EHEIM Quick Vacpro Návod na obsluhu

Značka
EHEIM
Kategória
mixér / kuchynský robot príslušenstvo
Model
Quick Vacpro
Typ
Návod na obsluhu
E
Stlačiť obe postranné svorky uchytenia a stiahnuť filtračný element. Prístroj môže
pritom zostať v akváriu. Odobrať jedno, alebo obidve veká z filtračného elementu
a nazbierané nečistoty dôkladne vymyť pod tečúcou vodou. Potom znovu uzavrieť
filtračný element vekami a vsadiť ho takým spôsobom, že sa napred vsunie jeho
spodná časť do jeho uloženia a potom sa jeho horná časť zaklapne až na doraz.
K čisteniu prístroja sa napred odoberú nasávacie trysky a filtračný element. Lopat-
kové koleso sa vyberie a dôkladne umyje pod tečúcou vodou. Priehradku na
batérie nechajte uzatvorenú!
Montáž
Vloženie batérií (4 kusy tužkových batérií 1,5 V)
Čistenie dna
Čistenie filtračného elementu
B
Vsadiť lopatkové koleso do uloženia lopatkového kolesa a nastrčiť nasávaciu trysku
na teleso odsávača.
C
Odobrať veko priehradky na batérie stlačením tlačidla uvolnenia/odblokovania.
Batérie vložiť podľa označenia pólov +/-.
Pozor: Pri nesprávne vložených batériách sa točí lopatkové koleso čerpadla
opačným smerom, čím sa podstatne zníži výkon nasávania.
Dbajte na to, aby sa nedostala žiadna vlhkosť do priehradky pre batérie a aby pri
uzavretí priehradky tesnenie správne sedelo. Tlačidlo uvolnenia /odblokovania musí
pritom znovu citeľne zapadnúť.
Priložené alkali-batérie postačujú pre cca 4 hodinovú prevádzku. Pri použití niklovo-
kadmiového akumulátoru činí čas chodu odsávača cca 2 hodiny.
D
Potom, ako bola nasadená nasávacia tryska - podľa potreby i predlžovacia nasáva-
cia tryska - na komoru čerpadla, je prístroj prevádzkyschopný. K čisteniu dna sa
nasávacou tryskou uvolní vložená vrstva do hĺbky asi 1 cm, pričom sa rozvíria neči-
stoty a tieto sú odsávané sacím prúdom čerpadla. Pritom zostanú užitočné baktérie
funkčné vo vloženej vrstve zeminy a/alebo piesku.
Vodotesným tlačidlom sa dá odsávač kalu pohodlne vypnúť a zapnúť. Pri vypnutí
vypadne nasiaty piesok/štrk zase naspäť na dno akvária. Vloženú vrstvu čistiť na
jednom mieste tak dlho, kým nebude do nasávacej trysky prúdiaca voda úplne čistá.
Bezpečnostné pokyny
A
veko priehradky na batérie s tlačidlom
priehradka na batérie
tlačidlo
uvolnenia/odblokovania
teleso
lopatkové koleso
uloženie lopatkového
kolesa
filtračný element
svorky uchytenia
veko (hore a dolu)
nasáva-
cia tryska
predlžovacia tryska
Odsávač kalov je použiteľný pre sladkovodné a akváriá s morskou vodou do
hĺbky vody cca 60 cm.
Priemer zrnitosti akváriového štrku nie menší ako 2 mm. Nevhodné na čistenie
piekových podloží.
Pri dlhšom nepoužívaní vyberte batérie! Za škody, ktoré vzniknú vytečením
batérií nepreberá EHEIM žiadnu záruku!
Vybité alebo vadné batérie nepatria do domového odpadu! Pri kúpe nových
batérií odovzdajte staré batérie v predajni, alebo ich odovzdajte v miestnej
zberni.
Prístroj – alebo jeho časti – nečistite v umývačke riadu. Nie je odolný voči
umývačkám riadu.
Tento výrobok sa nesmie zahodiť do normálneho domového odpadu. Zaneste
ho do Vašej miestnej zberne.
/