Powerplus POWLI226 Návod na obsluhu

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Návod na obsluhu
POWLI226 CS
Copyright © 2015 VARO S t r á n k a | 1 www.varo.com
NABÍJECÍ SVĚTLOMET LED 10W
POWLI226
1 OBLAST POUŽITÍ
Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na zahradě, v pracovně a dílně.
UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu
své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní
instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám
jen s těmito pokyny.
2 POPIS (OBR. A)
1. Křídlová matice
2. Základna tvaru H
3. Křídlové šrouby
4. Držadlo
5. Zdířka nabíječky
6. Hlavní vypínač
3 SYMBOLY
V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:
Před použitím stroje si přečtěte návod.
V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských
směrnic.
4 VAROVÁNÍ
Světlomet LED se nesmí upevňovat na stožár (sloupek). Nejvhodnější instalace je na
plot nebo stěnu, ve skladu, v dílně nebo na podobném místě.
Jestliže se ochranné sklo poškodí, ihned je vyměňte.
5 MONTÁŽ LAMPY NA STOJAN
Nejprve odšroubujte černou křídlovou matici (1).
Položte lampu na základnu tvaru H (2) tak, aby byly obě štěrbiny zarovnány.
Prostrčte skrze obě štěrbiny křídlový šroub a utáhněte matici.
Povolením křídlových šroubů (3) na obou stranách lampy si můžete lampu nastavit
do požadovaného úhlu.
Utažením křídlových šroubů lampu zajistěte v konkrétní poloze.
6 NABÍJENÍ SVĚTLOMETU
Otevřete ochranný kryt a zasuňte zástrčku do zdířky nabíječky
Zapojte adaptér do vhodné zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Rozsvítí se
červená kontrolka indikující probíhající nabíjení akumulátoru.
POWLI226 CS
Copyright © 2015 VARO S t r á n k a | 2 www.varo.com
Když je akumulátor světlometu plně nabit, změní se barva kontrolky z červené na
zelenou, dokud neodpojíte nabíječku od elektrické sítě.
POZNÁMKA: Vraťte ochranný kryt zpět do zdířky nabíječky, aby se
zabránilo vniknutí vody.
7 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLOMETU
7.1 Různé režimy
Stiskněte hlavní vypínač (6).
Stiskněte hlavní vypínač ještě jednou, světlo se vypne.
8 TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
POWLI226
Příkon
10W
Materiál přední části světlometu
Tvrzené sklo
Stupeň krytí
IP44
Vysokovýkonná žárovka LED
životnost
50 000 hodin
Lumen
700
Barevná teplota
6500 K
Akumulátor
Typ
Lithium-iontový
Nabíječka pro střídavý a stejnosměrný proud
Jmenovité napětí nabíječky
Střídavý proud 220 V-240 V~50 Hz
Výstup:
7.4 V stejnosměrný proud 2600 mAh
Doba nabíjení
3 hodiny
Pracovní doba
2-5 hodin
9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové,
nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale
proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.
Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu.
Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo
u prodejce, kde a jak lze recyklovat.
Tento výrobek obsahuje článek Li-ion. Za účelem zachování přírodních zdrojů akumulátory
recyklujte nebo je likvidujte podle předpisu. Místní, státní nebo federální zákony mohou
zakazovat likvidaci baterií Li-ion s běžným odpadem. Poraďte se na svém místním úřadu
pro likvidaci odpadu, jaké jsou možnosti recyklace a/nebo likvidace.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Powerplus POWLI226 Návod na obsluhu

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Návod na obsluhu