Roland DJ-707M Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
DJ-707M
Typ
Návod na obsluhu
Používateľský manuál
V tomto dokumente sú popísané jednotlivé funkcie DJ-707M (po verziu 1.02).
Viac informácií o tom, ako zistiť aktuálnu verziu operačného systému zariadenia
nájdete na p. 20.
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA
a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a príručka Začíname).
Po prečítaní majte všetky dokumenty naďalej poruke.
© 2019 Roland Corporation 01
22
Obsah
Inštalácia softvéru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Systémové požiadavky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Návod na stiahnutie softvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Návod na stiahnutie USB ovládača pre DJ-707M . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Návod na stiahnutie Serato DJ Pro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Inštalácia softvéru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mac OS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Popis panelov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sekcia Deck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sekcia Mixer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sekcia Eect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sekcia Mic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Predný panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Používanie Serato DJ Pro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zapnutie Serato DJ Pro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Základné ovládanie Serato DJ Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Importovanie skladby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Načítanie skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Prehrávanie skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odposluch v slúchadlách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zatvorenie Serato DJ Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ovládanie DJ-707M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ovládanie padov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ovládanie funkcie Hot Cue (HOT CUE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ovládanie funkcie Cue Loop (CUE LOOP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ovládanie funkcie Auto Loop (AUTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ovládanie funkcie Roll (ROLL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ovládanie manuálnej slučky (MANUAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ovládanie uloženej slučky (SAVED LOOP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ovládanie funkcie Slicer (SLICER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ovládanie Serato Samplera (SAMPLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ovládanie funkcie Pitch Play (PITCH PLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ovládanie funkcie Velocity Sampler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ovládanie v režime SAVED FLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Analýza skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ovládanie efektov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovládanie v režime MULTI FX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovládanie v režime SINGLE FX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nahrávanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Využitie zvuku z externého zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Využitie zvuku z DJ prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Využitie zvuku z gramofónu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Využitie zvuku z mikrofónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ovládanie TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prehrávanie patternov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ovládacie prvky pri použití TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ovládanie OSC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Práca s menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Aktivácia, úprava a uloženie scény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Systémové nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DJ-707M Verzia operačného systému (Version) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Obnova továrenských nastavení (Factory Reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ostatné funkcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Záloha a obnova dát DJ-707M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Exportovanie alebo importovanie nastavení scén . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Používanie DJ-707M v režime STAND-ALONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Používanie iOS zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bloková schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Technická špecikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
O tomto používateľskom manuáli
V tomto manuáli sú popísané základné funkcie zariadenia DJ-707M.
Zároveň s týmto dokumentom si prečítajte aj príručku Začíname.
Návod na stiahnutie používateľskej príručky k Serato DJ Pro
1. Spustite webový prehliadač a otvorte webovú stránku
Serato DJ Pro.
https://serato.com/dj/downloads
2. Kliknite na možnosť „Manuals and Downloads“.
3. V sekcii „Manuals and Downloads“ zvoľte a následne
stiahnite používateľskú príručku k Serato DJ Pro.
33
Inštalácia softvéru
Systémové požiadavky
Pred inštaláciou softvéru sa, prosím, uistite, že váš počítač spĺňa uvedené
systémové požiadavky.
Mac OS Windows
Operačný systém
macOS 10.14
macOS 10.13
macOS 10.12
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7 SP1
CPU/Clock
Intel® Core™ i9/1,07 GHz
Intel® Core™ i7/1,07 GHz
Intel® Core™ i5/1,07 GHz
Intel® Core™ i3/1,07 GHz
Rozlíšenie
obrazovky
1280 x 720
Pamäť 4 GB
Voľné miesto na
HDD
5 GB
USB USB 2.0 port
* Iba 64-bitové operačné systémy (32-bitové operačné systémy
nie sú podporované).
* Aktuálne systémové požiadavky nájdete na webovej stránke
Serato DJ Pro.
Návod na stiahnutie softvéru
Súčasťou balenia nie je USB ovládač pre DJ-707M ani Serato DJ Pro.
Ovládač i softvér si, prosím, stiahnite z webovej stránky spoločnosti
Roland alebo Serato.
Návod na stiahnutie USB ovládača pre DJ-707M
USB ovládač DJ-707M vysiela audio signál z vášho počítača do DJ-707M.
Mac OS
1. Spustite webový prehliadač a otvorte nasledujúcu webovú
stránku spoločnosti Roland.
https://www.roland.com/support/
2. Vyhľadajte položku „DJ-707M“.
3. V sekcii so súbormi na stiahnutie vyhľadajte „DJ-707M Driver
for macOS“. Na túto položku následne kliknite.
4. Ovládač stiahnite podľa pokynov na obrazovke.
Windows 10
1. Prepojte svoj počítač (pripojený k internetu) s USB portom
DJ-707M.
2. Zapnite DJ-707M.
3. Ovládač stiahnite podľa pokynov na obrazovke.
Iné operačné systémy ako Windows 10
1. Spustite webový prehliadač a otvorte nasledujúcu webovú
stránku spoločnosti Roland.
https://www.roland.com/support/
2. Vyhľadajte položku „DJ-707M“.
3. V sekcii so súbormi na stiahnutie vyhľadajte „DJ-707M Driver
for Windows **“. Na túto položku následne kliknite.
4. Ovládač stiahnite podľa pokynov na obrazovke.
Návod na stiahnutie Serato DJ Pro
1. Spustite webový prehliadač a otvorte webovú stránku
Serato DJ Pro.
https://serato.com/dj/pro/downloads
2. Kliknite na „DOWNLOAD V**“.
3. Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na „CONTINUE“.
4. Zadajte svoje heslo a krajinu, v ktorej žijete. Kliknite
na „CONTINUE“.
Na vami uvedenú e-mailovú adresu bude odoslaný e-mail.
5. Podľa pokynov v e-maili kliknite na možnosť „DOWNLOAD
V**“.
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a následne stiahnite
Serato DJ Pro.
Inštalácia softvéru
Softvér, prosím, nainštalujte nasledovným spôsobom.
Mac OS
1. Rozbaľte súbor s USB ovládačom pre DJ-707M, ktorý
ste stiahli.
2. Otvorte rozbalený súbor a dvakrát kliknite na „DJ707M_
USBDriver.pkg“.
Spustí sa inštalácia.
3. Nainštalujte softvér podľa pokynov na obrazovke.
4. Dvakrát kliknite na súbor so softvérom Serato DJ Pro,
ktorý ste stiahli.
Spustí sa inštalácia.
5. Prečítajte si licenčnú zmluvu. V prípade, že s ňou súhlasíte,
kliknite na možnosť [Agree].
6. Keď sa objaví nasledujúca obrazovka, kliknite na [Close].
Inštalácia bola úspešne dokončená.
Windows
* Ak používate operačný systém Windows 10, začnite od kroku 4.
(USB ovládač bude nainštalovaný automaticky).
1. Kliknite pravým tlačidlom na zložku s USB ovládačom
pre DJ-707M a vyberte možnosť „Extract all“.
Týmto spôsobom zložku rozbalíte.
2. Otvorte rozbalenú zložku a dvakrát kliknite na „Setup.exe“.
Spustí sa inštalácia.
3. Nainštalujte softvér podľa pokynov na obrazovke.
4. Kliknite pravým tlačidlom na zložku so softvérom
Serato DJ Pro a vyberte možnosť „Extract all“.
Týmto spôsobom zložku rozbalíte.
5. Dvakrát kliknite na rozbalený súbor.
Spustí sa inštalácia.
6. Prečítajte si licenčnú zmluvu. V prípade, že s ňou súhlasíte,
vyberte možnosť [I agree to the license terms and conditions]
a kliknite na [Install].
Softvér bude následne nainštalovaný.
7. Keď sa objaví nasledujúca obrazovka, kliknite na [Close].
Inštalácia bola úspešne dokončená.
44
Popis panelov
Horný panel DJ-707M je rozdelený na štyri sekcie (podľa funkcie).
Ide o sekcie Deck, Mixer, Eect a Mic.
Konektory slúchadiel, konektory AUX IN a spínače CROSS FADER ASSIGN
sa nachádzajú na prednom paneli. Rôzne vstupné a výstupné konektory
sa nachádzajú na zadnom paneli.
Viac informácií o jednotlivých častiach nájdete v používateľskom manuáli
k DJ-707M a v manuáli k Serato DJ Pro.
1
Sekcia Deck
2
Sekcia Mixer
3
Sekcia Eect
4
Sekcia Mic
1
1
2
3
3
4
1
2
3
4
1
Displej
Zobrazuje informácie o príslušnej operácii.
2
Tlačidlo [MENU]
Na displeji zobrazí menu.
3
Tlačidlo [EXIT]
Slúži na návrat na vyššiu úroveň menu alebo na zatvorenie menu.
4
Ovládač [SELECT (ENTER)]
Slúži na voľbu parametra alebo úpravu hodnoty.
Stlačením tohto ovládača potvrdíte úkon.
Sekcia Deck
Sekcie Deck, nachádzajúce sa naľavo a napravo, ovládajú štyri decky
(vľavo: decky 1 a 3, vpravo: decky 2 a 4).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
12
1
Tlačidlá PC [A], [B]
Slúžia na voľbu počítača (pripojeného k portu PC A alebo B na zadnom
paneli), ktorý budete môcť prostredníctvom DJ-707M ovládať.
DJ-707M bude ovládať počítač, ktorého tlačidlo svieti.
Ovládaný počítač môžete zvoliť v prípade ľavých aj pravých deckov.
2
Ovládač [SELECT]
Otočením tohto ovládača pohnete kurzorom nahor/nadol
a budete môcť zvoliť skladbu alebo zložku.
Stlačením tohto ovládača načítate zvolenú skladbu do aktuálne
zvoleného decku.
3
Tlačidlo [BACK]
Slúži na presunutie kurzora na vyššiu úroveň.
[SHIFT] + [BACK]
ľavý deck: VIEW Prepnutie rozloženia Serato DJ Pro.
pravý deck: AREA
Pri každom stlačení tlačidla dôjde
k prepnutiu zobrazeného panelu.
4
Tlačidlo [A.PREP]
Pridá skladbu do panelu „PREPARE“.
[SHIFT] + [A.PREP] Prepnutie zobrazenia panelu „PREPARE“.
5
Tlačidlá DECK [1/3], DECK [2/4]
Slúžia na prepínanie ovládaných deckov (vľavo: decky 1 a 3,
vpravo: decky 2 a 4).
Tlačidlo svieti nazeleno v prípade decku 1 (2) a načerveno
v prípade decku 3 (4).
[SHIFT] + DECK [1/3] ([2/4])
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu režimu VINYL.
Ak je režim VINYL aktívny: tlačidlo bude svietiť,
kým budete držať tlačidlo [SHIFT].
55
Popis panelov
6
Posuvný ovládač TEMPO
Slúži na úpravu rýchlosti prehrávania skladby.
Ak je funkcia Key Lock aktívna:
Slúži na zmenu rýchlosti prehrávania.
strana „-“ Spomalí rýchlosť prehrávania.
strana „+“ Zrýchli rýchlosť prehrávania.
Ak nie je funkcia Key Lock aktívna:
Slúži na zmenu rýchlosti prehrávania a zmenu výšky tónov.
strana „-“ Spomalí rýchlosť prehrávania a zníži výšku tónov.
strana „+“ Zrýchli rýchlosť prehrávania a zvýši výšku tónov.
7
Ovládač JOG
Ovláda scratchovanie a Pitch Bend (úprava rýchlosti prehrávania).
Horná plocha
Vonkajší okraj
Otočenie hornej plochy
Ak je režim VINYL aktívny:
Slúži na scratchovanie.
Ak nie je režim VINYL aktívny:
Slúži na ovládanie funkcie Pitch Bend (ovládanie
rýchlosti prehrávania).
Otočenie vonkajšieho okraja
Ak je funkcia Key Lock aktívna:
Otočením smerom doprava zrýchlite rýchlosť
prehrávania. Otočením smerom doľava spomalíte
rýchlosť prehrávania.
Ak nie je funkcia Key Lock aktívna:
Otočením smerom doprava zrýchlite rýchlosť
prehrávania a zvýšite výšku tónov. Otočením smerom
doľava spomalíte rýchlosť prehrávania a znížite výšku
tónov.
[SHIFT] + otočenie hornej plochy
Rýchle posunutie pozície prehrávania (rýchle
vyhľadávanie).
Otočením smerom doľava posuniete pozíciu
prehrávania dopredu. Otočením smerom doprava
posuniete pozíciu prehrávania dozadu.
* Vyhľadávanie je možné iba v prípade, že ste nastavili
mriežku.
[SHIFT] + otočenie vonkajšieho
okraja
Posunutie pozície prehrávania (vyhľadávanie).
8
Tlačidlo [SHIFT]
Pri jeho podržaní a stlačení ďalšieho tlačidla môžete aktivovať rôzne
funkcie.
9
Tlačidlo [RANGE]
Slúži na určenie rozsahu posuvného ovládača TEMPO.
[SHIFT] + [RANGE]
Zapnutie/vypnutie funkcie Key Lock.
Ak je funkcia Key Lock aktívna: výška tónov sa nezmení
ani v prípade, že na zmenu rýchlosti prehrávania
použijete ovládač TEMPO.
10
Tlačidlá PARAMETER [
] [+]
S pomocou týchto ovládacích prvkov môžete nastaviť hodnotu
parametra ovládaného padmi.
11
Tlačidlo [SYNC]
Automaticky zladí tempo (výšku) alebo rytmickú mriežku viacerých
skladieb. Po stlačení tohto tlačidla bude tempo (BPM) zladené
s tempom skladby v decku, ku ktorému nie je toto tlačidlo priradené.
[SHIFT] + [SYNC] Zruší funkciu Sync.
12
Voľba režimu padov
S pomocou týchto ovládacích prvkov môžete zvoliť režim ovládania
padov.
Tlačidlo [HOT CUE]
Podsvietenie tlačidla: biela
Slúži na voľbu režimu HOT CUE (p. 12).
[SHIFT] + [HOT CUE]
Podsvietenie tlačidla: modrá
Slúži na voľbu režimu CUE LOOP (p. 12).
Dvakrát stlačte tlačidlo [HOT
CUE]
Podsvietenie tlačidla: oranžová
Slúži na voľbu režimu SAVED FLIP (p. 14).
* Ak chcete použiť režim SAVED FLIP, budete si musieť
kúpiť samostatne predávanú licenciu.
Tlačidlo [AUTO]
Podsvietenie tlačidla: modrá
Slúži na voľbu režimu AUTO LOOP (p. 12).
[SHIFT] + [AUTO]
Podsvietenie tlačidla: bledomodrá
Slúži na voľbu režimu LOOP ROLL (p. 12).
Tlačidlo [MANUAL]
Podsvietenie tlačidla: žlto-zelená
Slúži na voľbu režimu MANUAL LOOP (p. 13).
[SHIFT] + [MANUAL]
Podsvietenie tlačidla: žlto-zelená
Slúži na voľbu režimu SAVED LOOP (p. 13).
Tlačidlo [SLICER]
Podsvietenie tlačidla: červená
Slúži na voľbu režimu SLICER (p. 13).
[SHIFT] + [SLICER]
Podsvietenie tlačidla: modrá
Slúži na voľbu režimu SLICER LOOP (p. 13).
Tlačidlo [SAMPLER]
Podsvietenie tlačidla: fuksio
Slúži na voľbu režimu SAMPLER (p. 14).
[SHIFT] + [SAMPLER]
Podsvietenie tlačidla: tyrkysová
Slúži na voľbu režimu PITCH PLAY (p. 14).
* Ak chcete použiť režim PITCH PLAY, budete si musieť
kúpiť samostatne predávanú licenciu.
Dvakrát stlačte tlačidlo
[SAMPLER]
Podsvietenie tlačidla: purpuro
Slúži na voľbu režimu VELOCITY SAMPLER (p. 14).
13
Tlačidlo [CUE]
Slúži na nastavenie, prehranie alebo aktiváciu dočasného bodu
Cue Point.
Po prvom stlačení tlačidla [CUE] po prepnutí aktuálne prehrávanej
skladby dôjde k nastaveniu bodu Cue Point.
Následne bude Cue Point presunutý na pozíciu, v ktorej opätovne
stlačíte tlačidlo [CUE].
Ak je spustené prehrávanie: po stlačení tlačidla dôjde k presunu
na pozíciu dočasného bodu Cue Point a k zastaveniu prehrávania.
[SHIFT] + [CUE]
Ak stlačíte tieto tlačidlá počas prehrávania, vrátite
sa na začiatok skladby.
Ak stlačíte tieto tlačidlá na začiatku skladby, dôjde
k načítaniu predošlej skladby.
14
Tlačidlo [
r
]
Slúži na spustenie alebo zastavenie skladby.
[SHIFT] + [
r
]
Slúži na návrat na dočasný bod Cue Point. Následne
na to bude spustené prehrávanie.
15
Pady
Prostredníctvom týchto padov môžete využívať režim, ktorý ste zvolili.
Pad 1Pad 1 Pad 2Pad 2 Pad 3Pad 3 Pad 4Pad 4
Pad 5Pad 5 Pad 6Pad 6 Pad 7Pad 7 Pad 8Pad 8
66
Popis panelov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
1
Spínače INPUT SELECT
Určujú vstupný zdroj pre každý kanál.
CH 1, 2
PHONO Zdrojom bude phono vstup (kartridž typu MM).
LINE Zdrojom bude linkový vstup.
PC
Zdrojom bude zvuk načítaný do decku Serato DJ Pro.
Túto možnosť vyberte v prípade, že používate DVS.
CH 3, 4
TR (CH 3)
Zdrojom bude interný TR zvukový generátor.
TR môžete ovládať prostredníctvom decku 3.
OSC (CH 4)
Zdrojom bude interný OSC zvukový generátor.
OSC môžete ovládať prostredníctvom decku 4.
LINE Zdrojom bude linkový vstup.
PC Zdrojom bude zvuk načítaný do decku Serato DJ Pro.
2
Ovládače [TRIM]
Slúžia na úpravu hlasitosti.
3
Ovládače [HI], [MID], [LOW]
Slúžia na zosilnenie/potlačenie hlasitosti pásma vysokých, stredných
a nízkych frekvencií.
4
Indikátory CHANNEL LEVEL
Indikujú úroveň jednotlivých kanálov predtým, než je zvuk
ovplyvnený kanálovým faderom.
5
Ovládače [FILTER/FX]
Slúžia na aplikovanie ltra na jednotlivé kanály alebo na úpravu
FX efektu priradeného v rámci menu.
FILTER
Ak otočíte ovládačom smerom doprava, budete počuť iba pásmo
vysokých frekvencií.
Ak otočíte ovládačom smerom doľava, budete počuť iba pásmo nízkych
frekvencií.
6
Tlačidlá CHANNEL [CUE]
Slúžia na zapnutie/vypnutie funkcie Cue v prípade jednotlivých
kanálov. Zvuk z kanálov, ktorých tlačidlá [CUE] svietia, bude znieť
zo slúchadiel.
[SHIFT] + [CUE]
Efekt sekcie Mic bude ovplyvnený dátami o tónine
skladby, ktorá je načítaná v decku.
[CUE] + ovládač
[SELECT (ENTER)]
Slúži na zmenu efektu FILTER/FX.
7
Kanálové fadery
Slúžia na úpravu výstupnej hlasitosti jednotlivých kanálov.
8
Cross fader
Výstup zvukov, ktoré boli priradené spínačmi [CROSS FADER ASSIGN]
na prednom paneli.
9
Ovládač [MASTER]
Slúži na úpravu hlasitosti hlavného výstupu.
10
Indikátor MASTER LEVEL
Zobrazuje úroveň hlavného výstupu.
11
Ovládač [BOOTH]
Slúži na úpravu výstupnej úrovne konektorov BOOTH OUT.
12
Ovládač [ZONE]
Slúži na úpravu výstupnej úrovne konektorov ZONE OUT.
13
Ovládač [SAMPLER]
Slúži na úpravu výstupnej úrovne samplera.
Sekcia Mixer
K dispozícii máte 4-kanálový mix. V prípade potreby môžete upravovať alebo miešať zvuky a taktiež zapnúť/vypnúť funkciu Cue pre slúchadlá.
77
Popis panelov
Sekcia Eect
V tejto sekcii môžete s pomocou dvoch nezávislých efektových sekcií (FX 1, FX 2) nastaviť efekty.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Tlačidlo [CH1]
Slúži na zapnutie/vypnutie FX 1 (FX 2) v prípade CH 1.
[SHIFT] + [CH1] Slúži na zapnutie/vypnutie FX 1 (FX 2) v prípade CH 3.
2
Tlačidlo [CH2]
Slúži na zapnutie/vypnutie FX 1 (FX 2) v prípade CH 2.
[SHIFT] + [CH2] Slúži na zapnutie/vypnutie FX 1 (FX 2) v prípade CH 4.
Podržte [CH2]
Slúži na zapnutie/vypnutie FX 1 (FX 2) v prípade
samplera.
3
Ovládač [LEVEL]
Určuje intenzitu efektu.
[SHIFT] + ovládač [LEVEL] Slúži na nastavenie časovania pri aplikovaní efektu.
4
Efektové tlačidlá [1] – [3]
Slúžia na zapnutie/vypnutie efektu.
[SHIFT] + efektové tlačidlo Slúži na zmenu typu efektu.
[2] + ovládač [LEVEL]
V režime SINGLE FX (p. 15) slúži na zmenu hodnôt
efektových parametrov.
[3] + ovládač [LEVEL]
Sekcia Mic
V tejto sekcii môžete na mikrofónový vstup aplikovať efekt ovplyvňujúci hlas.
1
2
3
5
4
6
1
Tlačidlá MIC 1, 2 [ON]
Slúžia na zapnutie/vypnutie mikrofónového vstupu.
[ON] + ovládač [SELECT (ENTER)] Slúži na úpravu zosilnenia v prípade mikrofónu.
2
Tlačidlo [DUCK]
Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Ducking (zníženie výstupnej
hlasitosti zvuku, ktorý nie je z mikrofónu v prípade, že je mikrofónový
vstup aktívny) v prípade MIC 1 a 2.
[DUCK] + ovládač [SELECT
(ENTER)]
Po aktivácii funkcie Ducking slúži na úpravu výstupnej
úrovne.
Úrovne MASTER/BOOTH/ZONE budú upravované
súčasne.
3
Tlačidlo [FX]
Slúži na zapnutie/vypnutie efektu ovplyvňujúceho hlas
v prípade MIC 1 a 2.
* Efekt ovplyvňujúci hlas môžete upraviť v rámci Scene Edit (p. 18).
4
Ovládač [LEVEL]
Slúži na úpravu výstupnej hlasitosti mikrofónu.
5
Ovládače [HI], [MID], [LOW]
Slúžia na zosilnenie/potlačenie hlasitosti pásma vysokých, stredných
a nízkych frekvencií.
6
Ovládač [VOCAL FX]
Slúži na úpravu intenzity efektu ovplyvňujúceho hlas.
88
Popis panelov
1
Konektory PHONES
Slúžia na pripojenie slúchadiel.
Kompatibilné konektory: stereo 1/4" a stereo miniature.
2
Ovládač PHONES [LEVEL]
Slúži na úpravu hlasitosti v slúchadlách.
3
Ovládač PHONES [MIXING]
Slúži na vyváženie hlasitosti odposluchu kanálu, ktorého tlačidlo
CHANNEL [CUE] svieti a hlavného výstupu.
4
Spínač [SPLIT/STEREO]
Určuje to, či bude zvuk kanálov, ktorých tlačidlo CHANNEL [CUE] svieti,
zmiešaný (stereo) s hlavným výstupom alebo prehraný samostatne
z ľavej a pravej strany (mono).
SPLIT
Zvuk kanálu, ktorého tlačidlo CHANNEL [CUE] svieti, bude znieť
z ľavej strany a odposluch hlavného výstupu bude znieť z pravej strany.
STEREO
Zvuk kanálu, ktorého tlačidlo CHANNEL [CUE] svieti, bude zmiešaný
s hlavným výstupom a na výstupe bude stereofónny.
5
Spínače CROSS FADER [CH 1] – [CH 4]
Určujú výstup jednotlivých kanálov.
A Výstup = cross fader A.
THRU Priamy výstup, ktorý nebude ovplyvnený cross faderom.
B Výstup = cross fader B.
6
Ovládač CROSS FADER [CURVE]
Slúži na nastavenie krivky odozvy cross faderu.
7
Spínač AUX IN SELECT
Pozíciu tohto spínača upravte podľa zdroja, ktorý ste pripojili
ku konektorom AUX IN.
MIC Ak ste pripojili mikrofón.
MONO Ak chcete, aby bol vstup zvuku monofónny.
STEREO Ak chcete, aby bol vstup zvuku stereofónny.
8
Ovládač AUX IN [LEVEL]
Slúži na úpravu hlasitosti zvuku, ktorý prichádza konektormi AUX IN.
9
Konektory AUX IN (L, R, STEREO)
Slúžia na pripojenie mikrofónu alebo audio zariadenia.
Predný panel
Slúchadlá
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mikrofón
Audio prehrávač
Klaviatúra
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
1
2
3
4
5
6
7
8 9
Gramofón
(analógový)
Gramofón
(analógový)
Aktívne reproduktoryAktívne reproduktory, zosilňovač
Audio prehrávač
DJ prehrávač
Reproduktory, nahrávacie zariadenie
Počítač
Počítač
Mikrofón
10
MIDI zariadenie
99
Popis panelov
Zadný panel (pripojenie ďalších zariadení)
Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu alebo poruche.
1
Konektory MIC IN 1, 2
Slúžia na pripojenie mikrofónu.
* Zapojenie konektorov MIC IN
2
Konektory INPUT (CH 1 – CH 4)
Ide o vstupné konektory pre kanály 1 – 4. Konektory CH 1 a CH2 INPUT
podporujú phono vstup z kartridžov typu MM.
Pozíciu spínača INPUT SELECT v sekcii Mixer upravte podľa zariadenia,
ktoré pripájate.
3
Konektor PHONO GROUND
Ak je ku konektorom CH 1 alebo CH 2 INPUT pripojený gramofón
(analógový), pripojte jeho uzemňovaciu svorku ku konektoru
PHONO GROUND. Potlačíte tak šum gramofónu.
* Nevhodné miesta na pripojenie uzemnenia:
5 vodovodné potrubie (môže spôsobiť úraz alebo smrť)
5 plynové potrubie (môže spôsobiť požiar alebo výbuch)
5 uzemnenie telefonickej linky alebo bleskozvod (nebezpečné
počas búrky)
4
Konektory MASTER OUT (L, R)
Slúžia na pripojenie aktívnych reproduktorov alebo výkonového
zosilňovača.
Kompatibilné konektory: typ XLR a typ RCA phono.
* Zapojenie konektora MASTER OUT (typ XLR)
5
Konektory BOOTH OUT (L, R)
Ide o výstupné konektory pre booth monitory.
* Zapojenie konektorov BOOTH OUT
6
Konektory ZONE OUT (L, R)
Tieto výstupné konektory použite v prípade, že chcete vysielať
signály nezávisle od konektorov MASTER OUT alebo BOOTH OUT.
K týmto konektorom môžete pripojiť reproduktory alebo nahrávacie
zariadenie.
7
Konektor MIDI OUT
Vysiela MIDI správy (napr. MIDI Clock).
8
Porty PC A, B
Prostredníctvom USB kábla, ktorý je súčasťou balenia, prepojte
tento port so svojím počítačom.
Pred pripojením zariadenia, prosím, nainštalujte príslušný USB
ovládač.
&„Inštalácia softvéru“ (s. 3)
9
Spínač [POWER]
Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia.
POZNÁMKA
Pri vypínaní zariadenia postupujte podľa pokynov na displeji.
* Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom,
čo od posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek tlačidla
uplynie vopred určený čas (funkcia Auto O).
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia, deaktivujte
funkciu Auto O.
Viac informácií o deaktivácii tejto funkcie nájdete na p. 20.
POZNÁMKA
5 Po vypnutí zariadenia dôjde k strate akýchkoľvek upravených
nastavení, ktoré ste neuložili. Ak chcete zmeny uchovať, je potrebné
ich uložiť.
5 V prípade potreby zariadenie po automatickom vypnutí znovu
zapnite.
10
Konektor DC IN
Slúži na pripojenie AC adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
* Kábel AC adaptéra zaistite s pomocou káblového háku tak,
ako na obrázku.
Napájací kábel
Zásuvka
Indikátor
1010
Používanie Serato DJ Pro
Tento dokument popisuje základne funkcie Serato DJ Pro. Viac informácií o funkciách a možnostiach použitia softvéru nájdete v používateľskej príručke
k Serato DJ Pro (PDF).
V nasledujúcej časti budeme popisovať situáciu, pri ktorej je počítač pripojený k portu PC A.
Základné ovládanie Serato DJ Pro
Skladby zobrazené v prehliadači možno importovať do decku a ovládať prostredníctvom DJ-707M.
1
Sekcia Deck
2
Panel Waveform
3
Panel Crate
4
Knižnica
1
2
3
4
1
Importovanie skladby
Nasledujúcim spôsobom môžete importovať skladbu.
* V rámci Serato DJ Pro môže byť skladba importovaná niekoľkými
spôsobmi. Viac informácií nájdete v používateľskej príručke
k Serato DJ Pro.
* Ak používate DJ softvér od Serato Corporation (Scratch Live, ITCH,
Serato DJ Pro Intro) a už máte vytvorenú svoju vlastnú knižnicu
skladieb, túto knižnicu môžete pokojne použiť.
* Ak používate Serato DJ Pro Intro a už máte vytvorenú svoju vlastnú
knižnicu skladieb, v určitých prípadoch bude skladby nutné znovu
zanalyzovať.
1. V Serato DJ Pro kliknite na [Files].
Otvorí sa panel [Files] a zobrazia sa súbory uložené vo vašom počítači
a v periférnych zariadeniach, ktoré sú k vášmu počítaču pripojené.
2. V paneli [Files] kliknite na zložku obsahujúcu skladby,
ktoré chcete pridať do svojej knižnice.
3. Vybranú zložku presuňte do panelu Crate.
Následne na to dôjde k vytvoreniu zložky a skladby budú pridané
do vašej knižnice.
Načítanie skladby
Nasledujúcim spôsobom môžete načítať skladbu, ktorú chcete použiť.
1. Na DJ-707M stlačte tlačidlo [BACK] tak, aby ste presunuli
kurzor na panel Crate.
2. Stlačením tlačidla DECK [1/3] alebo DECK [2/4] zvoľte deck,
do ktorého chcete načítať skladbu.
3. Otočením ovládača [SELECT], ktorý patrí k decku, do ktorého
chcete načítať skladbu, sa presuňte na zložku obsahujúcu
príslušnú skladbu. Ovládač [SELECT] následne stlačte.
Kurzor bude presunutý do knižnice.
4. Otočením ovládača [SELECT] zvoľte skladbu, ktorú chcete
načítať. Ovládač [SELECT] následne stlačte.
Na displeji DJ-707M uvidíte tempo (BPM) načítanej skladby.
Deck 1 Deck 2
Deck 3 Deck 4
Ì:125.0 Ì:119.2
Ì:196.3 Ì:117.9
1. Pripojte svoj počítač k portu PC A na zadnom paneli
zariadenia.
2. DJ-707M zapnite s pomocou spínača [POWER].
3. Zapnite zariadenia pripojené k DJ-707M.
4. Zapnite Serato DJ Pro.
Mac OS
Vo Finderi otvorte zložku [Applications] a kliknite na ikonu
[Serato DJ Pro].
Windows 7
V ponuke [Start] kliknite na [All Programs]
&
[Serato]
&
[Serato DJ Pro]
&
ikona [Serato DJ Pro].
Windows 8.1
V [App View] kliknite na ikonu [Serato DJ Pro].
Windows 10
Na obrazovke [Start] alebo [App View] kliknite na ikonu [Serato DJ Pro].
Zapnutie Serato DJ Pro
* Pred zapnutím/vypnutím zariadenia nezabudnite znížiť hlasitosť na minimum. Aj pri minimálnej hlasitosti sa pri zapínaní/vypínaní môže ozvať určitý
zvuk. Ide o bežný jav, ktorý nie je znakom poruchy.
1111
Používanie Serato DJ Pro
Prehrávanie skladby
1. Ovládače a spínače na DJ-707M nastavte nasledovným
spôsobom.
Spínače INPUT SELECT Možnosť „PC“
Ovládač [MASTER]
Otočené úplne doľava
Ovládač [TRIM]
Ovládač [BOOTH]
Ovládač [ZONE]
Ovládače [HI], [MID], [LOW]
Stredná pozícia
Ovládač [FILTER/FX]
Kanálové fadery Najnižšia pozícia
Cross fader Stredná pozícia
Spínače CROSS FADER [CH 1] – [CH 4] Možnosť „THRU“
2. Stlačením tlačidla [
r
] spustite prehrávanie načítanej
skladby.
3. Pre nastavenie hlasitosti posuňte kanálový fader smerom
nahor a otočte ovládačom [TRIM] smerom doprava.
Hlasitosť upravte tak, aby indikátor CHANNEL LEVEL svietil v oranžovej
časti stupnice.
4. Pre úpravu hlasitosti reproduktorov otočte ovládačom
[MASTER] smerom doprava.
Odposluch v slúchadlách
1. Ovládače na DJ-707M nastavte nasledovným spôsobom.
Ovládač PHONES [MIXING]
Otočené úplne doľava
Ovládač PHONES [LEVEL]
2. Stlačte tlačidlo CHANNEL [CUE] patriace ku kanálu,
ktorý chcete počuť.
3. Pre zvýšenie hlasitosti v slúchadlách otočte ovládačom
[VOLUME] smerom doprava.
Zatvorenie Serato DJ Pro
1. Zatvorte obrazovku Serato DJ Pro.
Mac OS
V ľavej hornej časti obrazovky Serato DJ Pro kliknite na tlačidlo [
6
]
(červené: zatvoriť).
Windows
V pravej hornej časti obrazovky Serato DJ Pro kliknite na tlačidlo [X].
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej budete musieť svoju voľbu potvrdiť.
2. Kliknutím na možnosť [Yes] zatvorte Serato DJ Pro.
3. Vypnite zariadenia, ktoré sú k DJ-707M pripojené.
4. Stlačte spínač [POWER].
Na displeji sa zobrazí nápis „Are you sure to Power o.
Are you sure to
Power off [YES]
5. Stlačením ovládača [SELECT (ENTER)] vypnite DJ-707M.
1212
Ovládanie DJ-707M
Ovládanie padov
Ovládanie funkcie Hot Cue (HOT CUE)
Vďaka funkcii Hot Cue môžete okamžite spustiť prehrávanie od vami
zvolenej pozície.
Do každej skladby môžete pridať až osem Hot Cue.
1. Stlačte tlačidlo [HOT CUE] tak, aby sa rozsvietilo nabielo.
Režim HOT CUE bude aktivovaný.
2. Počas prehrávania alebo v momente, keď je skladba zastavená
stlačte jeden z nerozsvietených padov.
Hot Cue bude priradená k padu, ktorý ste stlačili.
Hot Cue (1 – 8) sú k padom priradené nasledovným spôsobom.
Hot Cue 1Hot Cue 1 Hot Cue 2Hot Cue 2 Hot Cue 3Hot Cue 3 Hot Cue 4Hot Cue 4
Hot Cue 5Hot Cue 5 Hot Cue 6Hot Cue 6 Hot Cue 7Hot Cue 7 Hot Cue 8Hot Cue 8
3. Stlačte pad, ktorý svieti (pad, ku ktorému je priradená
Hot Cue).
Prehrávanie sa spustí od príslušnej pozície.
MEMO
Pre vymazanie konkrétnej Hot Cue podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte
pad, ku ktorému je príslušná Hot Cue priradená.
Ovládanie funkcie Cue Loop (CUE LOOP)
Po stlačení jedného z padov bude bod Auto Loop presunutý do bodu Cue,
ktorý je priradený k príslušnému padu. Následne na to sa spustí prehrávanie
automatickej slučky.
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [HOT CUE] tak,
aby sa rozsvietilo namodro.
Režim CUE LOOP bude aktivovaný.
2. Počas prehrávania stlačte jeden z rozsvietených padov.
Spustí sa prehrávanie automatickej slučky s Hot Cue priradenou
k padu, ktorý ste stlačili.
Dĺžka slučky bude určená podľa nastavenia dôb automatickej slučky.
MEMO
Stlačením nerozsvieteného padu pridáte Hot Cue a zároveň okamžite
spustíte prehrávanie automatickej slučky.
Body Loop IN sú k padom priradené nasledovným spôsobom.
Slučka 1Slučka 1 Slučka 2Slučka 2 Slučka 3Slučka 3 Slučka 4Slučka 4
Slučka 5Slučka 5 Slučka 6Slučka 6 Slučka 7Slučka 7 Slučka 8Slučka 8
3. Upravte parametre ovplyvňujúce prehrávanie slučky.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [-].
Dĺžka prehrávanej slučky bude o polovicu kratšia.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [+].
Dĺžka prehrávanej slučky bude zdvojnásobená.
5 Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte rovnaký pad.
Budete presunutý na bod Loop IN. Prehrávanie slučky bude následne
pokračovať.
4. Opäť stlačte rovnaký pad.
Prehrávanie slučky bude zrušené.
Ovládanie funkcie Auto Loop (AUTO)
Stláčaním padov môžete prehrávať slučky, ktoré budú synchronizované
podľa nastavenia dĺžky (dôb), ktoré je priradené k jednotlivým padom.
Nastavenia slučky (1/64 – 2 doby) budú automaticky upravené podľa BPM
skladby.
1. Stlačte tlačidlo LOOP [AUTO] tak, aby sa rozsvietilo namodro.
Režim AUTO LOOP bude aktivovaný.
2. V priebehu prehrávania stlačte jeden z padov.
Prehrávanie slučky bude pokračovať podľa nastavení priradených
k padu, ktorý ste stlačili.
1/64 doby1/64 doby 1/32 doby1/32 doby 1/16 doby1/16 doby 1/8 doby1/8 doby
1/4 doby1/4 doby 1/2 doby1/2 doby 1 doba1 doba 2 doby2 doby
3. Upravte parametre ovplyvňujúce prehrávanie slučky.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [-].
Dĺžka prehrávanej slučky bude o polovicu kratšia.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [+].
Dĺžka prehrávanej slučky bude zdvojnásobená.
4. Opäť stlačte rovnaký pad.
Prehrávanie slučky bude zrušené.
Ovládanie funkcie Roll (ROLL)
Po stlačení padu bude vírenie znieť podľa nastavenia dĺžky (dôb), ktoré
je priradené k jednotlivým padom. Vírenie bude znieť až dovtedy, kým
pad nepustíte.
Skladba bude v pozadí naďalej prehrávaná.
Po zrušení vírenia bude prehrávanie skladby pokračovať od pozície,
na ktorú popri využívaní príslušnej funkcie pokročilo.
POZNÁMKA
Vírenie možno aktivovať iba počas prehrávania skladby.
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo LOOP [AUTO]
tak, aby sa rozsvietilo nabledomodro.
Režim ROLL bude aktivovaný.
2. Podržte jeden z padov.
Vírenie bude znieť podľa nastavení padu, ktorý ste stlačili.
1/64 doby1/64 doby 1/32 doby1/32 doby 1/16 doby1/16 doby 1/8 doby1/8 doby
1/4 doby1/4 doby 1/2 doby1/2 doby 1 doba1 doba 2 doby2 doby
3. Upravte parametre ovplyvňujúce prehrávanie slučky.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [-].
Dĺžka prehrávanej slučky bude o polovicu kratšia.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [+].
Dĺžka prehrávanej slučky bude zdvojnásobená.
4. Uvoľnite pad.
Prehrávanie skladby bude pokračovať od pozície, na ktorú popri využívaní
príslušnej funkcie pokročilo.
1313
Ovládanie DJ-707M
Ovládanie manuálnej slučky (MANUAL)
Prehrávanie slučky môžete ovládať s pomocou bodov Loop IN a Loop OUT.
Príslušná slučka bude uložená do slučkového slotu.
1. Stlačte tlačidlo LOOP [MANUAL] tak, aby sa rozsvietilo
nažltozeleno.
Režim MANUAL LOOP bude aktivovaný.
2. V priebehu prehrávania stlačte pad Loop IN a určite
tak bod Loop IN.
Slot 1Slot 1 Slot 2Slot 2 Slot 3Slot 3 Slot 4Slot 4
Loop Loop
ININ
Loop Loop
OUTOUT
Loop Loop
EXITEXIT
Loop Loop
ON/OFFON/OFF
3. V priebehu prehrávania stlačte pad Loop OUT a určite
tak bod Loop OUT.
Slučka bude prehrávaná medzi bodmi Loop IN a Loop OUT.
Slučka bude uložená do slučkového slotu a pad, ku ktorému je príslušný
slučkový slot priradený, začne blikať.
5 Ak v priebehu prehrávania slučky stlačíte pad, ku ktorému je priradený
slučkový slot 1 – 4, spustí sa prehrávanie slučky, ktorá je v príslušnom
slote uložená.
4. Upravte parametre ovplyvňujúce prehrávanie slučky.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [-].
Dĺžka prehrávanej slučky bude o polovicu kratšia.
5 Počas prehrávania slučky stlačte tlačidlo PARAMETER [+].
Dĺžka prehrávanej slučky bude zdvojnásobená.
5. Pre ukončenie manuálnej slučky stlačte pad Loop EXIT
v priebehu toho, ako je táto slučka prehrávaná.
6. Pre opätovné prehranie manuálnej slučky, stlačte pad Loop
ON/OFF.
Ak pad Loop ON/OFF stlačíte v priebehu prehrávania, avšak
až po tom, čo manuálnu slučku zrušíte, táto slučka bude obnovená.
Úprava dĺžky manuálnej slučky
5 Nastavenia bodu Loop IN môžete jemne upraviť tak, že v priebehu
prehrávania stlačíte pad Loop IN a následne použijete ovládač JOG.
Po opätovnom stlačení padu Loop IN sa začne slučka opäť prehrávať.
5 Nastavenia bodu Loop OUT môžete jemne upraviť tak, že v priebehu
prehrávania stlačíte pad Loop OUT a následne použijete ovládač JOG.
Po opätovnom stlačení padu Loop OUT sa začne slučka opäť prehrávať.
Ovládanie uloženej slučky (SAVED LOOP)
V prípade potreby môžete slučky uložiť do slotov v Serato DJ Pro. Následne
na to môžete uloženú slučku aktivovať.
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo LOOP [MANUAL]
tak, aby sa rozsvietilo nažltozeleno.
Režim SAVED LOOP bude aktivovaný.
2. V priebehu prehrávania slučky stlačte jeden z padov.
Slučka bude priradená k slotu v Serato DJ Pro.
Slot 1Slot 1 Slot 2Slot 2 Slot 3Slot 3 Slot 4Slot 4
Slot 5Slot 5 Slot 6Slot 6 Slot 7Slot 7 Slot 8Slot 8
3. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte jeden z padov.
Prehrávanie sa vráti na začiatok slučky, odkiaľ bude následne pokračovať.
4. Opäť stlačte rovnaký pad.
Prehrávanie slučky bude zrušené.
Ovládanie funkcie Slicer (SLICER)
Slicer rozdelí príslušnú oblasť na osem častí. Tieto časti následne
priradí k jednotlivým padom. Po podržaní padu bude zvuk časti,
ktorá je k padu priradená, prehrávaný v podobe slučky.
Skladba bude v pozadí naďalej prehrávaná.
Po zrušení prehrávania slučky bude prehrávanie skladby pokračovať
od pozície, na ktorú popri využívaní príslušnej funkcie pokročilo.
POZNÁMKA
5 Funkciu Slicer možno využiť iba počas prehrávania skladby.
5 Slicer nemožno použiť pri skladbe bez nastavenej rytmickej mriežky.
Viac informácií o rytmickej mriežke nájdete v používateľskej príručke
k Serato DJ Pro.
1. Stlačte tlačidlo LOOP [MANUAL] tak, aby sa rozsvietilo načerveno.
Režim SLICER bude aktivovaný.
MEMO
Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a stlačíte tlačidlo [SLICER] tak,
aby sa rozsvietilo namodro, aktivujete režim SLICER LOOP.
2. Podržte tlačidlo [SHIFT] a s pomocou tlačidiel PARAMETER [-]
[+] zvoľte nastavenie dĺžky (dôb) pre príslušnú oblasť.
K zmene nastavenia dôjde pri každom stlačení tlačidla.
Dĺžka príslušnej oblasti môže byť 2 doby, 4 doby, 8 dôb, 16 dôb, 32 dôb
alebo 64 dôb.
Jednotlivé časti sú k padom priradené nasledovným spôsobom.
1 8765432
Oblasť 1Oblasť 1 Oblasť 2Oblasť 2 Oblasť 3Oblasť 3 Oblasť 4Oblasť 4
Oblasť 5Oblasť 5 Oblasť 6Oblasť 6 Oblasť 7Oblasť 7 Oblasť 88
3. S pomocou tlačidiel PARAMETER [-] [+] upravte nastavenia
kvantizácie funkcie Slicer.
Nastavením kvantizácie upravíte dĺžku prehrávania slučky, ktoré
bude spustené po tom, čo stlačíte pad.
Na výber máte zo štyroch typov kvantizácie.
Príklad
Ak je v prípade kvantizácie zvolená možnosť „1“:
V podobe slučky bude prehraná celá oblasť, ktorá je k príslušnému
padu priradená.
Ak je v prípade kvantizácie zvolená možnosť „1/2“:
V podobe slučky bude prehraná prvá polovica oblasti, ktorá
je k príslušnému padu priradená.
1414
Ovládanie DJ-707M
4. Podržte jeden z padov.
Pri držaní padu bude v podobe slučky neustále prehrávaná
taká časť oblasti, ktorú ste určili s pomocou nastavenia kvantizácie.
5. Uvoľnite pad.
Prehrávanie skladby bude pokračovať od pozície, na ktorú popri
využívaní príslušnej funkcie pokročilo.
Použitie režimov SLICER a SLICER LOOP
Režim SLICER
Po tom, čo sa prehrávanie dostane na koniec oblasti, ktorá bola rozdelená
na osem častí, zobrazí sa na obrazovke nasledujúcich osem častí.
Tieto časti budú následne priradené k jednotlivým padom.
1 8765432 1 8765432
Režim SLICER LOOP
Po tom, čo sa prehrávanie dostane na koniec oblasti, ktorá bola rozdelená
na osem častí, dôjde k opätovnému presunutiu pozície prehrávania
na začiatok aktuálne zvolenej oblasti.
1 8765432 1 8765432
Ovládanie Serato Samplera (SAMPLER)
Pady môžete využiť na prehrávanie skladieb (samplov), ktoré sú načítané
v samplových slotoch Serato Samplera.
1. V Serato DJ Pro kliknite na [Sampler]. Otvorí sa panel Samples.
2. Stlačte tlačidlo [SAMPLER] tak, aby sa rozsvietilo nafuksiovo.
Režim SAMPLER bude aktivovaný.
3. Banky Serato Samplera môžete prepnúť s pomocou tlačidiel
PARAMETER [-] [+].
Serato Sampler má štyri banky (A – D). Každá z nich má osem slotov.
4. Presuňte skladby do panelu Sampler. Takýmto spôsobom
môžete načítať sample do každého slotu na paneli.
Nastavenia samplera a načítané sample budú uložené.
* Sample môžete načítať aj iným spôsobom. S pomocou ovládača
[SELECT (ENTER)] zvoľte sample a následne podržte tlačidlo [SHIFT]
a stlačte jeden z padov.
5. Stlačte pad.
Bude prehraný sample v slote, ktorý je k danému padu priradený.
Slot 1Slot 1 Slot 2Slot 2 Slot 3Slot 3 Slot 4Slot 4
Slot 5Slot 5 Slot 6Slot 6 Slot 7Slot 7 Slot 8Slot 8
* Spôsob prehrávania sa mení podľa režimu prehrávania Serato
Samplera. Viac informácií nájdete v používateľskej príručke
k Serato DJ Pro.
MEMO
Prehrávanie samplu zastavíte podržaním tlačidla [SHIFT]
a stlačením padu.
Ovládanie funkcie Pitch Play (PITCH PLAY)
Výšku načítanej skladby možno upraviť v poltónových krokoch.
POZNÁMKA
Ak chcete použiť režim PITCH PLAY, musíte si zakúpiť samostatne
predávaný Pitchn time DJ a aktivovať ho.
1. Podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo [SAMPLER]
tak, aby sa rozsvietilo natyrkysovo.
Režim PITCH PLAY bude aktivovaný.
2. Výšku skladby zmeňte stlačením jedného z padov.
Bez zmenyBez zmeny
O poltón O poltón
nižšienižšie
Výška tónov sa v poltónových Výška tónov sa v poltónových
krokoch zvýšikrokoch zvýši
Výška tónov sa v poltónových krokoch Výška tónov sa v poltónových krokoch
znížizníži
5 S pomocou tlačidiel PARAMETER [-] [+] môžete upraviť rozsah zmeny
výšky tónov.
Ovládanie funkcie Velocity Sampler
Ide o rovnakú funkciu ako v prípade režimu SAMPLER s jednou výnimkou.
V prípade, že stlačíte pad, hlasitosť prehrávaného samplu bude upravená
podľa sily, s akou ste pad stlačili.
1. Dvakrát stlačte tlačidlo [SAMPLER] tak, aby sa rozsvietilo
napurpurovo.
Režim VELOCITY SAMPLER bude aktivovaný.
2. Stlačte pad.
Bude prehraný sample v slote, ktorý je k danému padu priradený.
Čím silnejšie pad stlačíte, tým vyššia bude hlasitosť.
Ovládanie v režime SAVED FLIP
Stlačením jedného z padov môžete spustiť prehrávanie uloženého Flipu.
POZNÁMKA
Režim SAVED FLIP budete môcť použiť až po zakúpení samostatne
predávaného balíčka Serato Flip Expansion Pack a aktivácii Serato Flip.
1. Dvakrát stlačte tlačidlo [HOT CUE] tak, aby sa rozsvietilo
naoranžovo.
Režim SAVED FLIP bude aktivovaný.
2. Stlačte jeden z rozsvietených padov.
Spustí sa prehrávanie Flipu, ktorý je uložený vo Flip slote, ktorý
je k príslušnému padu priradený.
Slot 1Slot 1 Slot 2Slot 2 Slot 3Slot 3 Slot 4Slot 4
Slot 5Slot 5 Slot 6Slot 6 Slot 7Slot 7 Slot 8Slot 8
5 Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením jedného z rozsvietených padov
aktivujete Flip v príslušnom Flip slote. Prehrávanie však nebude presunuté
na jeho začiatok. V takomto prípade bude prehrávanie Flipu spustené
v momente, keď sa pozícia prehrávania skladby dostane na začiatok Flipu.
Analýza skladby
Analýza skladby bude spustená po tom, čo na DJ-707M stlačíte
ovládač [SELECT], ktorý slúži na načítanie skladby do decku. Ak Serato DJ Pro
používate ako oine prehrávač (DJ-707M nie je pripojený), môžete skladby
analyzovať v predstihu.
Po dokončení analýzy sa po načítaní skladby do decku okamžite zobrazí
vlnová forma a BPM.
Viac informácií o analýze skladieb s pomocou oine prehrávača nájdete
v používateľskej príručke k Serato DJ Pro.
* V prípade väčšieho množstva skladieb môže analýza trvať dlhšie.
1515
Ovládanie DJ-707M
Ovládanie efektov
Serato DJ Pro má dve efektové jednotky (FX1, FX2), ktoré môžete použiť
v prípade vybraného decku.
Panel DJ-FX
Panel DJ-FX sa otvorí po kliknutí na možnosť „FX“, ktorá sa nachádza
v ľavom hornom rohu hlavnej obrazovky Serato DJ Pro.
Režim MULTI FX
Umožňuje voľbu troch efektov pre každú efektovú jednotku.
1 1 1 2 3
4 5 4 5 4 5
Režim SINGLE FX
Umožňuje voľbu jedného efektu pre každú efektovú jednotku.
Zároveň umožňuje ovládanie viacerých parametrov vybraného efektu.
1 2 3
4 5 6 6 6 6
1
Aktuálne zvolený typ efektu
2
Časovanie pri aplikovaní efektu
3
Číslo decku využívajúceho efektovú jednotku je zvýraznené
4
Stav efektu: ON/OFF (zvýraznené pri možnosti ON)
5
Intenzita efektu
6
Parametre a nastavenia efektu
Ovládanie v režime MULTI FX
1. Na paneli DJ-FX kliknite na . Týmto spôsobom aktivujete
režim MULTI FX.
2. Stlačte tlačidlo decku (kanálu), ktorý bude používať efektovú
jednotku (tak, aby sa rozsvietilo).
V prípade decku 3 alebo 4 podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo
[CH 1] ([CH 2]).
Číslo decku, ktorý príslušnú efektovú jednotku využíva, bude zvýraznené
na paneli DJ-FX na obrazovke Serato DJ Pro.
MEMO
Podržaním tlačidla [CH 2] môžete aplikovať efekt na zvuk samplera.
Na paneli Sampler v Serato DJ Pro nastavte v prípade parametra OUTPUT
možnosť „A.
3. Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením jedného z efektových
tlačidiel zvoľte typ efektu.
Typ efektu sa zmení pri každom stlačení tlačidla.
4. Pre aktiváciu efektu stlačte efektové tlačidlo (tlačidlo svieti).
5. Ovládačom [LEVEL] nastavte intenzitu efektu.
6. Podržaním tlačidla [SHIFT] a otočením ovládača [LEVEL]
upravte nastavenia časovania pri aplikovaní efektu.
Ovládanie v režime SINGLE FX
1. Na paneli DJ-FX kliknite na . Týmto spôsobom aktivujete
režim SINGLE FX.
2. Stlačte tlačidlo decku (kanálu), ktorý bude používať efektovú
jednotku (tak, aby sa rozsvietilo).
V prípade decku 3 alebo 4 podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte tlačidlo
[CH 1] ([CH 2]).
Číslo decku, ktorý príslušnú efektovú jednotku využíva, bude zvýraznené
na paneli DJ-FX na obrazovke Serato DJ Pro.
MEMO
Podržaním tlačidla [CH 2] môžete aplikovať efekt na zvuk samplera.
Na paneli Sampler v Serato DJ Pro nastavte v prípade parametra OUTPUT
možnosť „A.
3. Podržaním tlačidla [SHIFT] a stlačením efektového tlačidla
[1] zvoľte typ efektu.
Typ efektu sa zmení pri každom stlačení tlačidla.
4. Pre aktiváciu efektu stlačte efektové tlačidlo [1] (tlačidlo svieti).
5. Stlačením efektového tlačidla [2] alebo [3] prepnete hodnotu
parametrov efektu.
6. Podržaním efektového tlačidla [2] alebo [3] a otočením
ovládača [LEVEL] upravte hodnotu parametrov efektu.
7. Ovládačom [LEVEL] nastavte intenzitu efektu.
8. Podržaním tlačidla [SHIFT] a otočením ovládača [LEVEL]
upravte nastavenia časovania pri aplikovaní efektu.
1616
Ovládanie DJ-707M
Nahrávanie
Funkciu nahrávania v Serato DJ Pro môžete využiť pri nahrávaní zvukov,
ktoré ste zmiešali na DJ-707M.
* Viac informácií nájdete v používateľskej príručke k Serato DJ Pro.
1. V Serato DJ Pro kliknite na [REC]. Otvorí sa panel Rec.
2. Kliknutím na [REC] spustite nahrávanie.
3. Nahrávanie zastavíte opätovným kliknutím na [REC].
4. Ak chcete záznam uložiť, zadajte do textového poľa názov
súboru a kliknite na [Save].
Využitie zvuku z externého zariadenia
Zvuk z externých zariadení, ako napríklad zvuk z DJ prehrávača alebo
gramofónu (analógového), môžete využiť po tom, čo tieto zariadenia
pripojíte ku konektorom INPUT (CH 1 – CH 2) na zadnom paneli.
Zvuk možno následne zmiešať v sekcii Mixer na DJ-707M.
Na zvuk z externých zariadení môžete s pomocou efektových jednotiek
Serato DJ Pro aplikovať rôzne efekty.
Na vstup zvuku z mikrofónu, ktorý ste pripojili ku konektoru MIC IN 1 alebo
2, môžete s pomocou sekcie Mic aplikovať efekt ovplyvňujúci hlas.
Využitie zvuku z DJ prehrávača
1. Pripojte svoj DJ prehrávač alebo iné linkové zariadenie
k jednému z konektorov INPUT (CH 1 – CH 4).
2. Podľa kanálu, ku ktorému je linkové zariadenie pripojené,
nastavte príslušný spínač INPUT SELECT do pozície „LINE“.
3. Výstupnú hlasitosť upravte s pomocou ovládača [TRIM]
a kanálového faderu.
5 S pomocou ovládačov [HI], [MID] a [LOW] upravte hlasitosť pásma
vysokých, stredných a nízkych frekvencií.
5 Filter môžete aplikovať s pomocou ovládača [FILTER/FX].
5 Efekty Serato DJ Pro môžete aplikovať v sekcii Eect.
Využitie zvuku z gramofónu
1. Pripojte svoj gramofón k jednému z konektorov INPUT
(CH 1 alebo CH 2).
2. Podľa kanálu, ku ktorému je gramofón pripojený, nastavte
príslušný spínač INPUT SELECT do pozície „PHONO“.
3. Výstupnú hlasitosť upravte s pomocou ovládača [TRIM]
a kanálového faderu.
5 S pomocou ovládačov [HI], [MID] a [LOW] upravte hlasitosť pásma
vysokých, stredných a nízkych frekvencií.
5 Filter môžete aplikovať s pomocou ovládača [FILTER/FX].
5 Efekty Serato DJ Pro môžete aplikovať v sekcii Eect.
Využitie zvuku z mikrofónu
1. Pripojte svoj mikrofón ku konektoru MIC IN 1 alebo 2.
2. Stlačte tlačidlo MIC 1 alebo 2 [ON] v sekcii Mic
(tak, aby sa rozsvietilo).
3. Výstupnú hlasitosť mikrofónu upravte s pomocou
ovládača [LEVEL] v sekcii Mic.
5 S pomocou ovládačov [HI], [MID] a [LOW] upravte hlasitosť pásma
vysokých, stredných a nízkych frekvencií.
5 S pomocou tlačidla [DUCK] aktivujte (svieti) alebo deaktivujte (nesvieti)
funkciu Ducking.
5 S pomocou tlačidla [FX] aktivujte (svieti) alebo deaktivujte (nesvieti)
efekt ovplyvňujúci hlas. Ovládačmi [VOCAL FX] upravte intenzitu efektu
ovplyvňujúceho hlas.
Ovládanie TR
V prípade decku 3 môžete prehrávať patterny, ktoré boli vytvorené
s pomocou zvukov bicích (nástrojov) (napr. zvukov rytmera TR-808
od spoločnosti Roland).
Čo sú patterny?
„Patterny“ obsahujú dáta týkajúce sa hrania na príslušných nástrojoch.
Celkovo máte k dispozícii až 16 patternov.
Každý pattern má 8 variantov a po zvolení patternu bude týchto osem
variantov automaticky priradených k padom 1 – 8.
Pattern 16
VariantVariant
11
VariantVariant
22
VariantVariant
33
VariantVariant
44
VariantVariant
55
VariantVariant
66
VariantVariant
77
VariantVariant
88
Pattern 2
Pattern 1
VariantVariant
11
VariantVariant
22
VariantVariant
33
VariantVariant
44
VariantVariant
55
VariantVariant
66
VariantVariant
77
VariantVariant
88
Prehrávanie patternov
Príprava
1. Spínač INPUT SELECT (CH3) v sekcii Mixer
presuňte do pozície TR“.
2. Stlačte tlačidlo DECK [1/3] v ľavom decku tak,
aby začalo svietiť načerveno.
Voľba patternu
1. Otočením ovládača [SELECT (ENTER)] zvoľte pattern (01 – 16)
a ovládač následne stlačte.
TR: Pattern
[01]
Varianty zvoleného patternu budú priradené k padom 1 – 8.
Prehrávanie patternu
1. Stlačením jedného z padov 1 – 8 zvoľte variant.
Stlačený pad začne blikať.
5 Podržaním jedného padu a stlačením ďalšieho padu môžete zvoliť viacero
variantov.
2. Stlačte tlačidlo [
r
].
Spustí sa prehrávanie variantu.
5 Ak ste zvolili viacero variantov, spustí sa prehrávanie variantu priradeného
k padu, ktorý bliká. Následne na to bude spustené prehrávanie ostatných
variantov (od variantu s najnižším číslom).
5 Ak počas prehrávania zvolíte ďalší variant, stlačený pad začne blikať.
5 Ak chcete variant rezervovať, podržte tlačidlo [SHIFT] a stlačte pad,
ku ktorému je príslušný variant priradený. Po skončení prehrávania
aktuálneho variantu sa spustí prehrávanie rezervovaného variantu.
1717
Ovládanie DJ-707M
Ovládacie prvky pri použití TR
Stlačte [
r
]
Ak je prehrávanie zastavené:
Spustí sa prehrávanie naposledy zastaveného variantu.
Ak je prehrávanie spustené:
Prehrávanie bude zastavené.
Stlačte [SHIFT] + [
r
]
Ak je prehrávanie zastavené/spustené:
Prehrávanie variantu sa spustí od bodu Cue Point.
Stlačte [CUE]
Ak je prehrávanie zastavené:
Slúži na určenie bodu Cue Point.
Ak je pozícia prehrávania zhodná s pozíciou bodu Cue Point,
variant bude prehrávaný, kým budete toto tlačidlo držať.
Ak je prehrávanie spustené:
Prehrávanie bude zastavené na bode Cue Point.
Stlačte [SHIFT] + [CUE]
Ak je prehrávanie zastavené:
Slúži na určenie bodu Cue Point.
Ak je prehrávanie spustené:
Zvolené varianty budú prehrávané postupne (od variantu
s najnižším číslom).
Posuvný ovládač TEMPO Slúži na úpravu tempa prehrávania.
Stlačte [RANGE]
Určuje rozsah zmeny pri použití posuvného ovládača TEMPO.
Pri každom stlačení tlačidla dôjde k zmene rozsahu,
a to v nasledujúcom poradí.
8 %
0
16 %
0
50 %
0
8 %
0
  
Ovládač JOG Slúži na úpravu časovania prehrávania.
Stlačte [SYNC]
Slúži na synchronizáciu so skladbou (s výnimkou decku 3).
Ak je synchronizácia aktívna, opätovným stlačením tlačidla
ju aktivujete ešte raz.
Stlačte [SHIFT] + [SYNC] Slúži na zrušenie synchronizácie.
Režim padu
HOT CUE
Stlačte [HOT CUE]
Prehrávanie variantu sa spustí v momente, keď stlačíte pad.
* Podržaním jedného padu a postupným stláčaním ďalších
padov môžete spustiť postupné prehrávanie viacerých
variantov.
Stlačte [SHIFT] + pad 1 – 8
Variant priradený k stlačenému padu bude rezervovaný.
Po skončení prehrávania aktuálneho variantu sa spustí
prehrávanie rezervovaného variantu.
AUTO LOOP
Stlačte [AUTO] Slučka sa spustí v momente, keď stlačíte pad.
Stlačte pad 1 – 8
Nastavenia slučky budú upravené podľa nastavenia dôb
(1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2), ktoré je priradené
k jednotlivým padom.
Stlačte PARAMETER [-] [+]
Dĺžka prehrávanej slučky bude dvojnásobná alebo o polovicu
kratšia.
LOOP ROLL
Stlačte [SHIFT] + [AUTO]
Slučka bude prehrávaná iba počas toho, ako budete pad
držať.
Ak pad uvoľníte, presuniete sa na pôvodnú pozíciu
prehrávania.
Stlačte pad 1 – 7
Nastavenia slučky budú upravené podľa nastavenia dôb
(1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1), ktoré je priradené
k jednotlivým padom.
Stlačte PARAMETER [-] [+]
Dĺžka prehrávanej slučky bude dvojnásobná alebo o polovicu
kratšia.
MANUAL LOOP
Stlačte [MANUAL] Slučka bude prehrávaná medzi bodmi Loop IN a Loop OUT.
Stlačte pad 1 – 4 Slúži na voľbu slučkového slotu.
Stlačte pad 5 Slúži na určenie bodu Loop IN.
Stlačte pad 6 Slúži na určenie bodu Loop OUT.
Stlačte pad 7, 8 Slúži na zapnutie/vypnutie slučky.
SLICER
Stlačte [SLICER]
Slučka (ovplyvnená nastavením dôb) sa spustí v momente,
keď stlačíte pad.
Ak pad uvoľníte, presuniete sa na pôvodnú pozíciu
prehrávania.
Stlačte PARAMETER [-] [+]
Dĺžka prehrávanej slučky bude dvojnásobná alebo o polovicu
kratšia.
Stlačte [SHIFT] + PARAMETER
[-] [+]
Dĺžka prehrávanej slučky (ovplyvnená nastavením dôb)
bude dvojnásobná alebo o polovicu kratšia.
SAMPLER
Stlačte [SAMPLER]. Aktivuje nástroj, ktorý je k príslušnému padu priradený.
Stlačte [SHIFT] + [SAMPLER]
Aktivuje nástroj, ktorý je k príslušnému padu priradený.
Zvuk bude ovplyvnený silou, s akou ste pad stlačili.
Stlačte [SHIFT] + pad 1 – 8
Slúži na stlmenie alebo zrušenie stlmenia príslušného
nástroja.
Ak je nástroj stlmený, pad nebude svietiť.
Ovládanie OSC
V prípade decku 4 môžete s pomocou padov prehrávať zvukové efekty.
Príprava
1. Spínač INPUT SELECT (CH4) v sekcii Mixer
presuňte do pozície „OSC“.
2. Stlačte tlačidlo DECK [2/4] v pravom decku
tak, aby začalo svietiť načerveno.
Prehrávanie zvukového efektu
1. Stlačte pad 1 – 8.
Zvukový efekt bude prehrávaný počas toho, ako budete pad držať.
Zvukový Zvukový
efekt 1efekt 1
Zvukový Zvukový
efekt 2efekt 2
Zvukový Zvukový
efekt 3efekt 3
Zvukový Zvukový
efekt 4efekt 4
Zvukový Zvukový
efekt 5efekt 5
Zvukový Zvukový
efekt 6efekt 6
Zvukový Zvukový
efekt 7efekt 7
Zvukový Zvukový
efekt 8efekt 8
Prehrávanie zvukového efektu
(s ohľadom na dynamiku hrania)
1. Stlačte tlačidlo [SAMPLER] tak, aby sa rozsvietilo napurpurovo.
2. Stlačte pad 1 – 8.
Zvukový efekt bude prehrávaný počas toho, ako budete pad držať.
Zvuk bude ovplyvnený silou, s akou ste pad stlačili.
1818
Práca s menu
Aktivácia, úprava a uloženie scény
Scéna obsahuje nastavenia mixu, mikrofónu a výstupu. V DJ-707M môžete
uložiť až desať scén.
Scéna
5 Nastavenia mixu
5 Nastavenia MIC 1 – 3
5 Nastavenia MASTER OUT
5 Nastavenia BOOTH OUT
5 Nastavenia ZONE OUT
Sekcia Mic
Zapnutie/
vypnutie
jednotlivých
tlačidiel
Scéna 10
Scéna 1
Scéna 1
Scéna 1
Scéna 1
Uloženie
Načítanie
Pri dodaní sa už v zariadení niekoľko scén nachádza. Tieto scény môžete
upraviť alebo prepísať.
Scéna Vysvetlenie
1: Standard
Zo ZONE OUT je vysielaný rovnaký zvuk ako z MASTER OUT.
Ide o rovnaké nastavenia ako v prípade štandardného DJ controllera.
2: Two-Room
Zo ZONE OUT nie je vysielaný zvuk z mikrofónu.
Túto možnosť zvoľte v prípade, že chcete, aby v jednej z miestností
znel iba zvuk skladby.
3: DECK4-ZONE
Zvuk z decku 4 je vysielaný iba zo ZONE OUT bez toho, že by bol
zmiešaný s MASTER OUT alebo BOOTH OUT.
Túto možnosť zvoľte v prípade, že chcete, aby v každej z miestností
znela iná hudba.
4: MICs-ZONE
Zvuk z mikrofónu je vysielaný iba zo ZONE OUT.
Túto možnosť zvoľte v prípade, že chcete, aby zvuk z mikrofónu znel
z iných reproduktorov.
5: SoundBoost
Na každý výstup je aplikovaný niekoľkopásmový kompresor.
Mixovanie tak bude pri použití TR a pod. jednoduchšie.
Aktivácia scény (Scene Load)
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Otočením ovládača [SELECT (ENTER)] zvoľte možnosť „Scene
Load“ a ovládač následne stlačte.
Scene Load
1:Standard <
3. Otočením ovládača [SELECT/ENTER] zvoľte scénu, ktorú
chcete aktivovať. Ovládač následne stlačte.
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
Load Scene?
CANCEL[OK]
Pre zrušenie operácie otočte ovládačom [SELECT (ENTER)] tak,
aby začala možnosť „CANCEL“ blikať. Ovládač následne stlačte.
4. Stlačte ovládač [SELECT (ENTER)].
Zvolená scéna bude načítaná.
Úprava scény (Scene Edit)
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Otočením ovládača [SELECT (ENTER)] zvoľte možnosť
„Scene Edit“ a ovládač následne stlačte.
MENU>SCENE EDIT
Mixer Setting
3. Otočením ovládača [SELECT/ENTER] zvoľte nastavenie,
ktoré chcete upraviť. Ovládač následne stlačte.
Mixer: FX(All)<
FILTER
4. Otočením ovládača [SELECT/ENTER] zvoľte parameter,
ktorý chcete upraviť. Ovládač následne stlačte.
Hodnota parametra začne blikať.
5. Otočením ovládača [SELECT/ENTER] upravte hodnotu
a ovládač následne stlačte.
Hodnota bude potvrdená.
Parameter Hodnota (zvýraznené: základná hodnota)/vysvetlenie
Nastavenia mixu
FX (ALL)
FX (Ch1 – 4)
FX (ALL): nastaví rovnaký efekt pre celý kanálový mix.
FX (Ch1 – 4): umožňuje samostatné nastavenie efektov v prípade
jednotlivých kanálov.
FILTER
Aplikuje lter.
Ak otočíte ovládačom [FILTER/FX] smerom doprava,
budete počuť iba pásmo vysokých frekvencií.
Ak otočíte ovládačom smerom doľava, budete
počuť iba pásmo nízkych frekvencií.
DUB ECHO
Pridá oneskorený zvuk, ktorý je tlmený.
Ak otočíte ovládačom [FILTER/FX] smerom
doprava, echo efekt bude pridaný iba k pásmu
vysokých frekvencií.
Ak otočíte ovládačom smerom doľava, echo efekt
bude pridaný iba k pásmu stredných frekvencií.
Čím viac ovládač otočíte, tým väčší bude interval
medzi jednotlivými opakovaniami.
JET
Aplikuje efekt Flanger.
Ak otočíte ovládačom [FILTER/FX] smerom doprava,
špička bude cyklicky upravovaná.
Ak otočíte ovládačom smerom doľava, špička bude
znížená podľa pozície ovládača.
NOISE
Pridá šum.
Ak otočíte ovládačom [FILTER/FX] smerom doprava,
výška tónov šumu bude zvýšená.
Ak otočíte ovládačom smerom doľava, výška tónov
šumu bude znížená.
REVERB Aplikuje efekt Reverb.
DELAY Aplikuje efekt Delay.
BIT CRUSH
Vytvorí lo- zvuk.
Ak otočíte ovládačom [FILTER/FX] smerom doprava,
budete počuť iba pásmo vysokých frekvencií.
Ak otočíte ovládačom smerom doľava, budete
počuť iba pásmo nízkych frekvencií.
PHASER
Aplikuje efekt Phaser.
Ak otočíte ovládačom [FILTER/FX] smerom doprava,
špička bude cyklicky upravovaná. Ak otočíte
ovládačom smerom doľava, špička bude znížená
podľa pozície ovládača.
NOISE2
Pridá šum.
Ak otočíte ovládačom [FX] smerom doprava, výška
tónov šumu bude zvýšená. Ak otočíte ovládačom
smerom doľava, výška tónov šumu bude znížená.
SIDE CHAIN Zároveň s tempom zníži úroveň.
SLICER Zároveň s tempom rozseká zvuk.
ROLL Opakovane bude prehrávať zvuk.
ROLL FILTER
Opakovane bude prehrávať zvuk a zároveň aplikuje
lter.
LOOP PITCH
Opakovane bude prehrávať zvuk a zároveň upraví
výšku tónov.
LOOP FILTER
Opakovane bude prehrávať zvuk a zároveň upraví
výšku tónov a lter.
VINYL SIM Simuluje zvukový charakter analógovej nahrávky.
Anti.FB
Slúži na voľbu výstupu, na ktorý bude aplikované potlačenie spätnej väzby
(v prípade mikrofónového vstupu).
OFF
Potlačenie spätnej väzby nebude aktívne.
MASTER
Potlačenie spätnej väzby bude aplikované iba
na výstup zvuku z vybraných konektorov.
BOOTH
ZONE
Mode SERATO, INTERNAL
Určuje to, či bude mixovanie prebiehať v rámci
Serato DJ Pro alebo prostredníctvom DJ-707M.
DVS Deck
Určuje ovládač pri použití DVS.
TURNTABLE Gramofón (analógový)
CDJ DJ prehrávač
1919
Práca s menu
Parameter Hodnota (zvýraznené: základná hodnota)/vysvetlenie
Nastavenia MIC1 – 3
Gain -60 – -10 – 0 dB Slúži na úpravu zosilnenia v prípade mikrofónu.
EQ
Určuje typ ekvalizéru.
EQUALIZER Ekvalizér so štandardnými nastaveniami.
ISOLATOR Ekvalizér, ktorý bude extrémne tlmiť hlasitosť.
EQ Hi
EQ Mid (*1)
EQ Low
-127 – 0 – 127
Slúži na úpravu hlasitosti pásma vysokých, stredných
a nízkych frekvencií.
FX
Určuje efekt ovplyvňujúci hlas.
REVERB Aplikuje efekt Reverb.
ECHO Aplikuje efekt Echo.
REVERB ECHO Zároveň aplikuje efekty Reverb a Echo.
DUB ECHO Pridá oneskorený zvuk, ktorý je tlmený.
PITCH UP
Zvýši/zníži výšku tónov v prípade hlasu.
PITCH DOWN
FORMANT UP
Zvýši/zníži formant hlasu.
Zvolením možnosti „DOWN“ dodáte zvuku mužskejší
charakter a zvolením možnosti „UP“ dodáte zvuku
ženskejší charakter.
FORMANT DOWN
AUTO PITCH
Na hlas aplikuje korekciu výšky tónov.
Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a stlačíte tlačidlo
CHANNEL [CUE], korekcia výšky tónov bude
ovplyvnená dátami o tónine skladby, ktorá
je načítaná v decku.
ROBOT
Zmení váš hlas na robotický hlas bez výrazu
a s pevnou výškou tónov.
DOUBLE Navrství rovnaký hlas a zvuku tak pridá väčšiu hĺbku.
HARMONY ABOVE Ozvláštni hlas pridaním harmónie (o kvintu vyššie).
HARMONY BELOW Ozvláštni hlas pridaním harmónie (o kvartu nižšie).
MEGAPHONE
Skreslí váš hlas tak, ako keby ste rozprávali
cez megafón.
RADIO
Simuluje zvukový charakter rádia.
TEMPO DELAY
Aplikuje efekt Delay.
Ak podržíte tlačidlo [SHIFT] a stlačíte tlačidlo
CHANNEL [CUE], korekcia tempa bude ovplyvnená
tempom skladby, ktorá je načítaná v decku.
FX Depth (*1) 0 – 255 Slúži na úpravu intenzity efektu ovplyvňujúceho hlas.
Low Cut 0 – 2 – 10
Slúži na nastavenie intenzity low-cut ltra, ktorý
je aplikovaný na zvuk z mikrofónu.
Pri vyšších hodnotách bude intenzita silnejšia.
Noise Gate 0 – 2 – 10
Slúži na nastavenie parametra Noise Gate v prípade
zvuku z mikrofónu.
Pri vyšších hodnotách dôjde aj k orezaniu hlasnejších
zvukov.
Pan L50 – C00 – R50 Slúži na úpravu panorámy (stereo pozície).
Duck Level -6, -12, -18, -24, INF
Po aktivácii tlačidla [DUCK] slúži na úpravu výstupnej
úrovne (s výnimkou mikrofónu).
Duck (Mstr)
ON, OFF
Určuje to, či bude výstup zvuku z MASTER OUT,
BOOTH OUT a ZONE OUT ovplyvnený funkciou
Ducking („ON“) alebo nie („OFF“).
Duck (Both)
Duck (Zone)
Nastavenia MsterOut/BoothOut/ZoneOut
Assign
Určuje signál, ktorý bude vysielaný z jednotlivých výstupných konektorov.
ALL MIX (*2) Všetky signály budú zmiešané a následne vysielané.
BOOTH MIX (*3)
Signály, s výnimkou zvuku z mikrofónu, budú
zmiešané a následne vysielané.
DECK ONLY Vysielané budú iba signály kanálov 1 – 4.
CUSTOM
Po stlačení ovládača [SELECT (ENTER)] budete môcť
zvoliť, či budú jednotlivé signály z konektorov
vysielané („ON“) alebo nie („OFF“).
Ch1 – 4 ON, OFF Signály kanálov 1 – 4
MIC1, 2 ON, OFF Zvuk MIC 1 a 2
Aux ON, OFF
Signály prichádzajúce konektormi
AUX IN
EQ Low Gain
-12 – 0 – 12
Slúži na nastavenie zosilnenia pásma nízkych
frekvencií v prípade ekvalizéru.
EQ LoMid Gain
Slúži na nastavenie zosilnenia pásma stredne nízkych
frekvencií v prípade ekvalizéru.
EQ LoMid Freq
16 – 630 – 22400
Hz
Slúži na nastavenie cuto frekvencie pásma stredne
nízkych frekvencií v prípade ekvalizéru.
EQ HiMid Gain -12 – 0 – 12
Slúži na nastavenie zosilnenia pásma stredne
vysokých frekvencií v prípade ekvalizéru.
EQ HiMid Freq
16 – 4000 – 22400
Hz
Slúži na nastavenie cuto frekvencie pásma stredne
vysokých frekvencií v prípade ekvalizéru.
EQ Hi Gain -12 – 0 – 12
Slúži na nastavenie zosilnenia pásma vysokých
frekvencií v prípade ekvalizéru.
Comp Low
Comp Mid
Comp High
0 – 24
Slúži na nastavenie intenzity kompresora v prípade
pásma vysokých, stredných a nízkych frekvencií.
Limiter
OFF, ON
Zapne/vypne limiter.
Mono Mode
Ak zvolíte možnosť „ON“, signál bude na výstupe
monofónny.
Pan L50 – C00 – R50 Slúži na úpravu panorámy na výstupe.
Parameter Hodnota (zvýraznené: základná hodnota)/vysvetlenie
Attenuator 0 – 40 dB
Slúži na nastavenie úrovne tlmenia výstupu. Výstupná
úroveň bude znížená o nastavenú hodnotu.
Sub.W Mode
(*4)
Slúži na potlačenie pásma stredne vysokých frekvencií v prípade signálu,
ktorý je vysielaný z vybraného konektora. Túto možnosť využite v prípade
iných ako hlavných reproduktorov, aby ste zosilnili pásmo nízkych
frekvencií.
OFF Signál nebude skonvertovaný pre subwoofer.
ON
Podrobné nastavenia budete môcť upraviť po stlačení
ovládača [SELECT (ENTER)].
CutO
30 – 200
Hz
Určuje cuto frekvenciu ltra.
Slope
-12 dB/oct,
-24 dB/oct
Určuje intenzitu tlmenia ltra.
(*1) Zobrazí sa v prípade, že ste zvolili nastavenie MIC3.
(*2) Tento parameter je v prípade nastavení MsterOut a ZoneOut nastavený na základnú hodnotu.
(*3) Tento parameter je v prípade nastavenia BoothOut nastavený na základnú hodnotu.
(*4) Zobrazí sa v prípade, že ste zvolili nastavenie ZoneOut.
Skratka
5 Ak podržíte tlačidlo MIC 1 alebo 2 [ON] v sekcii Mic a otočíte ovládačom
[SELECT (ENTER)], budete môcť upraviť zosilnenie v prípade MIC 1 alebo 2.
5 Ak podržíte tlačidlo CHANNEL [CUE] v sekcii Mixer a otočíte ovládačom
[SELECT (ENTER)], budete môcť zvoliť efekt v prípade jednotlivých
kanálov.
Uloženie scény (Scene Save)
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Otočením ovládača [SELECT (ENTER)] zvoľte možnosť
„Scene Save“ a ovládač následne stlačte.
Scene Save
1:Standard <
3. Otočením ovládača [SELECT/ENTER] zvoľte cieľovú scénu
a ovládač následne stlačte.
Save 1:Standard
NAME CANCEL[OK]
5 Ak chcete uložiť scénu bez úpravy jej nastavení, pokračujte krokom 6.
5 Pre zrušenie operácie otočte ovládačom [SELECT (ENTER)] tak, aby začala
možnosť „CANCEL“ blikať. Ovládač následne stlačte.
Premenovanie
4. Otočte ovládačom [SELECT (ENTER)] tak, aby začala možnosť
„NAME“ blikať. Ovládač následne stlačte.
Edit Save Name
Standard <EXE>
_
5. Zadajte jednotlivé znaky.
1. S pomocou ovládača [SELECT (ENTER)] presuňte kurzor na pozíciu,
na ktorej chcete vložiť znak. Ovládač následne stlačte.
2. Otočením ovládača [SELECT (ENTER)] zvoľte znak a ovládač následne
stlačte.
3. Ak ste zadali celý názov, otočte ovládačom [SELECT (ENTER)]
tak, aby začala možnosť „<EXE>“ blikať.
6. Stlačte ovládač [SELECT (ENTER)].
Scéna bude uložená.
2020
Práca s menu
Systémové nastavenia
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Otočením ovládača [SELECT (ENTER)] zvoľte možnosť
„System Setting“ a ovládač následne stlačte.
Sys: PC-B USB<
VENDOR
3. Otočením ovládača [SELECT/ENTER] zvoľte parameter,
ktorý chcete upraviť. Ovládač následne stlačte.
Hodnota parametra začne blikať.
4. Otočením ovládača [SELECT/ENTER] upravte hodnotu
a ovládač následne stlačte.
Hodnota bude potvrdená.
Parameter Hodnota (zvýraznené: základná hodnota)/vysvetlenie
PC-B USB
Určuje USB ovládač pri použití portu PC B.
VENDOR
Ak chcete používať USB ovládač z webovej stránky
spoločnosti Roland, zvoľte toto nastavenie.
GENERIC
Toto nastavenie zvoľte v prípade, že chcete používať bežný
USB ovládač, ktorý je súčasťou vášho operačného systému.
* Ak zvolíte možnosť „GENERIC“, zariadenie nebudete môcť
použiť spoločne so Serato DJ Pro.
* Ak používate iOS zariadenie, zvoľte možnosť „GENERIC“.
Viac informácií nájdete v časti „Používanie iOS zariadenia“
(s. 22).
X-Fader Mgn
0 – 10
Slúži na nastavenie okrajových polôh cross faderu. Pri vyšších
hodnotách budú okrajové polohy znieť viac.
Pad Curve
Low, Mid,
High
Slúži na nastavenie dynamickej krivky padov (spôsob, akým
sa podľa sily úderu na pad zmení hlasitosť).
silnýslabý
nízka
vysoká
Sila úderu na pad
Úroveň
Low Mid Hi
Pad Sens
1 – 10
Slúži na nastavenie citlivosti padov.
Pri vyšších hodnotách bude citlivosť väčšia.
JogDialSens
1 – 8 – 10
Slúži na nastavenie citlivosti pri uvoľnení ovládača JOG.
Pri vyšších hodnotách bude odozva lepšia.
Bkspin Len
Vďaka tomuto nastaveniu môžete v prípade ovládača JOG upraviť snímanie
dĺžky dráhy rotácie.
OFF Snímaná bude skutočná dĺžka dráhy rotácie.
DEPTH1
Dĺžka dráhy rotácie bude dlhšia ako skutočná dĺžka.
Pri vyšších hodnotách bude dĺžka dráhy rotácie dlhšia.
DEPTH2
DEPTH3
Demo Mode
OFF,
3 – 5 – 20
min.
* Po pripojení zariadenia k počítaču bude tento parameter
ignorovaný.
Slúži na nastavenie času (v minútach) nečinnosti, po ktorom
bude na DJ-707M aktivovaný režim DEMO.
Ak ste zvolili možnosť „OFF“, režim DEMO nebude aktivovaný.
LED Bright
1 – 5
Slúži na nastavenie jasu svietiacich tlačidiel, padov alebo
indikátorov.
Vyššie hodnoty predstavujú vyšší jas.
LCD Ctrst
1 – 5 – 10 Slúži na nastavenie jasu displeja.
Auto O
DISABLE,
240 min.
Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom,
čo od posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek tlačidla
uplynie vopred určený čas (240 min.).
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia, zvoľte
možnosť „OFF“.
Input Mix
OFF, ON
Ak ste zvolili možnosť „ON“, signály vstupujúce do INPUT CH
1 – 4 budú vysielané do MASTER OUT bez akejkoľvek zmeny
(spínač INPUT SELECT musí byť nastavený na možnosť „PC“).
InputChSwap
Určuje to, či budú signály INPUT CH 1 a CH 3 vymenené so signálmi CH 2
a CH 4 pri odoslaní do počítača.
NORMAL
Signály nebudú vymenené. Platiť bude označenie výstupov
na paneli.
SWAP Výstupy CH 1 a 3 a CH 2 a 4 budú vymenené.
Ctrl surface
OFF, ON
Ak zvolíte možnosť „ON“, zariadenie sa bude správať
ako bežný MIDI ovládač.
DJ-707M Verzia operačného systému (Version)
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Otočením ovládača [SELECT (ENTER)] zvoľte možnosť Version“
a ovládač následne stlačte.
Version:
*.**
Obnova továrenských nastavení (Factory Reset)
Nasledujúcim spôsobom môžete obnoviť pôvodné továrenské hodnoty
nastavení uložených v zariadení.
1. Stlačte tlačidlo [MENU].
2. Otočením ovládača [SELECT (ENTER)] zvoľte možnosť „Factory
Reset“ a ovládač následne stlačte.
FACTORY RESET:
Target All
3. Otočením ovládača [SELECT (ENTER)] zvoľte nastavenia,
v prípade ktorých chcete obnoviť továrenské hodnoty.
Hodnota Vysvetlenie
ALL
Všetky nastavenia uložené v zariadení
SCENE
Nastavenia scén
SYSTEM
Systémové nastavenia
4. Stlačte ovládač [SELECT (ENTER)].
Zobrazí sa okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.
Factory Reset?
[Cancel]OK
Pre zrušenie operácie otočte ovládačom [SELECT (ENTER)] tak, aby začala
možnosť „CANCEL“ blikať. Ovládač následne stlačte.
5. Otočte ovládačom [SELECT (ENTER)] tak, aby začala možnosť
„OK“ blikať. Ovládač následne stlačte.
Obnova továrenských nastavení bude spustená.
Obnova továrenských nastavení bude dokončená v momente,
keď sa na displeji zobrazí nápis „Completed. turn o power“.
POZNÁMKA
Zariadenie nevypínajte v prípade, že na displeji svieti nápis „Executing....
6. DJ-707M vypnite a opäť zapnite.
/