Electrolux EMS17216X Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
MANUAL DE UTILIZARE
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTA
 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
NAUDOTOJO VADOVAS
EMS17216
CUPTOR CU MICROUNDE
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
 
MIKROVLNNÁ TROUBA
MIKROBANGŲ KROSNELĖ
We were thinking of you
when we made this product
electrolux Instrucţiuni importante de siguranţă
3
CONŢINUT
RO
Instrucţiuni importante de siguranţă
Prezentarea aparatului
Înainte de prima utilizare
Sfaturi privind gătirea folosind
cuptorul cu microunde
Operarea cuptorului cu microunde
Diagrame de programe
Reţete
Întreţinere & curăţare
Ce să faceţi dacă...
Specificaţii
Instalare
Informaţii privind mediul
Condiţii de garanţie
Pentru evitarea incendiului
În timpul funcţiorii cuptorul cu
microunde nu trebuie lăsat
nesupravegheat.
Dacă valorile de tensiune sunt prea mari
sau perioadele detire sunt prea lungi,
mâncarea se poate suprncălzi şi se poate
aprinde.
Priza electri trebuie să fie într-un loc accesibil,
astfel ca în caz de urgeă ştecherul aparatul să
poa fi scosor.
Nu depozitaţi şi nu folosi cuptorul în aer liber.
Valoarea curentului alternativ trebuie fie 230 V
şi 50 Hz, iar pe circuitul de alimentare trebuie
se monteze o siguranţă de 10 A sau un
întrerupător cu o valoare minimă de 10 A.
Pentru alimentarea cu energie electrică a
acestui aparat se recomandă utilizarea unui
circuit separat.
Dacă ncarea încălzită începe fumege,
NU DESCHIDIA. Opriţi cuptorul şi
scoati ştecherul din pri, apoi aşteptaţi
până ce mâncarea nu mai fumegă. Pericol
de incendiu, da deschidi a în timp ce
mâncarea fume.
Folosi doar recipiente şi ustensile care
prezintă siguranţă la utilizarea cu cuptorul
cu microunde.
Nu folosi cuptorul nesupravegheat când
folosiţi recipiente din plastic reciclabil,
hârtie sau alte recipiente de ncare
inflamabile.
După folosire curăţaţi plăca de protecţie a
ghidului de unde, cavitatea cuptorului,
platoul rotativ şi suportul platoului rotativ.
Ele trebuie fie uscate şi degresate.
Grăsimea acumula se poate încălzi, poate
fumega şi se poate aprinde.
Nu aşezaţi materiale inflamabile lângă cuptor
sau orificiile de ventilare. Nu blocaţi orificiile de
ventilare.
De pe alimente şi ambalajele alimentelor
îndepărtaţi elementele de etaare şi
elementele de fixare din sâr. Pericol de
incendiu în urma formării de arcuri electrice pe
suprafe metalice.
Nu folosiţi cuptorul cu microunde la încălzirea
uleiului pentru pjire. Temperatura nu poate fi
controlată şi uleiul se poate aprinde.
Pentru floricele (popcorn) folosiţi aparate
speciale cu microunde pentru producerea
floricelelor.
Nu depozitaţi alimente sau orice alte produse
în cuptor.
Înaintea punerii în funiune a cuptorului,
verificaţi setările pentru a vă convinge că el va
funcţiona conform dorinţei dvs.
Citi sfaturile corespuntoare din acest
manual.
Pentru evitarea accidentării
Avertizare!
Nu puneţi în funcţiune cuptorul,
dacă acesta este deteriorat sau
prezintă disfuncţii. Înaintea
utilizării verificaţi următoarele:
a)Uşa; asiguraţi-vă că uşa se închide
corespunzător şi deasemenea că nu
este aliniată greşit sau deformată.
b)Balamalele si încuietorile de siguranţă;
verificaţi-le pentru a vă asigura ca nu
sunt rupte ori slăbite.
c) Garniturile de etanşare ale uşilor şi
suprafeţele de etanşare; asiguraţi-vă
că ele nu sunt deteriorate.
3
6
7
9
11
15
19
22
23
23
24
25
26
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURAĂ: CITIŢI CU ATEIE
MANUALUL ŞISTRIL PENTRU REFERINŢE ULTERIOARE
electrolux Instrucţiuni importante de siguranţă
4
Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se
deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu
corespunzător. Înlocuirea cablului trebuie să se
facă de tehnicianul autorizat al ELECTROLUX
serviciu agent.
Pentru a se evita posibilitatea
exploziei sau fierberea instantanee:
Avertizare!
Lichidele şi alimentele nu trebuie
încălzite în recipiente etanşe,
deoarece recipientele pot exploda.
Nicioda nu folosi recipiente etae. Înaintea
utilirii scoateţi elementele de etaare şi
capacele. Recipientele etaate pot exploda
din cauza acumurii de presiune, chiar da
cuptorul a fost deconectat.
Avi grijă la încălzirea lichidelor în cuptorul cu
microunde. Pentru a permite evacuarea bulelor,
folosiţi recipiente cu gu lată.
La încălzireauturilor în cuptorul cu
microunde poate avea loc fierbere
vulcanică întârzia, din acest motiv
procedaţi cu grijănd manipuli
recipientul.
Pentru a preveni izbucnirea bruscă în timpul
fierberii a unui lichid si posibila opărire:
1. Agiti lichidul înaintea încălzirii/reîncălzirii.
2. Vă recomandăm ca la încălzire să introduceţi o
tijă din sticlă sau un obiect similar.
3. Pentru a preveni fierberea vulcanică
întârzia, du scurgerea timpului de
fierberesaţi lichidul cel pin 20 de
secunde în cuptor.
Nu preparaţi ouăle în coa şi evitaţi
încălzirea acestora în cuptoarele cu
microunde, deoarece ele pot exploda chiar
după ce perioada detire s-a terminat.
Pentru tirea sau rncălzirea ouălor care
nu au fost tute sau amestecate, sfărâmi
albul şilbenul, în caz contrar ouăle
pot exploda. Înaintea rncălzirii în cuptorul
cu microunde, decoji şi mărunţiţi ole.
Înainteatirii decoji alimentele precum
cartofii,rnaţii şi fructele, în caz contrar ele pot
exploda.
d) În cavitatea cuptorului sau pe uşă;
asiguraţi-vă că nu există urme de
lovituri.
e) Cablul de alimentare şi ştecherul;
asiguraţi-vă că ele nu sunt deteriorate.
Nicioda nu încercaţi ajustarea, repararea
sau modificarea cuptorului. Este periculos
pentru oricine altcineva decât o persoana
competentă efectueze orice remediere
sau reparaţie ce implică înlăturarea unui
capac care asigură protecţie împotriva
expunerii energiei microundelor.
Nu puni în funiune cuptorul cu uşa
deschisă şi nu deteriori încuietorile de
siguranţă.
Nu puni în funiune cuptorul dacă între
garniturile de etanşare ale uşii sau suprafele
de etaare există elemente stine.
Nu permiteţi acumularea de gsime sau
murdărie pe garniturile de etanşare ale uşii
şi componentele adiacente. Respecti
instruiunile privind Întreţinere &
curăţare. Dacă nu menţini cuptorul întro
stare cura, suprafa se poate deteriora şi
astfel durata de viaţă a cuptorului poate fi
afecta, respectiv se pot produce situaţii
de pericol.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se
consulte cu medicul lor sau cu producătorul
pacemaker-ului privind măsurile de precauţie
la utilizarea cuptorului.
Pentru evitarea electrocutării
În niciun caz nu îndepărtaţi apărătoarea
exterioa.
Niciodată nu turnaţi lichide şi nu introduceţi
obiecte în orificiile închitorilor de uşă sau în
orificiile de ventilare. În cazul în care în cuptor
pătrunde lichid, decuplaţi-l imediat şi scoateţi
ştecherul din priză, iar apoi contactaţi
ELECTROLUX serviciu agent local.
Nu scufundaţi cablul de alimentare sau ştecherul
în apă sau în alte lichide.
Nu permiteţi trecerea cablului de alimentare
peste suprafeţe tăioase, cum ar fi de exemplu
zona de evacuare a aerului cald aflată pe partea
de sus spate a cuptorului.
Nu încercaţi înlocuirea becului din cuptor şi nu
permiteţi înlocuirea acestuia de către persoane
neautorizate de ELECTROLUX serviciu agent.
Dacă becul se arde, vă rugăm contacti
furnizorul dvs. sau ELECTROLUX serviciu agent
local.
electrolux Instrucţiuni importante de siguranţă
5
Pentru evitarea arsurilor
Pentru a evita arsurile, nd scoateţi alimentele
din cuptor folosiţi mijloace de prindere a vaselor
sau mănuşi de butărie.
Pentru evitarea arsurilor provocate de vaporii
fierbinţi, întotdeauna deschidi la distaă
mare de fă şiini recipientele, pungile de
popcorn, pungile de tit, etc.
Pentru evitarea arsurilor, întotdeauna
verifici temperatura alimentelor, agiti
alimentele înainte de servire şi acordaţi
atenţie temperaturii alimentelor şi
băuturilor, da ele sunt servite bebeluşilor,
copiilor mici şi vârstnicilor.
Temperatura recipientului nu indică
temperatura rea a alimentului sau a băuturilor;
întotdeauna verificaţi temperatura alimentelor.
La deschidereaii întotdeauna îndertaţi-
de cuptor, pentru a evita producerea de arsuri
de la aburul şi căldura excesi eliberată.
După încălzireiaţi în felii alimentele umplute
prăjite, pentru a permite eliberarea aburilor şi a
evita arsurile.
Ţini copiii departe de uşa cuptorului, pentru a
nu se arde.
Pentru a evita folosirea
necorespunzătoare a cuptorului de
către copii
Avertizare:
Permiteţi copiilor utilizarea
cuptorului fă supraveghere doar
dacă ei au fost instruiţi
corespunzător, pot folosi cuptorul în
siguranţă şi sunt conştienţi de
pericolele utilizării necorespunzătoare.
Acest aparat nu este destinat utilirii de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau psihice reduse şi fără experienţă,
dacă persoana carespunde de siguranţa lor
nu le supraveghează şi nu le-a instruit cu privire
la utilizarea corespunzătoare a cuptorului.
Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a se
asigura că nu se joa cu aparatul.
Nu vă sprijiniţi şi nu balansaţi uşa cuptorului.
Nu vă jucaţi cu cuptorul şi nu-l folosiţi ca
jucărie.
Copiii trebuie instrui cu privire la măsurile de
siguranţă importante: folosirea mijloacelor de
prindere a vaselor, îndertarea cu grijă a
capacelor de pe vasele cuncare; acordaţi
ateie ambalajelor (de exemplu materiale care
se autoînlzesc) concepute pentru rumenirea
nrurilor, deoarece ele se pot supraîncălzi.
Alte avertizări
Nicioda nu modificaţi cuptorul.
Cuptorul este conceput pentru
prepararea mâncărurilor şi poate fi
folosit doar în acest scop. Nu este
potrivit pentru scopuri comerciale sau
folosirii în laborator.
Pentru o utilizare fără probleme şi
evitarea defecţiunilor
Niciodată nu folosiţi cuptorul când acesta este gol.
Când folosi o farfurie slţuită sau un
material care se autncălzte, întotdeauna
ezaţi un material izolator -cum ar fi o farfurie
de porţelan- sub această farfurie, cu scopul de
a evita deteriorarea platoului rotativ şi a
suportului platoului rotativ sub influea
căldurii. Timpul de preîncălzire specificat pentru
fiecare fel de mâncare nu trebuie depăşit.
Nu folosiţi ustensile de metal, care reflec
microundele şi pot cauza arc electric. Nu puneţi
cutii de conserve în cuptor.
Folosi doar platoul rotativ şi suportul platoului
rotativ. Nu puneţi în funionare cuptorul
platoul rotativ.
Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:
a) Înaintea cuţării platoului rotativ cu apă,
si-l se răceas.
b) Nu aşezi alimente sau ustensile fierbinţi
pe platoul rotativ rece.
c) Nu ezi alimente sau ustensile reci pe
platoul rotativ fierbinte.
În timpul funcţiorii nu acoperiţi atoarea
exterioară.
Important:
Dacă nu sunteţi sigur de modul de conectare al
cuptorului, va rugăm consultaţi un electrician
calificat autorizat.
Nici producătorul şi nici furnizorul nu îşi asumă
spunderea pentru deteriorarea cuptorului
sau pentru accidenrile arute ca urmare a
nerespectării procedurilor corecte de racordare
electri.
Ocazional pot area vapori de apă şi pituri
pe pereţii cuptorului sau în jurul garniturii de
etaare aii şi pe suprafeţele de etanşare.
Acesta este un proces normal şi nu este un
semn de scurgere sau defecţiune la cuptorul cu
microunde.
electrolux prezentarea aparatului
6
PREZENTAREA APARATULUI
Verificaţi să fie livrate toate accesoriile:
Platou rotativ
Suport platou rotativ
4 şuruburi de fixare (nu apar în poză)
Introduceţi suportul platoului rotativ în garnitura
aflată pe fundul cuptorului.
Apoi aşezaţi platoul rotativ pe suport.
Pentru a evita crăparea platoului rotativ, asiguraţi-
ca vasele sau recipientele sunt ridicate destul peste
marginea platoului atunci când le scoateti din cuptor.
Important:
nd comandaţi accesorii, vă rugăm meionaţi două
aspecte: comunicaţi furnizorului local sau Centrului
Service local denumirea componentei şi a modelului.
Margine frontală
Bec cuptor
Panou de control
Buton DESCHIDERE USĂ
Plăcuţă de protecţie a ghidului de unde
Cavitate cuptor
Garnitură de etanşare
Garnituri de etanşare uşă şi suprafeţe de etanşare
Puncte de fixare (4 puncte)
Orificii de ventilare
Carcasă exterioară
Apărătoare spate
Cablu de alimentare
Cuptorul cu microunde & accesorii
1
2
3
4
5
67
8
9
10
11
12
1
2
13
1
2
3
4
5
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
electrolux Prezentarea aparatului & înainte de prima utilizare
7
PANOU DE CONTROL
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Cuptorul are un ceas cu 12 şi 24 de ore.
Exemplu: Pentru a seta ora la 11:30 (ceas cu
12 ore).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare afişajul: .
3. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
4. Apăsaţi o dată butonul START/+30, apoi
pentru setarea minutelor rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
5. Apăsaţi butonul START/+30.
6. Verificaţi afisajul:
Important:
1. Puteţi roti butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE în sens orar
sau antiorar.
2. Dacă apăsaţi butonul „stop”, timpul va fi
setat automat pe .
Setarea ceasului
1
2
3
4
5
6
7
Indicatoare digitale
Cuptor cu microunde
Ceas
Stadii detire
Plus/Minus
Indicatoare TIRE AUTOMA
Buton GĂTIRE AUTOMA
Buton DECONGELARE AUTOMA
Buton NIVEL PUTERE
Buton TEMPORIZATOR/GREUTATE
Buton START/+30
Buton STOP
Buton DESCHIDERE USĂ
Auto decongelare ine
Decongelare automată
Greutate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
9
electrolux Înainte de prima utilizare
8
Exemplu: Pentru a seta ceasul de la 12H la
24 H sau 24H la 12H.
1. Deschideţi uşa. Apăsaţi butonul
START/+30 pentru 5 secunde. Cuptorul
va emite un sunet scurt. Apăsaţi o dată
butonul START/+30, apoi pentru
setarea orei rotiţi butonul
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
Folosirea butonului STOP
Folosiţi butonul STOP pentru:
1. A şterge o eroare de programare.
2. Prin apăsarea o dată, oprirea temporară a
cuptorului în timpul gătirii.
3. Prin apăsare de două ori, anularea unui
program în timpul gătirii.
Funcţia de protecţie copii
Cuptorul are o funie de siguranţă care
previne punerea în funiune a cuptorului de
tre copii. Dacă această funcţie este activa,
nicio componen a cuptorului nu va funcţiona
nă ce funcţia de blocare nu este dezactivată.
Exemplu: Pentru a seta funcţia de protecţie
copii.
1. Apăsaţi butonul STOP pentru 5 secunde.
Cuptorul va emite două sunete scurte şi pe
afişaj apare ‘LOC’:
Notă:
Pentru a dezactiva funcţia de protecţie
copii apăsaţi timp de 5 sec butonul STOP,
atunci cuptorul va emite două sunete
scurte şi se afişează timpul.
Funcţia de protecţie copii nu poate fi
setată dacă ora nu este setată.
Exemplu: Pentru a seta ora la 23:30 (ceas cu
24 ore).
1. Racordaţi cuptorul.
2. Apare afişajul: .
3. Apăsaţi butonul START/+30. Apare
afişajul: .
4. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
pentru a ajusta ora.
5. Apăsaţi o dată butonul START/+30,
apoi pentru setarea minutelor rotiţi
butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
6. Apăsaţi butonul START/+30.
7. Verificaţi afisajul:
Important:
1. Puteţi roti butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE în sens orar sau antiorar.
2. Dacă apăsaţi butonul „stop, timpul va fi
setat automat pe
.
Ajustarea timpului când ceasul
este setat
Exemplu: Pentru a seta ora la 11:45 (ceas cu
12 ore).
1. Deschideţi uşa.
2. Apăsaţi butonul START/+30 pentru 5
secunde. Cuptorul va emite un sunet
scurt. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE pentru a ajusta ora.
3. Apăsaţi o dată butonul START/+30,
apoi pentru setarea minutelor rotiţi
butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
4. Apăsaţi o dată butonul START/+30.
5. Verificaţi afisajul:
Exemplu: Pentru a seta ora la 23:45 (ceas cu
24 ore).
1. Deschideţi uşa.
2. Apăsaţi butonul START/+30 pentru 5
secunde. Cuptorul va emite un sunet
scurt. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/
GREUTATE pentru a ajusta ora.
3. Apăsaţi o dată butonul START/+30,
apoi pentru setarea minutelor rotiţi
butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE.
4. Apăsaţi o dată butonul START/+30.
5. Verificaţi afişajul:
electrolux Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde
9
Gătirea folosind cuptorul cu microunde
SFATURI PRIVIND GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU
MICROUNDE
Pentru ati/decongela mâncare în cuptorul
cu microunde, energia microundelor trebuie
trea prin recipient, pentru a penetra
alimentul. Din acest motiv, trebuie ales un vas
de gătit potrivit.
Farfuriile rotunde/ovale sunt preferate celor
dreptunghiulare/lungi, deoarece alimentele din
colţuri tind să se pjească.
Pentru a asigura o înlzire uniformă, este
important amestecaţi mâncarea.
După gătire este important săsaţi alimentul
tva timp, astfel căldura se va dispersa în mod
uniform.
