Acer AO756 Stručná príručka spustenia

Typ
Stručná príručka spustenia
Číslo modelu: _________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Datum zakoupení: ______________________________
Místo zakoupení: _______________________________
© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Stručné pokyny pro počítače Aspire One
Tato revize: 07/2012
Aspire One
Stručná príručka
Registrácia produktu
Pri prvom použití tohto produktu ho odporúčame bezodkladne zaregistrovat’. Registráciou
produktu získate prístup k ďalším výhodám, ako napríklad:
Rýchlejšie poskytovanie služieb našimi skúsenými zástupcami.
Členstvo v komunite Acer: informácie o rôznych akciách a účast’ v zákazníckych
prieskumoch.
Najnovšie správy od spoločnosti Acer.
Neváhajte a zaregistrujte sa! Tieto i ďalšie výhody čakajú len na vás!
Ako sa zaregistrovat’
Na zaregistrovanie Vášho produktu od spoločnosti Acer navštívte stránku
www.acer.com. Zvoľte svoju krajinu, kliknite na odkaz REGISTRÁCIA PRODUKTU a
riaďte sa jednoduchým návodom.
Výzva na registráciu produktu sa zobrazí aj počas procesu inštalácie, ale v prípade
potreby môžete dvakrát kliknút’ na ikonu Registrácia na ploche.
Po úspešnej registrácii produktu vám bude zaslaný potvrdzujúci email s dôležitými údajmi.
Uchovajte si ich na bezpečnom mieste.
Získanie príslušenstva spoločnosti Acer
S radost’ou vám oznamujeme, že príslušenstvo pre prenosné počítače, ako aj program
predĺženia záruky na produkty Acer sú Vám k dispozícii online. Navštívte náš internetový
obchod na stránke store.acer.com a nájdite si tam všetko, čo potrebujete.
Internetový obchod spoločnosti Acer je momentálne v štádiu postupného rozširovania,
preto sa môže stat’, že v niektorých regiónoch nebude dostupný. V prípade neúspešného
prístupu pravidelne kontrolujte dostupnost’ stránky vo vašej krajine.
Číslo modelu: __________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Dátum zakúpenia: ______________________________
Miesto zakúpenia: ______________________________
© 2012 Všetky práva vyhradené.
Stručná príručka pre Aspire One
Táto revízia: 07/2012
3
SlovenčinaSlovenčina
Hneď na úvod
Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov Acer – vašej
voľby pre svoje mobilné počítačové potreby.
Vaše príručky
Aby sme vám pomohli s používaním prenosného počítača Acer, vytvorili
sme pre vás sadu príručiek:
V prvom rade plagát nastavenia, ktorý vám pomôže začat’ s nastavením
počítača.
Obsahom dokumentu Stručná príručka základné funkcie a vlastnosti
vášho nového počítača.
Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byt’ produktívnejší, nájdete v
dokumente Používateľská príručka. Používateľská príručka obsahuje
užitočné informácie týkajúce sa vášho nového počítača. Obsahuje
základné témy, napríklad o používaní klávesnice a zvuku atď.
Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch,
obnove údajov, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho
obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a
bezpečnosti.
Ak si chcete pozriet’ jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:
1 V ponuke Štart napíšte „Používateľ“.
2 Kliknite na tlačidlo Používateľská príručka Acer.
4
Slovenčina
Zoznámte sa so svojím prenosným
počítačom Acer
Po nastavení počítača podľa letáku o nastavení nám dovoľte, aby sme vás
zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.
Pohľad spredu
# Ikona Položka Popis
1 Webkamera
Webová kamera na video komunikáciu.
Kontrolka vedľa webkamery signalizuje,
či je webkamera aktívna (len pre vybrané
modely).
2 Mikrofón Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.
3 Obrazovka Zobrazuje výstup počítača.
4 Čítačka kariet 2 v 1
Podporuje karty Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC).
Poznámka: Stlačením vytiahnete/vložíte
kartu. Nie je možné pracovat’ s viacerými
kartami naraz.
1
2
3
4
5
5
SlovenčinaSlovenčina
Pohľad na klávesnicu
5
Kontrolka
napájania
Signalizuje stav napájania počítača.
Kontrolka batérie
Signalizuje stav batérie počítača.
1. Nabíjanie: Pri nabíjaní batérie svieti
žltá.
2. Úplné nabitie: V režime AC svieti
modrá.
# Ikona Položka Popis
1
Tlačidlo/
kontrolka
napájania
Zapína a vypína počítač. Signalizuje stav
napájania počítača.
2 Klávesnica Slúži na zadávanie údajov do počítača.
3 Dotyková plocha
Zariadenie s citlivost’ou na dotyk, ktoré
funguje ako počítačová myš.
4
Tlačidlá na
klikanie (ľavé a
pravé)
Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná
ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši.
# Ikona Položka Popis
1
2
3
4
6
Slovenčina
Klávesové skratky
Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k
čšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitost’
výstupu.
Ak chcete aktivovat’ klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred
stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.
Klávesová
skratka
Ikona Funkcia Popis
<Fn> + <F3> Komunikácia
Zapína a vypína komunikač
zariadenia počítača.
<Fn> + <F4> Režim spánku
Prepne počítač do režimu
spánku.
<Fn> + <F5>
Prepínanie
zobrazenia
Prepína výstup zobrazenia –
obrazovka, externý monitor (ak je
pripojený) a obidva súčasne.
<Fn> + <F6>
Prázdna
obrazovka
Vypína podsvietenie obrazovky
kvôli úspore energie. Pre návrat
stlačte akýkoľvek kláves.
<Fn> + <F7>
Prepínanie
dotykovej
plochy
Zapína a vypína internú dotykovú
plochu.
<Fn> + <F8>
Prepínanie
reproduktora
Zapína a vypína reproduktory.
<Fn> + < >
Zvýšenie jasu Zvyšuje jas obrazovky.
<Fn> + < >
Zníženie jasu Znižuje jas obrazovky.
<Fn> + < >
Zvýšenie
hlasitosti
Zvyšuje hlasitost’ zvuku.
<Fn> + < >
Zníženie
hlasitosti
Znižuje hlasitost’ zvuku.
7
SlovenčinaSlovenčina
Pohľad zľava
Informácie o USB 3.0
Kompatibilné so zariadeniami USB 3.0 a staršími.
Optimálny výkon sa dosiahne pri použití so zariadeniami s certifikátom
na USB 3.0.
Definované podľa normy USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikona Položka Popis
1
Port siete Ethernet
(RJ-45)
Pripojenie k sieti Ethernet 10/100.
2
Port externej
obrazovky (VGA)
Pripojenie zobrazovacieho zariadenia
(napr. externého monitora, LCD projektora).
3Port HDMI
Podporuje pripojenia digitálneho videa s
vysokým rozlíšením.
4Port USB
Pripojenie zariadení USB.
Ak je port čierny, ide o rozhranie USB 2.0.
Ak je port modrý, je tiež kompatibilný
s rozhraním USB 3.0 (viď dole).
21 3 4
8
Slovenčina
Pohľad sprava
# Ikona Položka Popis
1
Konektor na
slúchadlá/
reproduktor
Pripojenie zvukových zariadení (napr.
reproduktorov, slúchadiel) alebo
slúchadlovej súpravy s mikrofónom.
2Port USB
Pripojenie zariadení USB.
Ak je port čierny, ide o rozhranie
USB 2.0. Ak je port modrý, je tiež
kompatibilný s rozhraním USB 3.0.
3
Konektor vstupu
jednosmerného
napätia
Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
4
Zásuvka na zámok
Kensington
Pripojenie počítačového
bezpečnostného kľúča Kensington.
Poznámka: Pripojte kábel
bezpečnostného zámku počítača k
nepohyblivému predmetu, napríklad stolu
alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte
zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli
zaisteniu zámku. Niektoré modely sú
dostupné aj bez zámku.
12 3 4
9
SlovenčinaSlovenčina
Pohľad zdola
Prostredie
# Ikona Položka Popis
1 Jednotka batérie Slúži na uloženie batérie počítača.
2 Reproduktory
Ľavý a pravý reproduktor poskytujúci
stereo audio výstup.
3
Západka uvoľnenia/
uchytenia batérie
Slúži na uvoľnenie batérie pri jej
vyberaní.
Vložte do západky vhodný nástroj a
posunutím uvoľnite.
Teplota:
Prevádzková: 5°C až 35°C
Mimoprevádzková: -20°C až 65°C
Vlhkost’ (nekondenzačná):
Prevádzková: 20% až 80%
Mimoprevádzková: 20% až 80%
1
2
3
Part no.: NC.SGY11.02C
Ver.: 01.01.01
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282

Acer AO756 Stručná príručka spustenia

Typ
Stručná príručka spustenia