Roland Kiyola Návod na obsluhu

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
Kiyola
Typ
Návod na obsluhu
Používateľský manuál
Obsah
Funkcie klavíra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nábytok Karimoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Popis panelov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Predný panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zadný panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Spodný panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Otvorenie/zatvorenie krytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Otvorenie krytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zatvorenie krytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pokročilé funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Používanie metronómu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Spustenie metronómu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenie tempa v podobe numerickej hodnoty . . . . . . 4
Nastavenia Common Tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Voľba počtu dôb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prehrávanie skladieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Voľba skladby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prehrávanie všetkých skladieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nastavenie hlasitosti skladby (Song Volume) . . . . . . . . . . 5
Zaznamenanie vášho hrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Príprava na nahrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nahrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zastavenie nahrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Prehrávanie nahranej skladby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie dozvuku (Ambience) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie sýtosti zvuku (Brilliance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie citlivosti klaviatúry (Key Touch) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Transpozícia klaviatúry (Transpose) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prispôsobenie ladenia ostatným nástrojom (Master Tuning) . . 7
Automatické vypnutie po určitom čase (Auto O) . . . . . . . . . . . 7
Uloženie nastavení (Memory Backup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Obnova továrenských nastavení (Factory Reset) . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavenia funkcie Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Možnosti funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Používanie funkcie Bluetooth Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Párovanie s mobilným zariadením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pripojenie mobilného zariadenia, ktoré už bolo
spárované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavenie hlasitosti Bluetooth Audio . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prenos MIDI dát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Otáčanie strán v aplikácii prostredníctvom pedálu . . . . . . . . . . . 9
Pripojenie mobilného zariadenia, ktoré už bolo
spárované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Otáčanie strán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zmena ovládania funkcie slúžiacej na otáčanie strán . . . 9
Súčasne využívanie funkcie otáčania strán a funkcie prijímania/
vysielania MIDI dát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Problémy s funkciou Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Obnova nastavení funkcie Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Chybové hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ostatné funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie režimu prehrávania skladby
(SMF) (SMF Play Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Montáž klavíra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Technická špecikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ochrana autorských práv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nábytok Karimoku
Karimoku je značkou dreveného nábytku, ktorá bola založená v Japonsku v roku 1940. Táto spoločnosť aj po viac ako 75
rokoch svojej existencie stále trvá na domácej výrobe svojich produktov.
Základnými kameňmi lozoe Karimoku sú špičková kvalita a snaha o výrobu produktov, ktoré zlepšujú kvalitu života a
pomáhajú spoločnosti.
Dôkladný výber materiálov, najnovšie technológie a ručné dokončovanie produktov skúsenými pracovníkmi. To všetko
sú piliere, na ktorých stojí špičková kvalita Karimoku.
Vyrobené s ohľadom na ľudské telo: Materiály, ktoré boli použité pri výrobe produktov Karimoku, boli vybrané s
ohľadom na ich vplyv na ľudské zdravie. Pri dizajne jednotlivých modelov sa zas dbalo na
ergonomický dizajn, funkčnosť a estetiku.
Vyrobené s ohľadom na životný štýl: Pri dizajnovaní jednotlivých produktov mala spoločnosť Karimoku na pamäti to,
že spôsob využitia jej výrobkov a životný štýl jej zákazníkov sa časom mení.
Vyrobené s ohľadom na životné prostredie: Pri výrobe produktov Karimoku sa vo veľkej miere používa drevo zo
spravovaných lesov a výrubov. Cieľom spoločnosti je totiž podpora rozumného využívania
obmedzených zdrojov.
Drevený kabinet od Karimoku
5 Drevo, ktorého sa chcete dotknúť.
5 Váš nástroj je jedinečným produktom. Kresba každého
kusu dreva je totiž unikátna.
5 Hravý dizajn nábytku Karimoku je zárukou toho, že
každý kus skvelo zapadne kamkoľvek ho umiestnite.
Ergonomický dizajn lavice
5 Optimálna pružnosť lavice bola dosiahnutá použitím
rôznych typov vypchávok. Na lavici sa tak sedí
pohodlne aj po niekoľkých hodinách.
5 Dizajn lavice je výsledkom dvadsiatich rokov výskumu
zameraného na ergonómiu.
Funkcie klavíra
Zvukový procesor SuperNATURAL Piano Modeling pre podmanivý zvuk klavíra
Tento zvukový procesor dokáže s pomocou počítača vymodelovať virtuálny mechanizmus tvoriaci
zvuk akustického klavíra. Samotný zvuk je vytváraný od úplného základu, a to tak, aby reprodukoval
plnosť a komplexnosť zvuku skutočného klavíra.
Zvukový procesor SuperNATURAL Piano Modeling dokáže vytvoriť podmanivý zvuk klavíra, ktorý
staré zvukové procesory, pracujúce na princípe samplingu, vytvoriť nedokážu.
Vďaka klaviatúre PHA-50 budete mať pocit, že hráte na skutočnom akustickom klavíri
Hybridná štruktúra z dreva a polymérového vnútorného rámu.
Vnútorný rám je odolný voči deformácii. Pri hraní na klaviatúru tak budete mať stále rovnaký pocit.
Špecický pocit pri hraní bude umocnený aj vďaka drevu, ktoré dodáva klaviatúre väčšiu pevnosť.
Vďaka tejto odolnej klaviatúre, nevyžadujúcej údržbu, budete mať pocit, ako keby ste hrali na
skutočnom akustickom klavíri.
Technológia Bluetooth (audio/otáčanie strán/podpora MIDI)
Vďaka funkcii Bluetooth Audio môžete prostredníctvom reproduktorov tohto zariadenia počúvať
hudbu prehrávanú na vašom smartfóne alebo tablete. Vďaka funkcii otáčania strán prostredníctvom
Bluetooth a funkcii MIDI môžete ovládať aplikácie slúžiace na zobrazovanie notových listov
(napr. piaScore).
Vďaka funkcii Bluetooth Audio alebo aplikácii slúžiacej na diaľkové ovládanie zariadenia môžete
prostredníctvom klavíra prehrávať hudbu do pozadia.
Modely s funkciou Bluetooth a bez funkcie Bluetooth
To, či konkrétny model má alebo nemá funkciu
Bluetooth zistíte podľa názvu tlačidla, ktoré sa
nachádza na ovládacom paneli (na ľavej strane
klaviatúry).
V prípade modelov s funkciou Bluetooth bude druhé
tlačidlo spredu označené ako [ ].
V prípade modelov bez funkcie Bluetooth bude druhé
tlačidlo spredu označené ako [Metronome].
S funkciou Bluetooth Bez funkcie Bluetooth
Používateľský manuál
Pred použitím tohto zariadenia si, prosím, prečítajte texty „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
ZARIADENIA“ a „DÔLEŽITÉ POZNÁMKY“ (leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“). Po
prečítaní majte všetky dokumenty naďalej poruke.
Copyright © 2015 ROLAND CORPORATION
1
2
Popis panelov
Predný panel
Tlačidlo [Metronome] (bez funkcie
Bluetooth)
Zapnutie/vypnutie metronómu
Stlačte tlačidlo [Metronome].
Nastavenie metronómu
V prípade potreby môžete zmeniť tempo a
typ taktu.
Tlačidlo [Metronome] + kláves
Tlačidlo [ ] (Bluetooth) (s funkciou
Bluetooth)
Párovanie s mobilným
zariadením (audio párovanie)
Tlačidlo [ ] + zapnutie zariadenia
Zapnutie/vypnutie metronómu
Tlačidlo [ ] + stlačenie tónu, ktorý je úplne
vpravo (C8)
Nastavenie metronómu
V prípade potreby môžete zmeniť tempo a
typ taktu.
Tlačidlo [ ] + kláves
strana
8
Tlačidlo [Speaker ON] (Function)
Zapnutie/vypnutie reproduktora (iba po pripojení slúchadiel)
Stlačte tlačidlo [Speaker ON] (Function).
Iné nastavenia (Function)
V prípade potreby môžete upraviť rezonanciu zvuku alebo
citlivosť klaviatúry.
Tlačidlo [Speaker ON] (Function) + kláves
strana
6
Rýchla príručka
Tlačidlo [Tone]
Voľba zvuku
Stlačte tlačidlo [Tone] (k zmene dôjde pri
každom stlačení tlačidla).
5 Červená (Concert Grand Piano)
5 Zelená (Ballad Piano)
5 Modrá (Bright Piano)
5 Ružová (Upright Piano)
5 Bledomodrá (Harpsichord)
5 Žltá (Electric Piano)
Ovládač [Volume]
Nastavenie hlasitosti
Otočte ovládačom [Volume].
Tlačidlo [Play/Stop]
Prehrávanie skladby
Stlačte tlačidlo [Play/Stop].
Voľba skladby
Podržte tlačidlo [Play/Stop] a stlačte kláves.
Rýchla príručka
Automatické vypnutie po určitom čase (Auto O)
Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom, čo od
posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek tlačidla uplynie
vopred určený čas (funkcia Auto O). Ak chcete zablokovať funkciu
automatického vypnutia, deaktivujte funkciu Auto O s. 7).
(základná hodnota: 30 min)
* Po vypnutí zariadenia dôjde k strate akýchkoľvek nastavení, ktoré ste neuložili. Ak chcete
zmeny uchovať, je potrebné ich uložiť.
Bez funkcie
Bluetooth
S funkciou
Bluetooth
Rýchla príručka
strana
4
O kresbe dreva
Drevené časti nástroja boli upravené tak, aby vynikol
prirodzený charakter dreva a jeho kvalita.
Farba a kresba dreva sa bude v prípade jednotlivých kusov
rovnakého modelu líšiť.
Ide o znak toho, že pri výrobe bolo použité skutočné drevo. V
žiadnom prípade nejde o problém s kvalitou.
Rýchla príručka
strana
4
Tlačidlo [Power]
Zapnutie/vypnutie
Podržaním tlačidla [Power] jednu sekundu alebo dlhšie zariadenie
zapnete/vypnete.
* Toto zariadenie je vybavené ochranným obvodom. Po jeho zapnutí je
preto potrebné, aby ste niekoľko sekúnd počkali.
* Napájací kábel neodpájajte v prípade, že tlačidlo [Power] svieti.
3
USB port
Port USB Computer
Po prepojení portu USB COMPUTER
na KF-10 s USB portom vášho počítača
(prostredníctvom bežne dostupného USB
kábla) budete môcť využívať nasledujúce
funkcie.
5 Prostredníctvom KF-10 budete môcť
počúvať SMF dáta prehrávané MIDI
kompatibilným programom.
5 Medzi KF-10 a DAW programom budete môcť prenášať MIDI dáta
(využitie pri hudobnej produkcii a spracovaní zvuku).
Port USB Memory
Slúži na pripojenie USB kľúča.
5 Po pripojení USB kľúča budete môcť prehrávať a
nahrávať skladby.
* Ak indikátor USB kľúča bliká: nevypínajte
zariadenie, neodpájajte napájací kábel alebo USB
kľúč.
* Opatrne pripojte USB kľúč a uistite sa, že nehrozí
jeho vypadnutie.
Konektory PHONES
Slúžia na pripojenie slúchadiel.
Spodný panel
Slúchadlá
* Pred pripojením akéhokoľvek zariadenia či kábla znížte hlasitosť
a vypnite všetky zariadenia. Predídete tak možnému poškodeniu
alebo poruche.
Konektor DC IN
Slúži na pripojenie AC adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
Konektor PEDAL
Slúži na pripojenie pedálu, ktorý je
súčasťou balenia.
Damper pedál (pravý pedál)
Vďaka tomuto pedálu budú zahrané
tóny znieť dlhšie. Ak bude pedál stlačený,
zahrané tóny budú znieť aj po tom, čo
klávesy pustíte.
V prípade potreby môžete hĺbkou
zatlačenia pedálu ovládať intenzitu
rezonancie.
Sostenuto pedál (stredný pedál)
Ak je tento pedál stlačený, zahrané tóny budú znieť dlhšie.
Soft pedál (ľavý pedál)
Tento pedál slúži na zjemnenie tónov, ktoré hráte. Výsledný zvuk bude jemnejší než
zvuk, ktorý by ste získali rovnakou technikou hrania, avšak bez stlačenia pedálu.
Jemnosť zvuku môžete ovplyvniť hĺbkou zatlačenia pedálu.
Zadný panel
Napájací kábel
Zásuvka
Umiestnite AC adaptér tak, aby strana s indikátorom
(pozri obrázok) smerovala nahor a strana s textovou informáciou
smerovala nadol. Po pripojení AC adaptéra do zásuvky sa
indikátor rozsvieti.
4
Používanie metronómu
Spustenie metronómu
Modely s funkciou Bluetooth
Podržte tlačidlo [ ] a stlačte tón, ktorý je úplne vpravo (C8).
Podržte
1
2
Modely bez funkcie Bluetooth
Stlačte tlačidlo [METRONOME].
* Počas prehrávania sa metronóm prispôsobí tempu a typu taktu príslušnej
skladby.
Nastavenie tempa v podobe numerickej hodnoty
Tempo môžete nastaviť aj v podobe numerickej hodnoty (20 – 250).
Príklad: Ak chcete zadať hodnotu 120, podržte tlačidlo [ ] alebo
[METRONOME] a stlačte klávesy v nasledujúcom poradí: 1
0
2
0
0
0
Enter.
Podržte
1
2
alebo
0
2 4
6
7 9
1 3 5 8
Enter
C5 C6
Pokročilé funkcie
Kryt vždy otvárajte/zatvárajte dvomi rukami.
Otvorenie krytu
1. Oboma rukami zdvihnite okraj krytu a potlačte ho smerom od
seba.
Okraj krytu
2. Tlačte kryt smerom od seba až kým sa nezastaví.
Zatvorenie krytu
1. Oboma rukami uchopte okraj krytu a jemne ho položte
smerom nadol.
POZNÁMKA
5 Pri otváraní/zatváraní krytu a pri používaní pedálov postupujte tak, aby ste
si nepricvikli prsty. Ak sú pri používaní zariadenia prítomné deti, zaistite
dozor dospelej osoby.
5 Ak potrebujete klavír presunúť, uistite sa, že je kryt zatvorený. Predídete tak
možným úrazom.
Pri otváraní alebo zatváraní krytu postupujte tak, aby ste si nepricvikli prsty
medzi skladajúce sa časti.
Je nebezpečné zatvárať kryt tlakom zhora. Mohli by ste si totiž pricviknúť prsty.
Pri otváraní krytu tlakom môže dôjsť k prevráteniu zariadenia. Pri otváraní alebo
zatváraní uchopte kryt len za okraj.
Otvorenie/zatvorenie krytu
Čítanie názvov nôt (napr. C4)
Abecedný ukazovateľ pre rôzne funkcie zobrazuje názvy nôt.
Príklad: označenie „C4“ znamená štvrté „C“ zľava (od začiatku klaviatúry).
C4 C5 C6 C7 C8C3C2C1
5
Pokročilé funkcie
Nastavenia Common Tempo
V prípade potreby môžete upraviť nastavenia Common Tempo (napr.
zvolením možnosti Allegro alebo Largo).
alebo
Podržte
1
2
Largo (46)
Adagio (58)
Lento (60)
Andante (72)
Andantino (80)
Moderato (92)
Allegretto (108)
Allegro (132)
Animato (152)
Vivace (164)
Presto (184)
Prestissomo (200)
C7
Voľba počtu dôb
Môžete zvoliť hodnoty: 0 (len slabé doby), 2 (2 doby), 3 (3 doby), 4
(4 doby), 5 (5 dôb) alebo 6 (6 dôb).
C3 C4
alebo
Podržte
1
2
0
2
4
63 5
Prehrávanie skladieb
Pre spustenie alebo zastavenie prehrávania skladby stlačte tlačidlo [Play/
Stop].
* Počas prehrávania interných skladieb nebudú prostredníctvom portu
USB COMPUTER alebo Bluetooth (MIDI) odosielané žiadne dáta použité v
daných skladbách.
Voľba skladby
Po zvolení čísla skladby budete môcť prehrať internú skladbu.
Podržte
1
2
* Po pripojení USB kľúča budú prehrané skladby, ktoré sa na ňom nachádzajú.
C3C2
C1
1 3 4 6 8 9 30252015 28231813 27211611
2 5 7 292614 2412 2210 1917
Súbory ukladajte do základnej zložky USB kľúča (nevytvárajte novú
zložku).
Súbory budú počas prehrávania zoradené podľa ich názvu.
Celkovo môžete prehrať až 50 skladieb.
Podporované formáty
WAV (16-bit, 44,1 kHz)
SMF (formát 0, 1)
Prehrávanie všetkých skladieb
V prípade potreby môžete upraviť spôsob prehrávania skladieb.