Caracteristicile alimentelor
Compoziţie Alimentele cu conţinut mare de gsime sau zahăr (de ex. budinca de Cciun, pcinte cu fructe)
necesită un timp mai scurt de încălzire. Aveţi grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se pot produce
incendii.
Densitate Densitatea alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Alimentele uşor poroase, cum ar fi prăjiturile
sau pâinea, se coc mai repede decât alimentele dense precum cele prăjite şi ghiveciul.
Cantitate Timpul de gătire creşte odată cu cantitatea de mâncare din cuptor.
De exemplu patru cartofi se vor coace într-un timp mai lung decât doi.
Mărime Bucăţile de alimente mici sunt gătite mai repede decât cele mari, deoarece microundele pot penetra
din toate părţile către centru. Pentru o coacere uniformă, toate bucăţile trebuie să aibă aceeaşi mărime.
Formă Alimentele care nu au o formă regulată, cum ar fi pieptul de pui şi pulpa de pasăre, se gătesc într-un
timp mai lung în zonele mai groase. În cuptorul cu microunde formele rotunde se gătesc mai uniform
decât formele dreptunghiulare.
Temperatura
alimentelor
Temperatura iniţială a alimentelor afectează timpul de gătire necesar. Alimentele congelate se vor găti
mai târziu decât cele la temperatura camerei. Tăiaţi alimentele cu umplutură-de exemplu gogoaşele-
pentru a elimina căldura sau aburii.
Tehnici de gătire
Aranjare Aşezaţi partea mai groasă a alimentului către exteriorul farfuriei, de exemplu pulpa de pasăre.
Capac Folosiţi folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare Alimentele cu coajă, pieliţă sau membrană trebuie tăiate în mai multe locuri înaintea gătirii sau
încălzirii, deoarece poate acumula abur şi alimentul poate exploda. Astfel de alimente sunt: cartofi,
peşte, pui, cârnaţi.
Important:Ouăle nu trebuie încălzite sau fierte folosind microundele, deoarece pot exploda şi du
ce procesul de gătire a luat sfârşit.
Agitare,
întoarcere şi
rearanjare
Pentru o gătire uniformă este esenţială agitarea, întoarcerea şi rearanjarea alimentului în timpul gătirii.
Întotdeauna agitaţi şi rearanjaţi alimentele din exterior către centru.
Perioada de
repaus
După gătire este important să lăsi alimentul câtva timp, astfel căldura se va dispersa în mod egal.
Protejare Unele zone ale alimentului decongelat pot fi supraîncălzite. Zonele predispuse supraîncălzirii -de
exemplu picioarele şi aripile puilor- pot fi acoperite cu bucăţi mici de folie ce reflectă microundele.
electrolux Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde
10
Vase de gătit sigure pentru cuptorul cu microunde
Vase de gătit
Siguranţă sub
acţiunea
microundelor
Comentarii
Folie de aluminiu /
recipiente din folie
/ Pentru a preveni supraîncălzirea alimentului, pot fi folosite bucăţi mici de
folie de aluminiu. Ţini folia la o distanţă de cel pin 2 cm faţă de pereţii
cuptorului, deoarece se poate forma un arc electric. Nu sunt
recomandate recipientele din folie, dacă folosirea în cuptoare cu
microunde nu este specifica de producători precum. Respectaţi
întocmai instrucţiunile.
Farfurii slţuite
Întotdeauna respectaţi instrucţiunile producătorilor. Nu depăşiţi timpul
de gătire specificat. Procedaţi cu grijă, deoarece aceste farfurii se pot
supraîncălzi.
Porţelan şi ceramice / Porţelanul, olăria, ceramicele emailate şi porţelanul fosfatic sunt potrivite
de obicei, excepnd cele cu decoraţii metalice.
Produse din sticlă, de
exemplu Pyrex ®
Aveţi grijă, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa şi sparge, dacă sunt
încălzite brusc.
Metal
Nu se recomandă folosirea vaselor de gătit din metal, deoarece
microundele pot produce arc electric şi astfel incendiu.
Plastic / polistiren, de
exemplu recipientele
fast food
Aveţi grijă deoarece unele recipiente se deformează, se topesc sau se
decolorează la temperaturi înalte.
Folie adezivă
Nu trebuie să atingă mâncarea şi trebuie tăiată pentru a se permite
evacuarea aburului.
Pungi de congelare /
de prăjire
Trebuie tăiate pentru a se permite evacuarea aburului. Asiguraţi-vă că
pungile sunt potrivite pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Nu
folosiţi elemente de legare din plastic sau metal, deoarece ele se pot
aprinde sub aiunea arcului.
Tăvi de hârtie, pahare
şi hârtie de bucătărie
Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umezelii. Avi grijă,
deoarece în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Recipiente din paie şi
lemn
Întotdeauna supravegheaţi cuptorul când folosiţi aceste materiale,
deoarece prin supraîncălzire se pot produce incendii.
Hârtie reciclată
şi ziare
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului electric pot produce
incendii.
electrolux Operarea cuptorului cu microunde
11
Cuptorul poate fi programat la 90 de
minute. Valoarea introdusă pentru timpul de
tire varia între 15 secunde la cinci minute.
Aceasta depinde de durata totală al timpului
de gătit aşa cum se prezin în tabel.
GĂTIREA FOLOSIND CUPTORUL CU MICROUNDE
OPERAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
DECONGELARE MANUALĂ
NIVELURILE DE PUTERE ALE CUPTORULUI
Pentru decongelare manuală (ră activarea
funcţiei de decongelare automată) folosiţi
240 W. Simbolul de decongelare apare în
fereastra afişajului, întotdeauna când se
selectează nivelul de putere.
Cuptorul are 6 niveluri de putere:
Exemplu: Pentru înlzirea supelor pentru 2
minute şi 30 de secunde la o putere a
microundelor de 560 W.
1. Asaţi de do ori butonul de selectare a
puterii.
2. Introduci timpul prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sens orar/antiorar pând apare 2:30.
3. Asi butonul START/+30.
4. Verifici afajul:
Important:
Dacă nivelul de putere nu este selectat, se va
seta automat PUTERE MARE/800 W.
x2
x1
Perioadă de gătire Unitate de mărire
0-5 minute 15 secunde
5-10 minute 30 secunde
10-30 minute 1 minut
30-90 minute 5 minute
W = WATT
Setări
putere
Mod de utilizare sugerat
800 W/
PUTERE
MARE
Utilizat pentru gătire rapidă sau reîncălzire ex. supă, caserole, conserve, băuturi calde, legume, peste, etc.
560 W Regim folosit pentru gătire pentru o perioadă mai lungă a alimentelor dense cum ar fi articulaţii prăjite,
felii de carne şi alimente pe platou, dar şi pentru alimente mai sensibile cum ar fi sosurile de brânză şi
pandişpan. La această setare cu valori reduse sosul nu va clocoti şi alimentele vor fi gătite uniform fără să
se prăjească în părţile laterale.
400 W În cazul mâncărurilor dense, care necesită o perioadă de gătire mai lungă, de exemplu carne de vită, se
recomandă acest nivel de putere pentru a se asigura frăgezimea cărnii.
240 W/
DECON
GELARE
Pentru decongelare selectaţi acest nivel de putere, care asigu o decongelare uniformă a alimentelor.
Această setare este ideală şi pentru fierberea uşoară a orezului, a pastelor, a găluştelor şi gătirea cremei de
ouă.
80 W Pentru decongelarea uşoară de exemplu a cremelor pentru prăjituri sau a prăjiturilor.
0 W Pentru regim de aşteptare/temporizator bucătărie.
electrolux Operarea cuptorului cu microunde
12
Notă:
Dacăa este deschi în timpul procesului
de gătire, contorizarea timpul de gătire afişat
digital se întrerupe automat. Contorizarea
timpului detire este reluată din nou da
a s-a închis şi s-a asat butonul START/+30.
Dacă vri aflaţi nivelul de putere în timpul
perioadei de gătire, asaţi butonul de putere
o da.
În timpul gătirii puteţi crte sau micşora
timpul detire prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE.
Puteţi să modificaţi nivelul de putere în timpul
perioadei de gătire, and butonul de
putere o da.
Pentru a anula un program în timpul tirii,
apăsaţi butonul STOP de do ori.
Exemplu: Pentru a seta temporizatorul de
bucătărie la 7 minute.
1. Asi butonul nivelului de putere de 7 ori.
2. Introduceţi timpul prin rotirea butonului
TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sens orar/antiorar pând apare 7:00.
3. Asi butonul START/+30.
4. Verifici afisajul:
Notă:
Pentru pauza temporizatorului apăsaţi
butonul STOP. Pentru a reporni
temporizatorul apăsi START/+30, iar
pentru a ii apăsaţi din nou STOP.
Temporizatorul de bucătărie
Butonul START/+30 vă permite activarea
următoarelor două funcţii:
1. Start Direct
Puteţi porni direct gătirea la nivelul de putere
800 W/PUTERE MARE pentru 30 de secunde,
dacă asi butonul START/+30.
2. Mărirea timpului de gătire
Puteţi mări timpul de gătire cu perioade de
30 de secunde, da butonul este apăsat în
timp ce cuptorul funcţionează.
Notă:
Nu puti folosi această funcţie împreu cu
funiile GĂTIRE AUTOMA sau
DECONGELARE AUTOMA.
Adăugaţi 30 de secunde
Funiile PLUS şi MINUS permit
crterea sau miorarea perioadei de gătire
nd folosi programele automate.
Dacă preferaţi cartofii fierţi dar tari, folosiţi
MINUS .
La fel, dacă preferi cartofii fiei dar moi,
folosiţi PLUS .
Exemplu: Pentru a găti 0.3 kg de cartofi fiei.
1. Selectaţi meniul dorit prin apăsarea de
două ori a butonului GĂTIRE AUTOMA.
Plus i minus
x7
x1
x1
x1
x2
Gătire multisecvenţială
electrolux Operarea cuptorului cu microunde
13
O secvenţă cu 3 stadii (maxime) poate fi
programată folosind MICROUNDELE.
Exemplu: Pentru a găti:
5 minute la o putere de 800 W (stadiul 1)
16 minute la o putere de 240 W (stadiul 2)
Stadiul 1
1. Asi butonul putere o da.
2. Introduceţi timpul dorit prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sens orar până când apare 5:00.
3. Verifici afisajul:
Stadiul 2
1. Asi butonul de putere de 4 ori.
2. Introduci timpul dorit de gătire prin rotirea
butonului TEMPORIZATOR/GREUTATE
în sens orar până când apare 16:00.
3. Asi o dată butonul START/+30 pentru
tire.
4. Verifici afisajul:
Cuptorul va începe să gătească pentru 5
minute la 800 W, apoi pentru 16 minute la
240 W.
2. Roti butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
nă când apare 0.3 kg.
3. Apăsaţi butonul putere o dată pentru a
selecta PLUS .
4. Apăsaţi butonul START/+30.
5. Verificaţi afisajul:
Notă:
Pentru a anula PLUS/MINUS, asi butonul
nivelului de putere de 3 ori.
Dacă selectaţi PLUS, pe afaj va apărea .
Dacă selectaţi MINUS, pe afişaj va area .
x1
x1
x1
x4
x1
electrolux Operarea cuptorului cu microunde
14
Modurile GĂTIRE AUTOMATĂ si DECONGELARE
AUTOMA vor funiona automat la modul si
timpul detire corect. Puteţi alege dintre 6
meniuri GĂTIRE AUTOMA şi 2 meniuri
DECONGELARE AUTOMA.
Gătire Automată
Exemplu: Pentru a găti 0.3 kg de cartofi fierţi.
1. Selectaţi meniul dorit prin asarea de două
ori a butonului GĂTIRE AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE
până când apare 0.3 kg.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
Când e necesa o actiune din partea dvs. (ex.
întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri din
funionare si se va auzi un sunet de clopel,
timpul rămas si un indicator vor clipi pe afisaj.
Pentru continuarea gătirii asaţi butonul
START/+30. La sfâitul timpului de gătire
automa, programul se va opri automat. Se
declaează alarma şi simbolul pentru gătire
lie. După 1 minut se va declaa sunetul
de atenţionare şi se afează ora zilei.
Decongelarea Automată
Exemplu: Pentru a decongela 0,2 kg de pâine.
1. Selectaţi meniul dorit prin asarea de două
ori a butonului DECONGELARE AUTOMATĂ.
2. Rotiţi butonul TEMPORIZATOR/GREUTATE până
când pe afişaj apare 0.2.
3. Apăsaţi butonul START/+30.
4. Verificaţi afişajul:
nd e necesară o actiune din partea dvs. (ex.
întoarcerea alimentului) cuptorul se va opri
din funionare si se va auzi un sunet de
clopoţel, timpul rămas si un indicator vor clipi
pe afisaj. Pentru continuarea gătirii apăsaţi
butonul START/+30. La sfârşitul timpului de
decongelare automată, programul se va opri
automat. Se declanşează alarma şi simbolul
pentru gătire pâlpâie. După 1 minut se va
declanşa sunetul de atenţionare şi se afişea
ora zilei.
FUNCŢIA DE GĂTIRE & DECONGELARE AUTOMA
x2
x1
x2
x1
Aliment Simbol
Băuturi
Cartofi fierţi/
cartofi copţi
Legume congelate
Legume proaspete
Mâncăruri pregătite îngheţate
Fileu de peşte cu sos
Aliment Simbol
Carne/peşte/carne de pasăre
Pâine
electrolux Diagrame de programe
15
DIAGRAME DE PROGRAME
Diagrame de gătire automată & decongelare automată
Gătire
automată
Greutate (unităţi de
creştere) / ustensile
Buton Procedu
Băuturi
(ceai/cafea)
1-4 ceşti
1 ceaşcă=200 ml
x1
Aşezaţi ceaşca la marginea platoului rotativ.
Cartofi fierţi si
cartofi copţi
0,1 - 0,8 kg (100 g)
vas şi capac
x2
Cartofi fierţi: Decojiţi cartofii şi tăiaţi-i în felii egale.
Cartofi copţi: Alegeţi cartofi de mărimi similare şi spălaţi-i.
Puneţi cartofii fierţi sau copţi într-un vas.
Adăugaţi cantitatea necesară de a (la 100 g),
aprox. 2 linguri şi puţină sare.
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declanşează sunetul de alarmă agitaţi vasul şi
puneţi din nou capacul.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
Legume
congelate
0,1 - 0,6 kg (100 g)
vas şi capac
x3
Augaţi 1 lingură de apă la 100 g şi sare după
dorinţă. (Pentru ciuperci nu este necesară apa.)
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declanşează sunetul de alarmă agitaţi vasul şi
puneţi din nou capacul.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 min.
Important:Dacă legumele congelate sunt lipite,
gătiţi cu regim manual.
Legume
proaspete
0,1 - 0,6 kg (100 g)
vas şi capac
x4
Tăiaţi în bucăţi mici, de exemplu în fâşii, cuburi sau
felii.
Augaţi 1 lingură de apă la 100 g şi sare, după nevoi.
(Pentru ciuperci nu este necesară apa.)
Acoperiţi vasul cu un capac.
Când se declanşează sunetul de alarmă agitaţi vasul şi
puneţi din nou capacul.
După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
Mâncăruri
pregătite
îngheţate (care
se pot agita)
0,3 - 1,0 kg (100 g)
vas şi capac
x5
Puneţi alimentul într-o farfurie destinată folosirii în
cuptorul cu microunde.
Augaţi lichid în cantitatea necesară.
Acoperiţi vasul cu un capac.
Gătiţi fără capac, dacă producătorul aşa recomandă.
Când se declanşează sunetul de alarmă agitaţi vasul şi
puneţi din nou capacul.
După gătire agitaţi vasul lăsaţi-l aprox. 2 minute.
Fileu de peşte
cu sos
0,4 kg - 1,2 kg*(100 g)
farfurie de copt şi folie
adezivă
x6
Vezi reţetele pentru Fileu de pte cu sos de pe
pagina 17.
* Greutatea totală a ingredientelor.
Important: Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
electrolux Diagrame de programe
16
Notă:
Introduceţi doar greutatea alimentului. Nu
includeţi greutatea recipientului.
În cazul alimentelor care cântăresc mai
mult sau mai puţin decât
greutăţile/cantităţile date în diagramele
pentru gătire automată & decongelare,
folosiţi regimul manual.
Temperatura finală variază conform
temperaturii iniţiale. Verificaţi ca alimentul
nu fie fierbinte după gătire.
Când se impune o acţiune (de exemplu
întoarcerea alimentului), cuptorul se
opreşte şi se declanşează alarma, iar
timpul de gătire rămas şi indicatorul se
vor aprinde intermitent pe afişaj. Pentru
continuarea gătirii apăsaţi butonul
START/+30.
După regimul de gătire cu microunde
poate porni ventilatorul de răcire.
Notă: Decongelare automată
1. Steak-urile şi cotletele pot fi congelate
unitar.
2. Carnea tocată trebuie congelată sub o
formă subţire.
3. După pornirea cuptorului protejaţi
părţile decongelate cu bucăţi mici de
folie de aluminiu.
4. Carnea de pui trebuie procesaimediat
după decongelare.
Gătire
automată
Greutate (unităţi de
creştere) / ustensile
Buton Procedu
Carne, peşte,
carne de
pasăre
(peşte întreg,
steak-uri de
peşte, fileuri de
peşte, picioare
de pui, piept
de pui, carne
toca, steak,
cotlet, burger,
cârnaţi)
0,2 - 0,8 kg (100 g)
farfurioară
x1
Puneţi alimentul într-o farfurioară şi aşezaţi farfurioara
în centrul platoului rotativ.
Când se declanşează sunetul de alarmă, întoarceţi
alimentul, rearanjaţi sau separaţi ingredientele.
Protejaţi părţile mai subţiri şi locurile care se pot
supraîncălzi cu folie de aluminiu.
După decongelare, pentru 15-45 min. înveliţi
alimentul într-o folie de aluminiu, până când are loc
decongelarea completă.
No: Procedura nu este valabilă pentru carnea de
pasăre întreagă.
Carne tocată: Când se declaează sunetul de alarmă,
întoarceţi alimentul. Dacă este posibil, îndepărtaţi
părţile decongelate.
Pâine 0,1 - 1,0 kg (100 g)
farfurioară
x2
Distribuiţi alimentul într-o farfurioară şi aşezaţi
farfurioara în centrul platoului rotativ.
Pentru 1,0 kg aşezaţi alimentul direct pe platoul
rotativ.
Când se declanşează sunetul de alarmă, întoarceţi
alimentul, rearanjaţi şi îndepărti feliile decongelate.
După decongelare înveliţi alimentul într-o folie de
aluminiu, şi pentru 5-15 min. lăsaţi-l până când are loc
decongelarea completă.
Important: Alimentele răcite sunt gătite de la 5
o
C, alimentele congelate de la -18
o
C.
electrolux Diagrame de programe
17
Fileu de peşte cu sos picant
1. Amestecaţi ingredientele pentru sos.
2. Aşezi fileul de peşte pe farfuria rotundă, cu
partea mai subţire către centru, şi presăraţi sare
peste el.
3. Stropiţi sosul pe fileul de peşte.
4. Acoperiţi fileul cu folie adezivă de protecţie
împotriva microundelor şi gătiţi cu AUTO
COOK, Fileu de peşte cu sos.
5. După gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
1
.
A
şeza
ţi
fi
l
eul
d
e
peşte
pe
fa
rfuri
a
rotund
ă
,
c
u
pa
rtea
ma
i
sui
re
c
ă
tre
centr
u,
şi
presă
ra
ţi
sa
re
peste
el.
2
.
P
resă
ra
ţi
ba
na
na
şi
sosul
d
e
c
urr
y
pe
fi
l
eul
d
e
peşte.
3
.
Acoperi
ţi
fi
l
eul
c
u
f
ol
i
e
a
d
ezi
vă
d
e
protec
ţi
e
î
mpotri
v
a
mi
c
round
el
or
şi
g
ă
ti
ţi
c
u
A
UTO
C
O
O
K
,
Fi
leu
d
e
peşte
c
u
sos
.
4
.
D
upă
g
ă
ti
re
l
ă
sa
ţi
v
a
sul
a
prox
.
2
mi
nute.
Fileu de peşte cu sos de curry
Încălzirea alimentelor & băuturilor
Abrevieri folosite
tbsp = lingură
tsp = linguriţă
ceaşcă = cu o ceaş
KG = kilogram
g = gram
l = litru
ml = mililitru
cm = centimetru
min = minute
Reţete pentru gătire automată
DIAGRAME DE GĂTIRE
0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
1
40 g
2
80 g
4
20 g
r
oşii conservate (uscate)
40 g 80 g 120 g porumb
4
g
8
g
1
2 g
s
os de chili
12 g 24 g 36 g ceapă (tocată mărunt)
1 lingură 1-2 linguri 2-3 linguri oţet din vin roşu
muştar, cimbru şi boia de ardei
200 g 400 g 600 g fileu de pte
sare
0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
200 g 400 g 600 g fileu de pte
sare
40 g 80 g 100 g banană (felii)
160 g 320 g 480 g sos de curry pregătit
Alimente/
uturi
Cantitate
-g/ml-
Putere
-Nivel-
Timp
-Min-
Metodă
Lapte 1 ceaşcă 150 800 W aprox. 1 nu acoperiţi
Apă 1 cană
6 căni
1 vas
150
900
1000
800 W
800 W
800 W
1-2
10-12
11-13
nu acoperiţi
nu acoperiţi
nu acoperiţi
Platou (legume,
carne şi garnitură)
400 800 W 3-6
se stropeşte cu puţină a pe sos, se pune capacul, se întorc
alimentele când sunt pe jumătate gata preparate
Supă / tocană 200 800 W 1-2 acoperiţi şi agitaţi după încălzire
electrolux Diagrame de programe
18
* dacă au fost congelate
Alimente/
uturi
Cantitate
-g/ml-
Putere
-Nivel-
Timp
-Min-
Metodă
Legume 200
500
800 W
800 W
2-3
4-5
dacă este necesar, adăugaţi nişte apă, acoperiţi şi agitaţi la
jumătatea perioadei de încălzire
Carne, 1 felie* 200 800 W 3-4 stropiţi un strat subţire de sos deasupra, apoi acoperiţi
Fileu de peşte* 200 800 W 2-3 acoperiţi
Pjitură, 1 felie 150 400 W
1
/
2
aşezaţi într-o farfurioară
Alimente pentru
copii, 1 borcan
190
400 W aprox. 1 puneţi într-un recipient destinat folosirii în cuptorul cu
microunde, iar după încălzire agitaţi şi testaţi temperatura
Topire de
margarină sau unt*
50
800 W
1
/
2
acoperiţi
Topire ciocolată 100 400 W 2-3 agitaţi ocazional
Perioadele prezentate în tabel sunt valori estimative care pot varia în funcţie de temperatura de congelare, calitatea şi
greutatea alimentelor.
Aliment Cantitate
-g-
Putere
-Nivel-
Timp
-Min-
Metodă
Timp de
repaus
-Min-
Gulaş 500 240 W 8-12 agitaţi la jumătatea perioadei de decongelare
10-15
Pjitură, 1 felie 150 80 W 2-5 aşezaţi într-o farfurioară
5
Fructe ca de
exemplu cireşe,
căpşuni, zmeură,
250 240 W 4-5 întindeţi uniform şi întoarci la jumătatea perioadei
de decongelare
5
Decongelare & gătire
Aliment Cantitate
-g-
Putere
-Nivel-
Timp
-Min-
Metodă
Timp de
repaus
-Min-
Fileu de peşte 300 800 W 10-12 acoperiţi
2
Un platou de 400 800 W 9-11 acoperiţi şi agitaţi după 6 minute
2
Decongelare
Gătire carne & peşte
Aliment Cantitate
-g-
Putere
-Nivel-
Timp
-Min-
Metodă
Timp de
repaus
-Min-
Fripturi (porc, vitel,
miel)
1000
1500
800 W
400 W
800 W
400 W
19-21*
11-14
33-36*
13-17
asezonaţi după gust, aşezaţi mâncarea pe o farfurioară
plată şi întoarceţi-o după*
10
10
Carne de vită
prăjită (mediu)
1000 800 W
400 W
9-11*
5-7
asezonaţi după gust, aşezaţi mâncarea pe o farfurioară şi
întoarceţi-o după*
10
Fileu de peşte 200 800 W 3-4 asezonaţi după gust, aşezaţi mâncarea pe o farfurioară şi
acoperiţi-o
3
electrolux Reţete
19
Toate reţetele din această carte sunt calculate
pentru 4 porţii cu excepţia cazului în care se
prevede altfel.
Adaptarea reţetelor pentru cuptorul cu
microunde
Dacă doriţi să adaptaţi reţetele dvs. preferate
pentru cuptorul cu microunde, trebuie să
aveţi în vedere următoarele: Scurtaţi
perioadele de gătire cu o treime sau cu o
jumătate de perioadă. Urmaţi exemplele din
reţetele acestui manual.
