One For All SV 1620 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

44
Prepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch disponuje inteligentnou technológiou prepínania, ktorá auto-
maticky vyberá ten správny zdroj a funguje s akýmkoľvek certifikovaným zariadením HDMI.
(napr. ako vybrať digitálny televízny prijímač, ktorý je pripojený k portu )
1. Ubezpečte sa, že zariadenie pripojené k výstupnému portu (OUTPUT) (napr. HD televízor) je
zapnuté.
2. Ubezpečte sa, že zariadenia pripojené k vstupným portom (INTPUT) (napr. HD STB, prehrávač
diskov DVD atď.) sú vypnuté (v pohotovostnom režime).
3. Zapnite zariadenie, ktoré chcete vybrať (napr. digitálny televízny prijímač, ktorý je pripojený k
portu ) a prepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch automaticky vyberie správny
vstupný port (INPUT) napr. .
• Ak chcete použiť iný zdroj (napr. prehrávač diskov DVD pripojený k portu ), vypnite pôvodné
zariadenie (napr. digitálny televízny vysielač) a zapnite príslušné zariadenie, ktoré chcete používať
(napr. prehrávač diskov DVD).
* Akékoľvek zariadenie s podporou CEC (napr. HD STB, prehrávač diskov DVD atď.) môže takisto
automaticky zapnúť prepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch.
1
. Pripojte káble HDMI vašich zdrojových zariadení (napr. HD STB, prehrávač diskov DVD atď.) k
príslušným vstupným portom (INPUT) prepínača ONE FOR ALL Smart HDMI Switch.
2. Pripojte kábel HDMI z televízora (napr. HD televízora) do výstupného portu prepínača ONE
F
OR ALL Smart HDMI Switch.
3
. Pripojte napájací adaptér a zapojte ho do elektrickej siete.
Prepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch je teraz pripravený na použitie.
Pokyny k používaniu
Inštalácia
S
love
ns
k
ý
Automatické prepínanie vstupných portov
Ručné prepínanie vstupných portov
*
(napr. ako vybrať digitálny televízny prijímač, ktorý je pripojený k portu )
1. Ubezpečte sa, že zariadenie pripojené k výstupnému portu (OUTPUT) (napr. HD televízor) je
zapnuté.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo „(ON/OFF)/INPUT Select“, kým nevyberiete požadovaný vstupný
port (INPUT).
• Ak vybraný port nezaznamená žiadny obrazový signál, prepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch sa
vráti do automatického prevádzkového režimu.
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 44
45
Všeobecné informácie
• Používajte iba certifikované zariadenia HDMI testované v autorizovaných testovacích strediskách.
Používajte iba certifikované káble HDMI, ktoré podporujú požadovanú rýchlosť prenosu. Odporúčané sú vysokorýchlostné káble HDMI.
Nekvalitný alebo žiadny obraz/zvuk
• Ubezpečte sa, že napájací adaptér prepínača ONE FOR ALL Smart HDMI Switch je správne pripojený a kontrolka LED napájania svieti.
• Ubezpečte sa, že sú káble HDMI správne pripojené.
Ubezpečte sa, že vaše zdroje a displej podporujú požadované rozlíšenia.
• Ubezpečte sa, že zdroje HDMI a displej podporujú HDCP (širokopásmovú ochranu digitálneho obsahu proti kopírovaniu).
Ak sa váš 3D obsah nezobrazuje, ubezpečte sa, že váš 3D zdroj a displej plne podporujú rovnaký 3D formát.
Pripojte vaše zdrojové zariadenia priamo k zobrazovaciemu zariadeniu (napr. HD televízor) – bez prepínača ONE FOR ALL Smart HDMI
Switch. Takto môžete zistiť, ktoré zariadenie spôsobuje problém.
Nefunguje automatické prepínanie
Prepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch zisťuje potrebu prepínania rôznymi spôsobmi. Ktorý z nich použije, závisí od zdrojového
z
ariadenia. Najbezpečnejším spôsobom, ako zaistiť, že prepínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch bude automaticky prepínať, je
vypnúť všetky zdrojové zariadenia. Následne zapnite požadované zdrojové zariadenie a skontrolujte, či sa na ňom zobrazuje obraz.
P
repínač ONE FOR ALL Smart HDMI Switch automaticky vyberie toto zdrojové zariadenie.
• Ak vaše zariadenie podporuje HDMI-CEC, uistite sa, že je táto funkcia aktivovaná. Návod na aktivovanie tejto funkcie nájdete v
p
oužívateľskej príručke k danému zariadeniu.
POZNÁMKA: Medzi značky zariadení podporujúce HDMI-CEC patria napr. Anynet+ (Samsung), SimpLink (LG), Easylink (Philips), BRAVIA
Theatre Sync (Sony), VIERA Link (Panasonic) atď.
• Pomocou tlačidla Input sa pokúste manuálne vybrať požadované zdrojové zariadenie. Ak tento postup funguje, vypnite zdrojové
zariadenie, počkajte niekoľko sekúnd, znova ho zapnite a skontrolujte, či sa teraz zdrojové zariadenie vyberá automaticky.
Riešenie problémov
My, Universal Electronics Inc, 6101 Brána Drive, Cypress, CA 90630, USA, a jeho dcérske spoločnosti
Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraβe 3, 48599 Gronau,
Germany, ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL IBERIA S.L., Gran Via, Carlos III, no 84, 3a
planta, Barcelona, Spain, ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite “C”) ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires,
Argentina, Universal Electronics Italia S.r.l., Via Cerva, 18, 20122 Milano, Italia.
Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že ONE FOR ALL Smart HDMI Switch (SV 1620), na ktoré sa toto vyhlásenie týka, je v zhode s:
Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive)
EN 55022:2006+A1:2007: Class B
IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009
IEC61000-3-3:2008
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2006+A1:2007
IEC61000-4-4:2004
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:1993+A1:2000
IEC61000-4-11:2004
Council Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
EN 60950-1:2006+A11:2009 + A1:2010
Enschede, 6th of January 2012
Paul J. Bennett
As Managing Director Europe, Executive Vice President International
CE VYHLÁSENIE O ZHODE
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 45
1 / 1

One For All SV 1620 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre