Trust 14801 Používateľská príručka

Značka
Trust
Kategória
herné ovládače
Model
14801
Typ
Používateľská príručka
1
Slovenčina
Informace o výrobku
Počítač PlayStation2
A
Tlačidlá 1 - 4 Tlačidlá Δ, O, X,
B
Tlačidlo 5 L2
C
Tlačidlo 6 R2
D
Tlačidlo 7 L1
E
Tlačidlo 8 R1
F
Tlačidlo 9 Výber
G
Tlačidlo 10 Štart
H
Os X/Y + tlačidlo 11 (stlačte)
funkcia iba v analógovom režime
Ľavý smer + L3 (stlačte)
funkcia v analógovom aj digitálnom režime
I
Os Z + tlačidlo 12 (stlačte)
funkcia iba v analógovom režime
Pravý smer + R3 (stlačte)
funkcia v analógovom aj digitálnom režime
J
Digitálny režim: Os X/Y
Analógový režim: Klobúkový spínač (Pohľad)
Smerový pad
K
Prepínač analógového / digitálneho režimu Prepínač analógového / digitálneho režimu
L
Turbo: Nepretržitá akcia (strieľanie) Turbo: Nepretržitá akcia (strieľanie)
M
Makro: Program série akčných tlačidiel pod
jedným tlačidlom
Makro: Program série akčných tlačidiel pod
jedným tlačidlom
N
Indikátor funkcie Makro Indikátor funkcie Makro
O
- Pomalé: Spomaľuje displej (iba pri
kompatibilných hrách)
P
- Pripojenie gamepad
Q
Pripojenie USB -
i
Inštalácia počítača
(1) Zapnite počítač. (2) Pripojte USB kábel k počítaču.
V ovládacom paneli Windows otvorte ovládač hry.
Vyberte tento výrobok (Stav musí byť OK) a potom kliknite na Vlastnosti.
(1) Klik test:
Digitálny režim
Stlačte 8-D pad do každého smeru a skontrolujte, či podľa toho kríž na obrazovke reaguje.
Ak všetko pracuje správne, kliknite na OK. Výrobok je pripravený na použitie.
V opačnom prípade opakujte kroky 5 až 6.
Analógový režim
Stlačte tlačidlo Analog a aktivujete analógový režim.
Stlačte 12 tlačidiel a skontrolujte, či reagujú na 1-12 na obrazovke.
3
2
1
4
2
Stlačte 8-D pad do každého smeru a skontrolujte, či podľa toho klobúkový spínač reaguje.
Mini páku posuňte doľava a skontrolujte, či podľa toho kríž na obrazovke reaguje.
Mini páku posuňte doprava a skontrolujte, či podľa toho lišta Z-osi reaguje.
(2) Kliknite na OK. Ovládač je pripravený na použitie.
Poznámka:
Vibrácie pracujú iba s PlayStation2 s hrami, ktoré podporujú vibrácie.
Režim Turbo
(1) Stlačte a podržte tlačidlo Turbo, stlačte tlačidlo strieľania (1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2) = turbo
strieľanie zapnuté.
(2) Stlačte a podržte tlačidlo Turbo, opätovne stlačte to isté tlačidlo = automatické turbo strieľanie.
(3) Stlačte a podržte tlačidlo Turbo, opätovne stlačte to isté tlačidlo = automatické turbo strieľanie vypnuté.
Režim Makro: Prevedenie tlačidla (tok) na streľbu
Program: (1) stlačte a podržte Makro <
kontrolka svieti
>, (2) vyberte tlačidlo, ktoré sa stane tlačidlom makro
(5, 6, 11, 12 / L2, L3, R2, R3) <
kontrolka bliká
>, (3) vyberte sériu tlačidiel stláčaním jedného alebo viac
tlačidiel na D-pade alebo 1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2, (4) stlačte Makro <
kontrolka vypnutá
>.
Použitie: ak chcete aktivovať programovú sériu tlačidiel, stlačte definované tlačidlo
<pri každom tlačidle
kontrolka zabliká>.
Naprogramovať môžete maximálne 15 akcií.
Deaktivácia: (1) stlačte Makro
<kontrolka svieti>
, (2) stlačte definované tlačidlo <
kontrolka bliká
>, (3)
stlačte Makro <
kontrolka vypnutá
>.
Nastavenie rýchlosti pre Makro (0,03 alebo 0,1 sekundy):
- Rýchle: (1) Stlačte a podržte Makro, (2) stlačte na D-pade <
kontrolka 2 sekundy rýchle bliká
>.
- Pomalé: (1) Stlačte a podržte Makro, (2) stlačte na D-pade
<kontrolka 2 sekundy pomalšie bliká>.
Použitie na PlayStation2
Postupujte prosím podľa Návodu na použitie PlayStation2.
Použitie na počítači
Ubezpečte sa, že hra tento druh ovládača podporuje. Ak chcete dosiahnuť najlepšie nastavenie, prečítajte si
Návod na použitie hry.
USB káble nepredlžujte viac, ako 5 metrov.
/