Powerplus WOC100000 Návod na obsluhu

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Návod na obsluhu
WOC100000 CS
Copyright © 2017 VARO S t r á n k a | 1 www.varo.com
SVĚTLOMET LED 10 W
WOC100000
1 OBLAST POUŽITÍ
Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na zahradě, v pracovně a dílně.
UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu
své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní
instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám
jen s těmito pokyny.
2 POPIS (OBR. 1)
1. Gumový chránič
2. LED
3. Povrchový kryt
4. Tlačítko On/Off
5. Stojan
6. Kabel
3 SYMBOLY
V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:
Před použitím stroje si přečtěte návod.
V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských
směrnic.
4 VAROVÁNÍ
Světlomet LED se nesmí upevňovat na stožár (sloupek). Nejvhodnější instalace je na
plot nebo stěnu, ve skladu, v dílně nebo na podobném místě.
Toto není hračka; neměly by ji používat děti. Veškeré elektronické součástky jsou již
připevněny. Nedoporučuje se otevírat pracovní svítilnu nebo měnit její konstrukci
kromě případu, že tyto práce provede profesionální elektrikář.
Nepokoušejte se vyměňovat nebo měnit světelné diody! Jestliže je ochranné sklo
prasklé nebo rozbité, je třeba je nejprve vyměnit a až poté lze pracovní svítilnu znovu
použít.
5 SEŘÍZENÍ STOJANU (OBR. 2)
Stojan pracovní svítilny LED (5) je seřiditelný. Před použitím nastavte stojan do vhodné
polohy.
POZNÁMKA: Nepřekračujte rozsah možného nastavení a vyhněte se
tak poškození stojanu.
WOC100000 CS
Copyright © 2017 VARO S t r á n k a | 2 www.varo.com
6 HLAVNÍ VYPÍNAČ (OBR. 1)
Pracovní světlo je vybaveno tlačítkem spínače On/Off (4), který je umístěn na zadní
straně pracovního světla.
Použití hlavního vypínače On/Off: 1. On 2. Off.
VAROVÁNÍ: Nedívejte se přímo do světelného paprsku. Nikdy paprskem nemiřte na
osobu nebo předmět jiný než obrobek.
Laserovým paprskem se nesmí úmyslně mířit na osoby a je třeba zabránit kontaktu
s lidským okem delšímu než 0,25 sekundy.
7 TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
WOC100000
Příkon
10 W
Napětí / frekvence
220 V 240 V ~ 50 Hz
Materiál krytu světlometu
Temperované sklo
Stupeň krytí
IP65
Životnost
>100.000 hodin
Světelnost (lumen)
900
Barevná teplota
6.500 K
Úhel světelného kužele
120°
Váha
1,406 kg
Rozměry
15,5 x 15,5 x 5,5 cm
8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové,
nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale
proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.
Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu.
Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo
u prodejce, kde a jak lze recyklovat.
1 / 1

Powerplus WOC100000 Návod na obsluhu

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Návod na obsluhu