Zanussi ZBM17542XA Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
ZBM17542
HU
UA
RO
CS
Manual De Utilizare
Felhasználói Útmutató
Посібник Користувача
Uživatelská Příručka
Cupt
or
Cu
Microunde
Mikrohullámú
Süt
ő
Мікрохви
льова
Піч
Mikrovlnná Trouba
4
31
56
82
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 1
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 2
www.zanussi.com
3
COINUT
Instrucţiuni importante de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Prezentarea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Înainte de prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde . . . . . . .11
Operarea cuptorului cu microunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Diagrame de programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Reţete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Întreţinere & curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Ce să faceţi dacă... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Informaţii privind mediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Condiţii de garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Важливі вказівки з техніки безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Загальний огляд пристрою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Перед першим використанням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Поради щодо готування у мікрохвильовій печі . . . . . . . . . .63
Обслуговування мікрохвильової печі . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Таблиці програм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Рецепти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Догляд і миття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Що робити, якщо... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Технічні характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Установлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Екологічна довідка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Гарантіяервісне обслуговування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
OBSAH
ležité bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Popis spotřebiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Před prvním použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Rady pro mikrovlnné vaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Ovládání mikrovlnné trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Tabulky programů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Recepty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Údba a čtění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Co dělat když... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Informace oživotním prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Záruka/Zákaznická služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
TARTALOM
Fontos biztonsági utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
A készülék áttekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Az első használat előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Mikrohullámú sütési tanácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Mikrosütő használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Programtáblázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Receptek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Ápolás és tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Mit tegyünk ha... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Telepítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Környezetvédelmi információ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
tállás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 3
Pentru evitarea incendiului
În timpul funcţionării cuptorul cu microunde nu trebuie lăsat
nesupravegheat. Da valorile de tensiune sunt prea mari sau
perioadele de gătire sunt prea lungi, mâncarea se poate supraînlzi
şi se poate aprinde. Priza electrică trebuie să fie într-un loc accesibil,
astfel ca în caz de urgenţă ştecherul aparatul să poată fi scos or. Nu
depozitaţi şi nu folosi cuptorul în aer liber. Valoarea curentului
alternativ trebuie să fie 230 V şi 50 Hz, iar pe circuitul de alimentare
trebuie se monteze o siguranţă de 10 A sau un întrerutor cu o
valoare minimă de 10 A. Pentru alimentarea cu energie electrică a
acestui aparat se recomandă utilizarea unui circuit separat.
Da mâncarea înlzită începe să
fumege, NU DESCHIDEŢI UŞA. Opriţi
cuptorul şi scoateţi ştecherul din
priză, apoi aşteptaţi până ce
mâncarea nu mai fumegă. Pericol
de incendiu, da deschideţi uşa în
timp ce mâncarea fumegă. Folosiţi
doar recipiente şi ustensile care
prezintă siguranţă la utilizarea cu
cuptorul cu microunde. Nu folosiţi
cuptorul nesupravegheat nd
folosiţi recipiente din plastic
reciclabil, hârtie sau alte recipiente
de mâncare inflamabile. După
folosire cuţaţi plăcuţa de
protecţie a ghidului de unde,
cavitatea cuptorului, platoul
rotativ şi suportul platoului rotativ.
Ele trebuie să fie uscate şi
degresate. Grăsimea acumulată se
poate încălzi, poate fumega şi se
poate aprinde.
Nu aşezaţi materiale inflamabile lângă cuptor sau orificiile de
ventilare. Nu blocaţi orificiile de ventilare. De pe alimente şi ambalajele
alimentelor îndertaţi elementele de etanşare şi elementele de
fixare din sâr. Pericol de incendiu în urma forrii de arcuri
electrice pe suprafeţe metalice. Nu folosi cuptorul cu microunde la
încălzirea uleiului pentru prăjire. Temperatura nu poate fi controlată
şi uleiul se poate aprinde. Pentru floricele (popcorn) folosiţi aparate
speciale cu microunde pentru producerea floricelelor. Nu depozitaţi
alimente sau orice alte produse în cuptor. Înaintea punerii în funcţiune
a cuptorului, verificaţi setările pentru a convinge el va funiona
conform dorinţei dvs. Citiţi sfaturile corespunzătoare din acest manual.
Pentru evitarea accidentării
Avertizare: Nu puneţi în funiune
cuptorul, da acesta este
deteriorat sau prezintă disfunii.
Înaintea utilizării verificaţi
următoarele:
a)Uşa; asiguraţi-vă că uşa se închide
corespunzător şi deasemenea că nu
este aliniată greşit sau deformată.
b)Balamalele si încuietorile de
siguranţă; verificaţi-le pentru a
vă asigura ca nu sunt rupte ori
slăbite.
c)Garniturile de etanşare ale uşilor
şi suprafele de etaare;
asiguraţi-vă ele nu sunt
deteriorate.
d)În cavitatea cuptorului sau pe
4
www.zanussi.com
INSTRUIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ: CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL
ŞI PĂSTRAŢI-L PENTRU REFERINŢE ULTERIOARE
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 4
uşă; asiguraţi-vă că nu există
urme de lovituri.
e)Cablul de alimentare şi
ştecherul; asiguraţi-vă că ele nu
sunt deteriorate.
