Billow E2TP Návod na inštaláciu

Značka
Billow
Kategória
tablety
Model
E2TP
Typ
Návod na inštaláciu
Úvod
Ďakujeme, že ste si vybrali E-Book E2Tx
Popis produktu
7 TFT E-Book, s ktorou si môžete prečítať viac ako 2800 kníh, prezeranie
obrázkov alebo videa v rozlíšení 800x480 pixelov.
Elegantná a kompaktná, poskytuje elegantný a ľahký dizajn. S jeho
Klávesové skratky bude všetko na dosah ruky.
Jeho procesor je najlepšie pre multitasking a rýchlu reakciu na všetky
aplikácie.
Tento E-Book má palubný ash pamäť 4 GB a tiež Micro SD kariet, ktorá
umožňuje rozšíriť svoje schopnosti ukladanie dát až do 16GB
Jeho zvuková karta umožňuje tejto e-knihy vynikajúci prehrávač médií, ako
stráviť svoj voľný čas vo veľkom štýle.
Billow ‘s záväzok ideálne riešenie pre vášnivý čitateľ a multimediálne fanatik.
Rozlúčte sa s nudou!
Obsah balenia
· E2Tx
· Stručný návod na inštaláciu
· MICRO USB kábel
· USB na DC kábel
Poznámka: Uistite sa, že balenie obsahuje položky popísané vyššie. Ak zistíte
nejaké položky chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa na svojho predajcu.
Požiadavky na systém
· 1 USB 2.0 port
· Windows Operatívny systém alebo posteriórnej verzia
1.1 Zapnutie / vypnutie
Zmena polohy ON / OFF vypínač do polohy ON, podržte tlačidlo napájania
po dobu 5 sekúnd.
1.2 Nabíjanie Ebook
Ak je batéria vybitá, nabite pripojením DC / USB kábel medzi PC a ebook
DC port.
Poznámka: Doba nabíjania by nemala byť kratšia ako 8 hodín pre pr
použitie.
1.3 Kopírovanie súborov na Ebook
1. Pripojte Ebook k počítaču pomocou dodaného kábla USB. Zariadenie
bude slúžiť ako úložné zariadenie.
2. Vykoná normálna prevádzka pre správu súborov, ako iné pamäťové
zariadenie USB
1.4 Import DRM Obsah
1. Stiahnite si Adobe Digital Editions (ADE) od http://www.adobe.com/
products/digitaleditions/#fp.
2. Nainštalujte ADE na vašom PC.
3. Pre nových používateľov, ste povinní zaregistrovať k účtu ADE.
4. Zadajte užívateľské meno a heslo pre aktiváciu Vášho účtu Adobe, a
potom pripojte e-knihy do počítača.
5. Spustite ADE povoliť PC a ebook.
6. Stiahnite si alebo kúpiť knihy od eBook obchodov online.
7. Presuňte vybranú položku (y) do čítačky jednotke previesť DRM e-knihy,
ako je uvedené nižšie
1.5 Základné pojmy
Stlačte tlačidlo BACK kedykoľvek sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku,
stlačte a podržte pre návrat na hlavnú obrazovku.
Stlačením tlačidla M otvoríte menu alebo tlačidlo Možnosti na vykonanie
akcie.
Stlačte tlačidlo Play / Pause pre prehranie / pozastavenie hudby alebo videa
počas prehrávania.
Stlačte tlačidlo zoomu zvýšiť veľkosť písma pre čítanie.
Pomocou tlačidiel môžete prechádzať menu.
1.6 Kongurácia
Z hlavnej ponuky vyberte položku [Nastavenie] a potom vyberte položky,
ktoré chcete byť nakongurovaný pre spustenie kongurácie.
1,7 eBook
Z hlavnej ponuky vyberte ebook, pomocou smerových tlačidiel na
dosiahnutie požadovaného knihu, stlačte tlačidlo M a otvorte knihu.
Pri čítaní tlačová strana: ďalší / predchádzajúci, alebo smerové vľavo / vpravo
tlačidla otočiť stránku.
Stlačením tlačidla zoomu nastavte veľkosť písma ebook.
Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do menu s možnosťami.
1.8 Hudba
Z hlavnej ponuky vyberte položku Hudba a potom vyberte
hudobný súbor a stlačte tlačidlo M spustiť reprodukciu.
Ovládanie prehrávania skladby
1.9 Videá
V hlavnom menu vyberte položku Video vstup do knižnice.
V prehrávaní videa.
Ovládacie prvky Video Player
Prehrávanie / pauza song
Stlačte tlačidlo Play / Pause
Prehrávanie ďalšej alebo predchádzajúcej
piesne
Stlačením ľavé alebo pravé tlačidlo smer
Rýchly posun vpred alebo vzad
Stlačte a podržte tlačidlo vľavo / vpravo smer
Nastavenie úrovne hlasitosti
Stlačte smerové tlačidlo hore / dole
Ak chcete použiť ponuku možností
Ak chcete použiť ponuku
Zvýšiť hlasitosť / zníženie
Stlačte pravé smerové tlačidlo vľavo
Previous / Rewind Video
Stlačte a podržte smerové tlačidlo hore / dole.
Ďalšie video / Fast Forward
Stlačte a podržte tlačidlo smerom nahor / nadol
Prehrávanie / Pozastavenie videa
Stlačte tlačidlo Play / Pause
Ak chcete použiť ponuku
Stlačte tlačidlo menu
1.10 Photos
• Z hlavného menu vyberte obrázok pre vstup do knižnice fotograí.
V knižnici fotograí, presuňte kurzor do súboru fotograe, ktorú chcete a
stlačte tlačidlo M pre zobrazenie.
Stlačením tlačidla Smerové vľavo / vpravo tlačidla zobrazíte predchádzajúcu
alebo nasledujúcu fotograu.
Stlačením tlačidla zoom in / oddialenie, stlačte tlačidlo Späť pre návrat k
normálnej prevádzke.
• Pri prezeraní fotograí stlačte tlačidlo M použiť menu
Explorer 1.11 File
• Z hlavného menu vyberte položku Preskúmať.
Vyberte palubnej pamäte alebo na pamäťovú SD kartu a stlačte tlačidlo
M pre vstup.
Vyberte požadovaný súbor stlačením M.
Technická podpora.
Ďalšie informácie o inštalácii a kongurácii tohto produktu navštívte naše
webové stránky www.billowtechnology.com alebo napíšte e-mail na
adresu: [email protected].com
/

Táto príručka je vhodná aj pre