Electrolux EMS26204OX Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
.................................................. ...............................................
RO
HU
UA
CS
LT
CUPTOR CU MICROUNDE
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ
MIKROVLNNÁ TROUBA
MIKROBANGŲ KROSNELĖ
EMS26204O MANUAL DE UTILIZARE
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTA
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
NAUDOTOJO VADOVAS
2
36
69
103
137
www.electrolux.com
2
CONŢINUT
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURAĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PREZENTAREA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PANOU DE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DIAGRAME DE PROGRAME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
REŢETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ÎNTREŢINERE & CURĂŢARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
CE SĂ FACEŢI DACĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
SPECIFICAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
INSTALARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
CONDII DE GARANŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vă mulţumim că i achizionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de
experienţă profesiona şi de inovie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoast.
Pentru ca atunci nd îl utilizai să veţi întotdeauna acelei rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot  găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modicări fără preaviz.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător.
Aici siţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informii care vă aju la rezolvarea unor probleme
apărute şi informii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi- produsul pentru a benecia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
Pentru evitarea incendiului
În timpul funcţiorii cuptorul cu microunde nu
trebuie sat nesupravegheat. Dacă valorile de
tensiune sunt prea mari sau perioadele de tire
sunt prea lungi, ncarea se poate supraînlzi şi
se poate aprinde. Priza electri trebuie să e într-
un loc accesibil, astfel ca în caz de urgenţă
ştecherul aparatul să poa scos or. Valoarea
curentului alternativ trebuie e 230 V şi 50 Hz, iar
pe circuitul de alimentare trebuie să se monteze o
siguranţă de 16 A sau un întrerutor cu o valoare
minimă de 16 A. Pentru alimentarea cu energie
electrică a acestui aparat se recoman utilizarea
unui circuit separat. Nu depoziti şi nu folosi
cuptorul în aer liber.
Dacă mâncarea încălzită
începe să fumege, NU
DESCHIDEŢI UŞA. Opriţi
cuptorul şi scoateţi ştecherul
din priză, apoi aşteptaţi până
ce mâncarea nu mai fumegă.
Pericol de incendiu, dacă
deschideţi uşa în timp ce
mâncarea fumegă. Folosiţi
doar recipiente şi ustensile
care prezintă siguranţă la
utilizarea cu cuptorul cu
microunde. Nu folosiţi
cuptorul nesupravegheat
când folosiţi recipiente din
plastic reciclabil, hârtie sau
alte recipiente de mâncare
inflamabile. După folosire
curăţaţi plăcuţa de protecţie
a ghidului de unde, cavitatea
cuptorului, platoul rotativ şi
suportul platoului rotativ. Ele
trebuie să fie uscate şi
degresate. Grăsimea
acumulată se poate încălzi,
poate fumega şi se poate
aprinde.
Nu aşezi materiale inamabile lân cuptor sau
oriciile de ventilare. Nu blocaţi oriciile de
ventilare. De pe alimente şi ambalajele alimentelor
îndepărti elementele de etanşare şi elementele
dexare din sârmă. Pericol de incendiu în urma
formării de arcuri electrice pe suprafe metalice.
Nu folosi cuptorul cu microunde la încălzirea
uleiului pentru prăjire. Temperatura nu poate
controla şi uleiul se poate aprinde. Pentru
oricele (popcorn) folosiţi aparate speciale cu
microunde pentru producereaoricelelor.
Nu depozitaţi alimente sau orice alte produse în
cuptor. Înaintea punerii în funcţiune a cuptorului,
verici setările pentru a vă convinge el va
funcţiona conform dorinţei dvs. Citiţi sfaturile
corespunzătoare din acest manual.
Pentru evitarea accidentării
AVERTIZARE! Nu puneţi
în funiune cuptorul,
dacă acesta este
deteriorat sau prezintă
disfunii. Înaintea
utilizării verificaţi
următoarele:
a)Uşa; asiguraţi-vă că uşa se
închide corespunzător şi
deasemenea că nu este
aliniată greşit sau
deformată.
b)Balamalele si încuietorile
de siguranţă; verificaţi-le
ROMÂNĂ
3
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ: CITIŢI CU
ATENŢIE MANUALUL ŞI PĂSTRAŢIL PENTRU REFERINŢE
ULTERIOARE
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
www.electrolux.com
4
pentru a vă asigura ca nu
sunt rupte ori slăbite.
c) Garniturile de etanşare
ale uşilor şi suprafeţele de
etanşare; asiguraţi-vă că
ele nu sunt deteriorate.
d)În cavitatea cuptorului
sau pe uşă; asiguraţi-vă că
nu există urme de lovituri.
e)Cablul de alimentare şi
ştecherul; asiguraţi-vă că
ele nu sunt deteriorate.
Niciodată nu încercaţi
ajustarea, repararea sau
modificarea cuptorului. Este
periculos pentru oricine
altcineva decât o persoana
competentă să efectueze
orice remediere sau reparaţie
ce implică înlăturarea unui
capac care asigură protecţie
împotriva expunerii energiei
microundelor.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul cu uşa deschi şi
nu deteriori încuietorile de siguranţă. Nu puni
în funcţiune cuptorul da între garniturile de
etanşare ale uşii sau suprafele de etaare există
elemente străine.
Nu permiteţi acumularea de
grăsime sau murdărie pe
garniturile de etanşare ale
uşii şi componentele
adiacente. Respectaţi
instrucţiunile privind
Întreţinere & curăţare. Dacă
nu menţineţi cuptorul într-o
stare curată, suprafaţa se
poate deteriora şi astfel
durata de viaţă a cuptorului
poate fi afectată, respectiv se
pot produce situaţii de
pericol.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie se consulte cu
medicul lor sau cu producătorul pacemaker-ului
privind surile de precauţie la utilizarea cuptorului.
Pentru evitarea electrocutării
În niciun caz nu îndertaţi apărătoarea exterioară.
Niciodată nu turnaţi lichide şi nu introduci
obiecte în oriciile închizătorilor de ă sau în
oriciile de ventilare. În cazul în care în cuptor
trunde lichid, decuplaţi-l imediat şi scoateţi
ştecherul din priză, iar apoi contacti
ELECTROLUX serviciu agent local. Nu scufundaţi
cablul de alimentare sau ştecherul în apă sau în
alte lichide. Nu permiteţi trecerea cablului de
alimentare peste suprafe tăioase, cum ar de
exemplu zona de evacuare a aerului cald aa pe
partea de sus spate a cuptorului.
Nu încercaţi înlocuirea becului
din cuptor şi nu permiteţi
înlocuirea acestuia de către
persoane neautorizate de
ELECTROLUX serviciu agent.
Dacă becul se arde, vă rugăm
contactaţi furnizorul dvs. sau
ELECTROLUX serviciu agent
local.
Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se
deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu
corespunzător. Înlocuirea cablului trebuie să se facă de
tehnicianul autorizat al ELECTROLUX serviciu agent.
Pentru a se evita posibilitatea exploziei sau
fierberea instantanee
AVERTIZARE! Lichidele şi
alimentele nu trebuie
încălzite în recipiente
etanşe, deoarece
recipientele pot exploda.
Niciodată nu folosiţi recipiente etanşe. Înaintea
utilirii scoati elementele de etaare şi
capacele. Recipientele etanşate pot exploda din
ROMÂNĂ
5
cauza acumurii de presiune, chiar da cuptorul a
fost deconectat. Aveţi grijă la înlzirea lichidelor în
cuptorul cu microunde. Pentru a permite
evacuarea bulelor, folosi recipiente cu gură lată.
La încălzirea băuturilor în
cuptorul cu microunde poate
avea loc fierbere vulcanică
întârziată, din acest motiv
procedaţi cu grijă când
manipulaţi recipientul.
Pentru a preveni izbucnirea brus în timpul
erberii a unui lichid si posibila opărire:
1. Agitaţi lichidul înaintea înlzirii/rncălzirii.
2. Vă recomandăm ca la înlzire introduceţi o
ti din sticlă sau un obiect similar.
3. Pentru a preveni erberea vulcani înrziată,
du scurgerea timpului deerbere lăsaţi
lichidul cel puţin 20 de secunde în cuptor.
Nu preparaţi ouăle în coajă şi
evitaţi încălzirea acestora în
cuptoarele cu microunde,
deoarece ele pot exploda
chiar după ce perioada de
gătire s-a terminat. Pentru
gătirea sau reîncălzirea
ouălor care nu au fost bătute
sau amestecate, sfărâmaţi
albuşul şi gălbenuşul, în caz
contrar ouăle pot exploda.
Înaintea reîncălzirii în
cuptorul cu microunde,
decojiţi şi mărunţiţi ouăle.
Înaintea gătirii decojiţi alimentele precum cartoi,
rnaţii şi fructele, în caz contrar ele pot exploda.
Pentru evitarea arsurilor
Pentru a evita arsurile, nd scoati alimentele din
cuptor folosi mijloace de prindere a vaselor sau
mănuşi de bucătărie. Pentru evitarea arsurilor
provocate de vaporii erbinţi, întotdeauna deschideţi
la distanţă mare de faţă şi mâini recipientele, pungile
de popcorn, pungile de gătit, etc.
Pentru evitarea arsurilor,
întotdeauna verificaţi
temperatura alimentelor,
agitaţi alimentele înainte de
servire şi acordaţi atenţie
temperaturii alimentelor şi
băuturilor, dacă ele sunt
servite bebeluşilor, copiilor
mici şi vârstnicilor.
Temperatura recipientului nu indică temperatura
reală a alimentului sau a băuturilor; întotdeauna
verici temperatura alimentelor. La deschiderea
ii întotdeauna îndepărtaţi-vă de cuptor, pentru a
evita producerea de arsuri de la aburul şi ldura
excesi elibera. După încălzire tăiaţi în felii
alimentele umplute prăjite, pentru a permite
eliberarea aburilor şi a evita arsurile.
Ţineţi copiii la distanţă de uşa
sau de părţile accesibile care
pot deveni fierbinţi în timpul
folosirii grill-ului. Copii ar
trebui ţinuţi la distanţă de
cuptor pentru ai feri de
ardere. Nu atingeţi uşa
cuptorului, exteriorul cutiei,
spatele cutiei, cavitatea
cuptorului, orificiile de
ventilare, accesoriile si
alimentele, în timpul folosirii
în modul GRILL, în modul
DUAL GRILL si în timpul
operaţiei GĂTIRE AUTOMATĂ
deoarece acestea vor deveni
fierbinţi. Înainte de curătare
asiguraţi-vă ca acestea nu
sunt fierbinţi.
Pentru a evita folosirea
necorespunzătoare a
cuptorului de către copii
AVERTIZARE! Aparatul şi
www.electrolux.com
6
componentele expuse ale
acestuia se încălzesc în
timpul utilizării. Trebuie
acordată atenţie pentru a
evita contactul cu
elementele fierbinţi. Copiii
cu vârste sub 8 ani trebuie
să fie ţinuţi la distanţă
dacă nu sunt
supravegheaţi
permanent.
Acest aparat poate fi utilizat
de copii cu vârste de cel puţin
8 ani şi de persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau
lipsite de experienţă şi
cunoştinţe numai cu condiţia
supravegherii sau instruirii
lor cu privire la utilizarea
aparatului întrun mod sigur
şi numai dacă înţeleg riscurile
implicate. Copiii trebuie
supravegheaţi, pentru a se
asigura că nu se joacă cu
aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea ce cade în sarcina
utilizatorului nu trebuie să fie
efectuate de copii dacă
aceştia nu au cel puţin 8 ani şi
dacă nu sunt supravegheaţi.
Nu sprijini şi nu balansi a cuptorului. Nu vă
juci cu cuptorul şi nu-l folosi ca jucărie. Copiii
trebuie instruiţi cu privire la măsurile de siguraă
importante: folosirea mijloacelor de prindere a
vaselor, îndepărtarea cu gri a capacelor de pe vasele
cu ncare; acordaţi ateie ambalajelor (de
exemplu materiale care se autoîncălzesc) concepute
pentru rumenirea nrurilor, deoarece ele se pot
supraîncălzi.
Alte avertizări
Niciodată nu modici cuptorul. Cuptorul este
conceput pentru prepararea nrurilor şi poate
folosit doar în acest scop. Nu este potrivit pentru
scopuri comerciale sau folosirii în laborator.
Pentru o utilizare fără probleme şi evitarea
defeiunilor
Nu folosiţi nicioda cuptorul nd este gol, cu
exceia cazului în care se recomandă în manualul de
utilizare, a se vedea pagina 14 nota 2. În caz contrar
cuptorul poate suferi deteriorari. Când folosiţi o
farfurie smăuită sau un material care se
autncălzte, întotdeauna aşezi un material
izolator -cum ar o farfurie de porţelan- sub această
farfurie, cu scopul de a evita deteriorarea platoului
rotativ şi a suportului platoului rotativ sub inuenţa
căldurii. Timpul de prncălzire specicat pentru
ecare fel de mâncare nu trebuie deşit. Nu folosiţi
ustensile de metal, care reectă microundele şi pot
cauza arc electric. Nu puneţi cutii de conserve în
cuptor. Folosi doar platoul rotativ şi suportul
platoului rotativ. Nu puneţi în funcţionare cuptorul
fără platoul rotativ.
Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:
a) Înaintea curăţării platoului rotativ cu apă, si-l să
se ceas.
b) Nu aşezi alimente sau ustensileerbii pe
platoul rotativ rece.
c) Nu ezaţi alimente sau ustensile reci pe platoul
rotativerbinte.
În timpul funcţionării nu acoperiţi apărătoarea
exterioară. A nu se utiliza recipiente de plastic pentru
microunde da dupa utilizarea modului GRILL,
DUAL GRILL şi du lucrul în modul GĂTIRE
AUTOMATĂ cuptorul este erbinte, deoarece acestea
se pot topi. Recipientele din plastic nu trebuie
utilizate în modurile de lucru descrise mai sus, doar
dacă producatorul recipientului subliniază faptul că
se pot utiliza.
Important!
Dacă nu sunteţi sigur de modul de conectare al
cuptorului, va rugăm consultaţi un electrician calicat
autorizat. Nici producătorul şi nici furnizorul nu îşi
asu răspunderea pentru deteriorarea cuptorului
sau pentru accidentările arute ca urmare a
nerespectării procedurilor corecte de racordare
electri. Ocazional pot apărea vapori de apă şi
picături pe perii cuptorului sau în jurul garniturii de
etaare a uşii şi pe suprafeţele de etanşare. Acesta
este un proces normal şi nu este un semn de scurgere
sau defecţiune la cuptorul cu microunde.
ROMÂNĂ
7
PREZENTAREA APARATULUI
CUPTORUL CU MICROUNDE & ACCESORII
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
78
9
10
11
12
13
14
Element de încălzire Gril
Margine frontală
Bec cuptor
Panou de control
Buton DESCHIDERE U
Pcuţă de proteie a ghidului de unde
Cavitate cuptor
Garnitură de etanşare
Garnituri de etanşare uşă şi suprafeţe de etanşare
Puncte de xare (4 puncte)
Oricii de ventilare
Carca exterioa
Atoare spate
Cablu de alimentare
Verici să e livrate toate accesoriile:
Platou rotativ
Suport platou rotativ
Grătar înalt
Grătar scund
4 şuruburi dexare (nu apar în po)
Introduceţi suportul platoului rotativ în garnitura aa pe fundul
cuptorului.
Apoi ezaţi platoul rotativ pe suport.
Pentru a evita crăparea platoului rotativ, asiguraţi-vă vasele sau
recipientele sunt ridicate destul peste marginea platoului atunci
nd le scoateţi din cuptor.
Important!
Când comandaţi accesorii, vă rugăm menţionaţi do aspecte:
comunicaţi furnizorului local sau Centrului Service local denumirea
componentei şi a modelului.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
www.electrolux.com
8
PANOU DE CONTROL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indicatorii AFIŞAJULUI DIGITAL
Grill
Cuptor cu
microunde
Dual
Ceas
Stadii de gătire
Indicatoare GĂTIRE AUTOMATĂ
Buton GĂTIRE AUTOMATĂ
Buton DECONGELARE AUTOMATĂ
Buton NIVEL PUTERE
Buton GRILL
Buton TEMPORIZATOR/GREUTATE
Buton START/+30
Buton STOP
Buton DESCHIDERE USĂ
Plus/Minus
Auto decongelare pâine
Decongelare automată
Greutate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
REGIMUL ECON
Cuptorul este setat în regim de ECONOMISIRE
ENERGIE’(„Econ).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare aşajul: „Econ.
3. Pe aşaj începe numărătoarea inver de la 3:00
la zero.
4. nd s-a ajuns la zero, cuptorul cuplează în
regimEcon şi aşajul dispare de pe ecran.
Pentru dezactivarea regimului Econ, setaţi
ceasul.
SETAREA CEASULUI
Cuptorul are un ceas cu 12 şi 24 de ore.
Exemplu:Pentru a seta ora la 11:30 (ceas cu 12 ore).
1. Deschidi uşa.
2. Apare aşajul: „Econ.
3. Apăsi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
4. Roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
5. Apăsi o dată butonul START/+30, apoi pentru
setarea minutelor roti butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
6. Apăsi butonul START/+30.
7. Vericaţi aşajul:
8. Închidi uşa.
Puti roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sens orar sau antiorar.
Da apăsaţi butonul STOP, ceasul nu se va seta.
Apare aşajul: „Econ.
ROMÂNĂ
9
Exemplu:Pentru a seta ora la 23:30 (ceas cu 24 ore).
1. Deschidi uşa.
2. Apare aşajul: „Econ.
3. Apăsi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
4. Asaţi butonul START/+30.
Apare aşajul:
5. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
6. Apăsi o dată butonul START/+30, apoi pentru
setarea minutelor roti butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
7. Apăsi butonul START/+30.
8. Vericaţi aşajul:
9. Închidi uşa.
Puti roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sens orar sau antiorar.
Da apăsaţi butonul STOP, ceasul nu se va seta.
Apare aşajul: „Econ.
AJUSTAREA TIMPULUI CÂND CEASUL
ESTE SETAT
Exemplu:Pentru a seta ora la 11:45.
1. Deschideţi uşa.
2. Asaţi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
(dacă doriţi comutarea pe ceas cu 24 H, apăsi
din nou butonul START/+30.)
3. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
4. Apăsi o dată butonul START/+30, apoi pentru
setarea minutelor roti butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
5. Apăsi butonul START/+30.
6. Vericaţi aşajul:
PENTRU A ANULA CEAS ŞI A SETA
MODUL ECON
1. Deschideţi uşa.
2. Asaţi butonul START/+30 pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite un sunet scurt.
Apare aşajul:
(dacă doriţi comutarea pe ceas cu 24 H, apăsi
din nou butonul START/+30.)
3. Asaţi butonul STOP.
4. Apare aşajul: Econ.
5. Închideţi uşa.
6. Pe aşaj începe numărătoarea inversă de la 3:00
la zero.
7. nd s-a ajuns la zero, cuptorul cuplează în
regimEcon şi aşajul dispare de pe ecran.
FOLOSIREA BUTONULUI STOP
Folosi butonul STOP pentru:
1. A şterge o eroare de programare.
2. Prin apăsarea o dată, oprirea temporară a
cuptorului în timpul tirii.
3. Prin apăsare de două ori, anularea unui program
în timpul tirii.
FUNCŢIA DE PROTECŢIE COPII
Cuptorul are o funcţie de siguranţă care previne
punerea în funiune a cuptorului de către copii.
Da aceas funcţie este activată, nicio
componen a cuptorului nu va funcţiona până ce
funcţia de blocare nu este dezactivată.
Exemplu:Pentru a seta funcţia de protecţie copii.
1. Asaţi butonul STOP pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite două sunete scurte şi pe aşaj
apare „LOC”:
Pentru a dezactiva funcţia de proteie copii
apăsaţi timp de 5 sec butonul STOP, atunci
cuptorul va emite do sunete scurte şi se
aşea timpul.
Funcţia de protecţie copii nu poate seta
da ora nu este seta.
www.electrolux.com
10
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
SFATURI PRIVIND GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
Pentru a găti/decongela ncare în cuptorul cu
microunde, energia microundelor trebuie să
trea prin recipient, pentru a penetra alimentul.
Din acest motiv, trebuie ales un vas de gătit
potrivit.
Farfuriile rotunde/ovale sunt preferate celor
dreptunghiulare/lungi, deoarece alimentele din
colţuri tind să se pjească.
Pentru a asigura o încălzire uniformă, este
important să amestecaţi mâncarea.
Du gătire este important să lăsi alimentul
tva timp, astfel căldura se va dispersa în mod
uniform.
Caracteristicile alimentelor
Compoziţie Alimentele cu conţinut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun, plăcinte
cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire. Avi gri, deoarece în urma
supraînlzirii se pot produce incendii.
Densitate Densitatea alimentelor afectea timpul de tire necesar. Alimentele uşor poroase,
cum ar prăjiturile sau pâinea, se coc mai repede det alimentele dense precum cele
prăjite şi ghiveciul.
Cantitate Timpul de gătire crte odată cu cantitatea de mâncare din cuptor. De exemplu patru
carto se vor coace într-un timp mai lung det doi.
rime Buţile de alimente mici sunt tite mai repede det cele mari, deoarece microundele
pot penetra din toate părţile către centru. Pentru o coacere uniformă, toate bucăţile
trebuie aibă aceei mărime.
Formă Alimentele care nu au o for regulată, cum ar pieptul de pui şi pulpa de pasăre, se
tesc într-un timp mai lung în zonele mai groase. În cuptorul cu microunde formele
rotunde se tesc mai uniform decât formele dreptunghiulare.
Temperatura
alimentelor
Temperatura inială a alimentelor afectează timpul de tire necesar. Alimentele
congelate se vor ti mai rziu decât cele la temperatura camerei. Tăiaţi alimentele cu
umplutu-de exemplu gogoele-pentru a elimina căldura sau aburii.
Tehnici de gătire
Aranjare Aşezaţi partea mai groa a alimentului către exteriorul farfuriei, de exemplu pulpa de
pare.
Capac Folosiţi folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare Alimentele cu coajă, pielă sau membrană trebuie iate în mai multe locuri înaintea
tirii sau încălzirii, deoarece poate acumula abur şi alimentul poate exploda. Astfel de
alimente sunt: carto, peşte, pui, cârni.
Important! Ouăle nu trebuie înlzite sau erte folosind microundele, deoarece
pot exploda şi după ce procesul de gătire a luat sfâit.
Agitare,
întoarcere şi
rearanjare
Pentru o gătire uniformă este esenţia agitarea, întoarcerea şi rearanjarea alimentului în
timpul tirii. Întotdeauna agitaţi şi rearanji alimentele din exterior către centru.
Perioada de
repaus
Du gătire este important să lăsi alimentul tva timp, astfel căldura se va dispersa în
mod egal.
Protejare Unele zone ale alimentului decongelat pot suprncălzite. Zonele predispuse
supraînlzirii -de exemplu picioarele şi aripile puilor- pot acoperite cu bucăţi mici de
folie ce reectă microundele.
ROMÂNĂ
11
VASE DE GĂTIT SIGURE PENTRU CUPTORUL CU MICROUNDE
TIREA FOLOSIND CUPTORUL CU
MICROUNDE
Vase de tit Siguranţă
sub aiunea
microundelor
Comentarii
Folie de aluminiu/
recipiente din folie
/
Pentru a preveni suprncălzirea alimentului, pot folosite bucăţi
mici de folie de aluminiu. Ţineţi folia la o distaă de cel puţin 2 cm
faţă de perii cuptorului, deoarece se poate forma un arc electric.
Nu sunt recomandate recipientele din folie, da folosirea în
cuptoare cu microunde nu este specica de produtori precum.
Respectaţi întocmai instrucţiunile.
Farfurii smălţuite
Întotdeauna respecti instrucţiunile produtorilor. Nu deşiţi
timpul de gătire specicat. Procedaţi cu gri, deoarece aceste
farfurii se pot suprnlzi.
Porţelan şi ceramice
/
Porţelanul, oria, ceramicele emailate şi porţelanul fosfatic sunt
potrivite de obicei, excepnd cele cu decoraţii metalice.
Produse din sticlă,
de exemplu Pyrex ®
Aveţi gri, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa şi sparge, da
sunt înlzite brusc.
Metal
Nu se recoman folosirea vaselor de gătit din metal, deoarece
microundele pot produce arc electric şi astfel incendiu.
Plastic/polistiren, de
exemplu recipientele
fast food
Aveţi gri deoarece unele recipiente se deformează, se topesc sau
se decolorează la temperaturi înalte.
Folie adezivă
Nu trebuie să atingă mâncarea şi trebuie iată pentru a se permite
evacuarea aburului.
Pungi de congelare/
de prăjire
Trebuie iate pentru a se permite evacuarea aburului. Asiguraţi-
pungile sunt potrivite pentru folosirea în cuptorul cu microunde.
Nu folosi elemente de legare din plastic sau metal, deoarece ele se
pot aprinde sub aiunea arcului.
Tăvi de rtie,
pahare şi rtie de
butărie
Se folosesc doar pentru înlzire sau absorbirea umezelii. Aveţi gri,
deoarece în urma suprncălzirii se pot produce incendii.
Recipiente din paie
şi lemn
Întotdeauna supravegheaţi cuptorul când folosi aceste materiale,
deoarece prin supraîncălzire se pot produce incendii.
rtie reciclată
şi ziare
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului electric pot
produce incendii.
Cuptorul poate programat până la 90 de minute.
Valoarea introdu pentru timpul de gătire varia
între 15 secunde la cinci minute. Aceasta depinde
de durata totală al timpului de gătit aşa cum se
prezin în tabel.
Perioadă de tire Unitate de rire
0-5 minute 15 secunde
5-10 minute 30 secunde
10-30 minute 1 minut
30-90 minute 5 minute
DECONGELARE MANUALĂ
Pentru decongelare manuală ( activarea
funcţiei de decongelare automa) folosi 270 W.
Simbolul de decongelare apare în fereastra
aşajului, întotdeauna când se selectează nivelul
de putere.
Exemplu: Pentru înlzirea supelor pentru 2
minute şi 30 de secunde la o putere a
microundelor de 630 W.
1. Apăsaţi de două ori butonul de selectare a
NIVEL PUTERE.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor ceasornicului
pînă când este afisată valoarea 2.30.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Important!
Dacă nivelul de putere nu este selectat, se va
seta automat 900 W/PUTERE MARE.
Da a este deschi în timpul procesului de
tire, contorizarea timpul de gătire aşat
digital se întrerupe automat. Contorizarea
timpului de gătire este reluată din nou da uşa
s-a închis şi s-a apăsat butonul START/+30.
Da vri să aaţi nivelul de putere în timpul
perioadei de tire, apăsaţi butonul de NIVEL
PUTERE o da.
În timpul gătirii puteţi creşte sau micşora timpul
de gătire prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
Puti modicaţi nivelul de putere în timpul
perioadei de tire, apăsând butonul de NIVEL
PUTERE o da.
Pentru a anula un program în timpul gătirii,
apăsaţi butonul STOP de do ori.
www.electrolux.com
12
x2
NIVELURILE DE PUTERE ALE
CUPTORULUI
Cuptorul are 6 niveluri de putere.
Setări
putere
Mod de utilizare sugerat
900 W/
PUTERE MARE
Utilizat pentru tire rapi sau reînlzire ex. supă, caserole, conserve,uturi calde,
legume, peste, etc.
630 W Regim folosit pentru gătire pentru o perioadă mai lun a alimentelor dense cum ar
articulaţii pjite, felii de carne şi alimente pe platou, dar şi pentru alimente mai sensibile
cum ar sosurile de brân şi pandişpan. La această setare cu valori reduse sosul nu va
clocoti şi alimentele vor  gătite uniform ră se prăjească în rţile laterale.
450 W În cazul nrurilor dense, care necesi o perioa de tire mai lungă, de exemplu
carne de vită, se recomandă acest nivel de putere pentru a se asigura fgezimea cărnii.
270 W/
DECONGELARE
Pentru decongelare selectaţi acest nivel de putere, care asigu o decongelare unifor
a alimentelor. Această setare este idea şi pentruerberea oa a orezului, a pastelor, a
luştelor şi gătirea cremei de o.
90 W Pentru decongelarea uşoară de exemplu a cremelor pentru prăjituri sau a prăjiturilor.
0 W Pentru regim de aşteptare/temporizator burie.
W = WATT
x1
ROMÂNĂ
13
x7
x1
TEMPORIZATORUL DE BUCĂTĂRIE
Exemplu: Pentru a seta temporizatorul de
butărie la 7 minute.
1. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE de 7 ori.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor ceasornicului
pînă când este afisată valoarea 7.00.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Pentru pauza temporizatorului apăsi butonul
STOP. Pentru a reporni temporizatorul asaţi
START/+30, iar pentru a ieşi apăsaţi din nou STOP.