Niciodată nu încercaţi ajustarea,
repararea sau modificarea
cuptorului. Este periculos pentru
oricine altcineva decât o persoana
competentă să efectueze orice
remediere sau reparaţie ce implică
înlăturarea unui capac care asigură
protecţie împotriva expunerii
energiei microundelor.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul cu uşa deschisă şi nu deteriori
încuietorile de siguranţă. Nu puneţi în funiune cuptorul dacă între
garniturile de etanşare aleii sau suprafeţele de etaare există
elemente străine.
Nu permiteţi acumularea de
grăsime sau murdărie pe garniturile
de etanşare ale uşii şi componentele
adiacente. Respectaţi instruiunile
privind „Întreţinere & cuţare.
Dacă nu menţineţi cuptorul într-o
stare curată, suprafaţa se poate
deteriora şi astfel durata de viaţă
a cuptorului poate fi afectată,
respectiv se pot produce situaţii de
pericol.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se consulte cu medicul lor sau
cu produtorul pacemaker-ului privind măsurile de precauţie la
utilizarea cuptorului.
Pentru evitarea electrocutării
În niciun caz nu îndertaţi apărătoarea exterioară. Niciodată nu
turnaţi lichide şi nu introduceţi obiecte în orificiile închizătorilor de
ă sau în orificiile de ventilare. În cazul în care în cuptor pătrunde
lichid, decuplaţi-l imediat şi scoateţi ştecherul din pri, iar apoi
contactaţi ZANUSSI serviciu agent local. Nu scufundaţi cablul de
alimentare sau ştecherul în apă sau în alte lichide. Nu permiteţi
trecerea cablului de alimentare peste suprafeţe tăioase, cum ar fi de
exemplu zona de evacuare a aerului cald aflată pe partea de sus spate
a cuptorului.
Nu încercaţi înlocuirea becului din
cuptor şi nu permiti înlocuirea
acestuia de tre persoane
neautorizate de ZANUSSI serviciu
agent. Da becul se arde, vă
rugăm contactaţi furnizorul dvs.
sau ZANUSSI serviciu agent local.
Da cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie
înlocuit cu un cablu corespuntor. Înlocuirea cablului trebuie se
facă de tehnicianul autorizat al ZANUSSI serviciu agent.
Pentru a se evita posibilitatea exploziei sau fierberea
instantanee
Avertizare: Lichidele şi alimentele
nu trebuie înlzite în recipiente
etanşe, deoarece recipientele pot
exploda.
Nicioda nu folosi recipiente etanşe. Înaintea utilizării scoateţi
elementele de etanşare şi capacele. Recipientele etaate pot exploda
din cauza acumulării de presiune, chiar dacă cuptorul a fost
deconectat. Avi grijă la încălzirea lichidelor în cuptorul cu microunde.
Pentru a permite evacuarea bulelor, folosiţi recipiente cu gură lată.
La înlzirea băuturilor în cuptorul
cu microunde poate avea loc
fierbere vulcaniîntârziată, din
acest motiv procedaţi cu grijă când
manipulaţi recipientul.
www.zanussi.com
5
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 5
6
www.zanussi.com
Pentru a preveni izbucnirea brus în timpul fierberii a unui lichid si
posibila opărire:
1. Agitaţi lichidul înaintea înlzirii/reîncălzirii.
2. Vă recomandăm ca la încălzire să introduceţi o tijă din sticlă sau un
obiect similar.
3. Pentru a preveni fierberea vulcani întârziată, după scurgerea
timpului de fierbere lăsaţi lichidul cel puţin 20 de secunde în
cuptor.
Nu preparaţi ole în coajă şi
evitaţi încălzirea acestora în
cuptoarele cu microunde, deoarece
ele pot exploda chiar după ce
perioada de gătire s-a terminat.
Pentru gătirea sau rncălzirea
ouălor care nu au fost bătute sau
amestecate, sfămaţi albuşul şi
gălbenuşul, în caz contrar ouăle
pot exploda. Înaintea reîncălzirii în
cuptorul cu microunde, decojiţi şi
mărunţiţi ouăle.
Înaintea tirii decojiţi alimentele precum cartofii, rnaţii şi fructele,
în caz contrar ele pot exploda.
Pentru evitarea arsurilor
Pentru a evita arsurile, când scoati alimentele din cuptor folosi
mijloace de prindere a vaselor sau măni de butărie. Pentru
evitarea arsurilor provocate de vaporii fierbinţi, întotdeauna deschidi
la distanţă mare de faţă şiini recipientele, pungile de popcorn,
pungile de gătit, etc.
Pentru evitarea arsurilor,
întotdeauna verificaţi
temperatura alimentelor, agitaţi
alimentele înainte de servire şi
acordaţi atenţie temperaturii
alimentelor şi băuturilor, dacă ele
sunt servite bebeluşilor, copiilor
mici şi vârstnicilor.
Temperatura recipientului nu indi temperatura reală a alimentului
sau a băuturilor; întotdeauna verificaţi temperatura alimentelor. La
deschiderea ii întotdeauna îndepărtaţi-vă de cuptor, pentru a evita
producerea de arsuri de la aburul şi căldura excesivă eliberată. După
încălzire tăiaţi în felii alimentele umplute prăjite, pentru a permite
eliberarea aburilor şi a evita arsurile. Ţineţi copiii departe de a
cuptorului, pentru a nu se arde.
Pentru a evita folosirea
necorespunzătoare a cuptorului
de către copii
Avertizare: Aparatul şi
componentele expuse ale acestuia
se înlzesc în timpul utilizării.
Trebuie acordată atenţie pentru a
evita contactul cu elementele
fierbinţi. Copiii cu vârste sub 8 ani
trebuie fie ţinuţi la distanţă
dacă nu sunt supravegheaţi
permanent. Acest aparat poate fi
utilizat de copii cu vârste de cel
pin 8 ani şi de persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experienţă şi cunoştinţe numai cu
condiţia supravegherii sau
instruirii lor cu privire la utilizarea
aparatului întrun mod sigur şi
numai da înţeleg riscurile
implicate. Copiii trebuie
supravegheaţi, pentru a se asigura
nu se joa cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea ce cade în
sarcina utilizatorului nu trebuie să
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 6
www.zanussi.com
7
fie efectuate de copii dacă aceştia
nu au cel puţin 8 ani şi da nu
sunt supravegheaţi.
Nu sprijiniţi şi nu balansaţi a cuptorului. Nu vă jucaţi cu cuptorul
şi nu-l folosiţi ca jucărie. Copiii trebuie instruiţi cu privire la măsurile
de siguranţă importante: folosirea mijloacelor de prindere a vaselor,
îndepărtarea cu gri a capacelor de pe vasele cuncare; acordaţi
atenţie ambalajelor (de exemplu materiale care se autoîncălzesc)
concepute pentru rumenirea mâncărurilor, deoarece ele se pot
supraîncălzi.
Alte avertizări
Nicioda nu modificaţi cuptorul. Cuptorul este conceput pentru
prepararea mâncărurilor şi poate fi folosit doar în acest scop. Nu este
potrivit pentru scopuri comerciale sau folosirii în laborator.
Pentru o utilizare fără probleme şi evitarea defecţiunilor
Niciodată nu folosi cuptorul când acesta este gol. Când folosiţi o
farfurie smălţuită sau un material care se autoîncălzeşte, întotdeauna
ezaţi un material izolator -cum ar fi o farfurie de porţelan- sub
aceas farfurie, cu scopul de a evita deteriorarea platoului rotativ şi
a suportului platoului rotativ sub influenţa căldurii. Timpul de
prnlzire specificat pentru fiecare fel de ncare nu trebuie depăşit.
Nu folosiţi ustensile de metal, care reflectă microundele şi pot cauza
arc electric. Nu puneţi cutii de conserve în cuptor. Folosiţi doar platoul
rotativ şi suportul platoului rotativ. Nu puneţi în funionare cuptorul
ră platoul rotativ.
Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:
a) Înaintea curăţării platoului rotativ cu apă, lăsaţi-l să se răcească.
b) Nu aşezaţi alimente sau ustensile fierbinţi pe platoul rotativ
rece.
c) Nu aşezaţi alimente sau ustensile reci pe platoul rotativ
fierbinte.
În timpul funcţiorii nu acoperiţi apărătoarea exterioară.
Important:
Dacă nu sunteţi sigur de modul de conectare al cuptorului, va rugăm
consultaţi un electrician calificat autorizat. Nici producătorul şi nici
furnizorul nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea cuptorului
sau pentru accidentările apărute ca urmare a nerespectării
procedurilor corecte de racordare electrică. Ocazional pot apărea
vapori de apă şi picături pe pereţii cuptorului sau în jurul garniturii de
etanşare a uşii şi pe suprafeţele de etanşare. Acesta este un proces
normal şi nu este un semn de scurgere sau defeiune la cuptorul cu
microunde.
Cuptorul cu microunde este
destinat înlzirii alimentelor și
băuturilor. Uscarea alimentelor
sau hainelor și înlzirea pernelor
electrice, papucilor de casă,
bureilor, nze umede și alte
articole similare pot duce la riscul
de vătămare, aprindere și
incendiu.
Acest aparat este destinat uzului
în aplicaţii casnice și similare
acestora ca de exemplu: burii
pentru angajaţi în magazine,
birouri și alte medii de lucru; case
tip fermă; de către clienţi în
hoteluri, moteluri și alte medii
rezideniale; medii de tip bed &
breakfast.
Acest dispozitiv nu a fost proiectat
pentru a fi utilizat la înălimi mai
mari de 2000 m.
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 7
8
www.zanussi.com
PREZENTAREA APARATULUI
1. Margine frontală
2. Bec cuptor
3. Panou de control
4. Buton deschidere u
5. Plăcuţă de proteie a ghidului de unde
6. Cavitate cuptor
7. Garnitură de etanşare
8. Garnituri de etanşare uşă şi suprafeţe de etanşare
9. Orificii de ventilare
10.Carcasă exterioară
11.Apărătoare spate
12.Cablu de alimentare
Verificaţi să fie livrate toate accesoriile:
1. Platou rotativ 2. Suport platou rotativ
Introduceţi suportul platoului rotativ în garnitura aflată pe fundul
cuptorului.
Apoi aşezaţi platoul rotativ pe suport.
Pentru a evita crăparea platoului rotativ, asiguraţi-vă ca vasele sau
recipientele sunt ridicate destul peste marginea platoului atunci când le
scoateti din cuptor.
Important:
nd comandaţi accesorii, vă rugăm meioni două aspecte:
comunici furnizorului local sau Centrului Service local denumirea com-
ponentei şi a modelului.
CUPTORUL CU MICROUNDE & ACCESORII
1
2
3
4
56
7
8
9
10
11
12
1
2
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 8
www.zanussi.com
9
1
2
3
4
5
6
8
7
9
PREZENTAREA APARATULUI
REGIMUL ECON
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Cuptorul este setat în regim de ECONOMISIRE ENERGIE (Econ).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare afişajul: ‘Econ.
3. Pe afişaj începe numărătoarea inversă de la 3:00 la zero.
4. Când s-a ajuns la zero, cuptorul cuplează în regim ‘Econ şi
afişajul dispare de pe ecran.
No:
Pentru dezactivarea regimului Econ, setaţi ceasul.
SETAREA CEASULUI
Cuptorul are un ceas cu 12 şi 24 de ore.
Exemplu:Pentru a seta ora la 11:30 (ceas cu 12 ore).
1. Deschideţi uşa.
2. Apare afişajul: ‘Econ.
3. Apăsaţi butonul START/+30pentru 5 secunde. Cuptorul va
emite un sunet scurt. Apare afişajul:
4. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATEpentru a ajusta
ora.
5. Apăsaţi o da butonul START/+30, apoi pentru setarea
minutelor rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
6. Apăsaţi butonul START/+30.
7. Verificaţi afişajul:
8. Închideţi uşa.
Notă:
Puteţi roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATEîn sens orar
sau antiorar.
Dacă apăsaţi butonul STOP, ceasul nu se va seta. Apare afişajul:
‘Econ.
PANOU DE CONTROL
1. Indicatoare DIGITALE
Cuptor cu microunde
Ceas
Stadii de gătire
Plus/Minus
2. Indicatoare GĂTIRE AUTOMATĂ
3. Buton GĂTIRE AUTOMATĂ
4. Buton DECONGELARE AUTOMATĂ
5. Buton NIVEL PUTERE
6. Buton TEMPORIZATOR/GREUTATE
7. Buton START/+30
8. ButonSTOP
9. Buton DESCHIDERE USĂ
Auto decongelare pâine
Decongelare automată
Greutate
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 9
10
www.zanussi.com
Exemplu: Pentru a seta ora la 23:30 (ceas cu 24 ore).
1. Deschideţi uşa.
2. Apare afişajul: ‘Econ.
3. Apăsaţi butonul START/+30pentru 5 secunde. Cuptorul va
emite un sunet scurt. Apare afişajul:
4. Apăsaţi butonul START/+30. Apare afişajul:
5. Roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATEpentru a ajusta ora.
6. Apăsaţi o da butonul START/+30, apoi pentru setarea
minutelor rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
7. Apăsaţi butonul START/+30.
8. Verificaţi afişajul:
9. Închideţi uşa.
No:
Puteţi roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATEîn sens orar
sau antiorar.
Dacă apăsaţi butonul STOP, ceasul nu se va seta. Apare afişajul:
‘Econ.
AJUSTAREA TIMPULUI CÂND CEASUL ESTE SETAT
Exemplu:Pentru a seta ora la 11:45.
1. Deschideţi a.
2. Apăsaţi butonul START/+30pentru 5 secunde. Cuptorul va
emite un sunet scurt. Apare afişajul:
(da doriţi comutarea pe ceas cu 24 H, apăsaţi din nou butonul
START/+30.)
3. Roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE pentru a ajusta ora.
4. Apăsaţi o da butonul START/+30, apoi pentru setarea
minutelor rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
5. Apăsaţi butonulSTART/+30.
6. Verificaţi afişajul:
PENTRU A ANULA CEAS ŞI A SETA MODUL ECON
1. Deschideţi a.
2. Apăsaţi butonul START/+30pentru 5 secunde. Cuptorul va
emite un sunet scurt. Apare afişajul:
(da doriţi comutarea pe ceas cu 24 H, apăsaţi din nou butonul
START/+30.)
3. Apăsaţi butonul STOP.
4. Apare afişajul: ‘Econ.
5. Închideţi uşa.
6. Pe afişaj începe numărătoarea inver de la 3:00 la zero.
7. Când s-a ajuns la zero, cuptorul cuplează în regim ‘Econ şi
afişajul dispare de pe ecran.
FOLOSIREA BUTONULUI STOP
Folosiţi butonul STOPpentru:
1. A şterge o eroare de programare.
2. Prin asarea o dată, oprirea temporară a cuptorului în timpul gătirii.
3. Prin asare de două ori, anularea unui program în timpul gătirii.
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 10
www.zanussi.com
11
SFATURI PRIVIND GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
FUNCŢIA DE PROTECŢIE COPII
Cuptorul are o funcţie de siguranţă care previne punerea în funiune
a cuptorului de către copii. Dacă această funcţie este activată, nicio
componentă a cuptorului nu va funiona până ce funia de blocare
nu este dezactiva.
Exemplu: Pentru a seta funcţia de protecţie copii.
1. Apăsaţi butonul STOPpentru 5 secunde.
Cuptorul va emite două sunete scurte şi pe afişaj apare ‘LOC’:
No:
Pentru a dezactiva funcţia de protecţie copii apăsaţi timp de
5 secbutonul STOP, atunci cuptorul va emite do sunete
scurte şi se afişează timpul.
Funia de proteie copii nu poate fi setată dacă ora nu este
seta.
GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
CARACTERISTICILE ALIMENTELOR
TEHNICI DE GĂTIRE
Pentru a găti/decongela mâncare în cuptorul cu microunde, energia
microundelor trebuie treacă prin recipient, pentru a penetra
alimentul. Din acest motiv, trebuie ales un vas de gătit potrivit.
Farfuriile rotunde/ovale sunt preferate celor dreptunghiulare/lungi,
deoarece alimentele din colţuri tind să se prăjească.
Pentru a asigura o înlzire uniformă, este important să amestecaţi
ncarea.
După gătire este important saţi alimentul tva timp, astfel
ldura se va dispersa în mod uniform.
Compoziţie Alimentele cu conţinut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun, plăcinte cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire.
Aveţi grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Densitate Densitatea alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Alimentele uşor poroase, cum ar fi prăjiturile sau pâinea, se coc mai repede
decât alimentele dense precum cele prăjite şi ghiveciul.
Cantitate Timpul de gătire crte odată cu cantitatea de mâncare din cuptor. De exemplu patru cartofi se vor coace într-un timp mai lung decât doi.
rime Bucăţile de alimente mici sunt gătite mai repede decât cele mari, deoarece microundele pot penetra din toate păile către centru. Pentru
o coacere unifor, toate bucăţile trebuie să aibă aceeaşi mărime.
Formă Alimentele care nu au o formă regulată, cum ar fi pieptul de pui şi pulpa de pasăre, se gătesc într-un timp mai lung în zonele mai groase.
În cuptorul cu microunde formele rotunde se gătesc mai uniform decât formele dreptunghiulare.
Temperatura
alimentelor
Temperatura iniţială a alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Alimentele congelate se vor ti mai rziu det cele la
temperatura camerei. Tăiaţi alimentele cu umplutură-de exemplu gogoaşele-pentru a elimina ldura sau aburii.
Aranjare ezaţi partea mai groasă a alimentului către exteriorul farfuriei, de exemplu pulpa de pasăre.
Capac Folosiţi folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare Alimentele cu coajă, pieliţă sau membra trebuie tăiate în mai multe locuri înaintea gătirii sau înlzirii, deoarece poate acumula
abur şi alimentul poate exploda. Astfel de alimente sunt: cartofi, peşte, pui, cârnaţi.
Important:Ouăle nu trebuie încălzite sau fierte folosind microundele, deoarece pot exploda şi după ce procesul de tire a luat srşit.
Agitare, întoarcere
şi rearanjare
Pentru o gătire unifor este esenţială agitarea, întoarcerea şi rearanjarea alimentului în timpul tirii. Întotdeauna agitaţi şi
rearanjaţi alimentele din exterior tre centru.
Perioada de repaus După gătire este important să lăsaţi alimentul câtva timp, astfel căldura se va dispersa în mod egal.
Protejare Unele zone ale alimentului decongelat pot fi supraîncălzite. Zonele predispuse supraîncălzirii -de exemplu picioarele şi aripile puilor-
pot fi acoperite cu bucăţi mici de folie ce reflectă microundele.
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 11
12
www.zanussi.com
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
VASE DE GĂTIT SIGURE PENTRU CUPTORUL CU MICROUNDE
GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
DECONGELARE MANUALĂ
Pentru decongelare manua (fără activarea funiei de decongelare automată) folosiţi 240 W. Simbolul de decongelare apare în fereastra
afişajului, întotdeauna când se selectează nivelul de putere.
Vase de gătit Siguranţă sub
acţiunea
microundelor
Comentarii
Folie de aluminiu/
recipiente din folie
/
Pentru a preveni supraîncălzirea alimentului, pot fi folosite bucăţi mici de folie de aluminiu. Ţineţi folia la
o distanţă de cel pin 2 cm faţă de pereţii cuptorului, deoarece se poate forma un arc electric. Nu sunt
recomandate recipientele din folie, dacă folosirea în cuptoare cu microunde nu este specificată de
producători precum. Respectaţi întocmai instrucţiunile.
Farfurii smălţuite
Întotdeauna respectaţi instruiunile producătorilor. Nu depăşiţi timpul de gătire specificat. Procedaţi cu
grijă, deoarece aceste farfurii se pot supraînlzi.
Poelan şi ceramice
/
Poelanul, olăria, ceramicele emailate şi porţelanul fosfatic sunt potrivite de obicei, exceptând cele cu
decoraţii metalice.
Produse din sticlă, de
exemplu Pyrex ®
Aveţi grijă, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa şi sparge, da sunt încălzite brusc.
Metal
Nu se recomandă folosirea vaselor de tit din metal, deoarece microundele pot produce arc electric şi
astfel incendiu.
Plastic/polistiren, de exemplu
recipientele fast food
Aveţi grijă deoarece unele recipiente se deformea, se topesc sau se decolorează la temperaturi înalte.
Folie adezivă
Nu trebuie să atingă ncarea şi trebuie tăiată pentru a se permite evacuarea aburului.
Pungi de congelare/de prăjire
Trebuie iate pentru a se permite evacuarea aburului. Asiguraţi-vă că pungile sunt potrivite pentru
folosirea în cuptorul cu microunde. Nu folosiţi elemente de legare din plastic sau metal, deoarece ele se
pot aprinde sub acţiunea arcului.
Tăvi de hârtie, pahare şi hârtie
de butărie
Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umezelii. Aveţi grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se
pot produce incendii.
Recipiente din paie şi lemn
Întotdeauna supravegheaţi cuptorul când folosiţi aceste materiale, deoarece prin supraîncălzire se pot
produce incendii.
rtie reciclată
şi ziare
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului electric pot produce incendii.
Cuptorul poate fi programat nă la 90 de minute. Valoarea introdusă
pentru timpul de gătire varia între 15 secunde la cinci minute.
Aceasta depinde de durata totală al timpului de gătit aşa cum se
prezintă în tabel.
Perioadă de gătire Unitate de mărire
0-5 minute 15 secunde
5-10 minute 30 secunde
10-30 minute 1 minut
30-90 minute 5 minute
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 12
www.zanussi.com
13
Exemplu:
Pentru încălzirea supelor pentru 2 minute şi 30 de secunde la o putere a microundelor de 560 W.
Important:
Dacă nivelul de putere nu este selectat, se va seta automat 800 W/PUTERE MARE.
No:
Dacă uşa este deschisă în timpul procesului de gătire, contorizarea timpul de gătire afişat digital se întrerupe automat. Contorizarea
timpului de tire este reluată din nou dacă a s-a închis şi s-a apăsat butonul START/+30.
Dacă vreţi să aflaţi nivelul de putere în timpul perioadei de gătire, apăsaţi butonul de NIVEL PUTEREo da.
În timpul gătirii puteţi creşte sau miora timpul de gătire prin rotirea butonului TEMPORIZATOR/GREUTATE.
Puteţi să modificaţi nivelul de putere în timpul perioadei de tire, apăsând butonul de NIVEL PUTEREo da.
Pentru a anula un program în timpul gătirii, apăsaţi butonul STOPde două ori.
1. Apăsaţi de două ori
butonul de selectare a
NIVEL PUTERE.
2. Introduceţi timpul prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/
GREUTATEîn sens orar/antiorar
nă când apare 2.30.
3. Apăsaţi butonul
START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
x2
x1
NIVELURILE DE PUTERE ALE CUPTORULUI
Cuptorul are 6 niveluri de putere:
800 W/PUTERE MAREUtilizat pentru gătire rapidă sau reîncălzire
ex. supă, caserole, conserve, băuturi calde, legume, peste, etc.
560 W Regim folosit pentrutire pentru o perioadă mai lungă a
alimentelor dense cum ar fi articulaţii prăjite, felii de carne şi alimente
pe platou, dar şi pentru alimente mai sensibile cum ar fi sosurile de
brânză şi pandişpan. La această setare cu valori reduse sosul nu va
clocoti şi alimentele vor fi tite uniform ră se prăjească în ile
laterale.
400 WÎn cazul ncărurilor dense, care necesi o perioadă de tire
mai lungă, de exemplu carne de vi, se recomandă acest nivel de
putere pentru a se asigura frăgezimea cărnii.
240 W/DECONGELAREPentru decongelare selectaţi acest nivel de
putere, care asigură o decongelare uniformă a alimentelor. Această
setare este ideală şi pentru fierberea uşoară a orezului, a pastelor, a
luştelor şi gătirea cremei de ouă.
80 W Pentru decongelarea uşoară de exemplu a cremelor pentru
prăjituri sau a prăjiturilor.
0 WPentru regim de aşteptare/temporizator burie.
W = WATT
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 13
14
www.zanussi.com
TEMPORIZATORUL DE BUCĂTĂRIE
ADĂUGAŢI 30 DE SECUNDE
1. Start Direct
Puteţi porni direct gătirea la nivelul de putere 800 W/PUTERE
MARE pentru 30 de secunde, dacă apăsaţi butonul
START/+30.
2. Mărirea timpului de gătire
Puteţi ri timpul de gătire cu perioade de 30 de secunde,
dacă butonul este asat în timp ce cuptorul funionează.
Exemplu:
Pentru a seta temporizatorul de bucătărie la 7 minute.
No:
Nu puteţi folosi această funie împreună cu funiile GĂTIRE AUTOMATĂsau DECONGELARE AUTOMATĂ.
No:
Pentru pauza temporizatorului apăsaţi butonul STOP. Pentru a reporni temporizatorul apăsaţi START/+30, iar pentru a ieşi apăsaţi din
nou STOP.
Butonul START/+30 permite activarea următoarelor două funii.
1. Apăsaţi butonul NIVEL
PUTEREde 7 ori.
2. Introduceţi timpul prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/
GREUTATEîn sens orar/antiorar
nă când apare 7.00.
3. Apăsaţi butonul
START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
x7
x1
PLUS & MINUS
Funiile PLUS şi MINUS permit creşterea sau micşorarea perioadei de gătire când folosiţi programele automate.
Dacă preferaţi cartofii fiei dar tari, folosiţi MINUS .
La fel, da preferaţi cartofii fiei dar moi, folosiţi PLUS .
Exemplu: Pentru a găti 0,3 kg de cartofi fiei.
x2
1. Selectaţi meniul dorit prin
apăsarea de două ori a
butonului GĂTIRE
AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATEnă nd apare 0.3.
3. Apăsaţi butonul NIVEL
PUTEREo dată pentru a
selecta PLUS .
4. Apăsaţi butonul
START/+30.
x1
x1
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 14
www.zanussi.com
15
FUNCŢIA DE GĂTIRE & DECONGELARE AUTOMATĂ
Modurile TIRE AUTOMATĂsi DECONGELARE AUTOMATĂvor funiona automat la modul si timpul de gătire corect. Puteţi alege dintre
6 meniuri GĂTIRE AUTOMATĂşi 2 meniuri DECONGELARE AUTOMATĂ.
GĂTIRE AUTOMATĂ
5. Verificaţi afisajul:
x1
x4
No:
Pentru a anula PLUS/MINUS, apăsaţi butonul NIVEL PUTEREde 3 ori.
Dacă selectaţi PLUS, pe afişaj va apărea .
Dacă selectaţi MINUS, pe afişaj va area .
O secvenţă cu 3 stadii (maxime) poate fi programată.
Exemplu:Pentru a găti:
5 minute la o putere de 800 W (stadiul 1)
16 minute la o putere de 240 W (stadiul 2)
GĂTIRE MULTISECVENŢIALĂ
STADIUL 1
1. Apăsaţi butonul NIVEL
PUTEREo dată.
2. Introduceţi timpul dorit prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATEîn sens orar până
nd apare 5.00.
3. Verificaţi afisajul:
4. Verificaţi afisajul:
STADIUL 2
1. Apăsaţi butonul de NIVEL
PUTEREde 4 ori.
2. Introduceţi timpul dorit de gătire prin
rotirea butonului TEMPORIZATOR/
GREUTATEîn sens orar până nd apare
16.00.
3. Apăsaţi o da butonul
START/+30pentru
tire.
x1
Cuptorul va începe să gătească pentru 5 minute la 800 W, apoi pentru 16 minute la 240 W.
Aliment Simbol
uturi
Cartofi fierţi/cartofi copţi
Legume congelate
Legume proaspete
ncăruri pregătite îngheţate
Fileu de peşte cu sos
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 15
16
www.zanussi.com
DECONGELAREA AUTOMATĂ
Aliment Simbol
Carne/pte/carne de pasăre
Pâine
Exemplu:
Pentru a găti 0,3 kg de cartofi fierţi.
1. Selectaţi meniul dorit prin
apăsarea de două ori a
butonuluiTIRE
AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATEnă nd apare 0.3.
3. Apăsaţi butonul
START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
x2
x1
Exemplu:
Pentru a decongela 0,2 kg de ine.
x2
x1
Când e necesară o actiune din partea dvs. (ex. întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din funionare si se va auzi un sunet de clopoţel,
timpul rămas si un indicator vor clipi pe afisaj. Pentru continuarea gătirii apăsaţi butonul START/+30. La sfârşitul timpului de TIRE
AUTOMA, programul se va opri automat. Se declanşează alarma şi simbolul pentru tire lpâie. După 1 minut se va declaa sunetul de
atenţionare şi se afişează ora zilei.
Când e necesară o actiune din partea dvs. (ex. întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din funionare si se va auzi un sunet de clopoţel,
timpul rămas si un indicator vor clipi pe afisaj. Pentru continuarea tirii apăsaţi butonul START/+30. La sfârşitul timpului de DECONGELARE
AUTOMA, programul se va opri automat. Se declanşează alarma şi simbolul pentru tire lpâie. După 1 minut se va declaa sunetul de
atenţionare şi se afişează ora zilei.
1. Selectaţi meniul dorit prin
apăsarea de două ori a
butonului DECONGELARE
AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATEnă nd pe afaj apare
0.2.
3. Apăsaţi butonul
START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 16
www.zanussi.com
17
DIAGRAME DE PROGRAME
DIAGRAME DE GĂTIRE AUTOMATĂ & DECONGELARE AUTOMATĂ
tire automată Greutate (unităţi de
creştere)/ustensile
Buton Procedură
uturi (ceai/cafea) 1 - 4 cti
1 ceaş=200 ml
Aşezaţi ceaşca la marginea platoului rotativ.
Cartofi fierţi si cartofi
copţi
0,1 - 0,8 kg (100 g)
Vas şi capac
Cartofi fierţi: Decojiţi cartofii şi tăiaţi-i în felii egale.
Cartofi copţi: Alegeţi cartofi de mărimi similare şi spălaţi-i.
Puneţi cartofii fiei sau copţi într-un vas.
Adăugaţi cantitatea necesară de apă (la 100 g), aprox. 2 linguri şi
puţină sare.
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declaează sunetul de alar agitaţi vasul şi puneţi din nou
capacul.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
Legume congelate 0,1 - 0,6 kg (100 g)
Vas şi capac
Adăugaţi 1 lingură de apă la 100 g şi sare după dorinţă. (Pentru
ciuperci nu este necesară apa.)
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declaează sunetul de alar agitaţi vasul şi puneţi din nou
capacul.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 min.
Important:Dacă legumele congelate sunt lipite, gătiţi cu regim manual.
Legume proaspete 0,1 - 0,6 kg (100 g)
Vas şi capac
Tăiaţi în bucăţi mici, de exemplu în şii, cuburi sau felii.
Adăugaţi 1 lingură de apă la 100 g şi sare, după nevoi. (Pentru ciuperci
nu este necesară apa.)
Acoperi vasul cu un capac.
Când se declanşează sunetul de alarmă agitaţi vasul şi puneţi din nou
capacul.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
ncăruri pregătite
îngheţate (care se pot
agita)
0,3 - 1,0 kg (100 g)
Vas şi capac
Puneţi alimentul într-o farfurie destinată folosirii în cuptorul cu
microunde.
Adăugaţi lichid în cantitatea necesară.
Acoperiţi vasul cu un capac.
tiţi fără capac, dacă producătorul aşa recomandă.
Când se declaează sunetul de alar agitaţi vasul şi puneţi din nou
capacul.
După gătire agitaţi vasul lăsaţi-l aprox. 2 minute.
Fileu de peşte cu sos 0,4 - 1,2 kg* (100 g)
Farfurie de copt şi folie adezivă
Vezi retele pentru „Fileu de peşte cu sos de pe pagina 19.
* Greutatea totală a ingredientelor.
Important: Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
x1
x2
x3
x4
x5
x6
1. Romanian CS Zanussi_Layout 1 25/09/2014 12:09 Page 17
18
www.zanussi.com
Decongelare
automată
Greutate (unităţi de
creştere) /ustensile
Buton Procedură
Carne/pte/carne de
pasăre
(pte întreg, steak-uri de peşte,
fileuri de peşte, picioare de pui,
piept de pui, carne tocată, steak,
cotlet, burger, cârnaţi)
0,2 - 0,8 kg (100 g)
Farfurioară
Puneţi alimentul într-o farfurioară şi aşezaţi farfurioara în centrul
platoului rotativ.
Când se declaează sunetul de alar, întoarceţi alimentul,
rearanjaţi sau separaţi ingredientele. Protejaţi păile mai subţiri şi
locurile care se pot suprncălzi cu folie de aluminiu.
După decongelare, pentru 15-45 min. înveliţi alimentul într-o folie
de aluminiu, până nd are loc decongelarea completă.
Notă: Procedura nu este valabilă pentru carnea de pasăre
întreagă.
Carne tocată: Când se declanşează sunetul de alarmă, întoarceţi
alimentul. Dacă este posibil, îndepărtaţi părţile decongelate.
Pâine 0,1 - 1,0 kg (100 g)
Farfurioară
Distribuiţi alimentul într-o farfurioară şi ezaţi farfurioara în
centrul platoului rotativ.
Pentru 1,0 kg ezaţi alimentul direct pe platoul rotativ.
Când se declaează sunetul de alar, întoarceţi alimentul,
rearanjaţi şi îndepărtaţi feliile decongelate.
După decongelare înveliţi alimentul într-o folie de aluminiu, şi
pentru 5-15 min. lăsaţi-l până nd are loc decongelarea
completă.
x
1
x2
No:
Introduceţi doar greutatea alimentului. Nu includeţi greutatea recipientului.
În cazul alimentelor care cântăresc mai mult sau mai puţin det greutăţile/cantităţile date în diagramele pentru gătire automată &
decongelare, folosi regimul manual.
Temperatura finală variază conform temperaturii iniţiale. Verificaţi ca alimentul să nu fie fierbinte după gătire.
Când se impune o acţiune (de exemplu întoarcerea alimentului), cuptorul se oprte şi se declanşează alarma, iar timpul de gătire
rămas şi indicatorul se vor aprinde intermitent pe afişaj. Pentr</