Zanussi ZNC12X Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
ZNC12X
Felhasználói
útmutató
Mikrohullámú
sütő
Посібник
користувача
Мікрохвильова
піч
Uživatelská
příručka
Mikrovlnná
trouba
Manual de
utilizare
Cuptor cu
microunde
ROMÂ
Instrucţiuni importante de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 5
Prezentarea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Înainte de prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 8
Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Operarea cuptorului cu microunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 - 12
Diagrame de programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 - 17
Reţete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 - 20
Întreţinere & curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Ce să faceţi dacă... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 - 24
Informaţii privind mediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Condiţii De Garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
3
CONŢINUT
4
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ: CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL ŞI STRAŢI-L PENTRU
REFERINŢE ULTERIOARE
pentru a vă asigura ca nu sunt rupte ori slăbite.
c) Garniturile de etanşare ale uşilor şi suprafeţele de
etanşare; asiguraţi-vă că ele nu sunt deteriorate.
d) În cavitatea cuptorului sau pe uşă; asiguraţi-vă că nu
există urme de lovituri.
e) Cablul de alimentare şi ştecherul; asiguraţi-vă ele nu
sunt deteriorate.
Niciodată nu încercaţi ajustarea, repararea sau
modificarea cuptorului. Este periculos pentru oricine
altcineva decât o persoana competentă efectueze orice
remediere sau reparaţie ce implică înlăturarea unui capac
care asigu proteie împotriva expunerii energiei
microundelor.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul cu uşa deschisă şi nu
deterioraţi încuietorile de siguranţă.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul dacă între garniturile de
etanşare ale uşii sau suprafeţele de etanşare există elemente
străine.
Nu permiteţi acumularea de grăsime sau murdărie pe
garn
iturile de etanşare ale uşii şi componentele
adiacente. Respectaţi instrucţiunile privind
Întreţinere & curăţare. Dacă nu menţineţi
cuptorul într-o stare curată, supra
faţa se poate
deteriora şi astfel durata de viaţă a cuptorului poate fi
afectată, respectiv se pot produce situaţii de pericol.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se consulte cu medicul
lor sau cu producătorul pacemaker-ului privind măsurile de
precauţie la utilizarea cuptoarelor cu microunde.
Pentru evitarea electrocutării
În niciun caz nu îndepărtaţi apărătoarea exterioară.
Niciodată nu turni lichide şi nu introduci obiecte în
orificiile închizătorilor de uşă sau în orificiile de ventilare. În
cazul în care în cuptor pătrunde lichid, decuplaţi-l imediat şi
scoateţi ştecherul din pri, iar apoi contactaţi Centrul
Service local.
Nu scufundaţi cablul de alimentare sau ştecherul în apă sau
în alte lichide.
Nu permiteţi trecerea cablului de alimentare peste suprafeţe
tăioase, cum ar fi de exemplu zona de evacuare a aerului
cald aflată pe partea de sus spate a cuptorului.
Nu încercaţi înlocuirea becului din cuptor şi nu permiteţi
înlocuirea acestuia de către persoane neautorizate de
Centrul Service. Dabecul se arde, rum contactaţi
furnizorul dvs. sau Centrul Service local.
Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează,
el trebuie înlocuit cu un cablu corespuntor. Înlocuirea
cablului trebuie să se facă de tehnicianul autorizat al
Centrului Service.
Pentru a se evita posibilitatea exploziei sau fierberea
instantanee:
AVERTIZARE: Lichidele şi alimentele nu trebuie
încălzite în recipiente etanşe, deoarece ele pot
exploda.
Pentru evitarea incendiului
În timpul funcţionării cuptorul cu microunde nu
trebuie lăsat nesupravegheat. Dacă valorile de
tensiune sunt prea mari sau perioadele de gătire sunt
prea lungi, mâncarea se poate supraîncălzi şi se poate
aprinde.
Priza electrică trebuie fie într-un loc accesibil, astfel ca în
caz de urgenţă ştecherul aparatul să poată fi scos uşor.
Valoarea curentului alternativ trebuie fie 230 V şi 50 Hz, iar
pe circuitul de alimentare trebuie să se monteze o siguranţă de
10 A sau un întrerupător cu o valoare minimă de 10 A.
Pentru alimentarea cu energie electrică a acestui aparat se
recomandă utilizarea unui circuit separat.
Nu depozitaţi şi nu folosiţi cuptorul în aer liber.
Dacă mâncarea încălzită începe să fumege, NU
DESCHIDEŢI UŞA. Opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul
din pri, apoi aştepti până ce mâncarea nu mai
fume. Dacă deschideţi uşa în timp ce mâncarea
fumegă, puteţi provoca incendiu.
Folosiţi doar recipiente şi ustensile sigure la utilizarea
în cuptorul cu microunde.
Nu lăsaţi cuptorul cu microunde nesupravegheat, dacă
folosi recipiente din plastic de unică folosinţă, din
hârtie sau alte recipiente pentru mâncare.
După folosire curăţaţi plăcuţa de protecţie a ghidului
de unde, cavitatea cuptorului, platoul rotativ şi
suportul platoului rotativ. Ele trebuie fie uscate şi
degresate. Grăsimea acumulată se poate încălzi, poate
fumega şi se poate aprinde.
Nu aşezaţi materiale inflamabile lângă cuptor sau orificiile
de ventilare. Nu blocaţi orificiile de ventilare.
De pe alimente şi ambalajele alimentelor îndepărtaţi
elementele de etanşare şi elementele de fixare din sârmă.
Pericol de incendiu în urma formării de arcuri electrice pe
suprafeţe metalice.
Nu folosiţi cuptorul cu microunde la încălzirea uleiului
pentru prăjire. Temperatura nu poate fi controlată şi uleiul se
poate aprinde.
Pentru floricele (popcorn) folosiţi aparate speciale cu
microunde pentru producerea floricelelor.
Nu depozitaţi alimente sau orice alte produse în cuptor.
Înaintea punerii în funcţiune a cuptorului, verificaţi setările
pentru a vă convinge el va funcţiona conform dorinţei
dvs.
Citiţi sfaturile corespunzătoare din acest manual şi secţiunea
din cartea de bucate.
Pentru evitarea accidentării
AVERTIZARE:
Nu puneţi în funcţiune cuptorul, dacă acesta este
deteriorat sau prezintă disfuncţii. Înaintea utilizării
verificaţi următoarele:
a) Uşa; asiguraţi-vă că uşa se închide corespunzător şi
nu este aliniată greşit sau deformată.
b) Balamalele si încuietorile de siguraă; verificaţi-le
ROMÂ
5
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
Nicioda nu folosi recipiente etanşe. Înaintea utilirii
scoateţi elementele de etanşare şi capacele. Recipientele
etanşate pot exploda din cauza acumulării de presiune, chiar
dacuptorul a fost deconectat.
Aveţi grijă la încălzirea lichidelor în cuptorul cu microunde.
Pentru a permite evacuarea bulelor, folosiţi recipiente cu
gură lată.
Încălzirea cu microunde poate duce la fierbere înrziată,
de aceea recipientul trebuie manevrat cu ateie.
Pentru a preveni izbucnirea bruscă în timpul fierberii a unui
lichid si posibila opărire:
1. Agitaţi lichidul înaintea încălzirii/reîncălzirii.
2. recomandăm ca la încălzire introduceţi o tidin
sticlă sau un obiect similar.
3. Pentru a preveni fierberea vulcanică întârzia, după
scurgerea timpului de fierbere lăsaţi lichidul cel puţin 20
de secunde în cuptor.
Nu preparaţi ouăle în coajă şi evitaţi încălzirea
acestora în cuptoarele cu microunde, deoarece ele pot
exploda chiar după ce perioada de gătire s-a terminat.
Pentru gătirea sau reîncălzirea ouălor care nu au fost
bătute sau amestecate, sfărâmaţi albuşul şi
gălbenuşul, în caz contrar ouăle pot exploda. Înaintea
reîncălzirii în cuptorul cu microunde, decojiţi şi
mărunţiţi ouăle.
Înaintea gătirii decojiţi alimentele precum cartofii, cârnaţii şi
fructele, în caz contrar ele pot exploda.
Pentru evitarea arsurilor
Pentru a evita arsurile, nd scoateţi alimentele din cuptor
folosiţi mijloace de prindere a vaselor sau mănuşi de
bucătărie.
Pentru evitarea arsurilor provocate de vaporii fierbinţi,
întotdeauna deschideţi la distanţă mare de faţă şi mâini
recipientele, pungile de popcorn, pungile de gătit, etc.
Pentru evitarea arsurilor, întotdeauna verificaţi
temperatura alimentelor, agitaţi alimentele înainte de
servire şi acordaţi atenţie temperaturii alimentelor şi
uturilor, dacă ele sunt servite bebeluşilor, copiilor mici
şi vârstnicilor.
Temperatura recipientului nu indi temperatura reală a
alimentului sau a băuturilor; întotdeauna verificaţi
temperatura alimentelor.
La deschiderea uşii întotdeauna îndepărtaţi-vă de cuptor,
pentru a evita producerea de arsuri de la aburul şi căldura
excesivă eliberată.
După încălzire tăiaţi în felii alimentele umplute pjite,
pentru a permite eliberarea aburilor şi a evita arsurile.
Ţineţi copiii departe de uşa cuptorului, pentru a nu se arde.
Pentru a evita folosirea necorespunzătoare a cuptorului
de către copii
AVERTIZARE: Permiteţi copiilor utilizarea cuptorului fără
supraveghere doar dacă ei au fost instruiţi
corespunzător, pot folosi cuptorul în siguranţă şi sunt
conştienţi de pericolele utilizării necorespunzătoare.
Acest aparat nu este destinat utilizării de tre persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice
reduse şi fără experienţă, dacă persoana care răspunde de
siguranţa lor nu le supraveghează şi nu le-a instruit cu
privire la utilizarea corespunzătoare a cuptorului.
Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a se asigura că nu se
joacă cu aparatul.
Nu vă sprijiniţi şi nu balansaţi uşa cuptorului. Nu vă jucaţi cu
cuptorul şi nu-l folosiţi ca jucărie.
Copiii trebuie instruiţi cu privire la măsurile de siguranţă
importante: folosirea mijloacelor de prindere a vaselor,
îndepărtarea cu grijă a capacelor de pe vasele cu mâncare;
acordaţi atenţie ambalajelor (de exemplu materiale care se
autoîncălzesc) concepute pentru rumenirea ncărurilor,
deoarece ele se pot supraîncălzi.
Alte avertizări
Niciodată nu modificaţi cuptorul.
Cuptorul este conceput pentru prepararea mâncărurilor şi
poate fi folosit doar în acest scop. Nu este potrivit pentru
scopuri comerciale sau folosirii în laborator.
Pentru o utilizare fără probleme şi evitarea defecţiunilor
Niciodată nu folosiţi cuptorul când acesta este gol.
nd folosi o farfurie suisau un material care se
autoîncălzeşte, întotdeauna aşezaţi un material izolator -
cum ar fi o farfurie de porţelan- sub această farfurie, cu
scopul de a evita deteriorarea platoului rotativ şi a
suportului platoului rotativ sub influenţa căldurii. Timpul de
preîncălzire specificat pentru fiecare fel de mâncare nu
trebuie depăşit.
Nu folosiţi ustensile de metal, care reflectă microundele şi pot
cauza arc electric. Nu puneţi cutii de conserve în cuptor.
Folosiţi doar platoul rotativ şi suportul platoului rotativ al
acestui cuptor. Nu puneţi în funcţionare cuptorul platoul
rotativ.
Pentru a preveni crăparea platoului rotativ:
(a) Înaintea curăţării platoului rotativ cu apă, lăsaţi-l se
răcească.
(b) Nu aşezaţi alimente sau ustensile fierbinţi pe platoul
rotativ rece.
(c) Nu aşezaţi alimente sau ustensile reci pe platoul rotativ
fierbinte.
În timpul funcţionării nu acoperiţi apărătoarea exterioară.
IMPORTANT:
Dacă nu sunteţi sigur de modul de conectare al cuptorului,
va rugăm consultaţi un electrician calificat autorizat.
Nici producătorul şi nici furnizorul nu îşi asumă răspunderea
pentru deteriorarea cuptorului sau pentru accidentările
apărute ca urmare a nerespectării procedurilor corecte de
racordare electrică.
Ocazional pot apărea vapori de apă şi picături pe pereţii
cuptorului sau în jurul garniturii de etaare a uşii şi pe
suprafeţele de etanşare. Acesta este un proces normal şi nu
este un semn de scurgere sau defeiune la cuptorul cu
microunde.
6
PREZENTAREA APARATULUI
Verificaţi fie livrate toate accesoriile:
(1) Platou rotativ (2) Suport platou rotativ
(3) 4 şuruburi de fixare (nu apar în po).
Introduceţi suportul platoului rotativ în garnitura
aflape fundul cuptorului.
Apoiezaţi platoul rotativ pe suport.
Pentru a evita crăparea platoului rotativ, asiguraţi-vă
ca vasele sau recipientele sunt ridicate destul peste
marginea platoului atuncind le scoateţi din cuptor.
IMPORTANT: Când comandaţi accesorii, vă rugăm
meioni două aspecte: comunicaţi furnizorului local
sau Centrului Service local
denumirea componentei şi a
modelului
.
10
11
14
12
13
1. Margine frontală
2. Bec cuptor
3. Panou de control
4. Buton deschidere uşă
5. Plăcuţă de proteie a ghidului de unde
6. Cavitate cuptor
7. Garnitude etanşare
8. Garnituri de etanşare ă şi suprafeţe de
etanşare
9. Puncte de fixare (4 puncte)
10. Orificii de ventilare
11. Arătoare externă
12. Arătoare spate
13. Colier de suport cablu de alimentare
14. Cablu de alimentare
1
2
1
2
3
4
56
78
9
CUPTORUL CU MICROUNDE & ACCESORII
ROMÂ
7
PREZENTAREA APARATULUI & ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1 Afişaj digital
2 Indicatoare
Agitare
Întoarcere
Greutate
Nivelurile de putere ale cuptorului
Gătire în curs
3 Buton TEMPORIZATOR/GREUTATE
4 Buton NIVEL PUTERE
5 Buton PROGRAME AUTOMATE
6 Buton START/+30
7 Buton STOP
8 Buton DESCHIDERE UŞĂ
1
2
3
4
5
6
8
7
Racordaţi cuptorul la sursa de curent.
1. Afajul cuptorului se aprinde:
2. Prin apăsarea butonului STOP pe afişaj apare:
Pentru a seta ceasul, vezi pagina urtoare.
Folosirea butonului STOP
Folosiţi butonul STOP pentru:
1. A şterge o eroare de programare.
2. Prin apăsarea o dată, oprirea temporară a cuptorului
în timpultirii.
3. Prin apăsare de două ori, anularea unui program în
timpul tirii.
x1
PANOU DE CONTROL
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
8
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Exemplu: Pentru a seta ora la 11:35 (ceas cu 12 ore).
Exemplu: Pentru a seta ora la 23:35 (ceas cu 24 ore).
2. Setarea orei.
Rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE,
până se afişează ora corectă
(11).
6. Verificaţi afişajul.
4. Setarea minutelor.
Rotiţi butonul
5. Pentru a porni ceasul, apăsaţi
butonul NIVEL DE PUTERE
MICROUNDE.
NOTĂ:
1. Puteţi roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE în
sens orar sau antiorar.
2. Da în timpul programării faci o greală, apăsi
butonul STOP.
3. Da alimentarea cu curent a cuptorului cu
microunde este întrerup, după recuplarea
alimentării afişajul va indica intermitent .
Da în timpultirii alimentarea cu curent este
întreruptă, programul este şters. La fel, ora şi data
sunt şterse.
4. Dacă doriţi resetarea datei şi orei, procedaţi conform
exemplului de mai sus.
3. Pentru a comuta de la ore
la minute, apăsaţi butonul
NIVEL DE PUTERE
MICROUNDE.
3. Setarea orei.
Rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE,
până se afişează ora corectă
(23).
5. Setarea minutelor.
Rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/
GREUTATE, până se afişează
corect minutele (35).
Exisdoregimuri de setare: ceas cu 12 ore şi cu 24 ore.
1.
Pentru a seta ceasul cu 12 ore,
apăsaţi butonul NIVEL DE
PUTERE
MICROUNDE timp de
3 secunde.
apare pe afişaj.
1.
Pentru a seta ceasul cu 24 ore,
apăsaţi butonul NIVEL DE
PUTERE
MICROUNDE timp de
3 secunde.
apare pe afişaj.
4. Pentru a comuta de la
ore la minute, apăsaţi
butonul NIVEL DE
PUTERE
MICROUNDE.
2. Pentru a comuta de la
ceasul cu 12 ore la
ceasul cu 24 ore, apăsaţi
butonul NIVEL DE
PUTERE MICROUNDE.
6. Pentru a porni ceasul,
apăsaţi butonul NIVEL
DE PUTERE
MICROUNDE.
7. Verificaţi afişajul.
SETAREA CEASULUI
ROMÂ
9
SFATURI PRIVIND TIREA
FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
Pentru a găti/decongela ncare în cuptorul cu
microunde, energia microundelor trebuie treacă prin
recipient, pentru a penetra alimentul. Din acest motiv,
trebuie ales un vas de gătit potrivit.
Farfuriile rotunde/ovale sunt preferate celor
dreptunghiulare/lungi, deoarece alimentele din colţuri
tind să se prăjească.
Pentru a asigura o încălzire unifor, este important
amesteci ncarea.
Du gătire este important să saţi alimentul câtva timp,
astfel căldura se va dispersa în mod uniform.
Compoziţie Alimentele cu conţinut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun, plăcinte cu fructe) necesită un timp mai
scurt de încălzire. Aveţi grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Densitate Densitatea alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Alimentele uşor poroase, cum ar fi prăjiturile sau pâinea, se
coc mai repede decât alimentele dense precum cele prăjite şi ghiveciul.
Cantitate Odată cu creşterea cantităţii de alimente din cuptor, trebuie crescut si timpul de gătire. De exemplu gătirea a patru
cartofi va lua mai mult timp decât gătirea a doi cartofi.
Mărime Bucăţile de alimente mici sunt gătite mai repede decât cele mari, deoarece microundele pot penetra din toate părţile
către centru. Pentru o coacere uniformă, toate bucăţile trebuie să aibă aceeaşi mărime.
Formă Alimentele care nu au o formă regulată, cum ar fi pieptul de pui şi pulpa de pasăre, se gătesc într-un timp mai lung în
zonele mai groase. În cuptorul cu microunde formele rotunde se gătesc mai uniform decât formele dreptunghiulare.
Temperatura Temperatura iniţială a alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Alimentele congelate se vor găti mai târziu
decât cele la temperatura camerei. Tăiaţi alimentele cu umplutură-de exemplu gogoaşele-pentru a elimina căldura
sau aburii.
CARACTERISTICILE ALIMENTELOR
Aranjare Aşezaţi partea mai groasă a alimentului către exteriorul farfuriei, de exemplu pulpa de pasăre.
Capac Folosiţi folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare Alimentele cu coajă, pieliţă sau membrană trebuie tăiate în mai multe locuri înaintea gătirii sau încălzirii,
deoarece poate acumula abur şi alimentul poate exploda. Astfel de alimente sunt: cartofi, peşte, pui, cârnaţi.
Important: Ouăle nu trebuie încălzite sau fierte folosind microundele, deoarece pot exploda şi după ce
procesul de gătire a luat sfârşit.
Amestecare, Pentru o gătire uniformă este esenţială agitarea, întoarcerea şi rearanjarea alimentului în timpul
întoarcere şi Întotdeauna agitaţi şi rearanjaţi alimentele din exterior către centru.
rearanjare
Perioada de După gătire este important să lăsaţi alimentul câtva timp, astfel căldura se va dispersa în mod egal.
Protejare Unele zone ale alimentului decongelat pot fi supraîncălzite. Zonele predispuse supraîncălzirii -de exemplu
picioarele şi aripile puilor- pot fi acoperite cu bucăţi mici de folie ce reflectă microundele.
TEHNICI DE GĂTIRE
VASE DE GĂTIT SIGURE PENTRU CUPTORUL CU MICROUNDE
GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
Vase de gătit
Siguranţsub
acţiunea
microundelor
Comentarii
Folie de aluminiu /
recipiente din folie
/ Pentru a preveni supraîncălzirea alimentului, pot fi folosite buţi mici de folie de aluminiu.
Recipientele din folie trebuie ţinute la o distanţă de cel pin 2 cm faţă de perii cuptorului, deoarece
se poate forma un arc electric. Nu sunt recomandate recipientele din folie, dacă folosirea în cuptoare cu
microunde nu este specificade producător. Respectaţi întocmai instrucţiunile.
Farfurii slţuite
Întotdeauna respectaţi instrucţiunile producătorilor. Nu deşiţi timpul detire specificat. Procedaţi
cu grijă, deoarece aceste farfurii se pot supraîncălzi.
Porţelan şi ceramice / Porţelanul, olăria, ceramicele emailate şi poelanul fosfatic de obicei sunt potrivite, exceptând cele cu
decoraţii metalice.
Produse din sticl, de
exemplu Pyrex ®
Aveţi grijă, deoarece produsele din stic se pot crăpa şi sparge, dacă sunt încălzite brusc.
Metal
Nu este recomandautilizarea vaselor din metal când utilizi puterea microundelor, deoarece vor
provoca arc electric ce va duce la producerea de incendii.
Plastic / polistiren
Aveţi grijă deoarece unele recipiente precum cele de fast food se deformea, se topesc sau se
decolorează la temperaturi înalte.
Folie adezivă
Nu trebuie atinncarea şi trebuie iată pentru a se permite evacuarea aburului.
Pungi de congelare / de
prăjire
Trebuie tăiate pentru a se permite evacuarea aburului. Asiguraţi-vă că pungile sunt potrivite pentru
folosirea în cuptorul cu microunde. Nu folosiţi elemente de legare din plastic sau metal, deoarece ele
se pot aprinde sub acţiunea arcului.
vi şi pahare de rtie
Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umezelii. Aveţi grijă, deoarece în urma supraîncălzirii
rtia se poate aprinde şi se pot produce incendii.
Recipiente din paie i lemn
Întotdeauna supravegheaţi cuptorul când folosiţi aceste materiale, deoarece prin supraîncălzire se pot
produce incendii.
rtie recicla şi ziare
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului electric pot produce incendii.
10
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
NOTĂ:
1. Dacă uşa este deschisă în timpul procesului de gătire, contorizarea timpul de gătire afişat digital se întrerupe
automat. Contorizarea timpului de gătire este reluată din nou dacă uşa s-a închis şi s-a apăsat butonul
START/+30.
2. Dacă în timpul gătirii doriţi să aflaţi nivelul de putere, apăsaţi butonul NIVEL DE PUTERE MICROUNDE. Cât
timp degetul apa butonul NIVEL DE PUTERE MICROUNDE, nivelul de putere este afişat.
3. În timpul gătirii puteţi creşte sau micşora timpul de gătire prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
Exemplu:
Pentru încălzirea supelor timp de 2 minute şi 30 de secunde la o putere a microundelor de 560 W.
2. Introduci timpul prin rotirea
butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în
sens orar/antiorar, până când se
afişea 2:30.
1. Apăsaţi de două ori
NIVEL PUTERE
puterii.
3. Apăsaţi butonul
START/+30.
Cuptorul poate fi programat până la 90 de minute.
(90.00) Valoarea introdusă pentru timpul de gătire
variază între 10 secunde la cinci minute. Ea depinde de
durata totală al timpului de gătit, aşa cum se prezintă în
tabel.
Perioadă de gătire Unitate de mărire
0-5 minute 10 secunde
5-10 minute 30 secunde
10-30 minute 1 minut
30-90 minute 5 minute
x2 x1
Cuptorul are 5 niveluri de putere.
800 W utilizat pentru tire rapidă sau reîncălzire, ex.
supă, caserole, conserve, băuturi calde, legume, peşte,
etc.
560 W regim folosit pentru gătire pentru o perioadă mai
luna alimentelor dense cum ar fi articulaţii prăjite, felii
de carne şi alimente pe platou, dar şi pentru alimente mai
sensibile cum ar fi sosurile de brânză şi pandişpan. La
această setare cu valori reduse sosul nu va clocoti şi
alimentele vor fi tite uniform se prăjeasîn
părţile laterale.
400 W în cazul mâncărurilor dense, care necesită o
perioadă de gătire mai lungă, de exemplu carne de vită,
se recomandă acest nivel de putere pentru a se asigura
frăgezimea cărnii.
240 W pentru decongelare selectaţi acest nivel de
putere, care asigură o decongelare uniformă a
alimentelor. Această setare este ideală şi pentru fierberea
uşoa a orezului, a pastelor, a găluştelor şi gătirea
cremei de ouă.
80 W pentru decongelarea uşoară, de exemplu a
cremelor pentru prăjituri sau a prăjiturilor.
W = WATT
Pentru setarea puterii asaţi butonul NIVEL DE PUTERE MICROUNDE, până nd se afea nivelul dorit.
Da butonul NIVEL DE PUTERE MICROUNDE este apăsat o da, se va afişa . Dacă aţi trecut de nivelul dorit,
continui apăsarea butonului NIVEL DE PUTERE MICROUNDE, când ajungeţi din nou la nivelul dorit.
Dacă nivelul de putere nu este selectat, se va seta automat nivelul 800 W.
4. Verificaţi afişajul.
NIVELURILE DE PUTERE ALE CUPTORULUI
TIREA FOLOSIND CUPTORUL CU
MICROUNDE
Pentru decongelare manua(fără activarea funcţiei de decongelare automată) folosiţi 240 W.
DECONGELARE MANUA
FUNCŢIA DE ADĂUGARE 30 DE SECUNDE
Butonul START/+30 vă permite activarea următoarelor două funcţii:
1. Pornire direc
Prin apăsarea butonului START/+30, pentru 30 de secunde puteţi începe gătirea direct la o putere a
microundelor de 800 W.
NOTĂ:
Pentru a se evita utilizarea necorespunzătoare de către copii, butonul START/+30 poate fi folosit doar în
intervalul de 3 minute după începerea operaţiei, adică după închiderea uşii, apăsarea butonului STOP sau
terminarea procesului de gătire.
2. Prelungirea timpului de gătire
Puteţi prelungi durata de gătire cu valori de 30 de secunde, dacă butonul este ţinut apăsat în timpul
funcţionării cuptorului.
ROMÂ
11
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
x1
x4
x1
GĂTIRE MULTISECVENŢIALĂ
O secvenţă cu 3 stadii (maxime) poate fi programată folosind microundele.
Exemplu: Pentru a găti:
5 minute la o putere de 800 W (Etapa 1)
16 minute la o putere de 240 W (Etapa 2)
2. Introduceţi timpul dorit prin
rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE în
sens orar, până când se afişează
5:00.
x1
ETAPA 1
1. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE
o dată.
2. Introduceţi durata de gătire
prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sens orar, până când se
afişează 16:00.
ETAPA 2
1. Apăsaţi butonul
PUTERE de 4 ori.
3. Pentru a începe
gătirea, apăsaţi încă o
dată butonul
START/+30.
Cuptorul va începe să gătească pentru 5 minute la 800 W, apoi pentru 16 minute la 240 W.
4. Verifici afişajul.
3. Verificaţi afişajul.
VERIFICAREA NIVELULUI DE PUTERE
Dacă în timpul gătirii doriţi să aflaţi nivelul de putere, apăsaţi butonul NIVEL DE PUTERE MICROUNDE.
Cuptorul continuă numărătoarea inversă, deşi afişajul afişează nivelul de putere.
OPERAREA CU PROGRAMELE AUTOMATE
PENTRU A SETA FUNCŢIA DE PROTECŢIE
COPII
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru 3 secunde
butonul STOP.
NOTĂ: Dacă funcţia de protecţie copii este activată, în afara butonului STOP toate butoanele sunt inactive.
PENTRU A DEZACTIVA FUNCŢIA DE PROTECŢIE
COPII
1. Apăsaţi şi ineţi apăsat pentru 3 secunde
butonul STOP.
Afajul arată: Daeste setat, afişajul va arăta ora
exactă a zilei.
FUNCŢIA DE PROTECŢIE COPII
x1 pentru 3 secunde x1 pentru 3 secunde
12
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
PROGRAMELE AUTOMATE determină automat
modul de gătire corespunzător şi timpul de gătire.
Puteţi alege din 7 meniuri de GĂTIRE AUTOMAşi
5 meniuri de DECONGELARE AUTOMA.
TIRE AUTOMA
DECONGELARE
AUTOMA
Legume congelate
Legume proaspete
Mâncăruri pregătite îngheţate
(care se pot agita)
Gratin îngheţat
Cartofi fierţi si cartofi copţi
File de peşte cu sos
Gratin
Biftec şi cotlet
Carne tocată
Carne de pasăre
Prăjitură
Pâine
Cât timp degetul apasă butonul NIVEL DE PUTERE MICROUNDE, este
afişat nivelul de putere.
Exemplu: Pentru a găti 0,3 kg de cartofi fierţi.
2. Introduceţi greutatea prin
rotirea în sens orar a
butonului
TEMPORIZATOR/
GREUTATE.
x5
3. Apăsaţi butonul
START/+30.
1. Selectaţi meniul dorit prin
apăsarea de 5 ori a
butonului PROGRAME
AUTOMATE.
4. Verificaţi afişajul.
Când e necesară o acţiune din partea dvs. (ex. întoarcerea alimentului), cuptorul se va opri din funcţionare si se va
auzi un sunet de clopoţel, timpul rămas si un indicator vor pâlpâi pe afişaj. Pentru continuarea gătirii apăsaţi
butonul START/+30.
x1
x1
13
DIAGRAME DE PROGRAME
ROMÂ
DIAGRAME DE GĂTIRE AUTOMATĂ & DECONGELARE AUTOMA
GĂTIRE
AUTOMA
tire AC-1
Legume congelate
tire AC-2
Legume proaspete
tire AC-3
ncăruri
pregătite
îngheţate
(care se pot agita)
Gătire AC-4
Gratin îngheţat
Gătire AC-5
Cartofi fierţi şi
cartofi copţi
GREUTATE (unitate de
mărire) / USTENSILE
0,1 - 0,6 kg (100 g)
Castron si capac
0,1 - 0,6 kg (100 g)
Castron si capac
0,3 - 1,0 kg* (100 g)
Castron si capac
0,2 - 0,6 kg (100 g)
Farfurie de copt şi folie
adezivă pentru cuptor cu
microunde
0,1 - 0,8 kg (100 g)
Castron si capac
PROCEDURĂ
Adăugaţi 1 lingură de apă la 100 g şi sare, după
nevoi. (Pentru ciuperci nu este necesară apă
suplimentară.)
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se aude sunetul clopoţelului, amestecaţi şi
apoi reacoperiţi.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
IMPORTANT: Da legumele congelate sunt lipite, gătiţi
cu regim manual.
iaţi în bucăţi mici, de exemplu în fâşii, cuburi sau
felii.
Adăugaţi 1 lingură de apă la 100 g şi sare, după
nevoi. (Pentru ciuperci nu este necesară apă
suplimentară.)
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declanşează sunetul de alarmă agitaţi vasul şi
puneţi din nou capacul.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
Puneţi alimentul într-o farfurie destinată folosirii în
cuptorul cu microunde.
Acoperiţi vasul cu un capac.
Gătiţi fără capac, dacă producătorul aşa recomandă.
Când se aude sunetul clopoţelului, amestecaţi şi
apoi reacoperiţi.
După gătire agitaţi vasul lăsaţi-l aprox. 2 minute.
Puneţi alimentul într-o farfurie destinată folosirii în
cuptorul cu microunde.
Acoperiţi cu o folie adezivă pentru cuptor cu
microunde.
Dacă recipientul nu este potrivit pentru cuptoare cu
microunde, scoateţi capacul de hârtie şi acoperiţi-l
cu folie adezivă pentru cuptor cu microunde.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 5 minute.
Cartofi fierţi: Decojiţi cartofii şi tăiaţi-i în felii egale.
Cartofi copţi: Alegeţi cartofi de mărimi similare şi
spălaţi-i.
Puneţi cartofii fierţi sau copţi într-un vas.
Adăugaţi cantitatea de apă necesară (la 100 g), aprox.
2 linguri şi puţină sare.
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declanşează sunetul de alarmă agitaţi vasul şi
puneţi din nou capacul.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
WITH VEGETABLES
3
ONION
ONION
WITH VEGETABLES
3
ONION
ONION
BUTON
x1
x2
x3
x4
x5
Important:Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
14
DIAGRAME DE PROGRAME
GREUTATE (unitate de
mărire) / USTENSILE
0,2 - 0,8 kg (100 g)
Farfurioa
(vezi nota de pe pagina 15.)
0,2 - 0,8 kg (100 g)
Farfurioa
(vezi nota de pe pagina 15.)
0,9 - 1,5 kg (100 g)
Farfurioa
(vezi nota de pe pagina 15.)
0,1 - 1,4 kg (100 g)
Platou
0,1 - 1,0 kg (100 g)
Farfurioa
PROCEDURĂ
Puneţi alimentul într-o farfurioaşi ezaţi farfurioara
în centrul platoului rotativ.
Când se declanşează sunetul de alarmă, întoarceţi
alimentul, rearanjaţi sau separi ingredientele. Proteji
rţile mai subţiri şi locurile care se pot suprncălzi cu
folie de aluminiu.
Du decongelare, pentru 10-15 min. înveliţi alimentul
într-o folie de aluminiu, până când are loc
decongelarea completă.
Puneţi alimentul într-o farfurioaşi ezaţi farfurioara
în centrul platoului rotativ.
Când se declanşează sunetul de alarmă, întoarceţi
alimentul. Dacă este posibil, îndepărtaţi părţile
decongelate.
Du decongelare înveliţi alimentul într-o folie de
aluminiu, şi pentru 5-10 min.saţi-l pânănd are loc
decongelarea completă.
Puneţi alimentul într-o farfurioaşi ezaţi farfurioara
în centrul platoului rotativ.
Când alarma se
declanşează
, întoarceţi alimentul şi
protejaţi părţile mai subţiri şi locurile care se pot
supraîncălzi cu folie de aluminiu.
