Powerplus POWLI236 Návod na obsluhu

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Návod na obsluhu
POWLI236 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 1 www.varo.com
NABÍJECÍ SVĚTLOMET LED 20W
POWLI236
1 OBLAST POUŽITÍ
Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na zahradě, v pracovně a dílně.
UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své
vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce.
Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito
pokyny.
2 POPIS (OBR. A)
1. Křídlová matice
2. Základna tvaru H
3. Křídlové šrouby
4. Držadlo
5. Zdířka nabíječky
6. Hlavní vypínač
7. Knoflík volicího režimu
8. Kontrolka nabíjení
3 SYMBOLY
V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:
Před použitím stroje si přečtěte návod.
V souladu se základními platnými bezpečnostními normami
Evropských směrnic.
4 VAROVÁNÍ
Světlomet LED se nesmí upevňovat na stožár (sloupek). Nejvhodnější instalace je na
plot nebo stěnu, ve skladu, v dílně nebo na podobném místě.
Jestliže se ochranné sklo poškodí, ihned je vyměňte.
5 MONTÁŽ LAMPY NA STOJAN
Nejprve odšroubujte černou křídlovou matici (1).
Položte lampu na základnu tvaru H (2) tak, aby byly obě štěrbiny zarovnány.
Prostrčte skrze obě štěrbiny křídlový šroub a utáhněte matici.
Povolením křídlových šroubů (3) na obou stranách lampy si můžete lampu nastavit
do požadovaného úhlu.
Utažením křídlových šroubů lampu zajistěte v konkrétní poloze.
6 NABÍJENÍ SVĚTLOMETU
Otevřete ochranný kryt a zasuňte zástrčku do zdířky nabíječky
POWLI236 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 2 www.varo.com
Zapojte adaptér do vhodné zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Rozsvítí se
červená kontrolka indikující (8) probíhající nabíjení akumulátoru.
Když je akumulátor světlometu plně nabit, změní se barva kontrolky z červené na
zelenou, dokud neodpojíte nabíječku od elektrické sítě.
POZNÁMKA: Vraťte ochranný kryt zpět do zdířky nabíječky, aby se
zabránilo vniknutí vody.
7 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLOMETU
7.1 Různé režimy
LED 100% jas: Stiskněte hlavní vypínač (6), pracovní světlo se zapne v plném jasu.
Pracovní doba v tomto režimu je až 2,5 hodin na plné nabití.
LED 50% jas: Stiskněte knoflík volicího režimu (7), pracovní světlo zeslábne na 50%.
Pracovní doba v tomto režimu je až 3,5 hodin na plné nabití.
LED 25 % jas: Stiskněte knoflík volicího režimu (7), pracovní světlo zeslábne na
25%. Pracovní doba v tomto režimu je až 6 hodin na plné nabití.
VÝSTRAŽNÝ REŽIM LED: Stiskněte knoflík volicího režimu (7), pracovní světlo
začne blikat.
Stiskněte hlavní vypínač ještě jednou, světlo se vypne.
8 TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
POWLI236
Příkon
20W
Materiál přední části světlometu
Tvrzené sklo
Stupeň krytí
IP44
Vysokovýkonná žárovka LED
životnost
50 000 hodin
Lumen
1800/900/450
Barevná teplota
6500 K
Akumulátor
Typ
Lithium-iontový
Nabíječka pro střídavý a stejnosměrný proud
Jmenovité napětí nabíječky
Střídavý proud 100 V-240 V~50 Hz
Výstup:
9 V stejnosměrný proud 2 A
Doba nabíjení
3,5 hodiny
Pracovní doba na 25% jas
6 hodin
Pracovní doba na 50% jas
3,5 hodiny
Pracovní doba na 100 % jas
2-5 hodin
váha
0,97kg
rozměry
20x18x32,5cm
POWLI236 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 3 www.varo.com
9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové,
nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale
proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.
Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde
je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u
prodejce, kde a jak lze recyklovat.
Tento výrobek obsahuje článek Li-ion. Za účelem zachování přírodních zdrojů akumulátory
recyklujte nebo je likvidujte podle předpisu. Místní, státní nebo federální zákony mohou
zakazovat likvidaci baterií Li-ion s běžným odpadem. Poraďte se na svém místním úřadu
pro likvidaci odpadu, jaké jsou možnosti recyklace a/nebo likvidace.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

Powerplus POWLI236 Návod na obsluhu

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Návod na obsluhu