iTEC BTHF-SOLAR Užívateľská príručka

Kategória
Video hry
Typ
Užívateľská príručka
User’s Guide • Benutzerhandbuch • Uživatelská příručka
•Instrukcja obsługi • Užívateľská príručka
i-tec SOLAR - Bluetooth
MULTIPOINT Handsfree CarKit
(BTHF-SOLAR)
Safe driving
Mobile/PDA
Personal
Computer
Up to
800h
standby time
Up to
13h
talk time
Solar Charge
i-tec SOLAR - Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu. Prosíme, dôkladne si prečítajte informácie v tomto návode.
i-tec SOLAR - Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit je vybavený digitálnou technológiou pre bezdrôtovú komunikáciu. Toto handsfree
obsahuje DSP procesor (Digital Signal Procesor), ktorý eliminuje interferencie, zlepšuje príjem signálu a zaručuje vynikajúcu kvalitu zvuku.
i-tec SOLAR je prenosné, veľmi kompaktné, plne bezdrôtové a môže komunikovs dvomi ľubovoľnými mobilnými telefónmi súčasne,
ktoré podporujú Bluetooth prol Headset alebo HandsFree.
i-tec SOLAR má na zadnej strane solárny panel pre nabíjanie bez nutnosti mBluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit pripojedo
nabíjačky.
Nezabudnite: používajte handsfree bezpečne a v súlade s platnými zákonmi danej krajiny.
Obsah balenia
• Bluetooth
®
i-tec SOLAR
• nabíjačka do auta (12 / 24 V)
• prepojovací káblik pre nabíjanie (USB A-USB Mikro)
• držiak s prísavkami pre pripevnenie handsfree na sklo auta
• návod
Špecifikácie
• štandard: Bluetooth v2.1+ EDR (BlueCore 5 chip)
• solárny panel pre nabíjanie
• frekvencie: 2,4-2,480 GHz (ISM rozsah)
• maximálna operačná vzdialenosť: až 10m / Bluetooth Class II
• podporované proly: Handsfree a Headset prol 1.5
• doba hovoru: až 13 hodín
• pohotovostná doba: 800 hodín
doba nabíjania batérie:
USB kábel: približne 3 hodiny (prvé nabíjanie 3,5h);
solárny panel: asi 18h
• typ batérie: Li-Ion 3,7V/550mAh
• autonabíjačka: vstup =12-24V / výstup =5V/400mA
• reproduktor: 30 mm
• mikrofón: s funkciou potlačenia šumu a echa
• hmotnosť: 69 g
• rozmery: 98 x 55 x 17 mm
ostatné vlastnosti:
- plne duplexné (full duplex) zariadenie
- kompatibilné so všetkými v súčasnej dobe dostupnými telefónmi s Bluetooth prolom Headset alebo HandsFree
- integrovaný „chytrý“ DSP procesor (Digital Signal Procesor), eliminujúci interferencie a echo
- podpora hlasového vytáčania (pokiaľ je podporované telefónom)
- podpora opakovaného vytáčania (Redial)
- možnosť spárovania s viacerými MT (až s 8-mi MT, ale pracuje iba s poslednými dvomi spárovanými)
SK
25 - 26
- jedno tlačidlo pre príjem a ukončenie hovoru
- tlačidlo pre odmietnutie hovoru
- ovládanie hlasitosti
Dôležité upozornenie
Pred prvým použitím je nutné nabíjať handsfree carkit najmenej 3,5 hodiny!
Nabíjanie handsfree
Handsfree môžete kedykoľvek nabíjvo vašom aute pomocou autonajačky alebo cez USB port v PC/NB.
Hansfree indikuje blikaním červenej LED 1x/3s vybitie batérie (k tomuto stavu - vybitiu batérie - nedochádza vďaky solárnemu panelu,
ktorý udržuje batériu v nevybitom stave v prípade prístupu svetelných lúčov).
1. Pripojte nabíjačku do konektora pre pripojenie nabíjačky (6).
LED dióda Charge (nabíjanie batérie) (5):
a. svieti červená: batéria je málo nabitá
b. červená prestane svietiť (asi po 3h nabíjania): batéria je plne nabitá
2. Po nabití batérie odpojte nabíjačku.
LED dióda Bluetooth (5): Bliká modrá (v prípade, že je spárovaná s mobilným telefónom).
Poznámka:
1. Ak nepoužívate handsfree počas niekoľkých mesiacov, červená LED sa rozsvieti asi až po 15-35 minútach nabíjania cez kábel
2. Nabíjanie handsfree je priebežne vykonávané i pomocou solárneho panelu, ktorý je umiestnený na zadnej strane handsfree. Pri nabíjaní
počas doby asi 2h môžete hovoriť až 1h. Pomocou solárneho panelu z úplného vybitia do plného nabitia je doba nabíjania asi 18h.
POUŽÍVANIE HANDSFREE
Popis handsfree
1. Mute tlačidlo
2. zvýšenie hlasitosti (VOL+)
3. priehľadný držiak s prísavkami
4. mikrofón
5. multifunkčné tlačidlo (MFT) / pod tlačidlom
je umiestnená LED modrá a červená
6. napájací konektor ( mikro USB)
7. zníženie hlasitosti (VOL-)
8. reproduktor
Inštalácia do automobilu
1. Zasuňte miernym tlakom Handsfree do priehľadného držiaku s prísavkami do vodiacich úchytov držiaku až do krajnej polohy. Vybratie z
držiaku je opačný pohyb opäť s miernym tlakom.
2. Pritlačte Handsfree pomocou prísaviek na hladkú plochu v aute (sklo). Handsfree musí byť inštalované v smere k jeho užívateľovi tak,
aby ste ho ľahko obsluhovali počas jazdy.
Poznámka:
- doporučujeme prísavky i sklo očistiť tak, aby Handsfree pevne držal a neodpadával počas jazdy
- držiak má penové nožičky pre prípad použitia držiaku bez prísaviek – nožičky sú primárne určené pre ochranu solárneho panelu pred
poškriabaním, preto nožičky neodstraňujte
Zapnutie handsfree
Handsfree z vypnutého stavu zapnete stlačením MFT (5) počas doby 4s. Budete počuť 1x stúpajúci n a modrá LED blikne 5x a potom
začne blikať v intervale 3s – handsfree je v pohotovostnom režime (standy mode).
Poznámka: Pred prvým použitím je nutné handsfree najprv spárovať s mobilným telefónom (viď. kapitola
Párovanie).
Vypnutie handsfree
Handsfree vypnete z pohotovostného režimu stlačením MFT (5) počas doby 4s. Budete počuť 1x klesajúci tón a modrá LED Bluetooth (5)
sa zmení na červenú (5x blikne), uvoľnite MFT a handsfree sa za niekoľko sekúnd vypne.
Poznámka: V Standby režime z dôvodu ochrany a úspory batérie sa handsfree automaticky po 10 minútach vypne, ak nie je pripojený k
žiadnemu telefónu.
PÁROVANIE
Poznámka: Párovanie môžete vykonať i pokiaľ je i-tec SOLAR - Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit pripojený k nabíjačke.
Vlastné párovanie:
1. Umiestnite telefón do blízkosti handsfree (ideálna vzdialenosť je do 1m).
2. Handsfree CarKit je v počiatočnom stave vypnutý.
3. Stlačte počas doby približne 6 sekúnd MFT (5) tlačidlo. Potom, čo budete počuť dlhý tón, začne LED dióda Bluetooth (5) striedavo blikať
červeno a modro. Handsfree je teraz asi 2 minúty v párovacom režime .
4.
Ďalej postupujte podľa manuálu mobilného telefónu (MT) o nájdení a pripojení Bluetooth zariadenia (telefón nájde zariadenie ako SOLAR).
5. Pri požiadavke na heslo (PIN) zariadenia zadajte 0000.
6. rovanie je úspešné, pokiaľ prestane LED dda Bluetooth (5) striedavo blikať červeno a modro a začne blikiba modro v 3s
intervaloch. Obvykle sa na mobilnom telefóne zobrazí správa o úspešnom resp. neúspešnomrovaní a zobra sa ikonka Handsfree
(Auto) alebo Headset (Slúchadlá).
Poznámka:
1. Pokisa párovanie nepodarilo ani do 2 minút, opakujte celýrovací proces. Pokiaľ bolo párovanie úspešné, je teraz Handsfree
CarKit pripravený na používanie.
2. Udržujte MT a Handsfree v dosahu do 10m, inak dôjde k prerušeniu spojenia. Spojenie sa opäť nadviaže pri priblížení sa do 10m.
3. Strata spojenia medzi MT a Handsfre sadou sa indikuje na Handsfree tromi krátkymi zvukovými signálmi každú minútu počas doby
10minút
Príjem hovoru
Pri prichádzajúcom hovore obvykle vyzváňa Handsfree i telefón (v závislosti na danom telefóne).
1. Pre prijatie hovoru 1x krátko stlačte MFT (5).
2. Pre ukončenie hovoru 1x krátko stlačte MFT (5).
SK
27 - 28
USKUTOČNENIE HOVORU
Normálne vytáčanie
1. Vytočte požadované telefónne číslo / kontakt pomocou svojho telefónu tak, ako ste zvyknutí. Za normálnych okolností bude zvuk
prenášaný do handsfree.
2. Pre ukončenie hovoru 1x krátko stlačte MFT (5).
Hlasové vytáčanie
1. Najprv aktivujte funkciu hlasového vytáčania na vašom telefóne a nahrajte si hlasové príkazy.
Podrobnosti nájdete v návode k vášmu telefónu.
Poznámka: Pre použitie hlasoho vytáčania mutúto funkciu podporovať ti váš mobiltelefón a musíte m vo vašom telefóne
(nie na SIM karte) uložené hlasové záznamy.
2. Krátko stlačte tlačidlo MFT (5).
3. Z reproduktoru sa ozve krátky zvukový signál.
4. Vyslovte hlasový príkaz. Handsfree váš hlasový príkaz zopakuje a automaticky ho vykoná.
5. Pre ukončenie hovoru stlačte tlačidlo MFT (6).
Poznámka:
- pre ukončenie vytáčania čísla 1x dlho stlačte MFT (5)
- šumy vo vašom okolí môžu ovplyvniť funkciu hlasového vytáčania. Nahrávajte hlasové príkazy v tichom prostredí.
Opakovanie naposledy volaného čísla (Redial)
Pre opakovanie naposledy volaného čísla (Redial) stlačte 2x krátko tlačidlo MFT (5). Z reproduktoru sa ozve krátky zvukový signál.
PREPÍNANIE HOVORU MEDZI TELEFÓNOM A HANDSFREE
Z handsfree do telefónu
Súčasne stlačte tlačidlá VOL+ (2) a VOL- (7) počas doby asi 3s alebo vypnite handsfree.
Hovor bude z handsfree presmerovaný do telefónu.
Z telefónu do handsfree
Súčasne stlačte tlačidlá VOL+ (2) a VOL- (7) počas doby asi 3s alebo presmerujte priamo na MT. Hovor bude z telefónu presmerovaný do
handsfree.
Odmietnutie hovoru
Stlačte tlačidlo MFT (5) počas doby 2-3s až budete počuť krátky zvukový signál.
Ovládanie hlasitosti reproduktora
Ovládanie hlasitosti sa vykonáva pomocou tlačidiel VOL+ (2) a VOL- (7) – môžete po spárovaní i behom hovoru.
Poznámka: pokiaľ je nastavená vysoká hlasitosť, môže dochádzať k zníženiu kvality hovoru (ozvena, šumy okolitého prostredia).
Stlmenie hovoru (Mute režim)
Pre stlmenie hovoru stlačte 1x tlačidlo Mute (1). LED svieti červená. Spätný prechod do normálneho režimu vykonáte opätovným
stlačením tlačidla Mute (1) počas doby 3s a LED opäť bliká modrá.
Pridržanie hovoru
Pre použitie funkcie Pridržanie hovoru v dobe hovoru s náprotivným účastníkom 2x ktko stlačte tlačidlo MFT (5). Spätný prechod do
normálneho režimu Handsfree vykonáte opätovným 2x krátkym stlačením tlačidla MFT (5).
Pokročilé funkcie i-tec SOLAR:
A: Multipoint
i-tec SOLAR - Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit môže bspárovaný až s 8 telefónmi vybavenými technológiou Bluetooth, aktívne
pracuje len s dvomi naposledy spárovanými MT pri aktivovanej funkcii Multipoint.
Aktivácia/Deaktivácia funkcie Multipoint
Multipoint funkcia je defaultne na Handsfree vypnutá.
Multipoint aktivujte nasledovne: V Standby režime stlačte tlačidlo VOL+ (2) počas doby asi 3s. Budete počuť krátky signál.
Multipoint vypnete nasledovne: V Standby režime stlačte tlačidlo VOL- (7) počas doby asi 3s. Budete počuť krátky signál a Handsfree sa vypne.
Párovanie s dvomi MT:
1. Handsfree CarKit je v počiatočnom stave vypnutý a aktivovaná funkcia Multipoint.
2. Stlačte počas doby približne 6 sekúnd MFT (5) tlačidlo; spárujte sa s prvým MT
3. Vypnite Handsfree CarKit; následne stlačte počas doby približne 6 sekúnd MFT (5) tlačidlo; spárujte sa s druhým MT
4. Opäť vypnite Handsfree a po zapnutí (4s MFT tlačidlo –standby režim)jde k automatickému spojeniu s poslednými dvomi
spárovanými MT
POUŽITIE FUNKCIE MULTIPOINT
Prichádzajúci hovor
A: Pri prichádzajúcom hovore na jeden MT:
1. Pre prijatie hovoru 1x krátko stlačte MFT (5).
2. Pre ukončenie hovoru 1x krátko stlačte MFT (5).
3. Pri hovore a prichádzajúcom hovore na druhý MT začne vyzváňdru MT, ozve sa upozornenie na ďalší prichádzaci hovor na
Handsfree (len u niektorých typov MT) a hovor môžete prijdruhým MT.
Poznámka: Pri niektorých typoch MT je podporovaná táto funkcia : ak ukončíte hovor s prvým MT pred ukončením vyzváňania,
handsfree sa asi po 2s od ukončenia hovoru automaticky prepne na druhý MT a môžete pomocou MFT (5) hovor prijať.
Hlasové vytáčanie
Pre 1.MT: Krátko stlačte tlačidlo VOL+ (2). Vyslovte hlasový príkaz. Handsfree váš hlasový príkaz zopakuje a automaticky ho vykoná.
Pre 2.MT: Krátko stlačte tlačidlo MFT (5). Vyslovte hlasový príkaz. Handsfree váš hlasový príkaz zopakuje a automaticky ho vykoná.
Opakovanie naposledy volaného čísla (Redial)
Pre 1.MT: Pre opakovanie naposledy volaného čísla (Redial) stlačte 2x krátko tlačidlo VOL+ (2). Z reproduktoru sa ozve krátky zvuko
signál.
Pre 2.MT: Pre opakovanie naposledy volaného čísla (Redial) stlačte 2x krátko tlačidlo MFT (5). Z reproduktoru sa ozve krátky zvuko
signál.
SK
29 - 30
B:Viacnásobné párovanie / Prepínanie medzi telefónmi
i-tec SOLAR - Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit môže bspárovaný až s 8 telefónmi vybavenými technológiou Bluetooth, aktívne
pracuje len s naposledy spárovaným MT (pri vypnutej funkcii Multipoint). Párovanie s ďalším mobilným telefónom automaticky odstráni
telefón, ktorý nebol používaný najdlhšiu dobu. Teda Handsfree vždy uchováva v pamäti až 8 telefónov. Medzi spárovanými telefónmi
môžete ľahko prepínať nasledujúcimi spôsobmi:
1. Odpojením aktuálne používaných MT použitím položky „Aktívne zariadenie“ v Bluetooth menu telefónu-Odpoj.
2. Pripojem k požadovaným MT použitím položky „Spárova zariadeniav Bluetooth menu daného telefónu - Pripojiť.
C.Nabíjanie handsfree
Pre nabíjanie doporučujeme používiba autonabíjačku dodávanú k tomuto handsfree.
Bezpečnostné pokyny
- i-tec SOLAR - Bluetooth MULTIPOINT Handsfree CarKit nie je chránený proti dažďu a nie je možné ho používať vo vlhkom prostredí.
- Pozor: Nikdy neponárajte Handsfree pod vodu !!
- Nehádžte so slúchadlom ani nemeňte jeho tvar.
- Nevystavujte extrémnym teplotám. Prevádzková teplota je 0-40ºC.
- Nevhadzujte do ohňa .
- Nerozoberajte Handsfree – je to záležitosť servisu.
- Nenechávajte Handsfree deťom na hranie – malé súčiastky môžu prehltnúť.
- Handsfree používajte v aute v súlade s pravidlami cestnej prevádzky. V aute ho nedávajte na miesta airbagov
- Vypnite Handsfree pred vstupom do lietadla (ak je v lietadle použitie zakázané), v nemocniciach, v blízkosti lomov
- V prípade dlhého nepoužívania uložte Handsfree na suchom mieste (mimo extrémnych teplôt, vlhkosti a prašnosti)
Záruka
Narobok je štandardne poskytovazáruka 24 mesiacov.
Na výrobok záruka nebude uznaná pokiaľ prístroj:
- bude poškodený vodou
- bude poškodený prudkým úderom, nárazom, pádom alebo inak mechanicky poškodený
- bude umiestnený blízko ohňa
- bude inak viditeľne poškodený neodborným zásahom alebo nesprávnym zaobchádzaním
- bude mať poškodenú kabeláž
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

iTEC BTHF-SOLAR Užívateľská príručka

Kategória
Video hry
Typ
Užívateľská príručka