Podržte
1
2
Random
Order
O
C8C7
Nastavenie Vysvetlenie
O Prehraná bude iba skladba s číslom, ktoré ste zvolili.
Order Dôjde k prehraniu všetkých skladieb v príslušnom poradí.
Random Dôjde k prehraniu všetkých skladieb v náhodnom poradí.
* Po pripojení USB kľúča budú prehrané skladby, ktoré sa na ňom
nachádzajú.
Nastavenie hlasitosti skladby (Song Volume)
V prípade potreby môžete upraviť hlasitosť skladby
(SMF alebo audio).
Podržte
1
2
C5
NORMAL
+
* Ak je v prípade režimu SMF Play Mode nastavená možnosť „Internal“,
hlasitosť niektorých partov sa nezmení ani po úprave hodnoty Song
Volume. Ak je v prípade režimu SMF Play Mode nastavená možnosť
„External“, zmení sa hlasitosť všetkých partov.
6
Pokročilé funkcie
Zaznamenanie vášho hrania
Nahranú skladbu si môžete v prípade potreby opätovne prehrať.
Nahraná skladba bude uložená na USB kľúč.
POZNÁMKA
Nahrať možno iba jednu skladbu. Pri nahraní druhej alebo
akejkoľvek ďalej skladby dôjde k prepísaniu predošlej skladby.
Ak nechcete prísť o skladbu, ktorú ste nahrali, pripojte USB kľúč k
svojmu počítaču a uložte príslušný súbor doň.
Nahraný súbor
(USB kľúč):\ROLAND\SONG\AUDI0001.WAV
Príprava na nahrávanie
Najskôr pripojte USB kľúč k portu USB Memory.
Podržte
1
2
C6
Tlačidlo [Play/Stop] bude blikať, tlačidlo [Tone] bude blikať
načerveno a nástroj prejde do režimu čakania na nahrávanie.
* Režim čakania na nahrávanie môžete deaktivovať stlačením tlačidla [Tone].
Nahrávanie
Ak je zariadenie v režime čakania na nahrávanie, stlačte tlačidlo
[Play/Stop].
Tlačidlo [Play/Stop] prestane blikať a začne svietiť. Nahrávanie bude
spustené.
Formát nahraných súborov
WAV (16-bit, 44,1 kHz)
Zastavenie nahrávania
V priebehu nahrávania stlačte tlačidlo [Play/Stop].
Tlačidlo [Play/Stop] zhasne, tlačidlo [Tone] sa rozsvieti v súlade s
farbou zvoleného zvuku a nahrávanie bude zastavené.
Prehrávanie nahranej skladby
Po zastavení nahrávania stlačte tlačidlo [Play/Stop]. Nahraná skladba
bude prehraná.
MEMO
Ak ste k zariadeniu pripojili USB kľúč, na ktorom sa nachádza
nahraná skladba, jej prehrávanie sa spustí po stlačení tlačidla
[Play/Stop].
Prehrávanie skladby z USB kľúča
Ak chcete prehrať skladbu, ktorá sa nachádza v základnej zložke
(najvyššia úroveň) USB kľúča, postupujte podľa inštrukcií v časti
Voľba skladby“ v používateľskom manuáli.
MEMO
Ak chcete prehrať skladbu, ktorá sa nachádza v základnej zložke
USB kľúča tak, že stlačíte tlačidlo [Play/Stop], najskôr pripojte USB
kľúč k svojmu počítaču a odstráňte súbor, ktorý ste nahrali.
Voľba nahranej skladby
Ak chcete prehrať skladbu, ktorú ste nahrali po tom, čo ste prehrali
skladbu, ktorá sa nachádza v základnej zložke USB kľúča, postupujte
nasledovne.
Podržte
1
2
C6
Nastavenie dozvuku (Ambience)
V prípade potreby môžete upraviť dozvuk a vytvoriť tak dojem, že
hráte v koncertnej sieni (O, 1 – 10).
1
Podržte
NORMAL
C5
2
+
Nastavenie sýtosti zvuku (Brilliance)
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť sýtosť zvuku (-10 – 0 – +10).
NORMAL
C5
2
1
+
Podržte
Nastavenie citlivosti klaviatúry (Key Touch)
V prípade potreby môžete upraviť citlivosť klaviatúry.
FIX
SUPER LIGHT
SUPER HEAVY
LIGHT
HEAVY
MEDIUM
C5 C6
2
1
Podržte
Nastavenie Vysvetlenie
FIX
Zvuk bude mať rovnakú hlasitosť bez ohľadu na silu
úderu na kláves.
SUPER LIGHT
Na klaviatúru sa bude hrať ľahšie než v prípade
nastavenia LIGHT.
LIGHT
Fortissimo () dosiahnete aj slabším úderom než v
prípade nastavenia MEDIUM. Budete tak mať pocit,
že na klaviatúru sa hrá ľahšie.
MEDIUM (C#6) Ide o štandardnú citlivosť klaviatúry.
HEAVY
Pre zahranie fortissima () musíte hrať silnejšie ako v
prípade nastavenia MEDIUM. Budete tak mať pocit,
že na klaviatúru sa hrá ťažšie.
SUPER HEAVY
Na klaviatúru sa bude hrať ťažšie než v prípade
nastavenia HEAVY.
7
Pokročilé funkcie
Transpozícia klaviatúry (Transpose)
C4
Podržte
1
2
0
-2
+2
-4
+4
-6
-1
+1
-3
+3
-5
+5
Prostredníctvom funkcie
Transpose môžete
transponovať klaviatúru v
poltónových krokoch.
Príklad: skladba je v E dur, pri jej hraní však chcete použiť prstoklad C
dur. Parameter Transpose“ preto nastavíte na hodnotu „+4“.
Prispôsobenie ladenia ostatným nástrojom
(Master Tuning)
Pri hraní v sprievode iných nástrojov alebo v inej situácii môžete
referenčné ladenie svojho nástroja prispôsobiť inému nástroju.
C7
Podržte
+0,1 Hz
442 Hz
-0,1 Hz
440 Hz
2
1
Referenčné ladenie sa zvyčajne vzťahuje na tón, ktorý zaznie pri
stlačení stredného A. Pri hraní v sprievode iných nástrojov upravte
referenčné ladenie všetkých nástrojov rovnakým spôsobom.
Prispôsobovanie referenčného ladenia jednotlivých nástrojov sa
nazýva „ladenie“.
Referenčné ladenie môžete upraviť v rozsahu 415,3 Hz – 440,0 Hz
(základná hodnota) – 466,2 Hz (v 0,1 Hz krokoch).
Automatické vypnutie po určitom čase
(Auto O)
Napájanie tohto zariadenia sa vypne automaticky po tom, čo od
posledného hrania alebo stlačenia akéhokoľvek tlačidla uplynie
vopred určený čas (funkcia Auto O).
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia,
deaktivujte funkciu Auto O.
(základná hodnota: 30 min)
C8
Podržte
240 min.
OFF
10 min.
30 min.
2
1
* Toto nastavenie bude uložené automaticky.
Uloženie nastavení (Memory Backup)
Po vypnutí zariadenia budú v prípade všetkých nastavení obnovené
ich základné hodnoty. Nasledujúce nastavenia však môžete v
prípade potreby uložiť. Ich hodnoty sa tak zachovajú aj po vypnutí
a opätovnom zapnutí zariadenia. Táto funkcia sa nazýva „Memory
Backup“.
Nastavenia uložené funkciou Memory
Backup
strana
SMF Play Mode s. 11
Ambience s. 6
Brilliance s. 6
Key Touch s. 6
Master Tuning s. 7
Prehrávanie všetkých skladieb s. 5
1. Podržte tlačidlo [Speaker ON] a stlačte tlačidlo [Play/Stop].
Tlačidlo [Play/Stop] bude blikať. Ostatné tlačidlá budú svietiť.
2. Stlačte tlačidlo [Play/Stop].
Funkcia Memory Backup bude spustená.
Pre zrušenie stlačte akékoľvek tlačidlo s výnimkou tlačidla [Play/
Stop].
Obnova továrenských nastavení
(Factory Reset)
V prípade nastavení, ktoré ste upravili v režime Function, môžete
obnoviť ich pôvodné továrenské hodnoty.
POZNÁMKA
Po spustení operácie Factory Reset budú obnovené továrenské
hodnoty všetkých nastavení.
1. Podržte tlačidlo [Speaker ON] a zapnite zariadenie.
Tlačidlo [Speaker ON] bude blikať. Ostatné tlačidlá budú svietiť.
2. Stlačte tlačidlo [Speaker ON].
V priebehu obnovy továrenských nastavení bude tlačidlo [Speaker
ON] blikať a ostatné tlačidlá budú zhasnuté.
Po úspešnom dokončení operácie všetky tlačidlá zablikajú.
V priebehu obnovy továrenských nastavení zariadenie nikdy
nevypínajte.
Pre zrušenie stlačte akékoľvek tlačidlo s výnimkou tlačidla [Speaker
ON].
3. Vypnite zariadenie a následne ho opäť zapnite.
Keď zahráte C E G bude znieť E G B.
8
Nastavenia funkcie Bluetooth
Možnosti funkcie
Funkcia Bluetooth vytvorí bezdrôtové spojenie medzi mobilným
zariadením (napr. smartfón alebo tablet) a týmto zariadením. Vďaka
tomu budete mať k dispozícii nasledujúce možnosti.
Bluetooth Audio
Prostredníctvom reproduktorov tohto zariadenia budete môcť
počúvať hudbu prehrávanú na mobilnom zariadení.
Otáčanie strán
Prostredníctvom tohto zariadenia budete môcť ovládať otáčanie
strán v aplikácii na vašom mobilnom zariadení.
Prijímanie a vysielanie MIDI dát
Medzi týmto zariadením a mobilným zariadením budete môcť
prenášať MIDI dáta.
Používanie funkcie Bluetooth Audio
Párovanie s mobilným zariadením
„Párovanie“ je proces, pri ktorom dôjde k prepojeniu mobilného
zariadenia s týmto zariadením.
Nastavenia upravte tak, aby bolo na tomto zariadení možné
bezdrôtovo prehrávať hudobné dáta uložené v mobilnom zariadení.
MEMO
5 Párovanie konkrétneho mobilného zariadenia s vaším zariadením
stačí vykonať iba raz. Ak chcete toto zariadenie pripojiť k mobilnému
zariadeniu, s ktorým už bolo v minulosti spárované, prečítajte si
informácie v časti „Pripojenie mobilného zariadenia, ktoré už bolo
spárované“ (s. 8).
5 Po obnove továrenských nastavení (Factory Reset) je párovanie
potrebné zopakovať (s. 7).
5 Nasledujúce kroky sú iba jedným konkrétnym príkladom. Viac
informácií nájdete v používateľskom manuáli mobilného zariadenia.
1. Umiestnite mobilné zariadenie, ktoré chcete použiť, neďaleko
tohto zariadenia.
MEMO
Ak máte viac ako jedno zariadenie tohto typu, zapnite len to
zariadenie, ktoré chcete spárovať (ostatné zariadenia vypnite).
2. Pri zapínaní KF-10 podržte tlačidlo [ ].
Tlačidlo [ ] bude blik. Ostatné tlačidlá budú svietiť.
3. Stlačte tlačidlo [ ].
Nástroj v tomto momente čaká na odpoveď z mobilného zariadenia.
Pre zrušenie stlačte akékoľvek tlačidlo s výnimkou tlačidla [ ].
4. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
MEMO
V tomto konkrétnom prípade bol použitý iPhone. Viac informácií
nájdete v používateľskom manuáli mobilného zariadenia.
5. Kliknite na položku „KF-10 Audio“, ktorá sa zobrazí na vašom
mobilnom zariadení (na obrazovke s dostupnými Bluetooth
zariadeniami).
Prebehne párovanie zariadenia s vaším mobilným zariadením.
Po úspešnom spárovaní bude položka „KF-10 Audio“ pridaná
do zoznamu spárovaných zariadení („Paired Devices“) vo vašom
mobilnom zariadení.
MEMO
Ak sa na displeji mobilného zariadenia zobrazí žiadosť o „Pass
Key“, zadajte „0000“ (štyri nuly).
Pripojenie mobilného zariadenia, ktoré už bolo
spárované
1. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
MEMO
5 V prípade, že spojenie nebolo možné s pomocou vyššie uvedeného
postupu nadviazať, kliknite na položku „KF-10 Audio“, ktorá sa zobrazí
na vašom mobilnom zariadení (na obrazovke s dostupnými Bluetooth
zariadeniami).
5 Pre ukončenie spojenia vypnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
Nastavenie hlasitosti Bluetooth Audio
Hlasitosť zvuku môžete upraviť na vašom mobilnom zariadení.
Ak to však nie je dostatočné, upravte hlasitosť nasledovným
spôsobom.
1. Podržte tlačidlo [ ] a stlačením tónu F1 na klaviatúre znížte
hlasitosť/stlačením tónu G1 na klaviatúre zvýšte hlasitosť.
Tento postup opakujte až kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť.
2. Pre opätovné nastavenie základnej hodnoty podržte tlačidlo [
] a stlačte tón F#1 na klaviatúre.
* Toto nastavenie bude uložené automaticky.
Prenos MIDI dát
Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia týkajúce sa
prijímania a vysielania MIDI dát medzi týmto zariadením a mobilným
zariadením.
1. Umiestnite mobilné zariadenie, ktoré chcete použiť, neďaleko
tohto zariadenia.
MEMO
Ak máte viac ako jedno zariadenie tohto typu, zapnite len to
zariadenie, ktoré chcete spárovať (ostatné zariadenia vypnite).
2. Podržte tlačidlo [ ] a stlačte tón B0 na klaviatúre.
Funkcia MIDI na tomto zariadení bude aktivovaná.
MEMO
V určitých prípadoch môže pri prepnutí funkcie dôjsť k prerušeniu
spojenia s mobilným zariadením. V takom prípade postupujte
nasledovne.
5 Na obrazovke s Bluetooth nastaveniami vášho mobilného zariadenia
zrušte registráciu tohto zariadenia.
5 Vypnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení a opäť ju zapnite.
3. K nástroju sa pripojte v rozhraní mobilnej aplikácie
(napr. GarageBand).
Po vytvorení spojenia bude tlačidlo [ ] na tomto zariadení svietiť.
(iba modely s funkciou Bluetooth)
9
Nastavenia funkcie Bluetooth
Otáčanie strán v aplikácii prostredníctvom
pedálu
Nasledujúcim spôsobom môžete prostredníctvom pedálu otáčať
strany v aplikácii na vašom mobilnom zariadení (v aplikácii slúžiacej
na zobrazovanie notových listov).
1. Umiestnite mobilné zariadenie, ktoré chcete použiť, neďaleko
tohto zariadenia.
2. Podržte tlačidlo [ ] a stlačte tón C1 na klaviatúre.
Funkcia otáčania strán na tomto zariadení bude aktivovaná.
3. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
MEMO
V tomto konkrétnom prípade bol použitý iPhone. Viac informácií
nájdete v používateľskom manuáli mobilného zariadenia.
4. Na vašom mobilnom zariadení kliknite na možnosť „KF-10“.
Toto zariadenie bude spárované s mobilným zariadením. Po
úspešnom spárovaní bude názov tohto zariadenia („KF-10“) pridaný
do zoznamu spárovaných zariadení („Paired Devices“) vo vašom
mobilnom zariadení.
Po vytvorení spojenia bude tlačidlo [ ] na tomto zariadení svietiť.
MEMO
5 Ak používate iOS zariadenie (iPhone alebo iPad), na obrazovke iOS
zariadenia sa zobrazí Bluetooth Pairing Request“. Kliknite na tlačidlo [Pair].
5 Ak sa na displeji mobilného zariadenia zobrazí žiadosť o „Pass Key“, zadajte
„0000“ (štyri nuly).
Ak sa na mobilnom zariadení nezobrazuje klávesnica
V určitých prípadoch (v závislosti od aplikácie, ktorú používate)
môže mobilné zariadenie prestať zobrazovať klávesnicu (alebo je
klávesnica nedostupná).
Ak chcete, aby sa pri využívaní funkcie otáčania strán klávesnica
zobrazovala: na klavíri podržte tlačidlo [Speaker On] a stlačte tlačidlo
[ ].
Ak chcete klávesnicu mobilného zariadenia skryť, opäť podržte
tlačidlo [Speaker On] a stlačte tlačidlo [ ].
Pripojenie mobilného zariadenia, ktoré už bolo
spárované
1. Pokračujte krokmi 1 – 3 z časti „Otáčanie strán v aplikácii
prostredníctvom pedálu“ (s. 9).
Toto zariadenie bude bezdrôtovo prepojené s mobilným zariadením.
MEMO
5 Ak sa vám po vykonaní vyššie uvedených krokov nepodarí vytvoriť
spojenie, kliknite na názov zariadenia („KF-10“) zobrazený na vašom
mobilnom zariadení (na obrazovke s dostupnými Bluetooth zariadeniami).
5 Pre ukončenie spojenia vypnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
Otáčanie strán
Spustite aplikáciu, ktorá slúži na zobrazovanie notových listov,
nainštalovanú na vašom mobilnom zariadení.
Stlačením stredného pedálu otočíte na nasledujúcu stranu, stlačením
ľavého pedálu otočíte na predchádzajúcu stranu.
Zmena ovládania funkcie slúžiacej na otáčanie
strán
Nastavenia klávesov ovládajúcich otáčanie strán sa môžu v prípade
rôznych aplikácií líšiť. V prípade potreby môžete zvoliť klávesy,
ktorými budete otáčanie strán ovládať.
1. Podržte tlačidlo [ ] a stlačte tón C#1, D1 alebo D#1 na
klaviatúre.
Kláves Nastavenie Vysvetlenie
C#1
Mode1
Cursor Up/Down
Aplikácia na otáčanie strán bude využívať klávesy
[
H
] [
I
].
D1
Mode2
Page Up/Page
Down
Aplikácia na otáčanie strán bude využívať klávesy
[Page Up] [Page Down].
D#1
Mode3
Cursor Left/Right
Aplikácia na otáčanie strán bude využívať klávesy
[
K
] [
J
].
Použitie iOS zariadenia, ktoré už bolo spárované
Nasledujúci úkon je potrebné vykonať vždy po prepnutí
funkcie otáčanie strán prostredníctvom Bluetooth/funkcie
MIDI alebo po obnove továrenských nastavení.
1
Odpojte „KF-10“.
2
Vypnite
funkciu
Bluetooth.
KF-10
KF-10
Viac informácií nájdete v používateľskom manuáli vášho
iOS zariadenia.
iOS
10
Nastavenia funkcie Bluetooth
Súčasne využívanie funkcie otáčania strán a
funkcie prijímania/vysielania MIDI dát
Príklad: pedálom budete môcť otáčať strany a zároveň s tým bude
umožnený aj prenos MIDI dát a hra na nástroji.
1. Umiestnite mobilné zariadenie, ktoré chcete použiť, neďaleko
tohto zariadenia.
2. Podržte tlačidlo [ ] a stlačte tón E1 na klaviatúre.
Možnosť súčasného využitia funkcie otáčania strán a funkcie MIDI.
3. Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení.
MEMO
V tomto konkrétnom prípade bol použitý iPhone. Viac informácií
nájdete v používateľskom manuáli mobilného zariadenia.
4. Na vašom mobilnom zariadení kliknite na možnosť „KF-10“.
Toto zariadenie bude spárované s mobilným zariadením. Po
úspešnom spárovaní bude názov tohto zariadenia („KF-10“) pridaný
do zoznamu spárovaných zariadení („Paired Devices“) vo vašom
mobilnom zariadení.
Po vytvorení spojenia bude tlačidlo [ ] na tomto zariadení svietiť.
MEMO
5 Ak používate iOS zariadenie (iPhone alebo iPad), na obrazovke iOS
zariadenia sa zobrazí Bluetooth Pairing Request“. Kliknite na tlačidlo [Pair].
5 Ak sa na displeji mobilného zariadenia zobrazí žiadosť o „Pass Key“, zadajte
„0000“ (štyri nuly).
5. K nástroju sa pripojte v rozhraní mobilnej aplikácie
(napr. GarageBand).
Problémy s funkciou Bluetooth
Problém
Príčina/riešenie
Toto zariadenie
sa nezobrazuje
v zozname
Bluetooth
zariadení na
vašom mobilnom
zariadení.
Ak je funkcia Bluetooth zapnutá („On“) a funkcia Bluetooth Turn/MIDI je
nastavená na možnosť „Page turn (Mode1, Mode2)“.
Zobrazí sa zariadenie „KF-10“.
Ak je funkcia Bluetooth zapnutá („On“) a funkcia Bluetooth Turn/MIDI je
nastavená na možnosť „MIDI“.
Toto môžete skontrolovať v nastaveniach príslušnej aplikácie (napr.
GarageBand).
Bluetooth
Audio nemožno
pripojiť.
Ak sa toto zariadenie zobrazuje v Bluetooth nastaveniach mobilného
zariadenia.
Odstráňte spárované zariadenie, obnovte nastavenia funkcie Bluetooth a
zariadenia opäť spárujte.
Ak sa toto zariadenie nezobrazuje.
Vypnite („O“) a opäť zapnite („On“) funkciu Bluetooth na mobilnom
zariadení. Párovanie následne spustite na tomto zariadení.
Nie je možné
vytvoriť spojenie
s funkciou
otáčania strán
prostredníctvom
Bluetooth.
V určitých prípadoch môže byť spojenie s mobilným zariadením po prepnutí
funkcie Bluetooth Turn/MIDI prerušené.
Ak sa toto zariadenie zobrazuje v Bluetooth nastaveniach mobilného
zariadenia.
Odstráňte spárované zariadenie, vypnite („O“) funkciu Bluetooth a následne
ju opäť zapnite („On“). Po vykonaní týchto krokov zariadenia opäť spárujte.
Bluetooth MIDI
nemožno pripojiť.
V určitých prípadoch môže byť spojenie s mobilným zariadením po prepnutí
funkcie Bluetooth Turn/MIDI prerušené.
Ak sa zariadenie zobrazuje v nastaveniach aplikácie (napr. GarageBand).
Odstráňte spárované zariadenie, vypnite („O“) funkciu Bluetooth a následne
ju opäť zapnite („On“). Po vykonaní týchto krokov zariadenia opäť spárujte.
Ak sa zariadenie nezobrazuje v nastaveniach aplikácie (napr. GarageBand).
Odstráňte zariadenie z Bluetooth nastavení, vypnite („O“) a opäť zapnite
(„On“) funkciu Bluetooth na mobilnom zariadení a obnovte spojenie.
MIDI pripojenie
nefunguje.
Funkcia Bluetooth MIDI je kompatibilná len s operačným systémom iOS.
Spojenie je potrebné vytvoriť priamo z rozhrania aplikácie (napr. GarageBand) a
nie prostredníctvom Bluetooth nastavení mobilného zariadenia.
Nie je možné
vykonať párovanie
s funkciou
otáčania strán a
funkciou MIDI.
K spárovaniu prostredníctvom funkcie Bluetooth dôjde po prvom zvolení
klavíra na mobilnom zariadení. Párovanie tak na tomto zariadení spúšťať
nemusíte.
Pripojenie
spárovaného
mobilného
zariadenia
nefunguje.
Ak dôjde k prerušeniu spojenia ihneď po jeho vytvorení alebo po prepnutí
funkcie otáčania strán a funkcie prijímania/vysielania MIDI dát: spojenie môžete
obnoviť vypnutím („O“) a opätovným zapnutím („On“) funkcie Bluetooth na
mobilnom zariadení.
Klávesnica
na mobilnom
zariadení sa
nezobrazuje
(je nedostupná).
V určitých prípadoch (v závislosti od aplikácie, ktorú používate) môže mobilné
zariadenie prestať zobrazovať klávesnicu (alebo je klávesnica nedostupná).
Ak chcete, aby sa pri využívaní funkcie otáčania strán klávesnica zobrazovala:
na klavíri podržte tlačidlo [Speaker On] a stlačte tlačidlo [ ].
Ak chcete klávesnicu mobilného zariadenia skryť, podržte tlačidlo [Speaker On]
a stlačte tlačidlo [ ].
Pedál nefunguje
alebo je
„zaseknutý.
Ak je funkcia otáčania strán prostredníctvom Bluetooth aktívna a toto
zariadenie je spojené s mobilným zariadením, stredný pedál a ľavý pedál
nebudete môcť použiť vo funkcii Sostenuto pedálu a Soft pedálu.
Obnova nastavení funkcie Bluetooth
Po vykonaní nasledujúcej operácie dôjde k obnove nastavení funkcie
Bluetooth. Táto operácia zároveň ovplyvní dáta týkajúce mobilných
zariadení, ktoré ste s nástrojom v minulosti spárovali.
1. Podržte tlačidlo [Play/Stop] a zapnite zariadenie.
Tlačidlo [Play/Stop] bude blikať. Ostatné tlačidlá budú svietiť.
2. Stlačte tlačidlo [Play/Stop].
Nastavenia funkcie Bluetooth budú obnovené.
Pre zrušenie stlačte akékoľvek tlačidlo s výnimkou tlačidla [Play/
Stop].
11
Ostatné funkcie
Nastavenie režimu prehrávania skladby
(SMF) (SMF Play Mode)
Pri prehrávaní skladby (SMF) zvoľte vhodné nastavenie podľa toho, či
prehrávate internú skladbu alebo externé dáta.
C7
Podržte
2
1
Kláves Nastavenie Vysvetlenie
C7 Internal
Bude zvolený vhodný zvuk pre prehrávanú
skladbu. Toto nastavenie zvoľte pri prehrávaní
internej skladby alebo skladby, ktorá bola nahraná
na tomto klavíri.
C#7 External
Pri prehrávaní skladby sa použije aktuálne zvolený
zvuk. Toto nastavenie je vhodné pri prehrávaní
externých dát, napr. komerčne dostupnej hudby.
D7 Auto
Pri prehrávaní internej skladby bude automaticky
zvolená možnosť „Internal“ a pri prehrávaní skladby
z USB kľúča bude automaticky zvolená možnosť
„External“.
Problém
Príčina/riešenie
Pri hraní na
klaviatúru vznikajú
zvuky a vibrácie
aj v prípade, že
používate slúchadlá
a zvuk je stlmený.
Tento nástroj má kladivkovú klaviatúru, aby čo najvernejšie simuloval
správanie akustického klavíra. Z tohto dôvodu budete pri hraní na klaviatúru
počuť udieranie kladiviek podobne, ako keby ste hrali na akustickom klavíri.
Keďže tento nástroj umožňuje nastavenie hlasitosti, v určitých situáciách
môžete počuť zvuk kladiviek. Toto však nie je znakom poruchy. Ak máte pri
hraní problém s prenášaním vibrácií cez stenu alebo podlahu, presuňte klavír
ďalej od stien alebo pod neho položte bežne dostupnú klavírnu antivibračnú
podložku.
Zariadenie sa
samé vypína.
Pri továrenských nastaveniach sa napájanie automaticky vypne po 30
minútach nečinnosti.
Ak chcete zablokovať funkciu automatického vypnutia, zmeňte nastavenie
parametra „Auto O“ na „OFF“ (s. 7).
Zariadenie sa
nezaplo.
Je AC adaptér pripojený správne (s. 3)?
Pedál nefunguje
alebo je „zaseknutý.
Je pedál pripojený správne?
Uistite sa, že je príslušný kábel riadne pripojený ku konektoru PEDAL (s. 3).
Neznie zvuk./Pri
prehrávaní skladby
neznie zvuk.
Stíšili ste hlasitosť?
Pripojili ste slúchadlá?
Ak ste ku konektoru PHONES pripojili slúchadlá, z reproduktorov nebude
znieť žiadny zvuk (s. 3).
Tóny hrané na
klaviatúre alebo
tóny v skladbe
neznejú správne.
Upravili ste nastavenia transpozície („Transpose“) (s. 7)?
Je parameter „Master Tuning“ nastavený správne (s. 7)?
Klavír je naladený špecickým spôsobom („stretched tuning“), pri ktorom sú
vyššie registre naladené mierne nahor a nižšie registre mierne nadol. Z tohto
dôvodu sa vám môže zdať, že výška tónov nie je správna. Ide však o spôsob,
akým by mal akustický klavír znieť.
Zvuk vysokých
tónov sa od
určitého klávesu
náhle zmení.
Na akustickom klavíri znejú tóny v najvyššej jeden a pol oktáve až do
prirodzeného doznenia, a to bez ohľadu na použitie Damper pedálu. Tieto
tóny majú mierne odlišný tonálny charakter.
Tento nástroj verne simuluje zvukový prejav akustických klavírov. Rozsah,
ktorý nie je ovplyvnený Damper pedálom, sa mení s ohľadom na nastavenia
transpozície.
Vzniká zvonenie
s vysokou
frekvenciou.
Ak tento zvuk počujete v slúchadlách:
Klavírne zvuky s jasným a iskrivým charakterom obsahujú vysokofrekvenčné
komponenty, ktoré môžu v určitých prípadoch znieť ako kovové zvonenie.
Ide o vernú reprodukciu zvuku skutočného klavíra a nejde o znak poruchy.
Toto zvonenie môže byť zreteľnejšie pri intenzívnom aplikovaní efektu
Reverb. V takomto prípade môžete problém vyriešiť znížením úrovne efektu
Reverb.
Ak tento zvuk nepočujete v slúchadlách:
Tento jav môže byť spôsobený inou príčinou (napr. rezonanciou vo vnútri
nástroja). Prosím, kontaktujte svojho predajcu alebo najbližšie servisné
centrum spoločnosti Roland.
Problém
Príčina/riešenie
Zvuk neznie
správne alebo
vzniká bzučanie.
Ak nastavíte hlasitosť na maximálnu hodnotu, pri určitom spôsobe hry môže
dochádzať k skresleniu zvuku. V takomto prípade znížte hlasitosť.
Ak tento zvuk nepočujete v slúchadlách:
Pri hraní pri vysokej hlasitosti môžu reproduktory alebo predmety
nachádzajúce sa v blízkosti nástroja rezonovať. Spoločne s nástrojom môžu
rezonovať aj žiarivky alebo sklenené dvere. Takáto situácia môže nastať najmä
pri hraní nižších tónov a pri vysokej hlasitosti. Pri minimalizovaní rezonancie
postupujte nasledovne.
5 Presuňte nástroj do vzdialenosti 30 cm (12 palcov) od steny alebo iného
povrchu.
5 Udržujte hlasitosť na nižšej úrovni.
5 Presuňte zariadenie ďalej od rezonujúcich objektov.
Ak tento zvuk počujete v slúchadlách:
Tento jav môže byť spôsobený inou príčinou. Prosím, kontaktujte svojho
predajcu alebo najbližšie servisné centrum spoločnosti Roland.
Zariadenie sa
vypína.
V niektorých prípadoch môže prehrávanie extrémne hlasných SMF alebo
WAV dát z USB kľúča spôsobiť aktiváciu ochranného obvodu a vypnutie
zariadenia.
V takomto prípade znížte hlasitosť.
Chybové hlásenia
Tlačidlá [Tone] a [ ] (alebo [Metronome]) a tlačidlá [Play/Stop] a
[Speaker ON] budú striedavo svietiť.
K oznámeniu tejto chyby dôjde v nasledujúcich situáciách.
5 Načítanie dát z USB kľúča neprebehlo správne.
5 Formát načítaných dát nie je podporovaný.
5 Pokúsili ste sa o načítanie audio dát, ktoré nie je možné prehrať.
5 V pamäti nie je dostatok voľného miesta.
5 Zariadenie prijalo viac MIDI dát, ako bolo schopné spracovať.
5 Pri prenose MIDI dát došlo k chybe.
5 USB kľúč bol vystavený nadmernému prúdu.
5 Došlo k zlyhaniu funkcie Memory Backup.
5 Došlo k zlyhaniu funkcie Factory Reset.
5 Obnova nastavení funkcie Bluetooth zlyhala.
5 Pokúsili ste sa o aktiváciu režimu čakania na nahrávanie bez toho, že by ste
pripojili USB kľúč.
Riešenie problémov
Upozornenie pri používaní klavíra v kombinácii s mobilným
zariadením (napr. smartfón alebo tablet)
5 Po položení mobilného zariadenia na klavír môže v určitých prípadoch
(napr. podľa miesta alebo spôsobu položenia) dôjsť k poškrabaniu
klavíra alebo mobilného zariadenia.
5 Ak sa mobilné zariadenie pri manipulácii s notovým stojanom
alebo pri otváraní alebo zatváraní krytu klaviatúry dotkne jednej
z pohyblivých častí klavíra, môže dôjsť k poškodeniu klavíra alebo
mobilného zariadenia.
12
Montáž klavíra
Montáž KF-10
* Pred montážou zariadenia si, prosím, prečítajte tento manuál a dbajte na pokyny v ňom. Po prečítaní
ho majte i naďalej poruke.
* Pri zdvíhaní zariadenia (počas montáže alebo pri prenášaní) ho udržiavajte vo vodorovnej polohe.
* Pri montáži alebo prenášaní dbajte na to, aby ste si nepricvikli prsty a aby vám zariadenie nespadlo
na nohu.
