Roland SPD-SX Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
SPD-SX
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Jak získáte PDF Uživatelský manuál
PDF soubor Uživatelského manuálu a doplňkový materiál pro tento produkt získáte na webových stránkách
Roland.
• SPD-SX Uživatelský manuál (tento dokument)
• Effect Guide (Vysvětlení efektových parametrů)
K produktu není přibalen překlad Effect Guide; originály si můžete stáhnout.
Viz následující URL, zvolte “owner’s manuals” a vyhledejte model pod jménem “SPD-SX”.
http://www.roland.com/support/en/
Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte kapitoly nazvané: “BEZPEČNÉ POUŽITÍ NÁSTROJE” (str. 74) a DŮLEŽITÉ
POZNÁMKY“ (str. 75). Tyto kapitoly podávají důležité informace ohledně správného zacházení s přístrojem. Pokud si
chcete být jisti, že máte přehled o správném použití všech částí a funkcí tohoto přístroje, měli byste si přečíst tento manuál
celý. Manuál by měl být dobře uložen a nablízku, kvůli snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2011 ROLAND CORPORATION
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádné části této příručky nesmějí být reprodukovány v jakékoliv podobě bez písemného
svolení ROLAND CORPORATION.
Roland je registrovaná obchodní známka Microsoft Corporation USA ve Spojených státech i jinde.
3
Úvod do SPD-SX
Co můžete dělat s SPD-SX
SPD-SX je výkonný sampling pad, který umožňuje jednoduše samplovat originální zvuky a fráze, které můžete
vzápětí hrát.
Jako doplněk bicí sady rozšíří vaše hudební možnosti!
SPD-SX lze použít jako samostatný nástroj při živém hraní nebo ve
studiu pro hraní doprovodných frází či zvukových efektů, popř.
v kombinaci s akustickou nebo elektronickou bicí sadou k rozšíření
svých hudebních obzorů.
Jednoduché zapojení, snadné samplování!
Samplování oblíbených zvuků je prosté, stačí zapojit mikrofon nebo
zvukový zdroj.
Můžete také přesamplovat vlastní zvuky, během hraní na SPD-SX.
Obrovské herní možnosti
s nejrůzněími zvuky!
SPD-SX je vybaven bohatými variacemi zvuků, včetně bicích, perkusí
a zvukoch efektů, které lze využít pro všechny hudební styly.
Mimořádně hutné vlastní efekty!
SPD-SX zahrnuje výkonné efektové procesory, které pomáhají při
zosobnění vašich zvuků a hudby.
Snadný import zvuků z počítače!
Audio soubory z počítače nebo USB flash disku lze jednoduše
importovat. Data SPD-SX můžete uložit rovněž do počítače nebo do
USB flash paměti.
DISTORTION
REVERB
CHORUS
4
Úvod do SPD-SX
Přehled SPD-SX
Co je to Wave?
Zvuk, který slyšíte, když zahrajete na pad, nazýváme “wave”.
Každý zvuk, který nasamplujete nebo importujete z USB flash disku či počítače se ukládá ve formátu
vzorek wave. Na jednom padu můžete zahrát současně dva vzorky (WAVE a SUB WAVE).
Co je to Bicí sada?
“Sada” sestává ze všech nastavení devíti padů, čtyř externích padů a dvou nožních spínačů.
Sadu můžete upravit přiřazením požadovaného vzorku jednotlivým padům, zvolením efektu, použitého u této sady
a zadáním, jakým způsobem bude hrát (str. 42).
SPD-SX obsahuje 100 sad.
*1: Hlasitost sady
*2: Tempo sady
*3: Efekty, aplikované na sadu
5
Úvod do SPD-SX
O efektech
SPD-SX zahrnuje “MASTER EFFECT” procesor (str. 22), který má vliv na všechny vyrobené zvuky aKIT FX” procesor
(str. 23), který lze použít na celou sadu.
Těmito efekty upravíte a přizpůsobit zvuky podle songu nebo stylu hry.
MASTER EFFECT KIT FX
Tok audio signálu
*1: OUTPUT (str. 43) parametr
*2: FX2 (str. 55) parametr
6
Úvod do SPD-SX
Pracovní postup při samplování
Příprava
Zapojte mikrofon nebo externí zvukové zařízení.
Nahrajte sample
SPD-SX umožňuje vytvořit sample jedním ze šesti
způsobů. Vyberte ten, který je vhodný pro vaše potřeby.
Hraní
Nyní můžete hrát pomocí nasamplovaných vzorků.
Zvuky můžete importovat i z USB flash paměti nebo z počítače do SPD-
SX a hrát jimi (str. 39).
7
Nasamplujte na 1 pad
Samplujte postupně na
více padů
Zkombinujte dva vzorky
do jednoho
Ořízněte vzorek (Chop)
Aplikujte efekt na vzorek
a sledek nasamplujte
Nahrajte svou hru do SPD-SX
Obsah
Úvod do SPD-SX ............................................................ 4
Co můžete dělat s SPD-SX ..................................... 4
Přehled SPD-SX ...................................................... 5
Co je to Wave? ............................................... 5
Co je to Bicí sada? ......................................... 5
Efekty .............................................................. 6
Postup práce při samplování ................................ 7
Začínáme ....................................................... 7
Nahrajte sample ............................................. 7
Hra ............................................................... 7
Popis panelu ................................................................. 10
Horní panel ............................................................ 10
Zadní panel (zapojení dalšího vybavení) ............. 12
Příprava ke hraní .......................................................... 14
Připevnění na stojan............................................... 14
Použití SPD-SX u bicí sady .......................... 14
Použití SPD-SX samostatně ......................... 14
Zapnutí přístroje ..................................................... 15
Zapnutí přístroje ............................................ 15
Vypnutí přístroje ............................................ 15
Základní editace ..................................................... 16
Použití Quick Menu ................................................ 17
Použití USB Flash paměti ..................................... 18
Připojení k počítači přes USB ............................... 19
Instalace USB ovladače ................................ 19
Přepínání pracovního režimu USB
(USB MODE) ................................................. 19
Zapojení SPD-SX do počítače ..................... 19
Hra .............................................................................. 20
Hraní na pady ......................................................... 20
Ukončení všech zvuků .................................. 20
Použití sluchátek ke kontrole zvuku ............. 20
Výběr bicí sady ....................................................... 21
Použití Master efektů.............................................. 22
Ovládání Master efektu v reálném čase ....... 23
Aplikace efektu na sadu (KIT FX SW) ................... 23
Hraní s clickem (Metronome) ................................ 24
Změna tempa (TEMPO) ........................................ 25
Nastavení hlasitosti padu (PAD VOLUME) ........... 26
Hraní s externími pady a nožními spínači ............. 27
Samplování ......................................................................... 28
Samplování na jeden pad (BASIC SAMPLING) .......... 29
Postupné samplování na více padů (MULTI PAD) ..... 32
Kombinace dvou vzorků do jednoho (MERGE)........... 34
Přesamplování s efekty (WITH FX) ............................. 35
Rozdělení vzorku (CHOP) ............................................ 36
Nahrávání hry na SPD-SX (PERFORM & RECORD) . 38
Import zvukových souborů................................................... 39
Import zvukových souborů z USB Flash disku
(WAVE IMPORT) .......................................................... 39
Import zvukových souborů z počítače ......................... 40
Úpravy bicí sady................................................................... 42
Nastavení celé sady (KIT) ............................................ 42
Nastavení hlasitosti a tempa sady (COMMON) .... 42
Přiřazení výstupu (OUTPUT) ................................ 43
MIDI Nastavení (MIDI) ........................................... 43
Zadání, jak bude vzorek znít (KIT PAD) ...................... 44
Výběr vzorku, hraného na pad (MAIN) ................. 45
Zadání, jak bude vzorek znít (MODE) ................... 45
Hraní druhým vzorkem (SUB) ............................... 46
Aplikace efektu na sadu (KIT FX) ................................ 46
Kopírování nastavení parametrů pro všechny pady
(SET ALL PAD) ............................................................. 47
Pojmenování (NAME) ................................................... 47
Kopírování sad nebo padů ........................................... 48
Kopírování sady................................................... 48
Kopírování padu .................................................. 48
Výměna padů (PAD EXCHANGE) ............................... 49
Inicializace sady nebo padu ......................................... 49
Inicializace sady (KIT INIT) ................................. 49
Inicializace padu (PAD INIT) ............................... 49
Editace vzorku...................................................................... 50
Zadání počátku a konce vzorku
(WAVE START/END) ................................................... 50
Normalizace hlasitosti vzorku (WAVE NORMALIZE).. 50
Nastavení výšky vzorku (WAVE PITCH) ..................... 50
Vytvoření vzorku, přehrávaného opačně
(WAVE REVERSE) ...................................................... 51
Vymazání nežádoucích oblastí vzorku
(WAVE TRUNCATE) .................................................... 51
Přiřazení kategorie vzorku
(WAVE CATEGORY) ................................................... 51
Organizace vzorků (RENUMBER) ............................... 52
Kopírování vzorku (WAVE COPY) ............................... 52
Vymazání vzorku (WAVE DELETE) ............................ 52
Uložení vzorku do USB paměti (WAVE EXPORT) ..... 52
8
Obsah
Celkové nastavení SPD-SX .............................................. 53
Nastavení zvuku pro hraní (SYSTEM) ......................... 53
Nastavení Master efektů (MASTER EFFECT) . 53
Nastavení zvuku clicku (CLICK) ....................... 54
Nastavení vstupu/stupu (AUDIO IN/OUT) .... 55
Zadání pořadí pro přepínání sad
(KIT CHAIN) ...................................................... 56
Použití padu nebo nožního spínače pro
přepínání (PAD/FS CONTROL) ....................... 57
Ovládání obrazu (VISUAL CONTROL) ........... 57
Inicializace systému (SYSTEM INIT) ......................... 58
Nastavení displeje a padů (SETUP).......................... 59
Nastavení jasu displeje a indikátoru
(LCD/LED) ......................................................... 59
Nastavení citlivosti padu (PAD SENS) ............. 60
Nastavení externího padu (TRIG IN) ............... 62
Nastavení nožního spínače (FOOT SW) ........ 63
MIDI Nastavení (MIDI) ...................................... 63
Další nastavení (OPTION) ............................... 63
Inicializace parametrů nastavení (SETUP INIT) ........ 64
Další užitečné funkce (UTILITY)................................ 64
Zobrazení seznamu vzorků (WAVE LIST) ...... 64
Import zvukových souborů z USB Flash
disku (WAVE IMPORT) ..................................... 65
Načtení dat z USB Flash disku (LOAD
(USB MEMORY)) ............................................. 65
Uložení dat do USB paměti
(SAVE (USB MEMORY)) ................................. 66
Zobrazení informací o SPD-SX samotném
(INFORMATION) ............................................... 66
Zapojení externího MIDI zařízení ...................................... 67
Nastavení MIDI pro každý pad (MIDI) ........................ 67
Nastavení MIDI pro celý SPD-SX (MIDI) ................... 68
Appendix ............................................................................ 69
Problémy a potíže ....................................................... 69
Výpis chybových zpráv ............................................... 70
Specifikace .................................................................. 71
Index .................................................................................. 72
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE .................................. 74
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY .................................................... 75
9
Popis panelů
Horní panel
10
Popis panelů
11
Číslo
Jméno
Vysvětlení
1
Pad 19
Na pady 1–9 hrajete paličkami.
Indikátor padu 1–9
Tyto indikátory jsou umístěny dole vpravo u každého
padu. Při uhození na pad se indikátor rozsvítí.
2
[POWER] tlačítko
Zapnutí přístroje.
3
[MASTER] Knob
Nastaví hlasitost na jacku MASTER OUT.
[PHONES] Knob
Nastavuje hlasitost jacku PHONES.
[CLICK] knob
Nastavuje hlasitost clicku.
4
[CONTROL 1] knob
Určuje master efekty.
[CONTROL 2] knob
[FILTER] tlačítko
Za/vyná filtr.
[DELAY] tlačítko
Za/vyná efekt delay.
[S.LOOP] tlačítko
Za/vyná krátkou smyčku.
[FX] tlačítko
Za/vypnutí FX.
5
Indikátor TEMPO
Svítí podle zvoleného tempa.
[START/STOP] tlačítko
Zastaví/spustí click.
6
Funkční tlačítka
Spustí funkci, uvedenou v dolní části displeje. V tomto manuálu je budeme
nazývat zleva doprava tlačítka [F1], [F2] a [F3].
7
[KIT] tlačítko
Hlavní obrazovka.
[MENU]
Tlačítko zpřístupňuje různé funkce, např. nastavení celého SPD-SX.
Tlačítko [SAMPLING]
Snímá sample.
[QUICK] tlačítko
Uvede vás do Quick menu (QUICK MENU), odpovídající jednotlivým
obrazovkám.
[ALL SOUND OFF] tlačítko
Zastaví všechny aktuálně znějící zvuky.
[PAD CHECK] tlačítko
Můžete ověřit zvuk padu, na který hrajete, ve sluchátkách. Toto tlačítko se
používá také s ostatními tlačítky ke spouštění dalších funkcí.
8
Tlačítko [EXIT]
Budete vráceni na předchozí obrazovku.
Tlačítko využijete rovněž ke zrušení operace.
9
[-], [+] tlačítka
Využijte pro změnu čísla sady, vzorku nebo hodnot parametrů.
10
[ENTER] tlačítko
Pokud tlačítko bliká, stiskem spustíte jeho operaci.
11
Kurzorová tlačítka
Použijte k posunu kurzoru.
12
FOOT SW indikátory
Rozsvítí se, když přijde signál z nožního spínače, zapojeného do jacku FOOT
SW.
13
TRIG IN indikátory
Rozsvítí se, když přijde signál z externího padu nebo pedálu, zapojeného do
jacku TRIG IN.
14
Displej
Zobrazuje jména sad, vzorků a veškerá nastavení.
Popis panelů
Zadní panel (zapojení dalšího vybavení)
Abyste předešli poničení nebo nesprávnému fungování jakýchkoliv audio zařízení, vždy snižte hlasitost na minimum
a vypněte všechny přístroje, než začnete cokoliv připojovat.
• Pokud jsou použity kabely s rezistorem, může být hlasitost nástroje připojeného na vstupu (AUDIO IN) snížena.
Pokud se tak stane, použijte kabely bez rezistorů
USB MEMORY konektor
USB flash disk (nutno dokoupit)
můžete zapojit sem (str. 18). To
umožňuje importovat zvukové
soubory (str. 39), nebo uložit vzorky
a nastavení SPD-SX do USB flash
paměti (str. 66).
COMPUTER konektor
Sem zapojíte počítač USB
kabelem (str. 19). Přibalený
software umožňuje importovat
zvukové soubory (str. 40)
nebo samplovat zvuk vaší hry
do počítače (str. 29).
MIDI konektory
MIDI zařízení můžete zapojit
sem (str. 67).
Pojistka ( )
http://www.kensington.com/
DC In jack
Sem zapojte přiložený adaptér řady BRC.
AC adaptér umístěte Indikátorem
nahoru (viz obrázek) a textovou
informací dolů.
Indikátor se rozsvítí, jakmile
zapojíte adaptér do zásuvky.
Nečekanému přerušení
dodávky proudu do
přístroje náhodným
vysunutím přívodní šňůry a
vzniklému elektrickému
šoku zabráníte tak, že
zavěsíte šňůru na háček
podle obrázku vedle.
12
Popis panelů
AUDIO IN jacky
Pokud chcete samplovat, zapojte mikrofon nebo digitální audio přehrávač do těchto
jacků. Zvuk na vstupu do těchto jacků půjde na výstup jacků MASTER OUT a jacku
PHONES.
[GAIN] knob
Upravuje hlasitost na vstupu
do jacků AUDIO IN (str. 29).
* Použijte mono dynamický mikrofon.
SPD-SX nepodporuje kondenzátorové
mikrofony.
* Může se objevit hučení a pískání –
záleží na poloze mikrofonu vzhledem k
reproboxům. To může být napraveno:
1. Změnou nasměrování
mikrofonu (mikrofonů).
2. Přemístěním mikrofonu/ů do větší
vzdálenosti od reproboxů.
3. Snížením hlasitosti.
SUB OUT jacky
Připojte do mixu nebo aktivních monitorů.
Tyto jacky přenášejí pouze zvuk zadaných
padů (str. 43).
Chcete-li mít na výstupu mono signál,
použijte L/MONO jack.
Jacky MASTER OUT
Tyto jacky vysílají zvuk. Zapojte do
aktivních monitorů nebo do nahrávacího
zařízení.
Chcete-li mít na výstupu mono signál,
použijte L/MONO jack.
FOOT SW jack
Sem můžete zapojit nožní spínač (FS-
5U, FS-6; nutno dokoupit) a využít jej k
ovládání nejrůznějších funkcí (str. 27,
57).
TRIG IN jacky
Sem připojíte externí pady (řady PD; nutno
dokoupit) nebo akustické bicí triggery (řady
RT; nutno dokoupit) (str. 27).
* Chcete-li provést zapojení, použijte
kabel, přibalený k produktu, který
používáte.
PHONES jack
Sem zapojte sluchátka. Zvuk půjde
na výstup jacků SUB OUT a
MASTER OUT, i když jsou připojena
sluchátka.
13
Příprava ke hraní
Připevnění na stojan
Pokud chcete připevnit SPD-SX na stojan, použijte víceúčelovou svorku (APC-33; nutno dokoupit) nebo stojan pro
pad (PDS-10; nutno dokoupit).
• K tomu musíte použít šrouby na spodním panelu SPD-SX. Použitím jiných šroubů můžete zařízení poškodit.
Otáčíte-li přístroj dnem vzhůru, podložte jej novinami pod čtyřmi rohy nebo po stranách, abyste nepoškodili
ovládací prvky. Snažte se natočit jej tak, aby nedošlo k poškození prvků.
• Při obracení přístroje dbejte, aby nedošlo k vypadnutí.
Použití SPD-SX u bicí
sady
Chcete-li připevnit SPD-SX na činelový stojan a hrát na
něj společně s V-Drums nebo jinou sadou, zajistěte jej
víceúčelovou svorkou (APC-33; nutno dokoupit).
Pomocí šroubů na spodním panelu SPD-SX
připevněte držák stojanu víceúčelové svorky, jak
vidíte na obrázku. Potom připevněte SPD-SX na
víceúčelovou svorku.
* Nepoužívejte šrouby víceúčelové svorky.
Držák stojanu
Víceúčelová svorka
* Víceúčelovou svorku lze přizpůsobit trubce o
průměru cca 10.530mm.
Příklad nastavení
Použití SPD-SX
samostatně
Jestliže používáte SPD-SX samostatně, použijte
stojan na pad (PDS-10; nutno dokoupit).
K připevnění použijte šrouby, které jsou již na
spodní straně SPD-SX připravené a připevněte
držák dle nákresu. Potom připevněte SPD-SX na
stojan padu.
Podrobnosti o sestavení stojanu padu a připevnění
držáku najdete i v manuále stojanu padu.
* Nepoužívejte šrouby stojanu k padu.
Držák stojanu
Příklad nastavení
14
Příprava ke hraní
Zapnutí přístroje
* Jakmile dokončíte zapojení (str. 12), zapněte zařízení v daném pořadí. Zapnutím ve špatném pořadí riskujete
poškození a/nebo zničení reproduktorů nebo některých zařízení.
* Před za/vypnutím vždy nezapomeňte stáhnout hlasitost. I se staženou hlasitosvšak uslyšíte určitý zvuk, když
za/vypnete přístroj. Je to běžné a není důvod k obavám.
Dle nastavení z výroby, se bude SPD-SX vypínat automaticky po 4 minutách, když skončíte hraní nebo provedete
poslední operaci na panelu. Jestliže chcete, aby přístroj zůstal automaticky zapnutý, musíte změnit nastavení
“AUTO OFF” na “OFF”, dle popisu na str. 63.
Zapnutí přístroje
1. Stáhněte hlasitost knobem [MASTER] a [PHONES] na nejnižší úroveň.
2. Stiskněte vypínač [POWER].
* Tento přístroj je vybaven ochranným okruhem. Proto zabere určitou dobu, než začne pracovat normálně.
3. Zapněte reproboxy.
4. Knoby [MASTER] a [PHONES] nastavte hlasitost.
Vypnutí přístroje
1. Stáhněte hlasitost SPD-SX a připojeného audio zesilovače.
2. Vypněte reproboxy.
3. Podržte vypínač [POWER], až displej zhasne.
15
Příprava ke hraní
Základní editace
Základní procedura pro použití tlačítek a knobů k editaci nastavení SPD-SX.
1. Stiskněte tlačítko [MENU].
Objeví se obrazovka MENU.
MENU
Vysvětlení
Str.
KIT
Nastavení efektů pro celou sadu.
str. 42
KIT PAD
Určuje, jak budou znít vzorky každého padu.
str. 44
KIT FX
Proveďte nastavení sady efektů.
str. 46
SYS (SYSTEM)
Celkové nastavení zvuku a provozu celého SPD-SX.
str. 53
SETUP
Celkové nastavení zvuku a provozu celého SPD-SX.
str. 59
UTIL (UTILITY)
Zobrazí informace o SPD-SX a vyšle data na USB flash disk.
str. 64
2. Kurzorovými tlačítky zvolte požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se editační obrazovka pro tuto zvolenou položku.
Pokud v menu jste zvolili “KIT”, “KIT PAD” nebo “KIT FX”, pokračujte krokem 4.
Příklad: Obrazovka SYSTEM
16
Příprava ke hraní
3. Kurzorovými tlačítky [] [] vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se editační obrazovka pro tuto zvolenou položku.
Příklad: Obrazovka CLICK
4. Tlačítky [] [] zvolte parametr, který chcete upravit a tlačítky [+] [] upravte hodnotu.
Příklad: Obrazovka KIT PAD
Tlačítky [/▼] zvolte
parametr pro editaci.
Funkčními tlačítky vstupte na
odpovídající editační obrazovku.
Stiskem tlačítka [-] [+] změňte nastavení.
Podržíte-li [SHIFT] a stisknete [–] [+], můžete procházet vzorky
v krocích po 10.
Chcete-li zvolit pad a upravit jehož nastavení, zahrajte na něj.
• Volbu padu můžete také provést kurzorovými tlačítky
[◄][►].
• Chcete-li, můžete provést nastavení, takže pad
nebude určen pro editaci během hraní (str. 63).
Stiskem tlačítka [EXIT] budete vráceni na předchozí obrazovku.
5. Pokud jste ukončili nastavení, stiskem [KIT] se vrátíte na hlavní obrazovku.
Nastavení SPD-SX se ukládá při vypnutí nástroje, nemusíte tedy provádět žádnou další akci.
V tomto manuálu je proces procházení na obrazovce MENU, pak výběr SYSTEM a nakonec volba
CLICK vyznačena jako “MENU→SYSTEM→CLICK”.
Použití Quick Menu
Můžete menu volit i rychle, podle aktuální obrazovky ve Quick menu. Stiskem tlačítka [QUICK] zobrazíte menu
Quick.
Příklad: Quick menu na obrazovce KIT (str. 42)
Tlačítky [▲] [▼] vyberte
položku a stiskněte [ENTER].
V tomto manuálu, operace přístupu do quick menu a volby KIT NAME udáváme jako “QUICKMENU KIT NAME”.
17
Příprava ke hraní
Použití USB Flash paměti
Pokud jste do SPD-SX zapojili USB flash disk (nutno dokoupit), můžete provádět následující.
• Importovat audio soubory z USB flash disku (str. 39).
• Využít USB flash disk k ukládání a načítání vzorků či nastavení SPD-SX (str. 65, 66).
1. Zapojte USB flash disk do USB konektoru.
USB flash disk
* Pečlivě zasuňte USB disk zcela dovnitř až si pevně zasedne.
* Použijte USB paměť od dealera Roland. U produktů jiných výrobců nelze zaručit správnou funkčnost.
18
Příprava ke hraní
Připojení k počítači přes USB
Propojíte-li nástroj s počítačem (běžně dostupným) USB kabelem do konektoru COMPUTER u SPD-SX, můžete
provádět následující operace.
SPD-SX Wave Manager
“SPD-SX Wave Manager” na přibaleném CD-ROM využijete pro import audio souborů z počítače (str. 40).
USB Audio
Zvuky, přehrávané v počítači můžete samplovat (str. 29) a zvuky, hrané na SPD-SX můžete nahrát jako audio
záznam do počítače.
USB MIDI
Data hry (MIDI data) na SPD-SX můžete nahrát do DAW software v počítači.
Instalace USB ovladače
Abyste mohli využít USB audio a MIDI funkce, musíte nejprve nainstalovat USB ovladač. (SPD-SX Wave Manager
můžete používat i bez instalace USB ovladače).
1. Nainstalujte USB ovladač do počítače.
USB ovladač najdete na přiloženém CD-ROM.
Požadavky na systém najdete v souboru “ReadmeEN.txt” na CD-ROM.
Procedura instalace USB ovladače bude záviset na použitém systému, proto si pečlivě přečtěte soubor
“ReadmeEN.txt” na CD-ROM, než budete pokračovat.
Přepínání pracovního režimu USB (USB MODE)
Toto nastavení určuje, jaká operace se provede, když zapojíte SPD-SX přes USB do počítače. Blíže viz “USB MODE”
(str. 63).
Zapojení SPD-SX do počítače
1. Propojíte-li nástroj s počítačem (běžně dostupným) USB kabelem do konektoru COMPUTER u SPD-SX,
můžete provádět následující operace.
Počítač
USB kabel
(Podporuje USB
2.0 Hi-Speed)
Zajistěte USB kabel
zavěšením na háček na
zadním panelu, jak vidíte na
obrázku napravo. Tím
zabráníte vzniku chyb při
USB komunikaci díky
vibracím při úhozu na SPD-
SX.
Pro tenký USB kabel
Pro tlustý USB kabel
* Použijte USB kabel, který podporuje USB 2.0 Hi-Speed.
* Zapněte SPD-SX dříve než spustíte DAW aplikaci v počítači. Neza/vypínejte SPD-SX, dokud běží DAW aplikace.
19
Hraní
Hraní na pady
SPD-SX má devět vlastních padů (1–9).
Jakmile zahrajete na pad, indikátor tohoto padu se rozsvítí.
* Ačkoliv můžete hrát i rukama, SPD-SX optimální odezvu na hru paličkami.
• Při hraní na pady 1–3 použijte střední část paličky.
• Můžete zadat, které indikátory padů se rozsvítí (str. 59).
Příklad: Když hrajete na pad 7
Indikátor padu 7 se rozsvítí
Ukonče všech zvuků
Povíme si, jak ukončit všechny aktuálně znějící zvuky.
1. Chcete-li ukončit všechny zvuky, stiskněte
tlačítko [ALL SOUND OFF].
Použití sluchátek ke
kontrole zvuku
Je-li potřeba, můžete kontrolovat zvuky jen přes
sluchátka. To je užitečné při živém hraní, když
chcete ověřit přiřazené zvuky padu, aniž by byl
slyšet úhoz na některý z nich.
1. Podržte tlačítko [PAD CHECK] a zahrajte na
pad, jehož zvuk chcete zkontrolovat.
Můžete také zastavit všechny aktuálně znějící
zvuky při hraní na pad nebo stiskem nožního
spínače (str. 57).
20
Hraní
Výběr bicí sady
Nyní zkuste zvolit sadu (str. 5) a zahrát na ni.
1. Stiskem [KIT] vstoupíte na hlavní obrazovku.
2. Pomocí tlačítek [-] [+] vyberte sadu.
3. Zkuste zvolit různé sady a zahrát na ně.
• Podržíte-li [SHIFT] a stisknete [◄][►], můžete procházet sady v krocích po 10.
• Sady můžete procházet rychleji, když podržíte obě tlačítka [-] a [+], nebo kd podržíte tlačítko [+] a stisknete [-].
• Můžete zaregistrovat pořadí, v jakém chcete přepínat sady. Tomu říkáme řetězec (Chain) (str. 56).
• Sadu můžete volně upravit přiřazením zvuků padům a aplikovat efekty (str. 42).
• Sady můžete také přepínat během hraní na pad nebo stiskem nožního spínače (str. 57).
Informace, uvedené na displeji
Tempo hry
Číslo sady
Jméno sady
Stav za/vypnutí sady (str. 46)
FX1 on
FX1 off
Stupnice úrovně
Nastavení hlasitosti padu (str. 26)
Efekt sady
on/off (str. 23)
Nastavení tempa hraní
(str. 25)
21
Hraní
Quick menu na obrazovce
Stiskem tlačítka [QUICK] na displeji zobrazíte následující quick menu.
Menu
Vysvětlení
Str.
PATCH CHAIN
ON/OFF
Za/vyná funkci řetězce sady.
str. 56
KIT CHAIN
Vstup na obrazovku KIT CHAIN.
str. 56
MASTER EFFECT
Vstup na obrazovku MASTER EFFECT.
str. 53
PAD COPY
Zkopíruje pad.
str. 48
PAD PASTE
Vloží pad.
str. 48
PAD EXCHANGE
Vymění dva pady.
str. 49
KIT NAME
Pojmenuje sadu.
str. 47
KIT COPY
Zkopíruje sadu.
str. 48
KIT PASTE
Vloží sadu.
str. 48
PAD LOCK
Za/vypne zámek PAD LOCK.
str. 63
VISUAL CTRL
Za/vypne VISUAL CTRL SW.
str. 57
LCD/LED
Vstup na obrazovku LCD/LED.
str. 59
Použití Master efek
Vyzkoušejte použití master efektu (str. 6), jaký má vliv na aktuální sadu.
1. Uhozením na pad vzniká zvuk.
2. Stiskem tlačítka zapnete master efekt, který chcete použít.
Tlačítko
Vysvětlení
[FILTER] tlačítko
Aplikuje efekt filtru.
[DELAY] tlačítko
Aplikuje efekt delay.
[S.LOOP] tlačítko
Přehrává ve smyčce krátkou oblast aktuálního zvuku (Short looper).
[FX] tlačítko
Aplikuje se efekt, zvolený v rámci daného typu.
Stisknuté tlačítko nyní svítí a master efekt je aktivní.
* Vždy jen jeden master efekt můžete zvolit v danou chvíli.
Nastavení master efektu lze upravit (str. 53).
22
/