Epson TM-H6000IV Používateľská príručka

Značka
Epson
Model
TM-H6000IV
Typ
Používateľská príručka
63
SK
Slovensky
Úvod
Tento výrobok je súprava káblov bezdrôtovej siete LAN pre tlačiarne Epson
TM.
Podľa príručiek k tlačiarni skontrolujte, či sa tento výrobok môže používať s
vašou tlačiarňou.
Aby ste mohli zariadenia bezpečne používať, pred použitím výrobku si
prečítajte túto príručku. Príručku majte poruke, aby ste sa do nej mohli
kedykoľvek pozrieť.
Preventívne opatrenia týkajúce sa používania
Tento výrobok sa môže používať len v nižšie uvedených krajinách:
UPOZORNENIE:
Tento výrobok nepoužívajte v iných ako nižšie uvedených krajinách.
Používanie tohto výrobku v krajine, ktorá nie je uvedená nižšie, môže byť porušením zákonov
krajiny týkajúcich sa rádiových vĺn, čo môže viesť k právnemu postihu.
Dbajte tiež na to, aby ste tento výrobok používali spolu s tlačiarňou TM určenou pre krajinu, v
ktorej budete tieto výrobky používať.
Tento výrobok nepripájajte k inému zariadeniu než k príslušnej kompatibilnej tlačiarni TM.
Pri pripojení k tlačiarni TM pre Severnú Ameriku:
Kanada, Kolumbia, Kostarika, USA
Pri pripojení k tlačiarni TM pre Európu/Oceániu:
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko,
Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, VB, Austrália, Nový Zéland
Pri pripojení k tlačiarni TM pre Japonsko:
Japonsko
Vybalenie
64
Pripojenie jednotky bezdrôtovej siete LAN
Skontrolujte, či je tlačiareň vypnutá, potom zasuňte tento výrobok do USB
konektora tlačiarne (Typ A).
Ak to spôsobuje rušenie s inými káblami alebo zlý prenos, na prepojenie
použite USB predlžovací kábel ako na obrázku. V takom prípade nasaďte
priložený gumový kryt, aby ste zabránili oddeleniu výrobku. Priloženou
lepiacou páskou tiež pripevnite jednotku bezdrôtovej siete LAN.
Pripojenie k sieti
Informácie o spôsobe pripojenia tlačiarne TM k sieti pomocou tohto výrobku
nájdete v dokumente OT-WL05 Technical Reference Guide (Technická
referenčná príručka).
Technical Reference Guide (Technická referenčná príručka) si môžete stiahnuť z
nasledujúcej adresy URL:
http://www.epson-biz.com/?prd=ot-wl05&inf=trg
USB
65
SK
Technické údaje
EPSON je registrovaná ochranná známka spoločnosti Seiko Epson
Corporation.
Exceed Your Vision je registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Seiko Epson Corporation.
Akékoľvek ďalšie ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných
vlastníkov a sú použité len na účely identifikácie. Informácie o produkte
podliehajú zmenám bez upozornenia.
©Seiko Epson Corporation 2015-2017. Všetky práva vyhradené.
Napájacie napätie
5 V jednosmer.
Spotreba prúdu
Maximálne 0,5 A
Frekvenčný
rozsah
Kanada/
Kolumbia/
Kostarika/
USA
IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz):
1 až 11 kanálov
IEEE 802.11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 kanálov) *
1
W53 (52,56,60,64 kanálov) *
2
W56 (100,104,108,112,116,132,136,140 kanálov) *
2
W58 (149,153,157,161,165 kanálov)
Európa/
Oceánia
IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz):
1 až 13 kanálov
IEEE 802.11a/n (5,0 GHz):
W52 (36,40,44,48 kanálov) *
1
W53 (52,56,60,64 kanálov) *
2,
*
3
W56 (100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,
140 kanálov) *
2
Dosah prípadného
rušenia
40 m
Vzhľad
Jednotka bezdrôtovej siete LAN:
Š × H × V: cca 67 mm × 20 mm × 10 mm
USB predlžovací kábel:
Dĺžka: 1 m
*
1
Používanie v exteriéri je zakázané (okrem Kostariky a USA).
*
2
Režim ad hoc nie je dostupný.
*
3
Používanie v exteriéri je zakázané (Európa/Austrália).
/