Trust Folio Stand with Bluetooth Keyboard for iPad Používateľská príručka

Kategória
Klávesnice mobilných zariadení
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

Folio stand with Bluetooth Keyboard for iPad – User’s Manual
28
Obsah balenia (Package contents)
Klávesnica:
Mini-USB (nabíjací) konektor
Tlačidlo párovania
Vypínač Zapnúť/Vypnúť
Indikátor Bluetooth
Indikátor nabíjania
Indikátor stavu batérií
Mini-USB (nabíjací) kábel
Párovanie (Pairing)
Spárovanie klávesnice s vaším iPad
Zapnite klávesnicu
Indikátory napájania a Bluetooth na 5 sekúnd zasvietia.
Na 3 sekundy stlačte tlačidlo párovania.
Indikátor Bluetooth bliká.
Otvorte nastavenia Bluetooth vášho iPad
Poklepte na Settings [Nastavenia], General [Všeobecné], Bluetooth.
Poklepte na riadok „Bluetooth Keyboard“ [„Bluetooth klávesnica“] v zozname
rozpoznaných zariadení
Zariadenia sú rozpoznané iba ak je Bluetooth On [zapnuté] (modré).
Váš iPad zobrazí súkromné heslo
Jedinečné súkromné heslo sa generuje vždy, keď spárujete svoje zariadenia.
Napíšte heslo na klávesnici a stlačte Enter.
Nabíjanie (Charging)
Keď indikátor batérie neustále svieti, klávesnica je vybitá.
Na nabíjanie klávesnice používajte mini-USB kábel na pripojenie k jednému z USB portov na vašom počítači,
alebo k iným zariadeniam, ktoré majú USB port na nabíjanie.
Počas nabíjania zostane indikátor nabíjania svietiť, až kým sa nabíjanie nedokončí.
Folio stand with Bluetooth Keyboard for iPad – User’s Manual
29
Špeciálne klávesy (Special keys)
Domáca obrazovka
Vloženie „šťastného“ emotikonu *
Vloženie „smutného“ emotikonu *
Vloženie „mávajúceho“ emotikonu *
Vloženie emotikonu „so slnečnými okuliarmi“ *
Vloženie „schvaľujúceho“ emotikonu *
Vloženie „neschvaľujúceho“ emotikonu *
Vloženie emotikonu „podávajúceho ruku“ *
Zobrazenie obrazovkovej klávesnice
Hľadať
Predchádzajúca stopa
Prehrávanie/pozastavenie
Ďalšia stopa
Stlmiť
Znížiť hlasitosť
Pridanie hlasitosti.
(*grafické emotikony sa vložia iba ak je aplikácia schopná ich zobraziť/ovládať)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45

Trust Folio Stand with Bluetooth Keyboard for iPad Používateľská príručka

Kategória
Klávesnice mobilných zariadení
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre