Powerplus POWLI240 Návod na obsluhu

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Návod na obsluhu
POWLI240 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 1 www.varo.com
SVĚTLOMET LED 30W
POWLI240
1 OBLAST POUŽITÍ
Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na zahradě, v pracovně a dílně.
UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své
vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce.
Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito
pokyny.
2 SYMBOLY
V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:
Před použitím stroje si přečtěte návod
V souladu se základními platnými bezpečnostními normami
Evropských směrnic
3 VAROVÁNÍ
Světlomet LED se nesmí upevňovat na stožár (sloupek). Nejvhodnější instalace je na
plot nebo stěnu, ve skladu, v dílně nebo na podobném místě.
Jestliže se ochranné sklo poškodí, ihned je vyměňte.
4 MONTÁŽ
4.1 Montáž světlometu
Vypněte hlavní automatický jistič.
Připevněte toto světlo dvěma šrouby max. 4 mm.
4.2 Schéma zapojení
Při montáži použijte použijte připojovací přívodní kabel, kde je neutrál modrý (N),
uzemnění zelenožluté a fáze hnědá (L), a zapojte jej tak, jak je patrné z obr. 3.
Našroubujte hlavňovou spojku přesuvné matice tak, aby se instalace utáhla. Instalaci
lze přizpůsobit průměru kabelu 8-11 mm.
Chcete-li přidat spínač, nahlédněte na obr. 4.
4.3 Montáž světlometu
Zkontrolujte správný způsob montáže na obr 1.
Zkontrolujte bezpečnou vzdálenost mezi tělesem a hořlavým povrchem při zavěšení
na stěnu nebo do rohu jako na obr. 2.
5 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLOMETU
Znovu zapněte proud.
POWLI240 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 2 www.varo.com
6 TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
POWLI240
Příkon
30W
Napětí / frekvence
220 V 240 V ~ 50 Hz
Materiál krytu světlometu
Temperované sklo
Stupeň krytí
IP65
Životnost
>50000 hodin
Světelnost (lumen)
2160
Barevná teplota
6500 K
váha
1,66kg
rozměry
18,5x22,5x12,5cm
7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové,
nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale
proveďte to způsobem ekologicky bezpečným..
Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde
je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u
prodejce, kde a jak lze recyklovat.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Powerplus POWLI240 Návod na obsluhu

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Návod na obsluhu