Hama 99046684 Návod na obsluhu

Kategória
Video hry
Typ
Návod na obsluhu
Átkapcsolás 2 vagy 4 akkuhoz
2 vagy 4 db.
Síťový adaptér: 230 V/50 Hz j
Nabíječka akumulátorů: 11 - 15 V, 500mA 6 VA
Aku typ NiCd/NiMH dop. kapacita nabíjecí čas nabíjecí proud
AAA Micro 2/4 400 - 1200 mAh 1,3 - 4,1h 350mA
AA Mignon 2/4 700 - 2400 mAh 1,2 - 4,1h 700mA
Nenabíjejte akumulátory s nižší kapacitou. Nabíjejte jen akumulátory vhodné pro
rychlonabíjení.
Univerzální rychlonabíječka, mikroprocesorem řízený režim nabíjení „mínus Delta U“, které vylučuje pře-
bíjení akumulátorů.
Při použití ve vozidle s 12 V napětím je potřeba použít kabel pro připojení do zdířky
cigaretového zapalovače.
Nabíjení:
•Nabíjejte pouze 2 popř. 4 akumulátory stejného typu, kapacity a stejné úrovně vybití. Podle počtu
kusů 2 nebo 4 musí být nastaven přepínač 2/4.
•Při nabíjení pouze 2 ks aku použijte obě levé nabíjecí pozice.
•Před nabíjením Micro/AAA aku je nutné vyklopit kontakty v horní části nabíječky.
•Nenabíjejte společně Micro/AAA a Mignon/AA!
•Po vložení aku je automaticky aktivován režim nabíjení. Tento je indikován rozsvícenou červenou
LED diodou.
•Nabíječka rozpozná vadné akumulátory červená LED dioda bliká.
•Po ukončení nabíjecího režimu se nabíječka přepíná do režimu udržovacího nabíjení aku, svítí zelená
LED dioda. Díky udržovacímu režimu nabíjení mohou aku zůstat v nabíječce a tak jsou plně nabité a
okamžitě provozuschopné.
•Nabíječka je také vybavena časovou pojistkou, která ukončí nabíjení po uplynutí max. nabíjecího času.
Důležité informace o akumulátorech:
•Akumulátory před prvním použitím nabít. Odstraňte případné izolační pásky mezi aku a kontakty
nabíječky.
•Nabíjejte jen vybité akumulátory, prodlužuje to jejich životnost.
•Úplné vybití není vhodné, např. ve svítilně.
•U akumulátorů dochází k samovybíjení, které se zvyšuje s teplotou. Proto je nejvhodnější akumulátory
skladovat při teplotě 2 8 stupňů, např. v ledničce.
•Použité akumulátory nevhazujte do odpadu, ale vraťte je prodejci.
Upozornění:
•Nenabíjejte alkalické nebo jiné jednorázové baterie. Hrozí nebezpečí exploze!
•Doporučujeme používat jen značkové akumulátory, které zaručují dlouhou životnost.
•Nezkratujte kontakty nabíječky a síťového adaptéru!
•Nabíječku chraňte před prachem a vlhkem.
•Chraňte před horkem, nepřikrývejte žádnými předměty! Nutné zajistit dostatečné množství vzduchu.
•Případnou opravu svěřte výhradně odbornému servisu, který je k tomu určen. Vadnou nabíječku v
žádném případě neopravujte sami!
•Pro odstranění nečistot používejte měkký, suchý hadřík.
•Pokud není nabíječka v nabíjecím nebo udržovacím režimu, odpojte ji ze síťové napájecí zásuvky.
Uchovávejte mimo dosah dětí!
Hálózati készülék: 230 V/50 Hz k
Akkumulátor-töltő: 11 – 15 V, 500 mA 6 VA
Az egyes akkumulátorfajták töltési ideje és töltőárama közötti összefüggés:
Akkutípus NiCd/NiMH Felv. kapacitás Töltési idő Töltőáram
AAA Mikro 2/4 400 - 1200 mAh 1,3 - 4,1 h 350 mA
AA Mignon 2/4 700 - 2400 mAh 1,2 - 4,1 h 700 mA
Az akkumulátorok csekély kapacitása alapvetően nem befolyásolja a nagy töltőáramot. Ezzel a töltövel
kizárólag NiMH és NiCd akkumulátorokat szabad tölteni!
Univerzális gyorstöltő készülék, különleges processzorvezérlésű, “Delta U”
töltésszabályozóval. Amely megakadályozza az akkumulátorok túltöltését.
Alternatív üzemmódban minden 12 V-os rendszerű gépkocsiban is műküdtethető egy
12 V-os DC-kábel használatával (Hama termékszám: 46616 - külön beszerzendő, nem tartozék)
Töltési folyamat:
•A töltőkészülékbe 2 vagy 4 db akkumulátor helyezhető be egyidejűleg töltésre. A töltésátkapcsolót
ennek Megfelelően kell beállítani 2/4 db akkuhoz.
•Ügyeljen arra, hogy egy-egy töltésre csak azonos kapacitású és azonos típusú akkumulátorokat tegy-
en. Ha csak 2 db akkut kíván tölteni, akkor mindig a bal oldali töltőfészekben helyezze el ezeket.
•Ne tegyen a töltőbe vegyesen AA (Mignon) és AAA (Mikro) típusú akkumulátorokat.
•Ha a behelyezett akkumulátoroknál biztos az érintkezési kontaktus a töltővel, akkor az üzembe hely-
ezés után a piros LED kezd világítani, ha a töltőt bedugjuk a hálózati konnektorba és a töltés
automatikusan megindul.
•Ha esetleg egy hibás akkumulátor került a töltőbe, a piros LED villogással jelzi. A hibás akkumulátort
vegye ki és tegyen a helyére egy másikat.
•A töltési idő végén a töltőkészülék automatikusan átkapcsol csepptöltésre. Ekkor az akkumulátorok
már feltöltött állapotban vannak, a töltőkészülék nem tölt tovább. A zöld LED világít.
•A kiegészítő időzítő biztonsági funkció a feltöltés végén megakadályozza a töltési idő túllépését.
További tudnivalók az akkumulátorokról:
•A mellékelt akkumulátorokat használatbavétel előtt fel kell tölteni. A töltés megkezdése előtt, az akku-
mulátorok és a töltőkészülék közötti elválasztó szigetelést kérjük, vegye ki.
•Mindig vegye figyelembe, hogy csak teljesen kisütött állapotú akkumulátorokat tegyen a töltőbe, mert
így növelhető az akkumulátorok élettartama.
•A gyengülő töltésű akkumulátorok egy bizonyos idő után már nem üzemképesek. Ne hagyja benne
a zseblámpában vagy órában vagy tűzveszélyes kisütő eszközben. Ez ugyanis az akkumulátorok
teljes tönkremeneteléhez vezet.
•Hosszabb idejű tárolás előtt célszerű az akkumulátorokat kisütni. Ne tárolja tartósan meleg helyen.
A legcélszerűbb tárolási hőmérséklet 2-8 C
o
- pl. hűtőszekrényben.
•A hibás akkumulátorokat ne dobja a háztartási szemétbe, hanem vigye el a legközelebbi szakkereske-
désbe, egy roszz akkumulátorokat gyűjtő tárolóba.
Biztonsági tudnivalók:
•Kérjük, hogy sem alkáli akkut, sem szárazelemet ne tegyen be töltésre ebbe a töltőbe, mert
töltésre kapcsolásuk robbanáshoz vezethet.
•Ajánljuk, hogy csak jóminőségű akkumulátorokat használjon, mert csak így biztosítható az optimális
töltési és kisütési periódus.
•A töltőkészülék/tápegység érintkezőit tilos rövidrezárni!
•Ne tegyen szárazelemeket a töltőbe, mert azok nem tölthetők, viszont robbanásveszélyesek.
•A töltőkészüléket csak száraz helyiségben üzemeltesse, óvja a nedvességtől és a portól.
•Ha esetleg meghibásodik a töltőkészülék, ne szedje szét, hanem bízza ßszakemberre a javítását.
•A készülék tisztításához csak száraz törlőkendőt használjon.
•Amikor nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozóját a konnektorból!.
Mivel ez a készülék elektromos eszköz, ne adja gyermek kezébe.
Kész Töltés
Töltés/piros Kész/zöld
»Delta 2/4« »Delta 2/4«
Kész
Töltés
Nabíjení/červená
Přepnutí 2 nebo 4 aku
Nabíjení ukončeno/zelená
2 nebo 4 ks
Nabíjení
ukončeno
Nabíjení
Töltés/piros
Kész/zöld
Poz. AA
Poz. AAA
Zasilacz: 230 V/50 Hz
Ładowarka do akumulatorów: 11 - 15 V, 500 mA 6 VA
Typ akumulatora NiCd/NiMH Moc Czas ładowania Prąd ładowania
AAA Micro 2 / 4 ab 400-1200 mAh 1,3 - 4,1 h 350 mA
AA Mignon 2 / 4 ab 700-2400 mAh 1,2 - 4,1 h 700 mA
Akumulatory o mniejszej mocy nie powinny być ładowane w „Delta 2/4 ze względu na wysoką wartość
natęźenia pradu! Urządzenie moźe ładować jedynie akumulatorki NiMH wzgl. NiCd.
Uniwersalna szybka ładowarka z dokładną regulacją ładowania, sterowana
procesorowo.
Moźliwość korzystania z ładowarki w samochodach posiadających gniazdo 12 V.
Proces ładowania:
•Jednocześnie można ładować 2 lub 4 akumulatory tego samego typu, mocy i o równym stanie nałado-
wania. Przełącznik powinien być przy tym ustawiony, odpowiednio do ilości ładowanych akumula-
torów, na pozycję 2 lub 4. Akumulatory należy ładować parami.
•Jeżeli ładowane są tylko 2 akumulatory, najpierw należy zapełnić lewą komorę.
•W celu naładowania akumulatorów Micro/AAA najpierw należy złożyć mostek.
•Nie mieszać akumulatorów AA z AAA.
•Po włoźeniu akumulatorów rozpoczyna się automatyczne ładowanie. Zapala się czerwona kontrolka.
•W przypadku awarii jednego lub paru akumulatorów mruga czerwona dioda. Wyjąć uszkodzony aku-
mulator i rozpocząć ładowanie od nowa.
•Dodatkowa funkcja czasowego wyłącznika bezpieczeńtwa uaktywnia się w momencie przekroczenia
czasu ładowania.
Uwagi dotyczące akumulatorów:
•Załączone akumulatory należy przed pierwszym użyciem naładować. Folię izolacyjną między akumu-
latorami a ładowarką należy usunąć.
•Unikać przeładowania: naładowane akumulatory należy wyjmować z urządzenia.
•Unikać zbyt niskiego rozładowania akumulatorów. Nie rozładowywać akumulatorów do końca za
pomocą latarek, zegarków lub alarmów przeciwpożarowych, gdyż może to spowodować uszkodzenie
akumulatorów.
•Akumulatory rozładowują się same. Im wyższa temperatura otoczenia tym szybciej to następuje.
Akumulatory należy przechowywać w temperaturze 2 do 8 stopni, np. w lodówce.
•Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, nie wrzucać do śmieci!
Środki ostrożności:
•Nie naleźy ładowáć akumulatorków alkalicznych lub zwykłych baterii jednorazowych, gdyź grozi to
wybuchem!
•Zaleca się uźywanie tylko wysokiej jakości akumulatorków markowych, poniewaź tylko takie gwarantu-
ją wytrzymałość na powtarzające się cykle ponownego ładowania i rozładowywania.
•Nie zwierać przewodów ładowarki/zasilacza.
•Nie ładować zwykłych baterii, gdyż grozi to wybuchem.
•Ładowarkę należy używać tylko w suchych miejscach, chronić przed wilgocią i kurzem.
•Ładowarkę czyści się przy pomocy wilgotnej szmatki.
•Czyścić za pomocą suchej, miękkiej szmatki.
•Nieużywaną ładowarkę należy wyłączyć z sieci.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Sieťový adaptér: 230 V/50 Hz J
Nabíjačka akumulátorov: 11 - 15 V, 500 mA 6 VA
Typ akumulátor NiCD/NiMH Kapacita Čas nabíjania Prúd nabíjania
AAA Micro 2 / 4 od 400 - 1200 mAh 1,3 - 4,1 h 350 mA
AA Mignon 2 / 4 od 700 - 2400 mAh 1,2 - 4,1 h 700 mA
Aku s nižšou kapacitou by nemali byt’ kvôli vysokému nabíjaciemu prúdu nabíjané.
Nabíjajte len NiMH/NiCd akku.
Univerzálna rýchlonabíjačka s exaktne procesorovo riadeným Delta U nabíjaním. Vylučuje prebíjanie
akumulátorov.
Pre alternatívnu prevádzku vo všetkých 12 V vozidlách, vhodné s 12 V Dc-káblom - hama
produkt číslo 46616 (volitel’ný, alebo vrátane)
Nabíjanie:
•Nabíjané môžu byť len 2 alebo 4 akumulátory rovnakej veľkosti, kapacity a stavu. Podľa množstva
nabíjaných akumulátorov musí byť nastavený vypínač na 2/4.
•Akumulátory nabíjajte len po pároch. Ak nabíjate len 2 akumulátory, použite najskôr len ľavú šachtu.
•Pred nabíjaním Micro/AAA akumulátorov je nutné zavrieť kryt nabíjačky.
•AA a AAA akumulátory nenabíjajte zmiešané!
•Po vloženi aku je automaticky aktivovaný režim nabíjania. Tento je indikovaný rosvietenou červenou
LED diódou. Pri chybnom, alebo viacerých chybných akumulátoroch začne červená LED-kontrolka blikať.
•Chybné akumulátory vyberte aby mohol začať nový proces nabíjania.
•Po ukončení nabíjania nasleduje automatické prepnutie na udržiavací režim, preto môžu aj nabité
akumulátory ostať v nabíjačke. Teraz svieti zelená LED-kontrolka.
•Bezpečnostný časový vypínač ukončí pre istotu nabíjanie akumulátorov po prekročení času nabíjania.
Upozornenia:
•Priložené akumulátory pred prvým použitím najskôr nabite. Ak sa nachádzajú medzi akumulátormi a
nabíjačkou izolačné pásiky, odstráňte ich.
•Nabíjajte len úplne vybité akumulátory, predĺžite ich životnosť.
•Zabráňte hlbokému vybíjaniu akumulátorov. Akumulátory nevybíjajte úplne pomocou hodín, baterky,
to ich ničí.
•Akumulátory sa vybíjajú samostatne. Čím vyššia okolitá teploty, tým rýchlejšie Akumulátory skladujte
pri 2 až do 8 stupňov, napr. v chladničke.
•Nepotrebné akumulátory patria do zberňe, nie do domáceho odpadu!
Bezpečnostné upozornenia:
•Nikdy nenabíjajte alkalické batérie alebo jednorázové batérie, hrozi nebezpečie explózie.
•Doporučujeme nabíjat’ len vysokokapacitné značkové aku.
•Neskratujte kontakty nabíjačky.
•Zariadenie prevádzkujte len v suchých miestnostiach, chráňte pred vlhkom a prachom.
•Zariadenia čistite so suchou a mäkkou handričkou.
•Prípadnú opravu zverte výhradne odbornému servisu, ktorý je k tomu určeny.
•Chybnú nabíjačku v žiadnom prípade neopravujte sami! Zariadenie čistite suchou a mäkkou handričkou.
•Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete.
Toto zariadenie nepatrí do detských rúk!
»Delta 2/4« »Delta 2/4«
ø
PL
Ładowanie/
czerwona kontrolka
Ładowanie zakończone/
zielona kontrolka
Przełącznik na 2 lub 4 akumulatory
2 lub 4 akumulatory
Łado-
wanie
Ładowanie
zakończone
Nabíjanie/červená
Prepínanie 2 alebo 4 akumulátory
Dokončené/zelená
2 alebo 4 kusy
Nabíjanie
Dokon-
čené
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Hama 99046684 Návod na obsluhu

Kategória
Video hry
Typ
Návod na obsluhu

V iných jazykoch