Powerplus POWLI20301 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
POWLI20301 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 1 www.varo.com
SVĚTLOMET LED 30W S ČIDLEM
POWLI20301
1 OBLAST POUŽITÍ
Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na zahradě, v pracovně a dílně.
UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své
vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce.
Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito
pokyny.
2 VAROVÁNÍ
Tento výrobek je třídy I a musí být uzemněn.
Vždy před montáží odpojte síť.
Co nejdříve vyměňte jakékoliv rozbité nebo poškozené sklo.
Po montáži nebo údržbě se ujistěte, že jsou všechna těsnění neporušená a funkční.
Nedotýkejte se lampy během používání nebo krátce po něm, protože hrozí
nebezpečí popálení.
Nezakrývejte ji papírem nebo tkaninou.
Odsuňte mimo dosah hořlavých materiálů.
Lampu nemyjte.
Nepoužívejte lampu při teplotě okolí vyšší než 45 °C a nižší než -25 °C.
Udržujte v bezpečné vzdálenosti, světlo by vám mohlo poškodit oči.
Při přesunu musí být výrobek otočen přední stranou nahoru, aby se předešlo
poškození čidla.
3 MONTÁŽ
Najdete vhodné místo pro instalaci tohoto výrobku.
Připravte síťovou kabeláž.
Pomocí montážního držáku označte středy otvorů určených k upevnění.
Vyvrtejte otvory, které jsou vhodné pro hmoždinky. Vložte hmoždinky.
Zajistěte montážní držák.
Zakončete kabeláž. (obr. 1)
Nasaďte zpět všechny kryty.
Připevněte světlomet do montážního držáku šrouby.
Zkontrolujte těsnění, ucpávky a funkčnost kabelové spojky a vyzkoušejte svítidlo.
Zapněte napájení a vyzkoušejte svítidlo.
POWLI20301 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 2 www.varo.com
4 NASTAVENÍ OSVĚTLOVACÍHO SYSTÉMU
4.1 Nastavení časovače (TIME)
Nastavení časovače TIME řídí dobu, po kterou světlomet
zůstane svítit poté, co byl detekován pohyb.
Čas lze nastavit mezi 3 sekundami a 5 minutami.
4.2 Nastavení vnějšího jasu (DAYLIGHT)
Seřízení hodnot LUX určuje, na jaké světelné úrovni
začne osvětlovací systém pracovat.
Seřízení hodnot LUX lze provést v rozmezí 10 lux až
1000 lux.
4.3 Nastavení citlivosti (SENS)
Nastavení citlivosti lze upravovat, aby se vyrovnaly sezónní
výkyvy v teplotě a aby se omezilo nechtěné spínání.
Zjišťování vzdálenosti lze nastavit od 1 m do 6 m.
5 TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
Příkon
Napětí / frekvence
Materiál krytu světlometu
Stupeň krytí
Životnost
Světelnost (lumen)
Barevná teplota
Úhel světelného kužele
Detekční úhel
váha
rozměry
6 MOŽNÉ PROBLÉMY
Pohyb horkého vzduchu např. z ventilátoru, který odvádí výpary ze sušičky, může
způsobit, že se lampa zapne, i když to není zapotřebí.
POWLI20301 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 3 www.varo.com
Lampu mohou rozsvítit i okolo projíždějící automobily (horké motory).
Lampu mohou rovněž zapnout blízké stromy a křoví, náhlé změny teploty a poryvy
větru.
Pokud je lampa umístěna pod střechu nebo pod stromy, je možné, že bude svítit i za
denního světla.
Jestliže lampa nefunguje, může to být vadou žárovky nebo pojistky nebo je závada v
elektrickém obvodu.
Je-li teplotní rozdíl mezi předmětem, jenž má být detekován, a okolním prostorem
příliš malý (například v létě), zareaguje lampa později. Oblast detekce je pak
například 5 metrů namísto 7 metrů.
Jsou-li elektromagnetické poruchy dostatečně silné (4 KV elektrostatický výboj, 3 V/m
elektromagnetické pole HF a 500V krátkodobé přepětí), může se lampa zapnout
neúmyslně.
7 ÚDRŽBA
Tento výrobek neobsahuje žádné díly, jejichž servis by mohl provádět uživatel.
Vyčistěte vlhkým hadříkem a osušte měkkou bezprašnou tkaninou nebo kuchyňskou
utěrkou.
8 DŮLEŽITÉ INFORMACE
Doporučujeme, aby instalaci a montáž svítidel prováděl kvalifikovaný elektrikář tak, aby
instalace vyhovovala aktuálním stavebním předpisům. Výrobky jsou určeny k připojení k
vedení 100-240V.
Rozbité nebo poškozené díly by se měly vyměňovat co nejdříve.
9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové,
nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale
proveďte to způsobem ekologicky bezpečným..
Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde
je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u
prodejce, kde a jak lze recyklovat.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

Powerplus POWLI20301 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu