Lounge Concert, Church Concert, Jazz Club,
Medieval Salon, Recording Studio, Trad Opera House, East Coast Hall
Ambience
Typ Ambience
(prostoru)
(pouze pro zvuky
Grand Piano)
Volí prostor, charakteristický pro hraní na piano v různých prostředích.
Studio, Lounge, Concert Hall, Wooden Hall, Stone Hall, Cathedral
Ambience Depth
Nastavení hloubky prostorovosti zvuku. Vyšší nastavení vyrobí hlubší prostor, nižší naopak.
* Efekt ozvěny (Reverberation) se neaplikuje na audio soubory.
0-10
Key Touch
Fix, 1–100
(standardní
hodnota: 50)
Můžete také měnit odezvy kláves, na které hrajete.
Standardní hodnota 50 nabízí odezvu kláves, která je nejbližší té u akustického klavíru. Vyšší
nastavení zesílí odpor kláves. Zvolíte-li „Fix”, budou znít tóny na pevně dané hlasitosti, bez ohledu na
intenzitu úhozu.
Brilliance
-10-0-10
(standardní
hodnota: 0)
Můžete nastavit jas zvuku, hraného na klávesy nebo přehrávané skladby. Vyšší hodnoty značí jasnější
zvuk.
Master Tuning
415,3 Hz-466,2 Hz
(standardní
hodnota: 442,0 Hz)
Jestliže hrajete s orchestrem s dalšími nástroji, můžete upravit referenční výšku tónu tohoto piana,
takže s nimi bude správně ladit. Referenční výška se zpravidla vyjadřuje jako frekvence, kterou
slyšíte, když zahrajete notu střední A (A4). Operaci, kterou se referenční výška srovná s ostatními
nástroji, nazýváme „ladění” (tuning).
° Vytvoření vlastního zvuku piana (Piano Designer)
1. Stiskněte tlačítko [Piano Designer].
2. Pomocí ovladače [ ] vstoupíte na obrazovku položky, kterou chcete nastavit.
3. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
4. Ovladačem [ ] zadejte hodnotu nastavení.
5. Chcete-li ukončit nastavení skladby, stiskněte tlačítko [Piano Designer].
Tlačítko [Piano Designer] zhasne.
17
Vytvoření vlastního zvuku piana (Piano Designer)
Položky Hodnota Vysvětlení
Temperament
Můžete hrát klasická díla, třeba barokní, v historickém ladění.
Většina moderních skladeb je komponována a přehrávána vtemperovaném ladění, které je dnes nejběžnější. Avšak dříve
se používala celá řada různých systémů ladění. Hrajete-li dílo vtom ladění, ve kterém bylo napsáno, uslyšíte harmonické v
akordech, původně zamýšlených autorem skladby.
Equal
(standardní
hodnota)
Toto ladění dělí oktávu na 12 stejných částí. Je ladění, které se u dnešních pian používá nejčastěji.
Každý interval má stejnoměrné rozložení disonance.
Just Major
U těchto ladění jsou primární triády čistě konsonantní. Nehodí se ke hraní melodie a nelze je
transponovat, ale má krásný zvuk. Ladění Just se liší pro durové a mollové tóniny.
Just Minor
Pythagorean
Toto ladění, pocházející od lozofa Pythagora, eliminuje disonance v kvartách a kvintách.
Ačkoliv zní triády lehce disonantně, je toto ladění vhodné i pro skladby s jednoduchou melodií.
Kirnberger I
Jako u ladění Just, jsou primární triády u tohoto ladění konsonantní. Nádhernou zvučnost získáte,
pokud jsou skladby napsány v tóninách, odpovídajících tomuto ladění.
Kirnberger II Revize ladění Kirnberger I, která redukuje omezení použitelných kláves.
Kirnberger III
Vylepšená ladění Meantone a Just, nabízí rozsáhlé možnosti modulace. Hraní je možné na všech
klávesách. Poněvadž se rezonance liší podle tóniny, akordy, hrané v tomto ladění, ve srovnání s
temperovaným laděním, rezonují jinak.
Meantone
Toto ladění poněkud zužuje kvintu vůči ladění Just. Zatímco ladění Just obsahuje dva typy
celotónové (durový a mollový), ladění Meantone používá pouze jeden typ celotónového zvuku
(mean whole tone). Transpozice je možná jen v omezené míře.
Werckmeister
Toto ladění obsahuje osm čistých kvint a čtyři zmenšené kvinty. Hraní na všechny klávesy je možné.
