Electrolux LMS4253TMX Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
PL
RO
RU
SK
SL
SV


















1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 1
2
www.electrolux.com






Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby uzyskać:










www.electrolux.com

www.electrolux.com/productregistration


www.electrolux.com/shop
1. 
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.  
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 2
3
POLSKI












WAŻNE! 



OSTRZEŻENIE!




OSTRZEŻENIE!





OSTRZEŻENIE!



1.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 3
4
www.electrolux.com
































1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 4
5
POLSKI




1.1





























1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 5
6
www.electrolux.com





















WAŻNE!









1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 6
7
POLSKI
WAŻNE!





 

OSTRZEŻENIE!






WAŻNE!







1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 7
8
www.electrolux.com
2. 
>
0
20
388
3,5
4,5
2.1 
1. 


2. 



3. 





4. 


5. 

WAŻNE!






1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 8
9
POLSKI
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 9
10
www.electrolux.com
2.2 
















































1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 10
11
POLSKI

















































OSTRZEŻENIE!






2.3 
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 11
12
www.electrolux.com
3. 




















3.1 










3.2 
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 12
13
POLSKI
3.3 
4.1 





Przykład: 
1. 
Czas/Masa





2. Czas +/-

3. Czas/Masa

4. Czas +/-

5. Czas/Masa

4. 





































1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 13
14
www.electrolux.com

Czas/Masa

4.2 




Poziom
Mocy 
Czas +/-


Przykład: 

1. 

2. Poziom Mocy
3. Czas +/-

4. Start/Szybki Start


Poziom Mocy













4.3 







Przykład: 
1. 

2. Grill
3. Czas +/-

4. Start/Szybki Start
WAŻNE! 

4.4 





Przykład: 

1. 

2. Mikrofale
+ Grill
3. Czas +/-

4. Start/Szybki Start
Przyciski
Poziomów Mocy
Poziomy Mocy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przycisk
Mikrofale +
Grill
Mikrofale Grill Zastosow
anie


  




  




1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 14
4.5 
Start/SzybkI Start




Start/Szybki Start
4.6 




1. 

2. Automatyczne
Gotowanie
3. Czas/Masa

4. Start/Szybki Start


Start/Szybki Start

4.7




Przykład: 

1. 

2. Automatyczne
Gotowanie
3. Czas +/-

4. Start/Szybki Start


Start/Szybki Start

4.8 


Przykład: 



1. 

2. Poziom Mocy
3. Czas +/-

4. Grill
5. Czas +/-

6. Start/Szybki Start





4.9 







15
POLSKI
Automatyc
zne
Gotowanie
Potrawa Tryb
Gotowania
 



 


 


 


 


 



 







1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 15
16
www.electrolux.com
4.10 


1. 
Pauza/Anulowanie

2. Start/Szybki Start



1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 16
17
POLSKI
5. 
5.1 
Pojemnik
Przeznaczone
do kuchenek
mikrofalowych
Uwagi


3 7








3 7




3




7








3






3








3





3





7



1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 17
18
www.electrolux.com
Porady dotycce gotowania w kuchence mikrofalowej
 


 






 

 

 



WAŻNE! 








 

 

5.2 






1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 18
19
POLSKI
6. 
Problem Sprawdź, czy . . .











START










 

















1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 19
20
www.electrolux.com
















8.

7. 
1)





2)


 
  
 



 



 
1)





2)
 
2)
 
 
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 20
1 / 1

Electrolux LMS4253TMX Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka