One For All URC 1919 TODHIBA Návod na obsluhu

Kategória
Reproduktory soundbar
Typ
Návod na obsluhu
1
URC 6820
NEDERLANDS 2 | DANSK 7 | NORSK 12 | SVERIGE 17 |
SUOMI 22 | ΕΛΛΗΝΙΚΆ 27 |  32 | TÜRKÇE 37 |
POLSKI 42 | ČESKY 47 | MAGYAR 52 |  57 |
ROMÂNĂ 62 | SLOVENSKY 67 | HRVATSKI 72 |
CODELIST 77
Open the battery door.
Insert 2 AAA batteries.
1
2
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 1 31-03-15 16:56
2
NEDERLANDS
NEDERLANDS
Bedankt voor uw aankoop van de One For All Zapper+.
De afstandsbediening beschikt over de meestgebruikte toetsen voor de bediening van uw home
entertainment-apparaten. De toetsen kunnen worden aangepast met de handige programmerings
-
functie, zodat ze precies doen wat u wilt.
U kunt bijvoorbeeld alleen het volume, de aan/uit-toets en de kanalen van uw tv in de keuken
programmeren of de bediening van uw tv, settopbox en zelfs de soundbar in de woonkamer
combineren. Er zijn 2 aan/uit-toetsen, zodat u meerdere apparaten op één afstandsbediening kunt
combineren.
LIJST MET TOETSEN
Aan/uit-toets voor de tv
Aan/uit-toets voor de settopbox
Tv-gids/EPG
Menuselectie
Omhoog, omlaag, links,
rechts, OK: navigeren door de
tv-gids
Volume omhoog,
Volume omlaag
Geluid dempen
Cijfers 0 - 9
Kanaal omhoog,
Kanaal omlaag
De invoer op uw
tv selecteren
Menu afsluiten
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 2 31-03-15 16:56
3
NEDERLANDS
LIJST MET TOETSEN
A: PROGRAMMEREN
U kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de
One For All-afstandsbediening. Dit is een snelle, eenvoudige en eenmalige installatie waarmee u een
of meerdere home entertainment-apparaten kunt bedienen. U kunt zelfs meerdere apparaten combi
-
neren op één gebruiksvriendelijke afstandsbediening. U kunt de afstandsbediening bijvoorbeeld zo
programmeren dat u met de volumetoetsen uw soundbar bedient, u de aan/uit-toets en AV-toets
kunt gebruiken voor uw tv en de rest van de toetsen betrekking hebben op uw settopbox (satelliet,
kabel of Freeview-ontvanger).
Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand
hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u
de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening
richten, zoals u hieronder ziet:
1. Houd AV en Exit (Afsluiten) ingedrukt totdat het rode lampje twee keer
knippert.
2. Druk op de toets die u wilt programmeren en laat deze los (bijvoorbeeld de
aan/uit-toets voor de tv). Het rode lampje blijft knipperen.
3. Druk op de bijbehorende toets op de originele afstandsbediening en laat
deze los*, bijvoorbeeld de aan/uit-toets.
4. Het rode lampje knippert twee keer om aan te geven dat de toets is
geprogrammeerd.
5. Herhaal stap 2 en 3 voor elke toets die u wilt programmeren. Let op: u kunt
toetsen van meerdere afstandsbedieningen programmeren, maar per toets
kunt u slechts één functie gebruiken.
6. Wanneer u alle gewenste functies hebt geprogrammeerd, houdt u de toets
OK ingedrukt totdat het rode lampje twee keer knippert.
Tips
Als het rode lampje bij stap 4 één keer lang knippert, is de functie niet juist geprogrammeerd.
Begin opnieuw bij stap 2.
Als een of meerdere toetsen na het instellen niet goed werken, kunt u de toetsen altijd opnieuw
programmeren door de procedure vanaf stap 1 te herhalen.
Als u een geprogrammeerde functie wilt verwijderen, houdt u Guide (Gids) en Menu ingedrukt
totdat het rode lampje twee keer knippert. Druk twee keer op de toets met de functie die u wilt
verwijderen.
Als een of meerdere originele afstandsbedieningen niet werken, kunt u de One For All-
afstandsbediening toch instellen via SimpleSet (B) of door een code in te stellen (C).
* Sommige afstandsbedieningen verzenden opdrachten op een andere manier. Als een functie niet kan worden
geprogrammeerd, probeert u het door de toets op de originele afstandsbediening ingedrukt te houden in
plaats van deze in te drukken en los te laten.
UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN
2 - 5 CM
GUIDE
2 - 5 CM
GUIDE
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 3 31-03-15 16:56
4
NEDERLANDS
B: SIMPLESET
Als het merk van uw apparaat in onderstaande lijst staat, kunt u het apparaat ook instellen via het
One For All SimpleSet-systeem:
UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN
Als het merk van uw apparaat niet in de lijst staat en u niet vanaf de originele afstandsbediening
kunt programmeren, gaat u verder met sectie C: via een code instellen.
TV
1 Bush
2 Grundig
3 LG
4 Panasonic
5 Philips
6 Samsung
7 Sharp
8 Sony
9 Thomson, TCL
0 Toshiba
Settopbox (satelliet, kabel, Freeview/DVB-T)
1 BSkyB / Sky Ireland / Orange
2 Canal+ / CanalSat / Digital+
3 Dream Multimedia / TechniSat
4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand
5 freebox / Tricolor TV / Vu+
6 Humax
7 Samsung
8 Sky Italia / SFR / Neuf TV
9 Sky Deutschland / Sky Österreich / T-Home / Deutsche Telekom
0 UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media
Audiosoundbars, AV-ontvangers enz.
1 Bose
2 Denon
3 LG
4 Marantz / Philips
5 Onkyo
6 Panasonic / Technics
7 Pioneer
8 Samsung
9 Sony
0 Yamaha
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 4 31-03-15 16:56
5
NEDERLANDS
UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN
Als het merk van uw apparaat niet in de lijst staat en u niet vanaf de originele afstandsbediening
kunt programmeren, gaat u verder met sectie C: via een code instellen.
B: SIMPLESET
Uw apparaat instellen
1. Schakel uw apparaat in (niet in stand-by) en richt de OFA-afstandsbediening op het apparaat.
2. Installatie:
TV -
houd de aan/uit-toets voor de tv en de STB
ingedrukt totdat het rode lampje twee keer knippert.
STB
KABEL, SATELLIET, FREEVIEW, DVBT:
houd volume + en kanaal + ingedrukt
totdat het rode lampje twee keer knippert.
AUDIO
ONTVANGER, SOUNDBAR:
houd volume - en kanaal - ingedrukt
totdat het rode lampje twee keer knippert.
3. Houd het cijfer voor het merk en het apparaat ingedrukt. Zie hiervoor de lijst aan de linkerkant
(bijvoorbeeld 6 voor een tv van het merk Samsung).
4. De afstandsbediening verzendt het aan/uit-signaal iedere 3 seconden, totdat het apparaat
wordt uitgeschakeld.
5. Laat het cijfer los, zodra het apparaat wordt uitgeschakeld.
6. Het rode lampje knippert twee keer en u kunt het apparaat nu met de afstandsbediening
bedienen.
Als een of meerdere toetsen niet werken zoals u verwacht, begint u opnieuw bij stap 2. De
afstandsbediening start met de volgende code in het geheugen.
Als u eerst een settopbox en daarna een audioapparaat hebt ingesteld, schakelt u het
audioapparaat weer in door de aan/uit-toets voor de STB 3 seconden ingedrukt te houden. Eerst
wordt de STB ingeschakeld en daarna het audioapparaat.
UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 5 31-03-15 16:56
6
NEDERLANDS
C: VIA EEN CODE INSTELLEN
Als uw merk niet in de lijst in sectie B staat, kunt u het apparaat instellen via afzonderlijke codes. Dit
doet u als volgt:
1. Schakel uw apparaat in (niet in stand-by).
2. Zoek het merk van uw apparaat in de codelijst (pagina 77 - 93). Codes worden weergegeven op
apparaattype en merk.
3. Installatie:
TV -
houd de aan/uit-toets voor de tv en de STB
ingedrukt totdat het rode lampje twee keer knippert.
STB
KABEL, SATELLIET, FREEVIEW, DVBT:
houd volume + en kanaal + ingedrukt totdat
het rode lampje twee keer knippert.
AUDIO
ONTVANGER, SOUNDBAR:
houd volume - en kanaal - ingedrukt totdat
het rode lampje twee keer knippert.
4. Voer de eerste 4-cijferige code voor uw merk in (bijvoorbeeld 0556 voor Bennett).
5. Het rode lampje knippert twee keer.
6. Richt de afstandsbediening vervolgens op uw apparaat en druk op de aan/uit-toets (of de toets
voor het dempen van het geluid*).
7. Als het apparaat wordt uitgeschakeld (of het geluid wordt gedempt*), kunt u uw afstandsbedie-
ning gebruiken. Als dit niet het geval is, herhaalt u stap 3 - 6 met de volgende code in de lijst.
Als u al een settopbox hebt ingesteld en u ook een audioapparaat wilt instellen, probeert u bij
stap 6 de toets voor het dempen van het geluid te gebruiken.
Uw One For All Zapper+ kan tot wel drie apparaten bedienen. Als u één apparaat hebt ingesteld,
bedient u het desbetreffende apparaat met alle toetsen.
Als u een tv en een settopbox hebt ingesteld, bedient u met de meeste toetsen de settopbox met
uitzondering van de aan/uit-toets voor de tv, de toetsen voor volume omhoog, omlaag en het
dempen van het geluid en de AV-toets.
Als u een tv, settopbox en audioapparaat, zoals een soundbar, hebt ingesteld, bedient u uw
audioapparaat met de toetsen voor volume omhoog, omlaag en het dempen van het geluid. Als
u de aan/uit-toets van de settopbox drie seconden ingedrukt houdt, wordt eerst de settopbox
ingeschakeld en daarna het audioapparaat.
De AV-toets is bedoeld om invoer op uw tv te selecteren. De meeste tv’s maken gebruik van een
menu waarin u invoer in een lijst kunt selecteren. Daarom bedient u de tv tijdelijk met de toetsen
voor menu omhoog, omlaag, links en rechts en de toets OK, wanneer u de AV-toets hebt ingedrukt
en er een tv en STB zijn ingesteld. Als de toets OK wordt ingedrukt of als er gedurende tien seconden
geen toets wordt ingedrukt, kunt u uw settopbox weer bedienen met deze toetsen.
UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN
NA INSTALLATIE VIA SIMPLESET OF VIA EEN CODE
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 6 31-03-15 16:56
7
DANSK
UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN
NA INSTALLATIE VIA SIMPLESET OF VIA EEN CODE
DANSK
Tak fordi du købte dette produkt fra One For All Zapper+.
Funktionerne på ernbetjeningen er de mest almindeligt brugtE knapper til at styre din hjemmeun-
derholdningsenhed, og ved hjælp af den nyttige læringsfunktion kan du tilpasse dem til at gøre,
nøjagtigt hvad du vil have dem til.
Du kan f.eks. blot lære lydstyrken, tænd/sluk og kanalerne på dit tv i køkkenet eller kombinere styring
af dit tv, din set top box og endda din Sound Bar i stuen. Der findes også 2 tænd/sluk-knapper, så du
kan kombinere mere end én enhed sammen på en enkelt ernbetjening.
TABEL OVER KNAPPER
Tænd/sluk tv
Tænd/sluk Set Top Box
Tv-guide/EPG
Menuvalg
Op, Ned, Venstre, Højre,
OK– Navigér til Tv-guiden
Lydstyrke op,
Lydstyrke ned
Slå lyd fra
Tallene 0-9
Kanal op,
Kanal ned
Vælg input på dit tv
Menuen Afslut
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 7 31-03-15 16:56
8
DANSK
A _ LÆRING
Din One For All-ernbetjening kan lære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel
ern-betjening. Dette er en hurtig og nem konfiguration, der kun skal udføres én gang, der giver dig
mulighed for at styre én eller flere af dine hjemmeunderholdings-enheder og endda kombinere flere
enheder i én brugervenlig ernbetjening - du kan f.eks. lære lydstyrkeknapperne at styre din Sound
Bar, knapperne Tænd/sluk tv og AV at styre dit tv og resten af knapperne at styre din Set Top Box
(satellit, kabel eller Freeview-modtager).
For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale ernbetjeninger ved hånden og
at deres batterier virker. For at lære funktioner skal den oprindelige ernbetjening være ca. 3 cm fra
OFA-ernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:
1. Hold AV og Afslut nede, indtil den røde LED blinker to gange.
2. Tryk på den tast, du ønsker skal lære en funktion, og slip den igen (f.eks.
knappen Tænd/sluk tv) – den røde LED blinker konstant.
3. Tryk på og slip* den tilsvarende knap på den originale ernbetjening, f.eks.
Tænd/sluk.
4. Den røde LED blinker to gange for at indikere, at knappen har lært
funktionen korrekt.
5. Gentag trin 2 og 3 for hver knap, du vil lære en funktion – husk, at du kan
lære funktioner fra flere ernbetjeninger, men kun én funktion pr. knap.
6. Nå du har indlært alle de funktioner, du har brug for, skal du trykke på
knappen OK, indtil den røde LED blinker to gange.
Tips
Hvis den røde LED viser ét lang blink i trin 4, blev funktionen ikke lært korrekt, og du skal prøve
igen fra trin 2.
Hvis du oplever, at én eller flere knapper ikke virker korrekt efter du har indstillet dem, kan du til
enhver tid gå tilbage til tilstanden indlæring og gentage proceduren fra trin 1.
Hvis du vil slette en lært funktion, skal du holde Guide og Menu nede, indtil den røde LED
blinker to gange, og derefter trykke på knappen til at slette to gange.
Hvis én eller flere af dine oprindelige ernbetjeninger ikke fungerer, kan du stadig indstille din
One For All-ernbetjening ved hjælp af Enkel opsætning (B) eller opsætning med kode (C).
* Nogle ernbetjeninger sender kommandoer forskelligt. Hvis du oplever, at en funktion ikke kan læres, kan du
prøve at holde knappen nede på den oprindelige ernbetjening i stedet for trykke og slippe.
SÅDAN INDSTILLER DU DIN FJERNBETJENING
2 - 5 CM
GUIDE
2 - 5 CM
GUIDE
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 8 31-03-15 16:56
9
DANSK
SÅDAN INDSTILLER DU DIN FJERNBETJENING
B  ENKEL INDSTILLING
Hvis mærket for din enhed er anført på listen herunder, kan du også indstille din enhed ved hjælp af
systemt One For All Enkel opsætning:
SÅDAN INDSTILLER DU DIN FJERNBETJENING
Hvis mærket for din enhed ikke er anført på listen, og du ikke kan lære fra den oprindelige ernbetje-
ning, skal du fortsætte til afsnit C – Indstilling ved hjælp af kode.
TV
1 Bush
2 Grundig
3 LG
4 Panasonic
5 Philips
6 Samsung
7 Sharp
8 Sony
9 Thomson, TCL
0 Toshiba
Set Top Box (satellit, kabel, Freeview/DVB-T)
1 BSkyB / Sky Ireland / Orange
2 Canal+ / CanalSat / Digital+
3 Dream Multimedia / TechniSat
4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand
5 freebox / Tricolor TV / Vu+
6 Humax
7 Samsung
8 Sky Italia / SFR / Neuf TV
9 Sky Deutschland / Sky Österreich / T-Home / Deutsche Telekom
0 UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media
Sound Bars til lyd, AV-modtagere osv.
1 Bose
2 Denon
3 LG
4 Marantz / Philips
5 Onkyo
6 Panasonic / Technics
7 Pioneer
8 Samsung
9 Sony
0 Yamaha
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 9 31-03-15 16:56
10
DANSK
B  ENKEL INDSTILLING
Sådan indstiller du din enhed
1. Tænd for din enhed (ikke på standby), og peg OFA-ernbetjeningen mod den.
2. For at indstille:
TV -
Hold knappen Tænd/sluk tv og Tænd/sluk STB nede,
indtil den røde LED blinker to gange.
STB
KABEL, SATELLIT, FREEVIEW, DVBT 
hold Lydstyrke + og Kanal + nede,
indtil den røde LED blinker to gange.
LYD
MODTAGER, SOUND BAR 
hold Lydstyrke – og Kanal – nede,
indtil den røde LED blinker to gange.
3. Hold nede på tallet for dit mærke og din enhed som anført til venstre (f.eks. 6 for Samsung tv).
4. Fjernbetjeningen vil sende strøm hvert 3. sekund, indtil din enhed slukker.
5. Slip tallet, så snart din enhed slukker.
6. Den røde LED blinker to gange, og din ernbetjening bør nu styre din enhed.
Hvis du oplever, at én eller flere knapper ikke virker, som du forventede, skal du starte igen fra
trin 2 – ernbetjeningen vil starte fra den næste kode i hukommelsen.
Hvis du har indstillet en Set Top Box og derefter en lydenhed, skal du for at tænde lydenheden
igen holde knappen Tænd STB nede i 3 sekunder – knappen sender strøm til din STB og derefter
til lydenheden.
SÅDAN INDSTILLER DU DIN FJERNBETJENING
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 10 31-03-15 16:56
11
DANSK
SÅDAN INDSTILLER DU DIN FJERNBETJENING
C  INDSTILLING VED HJÆLP AF KODE
Hvis dit mærke ikke er anført i afsnit B, kan du indstille din enhed ved at prøve koderne individuelt.
For at gøre dette:
1. Tænd for din enhed (ikke på standby).
2. Find mærket for din enhed på listen over koder (side 77 - 93). Koder er nævnt efter enhedstype
og mærke.
3. For at indstille:
TV -
Hold knappen Tænd/sluk tv og Tænd/sluk for STB nede,
indtil den røde LED blinker to gange.
STB
KABEL, SATELLIT, FREEVIEW, DVBT 
hold Lydstyrke + og Kanal + nede,
indtil den røde LED blinker to gange.
LYD
MODTAGER, SOUND BAR 
hold Lydstyrke – og Kanal – nede,
indtil den røde LED blinker to gange.
4. Angiv den første 4-cifrede kode, der er anført for dit mærke (f.eks. 0556 for Bennett).
5. Den røde LED blinker to gange.
6. Ret nu ernbetjeningen mod din enhed, og tryk på knappen Tænd/sluk (eller Slå lyd fra*).
7. Hvis enheder slukker (eller lyden slås fra*), er din ernbetjening klar til brug. Hvis ikke, skal du
gentage trinnene 3-6 med den næste kode på listen.
Hvis du allerede har indstillet en Set Top Box, og du også indstiller lyd, skal du prøve knappen
Slå lyd fra i trin 6.
Din One For All Zapper+ kan styre op til tre enheder. Hvis du kun indstiller én enhed, styrer alle
knapperne denne enhed.
Hvis du indstiller et tv og en Set Top Box, vil de fleste knapper styre din Set Top Box, med undtagelse
af knapperne Tænd/sluk tv, Lydstyrke op, Ned, Slå lyd fra og AV.
Hvis du indstiller et tv, en Set Top Box og en lydenhed, såsom en sound bar, styrer knapperne
Lydstyrke op, Ned og Slå lyd fra din lydenhed. Derudover, hvis du holder knappen Tænd/sluk Set Top
Box Power nede i tre sekunder, vil den først sende strøm til din Set Top Box og derefter til lydenheden.
Da AV-knappen er beregnet til at vælge input til dit tv, og de fleste tv’er bruger en menu til at vælge
fra en liste af input, styrer knapperne Menu op, Ned, Venstre, Højre og OK midlertidigt tv’et, når der
trykkes på AV-knappen, og et tv og en STB er indstillet. Hvis der ikke trykkes på OK, eller hvis der ikke
trykkes på nogen knapper i ti sekunder, vender disse knapper tilbage til at styre din Set Top Box.
SÅDAN INDSTILLER DU DIN FJERNBETJENING
EFTER INDSTILLING VED HJÆLP AF SIMPEL INDSTILLING ELLER MED KODE
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 11 31-03-15 16:56
12
NORSK
NORSK
Takk for at du kjøpte One For All Zapper+.
Fjernkontrollen har de mest brukte knapene for at du skal kunne kontrollere dine hjemmeunder-
holdningsenheter. De kan tilpasses ved hjelp av den hendige læringsfunksjonen, til å kunne brukes
akkurat slik du ønsker.
Du kan for eksempel bare lære volumet, effekten og kanalene til TV-en din på kjøkkenet, eller
kombinere kontrollen av TV-en, dekoderen og til og med volumlinjen i stuen. Det finnes også 2 PÅ/
AV-knapper for å kombinere mer enn én enhet på én enkelt ernkontroll.
TABELL OVER KNAPPER
TV PÅ/AV
Dekoder PÅ/AV
TV-guide/ EPG
Menyvalg
Opp, ned, venstre, høyre,
OK – Naviger i TV-guiden
Volum opp
Volum ned
Demp
Tallene 0-9
Kanal opp
Kanal ned
Velg inngangen
på TV-en
Avslutte meny
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 12 31-03-15 16:56
13
NORSK
TABELL OVER KNAPPER
A _ OPPÆRING
One For All-ernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra enhver annen fungerende
ernkontroll. Dette er en rask og enkel engangskonfigurasjon som gjør at du kan kontrollere én
eller flere av hjemmeunderholdningsenhetene dine, og til og med kombinere flere enheter i én og
samme ernkontroll som er lett å bruke – du kan for eksempel lære volumknappene å kontrollere
volumlinjen, TV-ens PÅ/AV-knapp og AV-knapper for å kontrollere TV-en, og resten av knappene til å
kontrollere dekoderen (satellitt, kabel eller Freeview-mottaker).
For å gjøre dette må du først sørge for at du har alle de originale ernkontrollene fremme, og at de
ikke er tomme for batteri. For å lære funksjoner må den originale ernkontrollen være omtrent 3 cm
fra OFA-ernkontrollen, og peke mot den som vist under:
1. Hold nede AV og Avslutt, til den røde lampen blinker to ganger.
2. Trykk og slipp knappen du vil skal lære en funksjon (for eksempel TV-ens
PÅ/AV-knapp) – Den røde lampen vil blinke kontinuerlig.
3. Trykk og slipp* den korresponderende tasten på den originale ernkontrol-
len, for eksempel PÅ/AV-knappen.
4. Den røde lampen vil blinke to ganger for å vise at knappen har blitt lært
riktig.
5. Gjenta trinn 2 og 3 for hver knapp du ønsker å lære – husk at du kan lære fra
forskjellige ernkontroller, men kun én funksjon per knapp.
6. Når du har lært alle funksjonene du ønsker, trykker du og holder inne
OK-knappen, til den røde lampen blinker to ganger.
Tips
Hvis den røde lampen viser ett langt blink ved trinn 4, betyr det at funksjonen ikke ble lært på
riktig måte. Prøv på nytt fra trinn 2.
Hvis du finner ut at én eller flere knapper ikke fungerer riktig etter konfigurasjonen, kan du angi
læremodusen på nytt når som helst ved å gjenta prosedyren fra trinn 1.
Hold nede Guide og Meny til den røde lampen blinker to ganger for å slette en lært funksjon,
og trykk på knappen for å slette to ganger.
• Hvis én eller flere av de originale ernkontrollene ikke virker, kan du allikevel konfigurere One For
All-ernkontrollen med SimpleSet (B) eller Kodekonfigurasjon (C).
* Noen ernkontroller sender kommandoer på en annen måte. Hvis du finner en funksjon som ikke kan læres,
prøver du å holde inne knappen på den originale ernkontrollen i stedet for å trykke og slippe.
HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN
2 - 5 CM
GUIDE
2 - 5 CM
GUIDE
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 13 31-03-15 16:56
14
NORSK
B  SIMPLESET
Hvis enheten din er av ett av merkenavnene i listen under, kan du også konfigurere enheten din med
One For All SimpleSet-systemet:
HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN
Hvis merkenavnet på enheten din ikke står i listen, og du ikke kan lære fra den originale ernkontrollen,
kan du fortsette til avsnitt C – Konfigurere med kode.
TV
1 Bush
2 Grundig
3 LG
4 Panasonic
5 Philips
6 Samsung
7 Sharp
8 Sony
9 Thomson, TCL
0 Toshiba
Dekoder (satellitt, kabel, Freeview/DVB-T)
1 BSkyB / Sky Ireland / Orange
2 Canal+ / CanalSat / Digital+
3 Dream Multimedia / TechniSat
4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand
5 freebox / Tricolor TV / Vu+
6 Humax
7 Samsung
8 Sky Italia / SFR / Neuf TV
9 Sky Deutschland / Sky Österreich / T-Home / Deutsche Telekom
0 UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media
Lydvolumlinjer, AV-mottakere, osv.
1 Bose
2 Denon
3 LG
4 Marantz / Philips
5 Onkyo
6 Panasonic / Technics
7 Pioneer
8 Samsung
9 Sony
0 Yamaha
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 14 31-03-15 16:56
15
NORSK
HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN
Hvis merkenavnet på enheten din ikke står i listen, og du ikke kan lære fra den originale ernkontrollen,
kan du fortsette til avsnitt C – Konfigurere med kode.
B  SIMPLESET
Konfigurere TV-en
1. Slå på TV-en (ikke på standby) og pek OFA-ernkontrollen mot den.
2. For å konfigurere:
TV -
hold nede TV-ens PÅ/AV-knapp og STB-PÅ/AV-knapp
til den røde lampen blinker to ganger.
STB
KABEL, SATELLITT, FREEVIEW, DVBT 
hold nede Volum + og Kanal +
til den røde lampen blinker to ganger.
LYD
MOTTAKER, VOLUMLINJE 
hold nede Volum – og Kanal –
til den røde lampen blinker to ganger.
3. Hold nede tallet for merkenavnet og enheten som er i listen over (f.eks. 6 hvis du har
Samsung-TV).
4. Fjernkontrollen vil sende PÅ/AV-kommandoen hvert 3 sekund til enheten slår seg av.
5. Så fort enheten slår seg av, slipper du tallet.
6. Den røde lampen vil blinke to ganger, og ernkontrollen skal nå styre enheten.
Hvis du finner ut at én eller flere av knappene ikke fungerer som forventet, starter du på nytt fra
trinn 2 – ernkontrollen vil starte med den neste koden i minnet.
Hvis du konfigurerer en dekoder, og deretter en lydenhet, holder du STB-PÅ/AV-knappen inne
i 3 sekunder for å slå lydenheten på igjen – knappen vil sende en STB-PÅ/AV-kommando og
deretter en lyd-PÅ/AV-kommando.
HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 15 31-03-15 16:56
16
NORSK
C  KONFIGURERE MED KODE
Hvis merkenavnet ikke er i listen i avsnitt B, kan du konfigurere enheten ved å prøve koder
individuelt. For å gjøre dette:
1. Slå på enheten (ikke på standby).
2. Finn merkenavnet på enheten din i kodelisten (sidene 77 - 93). Kodene er listet opp etter
enhetstype og merkenavn.
3. For å konfigurere:
TV -
hold nede TV-ens PÅ/AV-knapp og STB-PÅ/AV-knapp
til den røde lampen blinker to ganger.
STB
KABEL, SATELLITT, FREEVIEW, DVBT 
hold nede Volum + og Kanal +
til den røde lampen blinker to ganger.
LYD
MOTTAKER, VOLUMLINJE 
hold nede Volum – og Kanal –
til den røde lampen blinker to ganger.
4. Skriv inn den første firesifrede koden som står oppgitt ved merkenavnet (f.eks. 0556 for Bennett).
5. Den røde lampen blinker to ganger.
6. Sikt nå ernkontrollen mot enheten, og trykk på PÅ/AV-knappen (eller Demp*).
7. Hvis enheten slår seg av (eller dempes*), er ernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke gjentar du trinn
3–6 med den neste koden i listen.
Hvis du allerede har konfigurert en dekoder og du skal konfigurere lyd også, prøver du
Demp-knappen ved trinn 6.
One For All Zapper+ kan styre opptil tre enheter. Hvis du kun konfigurerer én enhet, vil alle knapper
styre den enheten.
Hvis du konfigurerer en TV og en dekoder, vil de fleste knappene styre dekoderen, med unntak av PÅ/
AV-knapp for TV, volumknappene, demp og AV.
Hvis du konfigurerer en dekoder og en lydenhet, som for eksempel en lydlinje, vil volumknappene og
demp-knappen kontrollere lydenheten. Hvis du holder nede dekoder PÅ/AV-knappen i tre sekunder,
vil den først sende PÅ/AV-kommandoen til dekoderen, og deretter til lydenheten.
Siden AV-knappen er ment for å velge TV-ens inngang, og de fleste TV-er har en liste over innganger
i en meny, vil det når AV-knappen trykkes på og en TV og en STB er konfigurert, være menyknappene
(opp, ned, venstre, høyre og OK) som midlertidig kontrollerer TV-en. Hvis OK-knappen trykkes på,
eller ingen knapp trykkes på i løpet av ti sekunder, vil disse knappene gå tilbake til å kontrollere
dekoderen.
HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN
ETTER SIMPLESET ELLER KODEKONFIGURASJON
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 16 31-03-15 16:56
17
SVERIGE
HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN
ETTER SIMPLESET ELLER KODEKONFIGURASJON
SVERIGE
Tack för att du har valt att köpa denna One For All Zapper+!
Fjärrkontrollen innehåller de oftast använda tangenterna för styrning av hemmabioenheter, som kan
anpassas med en praktiskt programmeringsfunktion för att utföra exakt det du behöver få dem att
göra.
Du kan exempelvis lägga in volym, ström och kanaler i TV:n i köket, eller kombinera styrningen av
TV:n, STB:n och till och med Sound Bar i vardagsrummet. Det finns även två strömbrytare för att du
ska kunna använda samma ärrkontroll till mer än en enhet.
KNAPPBESKRIVNINGAR
TV-ström
STB-ström
TV-guide/EPG
Menyval
Uppåt, nedåt, vänster,
höger, OK – Navigera i
TV-guiden
Volym upp,
Volym ned
Tyst
Sirorna 0 -9
Kanal upp,
Kanal ned
Välj ingång på TV:n
Avsluta meny
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 17 31-03-15 16:56
18
SVERIGE
A _ PROGRAMMERING
Du kan programmera universalärrkontrollen med valfri funktion från en annan fungerande
ärrkontroll. Det här är en snabb och enkel engångskonfiguration som gör det möjligt för dig
att styra en eller flera av dina hemmabioenheter, och till och med kombinera flera enheter till en
användarvänlig ärrkontroll – du kan exempelvis programmera volymtangenterna för att styra
Sound Bar, TV:ns ström och AV-tangenterna för att styra TV:n, och resten av tangenterna för att styra
din STB (satellit, kabel eller Freeview-mottagare).
För att göra detta ska du först se till att du har alla originalärrkontollerna nära till hands och att de
har batterier i. För att programmera funktionerna ska originalärrkontrollen vara omkring 3 cm från
OFA-ärrkontrollen och riktas mot den så som visas nedan:
1. Håll knapparna AV och Exit nedtrycka tills lysdioden blinkar två gånger.
2. Tryck på och släpp tangenten du vill programmera en funktion till
(exempelvis TV-strömtangenten) – Den röda lysdioden blinkar oavbrutet.
3. Tryck på och släpp* överensstämmande tangent på originalärrkontrollen,
exempelvis för ström.
4. Den röda lysdioden blinkar två gånger för att indikera att tangenten har
programmerats korrekt.
5. Upprepa steg 2 och 3 för varje tangent du vill programmera – kom ihåg
att du kan göra programmeringar från flera ärrkontroller, men bara en
funktion per tangent.
6. När du har lärt in alla knappar du behöver trycker du på OK-tangenten och
håller den nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.
Tips
Om den röda lysdioden blinkar en gång långsamt i steg 4, har funktionen inte programmerats
korrekt. Försök igen från steg 2.
Om du upptäcker att en eller flera tangenter inte fungerar korrekt efter konfigurationen kan du
öppna programmeringsläget igen när som helst genom att upprepa proceduren från steg 1.
För att radera en programmerad funktion håller du in Guide och Meny tills den röda lysdioden
blinkar två gånger och trycker på tangenten för att radera två gånger.
Om en eller flera av originalärrkontrollerna inte fungerar kan du ändå konfigurera One For All
Remote genom SimpleSet (B) eller kodkonfiguration (C).
* Vissa ärrkontroller skickar kommandon på andra sätt. Om du upptäcker att en funktion inte kan programmeras
kan du prova att hålla ned tangenten på originalärrkontrollen istället för att trycka och släppa.
SÅ HÄR STÄLLER DU IN FJÄRRKONTROLLEN
2 - 5 CM
GUIDE
2 - 5 CM
GUIDE
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 18 31-03-15 16:56
19
SVERIGE
SÅ HÄR STÄLLER DU IN FJÄRRKONTROLLEN
B  SIMPLESET
Om varumärket för din enhet är listat nedan kan du också konfigurera enheten med
One For All SimpleSet-systemet:
SÅ HÄR STÄLLER DU IN FJÄRRKONTROLLEN
Om varumärket för din enhet inte är listat nedan kan du också konfigurera enheten med
originalärrkontrollen. Fortsätt till avsnitt C – Konfigurera via kod.
TV
1 Bush
2 Grundig
3 LG
4 Panasonic
5 Philips
6 Samsung
7 Sharp
8 Sony
9 Thomson, TCL
0 Toshiba
STB (satellit, kabel eller Freeview/DVB-T)
1 BSkyB / Sky Ireland / Orange
2 Canal+ / CanalSat / Digital+
3 Dream Multimedia / TechniSat
4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand
5 freebox / Tricolor TV / Vu+
6 Humax
7 Samsung
8 Sky Italia / SFR / Neuf TV
9 Sky Deutschland / Sky Österreich / T-Home / Deutsche Telekom
0 UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media
Audio Sound Bar, AV-mottagare etc
1 Bose
2 Denon
3 LG
4 Marantz / Philips
5 Onkyo
6 Panasonic / Technics
7 Pioneer
8 Samsung
9 Sony
0 Yamaha
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 19 31-03-15 16:56
20
SVERIGE
B  SIMPLESET
Ställa in enheten
1. Slå på enheten (inte standby). Rikta OFA-ärrkontrollen mot den.
2. Så här installerar du den:
TV -
håll ned knapparna TV-ström och STB-ström
tills den röda lysdioden blinkar två gånger.
STB
KABEL, SATELLIT, FREEVIEW, DVBT 
håll ned knapparna för Volym + och Kanal +
tills den röda lysdioden blinkar två gånger.
LJUD
MOTTAGARE, SOUND BAR 
håll ned Volym – och Kanal – tills den röda
lysdioden blinkar två gånger.
3. Håll ned siffran för varumärket och enheten så som de visas till vänster (t.ex. 6 för Samsung-TV).
4. Fjärrkontrollen skickar ut ström var tredje sekund tills enheten stängs av.
5. Så fort enheten stängs av försvinner siffran.
6. Den röda lysdioden blinkar två gånger för att indikera att ärrkontrollen nu ska styra enheten.
Om du upptäcker att en eller flera tangenter inte fungerar som tänkt börjar du om igen från steg
2 – ärrkontrollen startar med nästa kod i minnet.
Om du ställer in en STB och en ljudenhet och du vill sätta på ljudenheten igen ska du hålla in
STB-strömbrytaren i 3 sekunder – tangenten skickar STB-strömmen och sedan ljudeffekten.
SÅ HÄR STÄLLER DU IN FJÄRRKONTROLLEN
URC6820_15 talen + Codelist_710336.indd 20 31-03-15 16:56
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104

One For All URC 1919 TODHIBA Návod na obsluhu

Kategória
Reproduktory soundbar
Typ
Návod na obsluhu