Emos H1019 Používateľská príručka

Kategória
Videovrátne systémy
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

Systém domáceho videovrátnika
H1131
*H1131
www.emos.eu
Systém domáceho videovrátnika
Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku.
Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania.
Základné funkcie a možnosti systému:
- komunikácia majiteľa s návštevníkmi
- zvýšené bezpečie domu
- záznam návštev na SD kartu
- ovládanie elektrického dverového zámku
- vizuálna kontrola návštevníka pred vstupom do domu
- 7 "TFTLCD displej
- Hands free komunikácia
- možnosť zavesenia videotelefónu na stenu
Obsah dodávky
Po otvorení krabice sa odporúča skontrolovať jej obsah podľa nasledujúceho zoznamu:
- monitor 1 ks
- montážny rámček pre videotelefón 1 ks
- upevňovacie skrutky
- napájací zdroj 1 ks
Inštalácia
Určenie miesta inštalácie monitora
Zvoľte miesto na inštaláciu prístroja aj s ohľadom na vedenie káblov. Odporúča sa umiestnenie prístroja cca
vo výške očí budúceho užívateľa.
Inštalácia montážneho rámčeku pod videotelefón
Na miesto montáže priložte držiak a naznačte si miesta montážnych otvorov a vyvŕtajte ich. Uprostred
držiaku je nutné vytvoriť dostatočne veľký otvor pre privedenie káblov k monitoru (kábel od kamery kábel
napájacieho zdroja). Pripevnite držiak pomocou skrutiek, prípadne použite hmoždinky.
Pripojenie káblov
Kameru pripojíte k monitoru káblom, ktorý na oboch zariadeniach zasunieme do popísaných pružinových
svoriek.
Zavesenie monitora
Monitor mierne pritlačíme k držiaku tak, aby výstupky zapadli do oválnych dier na zadnej strane monitora.
Miernym zatlačením monitoru smerom nadol dôjde k jeho upevneniu.
Zapojenie prístroja do siete
Napájací zdroj zapojte do siete, ktorá vyhovuje parametrom prístroja 230V / 50Hz.
Napájací konektor (výstup zdroja) pripojte do popísanej dierky na zadnej strane videomonitoru.
Tento stav bude indikovaný svietiacou LED.
Schéma zapojenia videovrátnika
Parametre prepojovacieho vedenia
Systém videovrátnika používa tienený 8-žilový kábel. Približné maximálne vzdialenosti medzi kamerou a
monitorom vzhľadom k priemeru jednotlivých vodičov uvedené v nasledujúcej tabuľke. V miestach s
vysokou úrovňou rušenia možno na vedenie videosignálu použiť 75 Ohm koaxiálny kábel.
Priemer jadra vodiča [mm] 0,5 0,65 0,8 1
Vzdialenosť [m] 30 50 70 115
3. Záznam videa
Po zazvonení či vyvolaní obrazu sa záznam uloží na SD kartu vo formáte AVI.
Záznam možno prezerať: a) v prístroji
b) v PC (nutné pamäťovú kartu pripojiť do PC)
Údržba zariadenia
Monitor je nenáročný na údržbu. Občas sa odporúča utrieť monitor vlhkou handričkou.
Pozor!
Prístroj je nutné pred čistením uviesť do beznapäťového stavu odpojením sieťového prívodu zo siete!
Bezpečnostné upozornenia
- Videotelefón neumiestňujte v blízkosti TV prijímačov, alebo v prostredí s vysokou teplotou, či
vlhkosťou.
- Nedotýkajte sa rukou TFT LCD displeja.
- Monitor ani dvernú stanicu nerozoberajte.
- Pri priamom slnečnom svite do objektívu dvernej stanice sa obraz na videomonitore môže stať
nečitateľným.
- Prístroj nevystavujte vibráciám a pádom.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73

Emos H1019 Používateľská príručka

Kategória
Videovrátne systémy
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre