Roland DJ-202 Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
digitálne piana
Model
DJ-202
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte sekce, nazvané „DŮLEŽITÉ POKYNY“ (Startup Guide) a „BEZPEČNÉ POUŽITÍ
PŘÍSTROJE“ (Startup Guide). Po přečtení si ponechejte dokumenty po ruce pro pozdější použití.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
02
2
Obsah
Instalace software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Systémové požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Stažení software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Stažení USB ovladače pro DJ-202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Stažení software Serato DJ Intro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instalace software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uživatelé Mac OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uživatelé Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Popis panelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sekce Browser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sekce Deck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sekce Mixer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Čelní panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zadní panel (Připojení zařízení). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Použití Serato DJ Intro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Spuštění Serato DJ Intro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Základní operace v Serato DJ Intro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Import songu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Načtení songu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Přehrávání songu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Poslech ve sluchátkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ukončení Serato DJ Intro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Práce s DJ-202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Operace s pady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hot Cue operace (HOT CUE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Operace se smyčkami (LOOP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Operace se sekvencerem (SEQUENCER). . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Operace s patternem (PATTERN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Operace INST PLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Operace se samplerem (SAMPLER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Operace s efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Změna tempa efektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Použití sekvenceru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Výběr, přehrávání, kopírování nebo mazání patternů. . . . . . 13
Editace patternu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Synchronizace tempa sekvenceru k tempu Serato DJ Intro . 14
Systémová nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zálohování a obnova dat sekvenceru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset). . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Problémy a potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hlavní specikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ohledně Manuálu
Tento manuál objasňuje základní operace při použití DJ-202 společně s
Serato DJ Intro.
Stažení Uživatelského manuálu Serato DJ Intro
1. Spusťte prohlížeč a vstupte na následující webovou stránku
Serato DJ Intro.
https://serato.com/dj/downloads
2. Klikněte na “Manuals and Downloads.
3. V sekci „Manuals & Downloads” si stáhněte Uživatelský
manuál Serato DJ Intro.
Upgrade na Serato DJ
Můžete také provést upgrade z Serato DJ Intro na Serato DJ a kontrolovat
podle DJ-202.
3
Instalace software
Systémové požadavky
Ověřte, že váš počítač splňuje systémové požadavky, než spustíte instalaci
software.
Mac OS Windows
Operační systém
macOS 10.12
OS X 10.11
OS X 10.10
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7 SP1
CPU/Clock
Intel® Core™ i7/1.07 GHz
Intel® Core™ i5/1.07 GHz
Intel® Core™ i3/1.07 GHz
Rozlišení obrazovky 1280 x 720
Paměť 4 GB
Volný prostor na
harddisku
5 GB
USB
Volný port USB 2.0
* Aktuální systémové požadavky najdete na webové stránce
Serato DJ Intro .
Stažení software
USB ovladač pro DJ-202 a Serato DJ Intro nejsou součástí balení. Můžete si
je stáhnout z webové stránky Roland nebo Serato.
Stažení USB ovladače pro DJ-202
USB ovladač pro DJ-202 je software, který zajistí výstup audio signálu z
počítače do DJ-202.
Uživatelé Mac OS
1. Spusťte prohlížeč a vstupte na následující webovou stránku
Roland, kde je podpora.
http://www.roland.com/support/
2. Vyhledejte „DJ-202.”
3. Ve stažených souborech vyhledejte „DJ-202 Driver for macOS /
OS X” a klikněte na něj.
4. Během stahování ovladače postupujte dle pokynů na
obrazovce.
Uživatelé Windows 10
1. Do USB portu DJ-202 zapojte počítač, připojený do internetu.
2. Zapněte DJ-202.
3. Během stahování ovladače postupujte dle pokynů na
obrazovce.
Uživatelé jiné verze, než Windows 10
1. Spusťte prohlížeč a vstupte na následující webovou stránku
Roland, kde je podpora.
http://www.roland.com/support/
2. Vyhledejte „DJ-202.”
3. Ve stažených souborech vyhledejte „DJ-202 Driver for Windows
**” a klikněte na něj.
4. Během stahování ovladače postupujte dle pokynů na
obrazovce.
Stažení software Serato DJ Intro
1. Spusťte prohlížeč a vstupte na následující webovou stránku
Serato DJ Intro.
https://serato.com/dj/intro/downloads
2. Klikněte na „DOWNLOAD SERATO DJ INTRO”.
3. Zadejte svou emailovou adresu a klikněte na „CONTINUE”.
4. Vložte heslo a zemi, a klikněte na „CONTINUE".
Na zadanou adresu přijde email.
5. Klikněte na „Download Serato DJ Intro”, dle pokynů v emailu.
6. Postupujte podle pokynů, uvedených na obrazovce, a stáhněte
si Serato DJ Intro.
Instalace software
Software nainstalujete následujícím postupem.
Uživatelé Mac OS
1. Rozbalte soubor USB ovladače DJ-202, který jste stáhli.
2. Vstupte do rozbalené složky a klikněte 2x na „DJ202_USBDriver.
pkg.”
Spustí se instalátor.
3. Nainstalujte software dle pokynů na obrazovce.
4. Rozbalte SW soubor Serato DJ Intro, který jste stáhli.
5. Klikněte 2x na rozbalený soubor.
Spustí se instalátor.
6. Přečtěte si licenční podmínky a jestliže s nim souhlasíte,
klikněte na [Agree].
7. Pokud se objeví následující obrazovka, přetáhněte metodou
drag and drop ikonu [Serato DJ Intro] do složky Applications.
Tím je instalace dokončena.
Uživatelé Windows
1. Klikněte pravým tlačítkem na staženou složku USB ovladače
DJ-202, a zvolte „Extract all.
Rozbalí se složka.
2. Vstupte do rozbalené složky a klikněte 2x na „Setup.exe.
Spustí se instalátor.
3. Nainstalujte software dle pokynů na obrazovce.
4. Klikněte pravým tlačítkem na staženou složku USB ovladače
Serato DJ Intro, a zvolte „Extract all.
Rozbalí se složka.
5. Klikněte 2x na rozbalený soubor.
Spustí se instalátor.
6. Přečtěte si licenční smlouvu a jestliže souhlasíte s podmínkami,
zvolte [I agree to the license terms and conditions] a klikněte
na [Install].
Spustí se instalace.
7. Objeví-li se následující dialogové okno, klikněte na [Finish].
Tím je instalace dokončena.
4
Popis panelů
Horní panel DJ-202 je rozdělen do tří sekcí podle funkcí: Browser, Deck a Mixer.
Konektor Phones je umístěn na předním panelu, a konektory pro vstup/ výstup najdete na zadním panelu.
* Symbol
indikuje funkci, použitelnou po upgradu na Serato DJ.
1
Sekce Browser
2
Sekce Deck
3
Sekce Mixer
1
2
2
3
Sekce Browser
Tyto kontrolery ovládají Serato DJ Intro a načítají songy.
2
1
1
1
Tlačítka [LOAD]
Načítají do decku song, zvolený v Serato DJ Intro.
[SHIFT] +
Seřadí knihovnu songů podle BPM.
[SHIFT] +
Seřadí knihovnu songů podle SONG.
2
Otočný selektor
Otočením tohoto ovladače posunete kurzor nahoru/ dolů. Stiskem
ovladače posunete kurzor na nižší úroveň.
[SHIFT] + stiskněte ovladač Posune kurzor na vyšší úroveň.
5
Popis panelů
Sekce Deck
Sekce decků, napravo a nalevo obsahují ovládání čtyř decků (vlevo: decky 1 a 3, vpravo: decky 2 a 4).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Kolečko joysticku
Ovládá Scratch a Pitch bend (nastavení rychlosti přehrávání).
Horní povrch
Vnější okraj
Otočení horní plochou
Je-li VINYL MODE aktivní:
Fungují operace Scratch.
Je-li VINYL MODE vypnutý:
Ovládá operate Pitch bend (rychlost přehrávání).
Otočení za vnější okraj
Provede Pitch bend.
[SHIFT] + otočení na horní ploše Rychlé posunutí místa přehrávání.
2
Tlačítko [VINYL]
Zapíná/ vypíná režim VINYL.
[SHIFT] + [SYNC] Zapíná/ vypíná režim Slip.
3
Tlačítko [SHIFT]
Pokud podržíte toto tlačítko a stisknete další tlačítko, můžete využít další
funkce.
4
Tlačítko [SYNC]
Automaticky sladí tempo (výšku) několika songů.
* Chcete-li použít funkci SYNC, musíte nejprve denovat tempo songu.
Jestliže tempo (BPM) songu nezadáte, je možné pro zadání tempa
použít funkci Tap tempo (p. 7).
[SHIFT] + [SYNC] Zruší režim SYNC.
5
Tlačítko [CUE
u
]
Určuje, přehrává nebo vyvolá dočasný bod Cue.
Když stisknete tlačítko [CUE
u
] poprvé, nastaví se bod Cue point až po
přepnutí přehrávaného songu.
Po nastavení bodu Cue point, stiskem tlačítka [CUE
u
] posunete bod Cue
point do místa, ve kterém jste tlačítko stiskli.
Pokud běží přehrávání, se stiskem tohoto tlačítka posunete na dočasný bod
Cue point a přehrávání se zastaví.
[SHIFT] + [CUE
u
]
Stisknete-li tlačítko během přehrávání, pak pokračuje znovu od začátku
songu.
Jestliže stisknete tlačítka na začátku songu, načte se předchozí song ze
seznamu songů.
6
Tlačítko [
r
]
Přehraje nebo pozastaví song.
[SHIFT] + [
r
]
Vrátí se k dočasnému bodu Cue point, a spustí přehrávání.
7
Pad Mode select
Zde můžete zvolit režim ovládání při hraní na pady.
Tlačítko [HOT CUE]
Zvolí režim Hot Cue mode (p. 11).
Stiskněte [HOT CUE]
Tlačítko: Svítí
Přiřazuje bod Hot Cue padům 1–8.
[SHIFT] + [HOT CUE]
Tlačítko: Bliká pomalu
Zvolí režim Cue loop.
Stiskněte 2x [HOT CUE]
Tlačítko: Bliká rychle
Zvolí režim Pitch play.
Stiskněte 2x [SHIFT] + [HOT CUE]
Tlačítko: Bliká vysokou rychlostí
Hot cue je přiřazen padům 1–4, a ruční smyčka padům 5–8.
Tlačítko [LOOP]
Zvolí režim Loop mode (p. 11).
Stiskněte [LOOP]
Tlačítko: Svítí
Přiřazuje smyčku padům 1–8.
[SHIFT] + [LOOP]
Tlačítko: Bliká pomalu
Zvolí režim Roll.
Stiskněte 2x [LOOP]
Tlačítko: Bliká rychle
Zvolí režim Manual Loop.
Stiskněte 2x [SHIFT] + [LOOP]
Tlačítko: Bliká vysokou rychlostí
Smyčka je přiřazena padům 1–4, a ruční smyčka padům 5–8.
Tlačítko [SEQUENCER]
Volí režim Sequencer mode (p. 11, p. 13). Pro editaci zvoleného patternu
můžete použít krokové nahrávání.
Tlačítko: Svítí
[SHIFT] + [SEQUENCER]
Tlačítko: Bliká pomalu
Zvolí režim Pattern mode (p. 11, p. 13).
Přepíná pattern sekvenceru.
Stiskněte 2x [SEQUENCER]
Tlačítko: Bliká rychle
Volí režim INST REC mode (p. 14).
Nástroje, na které hrajete na padech, se nahrávají do patternu. Zvolený
pattern pak můžete editovat v reálném čase.
Stiskněte 2x [SHIFT] + [SEQUENCER]
Tlačítko: Bliká vysokou rychlostí
Volí režim INST PLAY mode (p. 11).
Hraní na pady můžete využít k hraní na nástroje.
6
Popis panelů
Sekce Deck
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7
Pad Mode select
Tlačítko [SAMPLER]
Volí režim Sampler mode (p. 12).
Stiskněte [SAMPLER]
Tlačítko: Svítí
Přiřazuje sampler padům 1–8.
[SHIFT] + [SAMPLER]
Tlačítko: Bliká pomalu
Zvolí režim Slicer.
Stiskněte 2x [SAMPLER]
Tlačítko: Bliká rychle
Zvolí režim Slicer Loop.
Stiskněte 2x [SHIFT] + [SAMPLER]
Tlačítko: Bliká vysokou rychlostí
Sampler je přiřazena padům 1–4, a ruční smyčka padům 5–8.
8
Pady pro hru
Tyto pady slouží pro práci ve zvoleném režimu Pad mode.
9
Oblast PARAM
Zde můžete zadat hodnotu parametru, ovládaného hrou na pady.
10
Tlačítko [KEY LOCK]
Zapíná/ vypíná funkci Key lock.
* Je-li funkce Key lock aktivní, výška tónu se nemění, ani když použijete
slider Tempo pro změnu rychlosti přehrávání.
[SHIFT] + [KEY LOCK]
Určuje rozsah slideru Tempo.
Nastavení se mění v pořadí ±8% 0 16% 0 50%.
11
Tlačítka [DECK 3], [DECK 4]
Přepínají decky (levé: decky 1 a 3, pravé: decky 2 a 4).
12
Slider Tempo
Určuje rychlost přehrávání songu.
Je-li funkce Key Lock aktivní:
Mění rychlost přehrávání.
„–” strana Snižuje rychlost přehrávání.
„+” strana Zvyšuje rychlost přehrávání.
Je-li funkce Key Lock vypnutá:
Mění rychlost přehrávání, i výšku.
„–” strana Snižuje rychlost přehrávání, i výšku.
„+” strana Zvyšuje rychlost přehrávání, i výšku.
13
Oblast FX 1, FX 2
Zde můžete nastavit efekty (FX 1: decku 1, FX 2: decku 2).
Ovladač [LEVEL]
Určuje charakter efektu.
[SHIFT] + ovladač [LEVEL] Nastaví dobu, po kterou bude efekt aplikován.
Efektové tlačítko [1]–[3]
Zapíná/ vypíná efekt.
Tlačítka [SHIFT] + efekt Mění typ efektu.
Tlačítko [TAP]
Interval, v jakém stisknete toto tlačítko (Tap tempo), udává referenční
tempo efektu.
Jestliže tlačítko podržíte déle, zadané tempo se resetuje.
[SHIFT] + [TAP] Přepíná režim Eect mode (single FX/multi FX).
7
Popis panelů
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
1
Ovladače [TRIM]
Nastavení hlasitosti.
2
Ovladače [HI], [MID], [LOW]
Posilují/ ořezávají hlasitost nízko-, středo- a vysokofrekvenčního rozsahu.
3
Ovladače [FILTER]
Aplikují ltr na každý kanál.
Pokud natočíte ovladač [FILTER] doprava, uslyšíte pouze vysokofrekvenční
rozsah.
Pokud otočíte ovladačem úplně doleva, slyšíte pouze nízkofrekvenční
rozsah.
4
Tlačítka Channel [CUE]
Zapínají/ vypínají funkci Cue na jednotlivých kanálech. Zvuk kanálů, jejichž
tlačítka [CUE] svítí, jde na výstup do sluchátek.
[SHIFT] + [CUE]
Můžete zadat tempo stopy dle intervalu, v jakém opakovaně stisknete
tlačítko [CUE] (funkce Tap Tempo).
5
Kanálové fadery
Určují výstupní úroveň na kanálech.
6
Cross fader
Sloučí audio signál levého a pravého decku.
7
Ovladač [MASTER LEVEL]
Určuje úroveň na hlavním výstupu.
8
Ovladač [MIXING]
Určuje vyvážení hlasitosti kanálu, jehož tlačítko Channel [CUE] svítí, a
hlavního výstupu.
9
Ovladač [PHONES LEVEL]
Nastavuje hlasitost ve sluchátkách.
10
Ovladač [SAMPLER LEVEL]
Ovládá sampler a úroveň na výstupu nástroje.
11
Tlačítko SAMPLER [CUE]
Zapíná/ vypíná Cue pro sampler a výstup nástroje.
12
Indikátor MASTER level
Vyznačuje úroveň hlavního výstupu.
13
Oblast SEQUENCER
Tlačítko [SYNC]
Synchronizuje tempo sekvenceru k tempu Serato DJ Intro.
[SHIFT] + [SYNC] Deaktivuje synchronizaci tempa.
Tlačítko [START/STOP]
Spustí/zastaví pattern.
[SHIFT] + [START/STOP]
Interval, v jakém stisknete toto tlačítko (Tap tempo), udává tempo
sekvenceru.
Sekce Mixer
Jedná se o čtyřkanálový mix. Zde můžete upravit zvuk, míchat zvuky a zapnout/ vypnout funkci Cue ve sluchátkách.
8
Popis panelů
Zadní panel (Připojení zařízení)
MIDI zařízení
Aktivní monitor, zesilovač
Mikrofon
Počítač
1
2
3
4
5
Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna
zařízení ještě před provedením zapojení.
Čelní panel
Sluchátka
1
1
Konektory [PHONES]
Sem zapojíte sluchátka.
1
PC port
Přibaleným USB kabelem propojíte tento port s počítačem.
Po připojení je přístroj napájený z počítače.
Chcete-li zapojit jednotku do počítače, musíte nainstalovat USB ovladač.
&
“Installing the Software (p. 3)
2
Konektor MIDI OUT
Vysílá MIDI příkazy, např. signál MIDI Clock.
3
Konektory MASTER OUT L, R
Aktivní reproboxy nebo výkonový zesilovač zapojte zde.
4
Konektor MIC IN
Sem zapojte mikrofon.
MEMO
U “System Settings (p. 15) můžete zadat speciální efekty (reverb, delay),
určené pro signál mikrofonu.
5
Ovladač [MIC SENS]
Nastavuje citlivost mikrofonu na vstupu.
9
Použití Serato DJ Intro
Tento dokument objasňuje základní použití Serato DJ Intro. Podrobný popis funkcí a použití software najdete v manuálu k software Serato DJ Intro.
Spuštění Serato DJ Intro
* Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při zapínání a vypínání nástroje zvuk. Je
to běžné, nejde o závadu.
Základní operace v Serato DJ Intro
Songy, zobrazené v prohlížeči lze importovat do decku, a ovládat z DJ-202.
1
Sekce Deck
2
Panel Waveform
3
Panel Crate
4
Library (knihovna)
1
2
3
4
1
Import songu
Povíme si něco o běžném ovládání při importu songu.
* Serato DJ Intro Je několik možností, jak importovat songy. Blíže o tom
viz manuál Serato DJ Intro.
* Jestliže používáte DJ software od Serato Corporation (Scratch Live, ITCH,
Serato DJ) a už máte vytvořenou knihovnu songů, můžete ji využít tak,
jak je.
1. V Serato DJ Intro klikněte na klávesu [Files].
Vstoupíte na panel [Files] a zobrazí se soubory v počítači, i v periferních
zařízeních, připojených do něj.
2. Na panelu [Files] klikněte na složku, obsahující songy, které
chcete přidat do knihovny.
3. Metodou Drag and drop přetáhněte zvolenou složku na panel.
Vytvoří se oddíl s nově přidanými songy.
Načtení songu
Jak načíst song, který chcete poslat na výstup.
1. U DJ-202 podržte tlačítko [SHIFT] a stisknutým otočným
selektorem posuňte kurzor na panel.
2. Otočením selektoru DJ-202 přejdete na složku, obsahující
song, který chcete načíst, pak stiskněte otočný selektor.
Kurzor se posune na knihovnu.
3. Kolečkem zvolte song, který chcete načíst.
4. U DJ-202 stiskněte tlačítko [LOAD] na decku, do kterého chcete
song načíst.
1. Zapněte počítač.
2. Zapojte DJ-202 (USB port) do počítače.
Zapněte DJ-202.
3. Zapněte zařízení, připojené do DJ-202.
4. Spusťte Serato DJ Intro.
Mac OS
V Mac OS X Finder otevřete složku [Applications] a klikněte 2x na ikonu
[Serato DJ Intro].
Windows 7
V menu [Start] klikněte na ikonu [All Programs]
&
[Serato]
&
[Serato DJ Intro]
&
[Serato DJ Intro].
Windows 8.1
V náhledu [App View] klikněte na ikonu [Serato DJ Intro].
Windows 10
Na obrazovce [Start] nebo [App View] klikněte na ikonu [Serato DJ Intro].
10
Použití Serato DJ Intro
Přehrávání songu
1. Ovladače a přepínače DJ-202 nastavte následujícím způsobem.
Ovladač [MASTER LEVEL] Otočte zcela doleva
Ovladače [TRIM]
Střed
Ovladače [HI], [MID], [LOW]
Ovladače [FILTER]
Kanálové fadery Nejnižší poloha
2. Stiskem tlačítka [
r
] přehrajete načtený song.
3. Vytáhněte kanálový fader nahoru a otáčením [TRIM] doprava
nastavte hlasitost.
Určuje hlasitost, takže indikátor úrovně na kanálu svítí v oranžové části
stupnice.
4. Otočením ovladače [MASTER LEVEL] doprava nastavíte
hlasitost monitorů.
Poslech ve sluchátkách
1. Ovladače DJ-202 nastavte následujícím způsobem.
Ovladač [MIXING]
Otočte zcela doleva
Ovladač [PHONES LEVEL]
2. Stiskněte tlačítko [CUE] kanálu, který chcete sledovat.
3. Otočením ovladače [PHONES LEVEL] doprava nastavíte
hlasitost ve sluchátkách.
Ukončení Serato DJ Intro
1. Ukončete obrazovku Serato DJ Intro.
Mac OS
Vlevo nahoře v Serato DJ Intro klikněte na tlačítko [
6
] (červené: zavření).
Windows
Vpravo nahoře na obrazovce Serato DJ Intro klikněte na tlačítko [X].
Objeví se obrazovka potvrzení.
2. Kliknutím na [Yes] ukončíte Serato DJ Intro.
3. Vypněte zařízení, připojená do DJ-202.
4. Odpojením USB kabelu vypnete DJ-202.
11
Práce s DJ-202
Operace s pady
Hot Cue Operace (HOT CUE)
V režimu Hot Cue mode, můžete hot cue přiřadit padům 1–4 a ruční smyčky
pak padům 5–8.
1 2 3 4
5 6 7 8
Hot Cue
Ruční smyčka
Přiřazení Hot Cue
Zadáním bodu Hot Cue, můžete přehrávat song od zadaného místa.
Můžete načíst až 100 Hto Cue do každého songu.
1. Stiskem tlačítka [HOT CUE] se tlačítko rozsvítí.
2. Během přehrávání nebo během pauzy, stiskněte pad 1–4, který
nesvítí.
Hot Cue tím přiřadíte tomuto padu.
Hot Cue (1–4) jsou přiřazeny padům následujícím způsobem.
HOT CUE
1
HOT CUE
2
HOT CUE
3
HOT CUE
4
3. Stiskněte pad, který svítí (tedy pad, kterému je Hot Cue
přiřazen).
Od zadaného místa se spustí přehrávání.
MEMO
Jestliže podržíte tlačítko [SHIFT] a stisknete pad, přiřazený Hot Cue u
tohoto padu zrušíte.
Ruční přiřazení smyček
1. Stiskem tlačítka [HOT CUE] se tlačítko rozsvítí.
2. Pokud stisknete pad 5 během přehrávání, zadáte bod smyčky
Loop IN.
Loop
IN
Loop
OUT
Loop
EXIT
Loop
ON/OFF
3. Pokud stisknete pad 6 během přehrávání, zadáte bod smyčky
Loop OUT.
Přehrávání smyčky se spustí mezi body Loop IN a Loop OUT.
4. Chcete-li ruční smyčku zrušit, stiskněte pad 7 během
přehrávání smyčky.
Jestliže po ukončení ruční smyčky stisknete pad 7 během přehrávání,
vrátíte se na dříve zadaný bod smyčky Loop IN a spustí se přehrávání
smyčky.
5. Chcete-li ruční smyčku zrušit, stiskněte pad 8.
Pokud stisknete pad 8 po zrušení ruční smyčky, tato ruční smyčka se opět
obnoví.
Nastavení délky ruční smyčky
5 Během přehrávání můžete stisknout pad 5, a dále joystickem jemně
doladit nastavení bodu smyčky IN. Pokud znovu stisknete pad 5, vrátíte
se k přehrávání smyčky.
5 Během přehrávání můžete stisknout pad 6, a dále joystickem jemně
doladit nastavení bodu smyčky OUT. Pokud znovu stisknete pad 6,
vrátíte se k přehrávání smyčky.
Operace se smyčkami (LOOP)
V režimu Loop mode, můžete smyčky přiřadit padům 1–4 a ruční smyčky
pak padům 5–8.
1 2 3 4
5 6 7 8
Loop
Ruční smyčka
Přiřazení smyček
Můžete zadat smyčku o 1, 2, 4, nebo 8 dobách vzhledem k BPM songu.
1. Stiskem tlačítka [LOOP] se tlačítko rozsvítí.
2. Během přehrávání stiskem padu 1–4 smyčku zapnete.
Doby smyčky jsou přiřazeny padům následujícím způsobem.
1 doba 2 doby 4 doby 8 dob
3. Dalším stiskem téhož smyčku zastavíte.
Ruční přiřazení smyček
Operace je stejná, jako u ruční smyčky v režimu Hot Cue mode.
Operace se sekvencerem (SEQUENCER)
Pomocí sekvenceru, „patterny, vytvořené pomocí bicích zvuků (nástrojů)
rytmeru Roland TR-909, TR-808, TR-707, nebo TR-606, nebo samplů Serato
Sampleru, můžete editovat krokově, nebo v reálné čase.
* Podrobnosti o práci se sekvencerem viz “Using the Sequencer” (p. 13).
Operace s patternem (PATTERN)
V režimu Pattern mode, můžete přehrávat patterny (1–16), zvolené stiskem
padu.
* Blíže o přehrávání patternů, viz “Using the Sequencer” (p. 13).
Operace INST PLAY
V režimu INST PLAY mode, můžete stiskem padů hrát na nástroje (p. 13).
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a dvojím stiskem tlačítka [SEQUENCER]
vstoupíte do režimu INST PLAY.
V režimu INST PLAY mode, tlačítko bliká vysokou rychlostí.
Padům jsou přiřazeny následující nástroje.
BD SD CH OH
LT HC RS RC
2. Stiskněte pad.
12
Práce s DJ-202
Změna nástrojů
Nástrojové zvuky můžete přepínat po celých sadách.
K dispozici máte 12 sad.
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem padu zvolíte sadu.
Pomocí tlačítek PARAM [−] [+] přepínáte sady 1–8 a 9–12.
5 Svítí tlačítko PARAM [−]
Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4
Sada 5 Sada 6 Sada 7 Sada 8
5 Svítí tlačítko PARAM [+]
Sada 9 Sada 10 Sada 11 Sada 12
Operace se samplerem (SAMPLER)
V režimu Sampler mode, můžete samplery přiřadit padům 1–4 a ruční
smyčky pak padům 5–8.
1 2 3 4
5 6 7 8
Sampler
Ruční smyčka
Přiřazení sampleru
Pady můžete využít k přehrávání songů (samplů), načtených do sample
slotů Serato Sampleru.
1. U Serato DJ Intro, kliknutím na [Samples] vstoupíte na panel
Samples.
2. Stiskem [SAMPLER] se rozsvítí tlačítko.
3. Přetažením songů na panel Sampler se sample načte do
konkrétního slotu panelu Sampler.
Nastavení sampleru a načtené samply jsou uloženy.
4. Stiskněte pad.
Přehraje se sample ve slotu, který je přiřazený stisknutému padu.
Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4
5. Dalším stiskem padu přehrávání samplu zastavíte.
Ruční přiřazení smyček
Operace je stejná, jako u ruční smyčky v režimu Hot Cue mode (p. 11).
Operace s efekty
Serato DJ Intro má dvě efektové jednotky (FX 1, FX 2); FX 1 využijete pro
Deck 1, a FX 2 pro Deck 2.
Kliknutím na klávesu [DJ-FX] u Serato DJ Intro, otevřete panel DJ-FX.
1
1 1
2
3
4
5
6
7
8
1
Aktuálně zvolený typ efektu
2
Doba, po kterou je efekt aplikován
3
Stav Eect on/o (aktivní svítí)
4
Hloubka efektu
1. Chcete-li zvolit typ efektu, podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte
tlačítko [1]–[3] Decku, který chcete ovládat.
Každým stiskem tlačítka přepnete typ efektu.
FX 1 FX 2
2. Stiskem efektového tlačítka [1]–[3] zapnete efekt (svítí).
3. Pomocí ovladače [LEVEL] volíte hloubku efektu.
Ovladač [LEVEL] určuje současně hloubku tří efektů.
4. Podržte tlačítko [SHIFT] a otočením ovladače [LEVEL] nastavíte
dobu, po kterou se efekt aplikuje.
MEMO
Poklepáním na tlačítko [TAP] v požadovaném intervalu, nastavíte
hodnotu, která je základní dobou, po kterou je efekt aplikován.
Změna tempa efektu
Serato DJ Intro Umožňuje nastavit tempo efektu dvěma způsoby.
Režim Auto Tempo (standardní nastavení)
Tempo efektu je určeno podle hodnoty BPM songu.
Režim Manual Tempo
Základní tempo (hodnota BPM) efektu se nastaví v intervalu, v jakém jste
je vyklepali tlačítkem [TAP].
Přepínání režimu Tempo
5 V režimu Auto tempo mode, stiskem tlačítka [TAP] tři- nebo vícekrát
přepnete na režim Manual tempo mode. (tlačítko svítí)
5 V režimu Manual tempo mode, delším stiskem tlačítka [TAP] resetujete
tempo a přepnete na režim Auto tempo mode. (tlačítko nesvítí)
13
Práce s DJ-202
Použití sekvenceru
Pomocí sekvenceru, „patterny, vytvořené pomocí bicích zvuků (nástrojů)
rytmeru Roland TR-909, TR-808, TR-707, nebo TR-606, popř. samplů Serato
Sampleru, můžete editovat krokově, nebo v reálné čase (INST REC mode).
Co jsou to nástroje?
Zde jsou bicí zvuky, se kterými pracuje sekvencer.
BD Basový buben SD Virbl
CH
Zavřený hi-hat OH Otevřený hi-hat
LT Low Tom HC Tlesknutí
RS Rim shot RC
Ride činel
Co jsou to patterny?
„Patterny” obsahují data pro hru nástrojů a samplů, při krokovém
nahrávání nebo nahrávání v reálném čase.
Můžete vytvořit a uložit 16 patternů.
Výběr, přehrávání, kopírování nebo mazání patternů
Výběr a hraní patterny
1. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem tlačítka [SEQUENCER]
vstoupíte do režimu Pattern mode.
V režimu Pattern mode, bliká tlačítko pomalu.
2. Stiskem tlačítka Performance volíte pattern.
Patterny jsou přiřazeny padům takto.
Pattern
1
Pattern
2
Pattern
3
Pattern
4
Pattern
5
Pattern
6
Pattern
7
Pattern
8
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem padu zvolíte pattern 9–16.
Pattern
9
Pattern
10
Pattern
11
Pattern
12
Pattern
13
Pattern
14
Pattern
15
Pattern
16
3. Chcete-li přehrát zvolený pattern, stiskněte tlačítko [START/
STOP] v sekci SEQUENCER.
Pokud stisknete tlačítko znovu, přehrávání patternu se zastaví.
5 Podržíte-li pad a stisknete pad patternu, který chcete přehrát jako další,
můžete přehrát patterny postupně.
Kopírování patternu
1. Podržte tlačítko PARAM [+] a stiskněte pad zdrojového
patternu pro kopírování.
Tlačítko PARAM [+] bliká.
5 Chcete-li zvolit pattern 9–16, podržte [SHIFT] a stiskněte pad.
2. Stiskněte cílový pad pro nahrávání.
Pattern se zkopíruje.
Vymazání patternu
1. Podržte tlačítko PARAM [–] a stiskněte pad zdrojového
patternu pro vymazání.
5 Chcete-li zvolit pattern 9–16, podržte [SHIFT] a stiskněte pad.
Pattern se vymaže.
MEMO
Pokud kopírujete/ mažete během přehrávání patternu, přehraje se
cílový pattern pro kopírování nebo právě mazaný pattern.
Editace patternu
POZN.
Při editaci patternu, se tento pattern aktualizuje okamžitě, takže není
možné vrátit pattern do stavu před editací.
Jestliže máte své oblíbené patterny, které chcete uchovat, měli byste si
je zkopírovat nebo zálohovat ještě před editací (p. 16).
Krokové nahrávání (Sequencer mode)
1. Stiskem tlačítka [SEQUENCER]] se tlačítko rozsvítí.
Nyní jste v režimu Sequencer mode.
2. Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte pad nástroje, který chcete
nahrát.
Podržíte-li tlačítko [SHIFT], pomocí tlačítek PARAM [–] [+] přepnete
nástroje a samply Serato Sampleru.
5 Svítí tlačítko PARAM [−]
Samply Serato Sampleru si můžete vybrat.
S1 S2 S3 S4
S5 S6 S7 S8
* S5–8 lze zvolit v Serato DJ
5 Svítí tlačítko PARAM [+]
Můžete volit nástroje.
BD SD CH OH
LT HC RS RC
3. Stiskem padu zvolte sample, který chcete nahrát.
Stisknutý pad svítí.
Pomocí tlačítek PARAM [−] [+] přepínáte kroky, které chcete nahrát.
5 Svítí tlačítko PARAM [−]
Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4
Krok 5 Krok 6 Krok 7 Krok 8
5 Svítí tlačítko PARAM [+]
Krok 9 Krok 10 Krok 11 Krok 12
Krok 13 Krok 14 Krok 15 Krok 16
Odstranění nahraného nástroje (samplu)
Stiskem zhasne svítící pad.
4. Opakujte kroky 2-3.
* Jestliže stisknete současně tlačítka PARAM [−] [+] během přehrávání
patternu, pak svítí pad, odpovídající aktuálně znějícímu kroku (s
vyznačením padů 1–8, pokud zní 1–8, nebo padů 9–16 pokud zní
9–16), což umožňuje editovat (nahrát nebo vymazat) aktuálně znějící
krok.
Přepínání nástrojových sad
V režimu INST PLAY mode můžete přepínat sady. Blíže viz “INST PLAY
Operations” (p. 11).
14
Práce s DJ-202
Nahrávání v reálném čase (INST REC mode)
1. Stiskem tlačítka [SEQUENCER] vstoupíte do režimu INST REC.
V režimu INST PLAY mode, tlačítko bliká rychle.
2. Stiskněte tlačítko [START/STOP] v sekci SEQUENCER, chcete-li
pattern přehrát.
3. Chcete-li nástroje nahrát, uhoďte na příslušné pady.
5 Podržíte-li tlačítko [SHIFT] a stisknete tlačítko PARAM [–], přepnete
samply Serato Sampleru.
S1 S2 S3 S4
S5 S6 S7 S8
* S5–8 lze zvolit v Serato DJ
5 Podržíte-li tlačítko [SHIFT], stiskem tlačítka [PARAM [+] přepnete
nástroje.
BD SD CH OH
LT HC RS RC
Odstranění nahraného nástroje (samplu)
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte pad nástroje (samplu), který chcete zrušit.
Přepínání nástrojových sad
V režimu INST PLAY mode můžete přepínat sady. Blíže viz “INST PLAY
Operations” (p. 11).
Synchronizace tempa sekvenceru k tempu Serato DJ Intro
Stiskem tlačítko [SYNC] v sekci SEQUENCER synchronizujete tempo
sekvenceru k tempu songu, aktuálně načteného do Decku.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem tlačítka [SYNC] synchronizaci zrušíte.
15
Systémová nastavení
1. Podržte tlačítko [LOAD] na pravé straně (R kanál) sekce prohlížeče, a USB kabelem propojte DJ-202 do počítače, stále držte tlačítko
[LOAD], dokud nezačne tlačítko [START/STOP] v sekci SEQUENCER blikat.
DJ-202 je v režimu nastavení systému.
2. Stiskněte pad, odpovídající nastavení, které chcete provést.
LEDka MASTER Level svítí, což značí aktuální hodnotu nastavení.
3. Otočným selektorem změníte hodnotu nastavení.
4. Ukončíte-li nastavení, stiskněte tlačítko [START/STOP].
Všechny LEDky MASTER Level svítí, a poté začnou všechna tlačítka a pady blikat.
5. Odpojením USB kabelu vypnete DJ-202.
Pad Položka Value (Bold: standardně) Vysvětlení
L kanál
[1] Nastavení Low cut ltru mikrofonu
OFF 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
Nastavuje intenzitu Low pass ltru, aplikovaného na signál mikrofonu.
1-10
Vyšší hodnoty značí silnější efekt.
OFF Low cut ltr není aplikován.
[2] Nastavení Noise gate signálu mikrofonu
OFF 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
Nastavuje intenzitu Noise gate, aplikovaného na signál mikrofonu.
1-10
S rostoucí hodnotou budou ořezány i hlasitější zvuky.
OFF Noise gate není aplikován.
[3] Výběr efektu pro vstup z mikrofonu
OFF Reverb
Delay Delay + Reverb
Nastavuje efekt, aplikovaný na signál mikrofonu.
Reverb Reverb je aplikován.
Delay
Použije se Delay.
Delay + Reverb Delay a Reverb jsou aplikovány současně.
OFF Neaplikuje se žádný efekt.
[4] Nastavení efektu pro vstup z mikrofonu
OFF 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
Nastavuje intenzitu efektu, aplikovaného na signál mikrofonu.
1-10
Vyšší hodnoty značí hlubší efekt.
OFF Neaplikuje se žádný efekt.
[5] Nastavení Master výstupu
0 -3
-6 -12
-18
Nastavuje celkovou úroveň výstupu Master.
[6] Kalibrace (margin) krajních poloh crossfaderu
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
Stanovuje okrajové polohy dráhy crossfaderu. Vyšší hodnoty hodnotu zvýší, takže na okraji dráhy zní
crossfader více.
[7] Nastavení času v režimu Demo mode
OFF 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
Určuje dobu (minuty) od kdy byl DJ-202 naposledy použit, než vstoupil do režimu Demo mode.
Je-li zde OFF, je režim Demo neaktivní.
[8] Nastavení jasu LEDky
0 1
2 3
Nastavuje jas svítícího tlačítka, padu, nebo LEDky.
Vyšší hodnoty sníží jas.
R kanál
[1]
Nastavení režimu USB
Generic Vendor
Nastavení, odpovídající USB ovladači, který používáte.
Generic
Zvolte, pokud využíváte standardní USB ovladač, obsažený v operačním systému.
* Je-li režim USB mode nastaven na Generic, nelze použít Serato DJ Intro / Serato DJ.
Vendor
Zvolte jej, chcete-li použít speciální USB ovladač DJ-202, stažený z webových stránek
Roland.
[2] Nastavení citlivosti horní plochy kolečka joysticku
Normal Level 1
Level 2 Level 3
Level 4 Level 5
Určení citlivosti při uvolnění kolečka joysticku.
Normal Normální citlivost.
Level 1–5
Vyšší hodnoty zlepší odezvu.
16
Systémová nastavení
Pad Položka Value (Bold: standardně) Vysvětlení
R kanál [3] Backspin length (dráha návratu)
OFF Short
Normal Long
Při aplikaci délky dráhy na kolečko joysticku, umožňuje toto nastavení upravit délku jinak, než je reálná
vzdálenost při otočení kolečka joysticku.
OFF Operace se děje podle délky aktuální dráhy rotace kolečka.
Short Operace je kratší, než s hodnotou Normal.
Normal Operace odpovídá delší dráze, než je aktuální dráha rotace kolečka.
Long Operace je delší, než s hodnotou Normal.
Zálohování a obnova dat sekvenceru
Záloha
Povíme si, jak zálohovat patterny 1–16 a sady (nástrojů).
1. Podržte tlačítko SAMPLER [CUE] v sekci mixu, a USB kabelem
připojte DJ-202 do počítače.
Tlačítko [START/STOP] v sekci SEQUENCER bliká, i pady blikají.
2. V počítači vstupte na disk „Roland”.
3. Vstupte do složky „BACKUP” a všechny soubory z dj_prm_kit1.
prm through dj_prm_kit12.prm a dj_prm_ptn1.prm through
dj_prm_ptn16.prm zkopírujte do počítače.
