Approx APP-EB03TG Návod na používanie

Kategória
Čítačky elektronických kníh
Typ
Návod na používanie

Táto príručka je tiež vhodná pre

98
Úvod
Ďakujeme, že ste si vybrali eBook APPEB03TG
Popis výrobku:
eBook TFT 7”, s ktorým si môžete prečítať viac ako 2800 kníh, prezrieť
fotogra e alebo videá MKV v 720p HD v rozlíšení 800x480 pixelov.
Jej kompaktný a elegantný dizajn ponúka pekný vzhľad ale odolný zároveň;
a spolu s klávesy pre rýchly prístup a dotykovým displejom máte všetko na
dosah ruky.
Procesor Boxchip E200 je optimalizovaný pre multitasking a rýchle reakcie
na všetky aplikácie.
Tento eBook má internú pamäť 4 GB  ash a obsahuje tiež čítačku pamäťových
kariet Micro SD, ktorá umožňuje rozšíriť jeho pamäťovú kapacitu až na 32 GB.
Vďaka internej zvukovej karte je tento eBook tiež skvelý multimediálny
prehrávač, s ktorým bude tráviť svoj voľný čas vo veľkom štýle.
Approx tak ponúka ideálne riešenie pre dobrých čitateľov a milovníkov
sveta multimédií.
Rozlúčte sa s nudou!
Obsah balenia výrobku
· APPEB03TG
· Príručka pre rýchlu inštaláciu
· Micro USB kábel.
Poznámka: Uistite sa, že balenie obsahuje vyššie uvedené prvky. Ak nájdete
niečo čo chýba alebo je poškodené, obráťte sa na svojho predajcu.
99
Požiadavky na systém
· 1 port USB 2.0
· Operačný systém Windows alebo novší
Popis častí
1. Tlačidlo zapnutia / vypnutia
2. Indikátor nabíjania
3,4. Tlačidlo hore / dole
5. Tlačidlo Späť
6. Zdierka pre slúchadlá
7. Mini USB konektor
8. Tlačidlo hlasitosti + / -
9. Slot pre karty Mini SD / SDHC
10. Reproduktor
100
Inštalácia a kon gurácia.
1.1 Zapnutie / vypnutie
Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia po dobu 3 sekúnd pre
zapnutie / vypnutie
1.2 Nabíjanie
Keď je batéria takmer vybitá, nabite ju pripojením eBooku k počítaču alebo
USB napájacím adaptérom pomocou dodávaného USB kábla.
1.3 Vkladaie karty SD
Vložte kartu správne s kontaktným pinom hore.
1.4 Prenos a import obsahu
1. Pripojte eBook k PC pomocou dodávaného USB kábla. Počítač rozpozná
zariadenie ako vymeniteľný disk.
2. Vykonajte normálnu správu súborov ako u iného USB zariadenia
1.5 Import DRM obsahu
1. Stiahnite si Adobe Digital Editions (ADE) inštalačný systém z http://www.
adobe.com/products/digitaleditions/#fp.
2. Nainštalujte ADE vo vašom počítači.
3. Pri prvom užívaní ste povinní si zaregistrovať ADE účet
4. Zadajte užívateľské meno a heslo pre aktiváciu Adobe účtu, potom
pripojte eBook k PC.
5. Spustite ADE k autorizácii na PC a eBooku.
6. Stiahnite alebo zakúpte knihy z online eBook obchodov.
7. Presuňte vybranú položku / y na disk eBooku pre prenos DRM e-knihy ako
je uvedené nižšie
101
1.6 Základné informácie
Stlačte tlačidlo Späť pre návrat na predchádzajúcu obrazovku, stlačte a
podržte pre návrat na domovskú obrazovku.
Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo v pravom hornom rohu,
zobrazí sa hlavné menu.
Vyberte ikonu z hlavnej ponuky a otvorte požadovanú aplikáciu.
• Pre výstup z menu, kliknite na tlačidlo Menu znova.
• V zozname súborov sa pohybujte prstom posúvaním alebo pomocou
smerových tlačidiel
1.7 Nastavenie
Z hlavného menu vyberte [Nastavenie] a potom kliknite na požadované
položky, ktoré majú byť nakon gurované tak a začnete ich nastavenie
1.8 Čítanie kníh
Na hlavnej obrazovke kliknite na požadovanú knihu a otvorte knihu zo
zoznamu kníh
Pri čítaní, prstom posúvajte na pravej / ľavej strane alebo stlačte tlačidlo
hore / dole pre obrátenie na predchádzajúcu / ďalšiu stránku.
Kliknite na tlačidlo Formát, alebo použite voľbu menu pre výber písma /
veľkosti obrazu e-knihy.
• Kliknite na stránku, ktorú čítate pre zobrazenie záhlavia, potom kliknite na
pre použitie voľby Menu
1.9 Prehrávanie hudby
V hlavnej ponuke kliknite na položku [Hudba], potom kliknite na požadovaný
zvukový súbor pre prehrávanie zo zoznamu audio súborov.
102
V hudobnom prehrávači, kliknite na tlačidlo / pre prehrávanie /
pozastavenie prehrávania hudby.
Kliknite na / pre prehrávanie predchádzajúcu / ďalšiu piesne.
Stlačte a podržte / alebo posuňte ukazovateľ priebehu pre
rýchly posun dozadu / dopredu
Stlačte tlačidlo hlasitosti + / - na prístroji alebo alebo ťahaním pretiahnutím
posúvača hlasitosti pre nastavenie úrovne hlasitosti.
Čítanie kníh pri prehrávaní hudby
Na stránke, ktorú čítate kliknite na tlačidlo v dolnej časti stránky pre
čítanie s prehrávaním hudby na pozadí.
• Kliknite na tlačidlo [Hudba] pre vstup do ponuky prehrávanie hudby počas
prehrávania hudby na pozadí.
/
/
/
103
1.10 Sledovanie videa (voliteľné)
V hlavnej ponuke, kliknite na tlačidlo [Video], a potom kliknite na
požadovaný video súbor na prehrávanie zo zoznamu súborov videa.
1.11 Ovládanie prehrávania videa
Počas prehrávania, kliknite na obrazovke pre zobrazenie / skrytie
ovládacieho panelu
Prehrať / Zastaviť video. Kliknite na .
Ísť na predchádzajúce / nasledujúce video. Kliknite na .
Pretočiť späť alebo rýchlo vpred. Dotknite sa a podržte.
Nastaviť úroveň hlasitosti. Pretiahnite posuvník hlasitosti na obrazovke
alebo použite tlačidlo hlasitosti + / - na prístroji.
Nastaviť zobrazenie formátu obrazovky . Kliknite na .
Späť na obrazovku videa prehliadača. Kliknite na .
1.12 Prezeranie fotogra í
Z východiskovej ponuky vyberte voľbu [Fotky], v režime náhľadov, kliknite
na požadovanú fotogra u, ktorú chcete začať prezerať.
V režime celej obrazovky, kliknite na obrazovke pre zobrazenie / skrytie
ovládacieho panelu.
Kliknite na / k začatia / zastavenie prezentácie.
Kliknite na / alebo prstom posúvajte na obrazovke
pre zobrazenie predchádzajúce a nasledujúce fotogra e.
Kliknite na +/- pre zväčšenie / zmenšenie. Stlačte tlačidlo Späť pre
obnovenie normálnej prevádzky.
Kliknite na pre otočenie fotogra e o 90 stupňov v smere hodinových
ručičiek.
/
/
/
/
104
1.13 Prieskumník súborov
V hlavnej ponuke vyberte položku [Prieskumník].
• Kliknutím vyberte Vnútorné / Micro SD / SDHC pamäťové karty pre vstup
Technická podpora
Pre ďalšie informácie k inštalácii a kon gurácii tohto produktu prosím
navštívte naše webové stránky www.approx.es v sekcii Pomoc a Stiahnite si
kompletný návod alebo pošlite e-mail na adresu: [email protected]
El contenido de esta guía está
sujeto a errores tipográ cos
The content of this guide is
subject to typographical errors
www.printyourideas.com
Importado por / Imported by:
APPROX IBERIA S. L.
CIF: B-91202499
Soporte técnico / Technical support:
MADE IN CHINA
1 / 1

Approx APP-EB03TG Návod na používanie

Kategória
Čítačky elektronických kníh
Typ
Návod na používanie
Táto príručka je tiež vhodná pre