AEG MC2664E-M Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka
KASUTUSJUHEND
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
NAUDOTOJO VADOVAS
ET
UA
CS
LT
2
33
63
93
MC2664E MIKROLAINEAHI
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ
MIKROVLNNÁ TROUBA
MIKROBANGŲ KROSNELĖ
2
Sisukord
TÄIUSLIKE TULEMUSTE SAAVUTAMINE
Täname, et valisite selle AEG toote. See on loodud teid pikki aastaid laitmatult teenima. Selle toote uudne
tehnoloogia aitab muuta elu lihtsamaks ja sellel on omadusi, mida tavalistel seadmetel ei pruugi olla. Võtke
juhendi lugemiseks mõni minut aega, et tootest suurimat kasu saada.
LISASEADMED JA TARBEKAUBAD
AEG veebipoest leiate kõik, mida vajate, et hoida oma AEG seadmed puhtad ja täiuslikult töökorras. Lisaks
leiate sealt suurel hulgal lisaseadmeid, mis on kavandatud ja valmistatud meie kõrge kvaliteedi
standarditele vastavatena: spetsiaalsetest kööginõudest söögiriistakorvideni, pudelihoidjatest õrna pesu
kottideni…
Selle sümboliga on märgitud teie ohutuse või seadme
kasutamisega seotud oluline teave ja/või teave, kus on
mainitud selliseid sõnu nagu „Hoiatus”, „Olge ettevaatlik”.
Järgige kindlasti hoolega kõiki juhiseid.
See sümbol märgib seadme kasutamisega seotud lisateavet.
Ristikheinaleht tähistab energiasäästlikke nõuandeid ja vihjeid
seadme keskkonnasõbraliku kasutamise kohta.
Tõrke korral järgige jaotises „Mida teha, kui... olevaid juhiseid.
SISUKORD
Külastage veebipoodi aadressil
www.aeg-electrolux.com/shop
3 Olulised ohutusnõuded
7 Seadme ülevaade
8 Enne esimest kasutamist
10 Nõuanded mikrolaineahjus toidu
valmistamiseks
12 Mikrolaineahju kasutamine
18 Programmitabelid
22 Retseptid
26 Hooldamine ja puhastamine
27 Mida teha, kui...
27 Tehnilised andmed
28 Paigaldamine
31 Keskkonnateave
32 Teenindus ja varuosad
33 Garantiitingimused
3
Olulised ohutusnõuded
OLULISED OHUTUSNÕUDED
Olulised ohutusnõuded: lugege tähelepanelikult ja
hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles
Tuleohu vältimine
Mikrolaineahju ei tohiks selle töötamise ajal järelevalveta jätta.
Liiga suure võimsuse või liiga pika toiduvalmistusaja tõttu võib toit üle kuumeneda ja
tuleohtu tekitada.
Juurdepääs pistikupesale peab olema vaba, et seadme pistikut saaks hädaolukorras kiiresti seinast välja
tõmmata.
Vahelduvvoolu toide peab olema 230 V, 50 Hz, min 10 A jaotusliini kaitsme või min 10 A jaotusvooluahela lülitiga.
Soovitav on seadme puhul kasutada ainult selle seadmega kasutatavat vooluringi.
Ärge hoidke ega kasutage ahju õues.
Kui soojendatav toit hakkab suitsema, ÄRGE AVAGE AHJU UST. Lülitage ahi välja, tõmmake
juhe seinast ja oodake, kuni toit enam ei suitse. Ukse avamine toidu suitsemise ajal võib
põhjustada tulekahju.
Kasutage ainult mikrolainekindel nõusid ja vahendeid.
Ärge jätke ahju järelevalveta, kui kasutate äravisatavaid plast-, paber- või muust põlevast
materjalist nõusid.
Puhastage lainejuhi kate, ahju õõs, pöördalus ja pöördaluse tugi pärast kasutamist. Need
peavad olema kuivad ja rasvavabad. Kogunenud rasv võib üle kuumeneda ja hakata suitsema
või süttida.
Ärge pange tuleohtlikke materjale ahju või ventilatsiooniavade lähedusse. Ärge blokeerige
ventilatsiooniavasid.
Eemaldage toidu pakendilt kõik metallkinnised, traaditükid jne. Metallosad tekitavad kaarlahenduse ja see
võib tuleohtu põhjustada.
Ärge kasutage mikrolaineahju õli kuumutamiseks. Temperatuuri ei saa kontrollida ja õli võib süttida.
Popkorni tegemiseks kasutage ainult spetsiaalselt mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud popkorni
valmistamise vahendeid.
Ärge hoidke ahjus toitu või muid esemeid.
Pärast ahju käivitamist kontrollige seadeid veendumaks, et ahi töötab soovitud viisil.
Vaadake selles kasutusjuhendis toodud vastavaid nõuandeid.
Vigastuste vältimine
Hoiatus!
Ärge kasutage ahju, kui see on katki või esineb tõrkeid. Enne kasutamist kontrollige järgmisi asju:
a) Uks : veenduge, et uks sulgub korralikult ja tagage, et see on kohakuti ega ole moondunud.
b) Hinged ja ukse ohutusriivid : veenduge, et need ei ole katki ega lahti.
c) Uksetihendid ja tihenduspinnad : veenduge, et need on terved.
d) Ahju sisemus või uks: veenduge, et seal pole mõlke.
e) Toitejuhe ja pistik : veenduge, et need pole kahjustunud.
4
Olulised ohutusnõuded
Ärge kunagi kohandage, parandage ega muutke ahju ise. Vastava koolituseta inimene ei tohi
teha hooldus- või parandustöid, mille käigus eemaldatakse korpus, mis kaitseb
mikrolainekiirguse eest. See on väga ohtlik.
Ärge kasutage ahju lahtise uksega ega kohandage turvalukusteid mingil moel.
Ärge kasutage ahju, kui uksetihendite ja tihenduspindade vahel on mõni objekt.
Ärge laske rasval või mustusel uksetihenditele ja nendega kokkupuutuvatele osadele
koguneda. Järgige jaotises „Hooldamine ja puhastamine” olevaid juhiseid. Kui te ei hoia ahju
puhtana, võib ahju pinna seisukord halveneda, mis võib omakorda lühendada seadme tööiga
ja tekitada ohtlikke olukordi.
SÜDAMESTIMULAATORIGA inimesed peaksid mikrolaineahjuga seotud ettevaatusabinõude kohta küsima
oma arstilt või südamestimulaatori tootjalt.
Elektrilöögi vältimine
Mitte mingil juhul ei tohiks korpust eemaldada.
Ärge kunagi kallake või sisestage midagi ukse lukustite avadesse või ventilatsiooniavadesse. Millegi
kallamisel avadesse lülitage ahi kohe välja, tõmmake pistik seinast ja võtke ühendust oma kohaliku
teeninduskeskusega.
Ärge kastke toitejuhet või pistikut vette või muu vedeliku sisse.
Ärge jätke toitejuhet kuuma või terava servaga pinnale, nagu kuuma õhu ventilatsiooniava ahju ülaosa
tagapool.
Ärge püüdke ise ahjuvalgusti lampi vahetada ega lubage seda teha kellelgi, keda teeninduskeskus ei ole
volitanud seda tegema. Kui ahjuvalgusti lamp enam ei põle, võtke ühendust oma edasimüüja või kohaliku
teeninduskeskusega.
Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse juhtmega. Selle peab asendama
teeninduskeskuse volitatud tehnik.
Plahvatuse ja järsu keemise vältimine
Hoiatus!
Vedelikke ega muid toiduaineid ei tohi kuumutada tihedalt suletud nõudes, kuna need
võivad plahvatada.
Ärge kunagi kasutage suletud anumaid. Enne kasutamist eemaldage katted ja kaaned. Suletud nõud võivad
rõhu suurenemise tõttu plahvatada isegi pärast ahju väljalülitumist.
Olge ettevaatlik vedelike kuumutamisel mikrolaineahjus. Kasutage laia suuga anumat, et mullid välja
pääseks.
Jookide soojendamisel mikrolaineahjus võib toimuda hilinenud plahvatuslik keemine, seega
peab anuma käsitsemisel ettevaatlik olema.
Keeva vedeliku järsu välja purskumise ja enda kõrvetamise vältimiseks tehke järgmist:
1. Enne kuumutamist/uuestikuumutamist segage vedelikku.
2. Uuesti soojendamisel on soovitatav vedeliku sisse panna klaasist varras või sarnane riist.
3. Laske vedelikul valmistusaja lõppemisel ahjus vähemalt 20 sekundit seista, et vältida viivitusega
keemispurset.
5
Olulised ohutusnõuded
Ärge keetke mikrolaineahjus koorega mune ega kuumutage terveid kõvakskeedetud mune,
kuna need võivad lõhkeda isegi pärast kuumutamist. Pudruks tegemata munade
valmistamiseks või ülessoojendamiseks torgake munakollane ja -valge läbi, vastasel juhul
võib muna lõhkeda. Koorige ja tükeldage kõvakskeedetud munad enne nende
mikrolaineahjus ülessoojendamist.
Enne küpsetamist torgake augud sellistesse toitudesse, nagu kartulid, vorstid ja puuviljad, vastasel juhul
võivad need lõhkeda.
Põletuste vältimine
Põletuste vältimiseks kasutage toidu ahjust väljatõstmiseks pajalappe või -kindaid.
Aurupõletuste vältimiseks avage anumaid, popkornipakke, ahju küpsetuskotte jms neid näost ja kätest
eemal hoides.
Põletuste vältimiseks kontrollige alati toidu temperatuuri ja segage toitu enne selle
serveerimist ning pöörake erilist tähelepanu imikutele, lastele või vanuritele antava toidu või
joogi temperatuurile.
Anuma temperatuur ei näita tõeselt toidu või joogi temperatuuri; kontrollige alati toidu temperatuuri.
Ahju ukse avamisel hoidke alati sellest eemale, et vältida vabanevast aurust ja kuumusest tekkida võivaid
põletusi.
Lõigake täidisega toidud pärast kuumutamist lahti, et lasta aur välja ja vältida põletusi.
Hoidke lapsi uksest eemal, et nad ei põletaks end.
Lapsed ja ohud ahju kasutamisel
Hoiatus!
Laske lastel ahju järelevalveta kasutada ainult siis, kui olete neid piisavalt juhendanud ning
laps oskab ahju ohutult kasutada ja mõistab vale kasutamise ohtusid.
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lastele), kellel on madalad füüsilised, kuulmis- ja
nägemismeele või vaimsed võimed või kellel puuduvad ahju kasutamise kogemused ja teadmised, välja
arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik valvab neid või on neid õpetanud seadet kasutama.
Lapsi tuleks jälgida tagamaks, et nad ei mängi seadmega.
Ärge toetuge ahju uksele ega kiikuge sellel. Ärge mängige ahjuga ega kasutage seda mänguasjana.
Lastele tuleks õpetada kõiki olulisi ohutusnõudeid: pajalappide kasutamist, toidukatte ettevaatlikku
eemaldamist; erilist tähelepanu tuleb pöörata toidu krõbedaks muutmiseks kasutatavale pakendile (nt
isekuumenevad materjalid), kuna see võib eriti kuum olla.
Muud hoiatused
Ärge kunagi muutke ahju mingil moel.
See ahi on mõeldud ainult koduseks toiduvalmistamiseks ja seda võib kasutada ainult toidu
küpsetamiseks. See ei sobi kaubanduslikuks või laboris kasutamiseks.
6
Olulised ohutusnõuded
Ahju probleemitu kasutamine ja kahjustuste vältimine
Ärge kunagi käitage tühja ahju.
Pruunistusnõu või isekuumeneva materjali kasutamisel pange alati selle alla kuumakindel isolaator, nt
portselantaldrik, et vältida pöördaluse ja pöördaluse toe kahjustamist soojuspinge tõttu. Anuma juhendis
määratud eelsoojenduse aega ei tohi ületada.
Ärge kasutage metallnõusid, mis peegeldavad mikrolaineid ja võivad tekitada elektrilise kaarlahenduse.
Ärge pange konservipurke ahju.
Kasutage ainult selle ahju jaoks mõeldud pöördalust ja pöördaluse tuge. Ärge kasutage ahju ilma
pöördaluseta.
Pöördaluse katkimineku vältimine:
a) Enne pöördaluse puhastamist veega laske sel jahtuda.
b) Ärge pange kuuma toitu või kuumi nõusid külmale pöördalusele.
c) Ärge pange külma toitu või külmi nõusid kuumale pöördalusele.
Ärge pange ahju töötamise ajal midagi korpuse peale.
Oluline:
Kui te pole kindel, kuidas ahju ühendada, võtke ühendust volitatud, kvalifitseeritud elektrikuga.
Tootja ega edasimüüja ei vastuta vale elektriühenduse loomisest tulenevate ahju kahjustuste või kehaliste
vigastuste eest.
Ahju seintele või uksetihendite ja tihenduspindade ümber võib aeg-ajalt moodustuda veeauru või -tilku. See
on normaalne nähtus ega ole märk mikrolaineahju lekkimisest või tõrgetest.
7
Seadme ülevaade
SEADME ÜLEVAADE
Mikrolaineahi ja lisaseadmed
Veenduge, et järgmised lisaseadmed on ahjuga kaasas:
Pöördalus
Pöördaluse tugi
4 kinnituskruvi (pole näidatud)
Asetage pöördlaua tugi ava põhjas olevasse tihendisse.
Seejärel asetage pöördalus pöördaluse toele.
Pöördaluse kahjustuste vältimiseks veenduge, et tõstate anuma ahjust
väljavõtmisel pöördaluse servast üle.
Oluline:
Lisaseadmete tellimisel öelge oma edasimüüjale või kohalikule
teeninduskeskusele järgmist: osa nimetus ja mudeli nimi.
1
2
3
4
5
678
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
1
2
Esikülg
Ahjuvalgusti lamp
Juhtpaneel
Ukse avamisnupp
Lainejuhi kate
Ahju sisemus
Tihend
Uksetihendid ja tihenduspinnad
Kinnituskohad (4 kohta)
Ventilatsiooniavad
Korpus
Tagasein
Toitejuhe
Kella seadistamine
Ahjul on 12- ja 24-tunnine kell.
Näide: kellaaja määramine 11:30-ks (12-tunnine kell).
1. Pange ahju pistik seina.
2. Ekraanil kuvatakse: .
3. Tundide määramiseks keerake START/QUICK nuppu.
4. Minutite määramiseks vajutage ühe korra nuppu START/QUICK ja pöörake seejärel TAIMERI/KAALU
nuppu.
5. Vajutage nuppu START/QUICK.
6. Kontrollige ekraani:
Oluline:
1. TAIMERI/KAALU nuppu saab keerata päri- ja vastupäeva.
2. Nupu STOP puudutamisel seatakse kellaajaks automaatselt .
8
Seadme ülevaade / Enne esimest kasutamist
Juhtpaneel
Digitaalkuva sümbolid
Mikrolaine
Kell
Toiduvalmistusetapid
Pluss/miinus
AUTOMAATKÜPSETUSE sümbolid
AUTOMAATKÜPSETUSE nupp
AUTOMAATSULATUSE nupp
VÕIMSUSE nupp
TAIMERI/KAALU nupp
START/QUICK-nupp
STOP-nupp
UKSE AVAMISE nupp
Leiva automaatsulatus
Automaatsulatus
Kaal
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
Enne esimest kasutamist
Näide: kellaaja määramine 23:30-ks (24-tunnine kell).
