AEG MBB1756S-M Používateľská príručka

Značka
AEG
Model
MBB1756S-M
Typ
Používateľská príručka
Uživatelská Příručka

Manuale Per L’utente

Lietotāja rokasgrāmata

Naudotojo vadovas

Instrukcja Obsługi

CS
IT
LV
LT
PL




1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 1
2
www.aeg.com






Nativte naše stránky ohled:









www.aeg.com

www.registeraeg.com


www.aeg.com/shop
1. 
2.  
3. 
4. 
5. 
6.  
7. 
8. 
9.  
10. 
11.  
1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 2
3
ČEŠTINA
1. 
DŮLEŽI! 

























1.1

VAROVÁ!


1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 3
4
www.aeg.com

a)


b)


c)


d)


e)






















1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 4
5
ČEŠTINA
1.2

VAROVÁ!



















1.3

VAROVÁ!








1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 5
6
www.aeg.com














1.4







































1.5













1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 6
7
ČEŠTINA



1.6




















1.7





















1.8





1.9



























LEŽITÉ! 












1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 7
8
www.aeg.com


















2.1









2.2
2. 
1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 8


















9
ČEŠTINA
2.3
ČEŠTINA

 












 
1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 9
10
www.aeg.com
3. 
3.1


1. 



2. START




3. START
STOP
3.2



1. 



2. 

3. 



3.3

íklad: 
1. ČASOVAČ

2. 

3. START
4. 
5. START
6. 
7. START
3.4


íklad: 
1. START

2. 

3. START
4. 

5. START
3.5
1. ČASOVAČ
2. 

3. START
3.6







íklad: 
STOP 

íklad: 
STOP 



STOP
1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 10
11
ČEŠTINA
4. 
4.1
íklad: 

1. STUPEŇ KONU


2. 
3. START







STUP
KONU













Nastavení
konu
Doporuče použití




 



 







 
 

Režim vaření Standard doba Snížený stupeň výkonu
  
4.3
4.2
1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 11
12
www.aeg.com
4.4


íklad: 
START
1. START

4.5
STOP 

STOP 

4.6

1. ČASOV
2. 
3. START



START


4.7


START

START
4.8

1. ČASOV

2. 

3. START

1. ČASOV

2. 

3. START
4.9

1. STOP 

2. 
3. 
START
4.10




íklad: 
1. OBBE 1
2. 
3. START




START






VAROVÁNÍ! 
 






1.
STUPEŇ KONU

2.


3.
OBBE


1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 12
13
ČEŠTINA


1.
STOP
2.

STUPEŇVÝKONU 


4.11





1.


2.
 
íklad: 

1.

AUTOMATIC ROZMRAZOVÁ


2.

3.
START




START


1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 13

1.


2.


3.


4.

5.







14
www.aeg.com
5. 
Oblíbené Hmotnost Tlítko Postup
  



 



VAROVÁNÍ: 




 
 



1.


2.


3.

4.







 


Hrnkový čokoládový koláč
 
 
 
 
 
 

 

5.1
5.2
Malinový hrnkový koč
 
 
 

 

 
 

1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 14

1.



2.


3.


4.

5.

6.







VAROVÁNÍ! 

Hrnkový jablečný koč s drobenkou
 
 
 
 
 

 
 
 


1.


2.



3.

4.







 

Hrnkový koláč s arašídom slem
 
 
 
 
 
 

 

15
ČEŠTINA
1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 15
16
www.aeg.com

1.


2.


3.

4.




5.


6.



Hrnkový koláč s citnovou polevou
 
 
 
 
 

 


 


1.


2.



3.

4.




5.







Mrkvový hrnkový koláč


 
 
 
 
 
 




 



 

1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 16
17
ČEŠTINA
Automatické
rozmrazoní
Hmotnost Tlačítko Postup









 











  








x1
x2
5.3






1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 17
18
www.aeg.com
1 )

Pokrm/Nápoj
Množství
-g/ml-
Stup
konu
Doba
-Min-
Metoda
    
 

















   


    
    



1)
   


1)
   
   


  





1 )
  
    
Pokrm
Množství
-g-
Stup
konu
Doba
-Min-
Metoda
Doba odstání
-Min-
    


    



   


5.4
5.5
1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 18
19
ČEŠTINA
Pokrm
Množství
-g-
Stup
konu
Doba
-Min-
Metoda
Doba
odstání
-Min-


   

    






   




    





Pokrm
Množství
-g-
Stup
konu
Doba
-Min-
Metoda
Doba
odstání
-Min-
    


   

5.6
5.7
1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 19
20
www.aeg.com
6. 
6.1 
do
Bezpné
pro
mikrovln
trouby
Poznámky

3 7







3 7




3




7







3





3







3




3




7


1_AEG16_Czech_CS_BASE_AL28_Layout 1 07/10/2016 10:40 Page 20
/