Alimentele care au un conţinut ridicat de
apă precum carnea, peştele, carnea de
pasăre, legumele, fructele, tocăniţele şi
supele pot fi preparate în cuptorul cu
microunde fără dificultăţi.
Suprafaţa alimentelor care conţin o cantitate
redusă de apă- cum ar fi platourile de
mâncare- trebuie umezită înainte de
încălzire sau gătire.
Cantitatea de lichid de adăugat la
mâncărurile crude care trebuie fierte trebuie
redusă la două treimi din cantitatea de pe
reţeta originală. Dacă este necesar, adăugaţi
mai mult lichid în timpul gătirii.
Cantitatea de grăsime care trebuie adăugată
trebuie redusă considerabil. O cantitate mică
de unt, margarină sau ulei este suficientă
pentru a da savoare mâncării. Din acest
motiv cuptorul cu microunde este excelent
pentru prepararea alimentelor dietetice cu
conţinut scăzut de grăsime.
Supă de ciuperci
1. Aşezaţi legumele şi ciorba în vas, acoperiţi şi
iniaţi procesul de gătire.
8-9 min. 800 W
2. Amestecaţi toate ingredientele cu mixerul.
3. Faceţi o pastă din unt şi făi, apoi turnaţi pasta
în supă. Asezoni cu sare, piper şi apoi
acoperiţi şi gătiţi mâncarea. Agiti după gătire.
4-6 min. 800 W
4. Amestecaţi gălbenuşul de ou cu smântână şi
apoi turnaţi încet în supă. Încălziţi pentru o
perioadă scurtă, dar nu lăsaţi să fiarbă!
1-2 min. 800 W
Du gătire lăsaţi vasul aprox. 5 minute.
Utensile: Vas cu capac (capacitate 2 l)
200 g ciuperci, felii
50 g ceapă, tăiată mărunt
300 ml ciorbă de carne
300 ml smântână
25 g făină
25 g unt sau margarină
sare şi piper
1 ouă
150 g smântână
REŢETE
Ratatouille
1. Turnaţi uleiul de măsline în vas şi apoi puneţi
usturoiul. Adăugaţi legumele preparate -în
afară de anghinare-şi asezonaţi cu piper.
Adăugaţi buchetul asortat, acoperiţi şi gătiţi,
agitând doar o dată.
19-21 min. 800 W
În ultimele 5 minute adăugaţi anghinarea şi
gătiţi.
2. Asezonaţi ratatouille după gust cu sare şi piper.
Înaintea servirii scoateţi buchetul asortat. După
gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
Utensile: Vas cu capac (capacitate 2 l)
5 lingură ulei de măsline
1 căţel de
usturoi măruit
usturoi
50 g ceapă tăiată
250 g vânătă, cuburi
250 g dovlecel, cuburi
200 g piper, bucăţi mari
75 g anason, bucăţi mari
1 buchet asortat
200 g anghinare conservată, tăiată în patru
buţi
sare şi piper
electrolux Reţete
20
Fileu de calcan
1. Spălaţi peştele şi tasaţi-l până ce apa se scurge.
Scoateţi oasele.
2. Tăiaţi lămâia şi roşiile în felii subţiri.
3. Ungeţi farfuria cu unt. Aşezaţi fileurile de peşte în
farfurie şi stropiţi-le cu ulei vegetal.
4. Presăraţi pătrunjel peste fileuri, aşezaţi feliile de
roşii peste şi asezonaţi. Aşezaţi feliile de lămâie
peste feliile de roşii şi turnaţi este ele vin alb.
5. Pe feliile de lămâie aşezaţi bucăţi mici de unt,
acoperiţi şi gătiţi.
16-19 min. 800 W
Du gătire lăsaţi vasul aprox. 2 minute.
Utensile: Un vas oval pentru cuptor cu folie
pentru microunde (aprox. 26 cm
lungime)
400 g fileuri de calcan
1 lăie întreagă
150 g roşii
10 g unt
1 lingură ulei vegetal
1 lingură pătrunjel măruit
sare şi piper
4 lingură vin alb
20 g unt sau margarină
Tocăniţă de viţel Zürich
1. Tăiaţi carnea de miel în fâşii.
2. Ungeţi farfuria cu unt. Puneţi carnea şi ceapa în
farfurie, apoi acoperiţi şi tiţi. În timpul gătirii
agitaţi o dată.
7-10 min. 800 W
3. Adăugaţi vinul alb, zeama de friptură şi
smântâna, agitaţi, acoperiţi şi continuaţi
procesul de gătire. Agiti ocazional.
4-5 min. 800 W
4. După gătire agitaţi amestecul, lăsi-l aprox. 5
minute şi apoi garnisiţi cu pătrunjel.
Utensile: Farfurie cu capac (capacitate 2 l)
600 g fileu de viţel
10 g unt sau margarină
50 g ceapă, iată mărunt
100 ml vin alb
zeamă asezona pentru aprox.
1
/
2
litri zeamă de friptură
300 ml smântână
1 lingură pătrunjel mărunţit
Şuncă umplută
1. Amestecaţi spanacul cu brânză şi caşcaval
proaspăt, asezonaţi după gust.
2. Aşezi o lingură de umplutură pe fiecare felie
de şuncă prăjită şi apoi rulaţi felia. Pentru fixare
împungeţi şunca cu un băţ de frigărui.
3. Pregătiţi un sos de chamel: pentru asta
turnaţi apă şi smânnă într-un vas şi încălziţi.
3-4 min. 800 W
Amestecaţi făina şu untul pentru rântaş,
adăugaţi lichid şi amestecaţi nă la dizolvare.
Acoperiţi şi gătiţi până la îngroşare.
1 min. 800 W
Agitaţi şi gusti.
4. Turnaţi sosul în farfuria unsă, aşezaţi rulourile
de şuncă umplute în sos şi gătiţi cu capacul
pus.
3-4 min. 800 W
Du gătire lăsaţi vasul aprox. 5 minute.
Utensile: Vas cu capac (capacitate 2 l)
Farfurie ovală cu capac (lungime
aprox. 26cm)
125 g frunze mărunţite de spanac
125 g brânză proaspătă cu conţinut de
gsime 20 %
40 g Brânză Emmental răzuită
piper şi paprica
6 felii şun prăjită (300 g)
125 ml apă
125 ml smântână
20 g făină
20 g unt sau margarină
10 g unt sau margarină pentru ungerea
farfuriei