Du decongelare clătiţi cu apă rece, iar apoi înveliţi
alimentul într-o folie de aluminiu, şi pentru 15-30 min.
saţi-l pânănd are loc decongelarea completă.
Ulterior ctiţi carnea de pasăre sub apa de robinet.
Îndepărtaţi ambalajul de pe prăjitură.
Aşezaţi-o direct pe platoul rotativ sau pe o farfurie
eza în mijlocul platoului rotativ.
Du decongelare tăiaţi prăjitura în bucăţi and
rimi similare, şi lăsând un spiu între fiecare buca
permiteţi decongelarea uniformă timp de 10-30 min.
Puneţi alimentul într-o farfurioară şi aşezaţi farfurioara în
centrul platoului rotativ. Pentru o cantitate de 1,0 kg
ezaţi direct pe platoul rotativ.
Când se declanşează sunetul de alarmă, întoarceţi
alimentul, rearanjaţi şi îndepărtaţi feliile decongelate.
Du decongelare înveliţi alimentul într-o folie de
aluminiu, şi pentru 5-15 min.saţi-l pânănd are loc
decongelarea complet.
DECONGELARE
AUTOMAT
Ă
Decongelare
automată Ad-1
Biftec şi cotlet
Decongelare
automată Ad-2
Carne toca
Decongelare
automată Ad-3
Carne de pasăre
Decongelare
automată Ad-4
Prăjitu
Decongelare
automată Ad-5
Pâine
BUTON
GĂTIRE
AUTOMA
Gătire AC-6
File de peşte cu
sos
Gătire AC-7
Gratin
GREUTATE (unitate de
mărire) / USTENSILE
0,4 - 1,2 kg* (100 g)
Farfurie de copt şi folie
adezi pentru cuptor cu
microunde
0,5 - 1,5 kg* (100 g)
Farfurie de copt
PROCEDURĂ
Vezi reţetele pentru „File de peşte cu sos” de pe
pagina 15.
* Masa totală a tuturor ingredientelor.
Vezi reţeta pentru „Gratin de la pagina 16.
* Masa totală a tuturor ingredientelor.
WITH VEGETABLES
3
ONION
ONION
BUTON
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
Important:Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
15
DIAGRAME DE PROGRAME
ROMÂ
NOTĂ: Decongelare automa
1. Steak-urile şi cotletele pot fi congelate unitar.
2. Carnea tocată trebuie congelată sub o formă subţire.
3. După pornirea cuptorului protejaţi părţile decongelate cu bucăţi mici de folie de aluminiu.
4. Carnea de pui trebuie procesată imediat după decongelare.
5. Prăjiturile glazurate şi acoperite cu cremă sunt foarte sensibile la energia microundelor. Pentru cele mai
bune rezultate-în cazul în care crema începe să se topească repede-, scoateţi imediat prăjitura din cuptor şi
lăsaţi-o la temperatura camerei pentru 10-30 minute.
NOTĂ:
Introduceţi doar greutatea alimentului. Nu includeţi greutatea recipientului.
În cazul alimentelor carentăresc mai mult sau mai puţin decât greutăţile/cantităţile date în diagramele pentru
tire automată & decongelare, folosiţi regimul manual.
Temperatura finală variază conform temperaturii iniţiale. Verificaţi ca alimentul să nu fie fierbinte după gătire.
nd e necesară o acţiune din partea dvs. (ex. întoarcerea alimentului), cuptorul se va opri din funcţionare si se va
auzi un sunet de clopel, timpul rămas si un indicator vor lpâi pe afaj. Pentru continuarea gătirii asaţi butonul
START/+30.
Du regimul de tire cu microunde poate porni ventilatorul de cire.
File de peşte cu sos picant (AC-6)
0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
140 g 280 g 420 g roşii conservate (uscate)
40 g 80 g 120 g porumb
4 g 8 g 12 g sos de chili
12 g 24 g 36 g ceapă (tăiată mărunt)
1 1-2 2 oţet din vin roşu
linguriţă linguriţe linguriţe
muştar, cimbru, boia de ardei
200 g 400 g 600 g file de peşte
sare
1. Amestecaţi ingredientele pentru sos.
2. Aşezaţi fileul de peşte pe farfuria rotundă, cu
partea mai subţire către centru, şi presăraţi sare
peste el.
3. Stropiţi sosul pe fileul de peşte.
4. Acoperiţi fileul cu folie adezivă de protecţie
împotriva microundelor şi gătiţi cu GĂTIRE
AUTOMATĂ (AC-6), „File de peşte cu sos”.
5. După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
File de peşte cu sos curry (AC-6)
0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
200 g 400 g 600 g file de peşte
sare
40 g 80 g 120 g banană (felii)
160 g 320 g 480 g sos de curry pregătit
1. Aşezaţi fileul de peşte pe farfuria rotundă, cu
partea mai subţire către centru, şi presăraţi sare
peste el.
2. Presăraţi banana şi sosul de curry pe fileul de
peşte.
3. Acoperiţi fileul cu folie adezivă de protecţie
împotriva microundelorşi gătiţi cu GĂTIRE
AUTOMATĂ (AC-6), „File de peşte cu sos”.
4. Dupăgătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
REŢETE PENTRU PROGRAMELE AUTOMATE AC-6 & AC-7
16
DIAGRAME DE PROGRAME
Spanac gratin (AC-7)
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
5 g 10 g 15 g unt sau margarină (pentru
a unge vasul)
150 g 300 g 450 g frunze de spanac
(decongelate, uscate)
15 g 30 g 45 g ceapă (tăiată mărunt
)
sare, piper şi nucşoară
150 g 300 g 450 g cartofi fierţi (feliaţi)
35 g 75 g 110 g şuncă fiartă (cuburi)
50 g 100 g 150 g smântâna
123ouă
40 g 75 g 115 g caşcaval răzuit
praf de paprika
1. Se ameste împreună frunzele de spanac cu cea
si se condimentea cu sare, piper si nuoa.
2. Se unge vasul pentru gratinare. Se ea în vas pe
straturi alternative feliile de cartof, şunca tăiată, şi
spanacul. Pe stratul de deasupra se aşează spanacul.
3. Se bat ole împreu cu smânna, se adaugă sare,
piper şi se toarnă peste gratin.
4. Acoperiţi gratin-ul cu ccavalul zuit, presări-l cu
paprika şi găti cu GĂTIRE AUTOMA (AC-7),
„Gratin.
5. Du gătire se aşteaptă 5-10 min.
Cartofi şi dovlecel gratin (AC-7)
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
5 g 10 g 15 g unt sau margarin (pentru
a se unge vasul)
200 g 400 g 600 g cartofi fierţi (feliaţi)
115 g 230 g 345 g dovlecel (feliat subţire)
75 g 150 g 225 g smântâna
123ouă
1
/
2 12caţei de usturoi (zdrobit)
sare şi piper
40 g 80 g 120 g brânză feta (cuburi)
10 g 20 g 30 g miez de seminţe de
floarea soarelui
praf de paprika
1. Se unge vasul pentru gratinat şi se ea pe straturi
alternative, feliile de cartofi si cele dovleac.
2. Se bat ole împreu cu smânna, se
condimentea cu sare, piper si usturoi şi se toarnă
peste gratin.
3. Se mărunţeşte bnza feta şi se presară peste gratin.
4. Apoi peste gratin presări miez de semie de
floarea soarelui şi praf paprika şi găti pe TIRE
AUTOMA (AC-7),Gratin.
5. Du gătire se aşteaptă 5-10 min.
17
DIAGRAME DE PROGRAME
ROMÂ
ABREVIERI FOLOSITE
tbsp = lingură
tsp = linguriţă
ceaşcă = cu o ceaşcă
KG = kilogram
g = gram
l = litru
ml = mililitru
cm = centimetru
min = minute
Alimente / băuturi Cantitate Putere Timp Mod de preparare
-g/ml- -Nivel- -Min-
ÎNCĂLZIREA ALIMENTELOR & BĂUTURILOR
* dacă au fost congelate
Lapte, 1 ceaşcă 150 800 W aprox.1 nu acoperiţi
Ap, 1 ceaşcă 150 800 W 1-2 nu acoperiţi
6 ceşti 900 800 W 10-12 nu acoperiţi
1 farfurie 1000 800 W 11-13 nu acoperiţi
Un platou de mâncare 400 800 W 3-6 se stropeşte cu puţină apă pe sos, se pune capacul
(legume, carneşi garnituri) agitaţi la jumătatea perioadei de încălzire
Sup / tocană 200 800 W 1-2 acoperiţi şi agitaţi după încălzire
Legume 200 800 W 2-3 dacă este necesar adăugaţi nişte apă, acoperiţi
500 800 W 4-5 agitaţi la jumătatea perioadei de încălzire
Carne, 1 felie* 200 800 W 3-4 stropi un strat subţire de sos deasupra, apoi acoperiţi
File de peşte* 200 800 W 2-3 acoperiţi
Prăjitură, 1 felie 150 400 W
1
/
2
aşezaţi într-o farfurioară
Mâncare pentru bebeluşi, 1 borcan 190 400 W aprox.1 puneţi-l într-un recipient destinat folosirii în cuptorul
cu microunde, iar după încălzire agitaţişi testaţi temperatura
Topire de margarină sau unt* 50 800 W
1
/
2
acoperiţi
Topire ciocolată 100 400 W 2-3 agitaţi ocazional
DECONGELARE & GĂTIRE
File de peşte 300 800 W 10-12 acoperiţi 2
Un platou de mâncare 400 800 W 9-11 se acoperă, se amestecă du 6 min 2
Perioadele prezentate în tabel sunt valori indicatoare care pot varia în funcţie de temperatura de congelare, calitatea şi
greutatea alimentelor.
Aliment Cantitate Putere Timp Mod de preparare Timp de repaus
-g- -Nivel- -Min- -Min-
DECONGELARE
Gul 500 240 W 8-12 agiti la jutatea perioadei de decongelare 10-15
Pjitură, 1 felie 150 80 W 2-5 aşezaţi într-o farfurioară 5
Fructe, de exemplu cire 250 240 W 4-5 întindi uniform şi întoarceţi la jumătatea perioadei de 5
căpşuni, decongelare
zmeură, prune
GĂTIRE CARNE & PEŞTE
Carne prăjită 1000 800 W 19-21* asezonaţi după gust, aşezaţi mâncarea pe o ă 10
(porc, viţel, 400 W 11-14 farfurioar platşi întoarceţi-o dup*
miel) 1500 800 W 33-36* 10
400 W 13-17
Carne de vită prăjită 1000 800 W 9-11* asezonaţi după gust, aşezaţi mâncarea pe o farfurioarăi 10
(mediu) 400 W 5-7 întoarceţi-o dup*
File de peşte 200 800 W 3-4 asezonaţi după gust, aşezaţi mâncarea pe o farfurioarăi acoperiţi-o 3
DIAGRAME DE GĂTIRE
Aliment Cantitate Putere Timp Mod de preparare Timp de repaus
-g- -Nivel- -Min- -Min-
Aliment Cantitate Putere Timp Mod de preparare Timp de repaus
-g- -Nivel- -Min- -Min-
18
REŢETE
Toate reţetele din aceas carte sunt calculate pentru 4
poii cu excepţia cazului în care se prevede altfel.
ADAPTAREA REŢETELOR PENTRU
CUPTORUL CU MICROUNDE
Dacă doriţi adaptaţi reţetele dvs. preferate pentru
cuptorul cu microunde, trebuie aveţi în vedere
urtoarele:
Scurti perioadele de gătire cu o treime sau cu o
jumătate de perioadă. Urmaţi exemplele din reţetele
acestui manual.
Alimentele care au un conţinut ridicat de apă precum
carnea, peştele, carnea de pasăre, legumele, fructele,
toniţele şi supele pot fi preparate în cuptorul cu
microunde fără dificultăţi. Suprafaţa alimentelor care
coin o cantitate redusă de apă- cum ar fi platourile de
ncare- trebuie umezi înainte de încălzire sau tire.
Cantitatea de lichid de adăugat la mâncărurile crude
care trebuie fierte trebuie redusă la două treimi din
cantitatea de pe reţeta originală. Dacă este necesar,
adăugaţi mai mult lichid în timpul gătirii.
Cantitatea de grăsime care trebuie adăugată trebuie
redu considerabil. O cantitate mică de unt, margari
sau ulei este suficien pentru a da savoare ncării. Din
acest motiv cuptorul cu microunde este excelent pentru
prepararea alimentelor dietetice cu conţinut scăzut de
grăsime.
SUPĂ DE CIUPERCI
Ustensile: Vas cu capac (capacitate 2 l)
Ingrediente
200 g ciuperci (felii)
50 g cea, ia mărunt
300 ml cior de carne
300 ml smântână
25 g ină
25 g unt sau margari
sare şi piper
1 ouă
150 g smântână
1. Aşezi legumele şi ciorba în vas, acoperi şi iniţiaţi
procesul de gătire.
8-9 min. 800 W
2. Amestecaţi toate ingredientele cu mixerul.
3. Faceţi o pastă din unt şi i, apoi turnaţi pasta în
supă. Asezonaţi cu sare, piper şi apoi acoperiţi şi găti
mâncarea. Agitaţi du tire.
4-6 min. 800 W
4. Amestecaţi lbenul de ou cu smântână şi apoi
turni încet amestecul în supă. Înlziţi pentru o
perioadă scurtă, dar nu lăsaţi fiarbă!
1-2 min. 800 W
După gătire lăsaţi vasul aprox. 5 minute.
RATATOUILLE
Ustensile: Vas cu capac (capacitate 2 l)
Ingrediente
5 lingură ulei de sline
1 ţel de usturoi usturoi mărunţit
50 g cea tăiată
250 g vânătă, cuburi
200 g dovlecel, cuburi
200 g piper, buţi mari
75 g anason, buţi mari
1 buchet asortat
200 g anghinare conservată, tăiată în patru
buţi
sare şi piper
1. Turni uleiul de măsline în vas şi apoi puni
usturoiul. Adăugaţi legumele preparate n afa de
anghinare-şi asezonaţi cu piper. Augaţi buchetul
asortat, acoperiţi şi gătiţi, agitând doar o dată.
19-21 min. 800 W
În ultimele 5 minute augi anghinarea şi gătiţi.
2. Asezoni ratatouille după gust cu sare şi piper.
Înaintea servirii scoati buchetul asortat. Du gătire
lăsi vasul aprox. 2 min.
ROMÂ
19
REŢETE
TOCĂNIŢĂ DE VIŢEL ZüRICH
Ustensile: Farfurie cu capac (capacitate 2 l)
Ingrediente
600 g file de viţel
10 g unt sau margari
50 g cea, ia mărunt
100 ml vin alb
zeaasezonată pentru aprox.
1
/
2
l
zea de friptu
300 ml smântână
1 lingură trunjel ruit
1. iaţi carnea de miel în fâşii.
2. Ungeţi farfuria cu unt. Puneţi carnea şi ceapa în
farfurie, apoi acoperiţi şi tiţi. În timpul tirii agiti
o dată.
7-10 min. 800 W
3. Augi vinul alb, zeama de friptură şi sntâna,
agitaţi, acoperiţi şi continui procesul de tire.
Agitaţi ocazional.
4-5 min. 800 W
4. Du gătire agiti amestecul, lăsaţi-l aprox. 5
minute şi apoi garnisi cu pătrunjel.
ŞUNCĂ UMPLUTĂ
Ustensile: Vas cu capac (capacitate 2 l)
Vas oval pentru gratinat (aprox.
26 cm lungime)
Ingrediente
125 g frunze ruite de spanac
125 g brânză proaspătă cu conţinut de
gsime 20 %
40 g Brânză Emmental răzui
piper şi paprika
6 felii uncă prăjită (300 g)
125 ml apă
125 ml smântână
20 g ină
20 g unt sau margari
10 g unt sau margari pentru ungerea
farfuriei
1. Amestecaţi spanacul cu bn şi caşcaval proast,
asezonaţi după gust.
2. Aşezi o lingu de umplutu pe fiecare felie de
şuncă prăjită şi apoi ruli felia. Pentru fixare
împungi şunca cu un băţ de frigărui.
3. Pentru a preti sos béchamel; pentru asta turni apă
şi sntâ într-un vas şi încălzi.
3-4 min. 800 W
Amestecaţi făina şu untul pentru rântaş, adăugaţi
lichid şi amestecaţi până la dizolvare. Acoperiţi şi gătiţi
până la îngroşare.
1 min. 800 W
Agiti şi gusti.
4. Turnaţi sosul în farfuria un, aşezi rulourile de şun
umplute în sos şi gătiţi cu capacul pus.
3-4 min. 800 W
După gătire lăsaţi vasul aprox. 5 minute.
FILEURI DE CALCAN
Ustensile: Vas plat şi oval cu folie adezivă pentru cuptor
cu microunde (aprox. 26 cm lungime)
Ingrediente
400 g fileuri de calcan
1 ie întrea
150 g rii
10 g unt
1 lingură ulei vegetal
1 lingură trunjel ruit
sare şi piper
4 lingură vin alb
20 g unt sau margari
1. Spăli ptele şi tasaţi-l până ce apa se scurge.
Scoati oasele.
2. iaţi ia şi roşiile în felii suiri.
3. Ungeţi farfuria cu unt. ezi fileurile de pte în
farfurie şi stropiţi-le cu ulei vegetal.
4. Preri trunjel peste fileuri, aşezaţi feliile de rii
peste şi asezonaţi. ezaţi feliile de ie peste
feliile de roşii şi turnaţi peste ele vin alb.
5. Pe feliile de ie aşezaţi bucăţi mici de unt,
acoperiţi şi tiţi.
16-19 min. 800 W
Du gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
20
REŢETE
LASAGNE
Ustensile: Vas cu capac (capacitate 2 l)
Vas plat de for pătra pentru gratinat, cu
capac (aprox. 20 x 20 x 6 cm)
Ingrediente
300 g roşii conservate
50 g şuncă tocată
50 g cea, ia mărunt
1 caţei de usturoi, zdrobit
250 g carne de vită toca
2 lingură pireu de tomate
sare şi piper
150 ml smânna
100 ml lapte
50 g Brânză parmezan răzui
1 lingură plante aromatice mărunţite
1 lingură ulei de măsline
1 lingură ulei vegetal pentru ungerea farfuriei
125 g lasagne verde
1 lingură Brânză parmezan răzui
1. Mărunţiţi riile, amestecaţi-le cu şuncă, ceapă, usturoi,
carne de vită tocată şi pireu de tomate. Asezonaţi,
acoperi şi găti.
7-9 min. 800 W
2. Amestecaţi sntâna cu lapte, brân parmezan,
plante aromatice ulei şi condimente.
3. Ungi farfuria şi acoperiţi fundul cu aprox.
1
/
3
din
pastă. Puni jutatea din amestecul cu carne toca
pe pas şi apoi turnaţi peste nte sos. Repetaţi
procedeul şi terminaţi pasta rămasă. Acoperiţi pasta cu
sos şi presări brân parmezan. Găti cu capacul pus.
15-17 min. 560 W
După tire lăsi vasul aprox. 5-10 minute.
JELEU DE FRUCTE CU SOS DE VANILIE
Ustensile: Farfurie cu capac (capacitate 2 l)
Vas cu capac (capacitate 1 l)
Ingrediente
150 g coacăze spălate cu coada îndepărtată
150 g uni cuţaţi
150 g zmeu curăţată şi sla
250 ml vin alb
100 g zar
50 ml zeamă de lămâie
8 frunze de gelatină
300 ml lapte
1/2 baton de vanilie
30 g zar
15 g lai
1. ezi nte fructe pe o parte a decoraţiei. Faci un
pireu din restul fructelor şi vinul alb, apoi turnaţi în
farfurie, acoperi şi încălziţi.
7-9 min. 800 W
2. Augi zar şi suc de ie, apoi agiti.
3. Muiaţi gelatina în apă rece pentru aprox. 10 min,
apoi scoateţi-o şi stoarci-o. Amestecaţi gelatina în
pireul fierbinte, când se dizol. Puni jeleul în
frigider şi lăsi-l se înreas.
4. Pentru a face sos de vanilie; turni laptele în cealal
farfurie. iaţi batonul de vanilie şi scoateţi partea
interioară, apoi amestecaţi-o în lapte cu zahăr şi
ină. Acoperiţi şi tiţi, agitând în timpul tirii şi la
sfârşit.
3-4 min. 800 W
5. Turnaţi jeleul pe o tavă şi decoraţi-l cu fructele
mase. Turnaţi sosul de vanilie peste jeleu.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104

Zanussi ZNC12X Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka