Garmin Pack avec sonde GarminGT30-TM et GT8HW-IH Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu
Sonarová sonda
GT8HW-IH
Pokyny pro instalaci
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
Na jednovrstvých sklolaminátových trupech je třeba
sonarovou sondu umístit do spodní části lodi poblíž kýlu
a záďové stěny.
Sonarová sonda nesmí být namontována za systém
nasávání vody nebo výstupky.
Sonarová sonda nesmí být namontována na pás.
Sonarovou sondu je třeba namontovat na pevný sklolaminát,
kde v trupu lodi není žádný prázdný prostor ani trup není
dutý.
Sonarovou sondu je třeba na trup lodi namontovat co nejvíc
vodorovně.
Maximální úhel úkosu je 6 stupňů.
TIP: Na internetu si můžete vyhledat fóra a videa týkající se
námořní elektroniky, která vám mohou s výběrem nejlepšího
místa na montáž pomoci.
Úhel úkosu
Úkos je úhel mezi vodorovnou linií a trupem lodě v konkrétním
místě. Úhel úkosu lze změřit pomocí aplikace pro smartphone,
úhloměru nebo digitální vodováhy. Úhel úkosu v konkrétním
místě trupu vám také může sdělit výrobce lodě.
POZNÁMKA: Podle tvaru trupu lodě se může úhel úkosu
v jednotlivých místech lišit. Změřte proto úhel úkosu přesně
v místě, kam chce instalovat sonarovou sondu.
Potřebné nástroje
Smirkový papír o zrnitosti 80
Rychle tvrdnoucí epoxid odolný proti mořské vodě
Čisticí alkohol
Prověření umístění pro montáž
Než sonarovou sondu trvale upevníte, musíte si ověřit zpětnou
vazbu sonarové sondy na místě určeném k montáži. Loď musí
být při zkoušce na vodě. Měli byste srovnat zpětnou vazbu
sonarové sondy na místě montáže se zpětnou vazbou sonarové
sondy, když je ponořena mimo loď.
1
Vložte sonarovou sondu do tenkého plastového sáčku.
2
Naplňte sáček takovým množstvím vody, aby zakrývala
spodní část sonarové sondy, a zajistěte jej stahovacím
páskem.
3
Navlhčete povrch trupu.
4
Umístěte sonarovou sondu v sáčku na místo určené
k montáži.
5
Pozorujte zpětnou vazbu sonarové sondy na chartplotteru
nebo echolotu.
6
Pokud sonarová sonda nefunguje podle očekávání, vyberte
nové místo k montáži a opakujte kroky 3 až 5.
Instalace sonarové sondy s montáží do trupu
1
Obruste prověřené místo k montáži (Prověření umístění pro
montáž, strana 1) pomocí smirkového papíru o zrnitosti 80.
2
Poté prověřené místo k montáži vyčistěte alkoholem.
3
Lehce osmirkujte spodní část sonarové sondy a omyjte ji
alkoholem.
4
Odstraňte fólii z montážního pěnového kroužku
À
a pevně jej
zatlačte na montážní plochu.
5
Montážní kroužek naplňte do jedné třetiny připraveným
rychle tvrdnoucím epoxidem
Á
.
6
Pomalu, ale pevně zatlačte sonarovou sondu
Â
do kroužku,
čímž vytlačíte vzduchové bubliny a zajistíte silný signál
sonaru.
POZNÁMKA: Epoxid by měl vystoupat až do horní části
pěnového kroužku a zakrýt spodní část krytu sonarové
sondy, aby bylo zajištěno maximální propojení signálu a
chráněna sonarová sonda.
7
Při zatlačování pomalu otáčejte sonarovou sondou po
čtvrtobratech.
8
Podržte kroužek, dokud epoxid nezhoustne, a poté
sonarovou sondu zatižte nebo ji připevněte páskou, dokud
epoxid nezatvrdne.
POZNÁMKA: To bude trvat 24 hodin.
9
Přiveďte kabel a připojte sonarovou sondu k chartplotteru
nebo echolotu.
POZNÁMKA: Dokud není epoxid zcela zatvrdlý, se
sonarovou sondou nepracujte.
Aktualizace softwaru
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Tato aktualizace softwaru vyžaduje čtečku paměťových karet
Garmin
®
nebo jiný chartplotter Garmin připojený přes námořní
síť Garmin.
Čtečka paměťových karet Garmin se prodává samostatně.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows
®
na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1
Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2
Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3
Vyberte možnost Stáhnout vedle softwarového balíčku, který
odpovídá vašemu chartplotteru.
POZNÁMKA: Stažení softwaru obsahuje aktualizace pro
všechna zařízení připojená k chartplotteru. Zvolte správný
balíček odpovídající chartplotteru, který chcete aktualizovat.
Můžete vybrat možnost Zobrazit všechna zařízení v tomto
balíčku, abyste mohli potvrdit, která zařízení chcete do
vašeho stahování zahrnout.
Leden 2017
Vytištěno na Tchaj-wanu 190-02162-81_0A
4
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
5
Vyberte možnost Stáhnout.
6
V případě nutnosti vyberte možnost Spustit.
7
V případě potřeby vyberte jednotku přiřazenou paměťové
kartě a vyberte možnost Další > Dokončit.
8
Extrahujte soubory na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Načtení aktualizace softwaru na paměťovou
kartu může trvat několik minut.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1
Zapněte kreslič map.
2
Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4
Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5
Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6
Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Technické údaje
Technické údaje Rozměry
Přenosový výkon 250 W (RMS)
Maximální hloubka* 244 m (800 stop)
Frekvence** 150 až 240 kHz
Rozsah provozních teplot 0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Rozsah teplot pro skladování -40 až 70 °C (-40 až 158 °F)
*Závisí na vlastnostech vody.
**Závisí na modelu chartplotteru nebo echolotu.
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin
®
a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné
známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
support.garmin.com
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Garmin Pack avec sonde GarminGT30-TM et GT8HW-IH Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu