Lexibook K200 Používateľská príručka

Značka
Lexibook
Model
K200
Typ
Používateľská príručka
K200serieswww.lexibook.com
12
1
3
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
A
G
B
E
6
5
4
3
2
1
D
E
A
Objevování vaší kytary
Vyladění kytary
1. Vřeteník
2. Krk
3. Tělo
4. Bridge
5. Struny (x6)
6. Sedlo
7. Soundboard / Top
8. Soundhole
9. Pražce (x12)
10. Hmatník / hmatník
11. Matice
12. Ladicí stroje / klíče (x6)
B
B
Si
E
Mi
E
Mi
A
La
D
G
Sol
ČESKÝ
Objevte svou novou kytaru a seznamte se s různými částmi svého nástroje na první straně brožury.
Než začnete hrát, doporučuje se správně naladit kytaru, aby se
zabránilo hrát žádné špatné poznámky!
K tomu použijte ladicí klávesy v horní části krku.
Každý klíč je připojen k řetězci. Když otočíte klíč ve směru hodinových
ručiček, řetězec vytvoří nižší tón a pokud otočíte klíčem v opačném
pořadí bude produkovat vyšší tón.
Vaše kytara je správně naladěna, když jsou všechny struny zahrány v
otevřeném prostoru (bez použití prstů na pražcích), vytvořte poznámky
na schématu A.
Varování: Při otáčení kláves proti směru hodinových ručiček buďte
opatrní. jestli ty příliš mnoho, struny mohou být příliš těsné a zlomit se.
Začněte od 6. řetězce (nejtužší a nejnižší v tónu) a pokračujte až do
1. řetězec (nejtenčí a nejvyšší tón) je vyladěn. Postupujte podle pořadí
čísel uvedených v diagramu naproti.
Pokud začnete v opačný směr, vaše kytara může mít větší tendenci jít
ven melodie, jak budete hrát.
Existuje několik metod pro ladění kytary. Nejjednodušší je
v používání elektronického tuneru. Určitě to zjednoduší ladění vašeho
kytara. Pokud ho nemáte, můžete použít níže popsané metody.
Vaše kytara má šest strun (nylon): tři levé struny pro hraní nižších not a tři pravé struny pro hraní vyšší noty.
Při rozbalování se ujistěte, že jsou zahrnuty následující prvky:
1 x Guitar / 1 x Návod k použití
VÝSTRAHA: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, kravaty a štítky, nejsou součástí tohoto
postupu a měl by být zlikvidován pro bezpečnost Vašeho dítěte
a) Pomocí klavíru
Hrát střední E / Mi na klavír (střední E / Mi
je 12. bílé tlačítko, počítáno zleva
konci standardní klavírní klávesnice, která je
složen z 88 kláves). Upravte 6. řetězec (E /
Mi) šňůru, až to zní stejně. Odkazují na
na obrázku se zobrazí zbývajících pět
stejným způsobem.
- Stiskněte na 5. pražci 6. řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce,
dokud se nezobrazí zní jako 5. řetězec (La / A). Viz obr. .
- Stiskněte na pátém pražci 5. řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce,
dokud se nezobrazí zní jako 4. řetězec (Re / D). Viz obr. .
- Stiskněte na 5. pražci 4. řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce,
dokud se nezobrazí zní jako 3. řetězec (Sol / G). Viz obr. .
- Stiskněte na 4. pražci třetího řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce,
dokud se nezobrazí zní jako 2. řetězec (Si / B). Viz obr. .
- Stiskněte na 5. pražci druhého řetězce. Upravte ladící klávesu řetězce,
dokud se nezobrazí zní jako první řetězec (Mi / E). Viz obr. .
C
G
B
E
D
E
A
A
D
G
B
E
Držíte kytaru
Obecně platí, že pro praváky i leváky je kytara držena následujícím způsobem: levá ruka na krku
a pravá ruka na těle. Je možné držet kytaru levou rukou (pravá ruka na krku a vlevo)
ruku na krabici), ale budete muset změnit sedlo mostu, aby se obrátil struny. V obou případech,
držte přístroj svým brnčícím ramenem za hřbetem kytary proti tělu.
Existuje mnoho způsobů, jak udržet kytaru. Nejdůležitější je, že se cítíte pohodlně.
Můžete si také vybrat, že se postavíte s
kytarovým hrudníkem vysoko.
1 2
b) Ladění uchem (s jedním referenčním řetězcem) (viz schéma C)
Nejprve nalaďte 5. řetězec (A / La) své kytary pomocí:
1. klavír: upravte řetězec, dokud nezní stejně jako 15. bílý klíč
standardní klavírní klávesnice;
2. ladicí vidlice (A / La 440Hz): nastavte řetězec nahoru, dokud nebude
jeho tón stejný jako tón tuningovou vidlici, ale o 2 oktávy nižší.
Zahrajte si pátý řetězec, položte a držte prst mezi čtvrtým a čtvrtým
5. pražce na 6. řetězci a upravte řetězec, dokud to nezní stejně
jako 5. řetězec (A / La);
Můžete například posadit a vyrovnat
kytaru na klíně.
1. lano
2. lano
3. lano
4. lano
5. lano
6. lano
1. pražce
2. pražce
3. pražce
4. pražce
5. pražce
6. pražce
18. dotyk12. dotyk 15. dotyk 21. dotyk 26. dotyk
23 dotyk
Začněte s
tímto lanem!
1. pražce
2. pražce
3. pražce
4. pražce
5. pražce
6. pražce
K200series_IM_addendum_CZ1309_337_V02 Size : 210 (W) x 297 (H) mm
Double Side Printing
Údržba a záruka
Odkaz: K200series
Navrženo a vyvinuto v Evropě. Vyrobeno v Číně.
©LEXIBOOK®
Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte:
www.lexibook.com
LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
IM code: K200serie_IM_addendum_CZ1309
Několik základních akordů
1
2
3
4
RÉ ou D
1
3
2
DO ou C
1
3
2
MI ou E
1
3
2
4
SOL ou G
3
2
LA ou A
1
3
2
Poznámky:
• Svislá čára představuje ukazováček, který namísto stisknutí řetězce pouze špičkou prstu stiskne na všech
strunách celou délku prstu. Vodorovná čára odpovídá a řetězec, který není přehrán.
• Pro lepší hraní a lepší aplikaci tlaku na struny udržujte nehty na levé ruce dobře oříznuté.
4
FA ou F
3
2
1
4
SI ou B
3
2
1
Vaše pravá ruka
Položte pravou ruku na struny přes dírku (8). Použijte svou pravou ruku k brnění.
Palcová poloha
Poloha ostatních
prstů
Kam dát ruce
Jak strhávat struny
Rychlým pohybem zápěstí rychle přejeďte po pravé ruce struny. Každý strum odpovídá jednomu rytmu.
Řetězte struny palcem nebo hřebem (reverzní) ukazováčku. Strum ze 6. řetězce (nejsilnější / horní řetězec)
k 1. řetězci (nejtenčí / nejvyšší řetězec).
Když hrajete na kytaru, musíte dát jednu ruku na krk a další na těle.
Vaše levá ruka
Prsty levé ruky se používají k zatlačení na struny ak výběru poznámek. Je to proto
Je důležité správně umístit levou ruku, abyste měli dostatek síly v prstech.
Umístěte palcem rovně pod krk a pak ohněte ostatní prsty přes přední část krku. Proveďte
duté v ruce tak, aby vaše prsty byly umístěny přes horní část strun jako dráp. Nyní můžete stisknout tlačítko
těžší na strunách pomocí špiček prstů.
Když začnete hrát, vaše prsty nebudou použity k tvrdému stisknutí strun a to je možné
mozek se vytvoří na dosah ruky. Nebojte se, je to normální! Udržujte své nehty krátké, takže nejsou v
způsobem, když hrajete.
Aby bylo možné snadno pohybovat rukou po krku, udržujte mírnou vzdálenost mezi loktem a loktem tělo kytary.
Praxe hraje několik základních akordů. Níže uvedená schémata představují krk kytary. Dolní horizontální
linky odpovídají nižším řetězcům (tlusté struny) a těm nahoře k vyšším řetězcům (tenké struny).
svislé čáry jsou pražce. Každému prstu je přiřazeno číslo. Pomocí prstů levé ruky stiskněte tlačítko s ohledem
na čísla, která odpovídají těm, které jsou spojeny s prsty. Můžeš pak si přehrajte poznámky na různých
pražcích strun.
Povrch vašeho přístroje lze vyčistit hadříkem a ošetřit jako jiný nábytek.
Poznámka: Tento návod k obsluze uchovávejte, obsahuje důležité informace. Na tento výrobek se vztahuje naše
dvouletá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo pozáručního servisu se prosím obraťte na svého
distributora a předložte a platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na všechny výrobní materiál a výrobní vady,
s s výjimkou jakéhokoli zhoršení vyplývajícího z nedodržování návodu k použití nebo z jakéhokoli jiného návodu
Neopatrná akce prováděná na této věci (např. demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). to je Doporučujeme
uchovávat obal pro případné další odkazy. Ve snaze o zlepšování našich služeb mohl provést úpravy barev a
podrobností produktu uvedeného na obalu.
VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - malé části.
K200series_IM_addendum_CZ1309_337_V02 Size : 210 (W) x 297 (H) mm
Double Side Printing
/