Trust Folio Stand Používateľská príručka

Značka
Trust
Kategória
klávesnice mobilných zariadení
Model
Folio Stand
Typ
Používateľská príručka
Folio stand with Bluetooth Keyboard for iPad – User’s Manual
28
Obsah balenia (Package contents)
Klávesnica:
Mini-USB (nabíjací) konektor
Tlačidlo párovania
Vypínač Zapnúť/Vypnúť
Indikátor Bluetooth
Indikátor nabíjania
Indikátor stavu batérií
Mini-USB (nabíjací) kábel
Párovanie (Pairing)
Spárovanie klávesnice s vaším iPad
Zapnite klávesnicu
Indikátory napájania a Bluetooth na 5 sekúnd zasvietia.
Na 3 sekundy stlačte tlačidlo párovania.
Indikátor Bluetooth bliká.
Otvorte nastavenia Bluetooth vášho iPad
Poklepte na Settings [Nastavenia], General [Všeobecné], Bluetooth.
Poklepte na riadok „Bluetooth Keyboard“ [„Bluetooth klávesnica“] v zozname
rozpoznaných zariadení
Zariadenia sú rozpoznané iba ak je Bluetooth On [zapnuté] (modré).
Váš iPad zobrazí súkromné heslo
Jedinečné súkromné heslo sa generuje vždy, keď spárujete svoje zariadenia.
Napíšte heslo na klávesnici a stlačte Enter.
Nabíjanie (Charging)
Keď indikátor batérie neustále svieti, klávesnica je vybitá.
Na nabíjanie klávesnice používajte mini-USB kábel na pripojenie k jednému z USB portov na vašom počítači,
alebo k iným zariadeniam, ktoré majú USB port na nabíjanie.
Počas nabíjania zostane indikátor nabíjania svietiť, až kým sa nabíjanie nedokončí.
Folio stand with Bluetooth Keyboard for iPad – User’s Manual
29
Špeciálne klávesy (Special keys)
Domáca obrazovka
Vloženie „šťastného“ emotikonu *
Vloženie „smutného“ emotikonu *
Vloženie „mávajúceho“ emotikonu *
Vloženie emotikonu „so slnečnými okuliarmi“ *
Vloženie „schvaľujúceho“ emotikonu *
Vloženie „neschvaľujúceho“ emotikonu *
Vloženie emotikonu „podávajúceho ruku“ *
Zobrazenie obrazovkovej klávesnice
Hľadať
Predchádzajúca stopa
Prehrávanie/pozastavenie
Ďalšia stopa
Stlmiť
Znížiť hlasitosť
Pridanie hlasitosti.
(*grafické emotikony sa vložia iba ak je aplikácia schopná ich zobraziť/ovládať)
/

Táto príručka je tiež vhodná pre