Gorenje MO20MWII Návod na obsluhu

Značka
Gorenje
Kategória
mikrovlny
Model
MO20MWII
Typ
Návod na obsluhu
MO 20 MW II
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instruction manual
Használati útmutató
I
Instrukcja obs³ugi
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Návod na použití
Istruzioni d’uso
Manual de utilizare
íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
H
RO
UA
PL
BG
RUS
CZ
I
Mikrovalovna peèica
Mikrovalovna peænica
Mikrotalasna rerna
Ìèêðîáðàíîâàòà ïå÷êà
Microwave oven
Mikrohullámú sütõ
Microunde
̳êðîõâèëüîâà ï³÷
Kuchenka mikrofalowa
Ìèêðîâúëíîâàòà ôóðíà
Ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü
Mikrovlnná trouba
Forno a microonde
2
SI Navodila za uporabo ......................... 3
HR Upute za uporabu ........................... 13
SRB-MNE Uputstvo za upotrebu ................... 23
MK  ................... 33
GB Instruction manual ......................... 44
HU  .......................... 54
RO  ................... 65
SK  ............... 75
UA  .. 85
PL ............................ 95
BG  ............. 107
RU  . ... 119
CZ ............................ 130
IT Istruzioni d'uso ............................. 142
3
 SI
Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih skrbno shranite!

Poraba energije: .................................................................. 230 V ~ 50 Hz, 1200 W
................................................................................................... 700 W
Delovna frekvenca: .................................................................................. 2450 MHz
Zunanje dimenzije: ................................... 452 mm () 262 mm (V) 360 mm (G)
Dimenzije notranjosti (komore): .............. 315 mm (210 mm (V) 329 mm (G)
 ........................................................................................ 20 litrov
 ........................................... S mm)
 ....................................................................................... 12 kg
Raven hrupa:..................................................................................... Lc < 58 dB (A)
o 2002/96/EG o

equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje

Uniji.
Nasveti preden 
1. 
a) 

b) Prev


2. 
a) 
b) 


.
4
Motnje radijskih signalov



a) 
b) 
c) 

ice


1. 
tako da pustite vsaj 8 10 
2. O

3. 
4. 
5. 

6. 
7. Odstranite vso embal
8. 
predvsem:
- zamaknjena vrata,
- 
- udrtine ali luknje na steklenem okencu na vratih ali na zaslonu,
- udrtine v notra
NE 
9. Mikrovalovn12 kg; postavite jo na vodoravno podlago, ki je

10. Ne odstranjujte pogonske gredi vrtljivega podstavka.
11. Kot pri vsakem drugem aparatu velja, da ga smejo otroci uporabljate le pod
budnim nadzorom.
OPOZORILO Ta aparat je potrebno ozemljiti.

 za delovanje potrebuje vsaj 1,2KVA.

POZOR: A.
POMEMBNO 
aslednjimi oznakami:
5
Zeleno-rumena: ozemljitev
Modra: nevtralna
Rjava: 


-rumen
E ali simbolom za ozemljitev , oz. terminal, pobarvan v zeleno
ali zeleno-rumeno.
N 
L 
Pomembna navodila
OPOZORILO - 

1. 
2. Nekateri pr



3. bljajte le v predvidene namene, v skladu z opisi in

4. 

 jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
5. 

6. 
a) 
vnetljivi materiali, na primer papir ali plastika, skrbno spremljajte proces
peke.
b) .
c) 

stikala.

jih je, kot pri vseh aparatih,

1. 

6
2. 
obleke, papirja ali drugih ne prehrambenih proizvodov ali za sterilizacijo.
3. 
4. 
knjig ipd.
5. 


6. Ne kuhajte jajc v lupini, saj 

minuto, preden odstranite pokrov.
7. Ne kuhajte hrane, ki je obdana z membrano, kot so rumenjaki, krompir,
 
vilicami.
8. 
9. 
10. Ne kuhajte hrane neposredno na steklenem podstavku. Hrano postavite v/na
ustrezen kos posode.
POMEMBNO - 

- 
- 
- Ne uporabl
- Ne uporabljajte posod iz melamina, saj vsebujejo material, ki vsrkava


- Ne uporabljajte posod ali steklenic z ozkim vratom, saj lahko ob segrevanju v

- 

11. 
njihovih proizvajalcev.
12. 
13. 
skodelici, ne pa tudi skodelice. Zato bo tudi v primeru, da pokrov ali posoda

- 
14. 
ali kuhate hra


15. 
60 sekund,
7


16. Ko pripravl


hitro. Hrane z visoko vsebnostjo masti ali sladkorja ne segrevajte ali kuhajte v

17. 

potrebovali kuhinjske rokavice.
DIAGRAM OSNOVNIH DELOV
1 - Varnostni sistem za zapiranje vrat
2 - Okno
3 - 
4 - Stekleni podstavek pladenj
5 - 

1. 
Namen: poganja oz. vrti vrtljivi podstavek.
2. 

3. 
nastavku (sklopki).

Lahko ga preprosto snamete in umijete.
8
POMEMBNO: 


Ka



PRINCIP DELOVANJA
1. 
(magnetron), enakomerno porazdelijo; tako je hrana skuhana enakomerno.
2. 
nadaljuje tako, 
3. 
- 
- vsebnost vode oz. vlage,
- 
daljuje tudi potem,


- enakomerno kuhanje hrane vse do sredice,
- enako temperaturo po vsem kosu hrane.
1 -  - 30 minut)
2 - Gumb za nastavitev stopenj.
9

1. Postavite Skledo vode na vrtljivi podstavek.
2. 
3. - 




pr
- 
- 
- 
- 
Ko zavrtite 


rekinitev tokokroga?



 


Visoka (High)
100%
Srednje visoka (Medium High)
85%
Srednja (Medium)
66%
Srednje nizka (Medium Low)
48%
Nizka (Low)
17%
Odtajanje (Defrost)
40%
Hitri vodnik za uporabo
ODTAJANJE HRANE

zamrznjeno hrano na sredino vrtljivega podstavka in zaprite vrata.
1. DEFROST" (odtajanje) je med

2. 
10
KUHANJE / SEGREVANJE
Naslednji postopek opisuje, kako skuhate ali pogrejete hrano. VEDNO preverite
nastavitve kuhanj
hrano na sredino vrtljivega podstavka. zaprite vratca.
1. -maksimalna
0 Watt).
2. 

3. 

Zaustavitev kuhanja
1. 
- odprite vrata in kuhanje se zaustavi, za nadaljevanje zaprite vrata.
2. 

Primeren
za uporabo
Opomba
Aluminijasta folija
Previdno
te


pride do isker.

Da

Porcelan in glinene posode
Da

okraskov
Posode iz kartona in
poliestra za enkratno
uporabo
Da
Nekatere vrste zamrznjene hrane so v


hrane
- skodelice iz polistirena
Da
Primerno za pogrevanje, vendar se lahko ob
pregretju polistiren stali.
pis
Ne
Lahko se vname.
Recikliran papir in kovinska

Ne

-
nepregorne posode
Da

Fina steklena posoda in
kozarci
Da

i.
Steklenke
Da
Odstranite pokrov, primerno le za
pogrevanje
Kovinske posode
Ne


kovino
Ne


skodelice, papirnate
serviete, papirnate 
Previdno

pogrevanje. Uporabno tudi za vsrkavanje

Recikliran papir
Ne

11

Da
Najbolj uporabne so posodice, odporne na

razbarva. NE UPORABITE MELAMINA.
PVC folija
Da

dotikati hrane, odstranite previdno.

Previdno

ih
prebodite z vilicami.

papir
Da





- 
- vrata in tesnila vrat,
- 

1. 
sredstva.
2. 


3. te


4. Steklen vrtljivi podstavek lahko umivate tudi v pomivalnem stroju; umijte ga,
ko je potrebo.
nikoli ne uporabljajte grobih



12
OKOLJE
Aparata po pret

recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
GARANCIJA IN SERVIS



Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.
Samo za osebno uporabo!

13



je ................................................................ 230 V 50 Hz, 1200 W
Radna snaga ................................................................................................... 700 W
Radna frekvencija ..................................................................................... 2450 Mhz
Vanjske dimenzije .................................... 452 mm () x x 262 mm (V) 360 mm (G)
 .................................... 315 mm x 210 mm x 329 mm
Kapacitet ...................................................................................................... 20 litara
Kuhanje ................................................. sistem okretnog pladnja (promjer 245 mm)
a ........................................................................................ 12 kg
Razina buke: ...................................................................................... Lc < 58 dB (A)

1. 
a) 
izvucite u
b) 

2. Ako mikrovalna energija ne radi:
a) 
b) 

funkcionirati.
AKO USTANOVITE DA SE NE RADI NI O JEDNOM, NI O DRUGOM, A

.
SMETNJE RADIO SIGNALA


a) 
b) postavite radio ili TV-
c) 
14
POSTAVLJANJE
1. 
2. Provjerite dali nakon uklanjan

a) zamaknuta vrata;
b) 
c) 
d) 
Ako opazite bilo koje od gore nave
UPOTREBLJAVAJTE!
3. 12 kg. Prilikom postavljanja pazite da

4. te.
5. 
6. 


