Aqprox APP-EB02G Stručná príručka spustenia

Typ
Stručná príručka spustenia
86
Úvod
Ďakujeme, že ste si vybrali eBook APPEB02G
Popis výrobku:
eBook TFT 7”, s ktorým si môžete prečítať viac ako 2800 kníh, prezrieť
fotogra e alebo videá MKV v 720p HD v rozlíšení 800x480 pixelov.
Jej kompaktný a elegantný design ponúka pekný vzhľad ale odolný zároveň;
a spolu s klávesy pre rýchly prístup máte všetko na dosah ruky.
Procesor Boxchip E200 je optimalizovaný pre multitasking a rýchle reakcie
na všetky aplikácie.
Tento eBook má internú pamäť 4 GB  ash a obsahuje tiež čítačku
pamäťových kariet Micro SD, ktorá umožňuje rozšíriť jeho pamäťovú
kapacitu až na 32 GB.
Vďaka internej zvukovej karte je tento eBook tiež skvelý multimediálny
prehrávač, s ktorým bude tráviť svoj voľný čas vo veľkom štýle.
Approx tak ponúka ideálne riešenie pre dobrých čitateľov a milovníkov
sveta multimédií.
Rozlúčte sa s nudou!
Obsah balenia výrobku
· APPEB02G
· Príručka pre rýchlu inštaláciu
· Micro USB kábel.
Poznámka: Uistite sa, že balenie obsahuje vyššie uvedené prvky. Ak nájdete
niečo čo chýba alebo je poškodené, obráťte sa na svojho predajcu.
87
Požiadavky na systém
· 1 port USB 2.0
· Operačný systém Windows alebo novší.
Popis častí
1. Zdierka pre slúchadlá 8. Tlačidlo Predchádzajúca strana
2. Tlačidlo zapnutia / vypnutia 9. Tlačidlo Smerové / OK
3. Indikátor nabíjania 10. Tlačidlo Ďalšia strana
4. Tlačidlo Menu 11. Mini USB konektor
5. Tlačidlo Zoom 12. TF card slot
6. Tlačidlo Play / Pause 13. Reproduktor
7. tlačidlo Späť
88
Inštalácia a kon gurácia.
1.1 Zapnutie / vypnutie
Stlačte a podržte tlačidlo Power po dobu 3 sekúnd pre zapnutie / vypnutie
1.2 Nabíjanie
Keď je batéria takmer vybitá, nabite ju pripojením eBooku k počítaču alebo USB
napájacím adaptérom pomocou dodávaného USB kábla.
1.3 Vkladanie karty SD
Vložte kartu správne s kontaktným čepom hore.
1.4 Prenos a import obsahu
1. Pripojte eBook k PC pomocou dodávaného USB kábla. Počítač rozpozná
zariadenie ako vymeniteľný disk.
2. Vykonajte normálny správu súborov ako u iného USB zariadenia.
1.5 Import DRM obsahu
1. Stiahnite si Adobe Digital Editions (ADE) inštalačný systém z http://www.
adobe.com/products/digitaleditions/ # fp.
2. Nainštalujte ADE vo vašom počítači.
3. Pri prvom užívaní ste povinní si zaregistrovať ADE účet
4. Zadajte užívateľské meno a heslo pre aktiváciu Adobe účtu, potom pripojte
eBook k PC.
5. Spustite ADE k autorizácii na PC a eBooku.
6. Stiahnite alebo zakúpte knihy z online eBook obchodov.
7. Presuňte vybranú položku / y na disk eBooku pre prenos DRM e-knihy ako je
uvedené nižšie
89
1.6 Základné informácie
Stlačte tlačidlo Späť pre návrat na predchádzajúcu obrazovku, stlačte a podržte
pre návrat na domovskú obrazovku.
Stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenie ponuky možností. Vyberte ikonu z hlavnej
ponuky a otvorte požadovanú aplikáciu. Pre výstup z menu, stlačte tlačidlo
Menu znova.
Pomocou smerových tlačidiel prejdite na zoznam súborov.
1.7 Nastavenie
Z hlavného menu vyberte [Nastavenie] a potom kliknite na požadované položky,
ktoré majú byť nakon gurované tak a začnete ich nastavenie
1.8 Čítanie kníh
Z hlavnej obrazovky, pomocou smerových tlačidiel presuňte kurzor na
požadovanú knihu, stlačte tlačidlo OK a otvorte knihu. Pri čítaní, stlačte tlačidlo
Ďalšie / predchádzajúca stránka alebo Smerové tlačidlo pre obrátenie stránky.
Stlačte tlačidlo Zoom pre zmenu veľkosti písma knihy. Stlačte tlačidlo Menu pre
vstup do voľby menu.
1.9 Prehrávanie hudby
Z východiskovej ponuky vyberte Music, potom presuňte kurzor na požadovaný
hudobný súbor a stlačte tlačidlo OK pre zahájenie prehrávania
90
Ovládanie prehrávania piesní
Prehrať / Zastaviť pieseň. Stlačte tlačidlo OK
Prehrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. Stlačte smerové
tlačidlo doleva/doprava.
Previnúť alebo vpred. Stlačte a podržte smerové tlačidlo doleva/doprava.
Nastaviť úroveň hlasitosti. Stlačte smerové tlačidlo hore/dole.
Ak chcete používať ponuku možností. Stlačte tlačidlo Menu
1.10 Čítanie kníh pri prehrávaní hudby
Pre ovládanie prehrávania hudby na stránkach knihy, stlačte tlačidlo Play /
Pause a objaví sa ovládacie lišta mini prehrávača hudby v dolnej časti stránky.
• Stlačte tlačidlo ovládania hudby na prehrávanie hudby.
• Stlačte tlačidlo Späť a vrátite sa k normálnemu ovládaniu čítanie kníh.
1.11 Sledovanie videa (voliteľné)
Z domácej ponuky vyberte Video pre vstup do videotéky.
Vo videotéke, presuňte kurzor na požadovaný video súbor a stlačte tlačidlo OK
pre spustenie prehrávania.
Ovládanie prehrávania videa
Vstup / výstup na celú obrazovku Stlačte tlačidlo Zoom
Zvýšiť / znížiť hlasitosť Stlačte smerové tlačidlo doleva/doprava.
Predchádzajúci Video / Rýchlo Previnúť Stlačte smerové tlačidlo dole.
Ďalšie videá / rýchlo vpred Stlačte smerové tlačidlo horu.
Prehrať / Zastaviť video Stlačte tlačidlo OK
Ak chcete používať ponuku možností Stlačte tlačidlo Menu
91
1.12 Prezeranie fotogra í
Z východzí ponuky vyberte voľbu Foto pre vstup do knižnice fotogra í.
V knižnici fotogra í, presuňte kurzor na požadovaný súbor a stlačte tlačidlo OK
na začatie zobrazovania.
Stlačte smerové tlačidlo pre zobrazenie predchádzajúce a nasledujúce
fotogra e.
• Stlačte tlačidlo zoom pre priblíženie / oddialenie, stlačte tlačidlo Späť k návratu
na normálnu prevádzku.
• Pri prezeraní fotogra e, stlačte tlačidlo Menu pre použitie ponuky možností.
1.13 Prieskumník súborov
V hlavnej ponuke vyberte položku Explorer.
Stlačte smerotlačidlo pre výber interné / SD karty a stlačte tlačidlo OK pre
vstup.
• Ak chcete kopírovať / vymazať súbor, stlačte tlačidlo Menu.
1.14 File Explorer
V hlavnej ponuke vyberte položku Explorer.
Stlačte tlačidlo pre výber Directional-Left/Right interné / SD karty a stlačte
tlačidlo OK pre vstup.
• Ak chcete kopírovať / zmazať súbor stlačením tlačidla Menu.
Technická podpora
Pre ďalšie informácie k inštalácii a kon gurácii tohto produktu prosím
navštívte naše webové stránky www.approx.es v sekcii Pomoc a Stiahnite si
kompletný návod alebo pošlite e-mail na adresu: sopor[email protected]
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94

Aqprox APP-EB02G Stručná príručka spustenia

Typ
Stručná príručka spustenia