* Pri montáži alebo prenášaní by vám mala pomáhať aspoň jedna dospelá osoba.
* Udržiavajte malé predmety (napr. skrutky alebo káblové držiaky) mimo dosahu detí, aby nedošlo k
ich náhodnému požitiu.
* Pri montáži budete potrebovať krížový skrutkovač (typ Phillips), ktorý možno použiť v kombinácii s
príslušným rozmerom skrutiek. Skrutkovač nie je súčasťou balenia.
* Skrutky najskôr jemne utiahnite (tak, aby boli spolovice skryté) a až následne ich dotiahnite do výslednej polohy. Pri doťahovaní do výslednej polohy nepoužívajte elektrický
skrutkovač. Mohli by ste totiž poškodiť skrutky.
* Dbajte na riadne dotiahnutie skrutiek a umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch. Neumiestňujte nástroj na plyšový koberec. Mohli by ste tým spôsobiť nestabilitu pedálu a
poškodenie zariadenia.
* Neumiestňujte hlavnú jednotku klavíra priamo na podlahu. Mohli by ste tým poškodiť konektory a držiaky na spodnej strane zariadenia alebo spodný panel.
* Povrchová úprava drevených častí tohto nástroja môže byť pri neopatrnom zaobchádzaní poškodená. Dbajte preto na to, aby ste ju neodreli.
Copyright © 2015 ROLAND CORPORATION
Klavír (hlavná jednotka)
Bočné nohy L
Bočné nohy R
Stredný panel
Pedálová jednotka
Skrutky (6 x 70 mm): 2 ks
Skrutky (5 x 20 mm): 6 ks
Skrutky s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom (6 x 40 mm): 14 ks
Skrutky (4 x 16 mm): 2 ks
Valčeková matica: 2 ks
Držiak slúchadiel: 1 ks
Šesťhranný kľúč
Plsť: 6 ks
(Lavica) Nohy lavice: 2 ks
(Lavica) Rám
(Lavica) Sedadlo
Montáž KF-10
1. Vyberte krabicu s príslušenstvom, z oboch
strán vyberte obaly a následne vyberte
hlavnú jednotku.
Klavír (hlavná jednotka)
Obaly
Obaly
Krabica s
príslušenstvom
2. Otvorte obal hlavnej jednotky a umiestnite
dvojicu obalov, ktorú ste vybrali v kroku 1,
pred hlavnú jednotku. Vytiahnite stredný
panel cez výrezy v obale (smerom k sebe).
Obaly
Stredný panel
3. Položte hlavnú jednotku zvislo medzi
obaly, ktoré ste rozložili v kroku 2 a rozbaľte
ochranný obal, v ktorom je hlavná jednotka
zabalená.
4. Otvorte krabicu s príslušenstvo a vyberte
bočné nohy L a R.
Bočné nohy L
Bočné nohy R
5. S pomocou skrutiek (5 x 20) provizórne
pripevnite bočné nohy L (na troch
miestach). Pripojte stredný panel k bočným
nohám L a s pomocou skrutky (6 x 70) a
valčekovej matice ho pripevnite.
* Ak potrebujete stredný panel podoprieť,
použite obal pedálu.
Skrutky
5 x 20 mm
Skrutky
6 x 70 mm
Valčeková matica
Dbajte na
orientáciu
Bočné nohy L
Obal pedálu
Stredný panel
Pri pripevňovaní
bočných nôh
hlavnú jednotku
zdvihnite.
6. S pomocou skrutiek (5 x 20) provizórne
pripevnite bočné nohy R k hlavnej jednotke
(na troch miestach). S pomocou skrutky (6 x
70) a valčekovej matice pripevnite stredný
panel.
Skrutky
5 x 20 mm
Bočné nohy R
7. Postavte hlavnú jednotku do štandardnej
polohy a dotiahnite skrutky, ktoré ste
provizórne utiahli v krokoch 5 a 6. Najskôr
dotiahnite skrutky bočných nôh a následne
skrutky stredného panelu (na ôsmich
miestach).
* Uistite sa, že medzi bočnými nohami
a hlavnou jednotkou nie sú žiadne
medzery.
* Dbajte na to, aby sa bočné
nohy neposunuli nad
hlavnú jednotku.
* Po provizórnej montáži jednotky dbajte
na to, aby ste riadne dotiahli všetky
skrutky.
8. S pomocou skrutiek (4 x 16) pripevnite
držiak slúchadiel.
Skrutky
4 x 16 mm
9. Ku konektoru DC IN, ktorý sa nachádza na
zadnom paneli klavíra, pripojte AC adaptér.
Ku konektoru PEDAL pripojte kábel pedálu.
Kábel pedálu a kábel AC adaptéra zaistite s
pomocou úchytiek (na troch miestach).
Montáž lavice
1. Z krabice s príslušenstvom vyberte nohy
lavice (2 ks) a rám.
2. S pomocou valčekových matíc pripojte rám
k nohám lavice. Následne ich provizórne
pripevnite s pomocou ôsmych skrutiek s
valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom
(6 x 40).
Skrutka s valcovou hlavou a
vnútorným šesťhranom
6 x 40 mm
3. S pomocou šiestich skrutiek s valcovou
hlavou a vnútorným šesťhranom (6 x 40)
pripevnite sedadlo k častiam, ktoré ste
zmontovali v kroku 2.
Skrutka s valcovou
hlavou a vnútorným
šesťhranom
6 x 40 mm
4. Postavte lavicu do štandardnej polohy a
riadne dotiahnite všetky skrutky.
Upozornenie pri prenášaní
Ak potrebujete zariadenie presunúť, zatvorte kryt klaviatúry, odpojte AC adaptér a pedálovú jednotku. S
pomocou aspoň jednej dospelej osoby zdvihnite nástroj v horizontálnej polohe a preneste ho. Dbajte pri tom na
to, aby ste si nepricvikli prsty a aby vám zariadenie nespadlo na nohu.
* 5 1 0 0 0 4 9 6 2 9 - 0 2 *
14
15
13
16
14
16
15
6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
5
5
2
2
3
3
7
8
9
10
11
12
13
O kresbe dreva
Drevené časti nástroja boli upravené tak, aby vynikol prirodzený
charakter dreva a jeho kvalita.
Farba a kresba dreva sa bude v prípade jednotlivých kusov rovnakého
modelu líšiť.
Ide o znak toho, že pri výrobe bolo použité skutočné drevo. V žiadnom
prípade nejde o problém s kvalitou.
Skontrolujte obsah balenia
Ak sa lavica kolíše, na spodnú
stranu nôh umiestnite plstené
podložky (súčasť balenia).
* Plstené podložky nepoužívajte v
prípade, že ste lavicu umiestnili na
koberec.
13
Montáž KF-10
* Pred montážou zariadenia si, prosím, prečítajte tento manuál a dbajte na pokyny v ňom. Po prečítaní
ho majte i naďalej poruke.
* Pri zdvíhaní zariadenia (počas montáže alebo pri prenášaní) ho udržiavajte vo vodorovnej polohe.
* Pri montáži alebo prenášaní dbajte na to, aby ste si nepricvikli prsty a aby vám zariadenie nespadlo
na nohu.
* Pri montáži alebo prenášaní by vám mala pomáhať aspoň jedna dospelá osoba.
* Udržiavajte malé predmety (napr. skrutky alebo káblové držiaky) mimo dosahu detí, aby nedošlo k
ich náhodnému požitiu.
* Pri montáži budete potrebovať krížový skrutkovač (typ Phillips), ktorý možno použiť v kombinácii s
príslušným rozmerom skrutiek. Skrutkovač nie je súčasťou balenia.
* Skrutky najskôr jemne utiahnite (tak, aby boli spolovice skryté) a až následne ich dotiahnite do výslednej polohy. Pri doťahovaní do výslednej polohy nepoužívajte elektrický
skrutkovač. Mohli by ste totiž poškodiť skrutky.
* Dbajte na riadne dotiahnutie skrutiek a umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch. Neumiestňujte nástroj na plyšový koberec. Mohli by ste tým spôsobiť nestabilitu pedálu a
poškodenie zariadenia.
* Neumiestňujte hlavnú jednotku klavíra priamo na podlahu. Mohli by ste tým poškodiť konektory a držiaky na spodnej strane zariadenia alebo spodný panel.
* Povrchová úprava drevených častí tohto nástroja môže byť pri neopatrnom zaobchádzaní poškodená. Dbajte preto na to, aby ste ju neodreli.
Copyright © 2015 ROLAND CORPORATION
Klavír (hlavná jednotka)
Bočné nohy L
Bočné nohy R
Stredný panel
Pedálová jednotka
Skrutky (6 x 70 mm): 2 ks
Skrutky (5 x 20 mm): 6 ks
Skrutky s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom (6 x 40 mm): 14 ks
Skrutky (4 x 16 mm): 2 ks
Valčeková matica: 2 ks
Držiak slúchadiel: 1 ks
Šesťhranný kľúč
Plsť: 6 ks
(Lavica) Nohy lavice: 2 ks
(Lavica) Rám
(Lavica) Sedadlo
Montáž KF-10
1. Vyberte krabicu s príslušenstvom, z oboch
strán vyberte obaly a následne vyberte
hlavnú jednotku.
Klavír (hlavná jednotka)
Obaly
Obaly
Krabica s
príslušenstvom
2. Otvorte obal hlavnej jednotky a umiestnite
dvojicu obalov, ktorú ste vybrali v kroku 1,
pred hlavnú jednotku. Vytiahnite stredný
panel cez výrezy v obale (smerom k sebe).
Obaly
Stredný panel
3. Položte hlavnú jednotku zvislo medzi
obaly, ktoré ste rozložili v kroku 2 a rozbaľte
ochranný obal, v ktorom je hlavná jednotka
zabalená.
4. Otvorte krabicu s príslušenstvo a vyberte
bočné nohy L a R.
Bočné nohy L
Bočné nohy R
5. S pomocou skrutiek (5 x 20) provizórne
pripevnite bočné nohy L (na troch
miestach). Pripojte stredný panel k bočným
nohám L a s pomocou skrutky (6 x 70) a
valčekovej matice ho pripevnite.
* Ak potrebujete stredný panel podoprieť,
použite obal pedálu.
Skrutky
5 x 20 mm
Skrutky
6 x 70 mm
Valčeková matica
Dbajte na
orientáciu
Bočné nohy L
Obal pedálu
Stredný panel
Pri pripevňovaní
bočných nôh
hlavnú jednotku
zdvihnite.
6. S pomocou skrutiek (5 x 20) provizórne
pripevnite bočné nohy R k hlavnej jednotke
(na troch miestach). S pomocou skrutky (6 x
70) a valčekovej matice pripevnite stredný
panel.
Skrutky
5 x 20 mm
Bočné nohy R
7. Postavte hlavnú jednotku do štandardnej
polohy a dotiahnite skrutky, ktoré ste
provizórne utiahli v krokoch 5 a 6. Najskôr
dotiahnite skrutky bočných nôh a následne
skrutky stredného panelu (na ôsmich
miestach).
* Uistite sa, že medzi bočnými nohami
a hlavnou jednotkou nie sú žiadne
medzery.
* Dbajte na to, aby sa bočné
nohy neposunuli nad
hlavnú jednotku.
* Po provizórnej montáži jednotky dbajte
na to, aby ste riadne dotiahli všetky
skrutky.
8. S pomocou skrutiek (4 x 16) pripevnite
držiak slúchadiel.
Skrutky
4 x 16 mm
9. Ku konektoru DC IN, ktorý sa nachádza na
zadnom paneli klavíra, pripojte AC adaptér.
Ku konektoru PEDAL pripojte kábel pedálu.
Kábel pedálu a kábel AC adaptéra zaistite s
pomocou úchytiek (na troch miestach).
Montáž lavice
1. Z krabice s príslušenstvom vyberte nohy
lavice (2 ks) a rám.
2. S pomocou valčekových matíc pripojte rám
k nohám lavice. Následne ich provizórne
pripevnite s pomocou ôsmych skrutiek s
valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom
(6 x 40).
Skrutka s valcovou hlavou a
vnútorným šesťhranom
6 x 40 mm
3. S pomocou šiestich skrutiek s valcovou
hlavou a vnútorným šesťhranom (6 x 40)
pripevnite sedadlo k častiam, ktoré ste
zmontovali v kroku 2.
Skrutka s valcovou
hlavou a vnútorným
šesťhranom
6 x 40 mm
4. Postavte lavicu do štandardnej polohy a
riadne dotiahnite všetky skrutky.
Upozornenie pri prenášaní
Ak potrebujete zariadenie presunúť, zatvorte kryt klaviatúry, odpojte AC adaptér a pedálovú jednotku. S
pomocou aspoň jednej dospelej osoby zdvihnite nástroj v horizontálnej polohe a preneste ho. Dbajte pri tom na
to, aby ste si nepricvikli prsty a aby vám zariadenie nespadlo na nohu.
* 5 1 0 0 0 4 9 6 2 9 - 0 2 *
14
13
16
14
16
15
6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
5
5
2
2
3
3
7
8
9
10
11
12
13
O kresbe dreva
Drevené časti nástroja boli upravené tak, aby vynikol prirodzený
charakter dreva a jeho kvalita.
Farba a kresba dreva sa bude v prípade jednotlivých kusov rovnakého
modelu líšiť.
Ide o znak toho, že pri výrobe bolo použité skutočné drevo. V žiadnom
prípade nejde o problém s kvalitou.
Skontrolujte obsah balenia
Ak sa lavica kolíše, na spodnú
stranu nôh umiestnite plstené
podložky (súčasť balenia).
* Plstené podložky nepoužívajte v
prípade, že ste lavicu umiestnili na
koberec.
14
Technická špecikácia
Roland & karimoku KIYOLA MADE IN JAPAN Series KF-10: digitálny klavír
Klaviatúra
Klaviatúra PHA-50: drevená a plastová hybridná štruktúra, funkcia
Escapement, povrch Ebony/Ivory Feel (88 klávesov)
Napájanie AC adaptér
Spotreba 11 W
Rozmery
So zatvoreným krytom:
1396 (š) x 337 (h) x 782 (v) mm
55 (š) x 13-5/16 (h) x 30-13/16 (v) palcov
S otvoreným krytom:
1396 (š) x 337 (h) x 910 (v) mm
55 (š) x 13-5/16 (h) x 35-7/8 (v) palcov
Hmotnosť
(vrátane stojana)
KF-10-KW: 33,0 kg/72 lbs 13 oz
KF-10-KO: 33,2 kg/73 lbs 4 oz
Príslušenstvo
Používateľský manuál, leták „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA,
používateľská príručka, leták „Montáž stojana“, AC adaptér,
napájací kábel, držiak slúchadiel
Špeciálny pedál, špeciálna lavica
Doplnkové
príslušenstvo
(predávané
samostatne)
USB kľúč (*)
* Používajte USB kľúč od spoločnosti Roland. V prípade iných
produktov nemôžeme zaručiť ich správne fungovanie.
* V záujme zdokonaľovania produktu si výrobca vyhradzuje právo zmeniť vzhľad a/alebo špecikáciu tohto zariadenia bez predchádzajúceho upozornenia.
Ochrana autorských práv
Je zákonom zakázané vytvárať zvukové a obrazové nahrávky, kópie
alebo úpravy diel tretích strán, ktoré sú chránené autorským právom
(hudobné dielo, video, vysielanie, živé vystúpenie, iné diela), a to
v celku alebo čiastočne, ako aj distribuovať, predávať, prenajímať,
verejne prezentovať alebo vysielať tieto diela bez súhlasu vlastníka
autorských práv.
Nepoužívajte toto zariadenie na účel, pri ktorom by mohlo dôjsť k
porušeniu autorských práv tretej strany. Spoločnosť Roland nenesie
žiadnu zodpovednosť za porušenie akéhokoľvek autorského práva
tretej strany, ktorého sa môžete dopustiť použitím tohto zariadenia.
Tento produkt obsahuje integrovanú softvérovú platformu eParts
spoločnosti eSOL Co., Ltd. eParts je ochrannou známkou spoločnosti
eSOL Co., Ltd. v Japonsku.
Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrovanými
ochrannými známkami, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth
SIG, Inc. Spoločnosť Roland tieto ochranné známky používa na
základe licencie.
Tento produkt využíva zdrojový kód μT-Kernel pod licenciou
T-License 2.0, ktorú poskytlo T-Engine Forum (www.tron.org).
Roland, SuperNATURAL a KIYOLA sú registrovanými ochrannými
známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti Roland
Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných
krajinách.
karimoku je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou
známkou spoločnosti KARIMOKU FURNITURE INC.
Všetky názvy spoločností a produktov, ktoré sú v tomto dokumente
uvedené, sú registrovanými ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami ich vlastníkov.
/