1. Pange ahju pistik seina.
2. Ekraanil kuvatakse: .
3. Vajutage nuppu START/QUICK. Ekraanil kuvatakse: .
4. Tundide määramiseks keerake TAIMERI/KAALU nuppu.
5. Minutite määramiseks vajutage ühe korra nuppu START/QUICK ja pöörake seejärel TAIMERI/KAALU
nuppu.
6. Vajutage nuppu START/QUICK.
7. Kontrollige ekraani:
Oluline!
1. TAIMERI/KAALU nuppu saab keerata päri- ja vastupäeva.
2. Nupu STOP puudutamisel seatakse kellaajaks automaatselt .
Kellaaja muutmine, kui kellaaeg on määratud
Näide: kellaaja määramine 11:45-ks (12-tunnine kell).
1. Avage uks.
2. Vajutage nuppu START/QUICK ja hoidke seda 5 sekundit all. Ahi teeb piiksu. Tundide määramiseks
keerake TAIMERI/KAALU nuppu.
3. Minutite määramiseks vajutage ühe korra nuppu START/QUICK ja pöörake seejärel TAIMERI/KAALU
nuppu.
4. Vajutage üks kord nuppu START/QUICK.
5. Kontrollige ekraani:
Näide: kellaaja määramine 23:45-ks (24-tunnine kell).
1. Avage uks.
2. Vajutage nuppu START/QUICK ja hoidke seda 5 sekundit all. Ahi teeb piiksu. Tundide määramiseks
keerake TAIMERI/KAALU nuppu.
3. Minutite määramiseks vajutage ühe korra nuppu START/QUICK ja pöörake seejärel TAIMERI/KAALU
nuppu.
4. Vajutage üks kord nuppu START/QUICK.
5. Kontrollige ekraani:
Näide: kella muutmine 12-tunnisest 24-tunniseks või vastupidi.
1. Avage uks. Vajutage nuppu START/QUICK ja hoidke seda 5 sekundit all. Ahi teeb piiksu. Tundide
määramiseks vajutage ühe korra nuppu START/QUICK ja pöörake seejärel TAIMERI/KAALU nuppu.
Nupu STOP kasutamine
Nuppu STOP saab kasutada järgmisteks tegevusteks:
1. Programmeerimise ajal vea kustutamine.
2. Küpsetamise ajal ahju ajutiselt peatamine, vajutage üks kord.
3. Küpsetamise ajal programmi katkestamine, vajutage kaks korda.
10
Nõuanded mikrolaineahjus toidu valmistamiseks
Lapselukk
Ahjul on turvafunktsioon, mis takistab lastel ahju kogemata käivitamist.
Kui lukk on aktiveeritud, ei tööta mikrolaineahju ükski osa enne, kui lukufunktsioon on tühistatud.
Näide: lapseluku pealepanemine.
1. Vajutage nupu STOP ja hoidke seda 5 sekundit all.
Ahi teeb kaks piiksu ja kuvatakse kiri 'LOC':
Märkus:
Laste turvaluku tühistamiseks vajutage nuppu STOP ja hoidke seda 5 sekundit all. Ahi teeb kaks piiksu ja
kuvatakse kellaaeg.
Lapselukku ei saa peale panna, kui kellaaega pole määratud.
NÕUANDED MIKROLAINEAHJUS TOIDU
VALMISTAMISEKS
Mikrolaineahjus toidu valmistamine
Toidu küpsetamiseks/sulatamiseks mikrolaineahjus peab mikrolainekiirgus anumast läbi pääsema, et
toidust läbi tungida. Seetõttu on oluline õigete kööginõude valimine.
Ümarad/ovaalsed nõud on paremad kui kandilised/piklikud, sest nurkades kipub toit üle küpsema.
Toitu on vaja pöörata, ümber paigutada või segada, et see ühtlaselt soojeneks.
Pärast küpsetamist on oluline toidul natuke seista lasta, kuna see võimaldab kuumusel toidus ühtlaselt
jaotuda.
Toidu omadused
Koostis Suure rasva- või suhkrusisaldusega toite (nt jõulupuding, puuviljapirukad) on vaja lühemat aega
soojendada. Tuleb olla ettevaatlik, kuna ülekuumutamine võib tekitada tuleohtu.
Tihedus Toidu tihedus mõjutab vajalikku küpsetusaega. Kerged poorsed toidud, nagu koogid või leib, küpsevad
kiiremini kui rasked, tihedad toidud, nagu praed ja pajaroad.
Kogus Küpsetusaega peab suurendama, kui ahju pandud toidu kogust suurendatakse. Nt nelja kartuli
küpsetamiseks kulub rohkem aega kui kahe kartuli küpsetamiseks.
Suurus Väikesed toidud ja tükid küpsevad kiiremini kui suured, kuna mikrolained saavad igast küljest toidu
keskele tungida. Ühtlaseks küpsetamiseks tehke kõik tükid ühesuuruseks.
Kuju Ebaregulaarse kujuga toitude, nagu kanarindade ja -koibade paksem osa küpseb kauem.
Mikrolaineahjus küpsevad ümara kujuga toidud ühtlasemalt kui kandilise kujuga toidud.
Toidu
temperatuur
Toidu algne temperatuur mõjutab vajalikku küpsetusaega. Jahutatud toidud küpsevad kauem kui
toatemperatuuril toidud. Lõigake täidisega toidud, nt moosiga sõõrikud, kuumuse või auru
väljalaskmiseks lahti.
11
Nõuanded mikrolaineahjus toidu valmistamiseks
Mikrolaineahjus kasutamiseks sobivad kööginõud
Küpsetustehnikad
Paigutamine Asetage toidu paksem osa (nt kanakoivad) nõu välisserva poole.
Katmine Kasutage õhuavadega mikrolaineahjus kasutatavat toidukilet või sobivat kaant.
Läbitorkamine Koore või nahaga toitudele tuleb enne küpsetamist või ülessoojendamist mitmes kohas augud sisse
torgata, kuna muidu võib aur koguneda ja panna toidu lõhkema (nt kartulid, kala, kana, vorstid).
Oluline! mune ei tohiks mikrolaineahjus kuumutada, sest need võivad lõhkeda, isegi pärast
küpsetamise lõppu (nt kooreta keedetud, kõvaks keedetud munad).
Segamine,
keeramine ja
ümberpaigutamine
Ühtlaseks küpsetamiseks on oluline toitu küpsetamise ajal segada, keerata ja ümber paigutada.
Segage ja paigutage toitu ümber alati välisservalt keskosa poole.
Seismine Pärast küpsetamist on oluline toidul natuke seista lasta, et võimaldada kuumusel ühtlaselt toidus
jaotuda.
Varjamine Mõned sulatatava toidu osad võivad soojaks muutuda. Sooje alasid saab varjata väikeste
fooliumitükkidega, mis peegeldavad mikrolaineid (nt kanakoivad ja -tiivad).
Kööginõud
Mikrolaineahjus
kasutamiseks
sobiv
Kommentaarid
Alumiiniumfoolium/
fooliumnõud
/
Väikeseid alumiiniumfooliumi tükke saab kasutada toidu katmiseks, et vältida
üleküpsetamist. Hoidke foolium vähemalt 2 cm kaugusel ahju seintest, sest
võib tekkida kaarlahendus. Fooliumnõusid ei soovitata kasutada, kui tootja
pole teisiti määranud. Järgige hoolega juhiseid.
Pruunistusnõud
Järgige alati tootja juhiseid. Ärge ületage etteantud kuumutusaegu. Olge eriti
ettevaatlikud, kuna need nõud lähevad väga kuumaks.
Portselan ja keraamika
/
Portselan, keraamika, glasuuritud savinõud ja luuportselan sobivad tavaliselt
kasutamiseks, kui neil pole metallkaunistusi.
Klaasnõud, nt Pyre
Õrnu klaasnõusid kasutades tuleb olla ettevaatlik, kuna need võivad äkilisel
kuumutamisel katki minna või mõraneda.
Metall
Mikrolainevõimsust kasutades ei soovitata kasutada metallist küpsetusnõusid,
kuna need tekitavad sädemeid ja tekib tuleoht.
Plast/polüstüreen, nt
kiirtoidupakendid
Tuleb olla ettevaatlik, kuna osa nõusid moonduvad, sulavad või muudavad
kõrgel temperatuuril värvi.
Toidukile
See ei tohiks toiduga kokku puutuda ja sellesse tuleb augud teha, et aur
pääseks välja.
Külmutus-
/küpsetuskotid
Nendesse tuleb teha augud, et aur pääseks välja. Veenduge, et kotid sobivad
mikrolaineahjus kasutamiseks. Ärge kasutage plast- või metallkinnitusi, kuna
need võivad sulada või süttida metalli kaarlahenduse tõttu.
Papptaldrikud, -topsid
ja köögipaber
Kasutage neid ainult soojendamiseks või niiskuse imamiseks. Tuleb olla
ettevaatlik, kuna ülekuumenemine võib tekitada tuleohtu.
Vitstest ja puidust
nõud
Nende materjalide kasutamisel valvake alati ahju, kuna ülekuumenemine võib
põhjustada tuleohtu.
Ümbertöödeldud paber
ja ajalehepaber
Need võivad sisaldada metallosakesi, mis tekitavad kaarlahenduse, mis võib
põhjustada tuleohtu.
12
Mikrolaineahju kasutamine
Mikrolaineahjus toidu valmistamine
Ahju saab programmeerida kuni 90 minutiks. Küpsetusaja määramise üksus ulatub 15 sekundist viie
minutini. See sõltub küpsetusaja kogupikkusest, nagu on näidatud tabelis.
Käsitsi sulatamine
Käsitsi sulatamiseks (kasutamata automaatsulatuse valikut) kasutage võimsust 270 W. Sulatamise sümbol
kuvatakse ekraanile iga kord, kui võimsus on valitud.
Teie ahjul on 6 võimsust:
MIKROLAINEAHJU KASUTAMINE
W = VATT
Mikrolaineahju võimsused
Võimsuse seade Soovitatav kasutus
900 W / KÕRGE Kasutatakse kiireks küpsetamiseks või ülessoojendamiseks, nt supid, pajaroad, konservtoidud,
kuumad joogid, juurviljad, kala jne.
630 W Kasutatakse tihedate toitude, nt praadide, pikkpoisi ja valmistoidu pikemaks küpsetamiseks,
samuti õrnade roogade, nt juustukastme ja keeksi valmistamiseks. Vähendatud võimsusel ei kee
kaste üle ja toit küpseb ühtlaselt, küpsemata külgedel üle.
450 W Tihedate toitude korral, mille valmistamiseks on vaja pikka küpsetusaega, nt loomaliharoad, on
soovitatav kasutada seda võimsust, et liha jääks õrn.
270 W / SULATUS Sulatamiseks valige see võimsus, et toit sulaks ühtlaselt. See võimsus sobib suurepäraselt ka riisi,
pasta ja klimpide madalal temperatuuril kuumutamiseks ning vanillikastme valmistamiseks.
90 W See sobib õrnaks sulatamiseks, nt kreemikoogi või lehttaigna valmistamiseks.
0 W Kasutusel seadme mittetöötamise / köögitaimeri kasutamise ajal.
Küpsetusaeg Aja pikendamise üksus
0-5 minutit 15 sekundit
5-10 minutit 30 sekundit
10-30 minutit 1 minut
30-90 minutit 5 minutit
13
Mikrolaineahju kasutamine
Näide: supi kuumutamine 2 minutit ja 30 sekundit mikrolaineahju võimsusel 630 W.
1. Vajutage kaks korda võimsuse nuppu.
2. Sisestage aeg, keerates TAIMERI/KAALU nuppu päri-/vastupäeva,
kuni kuvatakse aeg 2:30.
3. Vajutage nuppu START/QUICK.
4. Kontrollige ekraani:
Oluline:
Kui võimsust ei valita, määratakse võimsuseks automaatselt KÕRGE/900 W.
Märkus:
Kui uks avatakse küpsetamise ajal, peatub küpsetusaeg digitaalsel kuval automaatselt. Küpsetusaeg
hakkab edasi jooksma, kui uks suletakse ja vajutatakse nuppu START/QUICK.
Kui soovite küpsetamise ajal võimsuse taset teada saada, vajutage üks kord nuppu VÕIMSUSE.
Saate küpsetamise ajal küpsetusaega suurendada/vähendada, keerates TAIMERI/KAALU nuppu.
Saate küpsetamise ajal võimsust muuta, vajutades VÕIMSUSE nuppu.
Programmi tühistamiseks küpsetuse ajal puudutage kaks korda nuppu STOP.
Köögitaimer
Näide: köögitaimeri seadmine 7 minutiks.
1. Vajutage 7 korda võimsuse nuppu.
2. Sisestage aeg, keerates TAIMERI/KAALU nuppu päri-/vastupäeva,
kuni kuvatakse aeg 7:00.
3. Vajutage nuppu START/QUICK.
4. Kontrollige ekraani:
Märkus:
Taimeri peatamiseks vajutage nuppu STOP. Taimeri jätkamiseks vajutage nuppu
START/QUICK, väljumiseks vajutage uuesti nuppu STOP.
×2
×1
×7
×1
14
Mikrolaineahju kasutamine
30 sekundi lisamine
Nupp START/QUICK võimaldab kaht järgmist funktsiooni kasutada:
1.Otsekäivitus
Saate kohe käivitada küpsetamise mikrolaineahju võimsuse tasemel 900 W/KÕRGE
30 sekundiks, vajutades nuppu START/QUICK.
2.Küpsetusaja pikendamine
Saate küpsetusaega pikendada 30 sekundi kaupa, kui vajutate nuppu ahju
töötamise ajal.
Märkus:
Seda funktsiooni ei saa kasutada AUTOMAATKÜPSETUSE või AUTOMAATSULATUSE ajal.
Pluss ja miinus
Funktsioon PLUSSI ja MIINUST võimaldab lühendada või pikendada küpsetusaega
automaatprogrammide kasutamise ajal.
Kui eelistate keedukartuleid, mis on küpsed, aga endiselt kõvad, kasutage MIINUST .
Kui aga eelistate pehmemaid keedukartuleid, kasutage PLUSSI .
Näide: 0,3 kg kartulite pehmeks keetmine.
1. Valige vajalik menüü, vajutades kaks korda AUTOMAATKÜPSETUSE nuppu.
2. Keerake TAIMERI/KAALU nuppu, kuni kuvatakse 0,3 kg.
3. PLUSSI kohanduse valimiseks vajutage üks kord võimsuse nuppu.
4. Vajutage nuppu START/QUICK.
5. Kontrollige ekraani:
×1
×1
×2
×1
×1
15
Mikrolaineahju kasutamine
Märkus:
PLUSSI/MIINUST katkestamiseks vajutage 3 korda võimsuse nuppu.
PLUSSI valimisel kuvatakse ekraanil .
MIINUST valimisel kuvatakse ekraanil .
Mitmeetapiline küpsetamine
MIKROLAINEAHJU kasutades saab programmeerida maksimaalselt 3-etapilise jada.
Näide: küpsetamine:
5 minutit võimsusel 900 W(1. etapp)
16 minutit võimsusel 270 W (2. etapp)
1. etapp
1. Vajutage üks kord võimsuse nuppu.
2. Sisestage soovitud aeg, keerates TAIMERI/KAALU nuppu päripäeva,
kuni kuvatakse aeg 5:00.
3. Kontrollige ekraani:
2. etapp
1. Vajutage 4 korda võimsuse nuppu.
2. Sisestage soovitud küpsetusaeg, keerates TAIMERI/KAALU nuppu päripäeva,
kuni kuvatakse aeg 16:00.
3. Vajutage nuppu START/QUICK.
4. Kontrollige ekraani:
Ahi küpsetab 5 minutit 900 W juures ja seejärel 16 minutit 270 W juures.
×1
×4
×1
16
Automaatküpsetus ja automaatsulatus
AUTOMAATKÜPSETUS ja AUTOMAATSULATUS arvutavad automaatselt õige küpsetusrežiimi ja -aja välja.
Saate valida 6 AUTOMAATKÜPSETUSE ja 2 AUTOMAATSULATUSE menüü vahel.
Automaatküpsetus
Näide: 0,3 kg kartulite keetmine.
1. Valige vajalik menüü, vajutades kaks korda AUTOMAATKÜPSETUSE nuppu.
2. Keerake TAIMERI/KAALU nuppu, kuni kuvatakse 0,3 kg.
3. Vajutage nuppu START/QUICK.
4. Kontrollige ekraani:
Kui on vaja midagi teha (nt toitu ümber keerata), siis ahi peatub ja kõlab kell, ekraanil hakkab vilkuma
allesjäänud küpsetusaeg ja sümbol. Küpsetamise jätkamiseks vajutage nuppu START/QUICK.
Automaatküpsetuse lõpus peatub programm automaatselt. Heliseb kell ja küpsetuse sümbol hakkab
vilkuma. Pärast 1 minutit ja meeldetuletuspiiksu kuvatakse kellaaeg.
Mikrolaineahju kasutamine
×2
×1
Toit Sümbol
Jook
Keedetud kartulid / koorega kartulid
Külmutatud köögiviljad
Värsked köögiviljad
Külmutatud valmistoit
Kalafilee kastmega
17
Mikrolaineahju kasutamine
Automaatsulatus
Näide: 0,2 kg leiva sulatamine.
1. Valige vajalik menüü, vajutades kaks korda nuppu AUTOMAATSULATUSE.
2. Keerake TAIMERI/KAALU nuppu, kuni kuvatakse 0,2.
3. Vajutage nuppu START/QUICK.
4. Kontrollige ekraani:
Kui on vaja midagi teha (nt toitu ümber keerata), siis ahi peatub ja kõlab kell, ekraanil hakkab vilkuma
allesjäänud küpsetusaeg ja sümbol. Küpsetamise jätkamiseks vajutage nuppu START/QUICK.
Automaatsulatuse lõpus programm peatub automaatselt. Heliseb kell ja küpsetuse sümbol hakkab vilkuma.
Pärast 1 minutit ja meeldetuletuspiiksu kuvatakse kellaaeg.
×2
×1
Toit Sümbol
Liha/kala/linnuliha
Leib
18
Programmitabelid
PROGRAMMITABELID
Automaatküpsetuse ja automaatsulatuse tabelid
Oluline: jahutatud toite küpsetatakse temperatuurilt 5
o
C, külmutatud toite temperatuurilt –18
o
C.
Automaat-
küpsetus
Kaal (suurendatav
üksus) / nõud
Nupp Protseduur
Jook (tee/kohv) 1–6 tassi
1 tass = 200 ml
x1
Pange tass pöördaluse serva poole.
Koorega
keedetud
kartulid
0,2–1,0 kg (100 g)
Kauss ja kaas
x2
Keedukartulid: koorige kartulid ja lõigake ühesuurusteks
tükkideks.
Mundris ahjukartulid: valige sama suured kartulid ja peske
need puhtaks.
Pange keedetud või koorega kartulid kaussi.
Lisage vajalik kogus vett, umbes 2 spl 100 g kohta, ja veidi
soola.
Katke kaanega.
Kella helisedes segage ja katke uuesti kaanega.
Pärast küpsetamist laske umbes 2 min seista.
Külmutatud
köögiviljad
0,1–0,8 kg (100 g)
Kauss ja kaas
x3
Lisage 1 spl vett 100 g kohta ja maitse järgi soola. (Seentele
pole vaja vett lisada.)
Katke kaanega.
Kella helisedes segage ja katke uuesti kaanega.
Pärast küpsetamist laske umbes 2 min seista.
Oluline: Kui köögiviljad on kokku külmunud, küpsetage
käsitsi.
Värsked
köögiviljad
0,1–0,8 kg (100 g)
Kauss ja kaas
x4
Lõigake väikesteks tükkideks, nt ribadeks, kuupideks või
viiludeks.
Lisage 1 spl vett 100 g kohta ja maitse järgi soola. (Seentele
pole vaja vett lisada.)
Katke kaanega.
Kella helisedes segage ja katke uuesti kaanega.
Pärast küpsetamist laske umbes 2 min seista.
Külmutatud
valmistoit
(segatav)
0,3–1,0 kg (100 g)
Kauss ja kaas
x5
Pange toit sobivasse mikrolaineahjus kasutatavasse nõusse.
Lisage vedelikku, kui tootja on nii soovitanud.
Katke kaanega.
Küpsetage kaaneta, kui tootja näeb niimoodi ette.
Kella helisedes segage ja katke uuesti kaanega.
Pärast küpsetamist segage ja laske umbes 2 min seista.
Kalafilee
kastmega
0,5–1,5 kg* (100 g)
Ahjunõu ja mikrolaineahjule
mõeldud toidukile
x6
Vt kastmega kalafilee retsepte lk 20.
* Kõigi koostisainete kogukaal.
19
Programmitabelid
Oluline: Automaatsulatus
1. Praelõigud ja karbonaaditükid peaksid ühe kihina külmutatud olema.
2. Hakkliha peaks õhukese kihina külmutatud olema.
3. Pärast ümberkeeramist katke sulanud osa väikeste lamedate alumiiniumfooliumitükkidega.
4. Linnuliha tuleks kohe pärast sulatamist töödelda.
Märkus:
Sisestage ainult toidu kaal. Ärge arvake nõu kaalu sisse.
Toitude korral, mis kaaluvad rohkem või vähem kui automaatküpsetuse ja automaatsulatuse tabelites
toodud kaalud/kogused, kasutage käsitsi küpsetamist/sulatamist.
Lõpptemperatuur võib erineda. See sõltub algtemperatuurist. Veenduge, et toit on pärast küpsetamist
kuum.
Kui on vaja midagi teha (nt keerata toit ümber), siis ahi peatub ja kõlab kell, ekraanil hakkab vilkuma
allesjäänud küpsetusaeg ja sümbol. Küpsetamise jätkamiseks vajutage nuppu START/QUICK.
Pärast mikrolainerežiimi kasutamist võib jahutusventilaator tööle hakata.
Oluline: Jahutatud toite küpsetatakse temperatuurilt 5
o
C, külmutatud toite temperatuurilt –18
o
C.
Automaat -
küpsetus
Kaal (suurendatav
üksus) / nõud
Nupp Protseduur
Liha, kala,
linnuliha
(Terve kala,
kalalõigud,
kalafileed,
kanakoivad,
kanarinnad,
hakkliha,
praelõik,
karbonaad,
kotletid,
vorstid)
0,2–1,0 kg (100 g)
Madal küpsetusvorm
x1
Pange toit madalas küpsetusvormis pöördaluse keskele.
Pärast kellahelinat keerake toit ümber, paigutage ümber ja
eraldage üksteisest. Katke õhukesed osad ja soojad kohad
alumiiniumfooliumiga.
Pärast sulatamist keerake 15–45 minutiks
alumiiniumfooliumisse, kuni sulatatav toiduaine on
täielikult sulanud.
Märkus: Ei sobi terve linnu jaoks.
Hakkliha: Pärast kellahelinat keerake toit ümber. Eemaldage
võimalusel sulanud osad.
Leib 0,1–1,0 kg (100 g)
Madal küpsetusvorm
x2
Jaotage madalasse küpsetusvormi ja pange see pöördaluse
keskele. 1,0 kg pange otse pöördalusele.
Pärast kellahelinat keerake ja paigutage viile ümber ning
eemaldage sulanud viilud.
Pärast sulatamist keerake alumiiniumfooliumisse ja laske
5–15 minutit seista, kuni see on täiesti sulanud.
20
Programmitabelid
Automaatküpsetuse retseptid
1. Segage kastme koostisosad kokku.
2. Pange kalafilee ümarasse ahjunõusse, õhemad küljed
suunaga keskele, ja raputage soolaga üle.
3. Valage kalafilee kastmega üle.
4. Katke mikrolaineahjule mõeldud toidukilega ja
küpsetage režiimil AUTOMAATKÜPSETUS — kalafilee
kastmega.
5. Pärast küpsetamist laske umbes 2 min seista.
Kalafilee pikantse kastmega
1. Pange kalafilee ümarasse ahjunõusse, õhemad küljed
suunaga keskele, ja raputage soolaga üle.
2. Katke kalafilee banaaniviilude ja valmis karrikastmega.
3. Katke mikrolaineahjule mõeldud toidukilega ja
küpsetage režiimil AUTOMAATKÜPSETUS — kalafilee
kastmega.
4. Pärast küpsetamist laske umbes 2 min seista.
Kalafilee karrikastmega
Kasutatavad lühendid
Küpsetamistabelid
Toidu ja joogi kuumutamine
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
175 g 350 g 525 g konservtomatid (nõrutatud)
50 g 100 g 150 g mais
5 g 10 g 15 g tšillikaste
15 g 30 g 45 g peeneks hakitud sibul
1 spl 1–2 spl 2–3 spl punase veini äädikas
sinep, tüümian ja Cayennei
pipar
250 g 500 g 750 g kalafilee
sool
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
250 g 500 g 750 g kalafilee
sool
50 g 100 g 150 g viilutatud banaan
200 g 400 g 600 g valmis karrikaste
Toit/jook
Kogus
-g/ml-
Võimsus
-tase-
Aeg
-min-
Meetod
Piim 1 tass 150 900 W umbes 1 ärge katke
Vesi 1 tass
6 tassi
1 nõu
150
900
1000
900 W
900 W
900 W
umbes 2
8–10
9–11
ärge katke
ärge katke
ärge katke
Üks taldrikutäis
köögivilju, liha ja
lisandeid
400 900 W 4–6 piserdage kastmele natuke vett, katke kinni, segage kuumutamise
vahepeal
spl = supilusikatäis tass = tassitäis g = gramm ml = milliliiter min = minut
tl = teelusikatäis KG = kilogramm l = liiter cm = sentimeeter
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124

AEG MC2664E-M Používateľská príručka

Typ
Používateľská príručka