Jelikož různé klávesy produkují odlišná chvění, budou akordy rezonovat odlišným způsobem, ve
srovnání s temperovaným laděním (Werckmeister I (III)).
Arabic Toto ladění je vhodné pro hudbu z arabských zemí.
Temperament Key
C–B
(standardní
hodnota: C)
Pokud hrajete sjiným, než temperovaným laděním, musíte zadat toniku pro skladbu, kterou budete
hrát (tedy tón, který odpovídá C pro durovou řadu aA pro mollovou tóninu). Pokud si zvolíte
temperované ladění, není třeba zadávat tóninu.
Hammer Response
O, 1-10
(standardní
hodnota: 1)
Nastaví dobu, od stisku klávesy, než zazní zvuk. Vyšší hodnota značí větší efekt Delay.
18
Vytvoření vlastního zvuku piana (Piano Designer)
Single Note settings (*)
1. Vstupte na obrazovku Single Note settings, a pak stiskem ovladače [ ]
volbu potvrdíte.
2. Stiskněte klávesu, pro kterou chcete upravit nastavení, a ovladačem [ ]
hodnotu upravte.
3. Stiskem tlačítka [ ] ukončíte obrazovku této položky.
Položky Hodnota Vysvětlení
Piano Tone Edit
Víko 0-6
Určuje rozsah otevření horního víka koncertního piana.
Zvuk je o něco měkčí, když přivřete víko piana na obrazovce. Naopak je o něco jasnější, když
víko piana na obrazovce otevřete více.
Key O Noise O, 1-10
Určuje šum, který slyšíte, když uvolníte klávesu.
Vyšší hodnota značí hlasitější šum.
Hammer Noise -2-0-2
Zde nastavíte zvuk, způsobený úhozem kladívka akustického piana na strunu.
Vyšší hodnoty způsobí hlasitější zvuk kladívka při úhozu na strunu.
Duplex Scale O, 1-10
Zde nastavíte sympatetické vibrace Duplex Scale akustického piana. Vyšší hodnota zesílí
sympatetickou rezonanci.
Duplex Scale je soustava sympateticky rezonujících strun, jak to znáte u koncertního křídla.
Tyto sympateticky vibrující struny nejsou přímo ovlivněny uhozením kladívka, ale vibrace
vzniká vsouvislosti svibrací ostatních strun. Svou rezonancí s harmonickými tyto struny
dodávají zvuku bohatost a jas. Sympatetické rezonance se přidávají jen k vyšším rejstříkům, cca
nad C4. Jelikož ty nemají tlumení (mechanismus, který zastaví jejich znění), zní jednoduše dále,
i po ukončení noty a uvolnění klávesy, a zvuk struny zní krátkou dobu ještě dále.
Full Scale
String Res.
O, 1-10
Nastaví zvuk rezonance akustického piana (zvuk, vyrobený dříve stisknutými strunami,
vibrujícími sympateticky s nově zahranými notami, nebo zvuk ostatních strun, vibrujících
sympateticky s notami, zahranými se stisknutým damper pedálem). Vyšší nastavení dává
hlasitější sympatetické rezonance.
Key O
Resonance
O, 1-10
Určuje rezonanci jemných zvuků, jež se projevují při uvolnění kláves akustického piana. Vyšší
hodnota způsobí během fáze Decay významnou změnu zvuku.
Cabinet
Resonance
O, 1-10
Určuje rezonanci těla piana samotného.
Vyšší hodnota způsobí výraznější rezonanci těla.
Soundboard
Type
1-5
Určuje, jak bude rezonovat ozvučná deska akustického piana.
Můžete volit z pěti různých typů rezonance.
Damper Noise O, 1-10
Nastavuje šum damper pedálu u akustického piana (zvuk odtlumení při uvolnění strun po
stisku damper pedálu).
Soft Pedál 1-10
Určuje hloubku efektu, přiřazeného stisku soft pedálu. S vyšší hodnotou bude také změna
výraznější.
Single Note
Tuning(*)
-50–0–+50
Určuje ladění každé jednotlivé klávesy. Můžete např. nastavit rozsah rozšířeného ladění, u
kterého se ladí vyšší sekce klaviatury o něco výše, a spodní o něco níže.
Single Note
Volume(*)
-50-0 Nastavení hlasitosti každé klávesy. Nižší hodnoty sníží hlasitost.
Single Note
Character (*)
-5–0–+5
Nastaví zvukový charakter pro každou klávesu. Vyšší hodnota vyrobí tvrdší zvuk, a nižší vyrobí
měkčí.
* Výsledek toho efektu se liší podle výškového rozsahu.
Reset Setting Resetuje nastavení „Piano Tone Edit” u zvoleného zvuku do nastavení z výroby.
1. Stiskněte tlačítko [Piano Designer].
2. Otočením ovladače [ ] vstoupíte na obrazovku
„Piano Tone Edit“.
3. Stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
4. Pomocí ovladače [ ] vstoupíte na obrazovku
položky, kterou chcete upravit.
5. Stiskem ovladače [ ] pak akci potvrdíte, a otočením
ovladače [
] zadáte hodnotu nastavení.
6. Jakmile editaci zvuku piana dokončíte, stiskněte [
].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte [ ].
7. Ovladačem [ ] zvolíte Yes“, a pak stiskem ovladače
[
] volbu potvrdíte.
Nastavení Grand Piano je tím uloženo.
Editace zvuku Grand Piano
Můžete upravit různé aspekty tónu klavíru, včetně rezonancí strun a pedálu, a zvuku kladívek, když uhodí na struny.
* Tato funkce se týká pouze zvuků Grand Piano.
19
° Propojení piana a mobilního zařízení přes Bluetooth
Podívejte se, co můžete dělat
Díky funkcím Bluetooth můžete bezdrátově propojit piano s
mobilním zařízením, např. se smartphonem nebo tabletem, což
umožňuje provádět následující akce.
Skladbu, přehrávanou v mobilním zařízení slyšíte přes ozvučení
nástroje. Můžete také hrát na piano v doprovodu přehrávané skladby.
0
“Play Music Through the Piano’s Speakers (p. 19)
Hrajte na piano současně s aplikací, a užijte si rozličný obsah,
dostupný pouze v této aplikaci.
0
“Using the Piano with an App (p. 20)
App „Piano Every Day
Procedura nastavení
Párování
Chcete-li bezdrátově připojit piano
k mobilnímu zařízení, musíte
nejprve provést „spárování” a
vytvořit spojení 1:1 mezi pianem a
mobilním zařízením.
„Párování” je procedura vzájemné
registrace (oboustranné autentikace) mobilního zařízení a piana.
Proces párování
Nezávislé párování je nezbytné pro „přehrávání hudby přes ozvučení
piana a pro „použití piana s aplikací”. Tyto dva procesy se však liší.
Přehrávání hudby přes
ozvučení piana
Použití piana s
aplikací
Nastavení piana
Nastavení
mobilního
zařízení
Nastavení aplikace
App
Nastavení
mobilního
zařízení
ehrávání hudby přes ozvučení piana
Proveďte nastavení tak, aby hudební data, uložená v mobilním
zařízení bylo možné přehrát bezdrátově přes ozvučení nástroje.
Pro příklad si vysvětlíme, jak provést nastavení pod iOS.
* Jakmile jste spárovali mobilní zařízení s pianem, nemusíte je už
znovu párovat. Viz “Connecting an already-paired mobile device”
(p. 20)
Párování
1. Mobilní zařízení, které chcete zapojit, umístěte
poblíž piana.
2. Stiskněte tlačítko [ ].
Tlačítko [ ] svítí a nástroj je v režimu Function mode.
3. Ovladačem [ ] vstoupíte na obrazovku „Bluetooth“,
a stiskem ovladače [ ] volbu potvrdíte.
Objeví se následující obrazovka.
4. Stiskem ovladače [ ] zahájíte párování.
Na displeji se objeví „Now pairing... a piano čeká na odezvu z
mobilního zařízení.
Chcete-li párování zrušit, stiskněte [ ].
5. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
6. Klikněte na „LX708 Audio”, „LX706 Audio, nebo
„LX705 Audio, které se objeví v poli Bluetooth
„DEVICES” u mobilního zařízení.
Piano a mobilní zařízení jsou nyní spárovány. Jakmile je párování
dokončeno, na displeji vidíte následující.
Mobilní
zařízení
V poli „My Devices se nyní objeví „LX708 Audio
„LX706 Audio, nebo „LX705 Audio”
Piano
Na obrazovce je „Completed”, a vedle symbolu
Bluetooth vidíte „AUDIO”
7. Stiskem [ ] u piana ukončíte režim Function.
Párování je hotovo.
Párování
Zajištění funkcí Bluetooth
Podle země zakoupení piana nemusí být funkce Bluetooth k
dispozici.
Po zapnutí se objeví logo
Bluetooth.
Pokud jsou funkce Bluetooth k dispozici
20
Vytvoření vlastního zvuku piana (Piano Designer)
ehrávání audio
Při přehrávání hudebních dat v mobilním zařízení, půjde zvuk přes
ozvučení piana.
MEMO
Chcete-li nastavit hlasitost audio signálu, proveďte nastavení u
mobilního zařízení. Pokud ani tak nedosáhnete požadované úrovně
hlasitosti, můžete upravit nastavení piana.
& “Input/Bluetooth Vol. (p. 24)
Zapojení již spárovaného mobilního zařízení
1. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
Piano a mobilní zařízení jsou nyní spárovány.
* Pokud výše uvedené kroky nevedou k aktivaci spojení, klikněte
na„LX708 Audio, „LX706 Audio” nebo „LX705 Audio, které vidíte v
poli „DEVICES“ u mobilního zařízení.
Použití piana s aplikací
Aplikace, které lze použít s tímto pianem
Jméno
aplikace
OS Vysvětlení
Piano Every
Day
iOS
Android
Tato aplikace umožňuje stáhnout
elektronické partitury, cvičit skladby,
jako když hrajete hru, popř. si uložit
záznam svého cvičení.
Piano Designer
iOS
Android
Aplikace umožňuje modikovat
zvuk piana podle potřeby. Jde o
dotykovou editaci v aplikaci, kde
si upravíte různé prvky zvuku v
“Creating Your Own Piano Tone
(Piano Designer)” (p. 16).
* Aplikaci lze stáhnout z App Store (pro iOS zařízení) nebo Google
Play (pro Android zařízení).
* Krom výše uvedeného můžete rovněž využít hudební aplikace (jako
Garage Band), kompatibilní s Bluetooth MIDI.
* Rolandem zde poskytované informace o aplikacích byly aktuální v
době publikování tohoto manuálu. Nejnovější informace najdete na
webové stránce Roland.
Párování
Můžete provést nastavení pro použití piana s aplikací, nainstalovanou
v mobilním zařízení. Pro příklad si vysvětlíme proceduru použití s
produkty pod iOS, v aplikaci „Piano Every Day.
* V případě „použití piana s aplikací”, není nastavení piana nutné.
Proveďte operace v aplikaci, pro spárování s pianem.
1. Zapněte funkci Bluetooth u mobilního zařízení.
POZN.
Dokonce, i když vidíte jméno použitého zařízení v poli „DEVICES”
(např. „LX708 MIDI”), neklikejte na ně.
2. Zapněte aplikaci, nainstalovanou v mobilním
zařízení.
3. V menu aplikace, v nastavení Bluetooth, spárujte
mobilní zařízení s pianem.
Piano a mobilní zařízení jsou nyní spárovány. Jakmile je párování
dokončeno, na displeji vidíte následující.
Mobilní
zařízení
Do pole „MY DEVICES” budou přidány položky
„LX708 MIDI”, „LX706 MIDI”, nebo „LX705 MIDI”.
Piano
U symbolu Bluetooth se objeví „MIDI”
Pokud máte k dispozici více než jedno piano
Jestliže párujete mobilní zařízení v situaci, kde je více pian, např. v
hudební třídě, můžete každému z nich přiřadit ID.
Přiřazení ID
Při tomto nastavení přidáte číslo ID na konec jména zařízení, jak
je vidíte ve výpisu v mobilním zařízení.
(např. „LX708 Audio1” „LX708 MIDI 1”)
1. Stiskněte tlačítko [ ].
2. Vstupte na obrazovku „Bluetooth“, a stiskem ovladače [ ] volbu
potvrdíte.
3. Ovladačem [ ] zvolte „Bluetooth ID”.
4. Stiskem ovladače [ ] akci potvrdíte, a otočením [ ] změníte číslo.
ID Vysvětlení
0-99
Nastavte „0”: „LX708 Audio „LX708 MIDI” (standardní
hodnota)
Nastavte „1”: „LX708 Audio 1” „LX708 MIDI 1”
* Jestliže párujete v prostředí, kde je několik pian, doporučujeme zapnout
mobilní zařízení a jen ta piana, se kterými chcete provést párování (tzn.
vypnout veškerá ostatní zařízení).
/

Táto príručka je vhodná aj pre