Graco Evo Luxury Carrycot Používateľská príručka

Značka
Graco
Kategória
detský nábytok
Model
Evo Luxury Carrycot
Typ
Používateľská príručka
23
{SK VAROVANIE}
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred
použitím prečítajte pozorne tento
návod a uschovajte ho pre budúcu
potrebu. . Ak sa nimi nebudete riadiť,
môže tým byť ohrozená bezpečnosť
vášho dieťaťa.
UPOZORNENIE !
Prenosná taška sa smie používať len s
kočíkmi GRACO Evo Click Connect™,
Evo Avant Click Connect™, Evo XT
Click Connect™.
Tento výrobok je vhodný iba pre diet’a, ktoré sa
nevie samo posadit’, ani zdvihnúť sa na ruky a
kolená.
Maximálna hmotnosť dieťaťa: 9 kg.
Nepoužívajte, ak niektorá čast’ je zlomená, roz-
trhnutá alebo ak chýba.
Prenosnú vaničku nepoužívajte, ak je niektorá
jej časť pokazená, roztrhnutá, alebo chýba.
Používajte len náhradné diely a príslušenstvo
dodané alebo schválené výrobcom.
Používanie iného príslušenstva môže byť
nebezpečné.
Neumiestňujte prenosnú postieľku v blízkosti
otvoreného ohňa alebo iných zdrojov silného
tepla, ako sú elektrické vykurovacie telesá,
plynové horáky, atď
Používajte len na pevnom, vodorovnom a
suchom povrchu.
Pred umiestnením prenosnej vaničky na
podvozok kočíka sa uistite, že brzda je
aktivovaná.
Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru,
keď je prenosná vanička používaná na pod-
vozku kočíka.
Vanička NIE JE určená na dlhodobé spanie keď
sa používa na podvozku kočíka.
Nepoužívajte iný matrac ako ten, ktorý je
dodaný s prenosnou vaničkou a nepridávajte
naň iný matrac.
Nikdy neumiestňujte prenosnú vaničku na iný
podvozok ako ten, ktorý je predaný a schválený
výrobcom. Keď dieťa vkladáte do prenosnej
vaničky a vyberáte ho z nej, vždy sa uistite, že
brzda je aktivovaná.
Plastové obaly, v ktorých je produkt zabalený
uchovávajte mimo dosahu malých detí, aby sa
zabránilo riziku zadusenia.
Pravidelne kontrolujte opotrebovanie
prenosnej vaničky, najmä v spojoch. Držadlá a
spodná časť by mali byť pravidelne
kontrolované pre známky poškodenia a
opotrebovania.
Pred použitím skontrolujte správne zaistenie
všetkých zamykacích mechanizmov.
Nikdy sa nepokúšajte používať túto prenosnú
vaničku bez pripevnenia na kočík, ako je
uvedené v tomto návode.
K prenosnej vaničke nepridávajte žiadne
súčasti ani ju nijak neupravujte. Mohlo by sa
stať, že prenosná vanička nebude bezpečná.
Neumiestňujte prenosnú vaničku na vysoké
povrchy, ako sú stoly, pracovné dosky, postele,
atď., vzhľadom na riziko pádu.
Nedovoľte iným detom, aby sa hrali bez dozo
-
ru v blízkosti prenosnej tašky.
Pred premiestňovaním alebo dvíhaním sa
uistite, že je rukoväť v správnej polohe pre
používanie.
Hlava dieťaťa v prenosnej vaničke by nikdy
nemala byť nižšie než je telo dieťaťa.
24
{SK Starostlivosť a údržba}
Odstráňte matrac z prenosnej vaničky.
ČISTENIE: Odstráňte matrac z prenosnej vaničky a podložku matraca z puzdra. Očistite puzdro a
matrac vlhkou handričkou a nechajte vysušiť na vodorovnej ploche. Po vybratí podložky matraca
z puzdra, operte puzdro v rukách a nechajte odkvapkať. NEPOUŹÍVAJTE BIELIDLÁ. Na čistenie
podložky matraca použíte iba vlhkú handričku. Nikdy nežehlite.
{SK Pokyny}
Montáž - pozri strana 3, obrázky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Pripojenie prikrývky - pozri strana 4, obrázky 13, 14, 15
Pripevnenie na kočík - pozri strana 4, obrázky 16, 17
Tesný Zábal (na určitých modeloch) - pozri strana 5, obrázky 18, 19
Starostlivosť a údržba - pozri strana 5, obrázky 20, 21
{SK Zoznam dielov}
{Kľúč}
A
Strieška
B
Upevnenie kočíka
C
Rotačné tlačidlo na plátno striešky
D
Prikrývka
E
Uvoľnenie rámca
F
Matrac
G
Plachta na matrac
H
Tesný Zábal (na určitých modeloch)
/