ADĂUGAŢI 30 DE SECUNDE
Butonul START/+30 vă permite activarea
urtoarelor două funcţii.
1. Start Direct
Puti porni direct tirea la nivelul de putere
900 W/PUTERE MARE pentru 30 de secunde,
da apăsaţi butonul START/+30.
2. rirea timpului de gătire
Puti ri timpul de tire cu perioade de 30
de secunde, dacă butonul este asat în timp
ce cuptorul funionea.
Deasemenea puteti acţiona funia +30
secunde si pe timpul lucrului în modul Grill.
Nu puti folosi aceas funcţie împreună cu
funcţiile GĂTIRE AUTOMATĂ sau DECONGELARE
AUTOMATĂ.
PLUS & MINUS
Funcţiile PLUS şi MINUS permit
creşterea sau micşorarea perioadei de gătire
când folosiţi programele automate.
Dacă preferaţi cartoi erţi dar tari, folosiţi
MINUS .
La fel, dacă preferaţi cartoi erţi dar moi,
folosiţi PLUS .
Exemplu: Pentru a ti 0,3 kg de carto ei.
1. Selecti meniul dorit prin asarea de do ori
a butonului TIRE AUTOMATĂ.
2. Roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
nd apare 0.3.
3. Apăsi butonul NIVEL PUTERE o da pentru a
selecta PLUS .
4. Asaţi butonul START/+30.
5. Vericaţi aşajul:
Pentru a anula PLUS/MINUS, apăsaţi butonul
NIVEL PUTERE de 3 ori.
Da selectaţi PLUS, pe aşaj va area .
Da selectaţi MINUS, pe aşaj va apărea .
x2
x1
x1
www.electrolux.com
14
TIRE GRILL & DUAL GRILL
Acest cuptor cu microunde are două moduri de
tire GRILL:
1. Doar grill
2. Dual Grill (grill combinat cu microunde)
Important!
1. Pentru modul grill este recomandat utilizarea
grătarelor înalt si scund.
2. La prima utilizare a modului grill s-ar putea sa
siiţi miros de fum sau de ars, acesta este un
lucru normal si nu indică o defecţiune a
cuptorului. Pentru a evita acest lucru la prima
utilizare în modul grill, lasati sa funioneze în
acest mod fără alimente timp de 20 de minute.
1. Gatire doar grill
Acest mod poate utilizat pentru a prăji/maroni
alimentele.
Exemplu: Pentru a prăji pâinea 4 minute.
1. Se apasă butonul GRILL o da.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor ceasornicului
pînă când este afisată valoarea 4.00.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
2. Gătirea în modul dual grill
Acest mod foloseşte o combinaţie dintre modul
Grill si puterea microundelor (90 W to 630 W).
Nivelul puterii microundelor este presetat la
valoarea de 270 W.
Exemplu: Pentru a prepara frirui la grill timp de
7 minute în modul DUAL GRILL (450 W).
1. Apăsi butonul GRILL de trei ori.
2. Introduceţi durata prin rotirea cursorului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului/contra-acelor ceasornicului
pînă când este afisată valoarea 7.00.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
x1
x3
x1
x1
Buton Setări putere
Grill x 1 0 W
Grill x 2 270 W
Grill x 3 450 W
Grill x 4 630 W
Grill x 5 0 W
TIRE MULTISECVENŢIALĂ
O secvenţă de 3 etape (maxim) poate
programată folosind combinaţii ale MICRO, GRILL
or DUAL GRILL.
Exemplu: Pentru a găti:
2 minute si 30 secunde la puterea de
630 W (Etapa 1)
doar 5 minute în modul grill (Etapa 2)
Etapa 1
1. Apăsi butonul de NIVEL PUTERE de doua ori.
2. Introduceţi durata dori prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul acelor
ceasornicului na când este asa valoarea
2.30.
3. Vericaţi aşajul:
Etapa 2
1. Se apasă butonul GRILL o da.
2. Introduceti durata de gătire dorită prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/GREUTATE în sensul
acelor ceasornicului pâna când este asată
valoarea 5.00.
3. Apăsi butonul START/+30.
4. Vericaţi aşajul:
Cuptorul va începe sa gătească pentru durata de 2
minute si 30 de secunde la puterea de 630 W
si apoi pentru o durata de 5 minute doar în modul
grill.
FUNCŢIA DE GĂTIRE & DECONGELARE
AUTOMATĂ
Modurile GĂTIRE AUTOMATĂ si DECONGELARE
AUTOMATĂ vor funcţiona automat la modul si
timpul de gătire corect. Puteţi alege pasii 6 de la
TIRE AUTOMATĂ si 2 de la DECONGELARE
AUTOMATĂ.
Gătire Automată
Exemplu: Pentru a ti 0,3 kg de carto.
1. Selectaţi meniul dorit prin apăsarea de două ori
a butonului TIRE AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
nd apare 0.3.
3. Apăsi butonul START/+30.
4. Vericaţi aşajul:
Când e necesară o actiune din partea dvs. (ex.
întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din
funcţionare si se va auzi un sunet de clopoţel,
timpul rămas si un indicator vor clipi pe asaj.
Pentru continuarea gătirii asaţi butonul
START/+30. La srşitul timpului de GĂTIRE
AUTOMATĂ, programul se va opri automat. Se
declanşează alarma şi simbolul pentru gătire
lpâie. Du 1 minut se va declanşa sunetul de
ateionare şi se aşeaora zilei.
ROMÂNĂ
15
x1
x1
x2
x1
x2
Aliment Simbol Setare
uturi Cuptor cu
microunde
Cartoerti/ Carto
copti
Cuptor cu
microunde
Frirui la grill Microunde +
grill
File de peşte gratinat Microunde +
grill
Pui la grill Microunde +
grill
Gratin Microunde +
grill
www.electrolux.com
16
Decongelarea Automată
Exemplu: Pentru a decongela 0,2 kg de pâine.
1. Selectaţi meniul necesar apăsând butonul
DECONGELARE AUTOMATĂ de doua ori.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
nd pe aşaj apare 0.2.
3. Apăsi butonul START/+30.
4. Vericaţi aşajul:
Când e necesară o actiune din partea dvs. (ex.
întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din
funcţionare si se va auzi un sunet de clopoţel,
timpul rămas si un indicator vor clipi pe asaj.
Pentru continuarea gătirii asaţi butonul
START/+30. La srşitul timpului de DECONGELARE
AUTOMATĂ, programul se va opri automat. Se
declanşează alarma şi simbolul pentru gătire
lpâie. Du 1 minut se va declanşa sunetul de
ateionare şi se aşeaora zilei.
Aliment Simbol
Carne/peşte/carne de pare
Pâine
x2
x1
ROMÂNĂ
17
DIAGRAME DE PROGRAME
DIAGRAME DE GĂTIRE AUTOMATĂ & DECONGELARE AUTOMATĂ
tire automată Greutate (unităţi
de crtere)/
ustensile
Buton Procedură
uturi
(Ceai/Cafea)
1-6 ni
1 ca= 200 ml
Aşezaţi cana pe marginea platoului rotativ.
Cartoerţi si
copţi
0,2-1,0 kg (100 g)
Castron si capac
Cartoerţi: Curăţi cartoi si taiati-i .
Carto copti: Alegi cartode mărimi similare şi
spăli-i.
Puneţi cartoi erţi sau copţi într-un castron.
Adaugi cantitatea de a necesară (per 100 g),
approx 2 linguri si puţina sare.
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se aude sunetul clopelului, amesteci şi
apoi re-acoperiţi.
Du gătire saţi vasul aprox. 2 minute.
Frirui la grill 0,2-0,8 kg (100 g)
Grătarul înalt
Vezi reta pentru „Frirui la grill” de la pagina 19.
Se asează pe grătarul înalt si se gătte.
Când se aude sunetul clopelului, întoarceţi.
Du gătire, se scoate si se pune pe un platou si se
serveşte. (Nu e nevoie de timp de asteptare.)
File de peşte
gratinat
0,5-1,5 kg* (100 g)
Vas gratinare
Grătar scund
Vezi reta pentru „File de peşte gratinat” de la
paginile 19.
* Masa totală a tuturor ingredientelor.
Pui la grill 0,9 -1,8 kg (100 g)
Farfurioară
Grătar scund
Amesteci 2 linguri de ulei, 1 lingură boia de ardei,
sare si piper si stropiţi puiul cu acest amestec.
Se îea pielea de pe pui.
Asezaţi puiul cu pieptul în jos în farfurioa.
Se aşează pe grătarul scund si se găteste.
Când se aude sunetul clopelului, întoarceţi.
Dupa gătire, se la aprox. 3 min în cuptor, se scoate
si se eape un platou pentru servire.
Gratin 0,5 -1,5 kg* (100 g)
Vas gratinare
Grătar scund
Vezi reta pentru „Gratin de la pagina 20.
* Masa totală a tuturor ingredientelor.
Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
x1
x2
x3
x4
x5
x6
www.electrolux.com
18
Decongelare
automa
Greutate (unităţi
de crtere)/
ustensile
Buton Procedură
Carne/peşte/pare
(Pte întreg, peşte
prăjit, le de pte, pulpe
de pui, piept de pui, carne
tocată, cotlete, burgeri,
rnati)
0,2-1,0 kg (100 g)
Farfurioară
Puneţi alimentul într-o farfurioară şi aşezaţi
farfurioara în centrul platoului rotativ.
Când se declanşează sunetul de alarmă,
întoarceţi alimentul, rearanjaţi sau separaţi
ingredientele. Proteji rţile mai suiri şi
locurile care se pot suprncălzi cu folie de
aluminiu.
Du decongelare, pentru 15-45 min. înveliţi
alimentul într-o folie de aluminiu, când
are loc decongelarea completă.
Carne tocată: Când se declanşea sunetul de
alar, întoarci alimentul. Dacă este posibil,
îndertaţi părţile decongelate.
Procedura nu este valabilă pentru carnea de
pare întrea.
Pâine 0,1-1,0 kg (100 g)
Farfurioară
Distribuiţi alimentul într-o farfurioa şi aşezaţi
farfurioara în centrul platoului rotativ.
Pentru 1,0 kg aşezaţi alimentul direct pe
platoul rotativ.
Când se declanşează sunetul de alarmă,
întoarceţi alimentul, rearanjaţi şi îndepărti
feliile decongelate.
Du decongelare înveliţi alimentul într-o
folie de aluminiu, şi pentru 5-15 min.saţi-l
când are loc decongelarea comple.
Introduceţi doar greutatea alimentului. Nu
includi greutatea recipientului.
În cazul alimentelor care cânresc mai mult sau
mai puţin decât greutăţile/cantităţile date în
diagramele pentru gătire automată &
decongelare, folosi regimul manual.
Temperaturanală variază conform
temperaturii iniale. Vericaţi ca alimentul să nu
eerbinte după gătire.
Când se impune o acţiune (de exemplu
întoarcerea alimentului), cuptorul se opreşte şi
se declaează alarma, iar timpul de tire
rămas şi indicatorul se vor aprinde intermitent
pe aşaj. Pentru continuareatirii asaţi
butonul START/+30.
Du funcţionare în modurile Micro/Grill/Dual
grill, poate pornească ventilatorul de răcire.
Decongelare automată
Steak-urile şi cotletele pot congelate unitar.
Carnea toca trebuie congelată sub o formă
suire.
Du întoarcere,rţile dezgheţate se acoperă
cu o folie mica adezi.
Carnea de pui trebuie procesată imediat după
decongelare.
Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
x1
x2
ROMÂNĂ
19
REŢETE PENTRU GĂTIRE AUTOMATĂ
1. Însiri carne si legume alternativ, pe 4
beţisoare de lemn pentru frirui.
2. Se amestecă uleiul cu condimentele şi se
apli cu pensula peste kebab.
3. Se aşează kebab-urile pe gtarul înalt si se
teşte pe modul TIRE AUTOMATĂ „Frigărui
grill”.
1. Se pun legumele, untul şi condimentele într-o
caserolă şi se amestecă bine. Se gătte timp
de 2-6 min la 900 W în funcţie de cantitate.
2. Se spapeştele, se usucă şi se stropeşte cu
zea de lămâie şi sare.
3. Se amestecă sntâna cu legumele şi se
condimentează din nou.
4. Se pune jumătate din conţinutul de legume
într-un vas pentru gratinat. Se aşează peştele,
apoi se acoperă cu restul de legume.
5. Se presa ccaval Gouda deasupra, se aşează
pe gtarul scund şi seteşte pe modul
TIRE AUTOMATĂ File de peşte gratinate.
6. Du gătire saţi vasul aprox. 5 minute.
Grill frigărui
4 buţi
400 g cotlete de porc, tăiate
100 g slănină bacon
100 g ceapă, taiată în patru
250 g rii, tăiate în patru
100 g ardei verde,iat
2 lingură ulei
4 linguriţă boia de ardei
sare
1 linguriţă ardei roşu
1 linguriţă sos worcester
File de peşte gratinat, „Esterhazy”
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
230 g 450 g 680 g leu de peşte
100 g 200 g 300 g praz (tăiat sub forma de
inele)
20 g 40 g 60 g cea(feliate suire)
40 g 100 g 140 g morcov (zuit)
10 g 15 g 20 g unt sau margari
sare, piper si nucşoară
1
lingură
linguri
2
lingură
zea de lamâie
50 g 100 g 150 g creme fraiche
50 g 100 g 150 g Ccaval Gouda (răzuit)
1. Se spapeştele, se usucă şi se stropeşte cu
zea de lamâie, sare si pas de hamsii.
2. Se aşează într-un vas de gratinat.
3. Se presa ccaval Gouda peste peşte.
4. Se aşează feliile de rii peste caşcaval.
5. Se condimentea cu sare, piper si amestecuri
de mirodenii.
6. Se scurge Mozarella, se taie felii si se aşează
peste rii. Se presară busuioc peste caşcaval.
7. Se aşează vasul pentru gratinat pe grătarul
scund si se gătte pe modul GĂTIRE
AUTOMATĂ File de peste gratinate.
8. Du gătire saţi vasul aprox. 5 minute.
File de peşte gratinate Italian”
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
200 g 430 g 630 g leu de peşte
½
linguri
1
lingură
linguri
zea de lamâie
½
linguri
1
lingură
linguri
pastă de hamsii
30 g 50 g 80 g aşcaval Gouda (răzuit)
sare şi piper
150 g 300 g 450 g rii proaspete
1
lingură
linguri
2
lingură
mirodenii mixte
ruite
100 g 180 g 280 g Mozzarella
½
linguri
3
/
4
linguri
1
lingură
Busuioc (maruntit)
www.electrolux.com
20
Important!
În cazul în care gătiţi alimentele cu acelaşi mod
de preparare pe durată mai mare decât cea
normală, puterea cuptorului va scădea automat
pentru a evita supraîncălzirea. (Puterea
microundelor va fi redusă ori elementul de
încălzire grill va începe sa funcţioneze
intermitent.) După o pauză de 90 de secunde,
poate fi setată din nou puterea maximă.
Regim de gătire Perioadă standard Nivel de putere redus
Microunde 900 W 20 minute Microunde 630 W
Grill 20 minute Grill - 50 %
Dual Grill Grill - 20 minute Grill - 50 %
NIVEL DE PUTERE REDUS
1. Se amestecă împreu frunzele de spanac cu
ceasi se condimenteacu sare, piper si
nuoa.
2. Se unge vasul pentru grătinare. Se ea în
vas pe straturi alternative feliile de cartof,
şunca ia, şi spanacul. Pe stratul de
deasupra se ea spanacul.
3. Se bat ole împreucu sntâna, se
adau sare, piper şi se toar peste gratin.
4. Se acope gratinul cu ccaval răzuit.
5. Se aşează pe grătarul scund si se gatte în
modul TIRE AUTOMATĂ „Gratin.
6. Du gătire se aşteaptă 5-10 min.
Spanac gratin
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
150 g 300 g 450 g frunze de spanac
(erte)
15 g 30 g 45 g cea(tocarunt)
sare, piper si nucşoară
5 g 10 g 15 g unt sau margari
(pentru a unge vasul)
150 g 300 g 450 g cartoerţi (feliaţi)
35 g 75 g 110 g şuncă artă (cuburi)
50 g 100 g 150 g creme fraiche
1 2 3 ouă
40 g 75 g 115 g caşcaval răzuit
1. Se unge vasul pentru gratinat şi se ea pe
straturi alternative, feliile de carto si cele
dovleac.
2. Se bat ole împreucu sntâna, se
condimentează cu sare, piper si usturoi şi se
toarnă peste gratin.
3. Se presa gratin-ul cu ccaval zuit.
4. Lanal se presară gratin-ul cu miez de seminţe
deoarea soarelui.
5. Se aşează pe grătarul scund si se gatte în
modul TIRE AUTOMATĂ „Gratin.
6. Du gătire se aşteaptă 5-10 min.
Cartofi şi dovleac gratin
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
5 g 10 g 15 g unt sau margari
(pentru a unge vasul)
200 g 400 g 600 g cartoerţi (feliaţi)
115 g 230 g 345 g dovlecel (feliat subţire)
75 g 150 g 225 g creme fraiche
1 2 3 ouă
½ 1 2 caţei de usturoi
(zdrobit)
sare şi piper
40 g 80 g 120 g aşcaval Gouda zuit
10 g 20 g 30 g miez de seminţe de
oarea soarelui
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22