4. Jakmile je kopírování hotovo, v počítači odpojte disk „Roland”.
5. Odpojením USB kabelu vypnete DJ-202.
Restore
Povíme si, jak obnovit zálohovaná data sekvenceru, z počítače do DJ-202.
1. Podržte tlačítko SAMPLER [CUE] v sekci mixu, a USB kabelem
připojte DJ-202 do počítače.
Tlačítko [START/STOP] v sekci SEQUENCER bliká, i pady blikají.
2. V počítači vstupte na disk „Roland”.
3. Zkopírujte záložní soubory do složky „RESTORE” na disku
„Roland”.
4. Jakmile je kopírování hotovo, v počítači odpojte disk „Roland”.
5. Stiskněte tlačítko [START/STOP] v sekci SEQUENCER.
Pady blikají střídavě a pak všechny současně.
POZN.
Dokud pady střídavě blikají, nikdy nevypínejte přístroj.
6. Odpojením USB kabelu vypnete DJ-202.
MEMO
Data sekvenceru DJ-202 jsou kompatibilní s DJ-505.
Jestliže obnovíte data sekvenceru DJ-505 do DJ-202, vlastnosti, které
nelze reprodukovat v DJ-202 se automaticky optimalizují.
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset)
Nastavení systému a patternů, uložená v DJ-202 můžete vrátit do stavu z
výroby (Factory reset).
1. Podržte tlačítko [LOAD] na levé straně (L kanál) sekce
prohlížeče, a USB kabelem propojte DJ-202 do počítače, stále
držte tlačítko [LOAD], dokud nezačne tlačítko [START/STOP] v
sekci SEQUENCER blikat.
* Chcete-li operaci zrušit, vypněte přístroj.
2. Stiskněte blikající tlačítko [START/STOP].
Spustí se operace Factory reset.
LEDka MASTER Level svítí, a poté se rozsvítí všechna tlačítka a pady.
POZN.
Dokud indikátor MASTER bliká, nikdy nevypínejte přístroj.
3. Jakmile je Factory reset hotový, odpojením kabelu DJ-202
vypnete.
17
Přílohy
Problémy a potíže
Pokud DJ-202 nefunguje způsobem, který očekáváte, zkontrolujte následující body. Jestliže není problém vyřešen, kontaktujte dealera nebo servisní
středisko Roland.
Problém Položky ke kontrole Akce Stránka
Nástroj není zapnutý Je USB kabel správně zapojený? Ověřte, že je USB kabel správně zapojený do počítače a do DJ-202. p. 8
Serato DJ se nespouští
Je Serato DJ Intro nainstalován správně?
Odinstalujte Serato DJ Intro a znovu nainstalujte.
p. 3
Používáte-li Windows, zadali jste správně uživatelský účet?
Vytvořte nový uživatelský účet s právy administrátora. Po vytvoření účtu nainstalujte USB ovladač a
Serato DJ Intro.
DJ-202 není detekován
Je USB kabel správně zapojený? Zkontrolujte, že je MIDI kabel zapojený správně.
Možná jste připojení přes USB hub? USB hub není možné použít. Připojte DJ-202 k počítači přímo USB kabelem.
Je USB ovladač nainstalován správně? Odinstalujte USB ovladač, a znovu jej nainstalujte.
p. 3
Máte Serato DJ Intro a Serato DJ aktualizovány na nejnovější verzi? Použijte nejnovější verzi Serato DJ Intro nebo Serato DJ.
Joystick nereaguje Není kolečko joysticku zašpiněné?
Je-li horní plocha kolečka joysticku nebo vaší ruky zašpiněná, nebude joystick správně reagovat. Ověřte, že je čistý
joystick i vaše ruka.
Žádný nebo slabý zvuk
Jsou správně nastaveny ovladače a fadery hlasitosti? Nastavte ovladač [TRIM], kanálový fader, crossfader i ovladač [MASTER LEVEL] do správné polohy.
p. 7
Jsou aktivní monitory nebo zesilovač připojeny správně? Zkontrolujte připojení aktivních monitorů nebo zesilovače. p. 8
Jsou aktivní monitory nebo zesilovač nastaveny správně? Zkontrolujte nastavení hlasitosti aktivních monitorů nebo zesilovače.
Zvuk je zkreslený
Je ovladač [TRIM] nastaven správně? Nastavte ovladač [TRIM] do správné polohy.
p. 7
Je ovladač [MASTER LEVEL] nastaven správně? Nastavte ovladač [MASTER LEVEL] tak, aby červená oblast indikace MASTER Level nesvítila.
Na výstupu není zvuk mikrofonu. Je ovladač [MIC SENS] nastaven správně? Nastavte ovladač [MIC SENS] na zadním panelu do správné polohy.
p. 8
Hlavní specikace
Roland DJ-202: DJ Controller
Zpracování signálu Vzorkovací frekvence = 48 kHz
Nominální vstupní úroveň MIC IN (1/4" typu phone): -60 dBu
Nominální výstupní úroveň MASTER OUT: 2,0 Vrms
Impedance na vstupu
MIC IN (Combo type): 7 kΩ nebo vyšší
Impedance na výstupu
MASTER OUT: 1 kΩ
PHONES: 22 Ω
Frekvenční odezva 48,0 kHz: 20 Hz-22 kHz (+0/-2 dB)
Konektory
Konektor MIC IN: 1/4" typu phone
Konektory MASTER OUT: RCA typu phono
Konektor PHONES Stereo 1/4“ typu phone
PC port: USB typu B
Konektor MIDI OUT
Konektor DC IN
Napájení
Napájení USB sběrnicí
Spotřeba
500 mA
Rozměry
478 (Š) x 297 (H) x 62 (V) mm
18-7/8 (W) x 11-3/4 (D) x 2-1/2 (H) palců
Hmotnost
2,1 kg
4 lbs 11 oz
Příslušenství
Začínáme
USB kabel
* 0 dBu = 0.775 Vrms
* Tento dokument objasňuje specikace produktu v době, kdy byl vydán. Pro nejnovější informace navštivte webovou stránku Roland.
/