7. NE SKIDAJTE vodilice okretnog pladnja.
8. 
UPOZORENJE - 

1,2 KVA 

UPOZORENJE - 10 Amp.


zeleno- uzemljenje;
modra neutralna;
 struja.


- -E, ili
simbolom za uzemljenje, obojenim zeleno;
- N ili obojen crno;
- L, ili obojen crveno.


ikrovalne energije:
15
1. 
2. 

ugrijavati.
3. Mikrov
onako, kako je to opisano u uputstvima.
4. 

iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala

Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
5. rebljavati.
6. 
a) 

b) 
trake;
c) 


UPUTSTVA ZA SIGURNU UPOTREBU


1. 

2.  

3. 

4. 
5. 
programirane za pravilan postupak kiseljenja, a nepravilno ukiseljena hrana

6.  rasprsnuti. Priilikom pripreme

hrana stoji najmanje jednu minutu.
7. 
 
8. 
9. 
10. Hranu ne kuhajte neposredno na staklenom pladnju. Namirnicu uvijek stavite
u od
16

- 
- 
- ne upotrebljavajte papirnate kesice, povezane 
- 

- Centura
 
Corelle;
- 
boce s uljem), jer mogu puknuti;
- 

11. 
sukladno uputstvima.
12. 
13. 


kuhanja.
14. 


15. -


16. 
namirnice (pudinzi, mljeveno meso) zagriju vrlo brzo. Za kuhanje namirnica s
 
17. 

17

1 - Sigurnosni sistem za zatvaranje vrata
2 - 
3 - 
4 - Stakleni pladanj
5 - 

1 - G- 30 minuta)
2 - 
18

1. 

2. 
Ako elite odmrzavati hranu
1. DEFROST"
(odmrzavanje).
2. 
vrijeme.
Kako mikrovalna penica djeluje
Mikro valovi su visoko-frekvencijski elektromagnetski valovi; energija koju

oblika ili boje.

odmrzavati;
brzo podgrijati;
kuhati hranu.

1. Kad se hrana vrti na okretnom pladnju, zrake koje isijava elektromagnet
(magnetron) se ravnomjerno razdijele; tako je hrana ravnomjerno skuhana.
2. 
nas
3. 
- 
- 
- 
m toplote, kuhanje se nastavlja i



- 
- 
Provjeravanje dali penica djeluje pravilno
1. Postavite zdjelu vode na okretni pladanj.
2. 
3. eme 4 - 

19


lem

zahvatima.

- 
- 
- odsjaj svjetala u okoli
- 

Dali su vrata zatvorena?

Dali ste pravilno podesili vrijeme kuhanja?
Dali su vrata zatvorena?


Hrana je prekuhana, ili premalo kuhana;
Dali ste podesili pravilno vrijeme kuhanja?





ja ili televizijskog prijemnika;


nika ili antena.

Visoka (High)
100%
Srednje visoka (Medium High)
85%
Srednja (Medium)
66%
Srednje niska (Medium Low)
48%
Niska (Low)
17%
Odmrzavanje (Defrost)
40%
Kuhanje / podgrijavanje
 skuhati ili zagrijati hranu. UVIJEK

Najprije smjestite hranu na sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata.
20
1. 

2. 




Prekid kuhanja
1. Za prijevremen prekid kuhanja:
- otvorite vrata.
Kuhanje se zaustavi, za nastavak zatvorite vrata.
2. Za potpuno zaustavljanje (opoziv) kuhanja:
 na 0.
Podeavanje vremena kuhanja

Runo odmrzavanje hrane

Postavite zamrznutu hranu na sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata.
1. 
2. 


Kuharsko pomagalo
Prikladan za
upotrebu
Napomena
Aluminijska folija
Oprez, vidi
napomenu


pred pregrijavanjem. Ako je folije



Da
Ne zagrijavajte 
minuta.

Da

metalnih ukrasa
Posude iz kartona i poliestera za
jednokratnu upotrebu
Da
Neke vrste smrznute hrane su u


hrane tirena
Da
Prikladno za podgrijavanje, no
polistiren se prilikom pretjeranog
zagrijavanja rastopi.

Ne
Mogu se zapaliti.
Recikliran papir i metalna
Ne
Mogu uzrokovati iskrenje.
/