Electrolux LMS4253TMX Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
PL
RO
RU
SK
SL
SV


















1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 1
2
www.electrolux.com






Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby uzyskać:










www.electrolux.com

www.electrolux.com/productregistration


www.electrolux.com/shop
1. 
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.  
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 2
3
POLSKI












WAŻNE! 



OSTRZEŻENIE!




OSTRZEŻENIE!





OSTRZEŻENIE!



1.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 3
4
www.electrolux.com
































1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 4
5
POLSKI




1.1





























1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 5
6
www.electrolux.com





















WAŻNE!









1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 6
7
POLSKI
WAŻNE!





 

OSTRZEŻENIE!






WAŻNE!







1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 7
8
www.electrolux.com
2. 
>
0
20
388
3,5
4,5
2.1 
1. 


2. 



3. 





4. 


5. 

WAŻNE!






1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 8
9
POLSKI
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 9
10
www.electrolux.com
2.2 
















































1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 10
11
POLSKI

















































OSTRZEŻENIE!






2.3 
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 11
12
www.electrolux.com
3. 




















3.1 










3.2 
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 12
13
POLSKI
3.3 
4.1 





Przykład: 
1. 
Czas/Masa





2. Czas +/-

3. Czas/Masa

4. Czas +/-

5. Czas/Masa

4. 





































1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 13
14
www.electrolux.com

Czas/Masa

4.2 




Poziom
Mocy 
Czas +/-


Przykład: 

1. 

2. Poziom Mocy
3. Czas +/-

4. Start/Szybki Start


Poziom Mocy













4.3 







Przykład: 
1. 

2. Grill
3. Czas +/-

4. Start/Szybki Start
WAŻNE! 

4.4 





Przykład: 

1. 

2. Mikrofale
+ Grill
3. Czas +/-

4. Start/Szybki Start
Przyciski
Poziomów Mocy
Poziomy Mocy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przycisk
Mikrofale +
Grill
Mikrofale Grill Zastosow
anie


  




  




1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 14
4.5 
Start/SzybkI Start




Start/Szybki Start
4.6 




1. 

2. Automatyczne
Gotowanie
3. Czas/Masa

4. Start/Szybki Start


Start/Szybki Start

4.7




Przykład: 

1. 

2. Automatyczne
Gotowanie
3. Czas +/-

4. Start/Szybki Start


Start/Szybki Start

4.8 


Przykład: 



1. 

2. Poziom Mocy
3. Czas +/-

4. Grill
5. Czas +/-

6. Start/Szybki Start





4.9 







15
POLSKI
Automatyc
zne
Gotowanie
Potrawa Tryb
Gotowania
 



 


 


 


 


 



 







1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 15
16
www.electrolux.com
4.10 


1. 
Pauza/Anulowanie

2. Start/Szybki Start



1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 16
17
POLSKI
5. 
5.1 
Pojemnik
Przeznaczone
do kuchenek
mikrofalowych
Uwagi


3 7








3 7




3




7








3






3








3





3





7



1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 17
18
www.electrolux.com
Porady dotycce gotowania w kuchence mikrofalowej
 


 






 

 

 



WAŻNE! 








 

 

5.2 






1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 18
19
POLSKI
6. 
Problem Sprawdź, czy . . .











START










 

















1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 19
20
www.electrolux.com
















8.

7. 
1)





2)


 
  
 



 



 
1)





2)
 
2)
 
 
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112

Electrolux LMS4253TMX Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka